Kempen Oranje Participaties NV

Profiel

Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP) is een beleggingsfonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om in kleine Europese ondernemingen te investeren. KOP belegt in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en beoogt een belang van 5% of meer van de uitstaande aandelen per onderneming aan te houden. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

KOP streeft betrokken aandeelhouderschap na en beoogt om op lange termijn een rendement (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis te behalen.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Rendement per 29-02-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 29-02-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand -8,0 %
3 maanden -3,5 %
Dit jaar -6,7 %
2017 42,3 %
2018 -21,1 %
2019 27,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 8,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 7,4 %
5 jaar (op jaarbasis) i 14,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 12,8 %
Met ingang van 1 juli 2015 is het beleggingsbeleid van Kempen Oranje Participaties N.V. gewijzigd en mag er naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd worden. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 707,38 M 29-02-2020
Omvang aandelenklasse
EUR 707,38 M 29-02-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
3.627.268 29-02-2020
Intrinsieke waarde i
EUR 160,36 02-04-2020
Transactieprijs i
EUR 163,90 01-04-2020
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 31-12-2019

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 23
Dividendrendement i 3,01 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 1.113 M
K/W-verhouding i 22,15
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-12-2019

Onderstaande teksten hebben betrekking op het vierde kwartaal van 2019.

Rendement
De intrinsieke waarde van KOP steeg in het vierde kwartaal van 2019 van € 180,81 naar € 209,03 per participatie waarmee het rendement uitkomt op 15,6%. Het rendement (incl. dividend) over het jaar 2019 bedraagt daarmee 27,6%. Het gemiddelde rendement over de afgelopen drie jaar bedraagt 12,7% per jaar en over de afgelopen vijf jaar 19,0% per jaar, waarmee we ruim boven onze doelstelling van gemiddeld 10% per jaar blijven presteren.

Handel
De handelskoers op 2 januari 2020 bedroeg € 205,90, gebaseerd op de intrinsieke waarde van dat moment met een afslag van 1,5% als gevolg van beperkte netto outflow in KOP. Het aantal geplaatste aandelen KOP daalde met 0,1% en de fondsomvang komt daarmee uit op circa € 760 miljoen. Voor het eerstvolgende handelsmoment van 1 april 2020 geldt voor orders in KOP een instructiedeadline van 28 februari 2020 om 16:00u (via Euronext) en voor de houdstermaatschappijen enkele dagen eerder (via de transferagent van Kempen).

Marktontwikkelingen
De MSCI Europe small cap index steeg in het vierde kwartaal met 11,6%. Aandelenmarkten herstelden ten opzichte van een zwak derde kwartaal, geholpen door een wegebbende angst voor een wereldwijde economische afkoeling, de aanhoudende positieve effecten van lage rentestanden en de indicaties van centrale banken dat er in 2020 geen renteverhogingen zullen worden doorgevoerd. Optimisme over economische vooruitzichten werd bovendien gevoed door de winst van de Conservatieve Partij bij de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk en een beperkte overeenkomst tussen de Verenigde Staten en China waardoor de handelsoorlog lijkt te de-escaleren. Ondanks het koersherstel van cyclische bedrijven in de laatste maanden is 2019 een jaar geweest met een duidelijke sectorrotatie van cyclische waarden naar defensieve sectoren zoals vastgoed en infrastructuur.

