Kempen Oranje Participaties NV

Profiel

Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP) is een beleggingsfonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om in kleine Europese ondernemingen te investeren. KOP belegt in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en beoogt een belang van 5% of meer van de uitstaande aandelen per onderneming aan te houden. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

KOP streeft betrokken aandeelhouderschap na en beoogt om op lange termijn een rendement (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis te behalen.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Rendement per 31-10-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand -2,3 %
3 maanden 3,3 %
Dit jaar 1,4 %
2017 42,3 %
2018 -21,1 %
2019 27,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 11,9 %
3 jaar (op jaarbasis) i 1,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 14,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 12,8 %
Met ingang van 1 juli 2015 is het beleggingsbeleid van Kempen Oranje Participaties N.V. gewijzigd en mag er naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd worden. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 737,57 M 31-10-2020
Omvang aandelenklasse
EUR 737,57 M 31-10-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
3.547.301 31-10-2020
Intrinsieke waarde i
EUR 233,40 25-11-2020
Transactieprijs i
EUR 209,57 01-10-2020
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 31-10-2020

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 23
Dividendrendement i 2,20 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 1.045 M
K/W-verhouding i 23,98
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 30-09-2020

Onderstaande teksten hebben betrekking op het derde kwartaal van 2020.

Rendement
De intrinsieke waarde van KOP steeg in het derde kwartaal van 2020 van € 199,02 naar € 212,76 per participatie, waarmee het rendement voor het derde kwartaal uitkomt op 6,9%. Met een rendement in de eerste negen maanden van 3,7% ten opzichte van het rendement van de MSCI Europe Small-cap Index van -10%, zijn wij tevreden met hoe de portefeuille zich tot dusver in 2020 heeft gedragen. Het gemiddelde rendement van KOP over de afgelopen drie jaar bedraagt 2,8% per jaar en over de afgelopen vijf jaar 17,8% per jaar, waarmee we boven onze doelstelling van gemiddeld 10% per jaar presteren.

Handel
De handelskoers op 1 oktober 2020 bedroeg € 209,56, gebaseerd op de intrinsieke waarde van dat moment met een afslag van 1,5% als gevolg van netto outflow uit het fonds. De fondsomvang aan het begin van het vierde kwartaal bedraagt € 770 miljoen. Voor het eerstvolgende handelsmoment van 4 januari 2021 geldt voor orders in KOP een instructiedeadline van 30 november 2020 om 16:00u (via Euronext) en voor de houdstermaatschappijen enkele dagen eerder (via de transferagent van VanLanschotKempen).

Marktontwikkelingen
Na de ‘roller coaster’ van de eerste helft van 2020, liet het derde kwartaal op de beurs een rustiger en per saldo positief beeld zien (MSCI Europe Small-cap Index was +6,3%). Geholpen door de versoepeling van de lockdownmaatregelen in mei en juni kwamen Europese economieën in het derde kwartaal weer voorzichtig op gang. In combinatie met aanhoudende steun van overheden en centrale banken en meevallende tweedekwartaalcijfers, zorgde dit gedurende de zomermaanden voor een positieve stemming bij beleggers. De positieve maanden juli en augustus, werden echter gevolgd door een daling van de MSCI Europe small-cap Index van 0,6% in september. Na het eerdere optimisme zorgt een recente stijging van het aantal nieuwe uitbraken van COVID-19 en verscherping van de overheidsmaatregelen voor voorzichtigheid. Terwijl beleggers zich voorbereiden op de komende presidentverkiezingen in de Verenigde Staten, verwachten we dat de volatiliteit hoog zal blijven, mede door aflopende overheidssteun aan het bedrijfsleven wat tot meer winstdruk zou kunnen leiden. Dagelijkse nieuwsberichten over massaontslagen (Disney, KLM, Royal Dutch Shell, TataSteel) voorspellen niet veel goeds.

