Kempen Oranje Participaties N.V.

Profiel

Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP) is een beleggingsfonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om in kleine Europese ondernemingen te investeren. KOP belegt in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en beoogt een belang van 5% of meer van de uitstaande aandelen per onderneming aan te houden.

KOP streeft betrokken aandeelhouderschap na en beoogt om op lange termijn een rendement (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis te behalen.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Rendement per 31-05-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand -8,4 %
3 maanden -1,3 %
Dit jaar 8,7 %
2016 32,8 %
2017 42,3 %
2018 -21,1 %
1 jaar (op jaarbasis) -13,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 13,7 %
5 jaar (op jaarbasis) i 14,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 12,8 %
Met ingang van 1 juli 2015 is het beleggingsbeleid van Kempen Oranje Participaties N.V. gewijzigd en mag er naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd worden. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 628,22 M 31-05-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 628,22 M 31-05-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
3.527.711 31-05-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 183,31 27-06-2019
Transactieprijs i
EUR 185,91 01-04-2019
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 31-03-2019

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 20
Dividendrendement i 3,83 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 935 M
K/W-verhouding i 17,46
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-05-2019

Onderstaande teksten hebben betrekking op het eerste kwartaal van 2019.

Rendement
De intrinsieke waarde van KOP steeg in het eerste kwartaal van 2019 met 10,6% van € 167,29 naar € 184,98 per participatie. Het gemiddelde rendement over de afgelopen drie jaar bedraagt +15,7% per jaar. Na een sterk negatief vierde kwartaal 2018, lieten de beurskoersen van de meeste van onze bedrijven in het eerste kwartaal van 2019 een herstel zien.

Handel
De handelskoers op 1 april 2019 was € 185,91, gebaseerd op de intrinsieke waarde van dat moment met een opslag van 0,5% als gevolg van netto inflow in het fonds. De fondsomvang van KOP komt daarmee uit op circa € 660 miljoen, waarbij het aantal geplaatste aandelen KOP door de handel steeg met 1,6%. Wij zien interesse van zowel nieuwe als bestaande klanten. Voor het eerstvolgende handelsmoment op 1 juli 2019 geldt voor orders in KOP een instructiedeadline van 31 mei 2019 om 16:00u (via Euronext) en voor de houdstermaatschappijen enkele dagen eerder (via de transferagent van Kempen).

Marktontwikkelingen
Macro-economisch en politiek nieuws zorgden voor een herstel op de financiële markten in het eerste kwartaal van het jaar. In Europa verdween de begrotingsdiscussie tussen de Italiaanse regering en Brussel op de achtergrond en loopt Brexit verdere vertraging op. Het belangrijkste nieuws kwam uit de Verenigde Staten waar de Fed een opvallende draai maakte door dit jaar geen verdere renteverhogingen meer te verwachten omdat de Amerikaanse economie een groeivertraging laat zien en de inflatie beperkt blijft. Om dezelfde reden blijft ook het beleid van de ECB accomoderend. Per saldo had dit een positief effect op obligatiemarkten waarbij de rente op Duits staatspapier eind maart onder nul dook. Tegen het eind van het kwartaal wist ook China meevallende economische cijfers te rapporteren wat voor opluchting zorgde bij beleggers over de impact van de handelsoorlog op de wereldwijde economische groeivooruitzichten. Buiten een stijgende olieprijs laten grondstoffen per saldo een stabiel prijsverloop zien. Aanhoudende economische groei, stabiele grondstofprijzen en een lage rente zijn ingrediënten voor een positieve aandelenmarkt. Europese large-cap- en small-cap indices lieten in het eerst kwartaal van 2019 een stijging zien van respectievelijk 12% en 14%.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-05-2019

KOP heeft in het eerste kwartaal van 2019 een deelneming gemeld in het Nederlandse Acomo.

