Kempen Sustainable Global High Dividend Fund N

Profiel

Kempen Sustainable Global High Dividend Fund (KSGHDF) biedt een gespreide portefeuille van wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen met een bovengemiddeld dividendrendement die voldoen aan strikte duurzaamheidseisen. De portefeuille bevat circa 60 beleggingen. Beleggingen in het KSGHDF worden gescreened door een onafhankelijke dataprovider om te beoordelen of de beleggingen aan ethische, sociale en milieucriteria (ESG) voldoen. De beheerder hanteert strikte duurzaamheidscriteria die beleggingen in ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële activiteiten zoals alcohol, steenkoolproductie en pornografische industrie of te maken hebben met ernstige ESG- controversies, minimaliseert of uitsluit. KSGHDF integreert ESG-factoren in zijn beleggingsproces en streeft ernaar ondernemingen te selecteren die in staat zijn ESG-risico’s en kansen te beheersen en benutten. KSGHDF streeft ernaar beleggingen te selecteren met de focus op kasstroomgeneratie, gezonde kapitaalratio’s en een aantrekkelijke waardering.

De primaire doelstelling van KSGHDF is om op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en nettodividenden, te realiseren dan deMorningstar Developed Markets Dividend Yield > 3% NR EUR Index (euro).

KSGHDF keert op kwartaalbasis dividend uit. KSGHDF streeft ernaar om alle ontvangen netto dividenden uit te keren. Naar verwachting is 18 januari 2021 de eerste handelsdag van het fonds.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Joost de Graaf, Dimitri Willems, Luc Plouvier, Marius Bakker

Rendement per 28-02-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 4,6 % 5,0 %
Dit jaar 3,4 % 5,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,4 % 5,0 %
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 93,10 M 28-02-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 0,10 M 28-02-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
3.761 28-02-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 27,78 09-04-2021
Transactieprijs i
EUR 27,85 09-04-2021

Beleggingskarakteristieken per 28-02-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 56
Dividendrendement i 4,15 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 34.273 M
K/W-verhouding i 13,30
Active share i 89,25 %
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 28-02-2021

In september 2020 is het Kempen Sustainable Global High Dividend Fund (KSGHDF) geïntroduceerd. KSGHDF selecteert aandelen met een aantrekkelijk dividendrendement op basis van strikte duurzaamheidscriteria. We sluiten ondernemingen uit waar sprake is van ernstige controverses of controversiële activiteiten. Vervolgens nemen we onze verantwoordelijkheid als actieve fondsbeheerder en gaan we een dialoog aan met de ondernemingen in onze portefeuille om positieve veranderingen aan te moedigen. Voorts integreren we ESG-kansen en -risico’s in ons waarderingsmodel, om de ESG-waarde transparant te maken. KSGHDF streeft naar een Morningstar-classificatie van 4-5 globes.

De benchmark van KSGHDF is de Morningstar Developed Markets Dividend Yield > 3% NR. Deze index vormt een representatieve weergave van het hoogdividenduniversum. De index is niet maatgevend voor de portefeuilleopbouw, maar dient als graadmeter voor de relatieve performance.

In februari ontving KSGHDF het Towards Sustainability-label. Dit is een belangrijke mijlpaal voor KSGHDF. De hoge ESG-standaarden van de strategie worden hierdoor onderstreept.

In de eerste twee maanden van 2021 hield het positieve sentiment op de aandelenmarkten aan en bleven beleggers hun aandacht verleggen naar waardeaandelen. KSGHDF heeft geprofiteerd van deze trends die in november 2020 zijn ingezet. KSGHDF behaalde in februari een sterk positieve absolute performance en hield daarmee gelijke tred met de index. Gemeten vanaf oprichting in september 2020 heeft KSGHDF duidelijk beter gepresteerd dan de benchmark, de Morningstar Developed Markets Dividend Yield > 3% NR. Beleggers bleven optimistisch over economische normalisatie in de loop van het jaar, naarmate meer mensen met een coronavaccin worden ingeënt. Wel deden de markten in de laatste dagen van februari een stap terug in reactie op oplopende rentes, met name in de VS. Daar bereikte de rente het hoogste niveau in een jaar tijd. Sectoren en aandelen die vorig jaar hard door de coronacrisis getroffen waren, zetten de opmars voort die in het vierde kwartaal van 2020 was ingezet. Onze aandelenselectie droeg positief bij aan het fondsrendement, terwijl de sectorallocatie een neutrale bijdrage leverde.

