Kempen Profielfonds 2 - Klasse Z

Profiel

Kempen Profielfonds 2 biedt een breed samengestelde portefeuille van verschillende beleggingscategorieën, waarin het vermogen, direct of indirect, wordt belegd conform het risicoprofiel van het fonds. Kempen Profielfonds 2 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.

Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Wilse Graveland

Rendement per 31-12-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,4 %
3 maanden 2,6 %
Dit jaar 8,1 %
2018 -3,0 %
2019 13,1 %
2020 4,0 %
1 jaar (op jaarbasis) 8,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 8,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,6 %
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 85,48 M 31-12-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 12,44 M 31-12-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
337.811 31-12-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 36,42 17-01-2022
Transactieprijs i
EUR 36,79 03-01-2022

Beleggingskarakteristieken per 31-12-2021

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 16
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-12-2021

Onderstaande teksten hebben betrekking op het vierde kwartaal van 2021

Marktontwikkelingen
Hoewel de snel oprukkende omikron-variant van het coronavirus beleggers even nerveus maakte, sloten aandelenmarkten in december hoger. Opkomende markten bleven echter wederom achter bij de geïndustrialiseerde landen. Daarmee werd voor aandelen niettemin opnieuw een prachtig jaar afgesloten. Overigens wel met grote regionale verschillen. Waar Europese aandelen goed in het spoor konden blijven van Amerikaanse aandelen, maakten aandelen uit de Pacifische regio pas op de plaats en noteerden aandelen uit opkomende markten een verlies.

De Amerikaanse centrale bank, de Fed, maakte in november al een flinke draai ten aanzien van steunaankopen. Maar tijdens de beleidsvergadering in december kwam daar nog een flinke schep bovenop. Het tempo waarin de steunaankopen worden afgebouwd, wordt verdubbeld, zodat de Fed daar al in maart mee klaar is. Fed-voorzitter Powell liet nadrukkelijk de optie open om de rente snel te verhogen na het einde van de afbouw. Voor de ECB was de zaak in december gecompliceerder. In de eurozone is de inflatie ook flink opgelopen, maar minder dan in de VS en bovendien voor een groter deel gedreven door tijdelijke factoren. Toch gaat ook de ECB minder obligaties kopen in 2022. In het eerste kwartaal worden de aankopen onder het noodprogramma PEPP al wat teruggeschroefd. Dit programma zal in maart worden beëindigd. Ter compensatie worden de reguliere steunaankopen tijdelijk opgehoogd.

Portefeuille-ontwikkelingen
Er vonden geen noemenswaardige wijzigingen plaats in de portefeuille

Ten opzichte van ons normbeleid zijn we overwogen High Yield bedrijfsobligaties en Europese aandelen. We zijn in alle profielen onderwogen Europese staatsobligaties.

Vooruitblik
Waarderingen zijn in 2021, buiten de VS, behoorlijk gedaald. Daarmee zijn aandelen nog niet goedkoop en met name Amerikaanse aandelen zijn hoog gewaardeerd. Aandelen zijn, wat betreft rendement en risico, wel aantrekkelijk ten opzichte van staats- en bedrijfsobligaties. Lagere groei, hogere inflatie en minder liquiditeit vanuit centrale banken zullen in 2022 een minder gunstig klimaat vormen voor aandelen dan in 2021.

De economische groei in 2022 lijkt wat gunstiger uit te pakken voor de VS, maar inflatie en monetair beleid zijn positiever voor Europa. Waarde-aandelen, die doorgaans positief reageren ten opzichte van groeiaandelen bij stijgende rentes, hebben tot eind december 2021 nauwelijks van de rentestijging geprofiteerd. Deze aandelen zijn ook oververtegenwoordigd in sectoren die veel last hebben gehad van de coronapandemie.

