Kempen Oranje Participaties Primo

Profiel

Kempen Oranje Participaties Primo (KOP I) belegt het vermogen volledig in Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP).

KOP is een beleggingsfonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om in kleine Europese ondernemingen te investeren. KOP belegt in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en beoogt een belang van 5% of meer van de uitstaande aandelen per onderneming aan te houden.

KOP streeft betrokken aandeelhouderschap na en beoogt om op lange termijn een rendement (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis te behalen.

 

Profielplaatje KOP Primo

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Rendement per 31-05-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand -8,4 %
3 maanden -1,3 %
Dit jaar 8,7 %
2016 32,7 %
2017 42,1 %
2018 -21,2 %
1 jaar (op jaarbasis) -13,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 13,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 13,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 8,8 %
Op 28 september 2015 is Kempen European Participations N.V. (KEP) gefuseerd met Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP). Op dezelfde datum is de naam van het fonds gewijzigd van Kempen European Participations Primo in Kempen Oranje Participaties Primo.De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 186,83 M 31-05-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 186,83 M 31-05-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
917.429 31-05-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 213,23 30-06-2019
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties Primo (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-03-2019

Onderstaande teksten hebben betrekking op het eerste kwartaal van 2019.

Aangezien Kempen Oranje Participaties Primo volledig belegd is in Kempen Oranje Participaties N.V. worden hieronder de marktontwikkelingen en de portefeuille-ontwikkelingen getoond die betrekking hebben op Kempen Oranje Participaties N.V.

Rendement
De intrinsieke waarde van KOP steeg in het eerste kwartaal van 2019 met 10,6% van € 167,29 naar € 184,98 per participatie. Het gemiddelde rendement over de afgelopen drie jaar bedraagt +15,7% per jaar. Na een sterk negatief vierde kwartaal 2018, lieten de beurskoersen van de meeste van onze bedrijven in het eerste kwartaal van 2019 een herstel zien.

Handel
De handelskoers op 1 april 2019 was € 185,91, gebaseerd op de intrinsieke waarde van dat moment met een opslag van 0,5% als gevolg van netto inflow in het fonds. De fondsomvang van KOP komt daarmee uit op circa € 660 miljoen, waarbij het aantal geplaatste aandelen KOP door de handel steeg met 1,6%. Wij zien interesse van zowel nieuwe als bestaande klanten. Voor het eerstvolgende handelsmoment op 1 juli 2019 geldt voor orders in KOP een instructiedeadline van 31 mei 2019 om 16:00u (via Euronext) en voor de houdstermaatschappijen enkele dagen eerder (via de transferagent van Kempen).

Marktontwikkelingen
Macro-economisch en politiek nieuws zorgden voor een herstel op de financiële markten in het eerste kwartaal van het jaar. In Europa verdween de begrotingsdiscussie tussen de Italiaanse regering en Brussel op de achtergrond en loopt Brexit verdere vertraging op. Het belangrijkste nieuws kwam uit de Verenigde Staten waar de Fed een opvallende draai maakte door dit jaar geen verdere renteverhogingen meer te verwachten omdat de Amerikaanse economie een groeivertraging laat zien en de inflatie beperkt blijft. Om dezelfde reden blijft ook het beleid van de ECB accomoderend. Per saldo had dit een positief effect op obligatiemarkten waarbij de rente op Duits staatspapier eind maart onder nul dook. Tegen het eind van het kwartaal wist ook China meevallende economische cijfers te rapporteren wat voor opluchting zorgde bij beleggers over de impact van de handelsoorlog op de wereldwijde economische groeivooruitzichten. Buiten een stijgende olieprijs laten grondstoffen per saldo een stabiel prijsverloop zien. Aanhoudende economische groei, stabiele grondstofprijzen en een lage rente zijn ingrediënten voor een positieve aandelenmarkt. Europese large-cap- en small-cap indices lieten in het eerst kwartaal van 2019 een stijging zien van respectievelijk 12% en 14%.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-03-2019

KOP heeft in het eerste kwartaal van 2019 een deelneming gemeld in het Nederlandse Acomo.

