Kempen Profielfonds 2 - Klasse Z

Profiel

Kempen Profielfonds 2 biedt een breed samengestelde portefeuille van verschillende beleggingscategorieën, waarin het vermogen, direct of indirect, wordt belegd conform het risicoprofiel van het fonds. Kempen Profielfonds 2 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.

Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Wilse Graveland

Rendement per 29-02-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 29-02-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand -1,7 %
3 maanden -0,6 %
Dit jaar -0,8 %
2018 -3,0 %
2019 13,1 %
1 jaar (op jaarbasis) 7,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 4,3 %
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 69,68 M 29-02-2020
Omvang aandelenklasse
EUR 14,65 M 29-02-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
450.427 29-02-2020
Intrinsieke waarde i
EUR 29,77 30-03-2020
Transactieprijs i
EUR 32,46 02-03-2020

Beleggingskarakteristieken per 29-02-2020

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 21
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-12-2019

Onderstaande teksten hebben betrekking op het vierde kwartaal van 2019.

Na het turbulente derde kwartaal was het vierde kwartaal eigenlijk opvallend rustig op de beurzen. De brexit werd medio oktober wederom vooruit geschoven, de zorgen over een handelsoorlog ebden weg, en beurzen klommen gestaag nog eens een procent of 10 verder omhoog. Aan het einde van het kwartaal en daarmee ook het einde van het jaar, hadden aandelen in ontwikkelde landen zelfs meer dan 30% opgeleverd. De verkiezingen in het VK zorgden voor wat spanning, maar eigenlijk was ook hiervan de invloed zeer beperkt.

Binnen vastrentende waarden was het beeld veel wisselender. Hoogrentende landen gingen waar het om leningen in dollars gaat omlaag, maar in lokale valuta omhoog. De implosie van de rente in de zomer werd deels ongedaan gemaakt, wat vooral bij staatsobligaties logischerwijs voor een koersdaling zorgde. Bedrijfsobligaties zaten hier ongeveer tussen in: high yield noteerde een kleine plus, en investment grade bleef simpelweg op zijn plek liggen.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-12-2019

De portefeuille is licht gewijzigd. Zoals gepland is het fonds van Vanguard binnen EMU staatsobligaties vervangen door een fonds van asr. Verder zijn er voorbereidingen getroffen voor een grotere transformatie die in het eerste deel van 2020 moet gaan plaatsvinden. Deze staat in het teken van een radicaal strenger ESG-beleid, waardoor de expliciete allocatie naar Europese small-caps zal komen te vervallen, er een wereldwijde aandelen allocatie geïntroduceerd zal worden, en de positie in Value fondsen zal worden teruggebracht. Deze transformatie zal geleidelijk plaatsvinden gedurende de eerste helft van het jaar. Qua regio allocatie zal de impact overigens gering zijn.

Ten opzichte van de norm is de portefeuille overwogen naar obligaties van hoogrentende landen. Er is tegelijkertijd een onderweging naar aandelen (zowel opkomende als ontwikkelde landen) ten gunste van cash. Hierdoor is de portefeuille netto wat defensiever gepositioneerd dan de norm.

Vooruitblik
Economische indicatoren wijzen momenteel niet op een recessie. Recent lijken enige verbeteringen waarneembaar in de onder druk liggende industriële sector. De afname van de groei versterkt zichzelf vooralsnog niet doordat het consumentenvertrouwen op peil blijft. Vooralsnog verwachten wij wel groei in de VS en EU voor komend jaar. Ook in opkomende landen zien wij de economische groei teruglopen maar hebben centrale banken veelal de ruimte voor een verruimend monetair beleid.

Wereldwijd versoepelen centrale banken hun monetaire beleid op basis van het verslechterende economische klimaat. Tezamen met excessief spaargedrag worden de rentes naar beneden gedrukt. Het renterisico’s lijkt asymmetrisch,er is opwaarts potentieel op de middellange tot lange termijn. De ECB is een nieuw opkoopprogramma gestart. Dit zal op korte termijn neerwaartse druk op rentes uitoefenen. Wij vinden de huidige inflatieverwachting iets te laag gezien de huidige economische omgeving. De monetaire verruiming van de ECB zal van beperkte invloed op de inflatie zijn.

