Kempen Oranje Participaties NV

Profiel

Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP) is een beleggingsfonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om in kleine Europese ondernemingen te investeren. KOP belegt in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en beoogt een belang van 5% of meer van de uitstaande aandelen per onderneming aan te houden. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

KOP streeft betrokken aandeelhouderschap na en beoogt om op lange termijn een rendement (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis te behalen.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Rendement per 30-09-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand -3,0 %
3 maanden 2,3 %
Dit jaar 24,9 %
2018 -21,1 %
2019 27,6 %
2020 19,0 %
1 jaar (op jaarbasis) 43,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 17,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 17,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 13,8 %
Met ingang van 1 juli 2015 is het beleggingsbeleid van Kempen Oranje Participaties N.V. gewijzigd en mag er naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd worden. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 1.168,84 M 30-09-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 1.168,84 M 30-09-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
3.885.058 30-09-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 313,89 27-10-2021
Transactieprijs i
EUR 302,36 01-10-2021
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 30-09-2021

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 24
Dividendrendement i 1,73 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 1.322 M
K/W-verhouding i 19,30
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 30-09-2021

Onderstaande teksten hebben betrekking op het derde kwartaal van 2021

Rendement
De intrinsieke waarde van KOP steeg in het derde kwartaal van 2021 van € 293,99 naar € 300,85 per participatie, waarmee het rendement uitkomt op +2,3% en +24,9% voor de eerste negen maanden van 2021. Het gemiddelde rendement van KOP over de afgelopen drie jaar bedraagt +17,3% per jaar en over de afgelopen vijf jaar +17,9% per jaar, waarmee we ruim boven onze doelstelling van gemiddeld 10% per jaar op lange termijn blijven presteren.

Handel
De handelskoers op 1 oktober 2021 bedroeg € 302,35, gebaseerd op de intrinsieke waarde van dat moment met een opslag van 0,5% als gevolg van netto inflow in het fonds. De fondsomvang aan het begin van het tweede kwartaal bedraagt ruim € 1,2 miljard. Voor het eerstvolgende handelsmoment van 3 januari 2022 geldt voor orders in KOP een instructiedeadline van 30 november 2021 om 16:00u (via Euronext) en voor de houdstermaatschappijen enkele dagen eerder (via de transferagent van VanLanschotKempen).

Marktontwikkelingen
De MSCI Europe Index was in het derde kwartaal van 2021 nagenoeg onveranderd en de MSCI Europe small cap index steeg met 1,9% en deed het daarmee beter dan Amerikaanse small caps (-2,4%). Na relatief optimisme gedurende de zomermaanden sloeg het sentiment om in de laatste weken van september. Beurskoersen worden gedreven door ontwikkeling van bedrijfswinsten en de rente (verdisconteringsvoet van de bedrijfswinsten) en op korte termijn ontwikkelen beide variabelen zich negatief, namelijk de (verwachte) bedrijfswinsten neerwaarts en de rente opwaarts. De belangrijkste reden is oplopende inflatie als gevolg van stijgende energieprijzen, logistieke kosten en tekorten aan allerlei grondstoffen, componenten en vooral computerchips. Bovendien leiden personeelstekorten in veel industrieën tot merkbare looninflatie. De uitspraak van de Amerikaanse centrale bank dat de huidige bovengemiddelde inflatie wellicht minder tijdelijk zal zijn dan eerder gedacht, deed de Amerikaanse rente oplopen en aandelenmarkten wereldwijd inzakken. Ten slotte zijn landen als Vietnam en Australië de afgelopen weken in verdere lockdowns terecht gekomen en zwakt de economische groei in China (mede door het Evergrande debacle en energietekorten) aanzienlijk af. Het is daarom hoogst onzeker of bedrijven hun winstverwachtingen voor 2021 zullen kunnen waarmaken en we hebben in september de eerste winstwaarschuwingen van beursgenoteerde bedrijven al gezien. De verwachting is dat in de loop van 2022 een groot deel van de tekorten opgelost zullen zijn en - in combinatie met een aanhoudend solide consumentenvraag - de winstgevendheid van bedrijven verder zal toenemen.

Portefeuilleontwikkelingen
Binnen de KOP-portefeuille waren de sterkste stijgers in het derde kwartaal El.En (+30,2%), Sthree (+25,5%) en DiscoverIE (+20,7%) waarbij de achterblijvers bestonden uit Avon Protection (-25,6%), Suess Microtec (-19,5%) en Forfarmers (-13,1%).
We maken ons al enige tijd zorgen over de ontwikkelingen bij Forfarmers. De West-Europese markt voor veevoer staat onder druk en bovendien heeft een zwakke operationele gang van zaken bij de onderneming geleid tot een teleurstellende winstontwikkeling in de afgelopen jaren. Het management met haar Horizon 2025-programma heeft een groeistrategie geformuleerd die onder andere gebaseerd is op overnames in groeimarkten in Europa en daarbuiten.

