Kempen Profielfonds 0 - Klasse Z

Profiel

Kempen Profielfonds 0 biedt een breed samengestelde portefeuille van directe beleggingen in vastrentende waarden en/of in rechten van deelneming in beleggingsinstellingen die beleggen in vastrentende waarden. Kempen Profielfonds 0 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.

Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Wilse Graveland

Rendement per 31-08-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand -1,7 %
3 maanden 1,5 %
Dit jaar 4,5 %
2018 3,3 %
2019 10,6 %
1 jaar (op jaarbasis) -2,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 7,3 %
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 13,95 M 31-08-2020
Omvang aandelenklasse
EUR 8,57 M 31-08-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
240.139 31-08-2020
Intrinsieke waarde i
EUR 36,37 18-09-2020
Transactieprijs i
EUR 35,65 01-09-2020

Beleggingskarakteristieken per 31-08-2020

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 44
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 30-06-2020

Onderstaande teksten hebben betrekking op het tweede kwartaal van 2020.

Financiële markten hebben, na de forse dalingen in het eerste kwartaal, een sterk herstel laten zien in het tweede kwartaal. Markten vonden steun in een groot aantal ontwikkelingen: de afzwakking van ‘lockdown’ maatregelen in diverse landen en regio’s, een afname van de verspreiding van het virus in Europa en in Azië en nieuwe stimuleringsmaatregelen vanuit overheden en centrale banken. Zo kondigde de ECB een uitbreiding en verlenging van het opkoopprogramma aan. Optimisme was er ook over de mogelijke ontwikkeling van een vaccin, al lijkt het zeer waarschijnlijk dat een vaccin niet eerder dan in 2021 beschikbaar zal komen.
De rente op staatsobligaties krabbelde dit kwartaal op, maar daalde uiteindelijk licht. Beleggers houden duidelijk een slag om de arm op het gebied van risico: ook al stijgen aandelenkoersen stevig, het gevaar op een tweede golf met bijbehorende gevolgen blijft onverminderd aanwezig.

Portefeuille-ontwikkelingen
De portefeuille is afgezien van relatief kleine transacties ongewijzigd.

Vooruitblik
De economische impact is enorm geweest in het tweede kwartaal. Komende maand zullen de versoepelingen verder doorgevoerd gaan worden. Wij verwachten hierdoor een verdere verbetering te gaan zien in de macro-economische cijfers. Toch zien we dat door de abrupte vraagafname en de verzwakte arbeidsmarkt economieën flinke schade hebben opgelopen. Herstel tot niveaus van voor de coronacrisis zal nog geruime tijd in beslag nemen. Wij gaan daarom nog steeds uit van een ‘U-vormig’ herstel.

De economische schade heeft landen ertoe gebracht om spoedig over te gaan tot versoepeling van de maatregelen om de economie te herstarten. Het risico dat hiermee gepaard gaat, is de kans dat er een tweede golf aan besmettingen volgt. Dit risico staat een volledig economisch herstel op korte termijn in de weg. Pas als er een vaccin op grote schaal beschikbaar komt, zal dit risico verdwijnen. De farmaceutische industrie investeert momenteel grootschalig in de ontwikkeling van behandelmethodes en vaccins tegen COVID-19. Wereldwijd lopen er circa 190 ontwikkelingsprogramma’s voor vaccins en 250 voor medicijnen. Recentelijk hebben enkele bemoedigende ontwikkelingen de media gehaald. Niettemin bestaat er nog een groot aantal uitdagingen. Zo bestaan er momenteel nog geen goedgekeurde vaccins tegen coronavirussen. En sommige ontwikkelprogramma’s baseren zich op nieuwe technologieën, die nog niet eerder zijn goedgekeurd. Het lijkt daarom waarschijnlijk dat er dit jaar geen vaccin beschikbaar zal komen.

Kempen Profielfonds 0 (het ��Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-08-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand -1,7 %
3 maanden 1,5 %
Dit jaar 4,5 %
2018 3,3 %
2019 10,6 %
1 jaar (op jaarbasis) -2,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 7,3 %

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,02
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
05-06-2020
Dividendkalender
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-08-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
iShares ESG Screened Eur Corp Bond Index 0,01 % 0,20 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Cr.Fd I 0,01 % 0,13 %
SLI Eur Corp Bond Sust and Resp Inv Fd 0,01 % 0,12 %
0.000% Duitsland 2019-50 0,00 % 0,00 %
1.125% Finland 2018-34 -0,01 % -0,97 %

Top 5 laagste bijdrage (31-08-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
1.250% Duitsland 2017-48 -0,18 % -4,10 %
ASR ESG IndexPlus Inst Euro Staatsobl K -0,11 % -0,80 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind. -0,09 % -1,07 %
2.500% Duitsland 2014-46 -0,09 % -3,52 %
2.000% Frankrijk 2017-48 -0,09 % -2,47 %

Beleggingscategorie (31-08-2020)

Slide to see more
  Min Max Strategisch beleid Huidige verdeling
Liq. en obligatie investment grade 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Top 10 belangen (31-08-2020)

14,0 %
ASR ESG IndexPlus Inst Euro Staatsobl K
8,3 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind.
7,1 %
iShares ESG Screened Eur Corp Bond Index
5,4 %
SLI Eur Corp Bond Sust and Resp Inv Fd
5,3 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Cr.Fd I
4,6 %
1.750% Frankrijk 2016-39
4,3 %
1.250% Duitsland 2017-48
4,0 %
3.250% Frankrijk 2013-45
3,5 %
2.000% Frankrijk 2017-48
3,3 %
4.500% Frankrijk 2009-41
Totaal
59,8 %
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,10 %
Service fee i
0,10 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,05 % - 0,20 % (bandbreedte geschat)
Verwachte lopende kosten i
0,25 % - 0,40 % (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,25 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2019.

Overige kosten

Slide to see more
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
Z
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties.
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Obligaties wereldwijd (direct en indirect)
Datum van oprichting
30-01-2018
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
Van Lanschot Kempen Wealth Management NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Minimale eerste inleg € 50.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0012671929
Orders in Klasse Z van Kempen Profielfonds 0 kunnen alleen ingelegd worden via het Fundsettle-platform. Aandelenklasse Z van Profielfonds 0 is uitsluitend toegankelijk voor partijen, dan wel distributeurs die inschrijven namens hun cliënten, die zijn goedgekeurd door de beheerder.
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.


Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.