Kempen Private Real Estate Pool Klasse LJ

Profiel

Kempen Private Real Estate Pool streeft ernaar aantrekkelijke en stabiele rendementen te genereren via inkomsten en vermogenswinsten door hoofdzakelijk te beleggen in niet-beursgenoteerde Europese open-ended privaat vastgoed kernfondsen. Deze fondsen zijn gevestigd of geregistreerd in Europa en hebben overwegend vastgoedbeleggingen in Europa. Het product kan ook rechtstreeks beleggen via co-investeringen en joint ventures met de beheerders van de vastgoedfondsen. Er kan worden belegd in alle beschikbare vastgoedsectoren. Het beleggingsrendement wordt bepaald door het ontvangen dividend en de waardeverandering van de aandelen van de ondernemingen waarin wordt belegd. Klasse LJ is bedoeld om het product te lanceren en/of de initiële groei van het product te versnellen. Deze klasse is alleen beschikbaar voor beleggers die deelnemen aan de initiële aanbieding van het product, of binnen het eerste jaar na een dergelijke aanbieding. De product ontwikkelaar kan naar eigen goeddunken beslissen om de intekenperiode voor deze klasse te verlengen en/of een maximumcapaciteit vast te stellen.

Beheerteam

Daan van Aert, Jorrit Arissen

Rendement per 31-10-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds
Dit jaar 0,0 %
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
0,00 M 31-10-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 0,00 M

Beleggingskarakteristieken per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheermaatschappij van de Kempen Private Real Estate Pool (het "Fonds"). KCM is toegelaten als beheermaatschappij en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het Fonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Er is geen goedgekeurd prospectus vereist op grond van de Prospectusverordening (EU) 2017/1129.
In de Europese Economische Ruimte (EER) mogen belangen in het Fonds alleen direct of indirect worden aangeboden, verkocht, overgedragen of geleverd aan beleggers die kwalificeren als professionele beleggers in de zin van artikel 4 lid 1 ag) van de AIFMD, of, uitsluitend met betrekking tot Nederland, aan beleggers die kwalificeren als niet-professionele beleggers, op voorwaarde dat de belegger in elk geval een kapitaaltoezegging van ten minste EUR 100.000 heeft gedaan, die in één keer moet worden verstrekt.
De informatie in dit document biedt onvoldoende informatie voor een beleggingsbeslissing. Gelieve het Prospectus en de Algemene Voorwaarden (beschikbaar in het Engels) te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar op de website van KCM (www.kempen.com/en/asset-management). De informatie op de website is (gedeeltelijk) beschikbaar in het Nederlands en Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheermaatschappij van de Kempen Private Real Estate Pool (het "Fonds"). KCM is toegelaten als beheermaatschappij en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het Fonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Er is geen goedgekeurd prospectus vereist op grond van de Prospectusverordening (EU) 2017/1129.
In de Europese Economische Ruimte (EER) mogen belangen in het Fonds alleen direct of indirect worden aangeboden, verkocht, overgedragen of geleverd aan beleggers die kwalificeren als professionele beleggers in de zin van artikel 4 lid 1 ag) van de AIFMD, of, uitsluitend met betrekking tot Nederland, aan beleggers die kwalificeren als niet-professionele beleggers, op voorwaarde dat de belegger in elk geval een kapitaaltoezegging van ten minste EUR 100.000 heeft gedaan, die in één keer moet worden verstrekt.
De informatie in dit document biedt onvoldoende informatie voor een beleggingsbeslissing. Gelieve het Prospectus en de Algemene Voorwaarden (beschikbaar in het Engels) te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar op de website van KCM (www.kempen.com/en/asset-management). De informatie op de website is (gedeeltelijk) beschikbaar in het Nederlands en Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-10-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds
Dit jaar 0,0 %
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Dividendkalender
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheermaatschappij van de Kempen Private Real Estate Pool (het "Fonds"). KCM is toegelaten als beheermaatschappij en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het Fonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Er is geen goedgekeurd prospectus vereist op grond van de Prospectusverordening (EU) 2017/1129.
In de Europese Economische Ruimte (EER) mogen belangen in het Fonds alleen direct of indirect worden aangeboden, verkocht, overgedragen of geleverd aan beleggers die kwalificeren als professionele beleggers in de zin van artikel 4 lid 1 ag) van de AIFMD, of, uitsluitend met betrekking tot Nederland, aan beleggers die kwalificeren als niet-professionele beleggers, op voorwaarde dat de belegger in elk geval een kapitaaltoezegging van ten minste EUR 100.000 heeft gedaan, die in één keer moet worden verstrekt.
De informatie in dit document biedt onvoldoende informatie voor een beleggingsbeslissing. Gelieve het Prospectus en de Algemene Voorwaarden (beschikbaar in het Engels) te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar op de website van KCM (www.kempen.com/en/asset-management). De informatie op de website is (gedeeltelijk) beschikbaar in het Nederlands en Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheermaatschappij van de Kempen Private Real Estate Pool (het "Fonds"). KCM is toegelaten als beheermaatschappij en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het Fonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Er is geen goedgekeurd prospectus vereist op grond van de Prospectusverordening (EU) 2017/1129.
In de Europese Economische Ruimte (EER) mogen belangen in het Fonds alleen direct of indirect worden aangeboden, verkocht, overgedragen of geleverd aan beleggers die kwalificeren als professionele beleggers in de zin van artikel 4 lid 1 ag) van de AIFMD, of, uitsluitend met betrekking tot Nederland, aan beleggers die kwalificeren als niet-professionele beleggers, op voorwaarde dat de belegger in elk geval een kapitaaltoezegging van ten minste EUR 100.000 heeft gedaan, die in één keer moet worden verstrekt.
De informatie in dit document biedt onvoldoende informatie voor een beleggingsbeslissing. Gelieve het Prospectus en de Algemene Voorwaarden (beschikbaar in het Engels) te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar op de website van KCM (www.kempen.com/en/asset-management). De informatie op de website is (gedeeltelijk) beschikbaar in het Nederlands en Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,400 %
Service fee i
0,13 %
Kosten indirecte beleggingen i
Ongeveer 1% (verwachting)
Verwachte lopende kosten i
1.525%

