Kempen Profielfonds 0 - Klasse Z

Profiel

Kempen Profielfonds 0 biedt een breed samengestelde portefeuille van directe beleggingen in vastrentende waarden en/of in rechten van deelneming in beleggingsinstellingen die beleggen in vastrentende waarden. Kempen Profielfonds 0 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.

Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Wilse Graveland, Frank van der Ploeg, Cas de Bruijne

Rendement per 31-08-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand -7,8 %
3 maanden -5,0 %
Dit jaar -21,6 %
2019 10,6 %
2020 8,5 %
2021 -6,1 %
1 jaar (op jaarbasis) -23,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i -9,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i -2,0 %
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 11,03 M 31-08-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 10,31 M 31-08-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
380.604 31-08-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 26,08 05-10-2022
Transactieprijs i
EUR 25,29 03-10-2022

Beleggingskarakteristieken per 31-08-2022

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 45
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 30-06-2022

Onderstaande teksten hebben betrekking op het tweede kwartaal van 2022

Marktontwikkelingen
Juni was een moeilijke maand voor beleggers doordat alle brede beleggingscategorieën verliezen noteerden. Inflatie en recessieangst hielden de financiële markten in hun greep. Als er al tekenen zijn van dalende inflatie, wat positief zou zijn voor de financiële markten, dan komt dat vooral doordat de groei vertraagt.
Om de inflatie te beheersen verhoogt de ECB haar beleidsrente. Verder gaat de ECB de ontwikkeling van een tool die de kredietopslagen van Zuid-Europese overheden moet beteugelen, versnellen.

Portefeuille-ontwikkelingen
In het tweede kwartaal zijn er geen noemenswaardige wijzigingen doorgevoerd in de portefeuille.

Vooruitblik
We maken ons zorgen om de houdbaarheid van de economische groei. Inflatie zet inkomens onder druk, wat een negatief effect heeft op bestedingen. Daar hebben ook de exportafhankelijke economieën in Azië last van. Heropening in China is vooral positief in China zelf, in de omringende landen zien we toch ook negatieve effecten. We zien nu zowel in de VS als in Europa groei die lager dan gemiddeld ligt. En snel verkrappende financiële condities zullen in toenemende mate zichtbaar worden.

ECB-president Lagarde liet onlangs ook weten dat inflatiebestrijding nu prioriteit heeft. De obligatie-opkoopprogramma’s van de ECB zijn inmiddels beëindigd, wat de weg vrijmaakt voor renteverhogingen. De ECB heeft zich vastgelegd op een eerste stap van 25 basispunten in juli, maar voor september wordt een stap van 50 basispunten verwacht.

Rusland heeft gasleveranties aan Duitsland via Nordstream 1 met 60% gereduceerd, ook Italië rapporteert een 35%-terugval in gaslevering. Als reden geeft Rusland aan door sancties niet aan de juiste materialen voor onderhoud te kunnen komen. Door de twee grootste afnemers van gas te raken, verhoogt Rusland de druk op Europa.

De G7 initieerde eind juni een verdergaande sanctie op Russische olie middels een prijs-plafond. Om dit instrument echter effectief te kunnen inzetten zal bredere steun door bijvoorbeeld landen als China, India en Turkije, die recent veel olie importeren uit Rusland, benodigd zijn. De verwachtingen omtrent de haalbaarheid hiervan zijn laag.

Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-08-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand -7,8 %
3 maanden -5,0 %
Dit jaar -21,6 %
2019 10,6 %
2020 8,5 %
2021 -6,1 %
1 jaar (op jaarbasis) -23,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i -9,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i -2,0 %

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,17
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
27-05-2022
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-08-2022

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -23,67 % -23,67 %
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-08-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
0.250% Finland 2020-40 0,00 % -10,06 %
3.150% Oostenrijk 2012-44 -0,01 % -10,17 %
3.800% Oostenrijk 2012-62 -0,02 % -13,61 %
1.850% Oostenrijk 2022-49 -0,02 % -12,41 %
0.125% Finland 2021-52 -0,02 % -16,13 %

