Kempen SDG Farmland Fund Feeder Klasse B

Profiel

Kempen SDG Farmland Fund Feeder belegt in Kempen SDG Farmland Fund.

Kempen SDG Farmland Fund heeft als doel aantrekkelijke langetermijnrendementen te realiseren door wereldwijd te investeren in landbouwgrond. De duurzaamheidsdoelstellingen maken een expliciet onderdeel uit van de beleggingsstrategie en worden jaarlijks gemeten en gerapporteerd. De focus ligt op beleggingen in duurzame landbouw gelegen in OECD-landen. Er zal worden geïnvesteerd in verschillende soorten gewassen, zowel in permanente alsook in jaarlijkse gewassen. Naar verwachting vinden de meest investeringen plaats in Noord Amerika, West Europa en Oceanië (Australië en Nieuw Zeeland). De beheerder van het fonds werkt samen met lokale in landbouw gespecialiseerde partners voor de uitvoering van het operationele beheer van de landbouwgronden en om te profiteren van de lokale kennis en deskundigheid.

De minimale kapitaaltoezegging per belegger bedraagt EUR 250.000. Kempen SDG Farmland Fund Feeder is alleen beschikbaar voor professionele beleggers en beleggers die een eerste kapitaalstorting minmaal EUR 100,000 doen.

Beheerteam

Rendement per 31-08-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2021

Slide to see more
  Fonds
Dit jaar 0,0 %
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
0,00 M 31-08-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 0,00 M
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Kempen SDG Farmland Fund Feeder (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers en in Nederland gevestigde beleggers die een eerste kapitaalstorting doen van minimaal EUR 100.000,-.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Members Agreement en de Terms & Conditions (beschikbaar in het Engels) en het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). Er geldt voor het aanbieden van deelnemingsrechten in dit Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid4 van de Prospectusverordening (EU 2017/1129). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Kempen SDG Farmland Fund Feeder (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers en in Nederland gevestigde beleggers die een eerste kapitaalstorting doen van minimaal EUR 100.000,-.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Members Agreement en de Terms & Conditions (beschikbaar in het Engels) en het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). Er geldt voor het aanbieden van deelnemingsrechten in dit Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid4 van de Prospectusverordening (EU 2017/1129). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-08-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2021

Slide to see more
  Fonds
Dit jaar 0,0 %

Dividenden

Slide to see more
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Kempen SDG Farmland Fund Feeder (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers en in Nederland gevestigde beleggers die een eerste kapitaalstorting doen van minimaal EUR 100.000,-.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Members Agreement en de Terms & Conditions (beschikbaar in het Engels) en het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). Er geldt voor het aanbieden van deelnemingsrechten in dit Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid4 van de Prospectusverordening (EU 2017/1129). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Kempen SDG Farmland Fund Feeder (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers en in Nederland gevestigde beleggers die een eerste kapitaalstorting doen van minimaal EUR 100.000,-.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Members Agreement en de Terms & Conditions (beschikbaar in het Engels) en het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). Er geldt voor het aanbieden van deelnemingsrechten in dit Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid4 van de Prospectusverordening (EU 2017/1129). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Kempen SDG Farmland Fund Feeder (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers en in Nederland gevestigde beleggers die een eerste kapitaalstorting doen van minimaal EUR 100.000,-.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Members Agreement en de Terms & Conditions (beschikbaar in het Engels) en het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). Er geldt voor het aanbieden van deelnemingsrechten in dit Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid4 van de Prospectusverordening (EU 2017/1129). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,600 %
Verwachte lopende kosten i
1.8
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,80 %

Overige kosten

Slide to see more
Opslag
Maximum 5%
Afslag
Maximum 3%
Naast beheervergoeding komen oprichtingskosten en operationele kosten ten laste van het fonds. In de verwachte lopende kostenfactor zijn de kosten van het master fonds Kempen SDG Farmland Fund opgenomen. De op- en afslag zijn vooral bedoeld om verwachte en gerealiseerde kosten die samenhangen met beleggingen te dekken en te spreiden over verschillende generaties van beleggers. Naar verwachting bedraagt de te hanteren opslag per januari 2022 3,2%.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Kempen SDG Farmland Fund Feeder (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers en in Nederland gevestigde beleggers die een eerste kapitaalstorting doen van minimaal EUR 100.000,-.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Members Agreement en de Terms & Conditions (beschikbaar in het Engels) en het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). Er geldt voor het aanbieden van deelnemingsrechten in dit Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid4 van de Prospectusverordening (EU 2017/1129). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
B i
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Beleggingsstrategie
Private Markets
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management NV

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
De minimale kapitaaltoezegging per belegger bedraagt EUR 250.000.
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Inleg op kwartaalbasis. Eerste jaarlijkse verkoopmoment verwacht per juli 2026.
ISIN i
NL0015000K77
Aanmeldingstermijn aankoop
Inschrijfformulieren dienen 11 werkdagen voor einde van het kwartaal te zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren.
Aanmeldingstermijn verkoop
Opdrachten tot verkoop dienen minimaal 91 kalenderdagen voor 30 juni zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren.
Bijzonderheden
Gedurende vijf jaar vanaf de start van het fonds, kan een belegger zijn deelnemingsrechten niet verkopen. Eerste jaarlijkse verkoopmoment verwacht per juli 2026.
Kempen SDG Farmland Fund Feeder is alleen beschikbaar voor professionele beleggers en beleggers die een eerste kapitaalstorting minmaal EUR 100,000 doen.

Periodiek wordt kapitaal opgevraagd om investeringen te doen, voor de betaling van vergoedingen, of voor andere doeleinden. Het kapitaal wordt opgevraagd in de volgorde van de rondes waarin beleggers hebben ingeschreven en daarmee worden kapitaaltoezeggingen uit eerdere rondes eerder opgevraagd dan kapitaaltoezeggingen uit latere rondes. Kapitaal wordt op een pro-rata basis bij de desbetreffende investeerders opgevraagd, totdat hun gecommitteerde kapitaal volledig is opgevraagd.
Na de lock-up periode van 5 jaar, kan elke belegger op jaarbasis een aanvraag indienen voor de terugkoop zijn deelnemingsrechten. Beleggers dienen zich er echter van bewust te zijn dat het niet gegarandeerd is dat de terugkoop volledig kan worden uitgevoerd en dat het kan voorkomen dat terugkoopverzoeken slechts gedeeltelijk of helemaal niet worden uitgevoerd. Het niet uitgevoerde deel zal niet doorgeschoven worden, maar dient (indien gewenst) opnieuw ingelegd te worden.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Kempen SDG Farmland Fund Feeder (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers en in Nederland gevestigde beleggers die een eerste kapitaalstorting doen van minimaal EUR 100.000,-.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Members Agreement en de Terms & Conditions (beschikbaar in het Engels) en het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). Er geldt voor het aanbieden van deelnemingsrechten in dit Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid4 van de Prospectusverordening (EU 2017/1129). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management NV op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas S.A., Netherlands Branch.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Kempen SDG Farmland Fund Feeder (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers en in Nederland gevestigde beleggers die een eerste kapitaalstorting doen van minimaal EUR 100.000,-.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Members Agreement en de Terms & Conditions (beschikbaar in het Engels) en het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). Er geldt voor het aanbieden van deelnemingsrechten in dit Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid4 van de Prospectusverordening (EU 2017/1129). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.