Kempen Oranje Participaties NV

Profiel

Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP) is een beleggingsfonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om in kleine Europese ondernemingen te investeren. KOP belegt in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en beoogt een belang van 5% of meer van de uitstaande aandelen per onderneming aan te houden. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

KOP streeft betrokken aandeelhouderschap na en beoogt om op lange termijn een rendement (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis te behalen.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Rendement per 31-08-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand 7,0 %
3 maanden 12,6 %
Dit jaar 5,0 %
2017 42,3 %
2018 -21,1 %
2019 27,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 24,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 17,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 13,0 %
Met ingang van 1 juli 2015 is het beleggingsbeleid van Kempen Oranje Participaties N.V. gewijzigd en mag er naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd worden. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 805,66 M 31-08-2020
Omvang aandelenklasse
EUR 805,66 M 31-08-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
3.740.258 31-08-2020
Intrinsieke waarde i
EUR 207,51 22-09-2020
Transactieprijs i
EUR 200,02 01-07-2020
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 31-08-2020

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 23
Dividendrendement i 2,31 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 1.149 M
K/W-verhouding i 25,23
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 30-06-2020

Onderstaande teksten hebben betrekking op het tweede kwartaal van 2020.

De intrinsieke waarde van KOP steeg in het tweede kwartaal van 2020 van € 163,08 naar € 199,02 per participatie. KOP is op 5 juni 2020 ex dividend gegaan (€ 3,80 per participatie) waarmee het totale rendement voor het tweede kwartaal uitkomt op +24,3%. Terugkijkend heeft de portefeuille zich relatief robuust gedragen in de eerste helft van 2020 met een rendement van -3,0% vergeleken met een MSCI Europe Small-cap Index van -15,5%. Het gemiddelde rendement van KOP over de afgelopen drie jaar bedraagt +2,8% per jaar en over de afgelopen vijf jaar +14,7% per jaar, waarmee we boven onze doelstelling van gemiddeld 10% per jaar presteren.

Handel
De handelskoers op 1 juli 2020 bedroeg € 200,02, gebaseerd op de intrinsieke waarde van dat moment met een opslag van 0,5% als gevolg van netto inflow in KOP. Het aantal geplaatste aandelen KOP steeg marginaal en de fondsomvang aan het eind van het kwartaal was € 740 miljoen. Voor het eerstvolgende handelsmoment van 1 oktober 2020 geldt voor orders in KOP een instructiedeadline van 31 augustus 2020 om 16:00u (via Euronext) en voor de houdstermaatschappijen enkele dagen eerder (via de transferagent van VanLanschotKempen).

Marktontwikkelingen
Na een enorme schrikreactie waarbij de Europese Small-cap index tussen 19 februari 2020 en 23 maart 2020 daalde met een dramatische 42%, heeft de index met een stijging van 19% in het tweede kwartaal een fors herstel laten zien, voornamelijk als gevolg van enorme steunmaatregelen die overheden en centrale banken lanceerden. Terugkijkend op de eerste helft van 2020 heeft de aandelenmarkt ruwweg een periode van relatieve rust gezien in januari en februari, gevolgd door paniek in maart, optimisme in april en mei en ten slotte bezinning in juni. Large-cap indices staan inmiddels weer bijna op het niveau van het begin van het jaar, gedreven door technologieaandelen, terwijl de MSCI Europe Small-cap Index nog 15% onder het niveau van het begin van het jaar noteert. Beleggers schuilen nog steeds in relatief liquide aandelen met zicht op omzetgroei en zijn huiverig om posities in te nemen in minder liquide small-caps aangezien de zichtbaarheid op hun kortetermijnwinstontwikkelingen vaak nog zeer beperkt is.