Ook in het vierde kwartaal hebben we een aantal biedingen gezien op beursgenoteerde Europese small-caps, waaronder de bieding op Consort Medical door Recipharm en de biedingen op VolkerWessels en Oeneo door hun respectievelijke controlerende families. Door de lage en vaak negatieve rente is het aantrekkelijk voor beleggers met aanzienlijke cashposities (waaronder vermogende families en private equity fondsen) om minderheidsaandeelhouders uit te kopen of bedrijven volledig van de beurs te halen. Het is voor beleggers in beursgenoteerde bedrijven belangrijk om te beseffen dat er ook beleggers zijn die opereren met een zeer laag vereist rendement en dus de bereidheid hebben om hoge waarderingen te betalen. Hun lage rendementseisen zijn niet alleen het gevolg van lage rentestanden, maar ook gedreven door de voordelen die deze beleggers buiten de beurs hebben inzake governance. De gewenste invloed (en soms controle) in de bestuurskamer door aandeelhouders is in een beursgenoteerde omgeving in Europa soms ver te zoeken. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het management van Bayer dat een meerderheidstemming over haar disfunctioneren inzake de Monsanto-overname naast zich neerlegde. Verantwoording door het management aan het bestuur dat vervolgens verantwoording aflegt aan de aandeelhouder(s) is in een private equity omgeving vaak beter geregeld, waardoor aandeelhouderswaarde kan worden beschermd. Menig bestuur en management van beursondernemingen voelt nauwelijks de druk van hun gefragmenteerde groep aandeelhouders (waaronder soms computergestuurde indexfondsen zonder mening over de bedrijven waarin ze beleggen) wat leidt tot beperkte externe verantwoording, onder andere over alsmaar stijgende beloningen en het effect van slechte overnames. Voor beleggers in beursgenoteerde ondernemingen is het daarom uiterst belangrijk comfortabel te zijn met de kwaliteiten van het bestuur en het management van een onderneming als het gaat om operationele presentaties en - vaak onderbelicht - de kapitaalsallocatie. Wij komen op de beurs helaas te weinig bestuurders tegen die de bescheidenheid hebben om zichzelf als “agenten” te zien van de eigenaren van de ondernemingen die zij mogen aansturen, natuurlijk met inachtneming van de belangen van andere stakeholders. Aan de andere kant vereist meer invloed van beleggers in de bestuurskamers een hoge mate van professionaliteit, kennis van zaken en focus op de lange termijn in plaats van de opportunistische kortetermijnontwikkeling van de aandelenkoers. Wij willen onze participanten juist het beste van beide kanten bieden door enerzijds een betrokken aandeelhouder voor de lange termijn te zijn bij onze KOP-deelnemingen en anderzijds onze participanten periodiek liquiditeit te bieden.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-12-2019

We hebben in het vierde kwartaal een nieuwe deelneming gemeld in XP Power. Deze Britse onderneming is een toonaangevende fabrikant van hoogwaardige transformatoren die worden toegepast in onder andere industriële en medische apparatuur en in de halfgeleiderindustrie. Een transformator is een essentieel onderdeel van vrijwel elk elektrisch apparaat waarbij het de wisselstroom van het elektriciteitsnet omgezet wordt in gelijkstroom (gelijkrichter) en/of het energieniveau (voltage, wattage) aanpast zodat een apparaat kan functioneren. XP Power heeft wereldwijd 6 productiefaciliteiten en 32 verkoopkantoren waarmee het 4.500 klanten bedient. In 2018 behaalde de onderneming een omzet van GBP 195 miljoen en een operationele winst van GBP 42 miljoen. Ongeveer 61% van de omzet wordt behaald in Noord-Amerika. XP Power profiteert van de onderliggende langjarige groei in aantrekkelijke eindmarkten zoals halfgeleiders, gezondheidszorg en nieuwe technologie (o.a. 3D printing, 5G) en heeft haar groeimogelijkheden vergroot door acquisities in nieuwe marktsegmenten (hogere voltage, vermogen). Wij verwachten de komende drie jaar een gemiddelde jaarlijkse winstgroei van 13%, geholpen door het cyclische herstel in halfgeleiders, synergiën van acquisities en margeherstel na recente tegenwind van Amerikaanse importtarieven op Chinese componenten. Nadat de koers onder druk kwam zijn we in de tweede helft van 2019 begonnen met de opbouw van een positie. Onze participatie in XP Power vertegenwoordigde aan het eind van het jaar 5% van de KOP-portefeuille.

