Kempen SDG Farmland Fund – Klasse A

Profiel

Kempen SDG Farmland Fund heeft als doel aantrekkelijke langetermijnrendementen te realiseren door wereldwijd te investeren in landbouwgrond. De duurzaamheidsdoelstellingen maken een expliciet onderdeel uit van de beleggingsstrategie en worden jaarlijks gemeten en gerapporteerd. De focus ligt op beleggingen in duurzame landbouw gelegen in OECD-landen. Er zal worden geïnvesteerd in verschillende soorten gewassen, zowel in permanente alsook in jaarlijkse gewassen. Naar verwachting vinden de meest investeringen plaats in Noord Amerika, West Europa en Oceanië (Australië en Nieuw Zeeland). De beheerder van het fonds werkt samen met lokale in landbouw gespecialiseerde partners voor de uitvoering van het operationele beheer van de landbouwgronden en om te profiteren van de lokale kennis en deskundigheid. Het fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers. Klasse A is alleen beschikbaar voor fiduciaire cliënten van Kempen Capital Management die een kapitaaltoezegging doen van minimaal €15.000.000,- of beleggers die anderszins voldoen aan de criteria van Qualifying Participant zoals bepaald door de beheerder. Het inschrijfformulier is beschikbaar onder de tab ‘Documenten’.

Beheerteam

Sven Smeets, Richard Jacobs, Edzard Potgieser, Bram Bikker, Jorrit Willigers

Rendement per 30-09-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand 3,6 %
3 maanden 3,6 %
Dit jaar 5,5 %
2021 5,4 %
1 jaar (op jaarbasis) 4,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,9 %
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 149,37 M 30-09-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 149,37 M 30-09-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
134.336 30-09-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 1.111,77 31-10-2022
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Kempen SDG Farmland Fund (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is in een beperkt aantal landen genotificeerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Fonds genotificeerd is. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het placement memorandum en de Terms & Conditions (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Kempen SDG Farmland Fund (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is in een beperkt aantal landen genotificeerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Fonds genotificeerd is. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het placement memorandum en de Terms & Conditions (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-09-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand 3,6 %
3 maanden 3,6 %
Dit jaar 5,5 %
2021 5,4 %
1 jaar (op jaarbasis) 4,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,9 %

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Aantal dividenduitkeringen per jaar
4
Dividendkalender
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Kempen SDG Farmland Fund (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is in een beperkt aantal landen genotificeerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Fonds genotificeerd is. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het placement memorandum en de Terms & Conditions (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Source: Kempen, data as at 31 December 2021. All amounts are in Euro* An additional €25m called just after quarter end with shares to be issued on December 31 NAV** Excluding down payments for investments not yet closed and investment closed after quarter end

 

 

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Kempen SDG Farmland Fund (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is in een beperkt aantal landen genotificeerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Fonds genotificeerd is. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het placement memorandum en de Terms & Conditions (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Kempen SDG Farmland Fund (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is in een beperkt aantal landen genotificeerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Fonds genotificeerd is. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het placement memorandum en de Terms & Conditions (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,400 %

Overige kosten

Slide to see more
Opslag
Maximum 5%
Afslag
Maximum 3%
Naast beheervergoeding komen oprichtingskosten en operationele kosten ten laste van het fonds. De op- en afslag zijn vooral bedoeld om verwachte en gerealiseerde kosten die samenhangen met beleggingen te dekken en te spreiden over verschillende generaties van beleggers. Naar verwachting bedraagt de te hanteren opslag per juni 2022 1,91%.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Kempen SDG Farmland Fund (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is in een beperkt aantal landen genotificeerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Fonds genotificeerd is. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het placement memorandum en de Terms & Conditions (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
A i
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Vestigingsland
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
België, Denemarken, Duitsland, Italië, Nederland, Zweden
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Administratiekantoor
Stichting Kempen SDG Farmland Fund
Beheerder
Kempen Capital Management NV

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Inleg op kwartaalbasis. Eerste jaarlijkse verkoopmoment verwacht per juli 2026.
ISIN i
NL00150004C3
Aanmeldingstermijn aankoop
Inschrijfformulieren dienen 10 werkdagen voor einde van het kwartaal te zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren.
Aanmeldingstermijn verkoop
Opdrachten tot verkoop dienen minimaal 90 kalenderdagen voor 30 juni zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren.
Bijzonderheden
Gedurende vijf jaar vanaf de start van het fonds, kan een belegger zijn deelnemingsrechten niet verkopen. Eerste jaarlijkse verkoopmoment verwacht per juli 2026.
Het fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
Periodiek wordt kapitaal opgevraagd om investeringen te doen, voor de betaling van vergoedingen, of voor andere doeleinden. Het kapitaal wordt opgevraagd in de volgorde van de rondes waarin beleggers hebben ingeschreven en daarmee worden kapitaaltoezeggingen uit eerdere rondes eerder opgevraagd dan kapitaaltoezeggingen uit latere rondes. Kapitaal wordt op een pro-rata basis bij de desbetreffende investeerders opgevraagd, totdat hun gecommitteerde kapitaal volledig is opgevraagd.
Na de lock-up periode van 5 jaar, kan elke belegger op jaarbasis een aanvraag indienen voor de terugkoop zijn deelnemingsrechten. Beleggers dienen zich er echter van bewust te zijn dat het niet gegarandeerd is dat de terugkoop volledig kan worden uitgevoerd en dat het kan voorkomen dat terugkoopverzoeken slechts gedeeltelijk of helemaal niet worden uitgevoerd. Het niet uitgevoerde deel zal niet doorgeschoven worden, maar dient (indien gewenst) opnieuw ingelegd te worden.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Kempen SDG Farmland Fund (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is in een beperkt aantal landen genotificeerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Fonds genotificeerd is. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het placement memorandum en de Terms & Conditions (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management NV op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas S.A., Netherlands Branch.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Kempen SDG Farmland Fund (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is in een beperkt aantal landen genotificeerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Fonds genotificeerd is. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het placement memorandum en de Terms & Conditions (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.