Kempen Profielfonds 0 - Klasse Z

Profiel

Kempen Profielfonds 0 biedt een breed samengestelde portefeuille van directe beleggingen in vastrentende waarden en/of in rechten van deelneming in beleggingsinstellingen die beleggen in vastrentende waarden. Kempen Profielfonds 0 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.

Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Wilse Graveland

Rendement per 30-11-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-11-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand -0,6 %
3 maanden -4,3 %
Dit jaar 13,1 %
2018 3,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 13,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 9,2 %
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 6,27 M 30-11-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 0,87 M 30-11-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
24.897 30-11-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 34,53 13-12-2019
Transactieprijs i
EUR 34,99 29-11-2019

Beleggingskarakteristieken per 30-11-2019

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 43
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-09-2019

Onderstaande teksten hebben betrekking op het derde kwartaal van 2019.

Voor vastrentende waarden was het een buitengewoon volatiel kwartaal. Risicovrije rentes doken naar nieuwe laagterecords, waardoor voor meerdere landen in augustus obligaties op alle looptijden negatieve yields opleverden. In september normaliseerde dit beeld ten dele, waardoor staatsobligaties in kernlanden in de breedte zo’n 2% in waarde toenamen. Voor langlopende obligaties was het rendement door de hogere rentegevoeligheid een stuk hoger. Bedrijfsobligaties bleven hierbij wat achter met een rendement van ongeveer 1%.

De volatiliteit lijkt voorlopig nog niet uit de markt verdwenen te zijn. Hoe het vierde kwartaal zal verlopen hangt voor een groot deel af van de ontwikkelingen rond de Brexit en een eventueel handelsakkoord tussen de VS en China. Bij onzekerheid op dit gebied zullen beleggers in toenemende mate hun toevlucht nemen tot veilige havens als hoogwaardige staatsobligaties.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-09-2019

De portefeuille bleef in het derde kwartaal ongewijzigd. Er is binnen EMU-staatsobligaties een ander fonds geselecteerd dan het huidige van Vanguard, dat een index volgt die een minder groot gewicht heeft naar landen als Italië. De risico’s die gepaard gaan met die uitgever nemen namelijk gestaag doe, en het is onwenselijk om de allocatie naar één land te groot te laten worden. De verwachting is dat in het vierde kwartaal deze transitie uitgevoerd zal worden.

Vooruitblik
Economische indicatoren wijzen momenteel niet op een recessie maar duiden op een verdere vertraging van de wereldwijde groei. Wij verwachten dat de verzwakking de komende maanden zal stabiliseren als gevolg van de verruiming van monetair beleid. De afname van de groei versterkt zichzelf vooralsnog niet doordat het consumentenvertrouwen op peil blijft. Wij houden de winstontwikkeling en investeringsbereidheid van bedrijven scherp in het oog. Vooralsnog verwachten wij wel groei in de VS en EU voor dit jaar. Ook in opkomende landen zien wij de economische groei teruglopen, maar hebben centrale banken veelal de ruimte voor ruimer beleid.

Wereldwijd versoepelen centrale banken hun monetaire beleid op basis van het verslechterende economische klimaat. Tezamen met excessief spaargedrag worden de rentes naar beneden gedrukt. Het renterisico’s lijkt asymmetrisch, er is opwaarts potentieel op de middellange tot lange termijn. De ECB start een nieuw opkoopprogramma, dit zal op korte termijn neerwaartse druk op rentes uitoefenen. Wij vinden de huidige inflatieverwachting iets te laag gezien de huidige economische omgeving. De lage economische groei gecombineerd met de sterke arbeidsmarkt zullen een beperkte opwaartse druk geven op de inflatie en inflatieverwachting. De monetaire verruiming van de ECB zal van beperkte invloed op de inflatie zijn.

De onderhandelingen omtrent het handelsconflict tussen VS en China duren voort. President Trump voert ondertussen de druk fors op met extra importheffingen. Het parlement heeft Boris Johnson een harde Brexit verboden en verkiezingen voor 31 oktober zijn niet langer mogelijk. Het Parlement is terug van de controversiële schorsing die beëindigd is door het hooggerechtshof. Boris Johnson heeft recentelijk zijn ‘two borders, four years’ plan gepresenteerd. Tegenvallende economische groei in Italië zal het begrotingstekort en de hoge staatsschuld weer in de schijnwerpers gaan zetten. Vooralsnog is er overeenstemming omtrent te nemen maatregelen maar de kwestie zal in het najaar weer de aandacht gaan trekken.

De normduratie voor Kempen Profielfonds 0 voor 2019 is 13.
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-11-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-11-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand -0,6 %
3 maanden -4,3 %
Dit jaar 13,1 %
2018 3,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 13,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 9,2 %

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,15
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
20-05-2019
Dividendkalender
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-11-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
2.250% Belgie 2017-57 -0,00 % -0,05 %
2.150% Belgie 2016-66 -0,00 % -0,03 %
2.100% Oostenrijk 2017-2117 -0,00 % -0,18 %
1.700% Belgie 2019-50 -0,00 % -0,37 %
1.750% Frankrijk 2016-66 -0,00 % -0,90 %

Top 5 laagste bijdrage (30-11-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Vanguard Euro Gov.Bond Index Fund INS -0,12 % -0,86 %
3.250% Frankrijk 2013-45 -0,06 % -0,86 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind. -0,03 % -0,39 %
1.750% Frankrijk 2016-39 -0,03 % -0,72 %
2.000% Frankrijk 2017-48 -0,03 % -0,80 %

Beleggingscategorie (30-11-2019)

Slide to see more
  Min Max Strategisch beleid Huidige verdeling
Liq. en obligatie investment grade 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Top 10 belangen (30-11-2019)

14,3 %
Vanguard Euro Gov.Bond Index Fund INS
8,4 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind.
6,8 %
iShares ESG Screened Eur Corp Bond Index
6,2 %
3.250% Frankrijk 2013-45
5,1 %
SLI Eur Corp Bond Sust and Resp Inv Fd
5,1 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Cr.Fd I
4,1 %
1.750% Frankrijk 2016-39
3,4 %
2.000% Frankrijk 2017-48
3,3 %
4.500% Frankrijk 2009-41
3,1 %
3.750% Nederland 2010-42
Totaal
59,8 %
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,10 %
Service fee i
0,10 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,05 % - 0,20 % (bandbreedte geschat)
Verwachte lopende kosten i
0,25 % - 0,40 % (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,25 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2018.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,10 %
Swing factor neerwaarts i
0,10 %
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatieop de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
Z
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties.
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Obligaties wereldwijd (direct en indirect)
Datum van oprichting
30-01-2018
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
Van Lanschot N.V.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Minimale eerste inleg € 50.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0012671929
Orders in Klasse Z van Kempen Profielfonds 0 kunnen alleen ingelegd worden via het Fundsettle-platform. Aandelenklasse Z van Profielfonds 0 is uitsluitend toegankelijk voor partijen, dan wel distributeurs die inschrijven namens hun cliënten, die zijn goedgekeurd door de beheerder.
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.


Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.