Kempen Profielfonds 3

Profiel

Kempen Profielfonds 3 biedt een breed samengestelde portefeuille van verschillende beleggingscategorieën, waarin het vermogen, direct of indirect, wordt belegd conform het risicoprofiel van het fonds. Kempen Profielfonds 3 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.

Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Wilse Graveland, Tom Becker

Rendement per 31-07-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2017

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,0 %
3 maanden -0,8 %
Dit jaar 2,8 %
2014 11,6 %
2015 5,3 %
2016 4,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 6,7 %
10 jaar (op jaarbasis) 3,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,4 %
Naamswijziging per 1 januari 2014. Voor 1 januari 2014: Van Lanschot Global Index Fund Neutraal. Voor 1 januari 2010: Van Lanschot Manager Selectie Neutraal. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 92,36 M 31-07-2017
Aantal uitstaande aandelen/participaties
2.734.072 31-07-2017
Intrinsieke waarde i
EUR 33,85 18-08-2017
Transactieprijs i
EUR 33,88 18-08-2017
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 31-07-2017

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 18
Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-06-2017

Onderstaande teksten hebben betrekking op het tweede kwartaal van 2017.

In het tweede kwartaal waren de wereldwijde aandelenkoersen in mineur, de regio’s Europa en Azië waren hier een positieve uitzondering op. De fors lagere dollar speelde een grote rol hierin. Duitse en Nederlandse staatsobligaties daalden in koers door de hogere marktrentes. De Zuid-Europese staatsobligaties hadden daar geen last van, omdat het extra rendement dat zij bieden als kansrijk werd gezien: de Europese economie staat er goed voor en het politieke risico nam verder af. Bedrijfsobligaties, zowel van investment grade als highyield kwaliteit, realiseerden een positief rendement in het tweede kwartaal.

Aandelenkoersen uit Aziatische landen wisten de mooie winst uit het eerste kwartaal uit te breiden. Binnen de ontwikkelde regio was Europa koploper, Amerikaanse aandelen daalden (in euro’s) door de dalende dollar. Wereldwijd vastgoed had eveneens last van de lage dollar.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-06-2017

In het tweede kwartaal had uw portefeuille door het grote gewicht in eurobeleggingen minder last van de zwakke dollar, maar invloed had het wel. De overweging in aandelen uit Europa en Azië (ex Japan), ten koste van aandelen uit de VS, betaalde zich uit. Europese small-caps hadden bovendien wat extra wind in de zeilen. De goede Europese groeicijfers vertalen zich bij deze kleinere bedrijven in relatief hogere winstgroei ten opzichte van hun grote broers. Beleggers sorteerden hier op voor.

Onze ‘overwogen’ aandelenpositie in Europa leunt op positieve verwachtingen van producenten, consumenten en beleggers en goede winstcijfers. In het aandelenstuk opkomende markten ruilden we Vanguard EM Stock Index Fund voor een fiscaal vriendelijkere variant van Northern Trust. Deze nieuwe tracker voldoet bovendien aan onze normen voor verantwoord beleggen (‘ESG proof’).

In de vastrentende sfeer was het nieuws ook verdeeld over de verschillende regio’s. De rente steeg in het tweede kwartaal en dat was negatief voor de obligatiekoersen van de beste debiteuren (waaronder Duitsland en Nederland). Maar de kredietopslagen daalden, wat juist positief was voor bedrijfsobligaties en Zuid-Europese staatsobligaties. Breedgespreide EMU-staatsobligaties stegen met 0,5%, maar staatsobligaties van kernlanden daalden 1%. In uw portefeuille was de schade echter beperkt: de posities EMU-staatsobligaties en bedrijfsobligaties hielden per saldo een plusje over aan het einde van het tweede kwartaal.

