Kempen Oranje Participaties NV

Profiel

Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP) is een beleggingsfonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om in kleine Europese ondernemingen te investeren. KOP belegt in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en beoogt een belang van 5% of meer van de uitstaande aandelen per onderneming aan te houden. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

KOP streeft betrokken aandeelhouderschap na en beoogt om op lange termijn een rendement (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis te behalen.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Rendement per 30-04-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand -6,3 %
3 maanden -9,3 %
Dit jaar -13,6 %
2019 27,6 %
2020 19,0 %
2021 28,0 %
1 jaar (op jaarbasis) -4,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 12,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 9,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 13,1 %
Met ingang van 1 juli 2015 is het beleggingsbeleid van Kempen Oranje Participaties N.V. gewijzigd en mag er naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd worden. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 1.168,43 M 31-03-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 1.151,00 M 30-04-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
4.319.619 30-04-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 260,78 20-05-2022
Transactieprijs i
EUR 285,90 01-04-2022
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 31-03-2022

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 25
Dividendrendement i 1,66 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 1.271 M
K/W-verhouding i 16,45
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-03-2022

Onderstaande teksten hebben betrekking op het eerste kwartaal van 2022

Rendement
De intrinsieke waarde van KOP daalde in het eerste kwartaal van 2022 van € 308,35 naar € 284,48 per participatie, waarmee het rendement uitkomt op -7,7%. Het gemiddelde rendement van KOP over de afgelopen drie jaar bedraagt 17,5% per jaar en over de afgelopen vijf jaar 12,7% per jaar, waarmee we boven onze doelstelling van gemiddeld 10% per jaar op lange termijn presteren.

Handel
De handelskoers op 1 april 2022 bedroeg € 285,90, gebaseerd op de intrinsieke waarde van dat moment met een opslag van 0,5% als gevolg van netto inflow in het fonds. De fondsomvang aan het begin van het tweede kwartaal bedraagt € 1,2 miljard. Voor het eerstvolgende handelsmoment van 1 juli 2022 geldt voor orders in KOP een instructiedeadline van 31 mei 2022 om 16:00u (via Euronext) en voor de houdstermaatschappijen enkele dagen eerder (via de transferagent van VanLanschotKempen).

Marktontwikkelingen
De MSCI Europe Index daalde in het eerste kwartaal van 2022 met 6,0% en deed het daarmee duidelijk beter dan de MSCI Europe small cap index die met 9,8% daalde. Drie overduidelijke thema’s hielden beurzen in hun greep: de oplopende inflatie, nieuwe lockdowns in China en de invasie in Oekraïne door Rusland. De laatstgenoemde gebeurtenis heeft door middel van oplopende energieprijzen invloed op eerstgenoemde en ook de lockdowns in China leiden wellicht tot verdere logistieke uitdagingen in verschillende bedrijfstakken wat tot schaarste en prijsverhogingen kan leiden. Uiteindelijk is de hoge inflatie en de duidelijke signalen van de Amerikaanse centrale bank dat het voornemens is deze hardhandig te bestrijden door middel van een aantal renteverhogingen de grootste reden voor de zwakke ontwikkelingen van beurskoersen in de afgelopen maanden. Een combinatie van hoge inflatie en een stijgende rente kan namelijk door verminderde koopkracht en lagere huizenprijzen zorgen voor een recessie in de Verenigde Staten en Europa. Het is dan ook niet verwonderlijk dat met name de koersen van relatief economisch-gevoelige Europese small-caps in de afgelopen maanden onderuit kwamen.

Portefeuille ontwikkelingen
Het is geen verrassing dat de best presterende aandelen in de KOP portefeuille een relatief defensief profiel hebben zoals Avon Protection (+17%), Coats (+10%), AlliancePharma (+5%), Premier Foods (+1%) en Acomo (0%). De bedrijven met de zwakste koersontwikkeling waren industriële namen zoals SAF Holland (-38%), XP Power (-31%), DiscoverIE (-26%).