Acomo is wereldwijd actief in de handel en distributie van specerijen, noten, thee, gedroogde zuidvruchten, zonnebloempitten en ingrediënten voor de voedingsindustrie. Acomo is daarmee actief in aantrekkelijke productcategorieën die profiteren van de wereldwijde trend naar gezonde en natuurlijke voeding en de outsourcingtrend bij voedingsbedrijven. Bovendien zijn het seizoenproducten met prijsvorming buiten transparante grondstofbeurzen waarbij productkwaliteit en afname- en leveringsbetrouwbaarheid een belangrijke toegevoegde waarde vormen richting leveranciers en klanten in de voedingsketen.

Nadat het vorige management een kwaliteitsslag in de organisatie heeft doorgevoerd, heeft het huidige management een duidelijke groeidoelstelling wat Acomo en haar beurskoers nieuw leven in moet blazen de komende jaren. Acquisities en/of desinvesteringen (Sunbutter) kunnen de komende jaren aanzienlijke aandeelhouderswaarde creëren. Acomo heeft een oorlogskas van € 100 miljoen en heeft daarmee de financiële ruimte en flexibiliteit om deze slag te maken.

Als Nederlandse small-cap kennen wij Acomo al vele jaren. Na een relatief zwak 2018 waarin productprijzen, de winstgevendheid en de beurskoers onder druk stonden, hebben wij in de afgelopen maanden voorzichtig een belang opgebouwd. De combinatie van een jaarlijks kasstroomrendement (circa 7%) en autonome omzetgroei boven inflatieniveau (circa 3%) ondersteunt Acomo de langetermijnrendementsdoelstelling van KOP (10%). Onze participatie in Acomo vertegenwoordigt bijna 4% van de portefeuille.

Wij hebben in de afgelopen maanden onze deelneming in het Duitse 2G Energy volledig verkocht. De achtergrond is een combinatie van - in onze optiek - onvoldoende progressie in de nodige organisatorische verbeteringen, een stijgende beurskoers en de relatief kleine weging in de KOP-portefeuille (minder dan 1%).

Opvallend is de koersstijging van 50% van El.En in de eerste drie maanden van 2019, na een daling van 40% in het vierde kwartaal van 2018. Dit illustreert de beweeglijkheid van de koersen van de kleine bedrijven waarin we participeren. Het bevestigt onze overtuiging dat we ons moeten richten op de fundamentele ontwikkeling op de lange termijn van de bedrijven in plaats van de emoties op de beurs, die met name in small-caps tot grote koersuitslagen kunnen leiden op de korte termijn.

Na de forse aankopen gedurende het vierde kwartaal van 2018 hebben wij onze positie in BESI in het eerste kwartaal van dit jaar beperkt uitgebreid; echter ons kapitaalbelang is wel weer boven de 5% uitgekomen. Mede door de sterke koersstijging blijft dit de grootste positie in KOP met een weging van 14%. Onze positie in andere namen hebben we op basis van convictie en koerspotentieel gedurende het kwartaal hier en daar aangepast. Daarnaast hebben wij nieuwe deelnemingen in opbouw waarover we hopen in de komende kwartalen meer te kunnen rapporteren.

Bedrijfsnieuws
Over het algemeen zijn we tevreden over de jaarresultaten die onze deelnemingen hebben gerapporteerd waarbij we wel grote verschillen zien in winstmomentum tussen de bedrijven. Sommige ondernemingen zitten in een cyclische neergaande trend (BESI in semiconductors, Kendrion in automotive) of zien hun eindmarkten pieken (SAF Holland in trucks en trailers). Anderen, zoals Coats, AvonRubber, Lectra, Interroll en Washtec blijven gestaag doorgroeien. Daarnaast kampten Forfarmers en Oeneo met sterk stijgende grondstofprijzen wat hun winstgevendheid tijdelijk onder druk zet en waarbij we in de loop van 2019 een winstherstel verwachten.