Ondanks dat centrale banken een minder ruim beleid gaan voeren, zijn kapitaalmarktrentes nog zeer laag. Zeker als ook de positieve groeivooruitzichten en de inflatieontwikkeling in ogenschouw worden genomen. In de VS is de 10-jaarsrente de piek van 2021 van 1,74% gepasseerd en in Duitsland zal de rente wellicht binnen afzienbare tijd weer eens positief zijn. Als de 10-jaarsrente in het VK de piek van 1,2% van vorig jaar weet te passeren, zou dat het hoogste niveau zijn sinds maart 2019.

Hoewel IG-kredietopslagen laag zijn, verwachten we geen significante toename. Met name niet in de eurozone. Het tempo van ECB-steunaankopen zal afnemen in 2022, maar de ECB blijft obligatiemarkten wel steunen. De Fed is inmiddels van start gegaan met ‘taperen’ en heeft het tempo hiervan in december verdubbeld. Dat kan in 2022 wat opwaartse druk geven op kredietopslagen.

Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-12-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,4 %
3 maanden 2,6 %
Dit jaar 8,1 %
2018 -3,0 %
2019 13,1 %
2020 4,0 %
1 jaar (op jaarbasis) 8,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 8,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,6 %

Dividenden

Slide to see more

Risico-analyse (ex post) per 31-12-2021

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -9,90 % -9,90 %
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-12-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
NT World ESG Leaders Equity Index E EUR 0,30 % 3,46 %
NT Europe Sus Select SDG Index B EUR 0,23 % 5,05 %
Kempen Eur.Sustainable Equity Fund Cl N 0,20 % 5,37 %
NT World Sustainable Sel SDG Index B EUR 0,20 % 2,39 %
Northern Trust Global REIT Unit B 0,11 % 5,26 %
.

Top 5 laagste bijdrage (31-12-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
NT High Quality Euro Government Bnd Ind. -0,17 % -1,76 %
ASR ESG IndexPlus Inst Euro Staatsobl K -0,16 % -1,44 %
Bluebay IG Euro Government Bond Fund K -0,11 % -1,11 %
iShares ESG Screened Eur Corp Bond Index -0,01 % -0,14 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Cr.Fd I -0,01 % -0,17 %
.

Beleggingscategorie (31-12-2021)

Slide to see more
  Min Max Strategisch beleid Huidige verdeling
Liq. en obligatie investment grade 40,00 % 80,00 % 60,00 %
Obligaties high yield 0,00 % 15,00 % 5,00 %
Aandelen 10,00 % 40,00 % 33,00 %
Grondstoffen 0,00 % 10,00 % 0,00 %
Vastgoed 0,00 % 10,00 % 3,00 %

Top 10 belangen (31-12-2021)

10,9 %
ASR ESG IndexPlus Inst Euro Staatsobl K
9,9 %
Bluebay IG Euro Government Bond Fund K
9,9 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind.
9,1 %
iShares ESG Screened Eur Corp Bond Index
8,6 %
NT World Sustainable Sel SDG Index B EUR
8,6 %
NT World ESG Leaders Equity Index E EUR
6,8 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Cr.Fd I
6,7 %
AS Eur Corp Bond Sust and Resp Inv Fd
5,5 %
NT EM ESG Leaders Equity Index B EUR
4,8 %
NT Europe Sus Select SDG Index B EUR
Totaal
80,7 %
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,100 %
Service fee i
0,10 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,10 % - 0,30 % (geschatte bandbreedte)
Verwachte lopende kosten i
0,30 % - 0,50 % (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,36 %
De verwachte lopende kosten hebben betrekking op het boekjaar 2020.
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
Z
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Doelstelling
Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties.
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Global assets wereldwijd
Datum van oprichting
30-01-2018
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Accountant
PricewaterhouseCoopers N.V.
Transfer agent
Van Lanschot Kempen NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Minimale eerste inleg € 50.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0012671945
Orders in Klasse Z van Kempen Profielfonds 2 kunnen alleen ingelegd worden via het Fundsettle-platform. Aandelenklasse Z van Profielfonds 2 is uitsluitend toegankelijk voor partijen, dan wel distributeurs die inschrijven namens
hun cliënten, die zijn goedgekeurd door de beheerder.
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.


Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.