Kempen Profielfonds 2 - Klasse N

Profiel

Kempen Profielfonds 2 biedt een breed samengestelde portefeuille van verschillende beleggingscategorieën, waarin het vermogen, direct of indirect, wordt belegd conform het risicoprofiel van het fonds. Kempen Profielfonds 2 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.

Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Wilse Graveland

Rendement per 28-02-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand 1,4 %
3 maanden 2,7 %
Dit jaar 4,7 %
2016 3,8 %
2017 4,3 %
2018 -3,0 %
1 jaar (op jaarbasis) 2,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 3,9 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,2 %
Naamswijziging per 1 januari 2014. Voor 1 januari 2014: Van Lanschot Global Index Fund Defensief. Voor 1 januari 2010: Van Lanschot Manager Selectie Defensief. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 47,17 M 28-02-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 46,06 M 28-02-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.349.115 28-02-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 34,62 25-03-2019
Transactieprijs i
EUR 34,58 25-03-2019
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 28-02-2019

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 22
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-12-2018

Onderstaande teksten hebben betrekking op het vierde kwartaal van 2018

In het vierde kwartaal daalden de aandelenkoersen fors. De wereldindex van ontwikkelde markten daalde maar liefst 13%. Het Italiaanse begrotingstekort, president Trumps ongenoegen over het rentebeleid van de Fed, de Brexit, de handelspolitiek tussen de VS en China en daar bovenop een afnemende economische groei, zorgden voor een afbrokkelend vertrouwen onder beleggers. Binnen ontwikkelde markten lieten Amerikaanse en Japanse aandelen de sterkste dalingen zien. In opkomende landen bleef het verlies ‘beperkt’ tot zo’n 7%.

In volatiele tijden vluchten beleggers vaak naar veilig geachte beleggingen. Staatsobligaties werden afgelopen kwartaal dan ook volop verkocht. De Duitse 10-jaarsrente daalde met 0,23% en eindigde rond het laagste punt van het jaar. De Italiaanse regering bleek bereid om een kleiner begrotingstekort te accepteren en bereikte op deze manier overeenstemming met de Europese Commissie over de begroting voor volgend jaar. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde 0,38%. De extra rente voor bedrijfsrisico’s (de spread) van bedrijfsobligaties liepen sterk op. Koersen daalden als gevolg hiervan, zowel in het vierde kwartaal als over geheel 2018.

Europees vastgoed daalde in het kielzog van aandelen ook flink, met 8,7%. Vooral in het VK waren de dalingen fors.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-12-2018

In het vierde kwartaal zijn er geen grote wijzingen geweest in de positionering, qua allocatie, die al eerder was ingezet. De fondsinvulling is wel wat veranderd. De RAFI-fondsen van Northern Trust zijn vervangen door Value fondsen van dezelfde aanbieder. De belangrijkste overwegingen hierin waren de te hoge kosten en het gebrek aan mogelijkheden voor ESG.

De forse daling van aandelenkoersen het afgelopen kwartaal raakte alle aandelencategorieën. Ontwikkelde landen behaalden een rendement van circa -12%. Opkomende landen werden iets minder hard geraakt en eindigden op circa -7%. Staatsobligaties deden het dankzij de gedaalde rentes goed, waarbij langlopende staatsobligaties het meest profiteerden (+1,6%). Kredietopslagen op zowel bedrijfsobligaties als hoogrentende obligaties liepen sterk op afgelopen kwartaal en dit resulteerde bij beide categorieën in een negatieve performance.

