Kempen Profielfonds 0 - Klasse Z

Profiel

Kempen Profielfonds 0 biedt een breed samengestelde portefeuille van directe beleggingen in vastrentende waarden en/of in rechten van deelneming in beleggingsinstellingen die beleggen in vastrentende waarden. Kempen Profielfonds 0 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.

Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Wilse Graveland

Rendement per 31-10-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand 1,4 %
3 maanden 2,1 %
Dit jaar 8,5 %
2018 3,3 %
2019 10,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 5,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 8,4 %
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 14,34 M 31-10-2020
Omvang aandelenklasse
EUR 8,77 M 31-10-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
236.482 31-10-2020
Intrinsieke waarde i
EUR 36,82 02-12-2020
Transactieprijs i
EUR 37,00 01-12-2020

Beleggingskarakteristieken per 31-10-2020

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 43
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 30-09-2020

Onderstaande teksten hebben betrekking op het derde kwartaal van 2020.

Financiële markten hebben in het derde kwartaal verder herstel laten zien. Markten vonden steun in het snelle herstel van economische indicatoren en een verdere versoepeling van sociaal beperkende maatregelen. In verschillende landen werd verlenging van economische steunpakketten aangekondigd. Er wordt bovendien hard gewerkt aan de ontwikkeling van een coronavaccin. Aan het eind van het kwartaal bevonden zich negen potentiële vaccins in fase 3 van klinisch onderzoek, waarin grootschalig op mensen wordt getest.

De kredietopslagen van staatsobligaties van Zuid-Europese landen daalde fors onder invloed van het Europese herstelfonds van € 750 miljard. Het geld voor het herstelfonds gaat de Europese Commissie lenen op de financiële markten. Het grootste deel van het geld, € 390 miljard, wordt via subsidies verschaft aan lidstaten om economisch herstel na de coronacrisis te bevorderen. Het restant wordt via goedkope leningen verdeeld. De Italiaanse 10-jaarsrente daalde in het kwartaal met ongeveer een procent.

De duratie van de portefeuille is iets teruggebracht door een verschuiving van het mandaat met zeer langlopende staatsobligaties naar het fonds van Northern Trust met staatsobligaties van kernlanden van alle looptijden. Qua exposure naar landen en kredietrisico heeft deze transactie een verwaarloosbare impact.

Vooruitblik
Het economisch herstel is de afgelopen maanden onmiskenbaar V-vormig geweest. In april stond de wereldwijde inkoopmanagersindex voor de industrie op 37,9. Een niveau onder de 50 duidt op verslechterende omstandigheden. In september steeg deze index naar 52,8. Dit is het hoogste niveau sinds september 2018, toen de wereldeconomie er cyclisch gezien goed voor stond. En ook andere voorlopende indicatoren hebben een snel herstel laten zien. De industriële productie is terug op 93% van het niveau van voor de coronacrisis. En in veel landen zijn de detailhandelsverkopen alweer een heel eind richting het oude niveau.

Vanaf hier zal het hersteltempo afnemen om een paar redenen. Ten eerste neemt het positieve effect van minder stringente sociaal beperkende maatregelen af. Het versoepelen van maatregelen heeft enorm bijgedragen aan het snelle economische herstel, maar dat ligt nu achter ons. Sterker nog, de maatregelen worden in veel Europese landen juist weer aangescherpt. Ten tweede is er nog altijd het risico van tweede-ronde effecten. Dit speelt misschien meer in de VS dan in Europa. In de VS is namelijk de tijdelijke ophoging van de werkloosheidsuitkeringen per eind juli afgelopen. Met wat lapmiddelen is dat nog een beetje verlengd, maar steeds meer gezinnen zullen te maken krijgen met een terugval in het inkomen. Als er geen aanvullende steunmaatregelen van de overheid komen, bestaat de kans dat de consumptie in de VS ook terugvalt.

Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-10-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand 1,4 %
3 maanden 2,1 %
Dit jaar 8,5 %
2018 3,3 %
2019 10,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 5,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 8,4 %

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,02
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
05-06-2020
Dividendkalender
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-10-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
ASR ESG IndexPlus Inst Euro Staatsobl K 0,13 % 0,94 %
1.250% Duitsland 2017-48 0,13 % 3,05 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind. 0,11 % 0,87 %
1.750% Frankrijk 2016-39 0,07 % 1,54 %
3.250% Frankrijk 2013-45 0,07 % 1,72 %

Top 5 laagste bijdrage (31-10-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
1.125% KFW 2017-37 0,00 % 0,45 %
4.750% Frankrijk 2003-35 0,00 % 1,12 %
3.150% Oostenrijk 2012-44 0,00 % 1,67 %
1.125% Finland 2018-34 0,01 % 0,88 %
4.150% Oostenrijk 2006-37 0,01 % 1,03 %

Beleggingscategorie (31-10-2020)

Slide to see more
  Min Max Strategisch beleid Huidige verdeling
Liq. en obligatie investment grade 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Top 10 belangen (31-10-2020)

13,9 %
ASR ESG IndexPlus Inst Euro Staatsobl K
13,0 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind.
6,8 %
iShares ESG Screened Eur Corp Bond Index
5,3 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Cr.Fd I
5,1 %
SLI Eur Corp Bond Sust and Resp Inv Fd
4,6 %
1.750% Frankrijk 2016-39
4,4 %
1.250% Duitsland 2017-48
4,1 %
3.250% Frankrijk 2013-45
3,6 %
2.000% Frankrijk 2017-48
2,5 %
2.500% Duitsland 2014-46
Totaal
63,3 %
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,10 %
Service fee i
0,10 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,05 % - 0,20 % (bandbreedte geschat)
Verwachte lopende kosten i
0,25 % - 0,40 % (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,25 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2019.

Overige kosten

Slide to see more
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
Z
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties.
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Obligaties wereldwijd (direct en indirect)
Datum van oprichting
30-01-2018
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
Van Lanschot Kempen Wealth Management NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Minimale eerste inleg € 50.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0012671929
Orders in Klasse Z van Kempen Profielfonds 0 kunnen alleen ingelegd worden via het Fundsettle-platform. Aandelenklasse Z van Profielfonds 0 is uitsluitend toegankelijk voor partijen, dan wel distributeurs die inschrijven namens hun cliënten, die zijn goedgekeurd door de beheerder.
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.


Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.