Kempen Sustainable Global High Dividend Fund N

Profiel

Kempen Sustainable Global High Dividend Fund (KSGHDF) biedt een gespreide portefeuille van wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen met een bovengemiddeld dividendrendement die voldoen aan strikte duurzaamheidseisen. De portefeuille bevat circa 55 beleggingen. Beleggingen in het KSGHDF worden gescreened door een onafhankelijke dataprovider om te beoordelen of de beleggingen aan ethische, sociale en milieucriteria (ESG) voldoen. De beheerder hanteert strikte duurzaamheidscriteria die beleggingen in ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële activiteiten zoals alcohol, steenkoolproductie en pornografische industrie of te maken hebben met ernstige ESG- controversies, minimaliseert of uitsluit. KSGHDF integreert ESG-factoren in zijn beleggingsproces en streeft ernaar ondernemingen te selecteren die in staat zijn ESG-risico’s en kansen te beheersen en benutten. KSGHDF streeft ernaar beleggingen te selecteren met de focus op kasstroomgeneratie, gezonde kapitaalratio’s en een aantrekkelijke waardering.

De primaire doelstelling van KSGHDF is om op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en nettodividenden, te realiseren dan de Morningstar Global Dividend Net Total Return Index.

KSGHDF keert op kwartaalbasis dividend uit. KSGHDF streeft ernaar om alle ontvangen netto dividenden uit te keren.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Luc Plouvier, Marius Bakker, Robert van den Barselaar, Reineke Davidsz, Roderick van Zuylen

Rendement per 31-12-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 5,4 % 5,7 %
3 maanden 5,9 % 7,2 %
Dit jaar 24,5 % 22,8 %
1 jaar (op jaarbasis) 24,5 % 22,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 24,5 % 22,8 %
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 140,82 M 31-12-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 1,00 M 31-12-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
33.058 31-12-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 30,99 21-01-2022
Transactieprijs i
EUR 31,24 20-01-2022

Beleggingskarakteristieken per 31-12-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 52
Dividendrendement i 4,71 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 41.303 M
K/W-verhouding i 11,25
Active share i 89,65 %
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-12-2021

Het absoluut rendement van KSGHDF was in december positief en hield met 5,6% vrijwel gelijke tred met de Morningstar Developed Markets Dividend Yield > 3% NR EUR Index die 5,7% won. De sector die het meest aan het absoluut rendement bijdroeg, was financiële dienstverlening (Admiral en NN Group deden het goed). Geen enkele sector deed afbreuk aan het absoluut rendement van KSGHDF. De sector die in relatieve zin de meeste waarde toevoegde, was duurzame consumptiegoederen (Taylor Wimpey presteerde goed). Het relatief rendement werd het sterkst gedrukt door de sector gezondheidszorg. Dit kwam vooral door de sterke performance van indexzwaargewicht AbbVie, die in de portefeuille ontbrak.

Tot de aandelen die het meest aan het relatief rendement bijdroegen, behoorde Taylor Wimpey (+12% in december). Gemeten naar volume is Taylor Wimpey een van de grootste woningbouwbedrijven in het Verenigd Koninkrijk. In september en oktober eiste de vrees voor stijgende inputkosten zijn tol in de woningbouwsector. Bouwmaterialen zoals cement, baksteen, hout en ijzer werden duurder. Kosteninflatie is in het algemeen een negatieve factor, maar in dit geval was onze inschatting dat de stijgende huizenprijzen voldoende tegenwicht zouden bieden. De sterke resultaten die in november werden gerapporteerd, bewezen ons gelijk. Het aandeel won ook in december terrein, toen bleek dat een activistische belegger een van de grootste aandeelhouders van de onderneming was. Deze belegger deed suggesties voor een betere bedrijfsvoering en wees op de forse waarderingsdiscount versus andere Britse woningbouwers. Ondanks de koersstijging is de koers-winstverhouding laag (9x de verwachte winst over 2022) en is het dividendrendement (circa 6%) aantrekkelijk.