Nadat het aantal nieuwe COVID-19-infecties vanaf april afnam, versoepelden veel Europese landen de lockdown-maatregelen om hun economieën weer voorzichtig op te starten. Na initieel optimisme zorgen nieuwe uitbraken van COVID-19 in delen van de Verenigde Staten en op sommige plekken in Europa voor aanhoudende voorzichtigheid. Terwijl aandelenbeleggers zich voorbereiden op de komende rapportageperiode van een zeer zwak Q2 2020 en de (geo)politieke spanningen hoog zijn, verwachten we dat de volatiliteit hoog zal blijven. Na een waarschijnlijk dieptepunt van de bedrijfswinsten in het tweede kwartaal, valt nog te bezien welke landen, sectoren en bedrijven de komende kwartalen het snelste en meest robuuste (winst)herstel zullen laten zien.

Portefeuilleontwikkelingen
Men zegt wel dat om een goede belegger te zijn, het juiste emotionele gestel belangrijker is dan het juiste analytische vermogen. Beleggers die hun emoties de baas waren in de achtbaan van de eerste helft van 2020, zijn waarschijnlijk het meest succesvol geweest. Het maakt qua rendement niet veel uit wat de belegger heeft gedaan, als hij of zij maar niet in paniek heeft verkocht eind maart. Anderzijds, verkopen op de top in februari, weer instappen eind maart en rustig blijven zitten in de maanden daarna is maar heel weinig beleggers gegeven. Vaak laten beleggers hun beslissingen bepalen door emotie, aangewakkerd door heftige koersbewegingen, de papieren verliezen en het lawaai van beurscommentaren. We hebben wel eens eerder geschreven dat we af en toe jaloers zijn op private equity omdat ze niets te maken hebben met dagelijkse koersbewegingen en zich volledig kunnen richten op de bedrijfsontwikkelingen. Aan de andere kant geven koersen ons kansen die private equity niet heeft. Een goed emotioneel gestel is dan wel belangrijk en essentieel daarbij is een sterk beheerteam en degelijk en gestructureerd beleggingsproces.

We zijn verheugd te zien dat de grote koersuitslagen niet hebben geleid tot uitstroom in KOP, maar dat we zelfs instroom hebben gezien in de afgelopen twee kwartalen. Daarmee konden wij als beheerders ons focussen op de langetermijnontwikkeling van de bedrijven en kansen pakken die de aandelenmarkt ons bood. De omvang, het universum en de fiscale structuur van KOP betekent echter dat we niet altijd optimaal gebruik kunnen maken van de grote bewegelijkheid van beurskoersen binnen een kort tijdsbestek (de beurs daalde met meer dan 35% in slechts 20 handelsdagen en steeg met 25% in de 16 handelsdagen daarna). De verhandelbaarheid in kleine small-caps was simpelweg niet groot genoeg.

Dit neemt niet weg dat we in het begin van het jaar op hoge koersen aandelen hebben verkocht (BESI, biedingen op Oeneo en Hunsworth) en in maart en april op lage koersen hebben gekocht, zowel in bestaande deelnemingen (bijvoorbeeld BESI, Coats, XP Power, Lectra, Kendrion, Acomo, Nedap) als in deelnemingen in opbouw. Helaas was de liquiditeit niet altijd voldoende om direct een deelneming te realiseren, maar desondanks hebben we kunnen profiteren van het herstel in de aandelenmarkt. Timing is lastig en dat het herstel hard kan gaan, hebben we ervaren; een van de deelnemingen in opbouw is sinds het dieptepunt in maart alweer meer dan 100% opgelopen in koers.

