Kempen Profielfonds 0 - Klasse N

Profiel

Kempen Profielfonds 0 biedt een breed samengestelde portefeuille van directe beleggingen in vastrentende waarden en/of in rechten van deelneming in beleggingsinstellingen die beleggen in vastrentende waarden. Kempen Profielfonds 0 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.

Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Wilse Graveland

Rendement per 31-10-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,5 %
3 maanden -0,1 %
Dit jaar 1,4 %
2015 -1,2 %
2016 8,7 %
2017 -0,4 %
1 jaar (op jaarbasis) 1,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,3 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 4,94 M 31-10-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 4,27 M 31-10-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
137.287 31-10-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 31,40 07-12-2018
Transactieprijs i
EUR 31,33 05-12-2018
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 31-10-2018

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 46
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-09-2018

Onderstaande teksten hebben betrekking op het derde kwartaal van 2018

In het derde kwartaal behaalden de aandelenmarkten wereldwijd positieve rendementen. Door opwaartse druk van de Amerikaanse rente en uitspraken van de ECB steeg in het derde kwartaal de lange rente van Europese kernlanden. Om een geheel ander reden, de Italiaanse begrotingsdiscussie, steeg de rente van perifere landen. Door de rentestijging daalden staatsobligatiekoersen, gemiddeld met 1,1%. Door de stevige bedrijfsresultaten onttrokken bedrijfsobligaties zich aan de daling. Obligaties van opkomende landen, uitgegeven in dollars, herstelden zich zelfs wat.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-09-2018

In het derde kwartaal zijn er geen grote wijzingen geweest in de positionering die al eerder was ingezet. Per saldo is de rente in Europa gestegen. Dit heeft ertoe geleid dat binnen vastrentende waarden staatsobligaties negatief bijdroegen aan het rendement. Bedrijfsobligaties hadden ook last van de gestegen rente, maar realiseerden door de goede bedrijfsresultaten een licht positief rendement.

Vooruitblik
De economie bevindt zich nog steeds in een positieve modus en we zien nog steeds het beste rendementsperspectief in aandelen. De hoge verwachtingen moeten wel worden waargemaakt. We verwachten dat in de eurozone de rente voorlopig niet verhoogd zal worden. Hierdoor is het renteverschil tussen de Verenigde Staten en de EU op een historisch hoog niveau beland. Europese staatsobligaties behouden een lage score op waardering, cyclus en sentiment. De sentimentscore van Euro credit is verlaagd vanwege het aflopende opkoopprogramma van de ECB.
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-10-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,5 %
3 maanden -0,1 %
Dit jaar 1,4 %
2015 -1,2 %
2016 8,7 %
2017 -0,4 %
1 jaar (op jaarbasis) 1,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,3 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,50
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
21-05-2018
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-10-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -9,62 % -10,88 %
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-10-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
3.250% Frankrijk 2013-45 0,04 % 0,86 %
1.750% Frankrijk 2016-39 0,04 % 0,79 %
Northern Trust H. Q. Euro Gov Bd Ind. Fd 0,03 % 0,52 %
4.500% Frankrijk 2009-41 0,03 % 0,83 %
4.000% Duitsland 2005-37 0,03 % 0,93 %

Top 5 laagste bijdrage (31-10-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
SLI Eur Corp Bond Sust and Resp Inv Fd -0,02 % -0,35 %
iShares Eur IG Corp.Bond Index Fund A -0,01 % -0,19 %
2.150% Belgie 2016-66 -0,01 % -0,46 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund I -0,00 % -0,10 %
Vanguard Euro Gov.Bond Index Fund INS -0,00 % -0,01 %

Top 10 belangen (31-10-2018)

10,2 %
Vanguard Euro Gov.Bond Index Fund INS
6,5 %
Northern Trust H. Q. Euro Gov Bd Ind. Fd
5,1 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund I
4,8 %
3.250% Frankrijk 2013-45
4,8 %
iShares Eur IG Corp.Bond Index Fund A
4,6 %
SLI Eur Corp Bond Sust and Resp Inv Fd
4,5 %
1.750% Frankrijk 2016-39
4,0 %
4.500% Frankrijk 2009-41
3,1 %
4.000% Duitsland 2005-37
2,7 %
1.125% Finland 2018-34
Totaal
50,2 %
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,35 %
Service fee i
0,10 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,05%-0,20% (bandbreedte geschat)
Verwachte lopende kosten i
0,50% - 0,65% (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,51 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2017.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,10 %
Swing factor neerwaarts i
0,10 %
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties.
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Obligaties wereldwijd (direct en indirect)
Datum van oprichting
03-01-2014
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
F. van Lanschot Bankiers N.V.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0010610309
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.


Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.