Kempen Oranje Participaties NV

Profiel

Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP) is een beleggingsfonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om in kleine Europese ondernemingen te investeren. KOP belegt in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en beoogt een belang van 5% of meer van de uitstaande aandelen per onderneming aan te houden. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

KOP streeft betrokken aandeelhouderschap na en beoogt om op lange termijn een rendement (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis te behalen.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Rendement per 31-08-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand -9,4 %
3 maanden -12,0 %
Dit jaar -24,4 %
2019 27,6 %
2020 19,0 %
2021 28,0 %
1 jaar (op jaarbasis) -24,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i 10,9 %
5 jaar (op jaarbasis) i 5,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 12,4 %
Met ingang van 1 juli 2015 is het beleggingsbeleid van Kempen Oranje Participaties N.V. gewijzigd en mag er naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd worden. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 1.028,93 M 30-06-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 1.025,67 M 31-08-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
4.467.241 31-08-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 207,45 05-10-2022
Transactieprijs i
EUR 201,33 03-10-2022
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 30-06-2022

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 26
Dividendrendement i 2,66 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 952 M
K/W-verhouding i 14,10
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 30-06-2022

Onderstaande teksten hebben betrekking op het tweede kwartaal van 2022

Rendement
De intrinsieke waarde van KOP daalde in het tweede kwartaal van 2022 van € 284,48 naar € 238,20 per participatie, waarbij in juni € 4,00 dividend aan participanten is uitgekeerd. Hiermee komt het rendement in het tweede kwartaal uit op -15,0% en voor de eerste helft van het jaar op -21,6%. Het gemiddelde rendement van KOP over de afgelopen drie jaar bedraagt 10,2% per jaar en over de afgelopen vijf jaar 6,0% per jaar, ten opzichte van onze lange termijn doelstelling van gemiddeld 10% per jaar.

Handel
De handelskoers op 1 juli 2022 bedroeg € 239,40, gebaseerd op de intrinsieke waarde van dat moment met een opslag van 0,5% als gevolg van netto inflow in KOP. De fondsomvang aan het begin van het derde kwartaal bedraagt € 1,1 miljard. Voor het eerstvolgende handelsmoment van 3 oktober 2022 geldt voor orders in KOP een instructiedeadline van 31 augustus 2022 om 16:00u (via Euronext) en voor de houdstermaatschappijen enkele dagen eerder (via de transferagent van VanLanschotKempen).

Marktontwikkelingen
De MSCI Europe Index daalde in het tweede kwartaal van 2022 met 10% en deed het daarmee duidelijk beter dan de MSCI Europe small cap Index die met 16% daalde. Bovenop zwakke economische groei in China als gevolg van regionale lockdowns en de aanhoudende oorlog in de Oekraïne kwamen centrale banken met harde taal aangaande hun rentebeleid om de oplopende inflatie te beteugelen. Hoge inflatie, een stijgende rente en (geo)politieke onrust zorgen al enige tijd voor een dalend consumentenvertrouwen wat zich nu begint te vertalen in zwakkere consumentenbestedingen. Dit is met name zichtbaar in minder vraag naar niet-noodzakelijke producten (meubels, auto’s, kleding) maar lijkt nu ook te zorgen voor een afkoeling van de huizenmarkt. Tegelijkertijd hebben veel bedrijven in de afgelopen maanden extra (veiligheids)voorraden opgebouwd uit angst voor een aanhoudende schaarste van componenten en grondstoffen, mede door de lockdowns in delen van China eerder in het jaar. Een zwakkere eindvraag en afnemende componentenschaarste zorgt op dit moment voor een actieve afbouw van voorraden bij dealers en groothandels wat tot dalende orderboeken leidt bij producenten in vooral cyclische industrieën. Het is dan ook niet verwonderlijk dat met name de koersen van relatief economisch-gevoelige Europese small-caps in de afgelopen maanden onderuit kwamen en we de eerste winstwaarschuwingen al gezien hebben van bijvoorbeeld Zalando, Asos, Interroll en Kingspan.

