Kempen Profielfonds 0 - Klasse N

Profiel

Kempen Profielfonds 0 biedt een breed samengestelde portefeuille van directe beleggingen in vastrentende waarden en/of in rechten van deelneming in beleggingsinstellingen die beleggen in vastrentende waarden. Kempen Profielfonds 0 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.

Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Wilse Graveland

Rendement per 31-08-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand -0,8 %
3 maanden 3,5 %
Dit jaar -3,8 %
2018 2,0 %
2019 10,3 %
2020 8,2 %
1 jaar (op jaarbasis) -0,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 4,7 %
5 jaar (op jaarbasis) i 2,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,3 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 14,33 M 31-08-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 5,44 M 31-08-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
153.734 31-08-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 35,09 16-09-2021
Transactieprijs i
EUR 35,06 16-09-2021
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 31-08-2021

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 44
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-07-2021

Onderstaande teksten hebben betrekking op het tweede kwartaal van 2021

Marktontwikkelingen
In juni steeg de inflatie in de VS tot 4,9%. Geschoond voor volatiele voedsel- en energieprijzen steeg de kerninflatie tot 3,8%. De kerninflatie was sinds begin jaren negentig niet zo hoog. De huidige hoge inflatie is voor een groot deel te danken aan basiseffecten. Een jaar geleden daalden de prijzen en aangezien inflatie de prijsstijgingen over een jaar meet, vergelijken we nu met de lage niveaus van vorig jaar. Dit effect is in juli voorbij, waardoor het zeer waarschijnlijk is dat de inflatie het hoogste punt heeft bereikt.

In de eurozone is de inflatie een stuk lager dan in de VS. Het totale cijfer steeg in juni tot 1,9%, maar de kerninflatie daalde tot 0,9%. De ECB heeft onlangs laten weten het in het tweede kwartaal verhoogde tempo van steunaankopen ook in het derde kwartaal vast te zullen houden. Met de opwaartse druk op de Duitse kapitaalmarktrente tot half mei, was het risico om het tempo weer wat terug te schroeven te groot.

Portefeuille-ontwikkelingen
In het eerste kwartaal zijn er geen noemenswaardige wijzigingen doorgevoerd in de portefeuille.

Vooruitblik
Na een piek van 1,75% eind maart is de Amerikaanse 10-jaarsrente alweer gedaald naar 1,45%. In Duitsland staat de 10-jaarsrente op -0,21%, na een voorlopig hoogtepunt van -0,11% half mei. In het VK is de rente teruggelopen van 0,90% tot 0,71%. Ondanks tekenen van inflatoire druk, zoals sterk stijgende inputkosten en bedrijven die aangeven moeite te hebben om geschikt personeel te vinden, hebben centrale banken beleggers weten te overtuigen dat dit tijdelijk is en dat het monetaire beleid voorlopig ruim zal blijven.

Gunstige economische vooruitzichten en steun van centrale banken zullen risico-opslagen op IG obligaties laag houden. Door de dalingen van de risico-opslagen in de afgelopen maanden liggen de opslagen nu rond of iets lager dan het niveau van voor de coronacrisis. De ruimte voor verdere verkrapping is daarmee beperkt.

Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-08-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand -0,8 %
3 maanden 3,5 %
Dit jaar -3,8 %
2018 2,0 %
2019 10,3 %
2020 8,2 %
1 jaar (op jaarbasis) -0,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 4,7 %
5 jaar (op jaarbasis) i 2,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,3 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,22
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
27-05-2021
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-08-2021

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -7,20 % -10,88 %
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-08-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
2.400% Oostenrijk 2013-34 -0,00 % -0,58 %
0.250% Finland 2020-40 -0,00 % -0,78 %
1.125% KFW 2017-37 -0,00 % -0,28 %
4.150% Oostenrijk 2006-37 -0,00 % -0,59 %
4.750% Duitsland 2003-34 -0,00 % -0,68 %

Top 5 laagste bijdrage (31-08-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
NT High Quality Euro Government Bnd Ind. -0,09 % -0,67 %
1.250% Duitsland 2017-48 -0,07 % -1,35 %
ASR ESG IndexPlus Inst Euro Staatsobl K -0,06 % -0,44 %
1.500% Frankrijk 2018-50 -0,04 % -1,61 %
3.250% Frankrijk 2013-45 -0,04 % -1,05 %

Beleggingscategorie (31-10-2020)

Slide to see more
  Min Max Strategisch beleid Huidige verdeling
Liq. en obligatie investment grade 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Top 10 belangen (31-08-2021)

14,5 %
ASR ESG IndexPlus Inst Euro Staatsobl K
13,1 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind.
6,8 %
iShares ESG Screened Eur Corp Bond Index
5,2 %
1.250% Duitsland 2017-48
5,1 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Cr.Fd I
5,1 %
AS Eur Corp Bond Sust and Resp Inv Fd
4,4 %
1.750% Frankrijk 2016-39
3,8 %
3.250% Frankrijk 2013-45
2,7 %
1.500% Frankrijk 2018-50
2,6 %
2.500% Duitsland 2014-46
Totaal
63,3 %
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,350 %
Service fee i
0,10 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,05 % - 0,20 % (bandbreedte geschat)
Verwachte lopende kosten i
0,50 % - 0,65 % (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,50 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2020.

Overige kosten

Slide to see more
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties.
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Obligaties wereldwijd (direct en indirect)
Datum van oprichting
03-01-2014
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
Van Lanschot Kempen NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0010610309
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.


Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Duurzaamheidpublicaties

Formele documentatie overig

Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.