We hebben in april een nieuwe deelneming aangekondigd in het Engelse DiscoverIE Plc. Het is een onderneming die wereldwijd actief is in de ontwikkeling, productie en verkoop van hoogwaardige elektronische systemen die worden gebruikt in structurele groeimarkten zoals duurzame energie, transport, zorg en industriële telecommunicatie. Voor meer dan 25.000 klanten produceert de onderneming een breed scala aan kritische producten zoals bijvoorbeeld meetsystemen voor windturbines, laadsystemen voor elektrische voertuigen, kabelsystemen voor medische apparatuur en telematica voor fabrieken. Omzet en winst zijn gedurende de afgelopen vijf jaar verdubbeld en de onderneming heeft het doel dit de komende vijf jaar te herhalen. Daarbij gebruikt de onderneming haar hoge kasstromen om kleine specialistische bedrijven te kopen in de gefragmenteerde internationale markten waarin zij actief is. Door een combinatie van autonome groei en acquisities moeten de winstmarges omhoog van de huidige 8,5% naar 12,5%. Onze deelneming in DiscoverIE vertegenwoordigde aan het eind van het tweede kwartaal ongeveer 4% van de KOP portefeuille.

De twee best presterende aandelen in KOP in het tweede kwartaal zijn technologiebedrijven Suss Microtec en BESI met koersstijgingen van respectievelijk 122% en 47%. Technologie aandelen zijn wereldwijd een veilige haven gebleken voor beleggers en hun koersen zijn fors hersteld in de afgelopen maanden. Zowel Suss als BESI zijn uitstekend gepositioneerd om te profiteren van de toenemende digitalisering van onze samenleving, een trend die wordt versneld door COVID-19. Bovendien worden Suss beleggers in toenemende mate enthousiast van de veranderingen die zich in het bestuur voordoen en die op termijn hopelijk tot een structurele verbetering zullen leiden van winstgevendheid en kasstromen. Als langetermijnaandeelhouder hebben wij voor de benoemingen van de commissarissen gesprekken met hen gevoerd en onze verwachtingen met hen gedeeld.

De zwakste koersbewegingen in het tweede kwartaal hebben we gezien bij DiscoverIE (-7%), Lectra (0%) en Forfarmers (+1%). DiscoverIE liet solide resultaten zien, echter de koers was in het eerste kwartaal relatief sterk gestegen en deed daarna niet mee met het brede herstel op de beurs. Beleggers blijven afwachtend rondom Lectra, een onderneming geraakt wordt door de zwakke investeringscyclus van de wereldwijde auto-, kleding- en meubelindustrie. Met haar defensieve karakter bleef ook de koers van Forfarmers achter bij het brede beursherstel dat we hebben gezien in het tweede kwartaal, maar de koers van ForFarmers laat voor de eerste helft een positief totaal rendement zien.

Als we naar de eerste helft van 2020 kijken, zijn de beste aandelen AvonRubber (+54%), LaDoria (+20%) en Suss Microtec (+18%) geweest en de sterkste dalingen hebben we gezien bij (industriële) toeleveranciers Kendrion (-45%), El.En (-32%) en Washtec (-32%). Een combinatie van exposure naar de zwakke autovraag en met bovengemiddeld veel schuld als gevolg van de Intorq acquisitie eind 2019 zorgt bij Kendrion voor terughoudendheid bij beleggers. Als Noord-Italiaans bedrijf met activiteiten in zowel Italië als China bevond El.En zich in het oog van de COVID-19 storm. Naar eigen zeggen was de onderneming op weg naar het beste jaar ooit voordat COVID-19 haar in februari midscheeps raakte. De Chinese en Italiaanse fabrieken zijn inmiddels weer opgestart, echter de vraag naar haar machines blijft nog zwak. El.En heeft een balans met een netto kaspositie, blijft innoveren en zal naar onze mening nog sterker uit deze crisis komen. Tijdens de lockdowns werden de investeringen door wasstraatexploitanten uitgesteld en hadden de Washtec onderhoudsmonteurs moeite om klanten te bereiken. Door het herstel in gereden kilometers neemt de vraag naar autowassen weer toe en zal de investeringscyclus vanzelf volgen.