Vanuit een risico-rendementsoogpunt is het in onze optiek tot nu toe volstrekt onduidelijk of het acquireren van activiteiten in een nieuw land aandeelhouderswaarde creëert. Het acquisitie track record van Forfarmers in het Verenigd Koninkrijk en Polen geeft de onderneming niet het voordeel van de twijfel. Bovendien heeft Forfarmers geen M&A ervaring in markten buiten haar bestaande geografische clusters. Bij de zoektocht naar een sterke overnamekandidaat met een leidende positie in een structurele groeimarkt is de kans groot dat Forfarmers een onaantrekkelijke prijs betaalt. De omvang van de onderneming neemt toe maar het is zeer de vraag of het op deze manier ook aandeelhouderswaarde creëert. Een overname met een prijskaart van € 100 miljoen voegt wellicht € 10-15 miljoen operationele winst toe, wat te beperkt is om Forfarmers als groep een structureel groeiprofiel te geven.

Wij zijn voorstander van een versterking van de operationele aansturing, desinvestering van zwakke buitenlandse activiteiten (met name Verenigd Koninkrijk) en teruggave van kapitaal aan de eigenaren van het bedrijf in combinatie met selectieve overnames in bestaande kernmarkten waar synergiën te behalen zijn (Benelux). Met een beperkte kennis van buitenlandse markten in combinatie met waarschijnlijk hoge prijzen die betaald moeten worden voor voerbedrijven in structurele groeimarkten zien wij de huidige groeistrategie van Forfarmers als te risicovol voor zowel de aandeelhouders als de Nederlandse boeren die zowel aandeelhouders (via de FromFarmers coöperatie) als klant zijn van Forfarmers. Wij hebben onze visie met het bestuur en de commissarissen gedeeld en gevraagd de huidige strategie te heroverwegen. We hebben eveneens contact gezocht met de coöperatie FromFarmers. Voor ons is een succesvolle uitkomst van deze gesprekken een voorwaarde om betrokken aandeelhouders voor de lange termijn te blijven in Forfarmers. Tegenover deze benoemde ontwikkelingen staan de aantrekkelijke waardering van het aandeel en de solide balans van het bedrijf, hetgeen wij eveneens zullen meenemen in toekomstige beslissingen omtrent onze positie in Forfarmers. We hopen daarom ook dat Forfarmers flexibel is ten aanzien van haar strategie en in navolging van een aantal andere Nederlandse bedrijven, zoals bijvoorbeeld SBM Offshore en Intertrust, ook de huidige koerszwakte aangrijpt om waarde te creëren door tegen een lage waardering het eigen bedrijf een stuk terug te kopen. Deze weg is een stuk minder risicovol.

Op 27 september kondigde de Italiaanse private equity investeerder Investindustrial aan een bod van € 16,50 te willen doen op alle aandelen La Doria waarbij het reeds een principeovereenkomst heeft met de grootaandeelhouder, de familie Ferraioli (63% van de aandelen). Het bod vertegenwoordigt een discount van bijna 7% op de slotkoers van 23 september toen overnamegeruchten de koers nog niet hadden beïnvloed. dit is opmerkelijk zelfs als er met een aandeelhouder van 63% al een akkoord is. Normaliter wordt er namelijk een premie geboden om de (minderheids-)aandeelhouders over de streep te trekken. De investeerder heeft de exclusiviteit gekregen om een boekenonderzoek te doen, dat rond 20 oktober afgerond zal zijn en waarna er waarschijnlijk een formeel bod zal worden neergelegd. Wij beraden ons vooralsnog op onze positie inzake de bieding.

Avon Protection (voormalig Avon Rubber) kwam eerst met een winstwaarschuwing in augustus en vervolgens toch met goed nieuws in september waarbij twee vertraagde contracten (voor helmen en kogelvrije vesten) met het Amerikaanse Department of Defense alsnog zijn getekend. Het contract voor tweedegeneratiehelmen was eerder aangevochten door een concurrent en heeft nu een andere structuur gekregen wat niet tot negatieve financiële gevolgen voor Avon zal leiden. Na vertraging als gevolg van een mislukte zogenaamde First Article Test eind 2020 (een kogel had bij 1 van de vesten een overschrijding van de impacttolerantie) en een aanpassing van de productstructuur heeft Avon alsnog groen licht gekregen en een contract getekend voor de levering van de nieuwe generatie kogelvrije vesten. De winstwaarschuwing heeft Avon wel vertrouwen gekost bij beleggers en het zal enige tijd duren voordat dit weer is hersteld. Wij hebben de zwakte in de koers gebruikt om onze positie in Avon Protection verder uit te breiden.