De onderhandelingen omtrent het handelsconflict tussen VS en China duren voort. Een “phase one” handelsovereenkomst is in de maak. China en de VS verwachten op 15 januari 2020 een handelsakkoord te sluiten. De geplande stijging van de handelstarieven per 15 december gaan niet door, en de VS hebben de tarieven die in september waren ingevoerd gehalveerd. In het VK werden op 12 december verkiezingen gehouden en dit leverde een sterke meerderheid op voor de Conservatieve Partij van Boris Johnson. Dit neemt de onzekerheid op de korte termijn weg over de vraag of, en wanneer (31 januari) het VK uit de Europese Unie zal treden. Tegenvallende economische groei in Italië zal het begrotingstekort en de hoge staatsschuld weer in de schijnwerpers gaan zetten. Wij verwachten dat Italië en de Europese Commissie tot overeenstemming omtrent het budget voor 2020 zullen komen.
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 29-02-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 29-02-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand -1,7 %
3 maanden -0,6 %
Dit jaar -0,8 %
2018 -3,0 %
2019 13,1 %
1 jaar (op jaarbasis) 7,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 4,3 %

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Dividendkalender
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2018.
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (29-02-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
NT EMK Custom ESG Eq Inf Fd Cl E 0,20 % 4,53 %
ASR ESG IndexPlus Inst Euro Staatsobl K 0,15 % 0,82 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind. 0,13 % 1,28 %
Montanaro European Smaller Comp.Fund 0,07 % 4,73 %
db x-trackers MSCI Europe Small Cap ETF 0,06 % 4,95 %
.

Top 5 laagste bijdrage (29-02-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
NT World ESG Leaders Eq Index Fd class E -0,60 % -12,71 %
Kempen Eur.Sustain.Value Creation Fund N -0,51 % -7,73 %
NT EM ESG Leaders Equity Index Fund -0,42 % -3,77 %
Northern Trust Europe Custom ESG Eq. Ind -0,34 % -7,91 %
Northern Trust Europe Value ESG B EUR -0,29 % -8,51 %
.

Beleggingscategorie (29-02-2020)

Slide to see more
  Min Max Strategisch beleid Huidige verdeling
Liq. en obligatie investment grade 40,00 % 80,00 % 60,00 %
Obligaties high yield 0,00 % 15,00 % 5,00 %
Aandelen 10,00 % 40,00 % 33,00 %
Grondstoffen 0,00 % 10,00 % 0,00 %
Vastgoed 0,00 % 10,00 % 3,00 %

Top 10 belangen (29-02-2020)

18,7 %
ASR ESG IndexPlus Inst Euro Staatsobl K
11,2 %
Bluebay IG Euro Government Bond Fund K
10,4 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind.
6,5 %
iShares ESG Screened Eur Corp Bond Index
5,4 %
Kempen Eur.Sustain.Value Creation Fund N
5,4 %
NT EM ESG Leaders Equity Index Fund
4,9 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Cr.Fd I
4,9 %
SLI Eur Corp Bond Sust and Resp Inv Fd
4,2 %
NT World ESG Leaders Eq Index Fd class E
4,1 %
Northern Trust Europe Custom ESG Eq. Ind. Fd (CCF)
Totaal
75,8 %
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heefteen vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,10 %
Service fee i
0,10 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,10 % - 0,30 % (geschatte bandbreedte)
Verwachte lopende kosten i
0,30 % - 0,50 % (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,36 %
De verwachte lopende kosten hebben betrekking op het boekjaar 2018.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,10 %
Swing factor neerwaarts i
0,10 %
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
Z
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties.
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Global assets wereldwijd
Datum van oprichting
30-01-2018
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Accountant
PricewaterhouseCoopers N.V.
Transfer agent
Van Lanschot N.V.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Minimale eerste inleg € 50.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0012671945
Orders in Klasse Z van Kempen Profielfonds 2 kunnen alleen ingelegd worden via het Fundsettle-platform. Aandelenklasse Z van Profielfonds 2 is uitsluitend toegankelijk voor partijen, dan wel distributeurs die inschrijven namens
hun cliënten, die zijn goedgekeurd door de beheerder.
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.


Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.