Kempen Profielfonds 0

Profiel

Kempen Profielfonds 0 biedt een breed samengestelde portefeuille van directe beleggingen in vastrentende waarden en/of in rechten van deelneming in beleggingsinstellingen die beleggen in vastrentende waarden. Kempen Profielfonds 0 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.

Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Wilse Graveland, Tom Becker

Rendement per 30-09-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2017

Slide to see more
  Fonds
1 maand -1,1 %
3 maanden 0,6 %
Dit jaar -1,5 %
2014 18,6 %
2015 -1,2 %
2016 8,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 3,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,2 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 4,41 M 30-09-2017
Aantal uitstaande aandelen/participaties
143.082 30-09-2017
Intrinsieke waarde i
EUR 31,13 20-10-2017
Transactieprijs i
EUR 31,10 20-10-2017
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 30-09-2017

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 39
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-09-2017

Onderstaande teksten hebben betrekking op het derde kwartaal van 2017.

Het derde kwartaal was een positief kwartaal voor aandelen. In dit kwartaal behaalden Europese aandelen twee procent meer rendement dan Amerikaanse (vooral door de zwakke dollar). De beste rendementen werden behaald met (Europese) smallcapaandelen en aandelen uit opkomende landen. Hoewel de Amerikaanse beursindices recordhoogtes bereikten, was het rendement in het derde kwartaal - in euro’s gemeten - voor u slechts 0,6% en voor het gehele jaar 1,6%. Dit had vooral te maken met de zwakke dollar.

Europese staatsobligaties stegen in koers. Over de hele linie was de rente in het 3e kwartaal iets lager, koersen stegen licht. Bedrijfsobligaties, zowel van investment grade als highyield kwaliteit, realiseerden een positief rendement in het derde kwartaal. Bedrijfsobligaties profiteerden voornamelijk van gunstige winstcijfers

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-09-2017

Over de hele linie daalde de rente licht in het derde kwartaal en dat was positief voor de obligatiekoersen. Breed gespreide EMU-staatsobligaties stegen met 0,6%. Bedrijfsobligaties stegen met 1,1%. Europese economie trok verder aan: consument en producent zijn optimistisch en winstcijfers waren sterk. Politieke onzekerheden nemen verder af. Dit heeft geleid tot een positieve bijdrage van vastrentende waarden in uw portefeuille. In uw portefeuille zijn er in het derde kwartaal geen wijzigingen geweest.

Er zal een dividenduitkering van € 0,50 per aandeel plaatsvinden.
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-09-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2017

Slide to see more
  Fonds
1 maand -1,1 %
3 maanden 0,6 %
Dit jaar -1,5 %
2014 18,6 %
2015 -1,2 %
2016 8,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 3,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,2 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,50
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
15-05-2017
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 30-09-2017

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -10,88 % -10,88 %
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-09-2017)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
2.100% Oostenrijk 2017-2117 0,01 % 3,12 %
0.500% Duitsland 2012-17 -0,00 % -0,06 %
0.800% Belgie 2015-25 -0,00 % -0,32 %
1.750% European Investment Bank 2014-45 -0,00 % -0,98 %
SLI European Corporate Bond Fund Cl. D -0,00 % -0,11 %

Top 5 laagste bijdrage (30-09-2017)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
2.500% Duitsland 2014-46 -0,11 % -2,65 %
Vanguard Euro Gov.Bond Index Fund INS -0,08 % -0,51 %
3.250% Frankrijk 2013-45 -0,08 % -1,72 %
4.000% Duitsland 2005-37 -0,06 % -1,89 %
1.750% Frankrijk 2016-39 -0,06 % -1,65 %

Beleggingscategorie (30-09-2017)

Slide to see more
  Min Max Strategisch beleid Huidige verdeling
Liq. en obligatie investment grade 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Top 10 belangen (30-09-2017)

15,9 %
Vanguard Euro Gov.Bond Index Fund INS
7,9 %
Northern Trust H. Q. Euro Gov Bd Ind. Fd
5,4 %
iShares Eur IG Corp.Bond Index Fund A
4,5 %
SLI European Corporate Bond Fund Cl. D
4,4 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund I
4,4 %
3.250% Frankrijk 2013-45
4,0 %
4.500% Frankrijk 2009-41
3,9 %
2.500% Duitsland 2014-46
3,9 %
1.750% Frankrijk 2016-39
3,6 %
2.500% Nederland 2012-33
Totaal
58,0 %
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,35 %
Service fee i
0,10 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,05%-0,20% (bandbreedte geschat)
Verwachte lopende kosten i
0,50% - 0,65% (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,51 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2016.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,10 %
Swing factor neerwaarts i
0,10 %
Meer over ons swing factor beleid
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties.
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Obligaties wereldwijd (direct en indirect)
Datum van oprichting
03-01-2014
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0010610309
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.


Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies.

Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.