Portefeuille-ontwikkelingen
We zijn de rapportageperiode van de tweedekwartaalcijfers (het ‘COVID kwartaal’) relatief goed doorgekomen met weinig grote verrassingen. Wij prijzen ons gelukkig met een portefeuille van bedrijven met een robuust businessmodel, solide balansen en sterk management als gevolg van een duidelijk en robuust beleggingsproces. Per saldo hebben de cyclische bedrijven zoals SAF Holland en Kendrion het goed gedaan ten opzichte van de lage verwachtingen en met koersstijgingen van respectievelijk 31% en 27% werden ze hier goed voor beloond.

Kijkend naar koersontwikkelingen valt de aanhoudende koersstijging van AvonRubber op (+33% in het derde kwartaal). De onderneming kondigde aan haar Dairy-activiteiten (rubber onderdelen voor melkmachines) te verkopen aan DeLaval en kocht vervolgens voor een vergelijkbaar bedrag een Amerikaanse producent van helmen (Team Wendy). Daarmee richt AvonRubber zich in de toekomst volledig op persoonsbescherming in de vorm van gasmaskers, helmen en beschermende vesten. Vanuit een sterke positie bij de grootste klant, het Amerikaanse ministerie van Defensie, probeert AvonRubber vooral te groeien bij andere klanten, zoals Europese legers en politieorganisaties. De Nederlandse politie is al klant en AvonRubber biedt nu op een contract dat het Nederlandse leger, in combinatie met een aantal NAVO partners, aanbesteedt.

Andere sterke stijgers waren XP Power (+25%) dat profiteert van een herstel in de semiconductormarkt alsmede de sterke vraag naar medische apparatuur en Lectra (+25%) dat ondanks de moeilijke eindmarkten (kleding, autostoelen, meubels) profiteert van haar defensieve businessmodel op basis van software licenties. Vooral XP Power profiteert van de plotselinge vraag naar beademingsapparatuur en andere medische systemen als gevolg van COVID19. De onderneming heeft haar productiecapaciteit in Vietnam fors uitgebreid om aan de vraag te voldoen alsmede om aan de Amerikaanse markt te kunnen blijven leveren zonder last te hebben van de hoge importtarieven die op leveringen vanuit China worden gelegd.

La Doria was een van de bedrijven die profijt had van COVID-19. De onderneming verkoopt onder meer privatelabel tomaten en bonen in blik. In eerste instantie profiteerde La Doria van het hamsteren van consumenten van lang houdbare producten. Maar ook na dit eenmalige effect bleef de vraag naar producten van La Doria op een hoog niveau, omdat consumenten veel meer thuis consumeren in plaats van buiten de deur. Hierdoor kwam de omzetgroei van La Doria op 23% uit in de eerste helft van 2020 en steeg de EBITDA met bijna 50%. Hernieuwde overheidsmaatregelen in diverse landen om de tweede golf van COVID-19 te onderdrukken zullen ook in de tweede helft de omzetontwikkeling van La Doria ondersteunen.

Aandelen die in het derde kwartaal achterbleven waren - het in portefeuillecontext niet onbelangrijke - BESI (-8%), Forfarmers (-4%) en El.En (-4%). De koers van BESI stond onder druk, in lijn met de wereldwijde chipsector. Het sentiment verslechterde door verdergaande maatregelen van de Amerikaanse overheid om te voorkomen dat de Chinese overheid beschikt over (Amerikaanse) semiconductortechnologie. BESI is een sterke speler in China, waar het levert aan lokale klanten. Forfarmers kondigde tijdens haar recente Capital Market Day aan op zoek te gaan naar groei door middel van overnames. Daarbij overweegt het zelfs acquisities buiten Europa waar het op dit moment nauwelijks contacten of ervaring heeft. Deze risicovolle strategie werd door beleggers lauw ontvangen met een “eerst zien, dan geloven”-houding, mede omdat het acquisitie trackrecord van ForFarmers niet sterk is.

