Kempen Oranje Participaties N.V.

Profiel

Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP) is een beleggingsfonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om in kleine Europese ondernemingen te investeren. KOP belegt in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en beoogt een belang van 5% of meer van de uitstaande aandelen per onderneming aan te houden. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

KOP streeft betrokken aandeelhouderschap na en beoogt om op lange termijn een rendement (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis te behalen.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Rendement per 31-10-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand 4,7 %
3 maanden 4,9 %
Dit jaar 15,6 %
2016 32,8 %
2017 42,3 %
2018 -21,1 %
1 jaar (op jaarbasis) 4,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 11,7 %
5 jaar (op jaarbasis) i 18,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 12,8 %
Met ingang van 1 juli 2015 is het beleggingsbeleid van Kempen Oranje Participaties N.V. gewijzigd en mag er naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd worden. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 687,02 M 31-10-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 687,02 M 31-10-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
3.628.229 31-10-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 203,07 11-12-2019
Transactieprijs i
EUR 181,72 01-10-2019
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 30-09-2019

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 21
Dividendrendement i 3,55 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 972 M
K/W-verhouding i 17,98
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-09-2019

Onderstaande teksten hebben betrekking op het derde kwartaal van 2019.

Rendement
De intrinsieke waarde van KOP daalde in het derde kwartaal van 2019 van € 186,46 naar € 180,81 per participatie waarmee het rendement uitkomt op -2,9%. Het rendement in de eerste negen maanden van het jaar bedraagt daarmee +10,4%. Het gemiddelde rendement over de afgelopen drie jaar bedraagt +9,9% per jaar.

Handel
De handelskoers op 1 oktober 2019 bedroeg € 181,72, gebaseerd op de intrinsieke waarde van dat moment met een opslag van 0,5% als gevolg van netto inflow in KOP. Het aantal geplaatste aandelen KOP steeg met 1,8% en de fondsomvang komt daarmee uit op circa € 650 miljoen. Voor het eerstvolgende handelsmoment van 2 januari 2020 geldt voor orders in KOP een instructiedeadline van 29 november 2019 om 16:00u (via Euronext) en voor de houdstermaatschappijen enkele dagen eerder (via de transferagent van Kempen).

Marktontwikkelingen
De MSCI Europe small cap index steeg in het derde kwartaal met 1,6%. Aandelenmarkten worden heen en weer geslingerd tussen de negatieve effecten van de wereldwijde economische afkoeling (China, Europa en in mindere mate de Verenigde Staten) en de positieve effecten van verdere renteverlagingen van vrijwel alle centrale banken. De economische afzwakking in Europa werd bevestigd door een zeer slechte Duitse PMI van 41,7 in september en een aantal winstwaarschuwingen deze zomer van Duitse industriële bedrijven zoals Jungheinrich (heftrucks), Durr (verfstraten voor autofabrieken, houtsnijmachines) en Krones (vullijnen voor drankfabrikanten) die hun orderboeken fors zagen inzakken. Dit zorgt op de aandelenmarkten voor een duidelijke sectorrotatie van cyclische en financiële waarden naar defensieve sectoren en infrastructuur. Zo bereikte dit kwartaal de koers van Nestlé een ‘all-time high’ met een koerswinstverhouding van 25x en daalden de koersen van ING en Daimler naar een ‘all-time low’ met slechts koerswinstverhoudingen van respectievelijk 7x en 9x. Door economische en politieke onzekerheid laten beleggers wereldwijd Europa al enige tijd links liggen, geïllustreerd door een underperformance van Europese versus Amerikaanse aandelen van 20% (in dollars) sinds mei 2018. Binnen Europa doen small-caps het dit jaar 3% minder goed dan large-caps. Bovendien is het rendement van microcaps (marktkapitalisatie onder de € 1 miljard) fors minder dan dat van small-caps dit jaar (+10% versus +20,0%).

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-09-2019

Wat betreft de portefeuille-ontwikkelingen hebben we in het derde kwartaal geen nieuwe deelneming gemeld, al hebben we er een aantal in opbouw. Zoals in eerdere berichten opgemerkt, blijft liquiditeit een uitdaging en wij hopen de komende maanden een nieuwe deelneming te kunnen aankondigen.

Als we naar onze huidige deelnemingen kijken, zijn BESI, El.En en AvonRubber de bedrijven die zich dit jaar in onze optiek boven verwachting ontwikkelen.