Een ander opmerkelijke gebeurtenis in het vierde kwartaal was de bieding die we hebben ontvangen op onze aandelen Oeneo. De investeringsmaatschappij van de controlerende familie in het Franse Oeneo (met een 63,1% belang) maakte bekend dat het alle resterende aandelen van het bedrijf in handen wil krijgen en daarmee de producent van kurken en wijnvaten van de beurs halen. Het bod van € 13,50 per aandeel Oeneo vertegenwoordigt een premie van bijna 12% op de slotkoers. KOP bezit sinds 2017 meer dan 5% van de aandelen van Oeneo en deze positie vertegenwoordigde eind 2019 iets meer dan 6% van de portefeuille. Wij beraden ons over de hoogte van het bod en verdere stappen aangaande ons belang in Oeneo.

Kendrion heeft in het vierde kwartaal een bieding gedaan op het Duitse Intorq, een bedrijf dat zogenaamde “spring-applied” remsystemen levert aan industriële klanten, met name in robotica. De overname past strategisch goed bij Kendrion vanuit het perspectief van klantengroepen, geografische markten en aanpalende technologie. De overnameprijs van € 80 miljoen is deels gefinancierd door de uitgifte van nieuwe aandelen. Wij hebben als langetermijnaandeelhouder boven proportioneel meegedaan in de plaatsing en daarmee ons belang in Kendrion enigszins vergroot. Mede door deze aantrekkelijke acquisitie steeg het aandeel Kendrion in het vierde kwartaal met 14%.

Verder hebben we in het vierde kwartaal duidelijke koersstijgingen gezien van SussMicrotec (+44%), El.En (+38%) en AvonRubber (+31%). De koersontwikkelingen van Coats (+5%) en Forfarmers (-1%) bleven het meest achter bij het algeheel positieve beursklimaat. Het verschil tussen de koplopers en de achterblijvers is deels te verklaren door de verwachte winstgroei. Zoals in eerdere kwartaalberichten al aangegeven, wordt in het huidige beursklimaat (onzekere economische groei, lage rente, oplopende waarderingen) door beleggers vooral betaald voor voorspelbaarheid en groei. SussMicrotec gaf aan haar orderboek in de eerste negen maanden van 2019 te hebben zien groeien met 26%. El.En heeft in de eerste negen maanden van 2019 een winstgroei geboekt van 11%. AvonRubber groeit op basis van niet-cyclische, voorspelbare defensie-uitgaven en een aantrekkelijke overname (helmen en kogelwerende vesten) die tot extra groeimogelijkheden in de toekomst zal leiden. Tijdens het zeer goed bezochte KOP-event in oktober heeft bestuurder Pim Vervaat ons meegenomen door de indrukwekkende strategie en groeivooruitzichten van AvonRubber.

Daarentegen kampt Coats nog steeds met beperkte groei in de kleding- en autoindustrie als gevolg van de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Dichter bij huis, zet de stikstofdiscussie in Nederland de groei(verwachtingen) onder forse druk bij veevoerproducent ForFarmers. Wij hebben in het vierde kwartaal gesproken met de RvC van ForFarmers. Een dusdanig gesprek is een voorbeeld hoe wij onze bovengenoemde betrokken aandeelhouderschap voor de lange termijn invullen. In het gesprek hebben wij duidelijk gemaakt dat de belangen van aandeelhouders wat ons betreft centraal dienen te staan in de strategie voor de periode 2020-2025 die in het voorjaar 2020 zal worden gepresenteerd. Naast het feit dat de onderneming haar procedures inzake grondstofinkopen en overnames heeft aangescherpt, zal rationalisatie van de Nederlandse agrarische sector waarschijnlijk tot verdere consolidatie tussen veevoerproducenten leiden, wat voor een leidende speler als ForFarmers op termijn positief zou kunnen uitpakken.

Wij zijn tevreden over de fundamentele ontwikkelingen bij vrijwel al onze bedrijven. We hebben bedrijven in portefeuille die aantrekkelijke cyclische groei moeten kunnen laten zien (BESI, XP Power, Lectra, Kendrion), een mooi defensief groeiprofiel hebben (Interroll, AvonRubber, El.En) en solide zijn, maar minder hard groeien (Coats, Acomo, LaDoria). Onze aandacht en betrokkenheid gaat op dit moment vooral uit naar SAF Holland (balansmanagement), ForFarmers (groeiprofiel onder druk) en SussMicrotec (ondermaatse winstgevendheid).