Wärtsilä en Repsol waren deze maand twee sterk presterende portefeuillenamen. Wärtsilä is ‘s werelds meest vooraanstaande producent van scheepsmotoren en kleinere energiecentrales. We beoordelen de sterke managementsturing op ESG-kwesties als positief voor het algehele risicoprofiel van deze onderneming. In de vorm van lagere kapitaalkosten resulteert dit in een positieve ESG-waarde. Wärtsilä kan in onze ogen een belangrijke rol spelen in de decarbonisatie van de scheepvaartindustrie en in de transitie naar een 100% hernieuwbare energietoekomst. Voordat we hier een aanzienlijke ESG-waarde aan toekennen, willen we echter meer bewijs zien dat de duurzame productportefeuille ook tot meer omzetgroei gaat leiden.

Onze beleggingen in de energiesector zijn beperkt op grond van onze strikte ESG-restricties, maar we beleggen wel in de Spaanse geïntegreerde olie- en gasmaatschappij Repsol. Deze onderneming committeerde zich in 2019 als eerste olie- & gasmaatschappij aan CO2-emissieneutraliteit in 2050. Het management heeft daarbij een duidelijk pad voor ogen hoe de onderneming getransformeerd zal worden en zich zal aanpassen aan de energietransitie. Hierin staan de New Energy-ambities van de onderneming centraal, gericht op een bijdrage van duurzame energie van mogelijk rond 20% in 2030. Geen enkele andere grote oliemaatschappij transformeert zo snel. Verder heeft Repsol zeer beperkte schalie-activiteiten (minder dan 1% van de omzet in de winst). We voeren gesprekken met de onderneming om dit naar 0% terug te brengen.

In ons beleggingsproces besteden we veel tijd aan de analyse van de winstgevendheid door de cyclus heen. Dit winstpotentieel bepaalt namelijk de kasstromen die wij als langetermijnaandeelhouder zullen ontvangen. Een onderneming kan aantrekkelijk gewaardeerd lijken op basis van de koers/winstverhouding of een andere multiple. Wanneer marges en/of omzet echter hoog zijn, biedt dit slechts beperkte informatie over de toekomstige rendementsverwachting van een belegging. Naar onze overtuiging leidt een waardeproces op basis van bottom-up aandelenselectie tot meer winnaars dan verliezers, zoals ons lange trackrecord voor het beheer van hoogdividendstrategieën ook aantoont. Wij blijven onze aankopen baseren op de intrinsieke waarde en houden bij de aandelenselectie een veiligheidsmarge in acht. We trachten zoals gezegd ook waarde toe te kennen aan ESG. Deze factor wordt volledig in onze intrinsiekewaardemodellen meegenomen.

Ook na de rally vanaf november 2020 is de waarderingsdispersie tussen en binnen regio’s en sectoren nog steeds ongekend hoog. Veel cyclische sectoren ondergingen gedurende het grootste deel van 2020 een brede correctie. Daar zijn nu kansrijke beleggingen te vinden in ondernemingen die niet alleen kasgenererend zijn en leidende marktposities innemen, maar ook inspelen op en profiteren van digitaliserings- en ESG-trends. Dit alles komt echter niet in hun waardering tot uitdrukking en daarom vinden wij deze beleggingen niet alleen in absoluut, maar ook in relatief opzicht interessant. Al met al biedt de huidige omgeving uitstekende mogelijkheden om tegen een aantrekkelijke waardering een breedgespreide portefeuille aan te schaffen met een degelijk winstgenererend vermogen en een aantrekkelijk ESG-profiel.

Kempen Sustainable Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 28-02-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 4,6 % 5,0 %
Dit jaar 3,4 % 5,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,4 % 5,0 %

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Aantal dividenduitkeringen per jaar
4
Dividendkalender
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (28-02-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Repsol 0,54 % 28,23 %
LyondellBasell Industries 0,39 % 20,31 %
Wartsila OYJ 0,34 % 17,25 %
Huntington Bancshares 0,32 % 16,10 %
WPP 0,27 % 13,64 %

Top 5 laagste bijdrage (28-02-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
EDP - Energias de Portugal -0,17 % -8,24 %
Unilever PLC -0,17 % -9,22 %
GlaxoSmithKline -0,17 % -8,92 %
Ahold Delhaize Koninklijke -0,14 % -7,42 %
Gilead Sciences -0,13 % -6,32 %

Geografische verdeling (28-02-2021)

