Kempen Profielfonds 2 - Klasse Z

Profiel

Kempen Profielfonds 2 biedt een breed samengestelde portefeuille van verschillende beleggingscategorieën, waarin het vermogen, direct of indirect, wordt belegd conform het risicoprofiel van het fonds. Kempen Profielfonds 2 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.

Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Wilse Graveland

Rendement per 30-11-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-11-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,8 %
3 maanden 1,6 %
Dit jaar 12,8 %
2018 -3,0 %
1 jaar (op jaarbasis) 10,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,3 %
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 54,62 M 30-11-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 1,31 M 30-11-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
39.857 30-11-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 32,37 13-12-2019
Transactieprijs i
EUR 32,73 29-11-2019

Beleggingskarakteristieken per 30-11-2019

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 21
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-09-2019

Onderstaande teksten hebben betrekking op het derde kwartaal van 2019.

Het derde kwartaal was op aandelenbeurzen wisselvallig, maar op obligatiemarkten zeer volatiel. Binnen zakelijke waarden was beursgenoteerd onroerend goed met een plus van dik 8% de grootste stijger. Binnen “gewone” aandelen in ontwikkelde landen liet de VS met 4,5% de rest achter zich. Opkomende landen kwakkelden met uiteindelijk een resultaat van -1,5%. Dit laatste werd vooral veroorzaakt door aanhoudende onzekerheid omtrent de handelsbetrekkingen tussen China, dat een groeiend aandeel in de categorie opkomende landen uitmaakt, en de VS. Het is de vraag in hoeverre de naderende Brexit deadline eind oktober de financiële markten zal gaan beïnvloeden.

Voor vastrentende waarden was het een buitengewoon volatiel kwartaal. Risicovrije rentes doken naar nieuwe laagterecords, waardoor voor meerdere landen in augustus obligaties op alle looptijden negatieve yields opleverden. In september normaliseerde dit beeld ten dele, waardoor staatsobligaties in kernlanden in de breedte zo’n 2% in waarde toenamen. Zoals al langer deden hoogrentende landen het erg goed met gemiddeld zo’n 3,75% rendement. Europees High yield bleef hierbij enigszins achter met ongeveer 1% winst.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-09-2019

De portefeuille bleef in het derde kwartaal ongewijzigd. Er is binnen EMU staatsobligaties een ander fonds geselecteerd dan het huidige van Vanguard, dat een index volgt die een minder groot gewicht heeft naar landen als Italië. De risico’s die gepaard gaan met die uitgever nemen namelijk gestaag doe, en het is onwenselijk om de allocatie naar één land te groot te laten worden. De verwachting is dat in het vierde kwartaal deze transitie uitgevoerd zal worden.

Ten opzichte van de norm is de portefeuille overwogen naar obligaties van hoogrentende landen. Er is tegelijkertijd een onderweging naar aandelen (zowel opkomende als ontwikkelde landen) ten gunste van cash. Hierdoor is de portefeuille netto wat defensiever gepositioneerd dan de norm.

Vooruitblik
Economische indicatoren wijzen momenteel niet op een recessie maar duiden op een verdere vertraging van de wereldwijde groei. Wij verwachten dat de verzwakking de komende maanden zal stabiliseren als gevolg van de verruiming van monetair beleid. De afname van de groei versterkt zichzelf vooralsnog niet doordat het consumentenvertrouwen op peil blijft. Wij houden de winstontwikkeling en investeringsbereidheid van bedrijven scherp in het oog. Vooralsnog verwachten wij wel groei in de VS en EU voor dit jaar. Ook in opkomende landen zien wij de economische groei teruglopen maar hebben centrale banken veelal de ruimte voor ruimer beleid.

Wereldwijd versoepelen centrale banken hun monetaire beleid op basis van het verslechterende economische klimaat. Tezamen met excessief spaargedrag worden de rentes naar beneden gedrukt. Het renterisico’s lijkt asymmetrisch, er is opwaarts potentieel op de middellange tot lange termijn. De ECB start een nieuw opkoopprogramma, dit zal op korte termijn neerwaartse druk op rentes uitoefenen. Wij vinden de huidige inflatieverwachting iets te laag gezien de huidige economische omgeving. De lage economische groei gecombineerd met de sterke arbeidsmarkt zullen een beperkte opwaartse druk geven op de inflatie en inflatieverwachting. De monetaire verruiming van de ECB zal van beperkte invloed op de inflatie zijn.