Portefeuilleontwikkelingen
De stijgende rente heeft vrijwel alle financiële vermogenswaarden onder druk gezet in de eerste helft van het jaar. Voor aandelen komt daarbovenop nog de verwachting van lagere toekomstige winsten bij bedrijven. Ook de koersen van onze deelnemingen zijn niet immuun voor een rentestijging en de recessieangst die aandelenmarkten in haar grip heeft. Op basis van gevoeligheid voor een economische neergang kunnen we onze portefeuille bedrijven grofweg als volgt indelen:

De Covid-winnaars Harvia en Dustin komen uit een periode van hoge groei, gedreven door de vraag naar hun producten als gevolg van de lockdowns in 2020 en 2021. Gebonden aan huis, kochten consumenten onder meer sauna’s en Harvia zag haar omzet in 2021 dan ook stijgen met 43%. Als leverancier van hardware en software voor het inrichten van (thuis)werkplekken profiteerde ook Dustin van de lockdowns tijdens de uitbraak van Covid-19. De grote vraag is hoe op korte termijn de omzet van deze bedrijven zich zal ontwikkelen wanneer lockdowns verleden tijd zijn en bestedingen van consumenten en bedrijven onder druk komen. In de afgelopen weken zag Harvia met name in het goedkope segment minder consumentenvraag naar sauna’s, terwijl de orders vanuit commerciële klanten onverminderd sterk blijven. Dustin zag in haar derde kwartaal een sterke vraag vanuit grote zakelijke klanten, maar de mix van verkochte producten is wel een stuk minder attractief dan het vorige jaar. Wat betreft de winstontwikkeling voor de korte termijn gaan beleggers op dit moment uit van een zeer negatief scenario zoals blijkt uit koersdalingen in het tweede kwartaal van 25% en 30% voor respectievelijk Harvia en Dustin.

De meest economische gevoelige bedrijven in de KOP-portefeuille zijn de machinebouwers voor de halfgeleiderindustrie BESI, Suss Microtec, de leveranciers van componenten voor de automotive industrie SAF en Kendrion, uitzendorganisatie Sthree en verkopers van hulpmiddelen voor de (bouw) industrie Alligo en Momentum en hier zien we dan ook incidenteel koersdalingen van meer dan 25% in het tweede kwartaal. Ondanks dat de gerapporteerde cijfers tot nu toe uitstekend zijn, gaan beleggers er vanuit dat deze bedrijven hun omzet- en winstontwikkelingen zullen zien verslechteren in de tweede helft van 2022 en in 2023. Voor BESI en Suss lijkt dit waarschijnlijk en ook SAF geeft aan haar order inname in de afgelopen weken verzwakte. Voor Sthree zou de omzetafname de komende maanden wel eens mee kunnen vallen gezien het structurele wereldwijde tekort aan hoogwaardig technische personeel. Ook Kendrion lijkt met een aantal succesvolle programma’s met betrekking tot elektrificatie van voertuigen relatief goed gepositioneerd te zijn en heeft in de afgelopen twee kwartalen bewezen fors harder te groeien dan de wereldwijde auto-industrie.

Daarnaast hebben we deelnemingen in bedrijven zoals EL.EN, Nedap, Washtec, Kardex, DiscoverIE, XP Power, Lectra en Coats die beperkt gevoelig zijn voor een wereldwijde economische neergang. EL.EN profiteert van het defensieve karakter van haar medische laserdivisie terwijl de softwareoplossingen voor onder meer de gezondheidzorg bij Nedap een structurele groeimotor vormen. Washtec gaat een uitstekend jaar tegemoet waarbij met name de oliemaatschappijen fors investeren in hun retail-activiteiten, inclusief autowasstraten. Leveranciers van hoogwaardige technologische oplossingen Kardex, DiscoverIE, XP Power en Lectra zullen op korte termijn niet immuun zijn voor een economische neergang, maar zijn uitstekend gepositioneerd om te profiteren van de onderliggende structurele vraag naar hun producten. Deze ondernemingen zagen de afgelopen maanden vooral uitdagingen in het verkrijgen van schaarse componenten in plaats van een afzwakkende klantenvraag. Draad en garen van Coats vinden we terug in vele consumentenproducten; niet op de laatste plaats in discretionaire producten zoals kleding, auto’s en meubels. Ook hier zou op korte termijn de omzet onder druk kunnen komen te staan, echter wij verwachten bij Coats aanhoudende groei van marktaandelen in de niches waarin zij actief is.