Acomo is wereldwijd actief in de handel en distributie van specerijen, noten, thee, gedroogde zuidvruchten, zonnebloempitten en ingrediënten voor de voedingsindustrie. Acomo is daarmee actief in aantrekkelijke productcategorieën die profiteren van de wereldwijde trend naar gezonde en natuurlijke voeding en de outsourcingtrend bij voedingsbedrijven. Bovendien zijn het seizoenproducten met prijsvorming buiten transparante grondstofbeurzen waarbij productkwaliteit en afname- en leveringsbetrouwbaarheid een belangrijke toegevoegde waarde vormen richting leveranciers en klanten in de voedingsketen.

Nadat het vorige management een kwaliteitsslag in de organisatie heeft doorgevoerd, heeft het huidige management een duidelijke groeidoelstelling wat Acomo en haar beurskoers nieuw leven in moet blazen de komende jaren. Acquisities en/of desinvesteringen (Sunbutter) kunnen de komende jaren aanzienlijke aandeelhouderswaarde creëren. Acomo heeft een oorlogskas van € 100 miljoen en heeft daarmee de financiële ruimte en flexibiliteit om deze slag te maken.

Als Nederlandse small-cap kennen wij Acomo al vele jaren. Na een relatief zwak 2018 waarin productprijzen, de winstgevendheid en de beurskoers onder druk stonden, hebben wij in de afgelopen maanden voorzichtig een belang opgebouwd. De combinatie van een jaarlijks kasstroomrendement (circa 7%) en autonome omzetgroei boven inflatieniveau (circa 3%) ondersteunt Acomo de langetermijnrendementsdoelstelling van KOP (10%). Onze participatie in Acomo vertegenwoordigt bijna 4% van de portefeuille.

Wij hebben in de afgelopen maanden onze deelneming in het Duitse 2G Energy volledig verkocht. De achtergrond is een combinatie van - in onze optiek - onvoldoende progressie in de nodige organisatorische verbeteringen, een stijgende beurskoers en de relatief kleine weging in de KOP-portefeuille (minder dan 1%).

Opvallend is de koersstijging van 50% van El.En in de eerste drie maanden van 2019, na een daling van 40% in het vierde kwartaal van 2018. Dit illustreert de beweeglijkheid van de koersen van de kleine bedrijven waarin we participeren. Het bevestigt onze overtuiging dat we ons moeten richten op de fundamentele ontwikkeling op de lange termijn van de bedrijven in plaats van de emoties op de beurs, die met name in small-caps tot grote koersuitslagen kunnen leiden op de korte termijn.

Na de forse aankopen gedurende het vierde kwartaal van 2018 hebben wij onze positie in BESI in het eerste kwartaal van dit jaar beperkt uitgebreid; echter ons kapitaalbelang is wel weer boven de 5% uitgekomen. Mede door de sterke koersstijging blijft dit de grootste positie in KOP met een weging van 14%. Onze positie in andere namen hebben we op basis van convictie en koerspotentieel gedurende het kwartaal hier en daar aangepast. Daarnaast hebben wij nieuwe deelnemingen in opbouw waarover we hopen in de komende kwartalen meer te kunnen rapporteren.

Bedrijfsnieuws
Over het algemeen zijn we tevreden over de jaarresultaten die onze deelnemingen hebben gerapporteerd waarbij we wel grote verschillen zien in winstmomentum tussen de bedrijven. Sommige ondernemingen zitten in een cyclische neergaande trend (BESI in semiconductors, Kendrion in automotive) of zien hun eindmarkten pieken (SAF Holland in trucks en trailers). Anderen, zoals Coats, AvonRubber, Lectra, Interroll en Washtec blijven gestaag doorgroeien. Daarnaast kampten Forfarmers en Oeneo met sterk stijgende grondstofprijzen wat hun winstgevendheid tijdelijk onder druk zet en waarbij we in de loop van 2019 een winstherstel verwachten.

Terugkijkend op de jaarcijfers heeft Interroll ons het meest positief en Forfarmers ons het meest negatief verrast. Door een combinatie van zeer succesvolle innovaties en een sterke wereldwijde vraag naar logistieke systemen, heeft Interroll over 2018 een omzetgroei van 24% laten zien, wat zich door goede kostencontrole heeft vertaald in een indrukwekkende winstgroei van 36%. Forfarmers heeft (achteraf) een tactische fout gemaakt om gedurende een periode van hoge grondstofprijzen (door droogte en dreigende schaarste) in de zomer van 2018 de inkoopcondities voor grondstoffen voor een langere periode vast te leggen. Door een daling van grondstofprijzen (en voerprijzen) tegen het einde van 2018 zal dit de resultaten van H1 2019 onder druk zetten omdat Forfarmers de komende maanden haar relatieve dure voorraden moet wegwerken.