Een belangrijk thema bij de industriële bedrijven is de moeite die ze hebben om hun stijgende orderboeken te converteren naar omzetgroei als gevolg van een wereldwijd tekort aan essentiële componenten. Bij bedrijven zoals XP Power, Kardex, DiscoverIE, Kendrion en Suss Microtec is men koortsachtig bezig om voldoende computerchips, elektronica, kabels en andere noodzakelijk halffabricaten (op tijd) binnen te krijgen, waarbij enorme prijsstijgingen meer regel dan uitzondering zijn. De klantvraag is echter zo sterk dat doorberekening van hogere inkoopkosten over het algemeen nauwelijks een probleem is. Het aanleggen van buffervoorraden zorgt wel voor een tijdelijk hoog werkkapitaal en daarmee zwakke vrije kasstromen bij een aantal industriële bedrijven.

Opvallend bedrijfsnieuws kwam van XP Power dat in de Verenigde Staten een boete opgelegd kreeg van US$ 40 miljoen wegens bedrijfsspionage. Twee medewerkers die overkwamen van concurrent Comet hebben zonder medeweten van XP Power bedrijfsgeheimen van hun voormalige werkgever meegenomen. De medewerkers zijn onmiddellijk ontslagen, echter XP Power werd door Comet aangeklaagd en die laatstgenoemde werd door een jury in het gelijk gesteld. De zaak is nu in hoger beroep bij een rechter en we verwachten de komende weken een definitieve uitspraak. Opvallend genoeg gebruikt XP Power geen technologie van Comet in bestaande- of nieuwe producten en wij zien dan ook geen negatieve gevolgen voor de toekomstige omzetgroei van het bedrijf.

Er zijn in het eerste kwartaal twee namen uit de portefeuille verdwenen en er zijn twee nieuwe namen toegevoegd. Wij hebben afscheid genomen van het Italiaanse La Doria nadat een private equity onderneming een bieding heeft gelanceerd in de tweede helft van 2021. De biedingsprijs is fair en met een gemiddeld jaarlijks rendement van 9% sinds onze aanschaf in 2015 zijn we tevreden over het rendement wat deze defensieve deelneming ons heeft gebracht.

Ook hebben we in het afgelopen kwartaal onze laatste aandelen Interroll verkocht. Aangezien we al enige tijd slechts een fractie van de nominale waarde van de onderneming bezaten, was deze voormalige deelneming een fiscaal belaste positie voor KOP. Interroll is voor ons een succesvolle belegging geweest maar de marktkapitalisatie van dit groeibedrijf werd simpelweg te groot om op termijn een deelneming in aan te houden. De industrie voor geautomatiseerde magazijnoplossingen is echter zeer interessant en we zijn dan ook verheugd dat we in het eerste kwartaal Kardex als nieuwe deelneming hebben kunnen melden.

Het Zwitserse Kardex is een toonaangevende producent van automatische magazijnoplossingen voor efficiënte opslag en order picking van goederen door klanten in verschillende eindmarkten zoals in e-commerce, industrie, gezondheidszorg, overheden en logistiek. Kardex is producent van individuele systemen onder het merk Remstar en levert ook projectoplossingen in haar divisie Mlog. De onderneming is zeer winstgevend met een operationele marge van 14% en rendement op geïnvesteerd vermogen van 33%. Kardex levert naast haar eigen systemen ook oplossingen van partner Autostore, een hoogwaardige magazijnoplossing voor met name de groothandel en detailhandel (e-commerce).

Intralogistics is een structurele groeimarkt met een jaarlijkse groei van 5-7%. Kardex is vooral actief in Europa; echter de recent geopende Amerikaanse fabriek geeft de mogelijkheid om de onderontwikkelde Noord-Amerikaanse markt te veroveren. Ook markten in het Verre Oosten worden langzamerhand rijp voor geautomatiseerde magazijnoplossingen. Wij hebben in de loop van 2021 een deelneming in Kardex opgebouwd wat op dit moment een belang vertegenwoordigt van ongeveer 7% van de KOP-portefeuille.

