Kempen Profielfonds 0 - Klasse Z

Profiel

Kempen Profielfonds 0 biedt een breed samengestelde portefeuille van directe beleggingen in vastrentende waarden en/of in rechten van deelneming in beleggingsinstellingen die beleggen in vastrentende waarden. Kempen Profielfonds 0 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.

Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Wilse Graveland

Rendement per 29-02-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 29-02-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand 2,1 %
3 maanden 4,0 %
Dit jaar 6,4 %
2018 3,3 %
2019 10,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 15,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,2 %
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 14,60 M 29-02-2020
Omvang aandelenklasse
EUR 9,00 M 29-02-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
248.366 29-02-2020
Intrinsieke waarde i
EUR 34,10 09-04-2020
Transactieprijs i
EUR 34,52 01-04-2020

Beleggingskarakteristieken per 29-02-2020

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 48
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-12-2019

Onderstaande teksten hebben betrekking op het vierde kwartaal van 2019.

Binnen vastrentende waarden was het beeld wisselend. De implosie van de rente in de zomer werd deels ongedaan gemaakt, wat vooral bij staatsobligaties logischerwijs voor een koersdaling zorgde. Bedrijfsobligaties bleven netto op hun plek liggen.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-12-2019

De portefeuille is licht gewijzigd. Zoals gepland is het fonds van Vanguard binnen EMU staatsobligaties vervangen door een fonds van asr.

Vooruitblik
Economische indicatoren wijzen momenteel niet op een recessie. Recent lijken enige verbeteringen waarneembaar in de onder druk liggende industriële sector. De afname van de groei versterkt zichzelf vooralsnog niet doordat het consumentenvertrouwen op peil blijft. Vooralsnog verwachten wij wel groei in de VS en EU voor komend jaar. Ook in opkomende landen zien wij de economische groei teruglopen, maar hebben centrale banken veelal de ruimte voor een verruimend monetair beleid.

Wereldwijd versoepelen centrale banken hun monetaire beleid op basis van het verslechterende economische klimaat. Tezamen met excessief spaargedrag worden de rentes naar beneden gedrukt. Het renterisico’s lijkt asymmetrisch, er is opwaarts potentieel op de middellange tot lange termijn. De ECB is een nieuw opkoopprogramma gestart. Dit zal op korte termijn neerwaartse druk op rentes uitoefenen. Wij vinden de huidige inflatieverwachting iets te laag gezien de huidige economische omgeving. De monetaire verruiming van de ECB zal van beperkte invloed op de inflatie zijn.

De onderhandelingen omtrent het handelsconflict tussen VS en China duren voort. Een “phase one” handelsovereenkomst is in de maak. China en de VS verwachten op 15 januari 2020 een handelsakkoord te sluiten. De geplande stijging van de handelstarieven per 15 december gaan niet door, en de VS hebben de tarieven die in september waren ingevoerd gehalveerd. In het VK werden op 12 december verkiezingen gehouden en dit leverde een sterke meerderheid op voor de Conservatieve Partij van Boris Johnson. Dit neemt de onzekerheid op de korte termijn weg over de vraag of, en wanneer (31 januari) het VK uit de Europese Unie zal treden. Tegenvallende economische groei in Italië zal het begrotingstekort en de hoge staatsschuld weer in de schijnwerpers gaan zetten. Wij verwachten dat Italië en de Europese Commissie tot overeenstemming omtrent het budget voor 2020 zullen komen.

De normduratie voor Kempen Profielfonds 0 voor 2019 is 13.
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 29-02-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 29-02-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand 2,1 %
3 maanden 4,0 %
Dit jaar 6,4 %
2018 3,3 %
2019 10,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 15,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,2 %

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,15
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
20-05-2019
Dividendkalender
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (29-02-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
1.750% Frankrijk 2016-39 0,14 % 2,74 %
2.000% Frankrijk 2017-48 0,13 % 3,93 %
3.250% Frankrijk 2013-45 0,13 % 3,22 %
ASR ESG IndexPlus Inst Euro Staatsobl K 0,12 % 0,79 %
1.250% Duitsland 2017-48 0,11 % 5,17 %

Top 5 laagste bijdrage (29-02-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
iShares ESG Screened Eur Corp Bond Index -0,03 % -0,41 %
SLI Eur Corp Bond Sust and Resp Inv Fd -0,02 % -0,43 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Cr.Fd I -0,01 % -0,19 %
2.500% Nederland 2012-33 0,00 % 1,84 %
1.500% Duitsland 2013-23 0,00 % 0,27 %

Beleggingscategorie (29-02-2020)

Slide to see more
  Min Max Strategisch beleid Huidige verdeling
Liq. en obligatie investment grade 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Top 10 belangen (29-02-2020)

15,0 %
ASR ESG IndexPlus Inst Euro Staatsobl K
8,0 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind.
6,6 %
iShares ESG Screened Eur Corp Bond Index
5,0 %
1.750% Frankrijk 2016-39
4,8 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Cr.Fd I
4,8 %
SLI Eur Corp Bond Sust and Resp Inv Fd
4,0 %
3.250% Frankrijk 2013-45
3,4 %
2.000% Frankrijk 2017-48
3,3 %
4.500% Frankrijk 2009-41
3,0 %
4.000% Duitsland 2005-37
Totaal
58,0 %
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,10 %
Service fee i
0,10 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,05 % - 0,20 % (bandbreedte geschat)
Verwachte lopende kosten i
0,25 % - 0,40 % (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,25 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2018.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,10 %
Swing factor neerwaarts i
0,10 %
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
Z
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties.
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Obligaties wereldwijd (direct en indirect)
Datum van oprichting
30-01-2018
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
Van Lanschot N.V.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Minimale eerste inleg € 50.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0012671929
Orders in Klasse Z van Kempen Profielfonds 0 kunnen alleen ingelegd worden via het Fundsettle-platform. Aandelenklasse Z van Profielfonds 0 is uitsluitend toegankelijk voor partijen, dan wel distributeurs die inschrijven namens hun cliënten, die zijn goedgekeurd door de beheerder.
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.


Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.