Washtec en SAF Holland zagen in de eerste kwartaal een CEO-wisseling met het oog op de nieuwe fases waar deze ondernemingen ingaan. Washtec staat aan de vooravond van grote innovaties binnen haar producten en productieproces waarvoor het een Chief Technology Officer heeft aangetrokken en afscheid heeft genomen van de CEO. Na een aantal jaren van sterke groei en globalisering richt SAF Holland zich de komende jaren op verbetering van de winstgevendheid, met name in Noord-Amerika. De nieuwe CEO heeft op dit gebied een uitstekend trackrecord en in december verstevigde SAF Holland haar management al met een COO en een Chief Procurement Officer.

Waarderingen
Door stijgende koersen is de waardering van de KOP-portefeuille enigszins opgelopen gedurende het kwartaal. De voor cash gecorrigeerde koers-winstverhouding (EV/EBIT 2019E) van de portefeuille steeg van 11x in december 2018 naar 12x in maart 2019. Daarmee is het langetermijnkoerspotentieel van de portefeuille in onze optiek nog steeds interessant.

 

 

 

 

 

 

De in de Portefeuille-ontwikkelingen genoemde stemverslagen vindt u op de documentenpagina.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-05-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand -8,4 %
3 maanden -1,3 %
Dit jaar 8,7 %
2016 32,8 %
2017 42,3 %
2018 -21,1 %
1 jaar (op jaarbasis) -13,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 13,7 %
5 jaar (op jaarbasis) i 14,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 12,8 %
Met ingang van 1 juli 2015 is het beleggingsbeleid van Kempen Oranje Participaties N.V. gewijzigd en mag er naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd worden. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 3,80
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
20-05-2019
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-05-2019

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -21,14 % -63,64 %
Tracking error i 8,74 % 9,38 %
Information ratio i 0,29 0,26
Beta i 0,92 0,85
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Geografische verdeling (31-03-2019)

31,4 %
Nederland
14,6 %
Verenigd Koninkrijk
11,7 %
Frankrijk
9,9 %
Duitsland
8,7 %
Luxemburg
7,9 %
Zwitserland
5,9 %
Italië
1,4 %
Noorwegen
1,3 %
Ierland
7,2 %
Cash
Totaal
100 %

Top 5 belangen (31-05-2019)

12,8 %
BE Semiconductor Industries
10,5 %
Coats Group
7,9 %
Interroll
7,5 %
Washtec
6,4 %
Forfarmers
Totaal
45,3 %

Sectorverdeling (31-03-2019)

42,1 %
Industr. Goederen & Diensten
20,0 %
Voeding & Drank
18,9 %
Technologie
4,7 %
Geldmarkt Beleggingsinst
4,0 %
Autos & Onderdelen
1,8 %
Detailhandel
1,3 %
Pers. & Huish. Goederen
0,0 %
Telecommunicatie
7,2 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,75 %
Service fee i
0,20 %
Verwachte lopende kosten i
0,95 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,95 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2018.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,50 %
Swing factor neerwaarts i
1,50 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een totaal beleggingsresultaat (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis behalen.
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small-caps Europa
Datum van oprichting
29-08-1985
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
ISIN i
NL0000440675
Aanmeldingstermijn aankoop
Circa 32 kalenderdagen voor aanvang kwartaal
Aanmeldingstermijn verkoop
Circa 32 kalenderdagen voor aanvang kwartaal
Bijzonderheden
Orders dienen uiterlijk de laatste werkdag voor het einde van november, februari, mei en augustus voor 16:00 uur door de bank of commissionair naar het NYSE Euronext handelsplatform te zijn gestuurd om de handelsdag erna uitgevoerd te kunnen worden.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.Â

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgendat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het ESG-beleid van Kempen is voor de drie relevante pijlers – uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap – volledig in het beleggingsproces van ons fonds ingebed.