Coats is een van de ondernemingen in de portefeuille die hard werd geraakt door COVID-19. Coats heeft in meer dan 50 landen fabrieken, waarvan een aantal volledig werd gesloten in het tweede kwartaal. De producten van Coats, draad en garen, gaan in veelal discretionaire eindproducten zoals kleding en schoenen. Aangezien veel kledingwinkels ook gesloten waren in het tweede kwartaal, was daardoor de vraag naar draad en garen laag. Aangewakkerd door de onzekerheid trokken veel eindklanten eerder geplaatste orders terug. Hierdoor liep de omzet in het tweede kwartaal organisch met 45% terug, waarbij juni “slechts” 25% daalde. In de zomer zette het maand-op-maand herstel door, maar de maanden september, oktober en november zijn veel belangrijker. Ondanks het forse verlies van omzet heeft Coats een positief operationeel resultaat behaald in de eerste helft van het jaar. Dit kwam mede omdat 4.000 niet operationele medewerkers, waaronder de RvB en RvC, akkoord zijn gegaan met tijdelijke salarisverlagingen. Coats deed dit niet alleen om de winst te beschermen, maar bovenal om de meer kwetsbare groepen in de organisatie te ontzien en door te betalen ondanks dat fabrieken soms helemaal gesloten waren. De wereldwijde spreiding van Coats gaf hen een voordeel ten opzichte van lokale concurrenten met slechts een fabriek in één land. Concurrenten konden soms helemaal niet produceren, terwijl Coats vanuit andere landen kon leveren. De leveringsbetrouwbaarheid naar klanten was ook in deze moeilijke tijd hoog en wij denken dat dit, samen met het sterke ESG beleid, zal zorgen voor verder marktaandeelwinst de komende jaren.

Nadat we in het tweede kwartaal op lagere koersen hebben bijgekocht in bestaande deelnemingen en een nieuwe deelneming (DiscoverIE) hebben aangekondigd, gaf het derde kwartaal een rustiger beeld.

In een wereld waarin cash in reële termen een negatief rendement heeft, worden beleggers gedwongen op zoek te gaan naar positieve rendementen teneinde hun kapitaal te beschermen. Aandelen geven dat hogere rendement, maar brengen ook hogere risico’s met zich mee. Gegeven de lage wereldwijde economische groei waarbij risico’s uit onverwachte hoeken komen (pandemie, (geo)politiek) beperken aandelenbeleggers hun risico’s door te kiezen voor bedrijven met een structureel groeiprofiel (technologie) en defensieve kwaliteiten (voeding, farma); het liefst een combinatie van beide (software, medische apparatuur). Sinds de uitbraak van het COVID-19 virus is op de beurs het waarderingsverschil tussen groei/defensief enerzijds en cyclische sectoren anderzijds verder toegenomen. Ter illustratie van de bereidheid van beleggers om voor defensieve groei te betalen: de verlieslatende dialysemachinemaker Outset Medical behaalt een omzet van minder dan $15 miljoen en heeft na haar recente beursgang een marktkapitalisatie van maar liefst $2 miljard. Beleggers betalen meer dan ooit voor (structurele) groei en voorspelbaarheid. Sommige commentatoren praten over een bubbel in dit soort aandelen en maken de vergelijking met de internetbubbel van eind jaren negentig.

Als beheerders van KOP zijn wij ook op zoek naar groei en voorspelbaarheid, maar we zijn eveneens alert op de waardering van aandelen. Ondanks oplopende waarderingen, lukt het ons nog steeds om bedrijven te vinden die langs beide assen goed scoren. Wij zijn in het derde kwartaal doorgegaan met de opbouw van nieuwe deelnemingen en hebben in september een deelneming aangekondigd in het Engelse AlliancePharma. Deze onderneming richt zich op de marketing en verkoop van farmaceutische producten. De onderneming verkoopt meer dan 90 producten in ruim 100 landen.

De expertise van Alliance Pharma ligt in de overname van vaak relatief kleine producten van grotere farmaceutische ondernemingen die daar onvoldoende aandacht krijgen op gebied van productontwikkeling, marketing en regulering. Alliance Pharma koopt de rechten voor dit soort producten die vervolgens de aandacht krijgen om langjarig te kunnen groeien.