Een aandeel dat het portefeuillerendement drukte, was Yamaha Motor (-5%), een van de grootste producenten van motorfietsen, scooters en recreatievoertuigen ter wereld. Het omvangrijke productassortiment omvat daarnaast onder meer sneeuwscooters, buitenboordmotoren, boten en golfkarren. Yamaha Motor ondervindt problemen bij de inkoop van onderdelen en staat bloot aan stijgende inputkosten. We denken dat de problemen in de toeleveringsketen in 2022 verdwijnen en dat de onderneming tevens zal profiteren van een fors herstel van de vraag naar motorfietsen in opkomende markten en van goede verkoopcijfers voor buitenboordmotoren (de marge hierop is hoog) in de Verenigde Staten. Door de relatief gematigde koersperformance is de waardering van het aandeel aan de lage kant. Zowel de koers-winstverhouding (7x verwachte winst over 2022) als het dividendrendement (circa 4%) is nog steeds aantrekkelijk.

KSGHDF selecteert aandelen met een aantrekkelijk dividendrendement op basis van strikte duurzaamheidscriteria. We sluiten ondernemingen uit waar sprake is van ernstige controverses of controversiële activiteiten. Vervolgens nemen we onze verantwoordelijkheid als actieve fondsbeheerder en gaan we een dialoog aan met de ondernemingen in onze portefeuille om positieve veranderingen aan te moedigen. Voorts integreren we ESG-kansen en risico’s in ons waarderingsmodel, om de ESG-waarde transparant te maken. KSGHDF voldoet aan het Towards Sustainability-label. Dit onderstreept de hoge ESG-standaarden van de strategie.

We gaan voor KSGHDF momenteel uit van een dividendrendement van circa 4,5%. Dit is gebaseerd op de consensusraming van dividenden die in de komende twaalf maanden worden uitgekeerd. Op basis van deze ramingen zullen de dividendinkomsten van KSGHDF jaarlijks met circa 8% toenemen. De waarderingen tussen en binnen regio’s en sectoren lopen nog altijd heel sterk uiteen. Wij slagen er nog steeds in om ondernemingen te traceren die kasstromen genereren, marktleiders zijn en inspelen op en profiteren van trends op het gebied van digitalisering en ESG. Deze aspecten komen echter niet in hun waardering tot uitdrukking. Daarom zijn deze ondernemingen in zowel relatief als absoluut opzicht heel interessante beleggingen. Al met al biedt de huidige marktomgeving mogelijkheden om tegen gunstige waarderingen een goed gespreide portefeuille met een robuust winstgenererend vermogen en aantrekkelijk ESG-profiel op te bouwen.

Kempen Sustainable Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-12-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 5,4 % 5,7 %
3 maanden 5,9 % 7,2 %
Dit jaar 24,5 % 22,8 %
1 jaar (op jaarbasis) 24,5 % 22,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 24,5 % 22,8 %

Dividenden

Slide to see more
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-12-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Taylor Wimpey 0,30 % 12,04 %
Cisco 0,28 % 14,38 %
National Grid 0,25 % 8,52 %
Sysco 0,21 % 10,82 %
Hennes & Mauritz -B- 0,20 % 10,31 %

Top 5 laagste bijdrage (31-12-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Yamaha Motor -0,10 % -3,66 %
SK Telecom (US) -0,03 % -19,25 %
Sun Hung Kai Properties -0,01 % -1,23 %
EDP - Energias de Portugal 0,00 % -0,04 %
US Bancorp 0,01 % 1,16 %

Geografische verdeling (31-12-2021)

22,6 %
Verenigde Staten
18,1 %
Verenigd Koninkrijk
8,2 %
Nederland
6,6 %
Japan
6,0 %
Frankrijk
5,0 %
Canada
4,2 %
Zweden
4,0 %
Duitsland
3,8 %
Singapore
3,1 %
Taiwan
2,4 %
Cash
2,1 %
Bermuda
2,1 %
Spanje
2,1 %
België
2,0 %
Oostenrijk
2,0 %
Portugal
1,9 %
Griekenland
1,1 %
Korea
0,9 %
Hong Kong
2,1 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-12-2021)

3,1 %
Technip Energies
3,1 %
Taylor Wimpey
3,0 %
National Grid
2,7 %
Yamaha Motor
2,1 %
Hennes & Mauritz -B-
2,1 %
Admiral
2,1 %
Sysco
2,1 %
Triton International
2,1 %
Repsol
2,1 %
Telenet Group
Totaal
24,4 %

