Kempen Profielfonds 5 - Klasse Z

Profiel

Kempen Profielfonds 5 biedt een breed samengestelde portefeuille van verschillende beleggingscategorieën, waarin het vermogen, direct of indirect, wordt belegd conform het risicoprofiel van het fonds. Kempen Profielfonds 5 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.

Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Wilse Graveland

Rendement per 28-02-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand 1,1 %
3 maanden 4,7 %
Dit jaar 4,0 %
2018 -8,7 %
2019 23,6 %
2020 2,2 %
1 jaar (op jaarbasis) 11,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 7,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,3 %
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 113,11 M 31-03-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 14,50 M 28-02-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
410.426 28-02-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 37,30 07-05-2021
Transactieprijs i
EUR 37,31 03-05-2021

Beleggingskarakteristieken per 31-03-2021

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 17
Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-12-2020

Onderstaande teksten hebben betrekking op het vierde kwartaal van 2020.

Na de spectaculaire stijgingen op aandelenmarkten in november, bleef het sentiment ook in december positief. Aandelen wisten nog enkele procenten verder te stijgen, waarbij vooral de plus van ruim 7% voor opkomende markten opviel. Geleidelijk worden de eerste coronavaccins goedgekeurd door de toezichthouders en eind 2020 is in meerdere landen het vaccinatieprogramma van start gegaan. Risico-opslagen op bedrijfsobligaties en staatsobligaties van Zuid-Europese en opkomende landen daalden in het vierde kwartaal verder.

In december lieten de Fed en de ECB er geen twijfel over bestaan: het monetaire beleid blijft zeer ruim. De ECB vergrootte haar obligatie-opkoopprogramma en maakte leningen aan banken nog wat aantrekkelijker. Fed-voorzitter Powell maakte duidelijk dat de Fed de rente op nul zal houden tot de doelen van maximale werkgelegenheid en inflatie boven 2% zijn bereikt.

Eind 2020 werd eindelijk een Brexit-overeenkomst gesloten, hoewel we de vraag kunnen stellen of dit een positieve of negatieve uitkomst is. Positief is dat er uiteindelijk toch een akkoord is, waarbij goederen zonder extra tarieven verhandeld kunnen worden. Maar er komen wel meer administratieve belemmeringen. Negatief is dat er over diensten nauwelijks iets is geregeld. Brexit heeft dan ook negatieve gevolgen voor de economie van het VK. Dat markten positief reageerden op de deal komt mogelijk mede doordat eventuele Brexit-verliezen in het niet vallen bij de schade door de coronapandemie.

Kijken we naar heel 2020, dan boekten alle brede obligatiecategorieën positieve rendementen. Door de flinke rentedaling in de VS boekten 10-jaars staatsobligaties daar een rendement van 8%. Europese aandelen noteerden een klein verlies, vastgoed een negatief rendement van 10%. Dat viel nog mee vergeleken met olie, waarvan de prijs bijna een kwart kelderde.

De portefeuille werd in het derde kwartaal niet gewijzigd in de zin van het toevoegen of verwijderen van managers.

Ten opzichte van de norm is er een overweging naar aandelen opkomende landen en hoogrentende bedrijven. Cash en staatsobligaties van Europese landen zijn onderwogen. De portefeuille heeft daarmee een offensiever profiel.

Vooruitblik
Veel landen zijn begonnen aan het vaccineren van hun werknemers in de zorg en/of de meer kwetsbare ouderen. Voorlopig zal in veel van de landen strenge lockdown-maatregelen gehandhaafd worden om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. De coronamaatregelen drukken de economische activiteit waarbij het waarschijnlijk is dat overheden hun stimuleringspakketten zullen moeten uitbreiden/verlengen. Recent zijn ook in de VS de viruscijfers sterk aan het oplopen. Wij verwachten economisch herstel in het tweede en derde kwartaal.

Centrale banken zetten onbeperkte middelen in om het financiële systeem draaiende te houden. Als gevolg hiervan, geven stressindicatoren op markten aan dat systeemrisico’s onwaarschijnlijk zijn.

Overheden trachten een groot deel van de economische pijn te compenseren middels uitgebreide stimuleringsmaatregelen. Dit betekent een forse verruiming van het fiscale beleid. In de VS is er een stimuleringspakket onderhandeld ter grootte van ruim $ 900 miljard. Inmiddels is er berichtgeving dat de Democraten het pakket willen uitbreiden.