De productportefeuille bevat enkele grotere internationale merken zoals crèmes voor de reductie van littekens, medicinale anti-roosshampoo, oogvitamine en de behandeling van hoofdluis. Een groot aantal kleinere lokale merken kennen toepassingen op het gebied van bijvoorbeeld de behandeling van brandwonden, luieruitslag en mondzweren. De markten voor deze producten zijn meestal te klein om productintroducties van grote farmaceutische bedrijven te rechtvaardigen waarmee het risico van nieuwe toetreders beperkt is.

Alliance Pharma maakt gebruikt van productiepartners en voor de verkoop maakt het gebruik van distributeurs. Dit asset light model stelt de onderneming in staat tot het genereren van hoge vrije kasstromen, die weer worden gebruikt om de productportefeuille uit te breiden middels overnames. De deelneming in Alliance Pharma vertegenwoordigt ongeveer 3% van KOP en is een defensieve, kwalitatief hoogwaardige toevoeging aan de portefeuille.

Waarderingen
De waardering van de KOP-portefeuille is gestegen gedurende het kwartaal. Gezien de onzekerheid over de kortetermijnwinstgevendheid van onze bedrijven, grijpen we terug naar de gerapporteerde winsten over 2019. De voor cash gecorrigeerde koers-winstverhouding (EV/EBIT 2019) van de portefeuille staat op 13x. Uitgaande van de verwachting dat onze bedrijven op middellange termijn zullen terugkeren naar normale (2019) winstniveaus, dan is het langetermijnkoerspotentieel van de portefeuille in onze optiek interessant.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-10-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand -2,3 %
3 maanden 3,3 %
Dit jaar 1,4 %
2017 42,3 %
2018 -21,1 %
2019 27,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 11,9 %
3 jaar (op jaarbasis) i 1,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 14,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 12,8 %
Met ingang van 1 juli 2015 is het beleggingsbeleid van Kempen Oranje Participaties N.V. gewijzigd en mag er naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd worden. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 3,80
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
05-06-2020
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-10-2020

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -23,08 % -63,64 %
Tracking error i 9,78 % 9,42 %
Information ratio i -0,09 0,28
Beta i 0,78 0,84
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Geografische verdeling (31-10-2020)

26,1 %
Verenigd Koninkrijk
25,3 %
Nederland
10,2 %
Duitsland
9,0 %
Zwitserland
6,3 %
Italië
6,0 %
Singapore
5,6 %
Frankrijk
4,4 %
Ierland
3,6 %
Zweden
1,7 %
Cash
1,7 %
Noorwegen
Totaal
100 %

Sectorverdeling (31-10-2020)

49,1 %
Industr. Goederen & Diensten
18,0 %
Technologie
14,9 %
Voeding & Drank
5,5 %
Constructie & Materialen
4,4 %
Geldmarkt Beleggingsinst
3,3 %
Gezondheidszorg
3,1 %
Autos & Onderdelen
1,7 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,75 %
Service fee i
0,20 %
Verwachte lopende kosten i
0,95 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,95 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2019.

Overige kosten

Slide to see more
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een totaal beleggingsresultaat (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis behalen.
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small-caps Europa
Datum van oprichting
29-08-1985
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
ISIN i
NL0000440675
Aanmeldingstermijn aankoop
Circa 32 kalenderdagen voor aanvang kwartaal
Aanmeldingstermijn verkoop
Circa 32 kalenderdagen voor aanvang kwartaal
Bijzonderheden
Orders dienen uiterlijk de laatste werkdag voor het einde van november, februari, mei en augustus voor 16:00 uur door de bank of commissionair naar het NYSE Euronext handelsplatform te zijn gestuurd om de handelsdag erna uitgevoerd te kunnen worden.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management NV op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.Â

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het ESG-beleid van Kempen is voor de drie relevante pijlers – uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap – volledig in het beleggingsproces van ons fonds ingebed.