Vooruitblik
Aandelen blijven favoriet. Waarderingen zijn nauwelijks veranderd en het sentiment blijft positief. In de eurozone blijven de economische cijfers goed. Wij denken dat de groeiversnelling achter ons ligt, maar de economie zal de komende kwartalen vermoedelijk boven trend groeien. Over de vooruitzichten voor Azië ex Japan en opkomende landen zijn we optimistischer. De Chinese groeivertraging zet minder snel door dan verwacht, de Fed verkrapt het monetaire beleid in een langzaam tempo en grondstofprijzen zullen langzaam hun weg omhoog vinden. Obligaties bieden een laag rendement en blijven onderwogen in uw portefeuille. Het ‘horten en stoten’ rentebeeld, waar we al eerder over schreven, zal volgens ons nog wel even aanhouden. Binnen obligaties zoeken we naar beleggingsmogelijkheden om extra rendement te genereren.
Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-07-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2017

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,0 %
3 maanden -0,8 %
Dit jaar 2,8 %
2014 11,6 %
2015 5,3 %
2016 4,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 6,7 %
10 jaar (op jaarbasis) 3,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,4 %
Naamswijziging per 1 januari 2014. Voor 1 januari 2014: Van Lanschot Global Index Fund Neutraal. Voor 1 januari 2010: Van Lanschot Manager Selectie Neutraal. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,15
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
25-05-2015
Dividendkalender
Kempen Profielfonds 3 heeft in het verleden steeds dividend uitgekeerd. Door de steeds lagere rentevoeten en de toenemende beschikbaarheid van fondsen die geen dividend plegen uit te keren, is het verplichte deel van de dividenduitkering steeds kleiner geworden. M.b.t. het boekjaar 2015 bleek een verplichte doorstoot van inkomsten geheel achterwege te kunnen blijven. Het fonds bedient verschillende groepen aandeelhouders. Voor enkele groepen van aandeelhouders in het fonds is dit een gunstige onwikkeling, omdat het voor deze groep nadelig is om dividend te ontvangen. Voor het resterende deel van de aandeelhouders levert een dividend-uitkering voordeel noch nadeel op. De beheerder kiest er derhalve voor om, met inachtneming van de fiscale doorstootverplichting, het dividend zo laag mogelijk te houden en waar mogelijk te passeren.

Risico-analyse (ex post) per 31-07-2017

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -10,11 % -30,97 %
Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-07-2017)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Northern Trust EM Custom ESG Equity Ind 0,11 % 2,47 %
Northern Trust All Country Asia ex Japan 0,09 % 2,00 %
Northern Trust Europe RAFI Unit B EUR 0,07 % 0,65 %
iShares Eur IG Corp.Bond Index Fund A 0,05 % 0,77 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund I 0,04 % 0,69 %
.

Top 5 laagste bijdrage (31-07-2017)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Vanguard US 500 Stock Index Fund Plus -0,09 % -1,32 %
Northern Trust Global REIT Unit B -0,05 % -1,48 %
Lazard Em. Markets Unrestricted Fund -0,04 % -1,82 %
Northern Trust U.S. RAFI Unit B EUR -0,04 % -1,56 %
Vanguard European Stock Index Fund I EUR -0,04 % -0,37 %
.

Beleggingscategorie (31-07-2017)

Slide to see more
  Min Max Strategisch beleid Huidige verdeling
Liq. en obligatie investment grade 25,00 % 65,00 % 45,00 % 43,83 %
Obligaties high yield 0,00 % 15,00 % 5,00 % 4,94 %
Aandelen 20,00 % 55,00 % 47,00 % 47,78 %
Grondstoffen 0,00 % 10,00 % 0,00 % 0,00 %
Vastgoed 0,00 % 10,00 % 4,00 % 3,44 %

Top 10 belangen (31-07-2017)

17,3 %
Vanguard Euro Gov.Bond Index Fund INS
11,6 %
Vanguard European Stock Index Fund I EUR
10,4 %
Northern Trust Europe RAFI Unit B EUR
10,0 %
Northern Trust H. Q. Euro Gov Bd Ind. Fd
7,0 %
Vanguard US 500 Stock Index Fund Plus
5,6 %
iShares Eur IG Corp.Bond Index Fund A
4,7 %
Northern Trust All Country Asia ex Japan
4,7 %
SLI European Corporate Bond Fund Cl. D
4,6 %
Northern Trust EM Custom ESG Equity Ind
3,6 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund I
Totaal
79,5 %
Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,35 %
Service fee i
0,10 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,10%-0,30% (bandbreedte geschat)
Verwachte lopende kosten i
0,55% - 0,75% (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,60 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,10 %
Swing factor neerwaarts i
0,10 %
Meer over ons swing factor beleid
Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties.
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Global assets wereldwijd
Datum van oprichting
16-02-2006
Vestigingsland
Nederland
Geregistreerd voor aanbieding in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000290476
Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.


Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies.

Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.