De tweede nieuwe deelneming die we hebben aangekondigd is in het Finse Harvia. Dit bedrijf is wereldmarktleider op het gebied van de productie van sauna’s en sauna benodigdheden zoals branders, control units, stoomgenerators, thermometers, lichtoplossingen, schoonmaakmiddelen etc. Harvia verkoopt haar producten wereldwijd in meer dan 80 landen met een marktaandeel van 17% in branders en 4% in complete sauna’s.

Gedreven door lifestyle trends groeit de wereldwijde markt voor sauna’s en spa’s structureel gemiddeld met ongeveer 5% per jaar. Verhoging van de waarde per order (premiumisatie), geografische expansie, en productiviteitsverbeteringen zullen naar onze verwachting zorgen voor gemiddeld circa 8% jaarlijkse autonome winstgroei de komende jaren. Een sterke balans met beperkte schuld geeft bovendien ruimte voor aantrekkelijke acquisities in een gefragmenteerde industrie. De deelneming in Harvia vertegenwoordigt op dit moment circa 3% van de KOP-portefeuille.

Ook zag de KOP-portefeuille de lang verwachte afsplitsing van Momentum Group AB van moederconcern Alligo AB. In eerdere berichten hebben we beschreven hoe de groeiformule van het Zweedse conglomeraat Bergman & Beving in de afgelopen jaren heeft geleid tot de verzelfstandiging van een aantal succesvolle Zweedse beursgenoteerde small-caps zoals Addtech, Addlife, Lagercranz, Alligo en nu ook Momentum Group. De succesformule is gebaseerd op groei in gefragmenteerde markten door middel van acquisities en vervolgens de afsplitsing (en eigen beursnotering) van een bedrijfsonderdeel nadat dit voldoende schaal heeft gekregen. Als zelfstandig bedrijf groeit het vervolgens weer door middel van acquisities en splitst weer een divisie af, enz. Aan het eind van het eerste kwartaal heeft de afsplitsing van Momentum Group plaatsgevonden en hebben wij aandelen Momentum als dividend van Alligo verkregen. Alligo kan nu verder als a distributeur van gereedschappen, beschermende kleding enz. en zich concentreren op autonome omzetgroei en kostenbesparingen naar aanleiding van de Swedol acquisitie. Momentum zal zich richten op de verdere consolidatie van de gefragmenteerde Scandinavische markt voor componenten en onderhoudsdiensten voor industriële klanten. Alligo vertegenwoordigt 4% van de KOP-portefeuille en het kleinere Momentum 2%.

De KOP portefeuille bestaat uit 21 fiscale deelnemingen waarbij ons belang in BESI al enige tijd ruim onder de 5% van het nominale kapitaal is en deze positie vanaf januari 2023 niet meer onder de aflopende deelnemingsvrijstelling zal vallen. Zoals altijd hebben we belangen in opbouw; het blijft echter onzeker of deze tot volledige fiscale deelnemingen zullen doorgroeien.

Waarderingen
De waardering van de KOP-portefeuille is gestegen gedurende het kwartaal. De voor cash gecorrigeerde koers-winstverhouding (EV/EBIT 2023E) van de portefeuille staat op 15x. In historisch perspectief is dit hoog, echter gezien de lage rente is het lange termijn koerspotentieel van de portefeuille in onze optiek nog steeds interessant.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-04-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand -6,3 %
3 maanden -9,3 %
Dit jaar -13,6 %
2019 27,6 %
2020 19,0 %
2021 28,0 %
1 jaar (op jaarbasis) -4,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 12,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 9,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 13,1 %
Met ingang van 1 juli 2015 is het beleggingsbeleid van Kempen Oranje Participaties N.V. gewijzigd en mag er naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd worden. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 3,80
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
27-05-2021
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 30-04-2022