Acomo is voornemens de Amerikaanse Kathy Fortmann te benoemen als nieuwe CEO. Zij heeft een achtergrond in voedingsingrediënten bij Dupont, Cargill en Friesland Campina. Dit is een deelgebied binnen Acomo waar zij zich vooral op zal richten. Naast de handelsactiviteiten (specerijen, thee, noten) wil Acomo al jaren, mede door middel van overnames, een portefeuille van voedingsingrediënten opbouwen in internationale nichemarkten. Acomo heeft al industriële voedingsactiviteiten zoals Snick en Red River en zal deze bedrijven in de komende jaren verder uitbouwen. Huidige CEO Allard Goldschmeding zal opnieuw zijn voormalige CFO functie innemen. Wij verwelkomen de versterking en verbreding in het bestuur van Acomo en kijken uit naar de uitrol van de groeistrategie na de succesvolle overname van Tradin vorig jaar.

Onze participaties Kendrion en DiscoverIE hebben beide in het afgelopen kwartaal kleine maar interessante acquisities aangekondigd. Kendrion heeft het Nederlandse 3T gekocht, een software ontwikkelaar voor met name ASML, met kantoren bij de technische universiteiten van Twente en Eindhoven. Discoverie heeft Beacon (Amerikaanse ontwikkelaar van System on Module printplaten voor de medische-, industriële- en vliegtuigindustrie) en Antenova (Engelse ontwikkelaar van antennes en radio frequency modules voor industriële toepassingen) gekocht. DiscoverIE heeft daarvoor ook een aandelenuitgifte gedaan, waarin wij hebben geparticipeerd en hierdoor ons kapitaalsbelang op peil hebben gehouden.

Zoals gewoonlijk hebben we op dit moment een aantal nieuwe deelnemingen in opbouw. Wij hopen gedurende de komende kwartalen wederom een nieuwe deelneming te kunnen aankondigen. We kunnen van een ruime kaspositie gebruik maken indien de bewegelijkheid van koersen op de beurzen de komende kwartalen toeneemt.

Waarderingen
De waardering van de KOP-portefeuille is gestegen gedurende het kwartaal. De voor cash gecorrigeerde koers-winstverhouding (EV/EBIT 2022E) van de portefeuille staat op 17x. In historisch perspectief is dit hoog, echter gezien de lage rente is het lange termijn koerspotentieel van de portefeuille in onze optiek nog steeds interessant.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-09-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand -3,0 %
3 maanden 2,3 %
Dit jaar 24,9 %
2018 -21,1 %
2019 27,6 %
2020 19,0 %
1 jaar (op jaarbasis) 43,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 17,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 17,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 13,8 %
Met ingang van 1 juli 2015 is het beleggingsbeleid van Kempen Oranje Participaties N.V. gewijzigd en mag er naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd worden. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 3,80
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
27-05-2021
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 30-09-2021

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -23,08 % -63,64 %
Tracking error i 10,48 % 9,45 %
Information ratio i -0,22 0,25
Beta i 0,75 0,83
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Geografische verdeling (30-09-2021)

28,9 %
Verenigd Koninkrijk
18,2 %
Nederland
9,4 %
Duitsland
9,0 %
Italië
8,9 %
Zweden
8,3 %
Zwitserland
6,2 %
Frankrijk
5,2 %
Singapore
3,6 %
Ierland
1,5 %
Cash
1,0 %
Finland
Totaal
100 %

Sectorverdeling (30-09-2021)

37,4 %
Industriële waarden
19,3 %
Technologie
16,7 %
Duurzame consumentengoederen
13,9 %
Dagelijkse consumentengoederen
11,2 %
Gezondheidszorg
1,5 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,750 %
Service fee i
0,20 %
Verwachte lopende kosten i
0,95 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,95 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2020.