Met een weging van 18% in de KOP-portefeuille is BESI veruit onze grootste en belangrijkste deelneming. BESI bevindt zich sinds het tweede kwartaal van 2018 in een (normale) neergaande semiconductorcyclus die naar verwachting in 2020 zal herstellen. De winstontwikkeling van BESI ten tijde van de huidige zwakke cyclus is indrukwekkend en bevestigt onze overtuiging dat BESI een van de best aangestuurde bedrijven is in haar sector. Dit wordt onderstreept door een brutomarge van 56% en operationele marge van 27% in het tweede kwartaal van 2019 waarin de omzet met 42% daalde ten opzichte van een jaar eerder. Beleggers hebben een grote voorkeur voor technologie wat ervoor zorgt dat een verwacht herstel in de semiconductorcyclus in 2020 al voor een deel wordt gereflecteerd in het koersherstel van BESI (+66%).

Zoals verwacht profiteert de medische laserdivisie van El.En van de innovaties die de onderneming elk jaar lanceert. Wij zijn echter vooral onder de indruk van de ontwikkeling van haar industriële laserdivisie die ten tijde van algemene economische onzekerheid een indrukwekkende 12,8% omzetgroei liet zien in de eerste helft van 2019. Ook richt El.En zich binnen de medische activiteiten telkens meer op ‘consumables’ voor eenmalig gebruik. Hierdoor stijgt het aandeel wederkerende omzet en neemt de voorspelbaarheid van de medische activiteiten toe. Na de zwakke koersontwikkeling in de tweede helft van 2018 waarin politieke en economische risico’s rondom Italië de koers parten speelden, laat El.En dit jaar een koerssprong zien van 93%.

AvonRubber gebruikte haar sterke balans en heeft een aantrekkelijke acquisitie in Noord-Amerika gedaan op het gebied van persoonsbescherming (kogelwerende vesten en helmen) wat goed aansluit bij haar producten op gebied van gasmaskers. De koers van AvonRubber is dit jaar gestegen met 36%.

De winstgevendheid van onze deelnemingen Acomo, Oeneo, LaDoria, Coats, Interroll en Suess ontwikkelde zich over het algemeen in lijn met onze verwachtingen. Acomo, LaDoria en Coats laten dit jaar een rustig winstverloop zien, Interroll blijft hard groeien en Oeneo laat het verwachte winstherstel zien na de tijdelijke zwakte vorig jaar als gevolg van de plotselinge stijging van kurkprijzen. Met uitzondering van Coats (angst voor Brexit bij UK small-caps) laten deze ondernemingen koersstijgingen zien die hun winstontwikkelingen dit jaar redelijk reflecteert. De koersdaling bij Coats van 7% dit jaar is opvallend omdat het bedrijf geen exposure heeft naar de UK en zelfs in dollars rapporteert.

In de portefeuille ontwikkelen zich dit jaar ook een aantal bedrijven onder verwachting, waarbij we een onderscheid maken tussen zwakke eindmarkten en bedrijfsspecifieke uitdagingen. De deelnemingen die kampen met een zwakke vraag in hun eindmarkten zijn Washtec, Kendrion en Lectra. Deze ondernemingen zijn goed georganiseerd, innovatief en uitstekend gepositioneerd. Echter, de wereldwijde auto-industrie (Kendrion, Lectra) ziet volumes teruglopen, Washtec ziet dit jaar een zwakke vraag van een aantal grote accounts en de kledingindustrie (Lectra) is op dit moment terughoudend met haar investeringsbeslissingen als gevolg van de handelsoorlog. Ondanks deze vertraging blijft Lectra zeer winstgevend doordat een belangrijk deel van de omzet software-gerelateerd is.

Als gevolg van economische onzekerheid kampt ook SAF Holland met een terughoudend investeringsbeleid van transportbedrijven in nieuwe trailers waarbij de onderneming nog een duidelijke flexibiliserings- en automatiseringsslag moet maken om in de toekomst haar winstgevendheid structureel te verbeteren. Door de scherpe vraaguitval in Europa moest SAF de verwachtingen voor heel 2019 fors naar beneden bijstellen. Tijdens een gesprek op het hoofdkantoor van SAF hebben we uitgebreid de lopende reorganisaties besproken in zowel Noord-Amerika en China. Wij denken dat het nieuwe SAF-management goed op weg is, echter er is nog veel te doen. Dit werd ook bevestigd in een call met de voorzitter van de Raad van Commissarissen van SAF. Naast het bespreken van de huidige ontwikkelingen hebben we ook onze wensen ten aanzien van de strategie 2025 duidelijk op tafel gelegd, waarbij wij van RvB en RvC een veel betere kapitaalsdiscipline verwachten. Het sentiment rondom Duitse industriële bedrijven is negatief en op de beurs worden ze nadrukkelijk vermeden. De Duitse industriële productie is gedurende het jaar ingezakt, niet in de laatste plaats door de pijn in de Duitse auto-industrie die kampt met de combinatie van de effecten van de VS-China handelsoorlog en de draai naar elektrificatie. Dit zorgt voor extra druk op de koersen van SAF Holland (-40%), Washtec (-19%) en Kendrion (-8%) dit jaar.