Sectorverdeling (31-12-2021)

24,9 %
Financiële waarden
12,9 %
Telecommunicatie
12,0 %
Duurzame consumentengoederen
11,0 %
Dagelijkse consumentengoederen
10,1 %
Industriële waarden
6,9 %
Gezondheidszorg
5,2 %
Energie
5,2 %
Technologie
5,0 %
Nutsbedrijven
2,9 %
Onroerend Goed
2,0 %
Basismaterialen
1,9 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,630 %
Service fee i
0,20 %
Verwachte lopende kosten i
0,83%
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,83 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2020/2021 en zijn geannualiseerd.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Benchmark i
Morningstar Global Dividend Net Total Return Index (euro)
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Datum van oprichting
18-01-2021
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
ISIN i
NL0014926404
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Duurzaamheidpublicaties

Formele documentatie overig

Kempen Sustainable Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

VISIE & MISSIE VAN KEMPEN

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon, omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu-, sociale en goverancekwesties (ESG) heeft.

HOE KEMPEN VERANTWOORD BELEGT

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.Â

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.Â

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Klimaatverandering

Kempen vindt als langetermijnbelegger dat klimaatverandering een systemisch risico vormt voor de economie, de maatschappij en het milieu. We willen in onze beleggingsportefeuilles dan ook rekening houden met de risico’s en kansen van klimaatverandering in de komende decennia. Daarom hebben we een commitment afgegeven voor de lange termijn (2050), een ambitie geformuleerd voor de middellange termijn (2030) en doelstellingen vastgelegd voor de korte termijn (2025).

  • 2050: klimaatneutrale beleggingsportefeuilles Â
  • 2030: beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord Â
  • 2025: beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord[1]

Â

Hier vindt u het klimaatveranderingsbeleid van Kempen (onder het kopje Klimaatveranderingsbeleid).

Â

[1] De CO2e-intensiteit fungeert als ijkpunt op het transitiepad naar een netto-nul-uitstoot. Voor ons is de richting belangrijker dan de snelheid waarmee de CO2e-uitstoot gereduceerd wordt. De feitelijke reductie kan daardoor afwijken van de voorgenomen gemiddelde trendlijn. Het traject wordt afgeleid van het reductiepad van de EU-benchmarks.

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het Kempen Sustainable Global High Dividend Fund biedt beleggers conform de beleggingsdoelstelling de mogelijkheid om te beleggen in een actief en professioneel beheerde portefeuille van ondernemingen wereldwijd met een bovengemiddeld dividendrendement. Deze portefeuille voldoet daarbij aan strikte uitsluitings- en duurzaamheidscriteria.

Â

Onze beleggingsportefeuille dient het transitiepad te gaan volgen waarmee de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord kunnen worden gehaald. We volgen daartoe het transitiepad van de EU Climate Transition Benchmark[2].

Â

Het ESG-beleid van Kempen is in het beleggingsproces van ons fonds geïmplementeerd op basis van de volgende pijlers: uitsluiting, integratie en actief aandeelhouderschap.

Â

[1]De EU onderscheidt twee klimaatbenchmarks: de EU Climate Transition Benchmark (een klimaattransitiebenchmark) en de Paris Aligned Benchmark (een op de doelen van ‘Parijs’ afgestemde benchmark). Beide benchmarks hebben een netto-nul-uitstoot in 2050 als doelstelling – conform het 1,5?C-scenario van de IPCC. Voor ons is de richting belangrijker dan de snelheid waarmee de CO2e-uitstoot gereduceerd wordt. De feitelijke reductie kan daardoor afwijken van de voorgenomen gemiddelde trendlijn. De CO2e-intensiteit fungeert als ijkpunt op het transitiepad naar een netto-nul-uitstoot.

Â

Uitsluiting & vermijding

In lijn met het algemene beleid van Kempen belegt het Sustainable Global High Dividend Fund niet in ondernemingen die op de uitsluitings- of vermijdingslijst van Kempen voorkomen.