25,7 %
Verenigde Staten
10,3 %
Verenigd Koninkrijk
7,9 %
Frankrijk
7,1 %
Japan
6,0 %
Nederland
4,2 %
Zwitserland
4,1 %
Spanje
4,0 %
Canada
3,4 %
Taiwan
3,0 %
Cash
2,3 %
Finland
2,2 %
Hong Kong
2,1 %
Zweden
2,1 %
Singapore
2,0 %
Duitsland
2,0 %
Portugal
1,9 %
Korea
1,8 %
Noorwegen
1,8 %
België
1,2 %
Ierland
1,1 %
Oostenrijk
1,1 %
Bermuda
0,8 %
Australië
2,2 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (28-02-2021)

2,3 %
Repsol
2,3 %
Wartsila OYJ
2,2 %
CubeSmart
2,2 %
Huntington Bancshares
2,2 %
Swatch
2,2 %
WPP
2,1 %
LyondellBasell Industries
2,1 %
Bridgestone
2,1 %
Hennes & Mauritz -B-
2,1 %
Denso
Totaal
21,8 %

Sectorverdeling (28-02-2021)

32,2 %
Financiële waarden
13,6 %
Consumentengoederen
9,9 %
Consumentendiensten
8,4 %
Industriële waarden
7,5 %
Telecommunicatie
7,1 %
Olie & gas
6,3 %
Gezondheidszorg
5,5 %
Nutsbedrijven
4,3 %
Technologie
3,0 %
Overig
2,1 %
Basismaterialen
Totaal
100 %
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,630 %
Service fee i
0,20 %
Verwachte lopende kosten i
0,83%
De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
Morningstar Developed Markets Dividend Yield > 3% NR EUR Index (euro)
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Datum van oprichting
18-01-2021
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
ISIN i
NL0014926404
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Sustainable Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

VISIE & MISSIE VAN KEMPEN

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon, omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu-, sociale en goverancekwesties (ESG) heeft.

HOE KEMPEN VERANTWOORD BELEGT

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.Â

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.Â

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Klimaatverandering

Kempen vindt als langetermijnbelegger dat klimaatverandering een systemisch risico vormt voor de economie, de maatschappij en het milieu. We willen in onze beleggingsportefeuilles dan ook rekening houden met de risico’s en kansen van klimaatverandering in de komende decennia. Daarom hebben we een commitment afgegeven voor de lange termijn (2050), een ambitie geformuleerd voor de middellange termijn (2030) en doelstellingen vastgelegd voor de korte termijn (2025).

  • 2050: klimaatneutrale beleggingsportefeuilles Â
  • 2030: beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord Â
  • 2025: beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord[1]

Â

Hier vindt u het klimaatveranderingsbeleid van Kempen (onder het kopje Klimaatveranderingsbeleid).

Â

[1] De CO2e-intensiteit fungeert als ijkpunt op het transitiepad naar een netto-nul-uitstoot. Voor ons is de richting belangrijker dan de snelheid waarmee de CO2e-uitstoot gereduceerd wordt. De feitelijke reductie kan daardoor afwijken van de voorgenomen gemiddelde trendlijn. Het traject wordt afgeleid van het reductiepad van de EU-benchmarks.

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het Kempen Sustainable Global High Dividend Fund biedt beleggers conform de beleggingsdoelstelling de mogelijkheid om te beleggen in een actief en professioneel beheerde portefeuille van ondernemingen wereldwijd met een bovengemiddeld dividendrendement. Deze portefeuille voldoet daarbij aan strikte uitsluitings- en duurzaamheidscriteria.

Â

Onze beleggingsportefeuille dient het transitiepad te gaan volgen waarmee de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord kunnen worden gehaald. We volgen daartoe het transitiepad van de EU Climate Transition Benchmark[2].

Â

Het ESG-beleid van Kempen is in het beleggingsproces van ons fonds geïmplementeerd op basis van de volgende pijlers: uitsluiting, integratie en actief aandeelhouderschap.

Â

[1]De EU onderscheidt twee klimaatbenchmarks: de EU Climate Transition Benchmark (een klimaattransitiebenchmark) en de Paris Aligned Benchmark (een op de doelen van ‘Parijs’ afgestemde benchmark). Beide benchmarks hebben een netto-nul-uitstoot in 2050 als doelstelling – conform het 1,5?C-scenario van de IPCC. Voor ons is de richting belangrijker dan de snelheid waarmee de CO2e-uitstoot gereduceerd wordt. De feitelijke reductie kan daardoor afwijken van de voorgenomen gemiddelde trendlijn. De CO2e-intensiteit fungeert als ijkpunt op het transitiepad naar een netto-nul-uitstoot.

