Kempen Profielfonds 0 - Klasse Z

Profiel

Kempen Profielfonds 0 biedt een breed samengestelde portefeuille van directe beleggingen in vastrentende waarden en/of in rechten van deelneming in beleggingsinstellingen die beleggen in vastrentende waarden. Kempen Profielfonds 0 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.

Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Wilse Graveland

Rendement per 31-05-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand -1,0 %
3 maanden -3,2 %
Dit jaar 3,0 %
2018 3,3 %
2019 10,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 6,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 7,5 %
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 13,45 M 31-05-2020
Omvang aandelenklasse
EUR 8,14 M 31-05-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
231.280 31-05-2020
Intrinsieke waarde i
EUR 35,35 02-07-2020
Transactieprijs i
EUR 35,71 01-07-2020

Beleggingskarakteristieken per 31-05-2020

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 44
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-03-2020

Onderstaande teksten hebben betrekking op het eerste kwartaal van 2020.

Centrale banken nemen maatregelen om het financieel systeem draaiende te houden, maar kunnen niet voorkomen dat er sprake zal zijn van een (kortstondige) diepe economische recessie. Wij zien dat overheden grootschalige extra maatregelen nemen om de negatieve economische effecten van het coronavirus te mitigeren.

Duitsland kondigde 23 maart een groot stimuleringspakket aan ter grootte van 4,5% van het BBP. Hiervoor zal de regering de schuldenlimiet die de Duitse overheid kent, moeten opgeven. Deze fiscale stimuleringsplannen liggen fors hoger dan wat het land aan maatregelen nam tijdens de financiële crisis in 2008/9. In de VS is een steunpakket ter waarde van US$ 2.000 miljard afgekondigd. Dit komt overeen met 10% van het BBP. De helft hiervan is directe fiscale stimulering. Iedere Amerikaan ontvangt een eenmalige uitkering van $ 1.200. Daarnaast is het steunpakket gericht op extra werkloosheidsuitkeringen en steun voor bedrijven.

Door de harde daling van de rente stegen staatsobligaties netto in waarde. Investment grade bedrijfsobligaties moesten het ondanks hun relatief hoge kwaliteit ontgelden en verloren ongeveer 6% aan waarde omdat de kredietopslagen flink stegen.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-03-2020

De portefeuille is afgezien van relatief kleine transacties ongewijzigd.

Vooruitblik
Wij verwachten dat overheden, naast de reeds genomen maatregelen, nog nadere steunmaatregelen voor bedrijven en burgers zullen aankondigen. De uitbreiding van het QE-programma van de ECB dat 18 maart is aangekondigd, is een steunmaatregel om financieringskosten voor overheden laag te houden. Hiermee is het acute probleem van oplopende schuldposities weggenomen.

Centrale banken zetten onbeperkte middelen in om het financieel systeem draaiende te houden. Markten geven aan dat systeemrisico’s als gevolg hiervan beperkt zijn. Wij verwachten dat overheden in staat zullen zijn om een groot deel van de economische pijn te compenseren en op deze wijze de komende maanden te overbruggen. Hiermee blijft de structurele economische schade, zoals faillissementen en verlies van werkgelegenheid, als het goed is beperkt. Dit zal echter een forse verruiming van het fiscale beleid betekenen.

De economische impact zal groot zijn. De complete lockdown van onder andere Italië en Spanje betekent dat er een economische krimp zal zijn van 10% tot 15% met het zwaartepunt in het tweede kwartaal. Wij gaan vooralsnog uit van een ‘U vormig’ economisch scenario. De verspreiding van het virus en de duur van de (gedeeltelijke) economische lockdown zijn hiervoor de meest bepalende factoren. Na een tijdelijke recessie verwachten wij weer een economisch herstel, ondersteund door ruim monetair en fiscaal beleid.
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-05-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand -1,0 %
3 maanden -3,2 %
Dit jaar 3,0 %
2018 3,3 %
2019 10,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 6,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 7,5 %

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,15
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
20-05-2019
Dividendkalender
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-05-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
ASR ESG IndexPlus Inst Euro Staatsobl K 0,06 % 0,41 %
SLI Eur Corp Bond Sust and Resp Inv Fd 0,03 % 0,46 %
iShares ESG Screened Eur Corp Bond Index 0,01 % 0,20 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Cr.Fd I 0,01 % 0,19 %
1.750% European Investment Bank 2014-45 0,00 % 0,26 %

Top 5 laagste bijdrage (31-05-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
1.250% Duitsland 2017-48 -0,10 % -4,44 %
4.000% Duitsland 2005-37 -0,08 % -2,56 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind. -0,07 % -0,80 %
2.500% Duitsland 2014-46 -0,06 % -3,78 %
2.000% Frankrijk 2017-48 -0,06 % -1,72 %

Beleggingscategorie (31-05-2020)

Slide to see more
  Min Max Strategisch beleid Huidige verdeling
Liq. en obligatie investment grade 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Top 10 belangen (31-05-2020)

13,9 %
ASR ESG IndexPlus Inst Euro Staatsobl K
8,5 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind.
7,1 %
iShares ESG Screened Eur Corp Bond Index
5,4 %
SLI Eur Corp Bond Sust and Resp Inv Fd
5,4 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Cr.Fd I
4,7 %
1.750% Frankrijk 2016-39
4,1 %
3.250% Frankrijk 2013-45
3,5 %
2.000% Frankrijk 2017-48
3,4 %
4.500% Frankrijk 2009-41
3,2 %
4.000% Duitsland 2005-37
Totaal
59,2 %
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,10 %
Service fee i
0,10 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,05 % - 0,20 % (bandbreedte geschat)
Verwachte lopende kosten i
0,25 % - 0,40 % (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,25 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2019.
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
Z
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties.
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Obligaties wereldwijd (direct en indirect)
Datum van oprichting
30-01-2018
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
Van Lanschot Kempen Wealth Management NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Minimale eerste inleg € 50.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0012671929
Orders in Klasse Z van Kempen Profielfonds 0 kunnen alleen ingelegd worden via het Fundsettle-platform. Aandelenklasse Z van Profielfonds 0 is uitsluitend toegankelijk voor partijen, dan wel distributeurs die inschrijven namens hun cliënten, die zijn goedgekeurd door de beheerder.
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.


Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.