Bij ForFarmers zijn onze zorgen van fundamentelere aard. De oorspronkelijke investment case is gebaseerd op een robuuste onderneming met lage groei maar hoge kasstromen die deels aan aandeelhouders worden uitgekeerd en deels worden gebruikt om de veevoederindustrie in Noordwest-Europa op een verstandige manier te consolideren. ForFarmers heeft in de afgelopen jaren hoge kasstromen gerealiseerd, maar heeft moeite gehad met het vinden van aantrekkelijke kandidaten in het buitenland en daarom is 75% van de winst nog steeds afhankelijk van Nederland.

De onderneming had in eerste instantie te lijden onder ongunstige voorraadposities als gevolg van verkeerde inschattingen omtrent de ontwikkeling van grondstofprijzen. Daarbovenop werden wij (en ForFarmers) dit jaar verrast door de stikstofdiscussie in Nederland en met name de extremiteit van de maatregelen die de politiek overweegt en de mogelijke structurele gevolgen daarvan op de veestapel in Nederland. Er loopt al enige tijd een vrijwillig saneringsprogramma waarbij de overheid varkensrechten opkoopt wat zal leiden tot een daling van de varkensstapel van maximaal 15% in de komende 2-3 jaar en ForFarmers heeft hiervoor een aantal fabrieken gesloten. Zoals het er nu naar uitziet zal de landbouwsector onderdeel gaan uitmaken van een pakket maatregelen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Op basis van de discussies lijkt het erop dat mogelijke maatregelen regio-specifiek (nabij natuurgebieden) en boer-specifiek (verouderde infrastructuur) zullen zijn en niet de sector in de breedte zullen treffen. Ondertussen maakt ForFarmers plannen voor verdere flexibilisering van haar kostenstructuur en optimalisatie van het netwerk van fabrieken waarbij de researchuitgaven worden ingezet om uitstoot verminderend voer te ontwikkelen. Door alle onzekerheid is de koers van ForFarmers dit jaar met 25% gedaald.

Waarderingen
De waardering van de KOP-portefeuille is per saldo onveranderd gebleven gedurende het kwartaal. De voor cash gecorrigeerde koers-winstverhouding (EV/EBIT 2020E) van de portefeuille staat op 11x. Daarmee is het langetermijnkoerspotentieel van de portefeuille in onze optiek nog steeds interessant.

 

 

 

 

 

 

De in de Portefeuille-ontwikkelingen genoemde stemverslagen vindt u op de documentenpagina.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-10-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand 4,7 %
3 maanden 4,9 %
Dit jaar 15,6 %
2016 32,8 %
2017 42,3 %
2018 -21,1 %
1 jaar (op jaarbasis) 4,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 11,7 %
5 jaar (op jaarbasis) i 18,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 12,8 %
Met ingang van 1 juli 2015 is het beleggingsbeleid van Kempen Oranje Participaties N.V. gewijzigd en mag er naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd worden. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 3,80
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
20-05-2019
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-10-2019

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -21,14 % -63,64 %
Tracking error i 8,91 % 9,40 %
Information ratio i 0,02 0,25
Beta i 0,91 0,85
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Geografische verdeling (30-09-2019)

35,5 %
Nederland
16,2 %
Verenigd Koninkrijk
10,9 %
Frankrijk
7,5 %
Duitsland
7,1 %
Luxemburg
6,9 %
Italië
6,1 %
Zwitserland
4,1 %
Singapore
1,6 %
Noorwegen
4,2 %
Cash
Totaal
100 %

Top 5 belangen (31-10-2019)

19,6 %
BE Semiconductor Industries
9,4 %
Coats
6,1 %
Interroll
5,7 %
Lectra
5,4 %
Washtec
Totaal
46,2 %

Sectorverdeling (30-09-2019)

44,0 %
Industr. Goederen & Diensten
25,3 %
Technologie
17,9 %
Voeding & Drank
4,4 %
Geldmarkt Beleggingsinst
2,7 %
Autos & Onderdelen
1,1 %
Detailhandel
0,5 %
Media
4,2 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,75 %
Service fee i
0,20 %
Verwachte lopende kosten i
0,95 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,95 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2018.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,50 %
Swing factor neerwaarts i
1,50 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een totaal beleggingsresultaat (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis behalen.
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small-caps Europa
Datum van oprichting
29-08-1985
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
ISIN i
NL0000440675
Aanmeldingstermijn aankoop
Circa 32 kalenderdagen voor aanvang kwartaal
Aanmeldingstermijn verkoop
Circa 32 kalenderdagen voor aanvang kwartaal
Bijzonderheden
Orders dienen uiterlijk de laatste werkdag voor het einde van november, februari, mei en augustus voor 16:00 uur door de bank of commissionair naar het NYSE Euronext handelsplatform te zijn gestuurd om de handelsdag erna uitgevoerd te kunnen worden.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Stemverantwoording

Toon meer documenten Toon minder documenten

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.Â

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het ESG-beleid van Kempen is voor de drie relevante pijlers – uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap – volledig in het beleggingsproces van ons fonds ingebed.