Overige kosten

Slide to see more
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een totaal beleggingsresultaat (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis behalen.
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small-caps Europa
Datum van oprichting
29-08-1985
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
ISIN i
NL0000440675
Aanmeldingstermijn aankoop
~32 kalenderdagen voor aanvang kwartaal
Aanmeldingstermijn verkoop
~32 kalenderdagen voor aanvang kwartaal
Bijzonderheden
Orders dienen uiterlijk de laatste werkdag voor het einde van november, februari, mei en augustus voor 16:00 uur door de bank of commissionair naar het NYSE Euronext handelsplatform te zijn gestuurd om de handelsdag erna uitgevoerd te kunnen worden.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management NV op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Duurzaamheidpublicaties

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.Â

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het ESG-beleid van Kempen is voor de drie relevante pijlers – uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap – volledig in het beleggingsproces van ons fonds ingebed.

Â

Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP) biedt de mogelijkheid om in kleine Europese ondernemingen te beleggen. KOP belegt in de aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en streeft naar een belang van 5% of meer in het gestorte nominale aandelenkapitaal van iedere onderneming. KOP stelt zich op als een betrokken aandeelhouder voor de lange termijn. We voeren regelmatig overleg met de ondernemingen in onze portefeuille. Door de omvang van ons belang en de nauwe relatie met de ondernemingen in onze portefeuille kunnen we invloed uitoefenen op de agenda van de jaarvergadering. Op jaarvergaderingen oefenen we altijd ons stemrecht uit en maken we ook onze reactie kenbaar.

Â

De figuur 'ESG-integratie in het beleggingsproces' laat stapsgewijs zien hoe het ESG-beleid van Kempen in het beleggingsproces van ons fonds is geïmplementeerd.

Â

1. Uitsluiting

Het fonds sluit beleggingen uit in entiteiten die betrokken zijn bij de productie van tabak en controversiële wapens zoals clustermunitie, anti-persoonsmijnen, kernkoppen en chemische en biologische wapens. Voor de automatische screening en de uitsluiting van ondernemingen uit ons beleggingsuniversum maken we gebruik van gegevens van MSCI ESG Research.

Â

De volgende stap in ons proces, de quickscan, stelt ons daarnaast in staat om ondernemingen waarvan de activiteiten en de handelwijze niet aan onze duurzaamheidscriteria voldoen, te vermijden. Op basis van gegevens van MSCI ESG Research en Sustainalyticsscreenen we elke onderneming middels een checklist.

Â

2. ESG-integratie

Tijdens de fundamentele analyse verdiepen we ons verder in de ESG-kenmerken van een onderneming. Hierbij kijken we per onderneming naar materiële sectorspecifieke risico’s en bedrijfsspecifieke risico’s en praktijken. We putten hiervoor uit verschillende bronnen, onder meer MSCI ESG Research en Sustainalytics. Als onze mening afwijkt van de externe ESG research leggen we uit waarom. Daarnaast kijken we naar de exposure naar controversiële activiteiten en duurzame kansen hetgeen kan leiden tot een lagere of hogere Kempen ESG score. Op basis van de bovengenoemde fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming en kennen we aan iedere onderneming een score op een schaal van 1 tot 5 toe. In het geval van een lagere score dient het aandeel een hoger opwaarts potentieel te bieden om in de portefeuille opgenomen te worden.

Â

3. Actief aandeelhouderschap

Als langetermijnbelegger kiezen we voor een breed engagement met de ondernemingen in onze portefeuille. We zijn ervan overtuigd dat engagement bij de ondernemingen waarin we een belang hebben, bij ons veel verder gaat dan bij onze concurrenten. We gaan regelmatig in gesprek met de managementteams van de ondernemingen in onze portefeuille en leggen iedere controversiële kwestie en ieder contactmoment schriftelijk vast. We bewaken de vooruitgang die de ondernemingen boeken en blijven onze invloed aanwenden om positieve veranderingen in gang te zetten.

Â

Uitoefening van ons stemrecht is ook een essentieel element van onze duurzame beleggingsfilosofie. We voeren actief overleg met de ondernemingen in onze portefeuille gaan nader in op de agendapunten voor Algemene en Buitengewone Vergaderingen van Aandeelhouders. Vaak bezoeken we daarnaast de jaarvergadering om – soms samen met andere stakeholders – onze standpunten bij het management te benadrukken.

Â

Het ESG Team van Kempen screent onze portefeuille ieder kwartaal en kan suggesties doen voor een dialoog met ondernemingen die op ESG-criteria zwak scoren. De resultaten van deze screening worden ieder kwartaal in een speciale bijeenkomst besproken en op basis van de uitkomsten van deze bespreking stellen we een actielijst op.

Â

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

Â

--------------------------

* Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI ESG Research
Screening MSCI ESG Research
UN global impact
ESG-integratie in het beleggingsproces
ESG-integratie in het beleggingsproces
Bron nl
disclaimer nl
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.