Vooruitblik
Wereldwijd duiden economische indicatoren op een afnemende groei. Desondanks zijn de fundamenten nog steeds stevig. De inflatie is beperkt, de economische groei ligt per regio nog op of boven de gemiddelde trend, de werkloosheid is stabiel laag en de financiële huishouding van bedrijven is op orde. We verwachten dan ook geen recessie in de eurozone als geheel voor 2019. Op korte termijn zien we lagere inflatieniveaus als gevolg van de sterk gedaalde olieprijs. De onderliggende kerninflatie lijkt in de eurozone niet boven 1% te geraken. Dit betekent dat de ECB steeds minder druk zal voelen om de rente te verhogen.
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 28-02-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand 1,4 %
3 maanden 2,7 %
Dit jaar 4,7 %
2016 3,8 %
2017 4,3 %
2018 -3,0 %
1 jaar (op jaarbasis) 2,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 3,9 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,2 %
Naamswijziging per 1 januari 2014. Voor 1 januari 2014: Van Lanschot Global Index Fund Defensief. Voor 1 januari 2010: Van Lanschot Manager Selectie Defensief. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,15
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
25-05-2015
Dividendkalender
Kempen Profielfonds 2 heeft in het verleden steeds dividend uitgekeerd. Door de steeds lagere rentevoeten en de toenemende beschikbaarheid van fondsen die geen dividend plegen uit te keren, is het verplichte deel van de dividenduitkering steeds kleiner geworden. M.b.t. het boekjaar 2015 bleek een verplichte doorstoot van inkomsten geheel achterwege te kunnen blijven. Het fonds bedient verschillende groepen aandeelhouders. Voor enkele groepen van aandeelhouders in het fonds is dit een gunstige onwikkeling, omdat het voor deze groep nadelig is om dividend te ontvangen. Voor het resterende deel van de aandeelhouders levert een dividend-uitkering voordeel noch nadeel op. De beheerder kiest er derhalve voor om, met inachtneming van de fiscale doorstootverplichting, het dividend zo laag mogelijk te houden en waar mogelijk te passeren.

Risico-analyse (ex post) per 28-02-2019

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -4,01 % -20,01 %
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (28-02-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Northern Trust Europe Custom ESG Eq. Ind 0,25 % 4,05 %
Northern Trust Europe Value ESG B EUR 0,24 % 3,59 %
NT North Am. Custom ESG CCF Fd class B 0,19 % 3,88 %
Northern Trust N.A. Value ESG B EUR 0,13 % 3,33 %
Northern Trust AC Asia ex Japan Cust ESG 0,08 % 2,83 %
.

Top 5 laagste bijdrage (28-02-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Vanguard Euro Gov.Bond Index Fund INS -0,08 % -0,45 %
Northern Trust H. Q. Euro Gov Bd Ind. Fd -0,03 % -0,30 %
Bluebay IG Euro Government Bond Fund -0,01 % -0,15 %
L&G ESG EM Gov Bd (LC) Ind Fd Unhedged -0,00 % -0,29 %
L&G EM Government Bond (LC) Index Fund -0,00 % -0,15 %
.

Beleggingscategorie (28-02-2019)

Slide to see more
  Min Max Strategisch beleid Huidige verdeling
Liq. en obligatie investment grade 40,00 % 80,00 % 60,00 %
Obligaties high yield 0,00 % 15,00 % 5,00 %
Aandelen 10,00 % 40,00 % 33,00 %
Grondstoffen 0,00 % 10,00 % 0,00 %
Vastgoed 0,00 % 10,00 % 3,00 %

Top 10 belangen (28-02-2019)

18,5 %
Vanguard Euro Gov.Bond Index Fund INS
10,8 %
Bluebay IG Euro Government Bond Fund
10,5 %
Northern Trust H. Q. Euro Gov Bd Ind. Fd
6,4 %
iShares Eur IG Corp.Bond Index Fund A
6,2 %
Northern Trust Europe Custom ESG Eq. Ind. Fd (CCF)
6,0 %
Northern Trust Europe Value ESG B EUR
4,8 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund I
4,8 %
SLI Eur Corp Bond Sust and Resp Inv Fd
4,0 %
NT North Am. Custom ESG CCF Fd ? class B
4,0 %
Northern Trust N.A. Value ESG B EUR
Totaal
75,9 %
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,35 %
Service fee i
0,10 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,10%-0,30% (geschatte bandbreedte)
Verwachte lopende kosten i
0,55% - 0,75% (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,60 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2017.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,10 %
Swing factor neerwaarts i
0,10 %
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties.
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Global assets wereldwijd
Datum van oprichting
16-02-2006
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Accountant
PricewaterhouseCoopers N.V.
Transfer agent
Van Lanschot N.V.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000290468
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.


Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.