De onderhandelingen omtrent het handelsconflict tussen VS en China duren voort. President Trump voert ondertussen de druk fors op met extra importheffingen. Het parlement heeft Boris Johnson een harde Brexit verboden en verkiezingen voor 31 oktober zijn niet langer mogelijk. Het Parlement is terug van de controversiële schorsing die beëindigd is door het hooggerechtshof. Boris Johnson heeft recentelijk zijn ‘two borders, four years’ plan gepresenteerd. Tegenvallende economische groei in Italië zal het begrotingstekort en de hoge staatsschuld weer in de schijnwerpers gaan zetten. Vooralsnog is er overeenstemming omtrent te nemen maatregelen maar de kwestie zal in het najaar weer de aandacht gaan trekken.
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-11-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-11-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,8 %
3 maanden 1,6 %
Dit jaar 12,8 %
2018 -3,0 %
1 jaar (op jaarbasis) 10,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,3 %

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Dividendkalender
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2018.
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-11-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Northern Trust N.A. Value ESG B EUR 0,21 % 5,17 %
NT NA Custom ESG CCF Fund class B 0,19 % 4,81 %
Northern Trust Europe Custom ESG Eq. Ind 0,15 % 2,51 %
Northern Trust Europe Value ESG B EUR 0,12 % 2,00 %
Montanaro European Smaller Comp.Fund 0,11 % 6,73 %
.

Top 5 laagste bijdrage (30-11-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Vanguard Euro Gov.Bond Index Fund INS -0,15 % -0,86 %
Bluebay IG Euro Government Bond Fund K -0,13 % -1,08 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind. -0,04 % -0,39 %
iShares ESG Screened Eur Corp Bond Index -0,02 % -0,26 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Cr.Fd I -0,01 % -0,25 %
.

Beleggingscategorie (30-11-2019)

Slide to see more
  Min Max Strategisch beleid Huidige verdeling
Liq. en obligatie investment grade 40,00 % 80,00 % 60,00 %
Obligaties high yield 0,00 % 15,00 % 5,00 %
Aandelen 10,00 % 40,00 % 33,00 %
Grondstoffen 0,00 % 10,00 % 0,00 %
Vastgoed 0,00 % 10,00 % 3,00 %

Top 10 belangen (30-11-2019)

17,2 %
Vanguard Euro Gov.Bond Index Fund INS
11,5 %
Bluebay IG Euro Government Bond Fund K
10,2 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind.
6,4 %
iShares ESG Screened Eur Corp Bond Index
6,0 %
Northern Trust Europe Value ESG B EUR
5,8 %
Northern Trust Europe Custom ESG Eq. Ind. Fd (CCF)
5,3 %
JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund C
4,7 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Cr.Fd I
4,7 %
SLI Eur Corp Bond Sust and Resp Inv Fd
4,6 %
NT EMK Custom ESG Eq Inf Fd Cl E
Totaal
76,4 %
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,10 %
Service fee i
0,10 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,10 % - 0,30 % (geschatte bandbreedte)
Verwachte lopende kosten i
0,30 % - 0,50 % (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,36 %
De verwachte lopende kosten hebben betrekking op het boekjaar 2018.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,10 %
Swing factor neerwaarts i
0,10 %
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
Z
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties.
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Global assets wereldwijd
Datum van oprichting
30-01-2018
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Accountant
PricewaterhouseCoopers N.V.
Transfer agent
Van Lanschot N.V.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Minimale eerste inleg € 50.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0012671945
Orders in Klasse Z van Kempen Profielfonds 2 kunnen alleen ingelegd worden via het Fundsettle-platform. Aandelenklasse Z van Profielfonds 2 is uitsluitend toegankelijk voor partijen, dan wel distributeurs die inschrijven namens
hun cliënten, die zijn goedgekeurd door de beheerder.
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.


Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.