Â

Uitsluiting & vermijding

In lijn met het algemene beleid van Kempen belegt het Sustainable Global High Dividend Fund niet in ondernemingen die op de uitsluitings- of vermijdingslijst van Kempen voorkomen.

Â

Ondernemingen met een 'Fail-score' op de criteria van de UN Global Compact of een vermelding op de 'Watchlist' worden eveneens uitgesloten.

Â

Daarnaast sluit het fonds bedrijven uit met ernstige controversies. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van Sustainalytics als data provider. Zij ranken controversies van 1 tot 5, waarbij 5 de meest ernstige controversie categorie betreft. Bedrijven waarbij een controversie binnen categorie 4 of 5 van Sustainalytics valt, worden door het Sustainable Global High Dividend Fund uitgesloten.

Â

Nadere informatie over onze uitsluitingscriteria en drempelwaarden vindt u hier.

Â

Voorts sluit het Sustainable Global High Dividend Fund ondernemingen uit op basis van aanvullende duurzaamheidscriteria die in de tabel hieronder staan vermeld.

Â

UITSLUITINGSCRITERIA KEMPEN SUSTAINABLE GLOBAL HIGH DIVIDEND FUND

Â

CRITERIA KEMPEN

AANVULLENDE DUURZAAMHEIDSCRITERIA

Bedrijfsgedrag

Â

Â

x     Mensenrechten

V

Â

x     Arbeidsrechten

V

Â

x     Milieu

V

Â

x     Anti-corruptie

V

Â

Productbetrokkenheid

Â

Â

x     Controversiële

       wapens

V

Â

x     Tabak

V

Â

x     Steenkool

V

Â

x     Teerzand

V

Â

x     Pornografie

Â

V

x     Alcohol

Â

V

x     Dierwelzijn & GMO

Â

V

x     Gokken

Â

V

x     Productie van

       kernenergie

Â

V

x     CO2-intensieve

       energieopwekking

Â

V

x     Steenkool

Â

V

x     (On)conventionele

       olie- & gaswinning

Â

V

x     Wapens

Â

V

Â

ESG-integratie

Bij Kempen zijn ESG criteria een integraal onderdeel van het beleggingsproces. Het doel is om ESG factoren op een vergelijkbare manier mee te nemen als andere factoren. Dit betekent dat de portefeuillebeheerders een grondige strategische analyse van de bedrijven maken waarbij materiële ESG risico’s en kansen worden meegenomen. Deze analyse resulteert in assumpties die de input vormen voor het waarderingsmodel dat binnen het fonds wordt gebruikt.

Â

ESG factoren kunnen, afhankelijk van de impact, op verschillende manieren in het waarderingsmodel worden meegenomen. Zo kan bij voorbeeld de winstgevendheid of groei worden aangepast en worden aangeduid als ESG waarde. Dit dwingt de portefeuillebeheerder erover na te denken hoe de ESG factor de waarde van de onderneming beïnvloedt. Daarnaast maakt het de ESG waarde voor ieder bedrijf transparant.

Â

Actief aandeelhouderschap: engagement

Als actieve belegger kiezen we voor engagement met de ondernemingen in onze portefeuille. Zo willen we waarde ontsluiten en risico’s verminderen.Â

Â

In ons engagementproces worden duidelijke doelstellingen gedefinieerd. De voortgang en de uitkomsten worden gemonitord en goed gedocumenteerd. Mocht een onderneming op enig moment weigeren om mee te werken, dan wordt de verkoop van het belang overwogen.

Â

In 2020 richt de dialoog met ondernemingen zich onder andere op de energie transitie en daaraan gerelateerd de vermindering van de CO2 uitstoot.

Â

Actief aandeelhouderschap: uitoefening van stemrecht

Uitoefening van ons stemrecht vormt ook een essentieel onderdeel van onze duurzame beleggingsfilosofie. ISS geeft ons stemadviezen op basis van ons stem- en governancebeleid. Onderwerpen worden van geval tot geval geanalyseerd.

Â

In veel gevallen informeren wij de onderneming vooraf hoe we van plan zijn te stemmen. Indien wij overwegen om tegen een voorstel te stemmen, vragen wij het bestuur om hun standpunt toe te lichten. Na zorgvuldige analyse nemen we een standpunt in en brengen we dienovereenkomstig onze stem uit.

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

--------------------------

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.