Kempen Profielfonds 5 - Klasse Z

Profiel

Kempen Profielfonds 5 biedt een breed samengestelde portefeuille van verschillende beleggingscategorieën, waarin het vermogen, direct of indirect, wordt belegd conform het risicoprofiel van het fonds. Kempen Profielfonds 5 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.

Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Wilse Graveland

Rendement per 30-11-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-11-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand 1,4 %
3 maanden -4,4 %
Dit jaar -3,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i -3,4 %
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 95,13 M 30-11-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 6,59 M 30-11-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
228.121 30-11-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 27,92 14-12-2018
Transactieprijs i
EUR 28,83 30-11-2018

Beleggingskarakteristieken per 30-11-2018

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 19
Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-09-2018

Onderstaande teksten hebben betrekking op het derde kwartaal van 2018

In het derde kwartaal behaalden de aandelenmarkten wereldwijd positieve rendementen. Dit resultaat werd voornamelijk gedragen door de hoge rendementen in de Verenigde Staten. Een verklaring hiervoor is de aanhoudende sterke Amerikaanse economie en bedrijfsresultaten. De werkloosheidcijfers liggen nog steeds onder de 4%. De economie in de eurozone groeit weliswaar minder hard dan in de Verenigde Staten, maar groeit gestaag. De Italiaanse begroting, handelsonrust en Brexit zijn van invloed op het ondernemers- en consumentenvertrouwen.

Naast Amerikaanse aandelen lieten aandelen in Europa afgelopen kwartaal ook een positief rendement zien (+1,3%). Ook Japan scoorde goed, met een winst van 4,4%. Azië kampt nog steeds met kapitaaluitstroom door de handelsonrust en valutaire tegenwind voor opkomende markten.

Door opwaartse druk van de Amerikaanse rente en uitspraken van de ECB steeg in het derde kwartaal de lange rente van Europese kernlanden. Om een geheel ander reden, de Italiaanse begrotingsdiscussie, steeg de rente van perifere landen. Door de rentestijging daalden staatsobligatiekoersen, gemiddeld met 1,1%. Door de stevige bedrijfsresultaten onttrokken bedrijfsobligaties zich aan de daling. Obligaties van opkomende landen, uitgegeven in dollars, herstelden zich zelfs wat.

Europees vastgoed had flink last van de gestegen rente in september, waardoor het rendement op deze categorie negatief was het afgelopen kwartaal.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-09-2018

In het derde kwartaal zijn er geen grote wijzingen geweest in de positionering, qua allocatie, die al eerder was ingezet. De fondsinvulling is wel wat veranderd. Binnen aandelen opkomende landen zijn we geswitcht naar een meer duurzame invulling.

De eerder ingezette overweging van aandelen in de portefeuilles droeg dit kwartaal positief bij. Alle aandelen categorieën hebben positieve rendementen behaald in het derde kwartaal met uitzondering van de regio Azië/Pacific (-0,9%). De breed gespreide EMU-staatsobligaties daalden met 1,0%. Investment grade bedrijfsobligaties stegen licht met 0,1%, de hoogrentende variant deed het beter met een rendement van 1,8%.

Vooruitblik
De economie bevindt zich nog steeds in een positieve modus en we zien nog steeds het beste rendementsperspectief in aandelen. Aandelen zijn niet te duur als de in geprijsde hoge winstgroei maar wordt ingelost. In de regio Japan zijn we iets positiever geworden over de waardering vanwege betere fundamentele verwachtingen voor de winstgevendheid van het Japanse bedrijfsleven. We verwachten dat in de eurozone de rente voorlopig niet verhoogd zal worden. Hierdoor is het renteverschil tussen de Verenigde Staten en de EU op een historisch hoog niveau beland. Europese staatsobligaties behouden een lage score op waardering, cyclus en sentiment. De sentimentscore van Euro credit is verlaagd vanwege het aflopende opkoopprogramma van de ECB.
Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-11-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-11-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand 1,4 %
3 maanden -4,4 %
Dit jaar -3,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i -3,4 %

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Dividendkalender
Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-11-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Northern Trust AC Asia ex Japan Cust ESG 0,36 % 5,24 %
NT EMK Custom ESG Eq Inf Fd Cl E 0,31 % 4,45 %
Northern Trust Global REIT Unit B 0,21 % 3,78 %
Northern Trust N.A. Value ESG B EUR 0,19 % 1,75 %
NT North Am. Custom ESG CCF Fd class B 0,19 % 2,07 %

Top 5 laagste bijdrage (30-11-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Northern Trust Europe Value ESG B EUR -0,25 % -1,51 %
Montanaro European Smaller Comp.Fund -0,18 % -4,45 %
db x-trackers MSCI Europe Small Cap ETF -0,14 % -3,69 %
Northern Trust Europe Custom ESG Eq. Ind -0,06 % -0,40 %
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund I -0,04 % -1,41 %

Top 10 belangen (30-11-2018)

17,0 %
Northern Trust Europe Custom ESG Eq. Ind. Fd (CCF)
16,8 %
Northern Trust Europe Value ESG B EUR
10,9 %
Northern Trust N.A. Value ESG B EUR
9,1 %
NT North Am. Custom ESG CCF Fd ? class B
7,3 %
NT EMK Custom ESG Eq Inf Fd Cl E
7,2 %
Northern Trust AC Asia ex Japan Cust ESG
5,8 %
Northern Trust Global REIT Unit B
4,3 %
Vanguard Euro Gov.Bond Index Fund INS
4,0 %
Vanguard Japan Stock Index Fund I EUR
4,0 %
Montanaro European Smaller Comp.Fund
Totaal
86,4 %
Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,10 %
Service fee i
0,10 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,10%-0,30% (bandbreedte geschat)
Verwachte lopende kosten i
0,30% - 0,50% (geschatte bandbreedte)
De verwachte lopende kosten hebben betrekking op het boekjaar 2018.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,10 %
Swing factor neerwaarts i
0,10 %
Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
Z
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties.
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Global assets wereldwijd
Datum van oprichting
30-01-2018
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
F. van Lanschot Bankiers N.V.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Minimale eerste inleg € 50.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0012672000
Aandelenklasse Z van Profielfonds 5 is uitsluitend toegankelijk voor partijen, dan wel distributeurs die inschrijven namens
hun cliënten, die zijn goedgekeurd door de beheerder.
Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.


Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.