Kempen Profielfonds 2 - Klasse N

Profiel

Kempen Profielfonds 2 biedt een breed samengestelde portefeuille van verschillende beleggingscategorieën, waarin het vermogen, direct of indirect, wordt belegd conform het risicoprofiel van het fonds. Kempen Profielfonds 2 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.

Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Wilse Graveland

Rendement per 31-07-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,9 %
3 maanden 1,0 %
Dit jaar 1,0 %
2015 4,0 %
2016 3,8 %
2017 4,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 3,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 5,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,3 %
Naamswijziging per 1 januari 2014. Voor 1 januari 2014: Van Lanschot Global Index Fund Defensief. Voor 1 januari 2010: Van Lanschot Manager Selectie Defensief. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 42,85 M 31-07-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 41,77 M 31-07-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.229.964 31-07-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 33,80 21-09-2018
Transactieprijs i
EUR 33,83 21-09-2018
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 31-07-2018

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 20
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-06-2018

Onderstaande teksten hebben betrekking op het tweede kwartaal van 2018

In het tweede kwartaal van dit jaar herstelden de aandelenkoersen wereldwijd van de terugval in het eerste kwartaal met een gemiddeld rendement van 6%. Naast Amerikaanse aandelen stegen Europese aandelen, maar de Italiaanse politieke onrust beperkte de winsten. Alleen aandelen uit de opkomende landen doken aan het einde van het kwartaal in de min. Toenemende kans op escalatie van de handelsperikelen, de sterke dollar en gestegen olieprijs waren belangrijke redenen.

Obligaties toonde een ander beeld in het tweede kwartaal. Dit had alles te maken met de politieke impasse in Italië. De Italiaanse politieke onrust zorgde ervoor dat Italiaanse staatsobligaties fors in de min doken, ze daalden met bijna 8%, een breed gespreid mandje Europese staatsobligaties daalde met 1,3%. Bedrijfsobligaties hadden eveneens last van de Italiaanse perikelen. Dit gold niet voor staatsobligaties met een hoge kredietwaardigheid omdat beleggers op zoek waren naar zekerheid.

Europees vastgoed blijft profiteren van de lage rente en steeg met 5%. Het bleef daarmee wel ruim achter bij wereldwijd vastgoed, dat profijt had van de dollar.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-06-2018

In het tweede kwartaal zijn er geen grote wijzingen geweest in de positionering die al eerder was ingezet. De lichte overweging van aandelen in de portefeuilles droeg dit kwartaal positief bij, aandelen hebben positieve rendementen behaald in het tweede kwartaal.

Door de onrust in Italië is per saldo de rente gestegen in Europa. Dit heeft ertoe geleid dat binnen vastrentende waarden staatsobligaties negatief bijdroegen aan het rendement. Bedrijfsobligaties, zowel van investment grade als high yield kwaliteit, hadden ook last van de gestegen rente en realiseerden een negatief rendement in het tweede kwartaal. Bij staatsobligaties van opkomende landen werd dit versterkt als gevolg van een daling van enkele valuta’s van opkomende landen.

Vooruitblik
De lage renteomgeving zorgt ervoor dat aandelen aantrekkelijker blijven dan obligaties, hier zien we nog steeds het beste rendementsperspectief. De hoge verwachtingen moeten wel worden waargemaakt. Bovendien blijft de handelsonrust tussen de VS en de rest van de wereld boven de financiële markten hangen. We zijn daarom beducht op een mogelijke sentimentsomslag. Alles afwegende hebben we nu een ‘neutrale’ positie in risicovolle beleggingen.
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-07-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,9 %
3 maanden 1,0 %
Dit jaar 1,0 %
2015 4,0 %
2016 3,8 %
2017 4,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 3,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 5,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,3 %
Naamswijziging per 1 januari 2014. Voor 1 januari 2014: Van Lanschot Global Index Fund Defensief. Voor 1 januari 2010: Van Lanschot Manager Selectie Defensief. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,15
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
25-05-2015
Dividendkalender
Kempen Profielfonds 2 heeft in het verleden steeds dividend uitgekeerd. Door de steeds lagere rentevoeten en de toenemende beschikbaarheid van fondsen die geen dividend plegen uit te keren, is het verplichte deel van de dividenduitkering steeds kleiner geworden. M.b.t. het boekjaar 2015 bleek een verplichte doorstoot van inkomsten geheel achterwege te kunnen blijven. Het fonds bedient verschillende groepen aandeelhouders. Voor enkele groepen van aandeelhouders in het fonds is dit een gunstige onwikkeling, omdat het voor deze groep nadelig is om dividend te ontvangen. Voor het resterende deel van de aandeelhouders levert een dividend-uitkering voordeel noch nadeel op. De beheerder kiest er derhalve voor om, met inachtneming van de fiscale doorstootverplichting, het dividend zo laag mogelijk te houden en waar mogelijk te passeren.

Risico-analyse (ex post) per 31-07-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -5,94 % -20,01 %
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-07-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Northern Trust Europe RAFI Unit B EUR 0,23 % 3,20 %
Vanguard European Stock Index Fund I EUR 0,22 % 3,31 %
Vanguard US 500 Stock Index Fund Plus 0,21 % 3,46 %
Northern Trust U.S. RAFI Unit B EUR 0,08 % 3,46 %
Northern Trust EM Custom ESG Equity Ind 0,05 % 1,83 %
.

Top 5 laagste bijdrage (31-07-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Northern Trust H. Q. Euro Gov Bd Ind. Fd -0,07 % -0,54 %
Vanguard Euro Gov.Bond Index Fund INS -0,05 % -0,32 %
Kempen European Smallcap Fund -0,00 % -0,22 %
JP Morgan Euro Liquidity C -0,00 % -0,04 %
Bluebay IG Euro Government Bond Fund -0,00 % -0,03 %
.

Top 10 belangen (31-07-2018)

17,2 %
Vanguard Euro Gov.Bond Index Fund INS
13,6 %
Northern Trust H. Q. Euro Gov Bd Ind. Fd
8,6 %
Bluebay IG Euro Government Bond Fund
7,4 %
Northern Trust Europe RAFI Unit B EUR
6,8 %
Vanguard European Stock Index Fund I EUR
6,1 %
Vanguard US 500 Stock Index Fund Plus
5,2 %
iShares Eur IG Corp.Bond Index Fund A
4,4 %
SLI Eur Corp Bond Sust and Resp Inv Fd
4,3 %
JP Morgan Euro Liquidity C
3,6 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund I
Totaal
77,1 %
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,35 %
Service fee i
0,10 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,10%-0,30% (geschatte bandbreedte)
Verwachte lopende kosten i
0,55% - 0,75% (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,60 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2017.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,10 %
Swing factor neerwaarts i
0,10 %
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties.
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Global assets wereldwijd
Datum van oprichting
16-02-2006
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Accountant
PricewaterhouseCoopers N.V.
Transfer agent
F. van Lanschot Bankiers N.V.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000290468
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.


Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.