We hebben weinig verrassingen gezien bij de eerste kwartaalcijfers van onze bedrijven. De COVID-19-crisis had nog nauwelijks een effect op de bedrijfsresultaten tot eind maart en het is in veel gevallen nog onduidelijk wat de impact van de lockdowns is geweest op omzet, kosten en kasstromen sinds maart. Wij maken ons op voor de rapportageperiode rondom het tweede kwartaal, wat voor de meeste bedrijven het dieptepunt zal blijken in de resultaten. We kunnen dan wellicht wat voorzichtige conclusies trekken over de te verwachten jaarresultaten en -evenzo belangrijk- de kwaliteit van de balans aan het eind van het jaar. Wij prijzen ons gelukkig met een portefeuille van bedrijven met een robuust business model, solide balansen en een sterk management. Bedrijven zoals Coats en DiscoverIE denken dat de huidige crisis ze juist kansen kan bieden om middels aantrekkelijke acquisities hun marktpositie te versterken.

Waarderingen
De waardering van de KOP-portefeuille is gestegen gedurende het kwartaal. Gezien de onzekerheid over de kortetermijnwinstgevendheid van onze bedrijven, grijpen we terug naar de gerapporteerde winsten over 2019. De voor cash gecorrigeerde koers-winstverhouding (EV/EBIT 2019) van de portefeuille staat op 12x. Uitgaande van de verwachting dat onze bedrijven op middellange termijn zullen terugkeren naar normale (2019) winstniveaus, dan is het langetermijnkoerspotentieel van de portefeuille in onze optiek interessant.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-08-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand 7,0 %
3 maanden 12,6 %
Dit jaar 5,0 %
2017 42,3 %
2018 -21,1 %
2019 27,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 24,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 17,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 13,0 %
Met ingang van 1 juli 2015 is het beleggingsbeleid van Kempen Oranje Participaties N.V. gewijzigd en mag er naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd worden. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 3,80
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
05-06-2020
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-08-2020

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -23,08 % -63,64 %
Tracking error i 9,81 % 9,45 %
Information ratio i -0,05 0,29
Beta i 0,78 0,84
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Geografische verdeling (31-08-2020)

27,2 %
Nederland
23,6 %
Verenigd Koninkrijk
10,3 %
Zwitserland
9,0 %
Duitsland
6,2 %
Singapore
5,8 %
Italië
5,2 %
Frankrijk
4,7 %
Ierland
3,0 %
Zweden
2,4 %
Noorwegen
2,7 %
Cash
Totaal
100 %

Top 5 belangen (31-08-2020)

15,1 %
BE Semiconductor Industries
8,2 %
Avon Rubber
6,5 %
Coats
6,2 %
XP Power
5,9 %
Kardex
Totaal
41,9 %

Sectorverdeling (31-08-2020)

47,1 %
Industr. Goederen & Diensten
20,9 %
Technologie
13,6 %
Voeding & Drank
5,9 %
Constructie & Materialen
4,7 %
Geldmarkt Beleggingsinst
2,7 %
Gezondheidszorg
2,5 %
Autos & Onderdelen
2,7 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,75 %
Service fee i
0,20 %
Verwachte lopende kosten i
0,95 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,95 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2019.

Overige kosten

Slide to see more
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een totaal beleggingsresultaat (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis behalen.
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small-caps Europa
Datum van oprichting
29-08-1985
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
ISIN i
NL0000440675
Aanmeldingstermijn aankoop
Circa 32 kalenderdagen voor aanvang kwartaal
Aanmeldingstermijn verkoop
Circa 32 kalenderdagen voor aanvang kwartaal
Bijzonderheden
Orders dienen uiterlijk de laatste werkdag voor het einde van november, februari, mei en augustus voor 16:00 uur door de bank of commissionair naar het NYSE Euronext handelsplatform te zijn gestuurd om de handelsdag erna uitgevoerd te kunnen worden.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management NV op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.Â

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het ESG-beleid van Kempen is voor de drie relevante pijlers – uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap – volledig in het beleggingsproces van ons fonds ingebed.