Overige kosten

Slide to see more
Opslag
Maximum 5%
Afslag
Maximum 5%
Naast de beheervergoeding komen oprichtingskosten en operationele kosten ten laste van het fonds. De op- en afslag zijn vooral bedoeld om verwachte en gerealiseerde kosten die samenhangen met beleggingen te dekken en te spreiden over verschillende generaties van beleggers.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheermaatschappij van de Kempen Private Real Estate Pool (het "Fonds"). KCM is toegelaten als beheermaatschappij en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het Fonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Er is geen goedgekeurd prospectus vereist op grond van de Prospectusverordening (EU) 2017/1129.
In de Europese Economische Ruimte (EER) mogen belangen in het Fonds alleen direct of indirect worden aangeboden, verkocht, overgedragen of geleverd aan beleggers die kwalificeren als professionele beleggers in de zin van artikel 4 lid 1 ag) van de AIFMD, of, uitsluitend met betrekking tot Nederland, aan beleggers die kwalificeren als niet-professionele beleggers, op voorwaarde dat de belegger in elk geval een kapitaaltoezegging van ten minste EUR 100.000 heeft gedaan, die in één keer moet worden verstrekt.
De informatie in dit document biedt onvoldoende informatie voor een beleggingsbeslissing. Gelieve het Prospectus en de Algemene Voorwaarden (beschikbaar in het Engels) te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar op de website van KCM (www.kempen.com/en/asset-management). De informatie op de website is (gedeeltelijk) beschikbaar in het Nederlands en Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
LJ
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Beleggingsstrategie
Onroerend Goed
Datum van oprichting
26-08-2022
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Klasse LJ is bedoeld om het product te lanceren en/of de initiële groei van het product te versnellen. Deze klasse is alleen beschikbaar voor beleggers die deelnemen aan de initiële aanbieding van het product, of binnen het eerste jaar na een dergelijke aanbieding. De product ontwikkelaar kan naar eigen goeddunken beslissen om de intekenperiode voor deze klasse te verlengen en/of een maximumcapaciteit vast te stellen.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
EUR 125.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Op kwartaalbasis (let op: lock-up period van 3 jaar)
ISIN i
NL0015000XQ7
Aanmeldingstermijn aankoop
Inschrijfformulieren dienen 10 werkdagen voor einde van het kwartaal te zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren.
Aanmeldingstermijn verkoop
Opdrachten tot verkoop dienen minimaal 90 kalenderdagen voor kwartaaleinde zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren.
Bijzonderheden
Gedurende drie jaar vanaf de handelsdag die direct volgt op de acceptatie van de beheerder van het inschrijfformulier kan een belegger zijn deelnemingsrechten niet verkopen.
In de Europese Economische Ruimte (EER) mogen belangen in het Fonds alleen direct of indirect worden aangeboden, verkocht, overgedragen of geleverd aan beleggers die kwalificeren als professionele beleggers in de zin van artikel 4 lid 1 ag) van de AIFMD, of, uitsluitend met betrekking tot Nederland, aan beleggers die kwalificeren als niet-professionele beleggers, op voorwaarde dat de belegger in elk geval een kapitaaltoezegging van ten minste EUR 100.000 heeft gedaan, die in één keer moet worden verstrekt.