Â

Ondernemingen met een 'Fail-score' op de criteria van de UN Global Compact of een vermelding op de 'Watchlist' worden eveneens uitgesloten.

Â

Daarnaast sluit het fonds bedrijven uit met ernstige controversies. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van Sustainalytics als data provider. Zij ranken controversies van 1 tot 5, waarbij 5 de meest ernstige controversie categorie betreft. Bedrijven waarbij een controversie binnen categorie 4 of 5 van Sustainalytics valt, worden door het Sustainable Global High Dividend Fund uitgesloten.

Â

Nadere informatie over onze uitsluitingscriteria en drempelwaarden vindt u hier.

Â

Voorts sluit het Sustainable Global High Dividend Fund ondernemingen uit op basis van aanvullende duurzaamheidscriteria die in de tabel hieronder staan vermeld.

Â

UITSLUITINGSCRITERIA KEMPEN SUSTAINABLE GLOBAL HIGH DIVIDEND FUND

Â

CRITERIA KEMPEN

AANVULLENDE DUURZAAMHEIDSCRITERIA

Bedrijfsgedrag

Â

Â

x     Mensenrechten

V

Â

x     Arbeidsrechten

V

Â

x     Milieu

V

Â

x     Anti-corruptie

V

Â

Productbetrokkenheid

Â

Â

x     Controversiële

       wapens

V

Â

x     Tabak

V

Â

x     Steenkool

V

Â

x     Teerzand

V

Â

x     Pornografie

Â

V

x     Alcohol

Â

V

x     Dierwelzijn & GMO

Â

V

x     Gokken

Â

V

x     Productie van

       kernenergie

Â

V

x     CO2-intensieve

       energieopwekking

Â

V

x     Steenkool

Â

V

x     (On)conventionele

       olie- & gaswinning

Â

V

x     Wapens

Â

V

Â

ESG-integratie

Bij Kempen zijn ESG criteria een integraal onderdeel van het beleggingsproces. Het doel is om ESG factoren op een vergelijkbare manier mee te nemen als andere factoren. Dit betekent dat de portefeuillebeheerders een grondige strategische analyse van de bedrijven maken waarbij materiële ESG risico’s en kansen worden meegenomen. Deze analyse resulteert in assumpties die de input vormen voor het waarderingsmodel dat binnen het fonds wordt gebruikt.

Â

ESG factoren kunnen, afhankelijk van de impact, op verschillende manieren in het waarderingsmodel worden meegenomen. Zo kan bij voorbeeld de winstgevendheid of groei worden aangepast en worden aangeduid als ESG waarde. Dit dwingt de portefeuillebeheerder erover na te denken hoe de ESG factor de waarde van de onderneming beïnvloedt. Daarnaast maakt het de ESG waarde voor ieder bedrijf transparant.

Â

Actief aandeelhouderschap: engagement

Als actieve belegger kiezen we voor engagement met de ondernemingen in onze portefeuille. Zo willen we waarde ontsluiten en risico’s verminderen.Â

Â

In ons engagementproces worden duidelijke doelstellingen gedefinieerd. De voortgang en de uitkomsten worden gemonitord en goed gedocumenteerd. Mocht een onderneming op enig moment weigeren om mee te werken, dan wordt de verkoop van het belang overwogen.

Â

In 2020 richt de dialoog met ondernemingen zich onder andere op de energie transitie en daaraan gerelateerd de vermindering van de CO2 uitstoot.

Â

Actief aandeelhouderschap: uitoefening van stemrecht

Uitoefening van ons stemrecht vormt ook een essentieel onderdeel van onze duurzame beleggingsfilosofie. ISS geeft ons stemadviezen op basis van ons stem- en governancebeleid. Onderwerpen worden van geval tot geval geanalyseerd.

Â

In veel gevallen informeren wij de onderneming vooraf hoe we van plan zijn te stemmen. Indien wij overwegen om tegen een voorstel te stemmen, vragen wij het bestuur om hun standpunt toe te lichten. Na zorgvuldige analyse nemen we een standpunt in en brengen we dienovereenkomstig onze stem uit.

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

--------------------------

* Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI ESG Research
Screening MSCI ESG Research
UN global impact
Bron nl
disclaimer nl
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.