Â

Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP) biedt de mogelijkheid om in kleine Europese ondernemingen te beleggen. KOP belegt in de aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en streeft naar een belang van 5% of meer in het gestorte nominale aandelenkapitaal van iedere onderneming. KOP stelt zich op als een betrokken aandeelhouder voor de lange termijn. We voeren regelmatig overleg met de ondernemingen in onze portefeuille. Door de omvang van ons belang en de nauwe relatie met de ondernemingen in onze portefeuille kunnen we invloed uitoefenen op de agenda van de jaarvergadering. Op jaarvergaderingen oefenen we altijd ons stemrecht uit en maken we ook onze reactie kenbaar.

Â

De figuur 'ESG-integratie in het beleggingsproces' laat stapsgewijs zien hoe het ESG-beleid van Kempen in het beleggingsproces van ons fonds is geïmplementeerd.

Â

1. Uitsluiting

Het fonds sluit beleggingen uit in entiteiten die betrokken zijn bij de productie van tabak en controversiële wapens zoals clustermunitie, anti-persoonsmijnen, kernkoppen en chemische en biologische wapens. Voor de automatische screening en de uitsluiting van ondernemingen uit ons beleggingsuniversum maken we gebruik van gegevens van MSCI ESG Research.

Â

De volgende stap in ons proces, de quickscan, stelt ons daarnaast in staat om ondernemingen waarvan de activiteiten en de handelwijze niet aan onze duurzaamheidscriteria voldoen, te vermijden. Op basis van gegevens van MSCI ESG Research en Sustainalyticsscreenen we elke onderneming middels een checklist.

Â

2. ESG-integratie

Tijdens de fundamentele analyse verdiepen we ons verder in de ESG-kenmerken van een onderneming. Hierbij kijken we per onderneming naar materiële sectorspecifieke risico’s en bedrijfsspecifieke risico’s en praktijken. We putten hiervoor uit verschillende bronnen, onder meer MSCI ESG Research en Sustainalytics. Als onze mening afwijkt van de externe ESG research leggen we uit waarom. Daarnaast kijken we naar de exposure naar controversiële activiteiten en duurzame kansen hetgeen kan leiden tot een lagere of hogere Kempen ESG score. Op basis van de bovengenoemde fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming en kennen we aan iedere onderneming een score op een schaal van 1 tot 5 toe. In het geval van een lagere score dient het aandeel een hoger opwaarts potentieel te bieden om in de portefeuille opgenomen te worden.

Â

3. Actief aandeelhouderschap

Als langetermijnbelegger kiezen we voor een breed engagement met de ondernemingen in onze portefeuille. We zijn ervan overtuigd dat engagement bij de ondernemingen waarin we een belang hebben, bij ons veel verder gaat dan bij onze concurrenten. We gaan regelmatig in gesprek met de managementteams van de ondernemingen in onze portefeuille en leggen iedere controversiële kwestie en ieder contactmoment schriftelijk vast. We bewaken de vooruitgang die de ondernemingen boeken en blijven onze invloed aanwenden om positieve veranderingen in gang te zetten.

Â

Uitoefening van ons stemrecht is ook een essentieel element van onze duurzame beleggingsfilosofie. We voeren actief overleg met de ondernemingen in onze portefeuille gaan nader in op de agendapunten voor Algemene en Buitengewone Vergaderingen van Aandeelhouders. Vaak bezoeken we daarnaast de jaarvergadering om – soms samen met andere stakeholders – onze standpunten bij het management te benadrukken.

Â

Het ESG Team van Kempen screent onze portefeuille ieder kwartaal en kan suggesties doen voor een dialoog met ondernemingen die op ESG-criteria zwak scoren. De resultaten van deze screening worden ieder kwartaal in een speciale bijeenkomst besproken en op basis van de uitkomsten van deze bespreking stellen we een actielijst op.

Â

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

Â

*

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI ESG research
Screening MSCI ESG research
UN global impact
ESG-integratie in het beleggingsproces
ESG-integratie in het beleggingsproces
Bron NL
disclaimer
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.