Kempen Profielfonds 2 - Klasse Z

Profiel

Kempen Profielfonds 2 biedt een breed samengestelde portefeuille van verschillende beleggingscategorieën, waarin het vermogen, direct of indirect, wordt belegd conform het risicoprofiel van het fonds. Kempen Profielfonds 2 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.

Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Wilse Graveland, Frank van der Ploeg, Cas de Bruijne

Rendement per 31-10-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand 1,3 %
3 maanden -7,1 %
Dit jaar -14,7 %
2019 13,1 %
2020 4,0 %
2021 8,1 %
1 jaar (op jaarbasis) -13,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i -1,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,1 %
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 70,32 M 31-10-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 4,38 M 31-10-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
139.309 31-10-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 32,44 02-12-2022
Transactieprijs i
EUR 32,16 01-12-2022

Beleggingskarakteristieken per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 17
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 30-09-2022

Onderstaande teksten hebben betrekking op het derde kwartaal van 2022

Marktontwikkelingen
Het negatieve sentiment dat half augustus de financiële markten begon te beheersen, zette zich in september voort. Waarbij de onrust bij staatsobligaties een stuk groter was dan op aandelenmarkten. De redenen zijn genoegzaam bekend. Hoge inflatie, teruglopende groei en agressieve centrale banken hebben een negatieve invloed op het vertrouwen van consumenten, ondernemers en beleggers. Er zijn wel wat lichtpuntjes, maar het negatieve nieuws heeft toch de overhand. En dus waren er voor beleggers weinig mogelijkheden om te schuilen.

Rentes zijn in het derde kwartaal flink gestegen. Zo ging de Duitse 10-jaarsrente van 1,3% naar 2,1% en de Amerikaanse van 3,0% naar 3,8%. Jerome Powell, de baas van de Amerikaanse centrale bank, pookte in augustus het vuurtje al op toen hij liet weten dat de Fed de rente zal blijven verhogen om de torenhoge inflatie de kop in te drukken. Zelfs als dat op korte termijn met economische pijn (lees: recessie) gepaard gaat. Een lange tijd van te hoge inflatie veroorzaakt veel meer economische malheur dan renteverhogingen, is de achterliggende gedachte.

De Fed verhoogde de rente in september voor de derde maal op rij met 75 basispunten en liet weten nog 150 basispunten aan verhogingen te voorzien tot het eerste kwartaal van volgend jaar. Dat was meer dan markten op dat moment verwachtten. Ook de ECB verhoogde de rente in september met 75 basispunten. Het basisscenario van de ECB gaat ervan uit dat een recessie kan worden voorkomen, maar tussen de regels door liet ECB-president Lagarde weten het recessie-scenario een gerede kans te geven. Maar zelfs in dat geval zou de ECB de rente voorlopig blijven verhogen. Een hele reeks centrale banken zet inmiddels grote rentestappen om de inflatie te beteugelen. In het VK liepen rentes zo hard op dat de Bank of England zich genoodzaakt zag in te grijpen op de obligatiemarkt om een financiële crisis te voorkomen.

Portefeuille-ontwikkelingen
In het derde kwartaal zijn er geen noemenswaardige wijzigingen doorgevoerd in de portefeuille.

Vooruitblik
Er zijn tekenen dat de inflatoire druk wat gaat afnemen. Prijzen van veel grondstoffen, waaronder olie en basismetalen, zijn gedaald. Problemen in productieketens beginnen af te nemen. In Taiwan en Korea, epicentra van de mondiale chipindustrie, is het vertrouwen onder producenten laag. Zij zien minder gunstige vooruitzichten voor de uitvoer en oplopende voorraden. Ook orders staan onder druk. Dat betekent dat tekorten aan chips beginnen af te nemen.

In de VS zal de inflatie de komende maanden vooral gaan dalen door het effect van lagere olie- en benzineprijzen, mits olieprijzen niet weer gaan stijgen. De kerninflatie, die energie- en voedselprijzen niet meeneemt en belangrijker is voor het rentebeleid van de Fed, zal echter nog wel hoog blijven. Maar ook daar ligt wat verlichting in het verschiet. De snel afkoelende huizenmarkt heeft een temperend effect op woningprijzen en huren.

Toch is het voor de Fed nog veel te vroeg om een kalmere toon aan te slaan. Net als andere centrale banken kijkt de Fed op het moment vooral in de achteruitkijkspiegel in plaats van vooruit. Men wil eerst bewijs zien dat de inflatie daalt. Aangezien monetair beleid met vertraging inwerkt op de economie, is er een gerede kans dat de Fed doorschiet met haar renteverhogingen, met een recessie tot mogelijk gevolg.

In de eurozone is het gat tussen de totale inflatie en de kerninflatie groter dan in de VS. Een groter deel van de totale inflatie wordt dus veroorzaakt door voedsel- en energieprijzen (vooral energieprijzen). Dat vergroot ook het potentieel voor snelle inflatiedaling in de eurozone. Toch verwachten we dat niet, vanwege de hoge gas- en elektriciteitsprijzen. Ook voor de ECB is er dus nog werk aan de winkel.