Defensieve bedrijven zoals Premier Foods, Acomo Alliance Pharma en Avon Protection lijken nauwelijks last te hebben van het lagere consumentenvertrouwen en hun koersen waren in het tweede kwartaal dan ook vrijwel onveranderd. Voedingsbedrijf Premier Foods is goed gepositioneerd om ook dit jaar haar omzet- en winst te kunnen laten stijgen. Ook handelaar in plantaardige voedingsproducten Acomo en leverancier van medische hulpmiddelen en medicijnen AlliancePharma hebben tot nu toe weinig last van verslechterende economische ontwikkelingen. Avon Protection lijkt op dit moment juist te profiteren van geopolitieke spanningen die wereldwijd leiden tot fors hogere defensiebudgetten. Na een periode van zwakke vraag als gevolg van terugtrekking van het Amerikaanse leger (veruit de grootste klant van Avon) uit het Midden-Oosten, neemt de vraag naar gasmaskers en helmen vooral bij Europese NAVO-landen op dit moment toe als gevolg van de uitbraak van de oorlog in de Oekraïne en de vooruitzichten op middellange- en lange termijn zijn voor Avon duidelijk verbeterd. In de eerste helft van het jaar kampte Avon met vertraging bij het Amerikaanse ministerie van Defensie -als gevolg van het (nog) niet goedgekeurd krijgen van haar budget door het Congress- en de afbouw van de verlieslatende activiteit die de beschermende platen produceert voor kogelwerende vesten.

Na een lange tijd van lockdowns en reisbeperkingen konden we eindelijk weer face-to-face gesprekken voeren met een aantal van onze deelnemingen. We hebben in Londen onder andere het management van Sthree, XP Power, Premier Foods gesproken en we zijn op bezoek geweest bij Harvia in Finland, Washtec in Augsburg, BESI in Radfeld en hebben de Nederlandse deelnemingen bezocht, of mogen ontvangen bij ons op kantoor. Op basis van onze gesprekken zien wij een mogelijke recessie met vertrouwen tegemoet, wetend dat onze bedrijven goed gepositioneerd zijn, aangestuurd worden door sterk management en kunnen leunen op solide balansen.

Wij hebben in het tweede kwartaal geen nieuwe deelnemingen aangekondigd, maar er zijn zoals altijd op dit moment wel een aantal nieuwe deelnemingen in opbouw; het blijft echter onzeker of deze tot volledige deelnemingen zullen doorgroeien. Daarnaast hebben we van lagere koersen gebruik gemaakt om selectief een aantal bestaande belangen bij te kopen.

In jaren als 2022 zijn beleggers, die hun emoties kunnen uitschakelen en op basis van koele analyses beslissingen nemen, diegenen die het verschil maken. Succesvol beleggen bestaat uit de visie om een interessante investering te vinden, de moed om het te kopen en het geduld om het vast te houden. Dit geldt voor zowel de portefeuillebeheerders als voor de participanten in KOP. Wij meten ons succes dan ook op middellange tot lange termijn waarbij we vooral naar de gemiddelde jaarlijkse rendementen op drie tot vijf jaar termijn kijken.

Waarderingen
De waardering van de KOP-portefeuille is gedaald gedurende het kwartaal en wij vinden de KOP-portefeuille aantrekkelijk gewaardeerd. Met een voor cash gecorrigeerde koers-winstverhouding (EV/EBIT 2023E) van de portefeuille van 11x per eind juni 2022 is het lange termijn koerspotentieel van de portefeuille in onze optiek interessant. De vier beheerders van KOP hebben tijdens het recente handelsmoment op 1 juli hun privéposities uitgebreid.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-08-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand -9,4 %
3 maanden -12,0 %
Dit jaar -24,4 %
2019 27,6 %
2020 19,0 %
2021 28,0 %
1 jaar (op jaarbasis) -24,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i 10,9 %
5 jaar (op jaarbasis) i 5,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 12,4 %
Met ingang van 1 juli 2015 is het beleggingsbeleid van Kempen Oranje Participaties N.V. gewijzigd en mag er naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd worden. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 4,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
27-05-2022
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-08-2022