De brexit-deal is vooralsnog vrij beperkt. Wel is chaos voorkomen doordat de deal goederenhandel zonder tarieven mogelijk maakt. Aan de andere kant is er voor diensten, waaronder de financiële sector, nauwelijks iets geregeld. Een extra uitdaging zijn de administratieve belemmeringen.

In onze visie is het uitzicht op economisch herstel en winstherstel en voortdurende fiscale en monetaire stimulering positief voor aandelen. Winstverwachtingen zijn hoog, maar niet excessief. We hebben een voorkeur voor Europa boven de VS. Europese aandelen kunnen meer profiteren van een herstel van economische groei en een draai naar waarde-aandelen, ook omdat deze sectoren tot op heden deels zijn achtergebleven in het herstel op de aandelenbeurzen

Ondanks de zeer lage en vaak zelfs negatieve rentes noteerden ook de veiligste staatsobligaties van landen in de eurozone in 2020 een positief rendement van bijna 4%. Vanwege zeer ruim monetair beleid met lage officiële rentes en flinke aankopen van staatsobligaties door centrale banken, voorzien we geen sterke rentestijging.

Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 28-02-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand 1,1 %
3 maanden 4,7 %
Dit jaar 4,0 %
2018 -8,7 %
2019 23,6 %
2020 2,2 %
1 jaar (op jaarbasis) 11,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 7,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,3 %

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,29
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
05-06-2020
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 28-02-2021

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -19,93 % -19,93 %
Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-03-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
NT World ESG Leaders Equity Index E EUR 1,19 % 7,21 %
NT Europe Sus Select SDG Index B EUR 1,05 % 5,96 %
Kempen Eur.Sustain.Value Creation Fund N 0,57 % 5,32 %
NT NA Custom ESG Eq Ind Fund B 0,51 % 6,98 %
NT NA Value ESG B 0,48 % 9,40 %

Top 5 laagste bijdrage (31-03-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
L&G ESG EM Gov Bd (LC) Ind Fd Unhedged -0,00 % -0,19 %
Uitgestelde Opbr. NT CCF EUR 0,00 % 0,00 %
SLI Eur Corp Bond Sust and Resp Inv Fd 0,00 % 0,03 %
ASR ESG IndexPlus Inst Euro Staatsobl K 0,00 % 0,09 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Cr.Fd I 0,00 % 0,18 %

Beleggingscategorie (31-10-2020)

Slide to see more
  Min Max Strategisch beleid Huidige verdeling
Liq. en obligatie investment grade 0,00 % 25,00 % 10,00 %
Obligaties high yield 0,00 % 20,00 % 5,00 %
Aandelen 40,00 % 90,00 % 80,00 %
Grondstoffen 0,00 % 15,00 % 0,00 %
Vastgoed 0,00 % 15,00 % 5,00 %

Top 10 belangen (31-03-2021)

19,7 %
NT World ESG Leaders Equity Index E EUR
18,1 %
NT Europe Sus Select SDG Index B EUR
13,8 %
NT EM ESG Leaders Equity Index B EUR
11,2 %
Kempen Eur.Sustain.Value Creation Fund N
7,6 %
NT NA Custom ESG Eq Ind Fund B
5,4 %
NT NA Value ESG B
5,0 %
Northern Trust Global REIT Unit B
4,0 %
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund I
3,6 %
NT Europe Value ESG B EUR
2,5 %
NT Pacific Custom ESG Eq Ind FGR E EUR
Totaal
90,8 %
Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,100 %
Service fee i
0,10 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,10 % - 0,30 % (bandbreedte geschat)
Verwachte lopende kosten i
0,30 % - 0,50 % (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,33 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2019.

Overige kosten

Slide to see more
Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
Z
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties.
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Global assets wereldwijd
Datum van oprichting
30-01-2018
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
Van Lanschot Kempen Wealth Management NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Minimale eerste inleg € 50.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0012672000
Orders in Klasse Z van Kempen Profielfonds 5 kunnen alleen ingelegd worden via het Fundsettle-platform. Aandelenklasse Z van Profielfonds 5 is uitsluitend toegankelijk voor partijen, dan wel distributeurs die inschrijven namens hun cliënten, die zijn goedgekeurd door de beheerder.
Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.


Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.