Onze visie op de wereldeconomie is niet veranderd. We gaan uit van een recessie in Europa, vooral vanuit de consument. Voor de VS voorzien we pas later een recessie, veroorzaakt door krappere financiële condities, zoals hogere rente, wijdere risico-opslagen en de dure dollar.

Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-10-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand 1,3 %
3 maanden -7,1 %
Dit jaar -14,7 %
2019 13,1 %
2020 4,0 %
2021 8,1 %
1 jaar (op jaarbasis) -13,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i -1,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,1 %

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-10-2022

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -13,02 % -13,02 %
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Looptijdverdeling (31-10-2022)

1,6 %
Cash
98,4 %
Overig
Totaal
100 %

Geografische verdeling (31-10-2022)

60,7 %
Ierland
26,0 %
Luxemburg
11,7 %
Nederland
1,6 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-10-2022)

13,6 %
NT Euro Government Bond Index C EUR
10,0 %
Bluebay IG Euro Government Bond Fund K
9,2 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind.
8,9 %
NT World ESG Leaders Equity Index E EUR
8,8 %
NT World Sustainable Sel SDG Index B EUR
8,7 %
iShares ESG Screened Euro Corp Bond Q
6,8 %
AS Eur Corp Bond Sust and Resp Inv Fd
6,7 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Cr Fd IX1
5,1 %
NT EMG Sust Sel SDG Index FGR Fd A EUR
3,5 %
Kempen Eur.Sustainable Equity Fund Cl N
Totaal
81,3 %

Ratingverdeling (31-10-2022)

98,4 %
Not Rated
1,6 %
Cash
Totaal
100 %

Sectorverdeling (31-10-2022)

32,8 %
Obligaties Overheid
22,2 %
Obligaties Bedrijfsl
20,7 %
Wereldwijd
5,8 %
Europa
5,3 %
Obligaties Opkomende Markten
5,1 %
Opkomende Markten
2,4 %
Obligaties Hoog Rendement
2,0 %
Geldmarkt Beleggingsinst
1,9 %
Vastgoed
1,6 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Environmental and/or social characteristics promoted

De Kempen Profielfondsen (de 'Fondsen') vallen onder artikel 8 van de SFDR. Dit betekent dat de Fondsen bepaalde maatschappelijke en milieuaspecten bevorderen. Deze Fondsen beleggen in een breed scala aan ondernemingen, waarvan sommige duurzaamheidsdoelstellingen nastreven.

We committeren ons verder aan de klimaatdoelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Dit doen we in de vorm van doelstellingen op de korte termijn (2025), een ambitie op de middellange termijn (2030) en een commitment op de lange termijn (2050).

ESG Investment process

De Beheerder is een verantwoorde vermogensbeheerder met een lange beleggingshorizon die gelooft in betrokken aandeelhouderschap. De Beheerder baseert zijn milieu-, maatschappelijke en governancecriteria (ESG) voor verantwoord beleggen op internationale principes en verdragen zoals de United Nations Global Compact (UNGC), de United Nations Guiding Principles for Business and Human Rights (UNGP), de Principles for Responsible Investment (UNPRI) en de OECD Guidelines for Multinational Enterprises. De ESG-criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces van de Beheerder.

In de beleggingsaanpak van de Beheerder wordt rekening met ESG-criteria gehouden via uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap. Dit zijn ook bindende elementen voor de selectie van beleggingen. De naleving wordt regelmatig gemonitord. De Fondsen hebben geen duurzaamheidsindex als referentiebenchmark.

Exclusion

We sluiten ondernemingen uit die als gevolg van het hiervoor toegelichte uitsluitingsbeleid op Kempen’s uitsluitingslijsten staan. Deze lijsten worden elk kwartaal beoordeeld en bijgewerkt. Onderdeel hiervan is de periodieke screening op bedrijven die betrokken zijn bij de schending van internationale standaarden. Dit wordt gedocumenteerd in de Kempen Convention Library.

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,100 %
Service fee i
0,10 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,10 % - 0,30 % (geschatte bandbreedte)
Verwachte lopende kosten i
0,30 % - 0,50 % (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,37 %
De verwachte lopende kosten hebben betrekking op het boekjaar 2021.
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
Z
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties.
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Global assets wereldwijd
Datum van oprichting
30-01-2018
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas S.A., Netherlands Branch
Accountant
PricewaterhouseCoopers N.V.
Transfer agent
Van Lanschot Kempen NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas S.A., Netherlands Branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Minimale eerste inleg € 50.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0012671945
Orders in Klasse Z van Kempen Profielfonds 2 kunnen alleen ingelegd worden via het Fundsettle-platform. Aandelenklasse Z van Profielfonds 2 is uitsluitend toegankelijk voor partijen, dan wel distributeurs die inschrijven namens
hun cliënten, die zijn goedgekeurd door de beheerder.
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.


Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.