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -16,38 % -21,79 %
Tracking error i 11,00 % 9,57 %
Information ratio i -0,40 0,19
Beta i 0,75 0,84
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Geografische verdeling (31-03-2022)

29,2 %
Verenigd Koninkrijk
16,4 %
Nederland
10,0 %
Zweden
9,4 %
Duitsland
7,4 %
Frankrijk
7,1 %
Zwitserland
6,9 %
Italië
5,4 %
Ierland
3,7 %
Singapore
3,0 %
Finland
1,4 %
Cash
Totaal
100 %

Sectorverdeling (31-03-2022)

30,6 %
Industriële waarden
19,3 %
Technologie
18,7 %
Duurzame consumentengoederen
11,8 %
Gezondheidszorg
11,6 %
Dagelijkse consumentengoederen
6,2 %
Overig
Totaal
98 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Environmental and/or social characteristics promoted

Kempen Oranje Participaties (het ‘Fonds’) valt onder artikel 8 van de SFDR. Dit betekent dat het Fonds milieu- en/of maatschappelijke aspecten bevordert. Het Fonds belegt in een breed scala aan ondernemingen, waarvan sommige duurzaamheidsdoelstellingen nastreven.

We committeren ons aan de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs in de vorm van doelstellingen op de korte termijn (2025), een ambitie op de middellange termijn (2030) en een commitment op de lange termijn (emissieneutrale belegger in 2050). In 2025 willen we op schema liggen om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord te realiseren. We volgen de vermindering in de markt volgens een pad dat in lijn met de EU-benchmarks is.

Fund carbon emission targets

ESG Investment process

Aan de bevordering van milieu- en/of maatschappelijke aspecten wordt invulling gegeven door de consistente implementatie van het ESG-beleid van het Fonds. Het ESG-beleid is volledig in het beleggingsproces van onze strategie verankerd via de drie relevante pijlers: uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap.

Als onderdeel van het beleggingsproces beoordelen we het ESG-profiel van een onderneming. We kijken naar iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we risico’s die in een bepaalde sector van materieel belang zijn, in aanmerking nemen, naast de risicopositie en (governance)praktijken van en informatieverschaffing door de betreffende onderneming. Ondernemingen waarin we beleggen, scoren we op governanceaspecten aan de hand van zowel extern onderzoek als interne evaluatie. Voorts onderzoeken we de betrokkenheid van de onderneming bij eerdere controversiële kwesties en toekomstige ESG-kansen. Op basis van de fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming.

Exclusion

Het Fonds sluit ondernemingen uit door de toepassing van strikte uitsluitingscriteria. Hierbij worden internationale standaarden in aanmerking genomen, zoals het UN Global Compact Framework, de OECD Guidelines for Multinational Enterprises, de UN Guiding Principles for Business and Human Rights en onze Principles for Responsible Investment. In het document ESG Policy & Process dat u op onze website kunt vinden, geven we in het kort weer hoe we indicatoren die op schending van de standaarden duiden, in ons ESG-beleid en -proces hebben geïntegreerd.

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,750 %
Service fee i
0,20 %
Verwachte lopende kosten i
0,95 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,95 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2021.

Overige kosten

Slide to see more
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een totaal beleggingsresultaat (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis behalen.
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small-caps Europa
Datum van oprichting
29-08-1985
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
ISIN i
NL0000440675
Aanmeldingstermijn aankoop
~32 kalenderdagen voor aanvang kwartaal
Aanmeldingstermijn verkoop
~32 kalenderdagen voor aanvang kwartaal
Bijzonderheden
Orders dienen uiterlijk de laatste werkdag voor het einde van november, februari, mei en augustus voor 16:00 uur door de bank of commissionair naar het NYSE Euronext handelsplatform te zijn gestuurd om de handelsdag erna uitgevoerd te kunnen worden.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management NV op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Duurzaamheidpublicaties

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.