Top 5 laagste bijdrage (31-08-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
3.250% Frankrijk 2013-45 -0,86 % -9,30 %
ASR ESG IndexPlus Inst Euro Staatsobl K -0,76 % -5,16 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind. -0,74 % -5,46 %
1.250% Duitsland 2017-48 -0,45 % -11,45 %
1.500% Frankrijk 2018-50 -0,39 % -11,39 %

Beleggingscategorie (31-08-2022)

Slide to see more
  Min Max Strategisch beleid Huidige verdeling
Liq. en obligatie investment grade 90,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Obligaties high yield 0,00 % 10,00 % 0,00 % 0,00 %

Top 10 belangen (31-08-2022)

14,6 %
ASR ESG IndexPlus Inst Euro Staatsobl K
13,2 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind.
8,9 %
3.250% Frankrijk 2013-45
7,0 %
iShares ESG Screened Eur Corp Bond Index
5,5 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Cr Fd IX1
5,1 %
AS Eur Corp Bond Sust and Resp Inv Fd
3,6 %
1.250% Duitsland 2017-48
3,2 %
1.500% Frankrijk 2018-50
3,1 %
1.750% Frankrijk 2016-39
2,9 %
3.250% Duitsland 2010-42
Totaal
67,1 %
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Environmental and/or social characteristics promoted

De Kempen Profielfondsen (de 'Fondsen') vallen onder artikel 8 van de SFDR. Dit betekent dat de Fondsen bepaalde maatschappelijke en milieuaspecten bevorderen. Deze Fondsen beleggen in een breed scala aan ondernemingen, waarvan sommige duurzaamheidsdoelstellingen nastreven.

We committeren ons verder aan de klimaatdoelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Dit doen we in de vorm van doelstellingen op de korte termijn (2025), een ambitie op de middellange termijn (2030) en een commitment op de lange termijn (2050).

ESG Investment process

De Beheerder is een verantwoorde vermogensbeheerder met een lange beleggingshorizon die gelooft in betrokken aandeelhouderschap. De Beheerder baseert zijn milieu-, maatschappelijke en governancecriteria (ESG) voor verantwoord beleggen op internationale principes en verdragen zoals de United Nations Global Compact (UNGC), de United Nations Guiding Principles for Business and Human Rights (UNGP), de Principles for Responsible Investment (UNPRI) en de OECD Guidelines for Multinational Enterprises. De ESG-criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces van de Beheerder.

In de beleggingsaanpak van de Beheerder wordt rekening met ESG-criteria gehouden via uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap. Dit zijn ook bindende elementen voor de selectie van beleggingen. De naleving wordt regelmatig gemonitord. De Fondsen hebben geen duurzaamheidsindex als referentiebenchmark.

Exclusion

We sluiten ondernemingen uit die als gevolg van het hiervoor toegelichte uitsluitingsbeleid op Kempen’s uitsluitingslijsten staan. Deze lijsten worden elk kwartaal beoordeeld en bijgewerkt. Onderdeel hiervan is de periodieke screening op bedrijven die betrokken zijn bij de schending van internationale standaarden. Dit wordt gedocumenteerd in de Kempen Convention Library.

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,100 %
Service fee i
0,10 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,05 % - 0,20 % (bandbreedte geschat)
Verwachte lopende kosten i
0,25 % - 0,40 % (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,26 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2021.

Overige kosten

Slide to see more
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
Z
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties.
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Obligaties wereldwijd (direct en indirect)
Datum van oprichting
30-01-2018
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
Van Lanschot Kempen NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Minimale eerste inleg € 50.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0012671929
Orders in Klasse Z van Kempen Profielfonds 0 kunnen alleen ingelegd worden via het Fundsettle-platform. Aandelenklasse Z van Profielfonds 0 is uitsluitend toegankelijk voor partijen, dan wel distributeurs die inschrijven namens hun cliënten, die zijn goedgekeurd door de beheerder.
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.


Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.