Achter het rendement van 27,6% dat KOP heeft gerealiseerd over 2019 gaat een grote bewegelijkheid van individuele koersen schuil waarbij vrijwel elk aandeel dubbelcijferige koersuitslagen heeft laten zien (BESI en El.En zelfs stijgingen van meer dan 100%). Opgelopen waarderingen en beperkte liquiditeit zullen naar verwachting tot bewegelijkheid in microcaps blijven zorgen. Het is daarom belangrijk dat zowel wij als portefeuillemanagers en participanten in KOP ons blijven richten op de langetermijnontwikkeling van onze bedrijven in plaats van te vallen in de emotionele valkuilen die bewegelijke koersen veroorzaken.

Waarderingen
De waardering van de KOP-portefeuille is per saldo gestegen gedurende het kwartaal. De voor cash gecorrigeerde koers-winstverhouding (EV/EBIT 2020E) van de portefeuille staat op 13x. Daarmee is het langetermijnkoerspotentieel van de portefeuille in onze optiek nog steeds interessant.

 

 

 

 

 

 

De in de Portefeuille-ontwikkelingen genoemde stemverslagen vindt u op de documentenpagina.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 29-02-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 29-02-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand -8,0 %
3 maanden -3,5 %
Dit jaar -6,7 %
2017 42,3 %
2018 -21,1 %
2019 27,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 8,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 7,4 %
5 jaar (op jaarbasis) i 14,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 12,8 %
Met ingang van 1 juli 2015 is het beleggingsbeleid van Kempen Oranje Participaties N.V. gewijzigd en mag er naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd worden. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 3,80
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
20-05-2019
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 29-02-2020

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -21,14 % -63,64 %
Tracking error i 8,82 % 9,36 %
Information ratio i -0,17 0,26
Beta i 0,93 0,86
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Geografische verdeling (31-12-2019)

33,2 %
Nederland
18,7 %
Verenigd Koninkrijk
8,5 %
Ierland
7,4 %
Duitsland
6,2 %
Italië
5,3 %
Frankrijk
5,0 %
Singapore
4,3 %
Zwitserland
2,4 %
Luxemburg
1,6 %
Noorwegen
0,7 %
Zweden
6,7 %
Cash
Totaal
100 %

Top 5 belangen (29-02-2020)

17,3 %
BE Semiconductor Industries
8,5 %
Insight Liquidity Fund EUR Cash Fund
7,9 %
Coats
7,3 %
Avon Rubber
5,6 %
Washtec
Totaal
46,7 %

Sectorverdeling (31-12-2019)

44,6 %
Industr. Goederen & Diensten
22,7 %
Technologie
12,1 %
Voeding & Drank
8,5 %
Geldmarkt Beleggingsinst
2,4 %
Autos & Onderdelen
1,3 %
Media
0,9 %
Detailhandel
0,8 %
Olie & Gas
6,7 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,75 %
Service fee i
0,20 %
Verwachte lopende kosten i
0,95 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,95 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2018.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,50 %
Swing factor neerwaarts i
1,50 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een totaal beleggingsresultaat (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis behalen.
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small-caps Europa
Datum van oprichting
29-08-1985
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
ISIN i
NL0000440675
Aanmeldingstermijn aankoop
Circa 32 kalenderdagen voor aanvang kwartaal
Aanmeldingstermijn verkoop
Circa 32 kalenderdagen voor aanvang kwartaal
Bijzonderheden
Orders dienen uiterlijk de laatste werkdag voor het einde van november, februari, mei en augustus voor 16:00 uur door de bank of commissionair naar het NYSE Euronext handelsplatform te zijn gestuurd om de handelsdag erna uitgevoerd te kunnen worden.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management NV op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.Â

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het ESG-beleid van Kempen is voor de drie relevante pijlers – uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap – volledig in het beleggingsproces van ons fonds ingebed.

