Kempen Profielfonds 0 - Klasse N

Profiel

Kempen Profielfonds 0 biedt een breed samengestelde portefeuille van directe beleggingen in vastrentende waarden en/of in rechten van deelneming in beleggingsinstellingen die beleggen in vastrentende waarden. Kempen Profielfonds 0 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.

Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Wilse Graveland

Rendement per 31-08-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand 4,4 %
3 maanden 10,7 %
Dit jaar 18,0 %
2016 8,7 %
2017 -0,4 %
2018 2,0 %
1 jaar (op jaarbasis) 17,9 %
3 jaar (op jaarbasis) i 4,4 %
5 jaar (op jaarbasis) i 6,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 7,7 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 6,36 M 31-08-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 5,45 M 31-08-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
148.283 31-08-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 35,52 14-10-2019
Transactieprijs i
EUR 35,55 14-10-2019
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 31-08-2019

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 46
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-06-2019

Onderstaande teksten hebben betrekking op het tweede kwartaal van 2019.

De obligatiemarkten werden gekenmerkt door een forse daling van de rente. Staatsobligaties stegen hierdoor in waarde. Waar aan het begin de kredietopslagen voor bedrijfsobligaties nog relatief hoog waren daalden ook deze, wat voor een extra rendement zorgde.

Een groot aandeel hierin was weggelegd voor centrale banken, die zowel in Europa als in de Verenigde Staten een aanmerkelijk mildere toon aansloegen. De onzekerheden rondom begrotingstekorten in met name Italië werden weliswaar niet volledig weggenomen, maar de ECB maakte min of meer duidelijk nog steeds alles te doen om de groei in de eurozone aan te willen jagen. Aan het einde van het tweede kwartaal werd bekend dat Christine Lagarde de opvolger zal worden van Mario Draghi aan de top van de ECB. Ook dit nieuws werd met optimisme ontvangen.

Alles bij elkaar boekten EMU-landen een rendement van 3,4%. Investment Grade-bedrijfsobligaties boekten 2,2%.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-06-2019

De belangrijkste wijzigingen werden uitgevoerd binnen bedrijfsobligaties. De fondsen van Kempen en iShares werden vervangen door ESG-varianten van dezelfde aanbieders. Deze transities vonden bijna geheel “in kind” plaats, waardoor de kosten laag bleven. De kosten van het iShares fonds daalden bovendien aanzienlijk, wat voor de profielfondsen ook lagere kosten betekent.

Vooruitblik
Voorspellende indicatoren, zoals inkoopmanagersindices, laten een verslechterend beeld zien voor economische groei. Elementen die voor het verslechterende beeld zorgen zijn wereldwijde politieke spanningen (handelsconflicten met de VS, Brexit, Italiaanse staatsschuldproblematiek), vertraagde effecten van de monetaire verkrapping van vorig jaar en neerwaartse aanpassingen in bedrijfswinsten.

In China en andere opkomende landen zagen we de afgelopen maanden een verbetering in de economische indicatoren als gevolg van stimuleringsmaatregelen. Maar recentelijk zien we, onder invloed van tegenvallende exportcijfers en kredietgroei, de vooruitzichten toch weer verslechteren. Daarnaast lijkt het handelsconflict zich te verharden en de risico’s van een escalatie nemen toe.

Economische groeicijfers over het eerste kwartaal in Europa en de Verenigde Staten vielen mee. Maar vooruitlopende indicatoren blijven duiden op een zwakkere economische groei voor de rest van dit jaar. Een recessie zien we de komende 12 maanden niet.

De normduratie voor Kempen Profielfonds 0 voor 2019 is 13.
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-08-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand 4,4 %
3 maanden 10,7 %
Dit jaar 18,0 %
2016 8,7 %
2017 -0,4 %
2018 2,0 %
1 jaar (op jaarbasis) 17,9 %
3 jaar (op jaarbasis) i 4,4 %
5 jaar (op jaarbasis) i 6,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 7,7 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,15
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
20-05-2019
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-08-2019

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -8,89 % -10,88 %
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-08-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Vanguard Euro Gov.Bond Index Fund INS 0,33 % 2,34 %
3.250% Frankrijk 2013-45 0,33 % 6,63 %
1.750% Frankrijk 2016-39 0,23 % 5,40 %
2.000% Frankrijk 2017-48 0,20 % 7,58 %
NT High Quality Euro Goverment Bnd Index 0,20 % 2,28 %

Top 5 laagste bijdrage (31-08-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
1.000% Belgie 2016-26 0,00 % 1,19 %
3.750% Nederland 2010-42 0,01 % 6,10 %
2.250% Belgie 2017-57 0,02 % 8,24 %
4.000% Nederland 2005-37 0,02 % 4,22 %
4.150% Oostenrijk 2006-37 0,02 % 4,40 %

Beleggingscategorie (31-08-2019)

Slide to see more
  Min Max Strategisch beleid Huidige verdeling
Liq. en obligatie investment grade 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Top 10 belangen (31-08-2019)

14,0 %
Vanguard Euro Gov.Bond Index Fund INS
8,6 %
NT High Quality Euro Goverment Bnd Index
6,5 %
iShares ESG Screened Eur Corp Bond Index
5,1 %
3.250% Frankrijk 2013-45
4,9 %
SLI Eur Corp Bond Sust and Resp Inv Fd
4,9 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Cr.Fd I
4,3 %
1.750% Frankrijk 2016-39
3,4 %
4.500% Frankrijk 2009-41
3,2 %
2.000% Frankrijk 2017-48
2,2 %
1.900% Belgie 2015-38
Totaal
57,0 %
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,35 %
Service fee i
0,10 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,05 % - 0,20 % (bandbreedte geschat)
Verwachte lopende kosten i
0,50 % - 0,65 % (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,50 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2018.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,10 %
Swing factor neerwaarts i
0,10 %
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties.
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Obligaties wereldwijd (direct en indirect)
Datum van oprichting
03-01-2014
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
Van Lanschot N.V.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0010610309
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.


Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.