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -23,08 % -41,66 %
Tracking error i 10,96 % 9,57 %
Information ratio i -0,28 0,17
Beta i 0,77 0,84
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Geografische verdeling (30-06-2022)

30,4 %
Verenigd Koninkrijk
14,2 %
Nederland
11,7 %
Duitsland
8,2 %
Zweden
7,0 %
Italië
6,9 %
Frankrijk
6,8 %
Zwitserland
6,2 %
Ierland
3,7 %
Singapore
2,9 %
Finland
2,0 %
Cash
Totaal
100 %

Sectorverdeling (30-06-2022)

30,3 %
Industriële waarden
21,8 %
Technologie
17,6 %
Duurzame consumentengoederen
14,0 %
Gezondheidszorg
11,4 %
Dagelijkse consumentengoederen
2,7 %
Overig
Totaal
98 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Environmental and/or social characteristics promoted

Kempen Oranje Participaties (het ‘Fonds’) valt onder artikel 8 van de SFDR. Dit betekent dat het Fonds milieu- en/of maatschappelijke aspecten bevordert. Het Fonds belegt in een breed scala aan ondernemingen, waarvan sommige duurzaamheidsdoelstellingen nastreven.

We committeren ons aan de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs in de vorm van doelstellingen op de korte termijn (2025), een ambitie op de middellange termijn (2030) en een commitment op de lange termijn (emissieneutrale belegger in 2050). In 2025 willen we op schema liggen om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord te realiseren. We volgen de vermindering in de markt volgens een pad dat in lijn met de EU-benchmarks is.

Fund carbon emission targets

ESG Investment process

Aan de bevordering van milieu- en/of maatschappelijke aspecten wordt invulling gegeven door de consistente implementatie van het ESG-beleid van het Fonds. Het ESG-beleid is volledig in het beleggingsproces van onze strategie verankerd via de drie relevante pijlers: uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap.

Als onderdeel van het beleggingsproces beoordelen we het ESG-profiel van een onderneming. We kijken naar iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we risico’s die in een bepaalde sector van materieel belang zijn, in aanmerking nemen, naast de risicopositie en (governance)praktijken van en informatieverschaffing door de betreffende onderneming. Ondernemingen waarin we beleggen, scoren we op governanceaspecten aan de hand van zowel extern onderzoek als interne evaluatie. Voorts onderzoeken we de betrokkenheid van de onderneming bij eerdere controversiële kwesties en toekomstige ESG-kansen. Op basis van de fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming.

Exclusion

Het Fonds sluit ondernemingen uit door de toepassing van strikte uitsluitingscriteria. Hierbij worden internationale standaarden in aanmerking genomen, zoals het UN Global Compact Framework, de OECD Guidelines for Multinational Enterprises, de UN Guiding Principles for Business and Human Rights en onze Principles for Responsible Investment. In het document ESG Policy & Process dat u op onze website kunt vinden, geven we in het kort weer hoe we indicatoren die op schending van de standaarden duiden, in ons ESG-beleid en -proces hebben geïntegreerd.

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,750 %
Service fee i
0,20 %
Verwachte lopende kosten i
0,95 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,95 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2021.

Overige kosten

Slide to see more
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een totaal beleggingsresultaat (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis behalen.
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small-caps Europa
Datum van oprichting
29-08-1985
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
ISIN i
NL0000440675
Aanmeldingstermijn aankoop
~32 kalenderdagen voor aanvang kwartaal
Aanmeldingstermijn verkoop
~32 kalenderdagen voor aanvang kwartaal
Bijzonderheden
Orders dienen uiterlijk de laatste werkdag voor het einde van november, februari, mei en augustus voor 16:00 uur door de bank of commissionair naar het NYSE Euronext handelsplatform te zijn gestuurd om de handelsdag erna uitgevoerd te kunnen worden.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management NV op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Duurzaamheidpublicaties

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.