Â

Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP) biedt de mogelijkheid om in kleine Europese ondernemingen te beleggen. KOP belegt in de aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en streeft naar een belang van 5% of meer in het gestorte nominale aandelenkapitaal van iedere onderneming. KOP stelt zich op als een betrokken aandeelhouder voor de lange termijn. We voeren regelmatig overleg met de ondernemingen in onze portefeuille. Door de omvang van ons belang en de nauwe relatie met de ondernemingen in onze portefeuille kunnen we invloed uitoefenen op de agenda van de jaarvergadering. Op jaarvergaderingen oefenen we altijd ons stemrecht uit en maken we ook onze reactie kenbaar.

Â

De figuur 'ESG-integratie in het beleggingsproces' laat stapsgewijs zien hoe het ESG-beleid van Kempen in het beleggingsproces van ons fonds is geïmplementeerd.

Â

1. Uitsluiting

Het fonds sluit beleggingen uit in entiteiten die betrokken zijn bij de productie van tabak en controversiële wapens zoals clustermunitie, anti-persoonsmijnen, kernkoppen en chemische en biologische wapens. Voor de automatische screening en de uitsluiting van ondernemingen uit ons beleggingsuniversum maken we gebruik van gegevens van MSCI ESG Research.

Â

De volgende stap in ons proces, de quickscan, stelt ons daarnaast in staat om ondernemingen waarvan de activiteiten en de handelwijze niet aan onze duurzaamheidscriteria voldoen, te vermijden. Op basis van gegevens van MSCI ESG Research en Sustainalyticsscreenen we elke onderneming middels een checklist.

Â

2. ESG-integratie

Tijdens de fundamentele analyse verdiepen we ons verder in de ESG-kenmerken van een onderneming. Hierbij kijken we per onderneming naar materiële sectorspecifieke risico’s en bedrijfsspecifieke risico’s en praktijken. We putten hiervoor uit verschillende bronnen, onder meer MSCI ESG Research en Sustainalytics. Als onze mening afwijkt van de externe ESG research leggen we uit waarom. Daarnaast kijken we naar de exposure naar controversiële activiteiten en duurzame kansen hetgeen kan leiden tot een lagere of hogere Kempen ESG score. Op basis van de bovengenoemde fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming en kennen we aan iedere onderneming een score op een schaal van 1 tot 5 toe. In het geval van een lagere score dient het aandeel een hoger opwaarts potentieel te bieden om in de portefeuille opgenomen te worden.

Â

3. Actief aandeelhouderschap

Als langetermijnbelegger kiezen we voor een breed engagement met de ondernemingen in onze portefeuille. We zijn ervan overtuigd dat engagement bij de ondernemingen waarin we een belang hebben, bij ons veel verder gaat dan bij onze concurrenten. We gaan regelmatig in gesprek met de managementteams van de ondernemingen in onze portefeuille en leggen iedere controversiële kwestie en ieder contactmoment schriftelijk vast. We bewaken de vooruitgang die de ondernemingen boeken en blijven onze invloed aanwenden om positieve veranderingen in gang te zetten.

Â

Uitoefening van ons stemrecht is ook een essentieel element van onze duurzame beleggingsfilosofie. We voeren actief overleg met de ondernemingen in onze portefeuille gaan nader in op de agendapunten voor Algemene en Buitengewone Vergaderingen van Aandeelhouders. Vaak bezoeken we daarnaast de jaarvergadering om – soms samen met andere stakeholders – onze standpunten bij het management te benadrukken.

Â

Het ESG Team van Kempen screent onze portefeuille ieder kwartaal en kan suggesties doen voor een dialoog met ondernemingen die op ESG-criteria zwak scoren. De resultaten van deze screening worden ieder kwartaal in een speciale bijeenkomst besproken en op basis van de uitkomsten van deze bespreking stellen we een actielijst op.

Â

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

Â

*

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI ESG research
Screening MSCI ESG research
UN global impact
ESG-integratie in het beleggingsproces
ESG-integratie in het beleggingsproces
Bron NL
disclaimer
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.