Â

Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP) biedt de mogelijkheid om in kleine Europese ondernemingen te beleggen. KOP belegt in de aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en streeft naar een belang van 5% of meer in het gestorte nominale aandelenkapitaal van iedere onderneming. KOP stelt zich op als een betrokken aandeelhouder voor de lange termijn. We voeren regelmatig overleg met de ondernemingen in onze portefeuille. Door de omvang van ons belang en de nauwe relatie met de ondernemingen in onze portefeuille kunnen we invloed uitoefenen op de agenda van de jaarvergadering. Op jaarvergaderingen oefenen we altijd ons stemrecht uit en maken we ook onze reactie kenbaar.

Â

De figuur 'ESG-integratie in het beleggingsproces' laat stapsgewijs zien hoe het ESG-beleid van Kempen in het beleggingsproces van ons fonds is geïmplementeerd.

Â

1. Uitsluiting

Het fonds sluit beleggingen uit in entiteiten die betrokken zijn bij de productie van tabak en controversiële wapens zoals clustermunitie, anti-persoonsmijnen, kernkoppen en chemische en biologische wapens. Voor de automatische screening en de uitsluiting van ondernemingen uit ons beleggingsuniversum maken we gebruik van gegevens van MSCI ESG Research.

Â

De volgende stap in ons proces, de quickscan, stelt ons daarnaast in staat om ondernemingen waarvan de activiteiten en de handelwijze niet aan onze duurzaamheidscriteria voldoen, te vermijden. Op basis van gegevens van MSCI ESG Research en Sustainalyticsscreenen we elke onderneming middels een checklist.

Â

2. ESG-integratie

Tijdens de fundamentele analyse verdiepen we ons verder in de ESG-kenmerken van een onderneming. Hierbij kijken we per onderneming naar materiële sectorspecifieke risico’s en bedrijfsspecifieke risico’s en praktijken. We putten hiervoor uit verschillende bronnen, onder meer MSCI ESG Research en Sustainalytics. Als onze mening afwijkt van de externe ESG research leggen we uit waarom. Daarnaast kijken we naar de exposure naar controversiële activiteiten en duurzame kansen hetgeen kan leiden tot een lagere of hogere Kempen ESG score. Op basis van de bovengenoemde fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming en kennen we aan iedere onderneming een score op een schaal van 1 tot 5 toe. In het geval van een lagere score dient het aandeel een hoger opwaarts potentieel te bieden om in de portefeuille opgenomen te worden.

Â

3. Actief aandeelhouderschap

Als langetermijnbelegger kiezen we voor een breed engagement met de ondernemingen in onze portefeuille. We zijn ervan overtuigd dat engagement bij de ondernemingen waarin we een belang hebben, bij ons veel verder gaat dan bij onze concurrenten. We gaan regelmatig in gesprek met de managementteams van de ondernemingen in onze portefeuille en leggen iedere controversiële kwestie en ieder contactmoment schriftelijk vast. We bewaken de vooruitgang die de ondernemingen boeken en blijven onze invloed aanwenden om positieve veranderingen in gang te zetten.

Â

Uitoefening van ons stemrecht is ook een essentieel element van onze duurzame beleggingsfilosofie. We voeren actief overleg met de ondernemingen in onze portefeuille gaan nader in op de agendapunten voor Algemene en Buitengewone Vergaderingen van Aandeelhouders. Vaak bezoeken we daarnaast de jaarvergadering om – soms samen met andere stakeholders – onze standpunten bij het management te benadrukken.

Â

Het ESG Team van Kempen screent onze portefeuille ieder kwartaal en kan suggesties doen voor een dialoog met ondernemingen die op ESG-criteria zwak scoren. De resultaten van deze screening worden ieder kwartaal in een speciale bijeenkomst besproken en op basis van de uitkomsten van deze bespreking stellen we een actielijst op.

Â

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

Â

*

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI ESG research
Screening MSCI ESG research
UN global impact
ESG-integratie in het beleggingsproces
ESG-integratie in het beleggingsproces
Bron NL
disclaimer
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.