Kempen Profielfonds 5 - Klasse Z

Profiel

Kempen Profielfonds 5 biedt een breed samengestelde portefeuille van verschillende beleggingscategorieën, waarin het vermogen, direct of indirect, wordt belegd conform het risicoprofiel van het fonds. Kempen Profielfonds 5 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.

Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Wilse Graveland

Rendement per 28-02-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand 3,2 %
3 maanden 4,2 %
Dit jaar 10,2 %
2018 -8,7 %
1 jaar (op jaarbasis) 2,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 0,6 %
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 98,60 M 28-02-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 6,81 M 28-02-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
227.846 28-02-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 30,28 19-03-2019
Transactieprijs i
EUR 28,79 31-01-2019

Beleggingskarakteristieken per 28-02-2019

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 20
Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-12-2018

Onderstaande teksten hebben betrekking op het vierde kwartaal van 2018

In het vierde kwartaal daalden de aandelenkoersen fors. De wereldindex van ontwikkelde markten daalde maar liefst 13%. Het Italiaanse begrotingstekort, president Trumps ongenoegen over het rentebeleid van de Fed, de Brexit, de handelspolitiek tussen de VS en China en daar bovenop een afnemende economische groei, zorgden voor een afbrokkelend vertrouwen onder beleggers. Binnen ontwikkelde markten lieten Amerikaanse en Japanse aandelen de sterkste dalingen zien. In opkomende landen bleef het verlies ‘beperkt’ tot zo’n 7%.

In volatiele tijden vluchten beleggers vaak naar veilig geachte beleggingen. Staatsobligaties werden afgelopen kwartaal dan ook volop verkocht. De Duitse 10-jaarsrente daalde met 0,23% en eindigde rond het laagste punt van het jaar. De Italiaanse regering bleek bereid om een kleiner begrotingstekort te accepteren en bereikte op deze manier overeenstemming met de Europese Commissie over de begroting voor volgend jaar. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde 0,38%. De extra rente voor bedrijfsrisico’s (de spread) van bedrijfsobligaties liepen sterk op. Koersen daalden als gevolg hiervan, zowel in het vierde kwartaal als over geheel 2018.

Europees vastgoed daalde in het kielzog van aandelen ook flink, met 8,7%. Vooral in het VK waren de dalingen fors.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-12-2018

In het vierde kwartaal zijn er geen grote wijzingen geweest in de positionering, qua allocatie, die al eerder was ingezet. De fondsinvulling is wel wat veranderd. De RAFI-fondsen van Northern Trust zijn vervangen door Value fondsen van dezelfde aanbieder. De belangrijkste overwegingen hierin waren de te hoge kosten en het gebrek aan mogelijkheden voor ESG.

De forse daling van aandelenkoersen het afgelopen kwartaal raakte alle aandelencategorieën. Ontwikkelde landen behaalden een rendement van circa -12%. Opkomende landen werden iets minder hard geraakt en eindigden op circa -7%. Staatsobligaties deden het dankzij de gedaalde rentes goed, waarbij langlopende staatsobligaties het meest profiteerden (+1,6%). Kredietopslagen op zowel bedrijfsobligaties als hoogrentende obligaties liepen sterk op afgelopen kwartaal en dit resulteerde bij beide categorieën in een negatieve performance.

Vooruitblik
Wereldwijd duiden economische indicatoren op een afnemende groei. Desondanks zijn de fundamenten nog steeds stevig. De inflatie is beperkt, de economische groei ligt per regio nog op of boven de gemiddelde trend, de werkloosheid is stabiel laag en de financiële huishouding van bedrijven is op orde. We verwachten dan ook geen recessie in de eurozone als geheel voor 2019. Op korte termijn zien we lagere inflatieniveaus als gevolg van de sterk gedaalde olieprijs. De onderliggende kerninflatie lijkt in de eurozone niet boven 1% te geraken. Dit betekent dat de ECB steeds minder druk zal voelen om de rente te verhogen.
Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 28-02-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand 3,2 %
3 maanden 4,2 %
Dit jaar 10,2 %
2018 -8,7 %
1 jaar (op jaarbasis) 2,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 0,6 %

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Dividendkalender
Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (28-02-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Northern Trust Europe Custom ESG Eq. Ind 0,65 % 4,06 %
Northern Trust Europe Value ESG B EUR 0,62 % 3,59 %
NT North Am. Custom ESG CCF Fd class B 0,38 % 3,88 %
Northern Trust N.A. Value ESG B EUR 0,34 % 3,33 %
Northern Trust AC Asia ex Japan Cust ESG 0,20 % 2,83 %

Top 5 laagste bijdrage (28-02-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Vanguard Euro Gov.Bond Index Fund INS -0,02 % -0,45 %
L&G ESG EM Gov Bd (LC) Ind Fd Unhedged -0,00 % -0,29 %
L&G EM Government Bond (LC) Index Fund -0,00 % -0,15 %
Northern Trust H. Q. Euro Gov Bd Ind. Fd -0,00 % -0,30 %
L&G ESG EM Gov Bd (USD) Ind Fd Unhedged -0,00 % 0,22 %

Beleggingscategorie (28-02-2019)

Slide to see more
  Min Max Strategisch beleid Huidige verdeling
Liq. en obligatie investment grade 0,00 % 25,00 % 10,00 %
Obligaties high yield 0,00 % 20,00 % 5,00 %
Aandelen 40,00 % 90,00 % 80,00 %
Grondstoffen 0,00 % 15,00 % 0,00 %
Vastgoed 0,00 % 15,00 % 5,00 %

Top 10 belangen (28-02-2019)

15,6 %
Northern Trust Europe Value ESG B EUR
15,6 %
Northern Trust Europe Custom ESG Eq. Ind. Fd (CCF)
9,7 %
NT North Am. Custom ESG CCF Fd ? class B
9,6 %
Northern Trust N.A. Value ESG B EUR
7,4 %
Northern Trust Global REIT Unit B
7,2 %
NT EMK Custom ESG Eq Inf Fd Cl E
7,1 %
Northern Trust AC Asia ex Japan Cust ESG
4,6 %
Vanguard Euro Gov.Bond Index Fund INS
4,2 %
db x-trackers MSCI Europe Small Cap ETF
4,0 %
NT Pacific Custom ESG Ind Fd FGR E euro
Totaal
85,0 %
Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,10 %
Service fee i
0,10 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,10%-0,30% (bandbreedte geschat)
Verwachte lopende kosten i
0,30% - 0,50% (geschatte bandbreedte)
De verwachte lopende kosten hebben betrekking op het boekjaar 2018.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,10 %
Swing factor neerwaarts i
0,10 %
Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
Z
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties.
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Global assets wereldwijd
Datum van oprichting
30-01-2018
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
Van Lanschot N.V.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Minimale eerste inleg € 50.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0012672000
Orders in Klasse Z van Kempen Profielfonds 5 kunnen alleen ingelegd worden via het Fundsettle-platform. Aandelenklasse Z van Profielfonds 5 is uitsluitend toegankelijk voor partijen, dan wel distributeurs die inschrijven namens
hun cliënten, die zijn goedgekeurd door de beheerder.
Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.


Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.