Periodiek wordt kapitaal opgevraagd om investeringen te doen, voor de betaling van vergoedingen, of voor andere doeleinden. Het kapitaal wordt opgevraagd in de volgorde van de rondes waarin beleggers hebben ingeschreven en daarmee worden kapitaaltoezeggingen uit eerdere rondes eerder opgevraagd dan kapitaaltoezeggingen uit latere rondes. Kapitaal wordt op een pro-rata basis bij de desbetreffende investeerders opgevraagd, totdat hun gecommitteerde kapitaal volledig is opgevraagd.
Na de lock-up periode van 3 jaar, kan elke belegger op kwartaalbasis een aanvraag indienen voor de terugkoop zijn deelnemingsrechten. Beleggers dienen zich er echter van bewust te zijn dat het niet gegarandeerd is dat de terugkoop volledig kan worden uitgevoerd en dat het kan voorkomen dat terugkoopverzoeken slechts gedeeltelijk of helemaal niet worden uitgevoerd. Het niet uitgevoerde deel zal niet doorgeschoven worden.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheermaatschappij van de Kempen Private Real Estate Pool (het "Fonds"). KCM is toegelaten als beheermaatschappij en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het Fonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Er is geen goedgekeurd prospectus vereist op grond van de Prospectusverordening (EU) 2017/1129.
In de Europese Economische Ruimte (EER) mogen belangen in het Fonds alleen direct of indirect worden aangeboden, verkocht, overgedragen of geleverd aan beleggers die kwalificeren als professionele beleggers in de zin van artikel 4 lid 1 ag) van de AIFMD, of, uitsluitend met betrekking tot Nederland, aan beleggers die kwalificeren als niet-professionele beleggers, op voorwaarde dat de belegger in elk geval een kapitaaltoezegging van ten minste EUR 100.000 heeft gedaan, die in één keer moet worden verstrekt.
De informatie in dit document biedt onvoldoende informatie voor een beleggingsbeslissing. Gelieve het Prospectus en de Algemene Voorwaarden (beschikbaar in het Engels) te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar op de website van KCM (www.kempen.com/en/asset-management). De informatie op de website is (gedeeltelijk) beschikbaar in het Nederlands en Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds valt onder de reikwijdte van artikel 6 SFDR, hetgeen inhoudt dat het Fonds geen ecologische of sociale kenmerkten promoot noch duurzame belegging als doelstelling heeft. De informatieverschaffing over duurzaamheid voor het Fonds is opgenomen in het prospectus van het Fonds en onder https://www.kempen.com/en/asset-management/esg , in overeenstemming met artikel 6 en 7 SFDR.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheermaatschappij van de Kempen Private Real Estate Pool (het "Fonds"). KCM is toegelaten als beheermaatschappij en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het Fonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Er is geen goedgekeurd prospectus vereist op grond van de Prospectusverordening (EU) 2017/1129.
In de Europese Economische Ruimte (EER) mogen belangen in het Fonds alleen direct of indirect worden aangeboden, verkocht, overgedragen of geleverd aan beleggers die kwalificeren als professionele beleggers in de zin van artikel 4 lid 1 ag) van de AIFMD, of, uitsluitend met betrekking tot Nederland, aan beleggers die kwalificeren als niet-professionele beleggers, op voorwaarde dat de belegger in elk geval een kapitaaltoezegging van ten minste EUR 100.000 heeft gedaan, die in één keer moet worden verstrekt.
De informatie in dit document biedt onvoldoende informatie voor een beleggingsbeslissing. Gelieve het Prospectus en de Algemene Voorwaarden (beschikbaar in het Engels) te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar op de website van KCM (www.kempen.com/en/asset-management). De informatie op de website is (gedeeltelijk) beschikbaar in het Nederlands en Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheermaatschappij van de Kempen Private Real Estate Pool (het "Fonds"). KCM is toegelaten als beheermaatschappij en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het Fonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Er is geen goedgekeurd prospectus vereist op grond van de Prospectusverordening (EU) 2017/1129.
In de Europese Economische Ruimte (EER) mogen belangen in het Fonds alleen direct of indirect worden aangeboden, verkocht, overgedragen of geleverd aan beleggers die kwalificeren als professionele beleggers in de zin van artikel 4 lid 1 ag) van de AIFMD, of, uitsluitend met betrekking tot Nederland, aan beleggers die kwalificeren als niet-professionele beleggers, op voorwaarde dat de belegger in elk geval een kapitaaltoezegging van ten minste EUR 100.000 heeft gedaan, die in één keer moet worden verstrekt.
De informatie in dit document biedt onvoldoende informatie voor een beleggingsbeslissing. Gelieve het Prospectus en de Algemene Voorwaarden (beschikbaar in het Engels) te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar op de website van KCM (www.kempen.com/en/asset-management). De informatie op de website is (gedeeltelijk) beschikbaar in het Nederlands en Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.