Â

Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP) biedt de mogelijkheid om in kleine Europese ondernemingen te beleggen. KOP belegt in de aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en streeft naar een belang van 5% of meer in het gestorte nominale aandelenkapitaal van iedere onderneming. KOP stelt zich op als een betrokken aandeelhouder voor de lange termijn. We voeren regelmatig overleg met de ondernemingen in onze portefeuille. Door de omvang van ons belang en de nauwe relatie met de ondernemingen in onze portefeuille kunnen we invloed uitoefenen op de agenda van de jaarvergadering. Op jaarvergaderingen oefenen we altijd ons stemrecht uit en maken we ook onze reactie kenbaar.

Â

De figuur 'ESG-integratie in het beleggingsproces' laat stapsgewijs zien hoe het ESG-beleid van Kempen in het beleggingsproces van ons fonds is geïmplementeerd.

Â

1. Uitsluiting

Het fonds sluit beleggingen uit in entiteiten die betrokken zijn bij de productie van tabak en controversiële wapens zoals clustermunitie, anti-persoonsmijnen, kernkoppen en chemische en biologische wapens. Voor de automatische screening en de uitsluiting van ondernemingen uit ons beleggingsuniversum maken we gebruik van gegevens van MSCI ESG Research.

Â

De volgende stap in ons proces, de quickscan, stelt ons daarnaast in staat om ondernemingen waarvan de activiteiten en de handelwijze niet aan onze duurzaamheidscriteria voldoen, te vermijden. Op basis van gegevens van MSCI ESG Research en Sustainalyticsscreenen we elke onderneming middels een checklist.

Â

2. ESG-integratie

Tijdens de fundamentele analyse verdiepen we ons verder in de ESG-kenmerken van een onderneming. Hierbij kijken we per onderneming naar materiële sectorspecifieke risico’s en bedrijfsspecifieke risico’s en praktijken. We putten hiervoor uit verschillende bronnen, onder meer MSCI ESG Research en Sustainalytics. Als onze mening afwijkt van de externe ESG research leggen we uit waarom. Daarnaast kijken we naar de exposure naar controversiële activiteiten en duurzame kansen hetgeen kan leiden tot een lagere of hogere Kempen ESG score. Op basis van de bovengenoemde fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming en kennen we aan iedere onderneming een score op een schaal van 1 tot 5 toe. In het geval van een lagere score dient het aandeel een hoger opwaarts potentieel te bieden om in de portefeuille opgenomen te worden.

Â

3. Actief aandeelhouderschap

Als langetermijnbelegger kiezen we voor een breed engagement met de ondernemingen in onze portefeuille. We zijn ervan overtuigd dat engagement bij de ondernemingen waarin we een belang hebben, bij ons veel verder gaat dan bij onze concurrenten. We gaan regelmatig in gesprek met de managementteams van de ondernemingen in onze portefeuille en leggen iedere controversiële kwestie en ieder contactmoment schriftelijk vast. We bewaken de vooruitgang die de ondernemingen boeken en blijven onze invloed aanwenden om positieve veranderingen in gang te zetten.

Â

Uitoefening van ons stemrecht is ook een essentieel element van onze duurzame beleggingsfilosofie. We voeren actief overleg met de ondernemingen in onze portefeuille gaan nader in op de agendapunten voor Algemene en Buitengewone Vergaderingen van Aandeelhouders. Vaak bezoeken we daarnaast de jaarvergadering om – soms samen met andere stakeholders – onze standpunten bij het management te benadrukken.

Â

Het ESG Team van Kempen screent onze portefeuille ieder kwartaal en kan suggesties doen voor een dialoog met ondernemingen die op ESG-criteria zwak scoren. De resultaten van deze screening worden ieder kwartaal in een speciale bijeenkomst besproken en op basis van de uitkomsten van deze bespreking stellen we een actielijst op.

Â

*

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI research
Screening MSCI research
UN
carbon
ESG-integratie in het beleggingsproces
ESG-integratie in het beleggingsproces
Bron
disclaimer
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.