Terugkijkend op de jaarcijfers heeft Interroll ons het meest positief en Forfarmers ons het meest negatief verrast. Door een combinatie van zeer succesvolle innovaties en een sterke wereldwijde vraag naar logistieke systemen, heeft Interroll over 2018 een omzetgroei van 24% laten zien, wat zich door goede kostencontrole heeft vertaald in een indrukwekkende winstgroei van 36%. Forfarmers heeft (achteraf) een tactische fout gemaakt om gedurende een periode van hoge grondstofprijzen (door droogte en dreigende schaarste) in de zomer van 2018 de inkoopcondities voor grondstoffen voor een langere periode vast te leggen. Door een daling van grondstofprijzen (en voerprijzen) tegen het einde van 2018 zal dit de resultaten van H1 2019 onder druk zetten omdat Forfarmers de komende maanden haar relatieve dure voorraden moet wegwerken.

Washtec en SAF Holland zagen in de eerste kwartaal een CEO-wisseling met het oog op de nieuwe fases waar deze ondernemingen ingaan. Washtec staat aan de vooravond van grote innovaties binnen haar producten en productieproces waarvoor het een Chief Technology Officer heeft aangetrokken en afscheid heeft genomen van de CEO. Na een aantal jaren van sterke groei en globalisering richt SAF Holland zich de komende jaren op verbetering van de winstgevendheid, met name in Noord-Amerika. De nieuwe CEO heeft op dit gebied een uitstekend trackrecord en in december verstevigde SAF Holland haar management al met een COO en een Chief Procurement Officer.

Waarderingen
Door stijgende koersen is de waardering van de KOP-portefeuille enigszins opgelopen gedurende het kwartaal. De voor cash gecorrigeerde koers-winstverhouding (EV/EBIT 2019E) van de portefeuille steeg van 11x in december 2018 naar 12x in maart 2019. Daarmee is het langetermijnkoerspotentieel van de portefeuille in onze optiek nog steeds interessant.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties Primo (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-05-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand -8,4 %
3 maanden -1,3 %
Dit jaar 8,7 %
2016 32,7 %
2017 42,1 %
2018 -21,2 %
1 jaar (op jaarbasis) -13,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 13,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 13,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 8,8 %
Op 28 september 2015 is Kempen European Participations N.V. (KEP) gefuseerd met Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP). Op dezelfde datum is de naam van het fonds gewijzigd van Kempen European Participations Primo in Kempen Oranje Participaties Primo.De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 3,90
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
20-05-2019
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties Primo (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Kempen Oranje Participaties Primo is volledig belegd in Kempen Oranje Participaties N.V. Meer informatie over de portefeuille van Kempen Oranje Participaties N.V. vindt u via de portefeuillepagina van Kempen Oranje Participaties N.V.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties Primo (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,00 %
Service fee i
0,15 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,95% op jaarbasis
Verwachte lopende kosten i
1,10 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,10 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2018.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,50 %
Swing factor neerwaarts i
1,50 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties Primo (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Fonds waarin wordt belegd (KOP): op de lange termijn een totaal beleggingsresultaat van 10% op jaarbasis
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small-caps Europa
Datum van oprichting
01-04-2008
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Kempen Oranje Participaties Primo B.V.
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
MInimale eerste inleg en aan te houden bedrag € 100.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
ISIN i
NL0010858387
Aanmeldingstermijn aankoop
Circa 33 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal (per 30 april 2017)
Aanmeldingstermijn verkoop
Circa 33 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal (per 30 april 2017)
Bijzonderheden
Orders dienen voor de tweede werkdag voor het einde van november, februari, mei en augustus voor 10.00 uur Amsterdamse tijd door de transfer agent te zijn ontvangen om op de eerstvolgende handelsdag uitgevoerd te kunnen worden.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties Primo (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties Primo (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties Primo (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.