Â

Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP) biedt de mogelijkheid om in kleine Europese ondernemingen te beleggen. KOP belegt in de aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en streeft naar een belang van 5% of meer in het gestorte nominale aandelenkapitaal van iedere onderneming. KOP stelt zich op als een betrokken aandeelhouder voor de lange termijn. We voeren regelmatig overleg met de ondernemingen in onze portefeuille. Door de omvang van ons belang en de nauwe relatie met de ondernemingen in onze portefeuille kunnen we invloed uitoefenen op de agenda van de jaarvergadering. Op jaarvergaderingen oefenen we altijd ons stemrecht uit en maken we ook onze reactie kenbaar.

Â

De figuur 'ESG-integratie in het beleggingsproces' laat stapsgewijs zien hoe het ESG-beleid van Kempen in het beleggingsproces van ons fonds is geïmplementeerd.

Â

1. Uitsluiting

Het fonds sluit beleggingen uit in entiteiten die betrokken zijn bij de productie van tabak en controversiële wapens zoals clustermunitie, anti-persoonsmijnen, kernkoppen en chemische en biologische wapens. Voor de automatische screening en de uitsluiting van ondernemingen uit ons beleggingsuniversum maken we gebruik van gegevens van MSCI ESG Research.

Â

De volgende stap in ons proces, de quickscan, stelt ons daarnaast in staat om ondernemingen waarvan de activiteiten en de handelwijze niet aan onze duurzaamheidscriteria voldoen, te vermijden. Op basis van gegevens van MSCI ESG Research en Sustainalyticsscreenen we elke onderneming middels een checklist.

Â

2. ESG-integratie

Tijdens de fundamentele analyse verdiepen we ons verder in de ESG-kenmerken van een onderneming. Hierbij kijken we per onderneming naar materiële sectorspecifieke risico’s en bedrijfsspecifieke risico’s en praktijken. We putten hiervoor uit verschillende bronnen, onder meer MSCI ESG Research en Sustainalytics. Als onze mening afwijkt van de externe ESG research leggen we uit waarom. Daarnaast kijken we naar de exposure naar controversiële activiteiten en duurzame kansen hetgeen kan leiden tot een lagere of hogere Kempen ESG score. Op basis van de bovengenoemde fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming en kennen we aan iedere onderneming een score op een schaal van 1 tot 5 toe. In het geval van een lagere score dient het aandeel een hoger opwaarts potentieel te bieden om in de portefeuille opgenomen te worden.

Â

3. Actief aandeelhouderschap

Als langetermijnbelegger kiezen we voor een breed engagement met de ondernemingen in onze portefeuille. We zijn ervan overtuigd dat engagement bij de ondernemingen waarin we een belang hebben, bij ons veel verder gaat dan bij onze concurrenten. We gaan regelmatig in gesprek met de managementteams van de ondernemingen in onze portefeuille en leggen iedere controversiële kwestie en ieder contactmoment schriftelijk vast. We bewaken de vooruitgang die de ondernemingen boeken en blijven onze invloed aanwenden om positieve veranderingen in gang te zetten.

Â

Uitoefening van ons stemrecht is ook een essentieel element van onze duurzame beleggingsfilosofie. We voeren actief overleg met de ondernemingen in onze portefeuille gaan nader in op de agendapunten voor Algemene en Buitengewone Vergaderingen van Aandeelhouders. Vaak bezoeken we daarnaast de jaarvergadering om – soms samen met andere stakeholders – onze standpunten bij het management te benadrukken.

Â

Het ESG Team van Kempen screent onze portefeuille ieder kwartaal en kan suggesties doen voor een dialoog met ondernemingen die op ESG-criteria zwak scoren. De resultaten van deze screening worden ieder kwartaal in een speciale bijeenkomst besproken en op basis van de uitkomsten van deze bespreking stellen we een actielijst op.

Â

*

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI research
Screening MSCI research
UN
carbon
ESG-integratie in het beleggingsproces
ESG-integratie in het beleggingsproces
Bron
disclaimer
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.