Kempen Oranje Participaties NV

Profiel

Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP) is een beleggingsfonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om in kleine Europese ondernemingen te investeren. KOP belegt in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en beoogt een belang van 5% of meer van de uitstaande aandelen per onderneming aan te houden. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

KOP streeft betrokken aandeelhouderschap na en beoogt om op lange termijn een rendement (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis te behalen.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Rendement per 30-06-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand 3,0 %
3 maanden 8,4 %
Dit jaar 22,0 %
2018 -21,1 %
2019 27,6 %
2020 19,0 %
1 jaar (op jaarbasis) 49,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 16,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 20,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 13,9 %
Met ingang van 1 juli 2015 is het beleggingsbeleid van Kempen Oranje Participaties N.V. gewijzigd en mag er naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd worden. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 1.106,88 M 30-06-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 1.106,88 M 30-06-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
3.764.966 30-06-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 306,97 03-08-2021
Transactieprijs i
EUR 295,46 01-07-2021
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 30-06-2021

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 25
Dividendrendement i 1,65 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 1.287 M
K/W-verhouding i 20,23
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 30-06-2021

Onderstaande teksten hebben betrekking op het tweede kwartaal van 2021

Rendement
De intrinsieke waarde van KOP steeg in het tweede kwartaal van 2021 van € 274,90 naar € 293,99 per participatie, waarmee het rendement inclusief het dividend van € 3,80 (betaald op 27 juni) uitkomt op +8,3% en +22,0% voor de eerste helft van 2021. Het gemiddelde rendement van KOP over de afgelopen drie jaar bedraagt +16,0% per jaar en over de afgelopen vijf jaar +20,9% per jaar, waarmee we ruim boven onze doelstelling van gemiddeld 10% per jaar op de lange termijn blijven presteren.

Handel
De handelskoers op 1 juli 2021 bedroeg € 295,46, gebaseerd op de intrinsieke waarde van dat moment met een opslag van 0,5% als gevolg van netto inflow in KOP. De fondsomvang aan het begin van het derde kwartaal bedraagt € 1,1 miljard, wederom een mijlpaal voor KOP. Voor het eerstvolgende handelsmoment van 1 oktober 2021 geldt voor orders in KOP een instructiedeadline van 31 augustus 2021 om 16:00u (via Euronext) en voor de houdstermaatschappijen enkele dagen eerder (via de transferagent van VanLanschotKempen).

Marktontwikkelingen
De MSCI World Index steeg in het tweede kwartaal van 2021 met 6,5% en de MSCI Europe small cap index met 6,0%. Het sentiment op de aandelenbeurzen bleef positief als gevolg van een wereldwijd economisch herstel, aanhoudende lage rentes en relatieve politieke rust. Gedurende het kwartaal waren de ogen van beleggers gericht op de oplopende inflatie wat zowel een impact kan hebben op bedrijfswinsten als op het rentebeleid van centrale banken. De verwachting van de FED dat bovengemiddelde inflatie tijdelijk zal zijn en een renteverhoging pas op zijn vroegst in 2023 zal plaatsvinden, werkten ondersteunend voor aandelenmarkten. De publicatieperiode van de tweedekwartaalcijfers zal meer licht schijnen op de mate waarin bedrijven in staat zijn geweest om de soms forse kosteninflatie door te berekenen en hun winstgevendheid te beschermen. Een bijkomende onzekerheidsfactor is de snelle opkomst van de Delta-variant van het coronavirus wat in een aantal landen tot hernieuwde beperkende overheidsmaatregelen leidt. Beleggers lijken voorzichtig optimistisch alhoewel er regelmatig gewaarschuwd wordt voor een onvermijdelijke correctie van koersen na de forse stijging over de afgelopen 12 maanden. Waarderingen zijn fors opgelopen, de kwaliteit van bedrijven die naar de beurs gaan verslechtert of is volstrekt onduidelijk (Spacs). De noodzaak echter voor beleggers om rendement te maken om de negatieve rente, de belastingdruk op vermogen en de oplopende inflatie te compenseren is alom aanwezig. Dit maakt financiële markten zeer gevoelig voor het rentebeleid van centrale banken.

Portefeuille-ontwikkelingen
Over het algemeen was het bedrijfsnieuws rondom onze deelnemingen positief in het tweede kwartaal.

Beter dan verwachte eerstekwartaalcijfers kwamen van El.En, LaDoria, Kendrion en Washtec. El.En (+25,5%) rapporteerde zeer sterke resultaten met een 25%-omzetgroei voor medisch laserapparatuur en zelfs 150% groei voor industriële laserapparatuur waarna de onderneming de verwachtingen voor het hele jaar naar boven bijstelde. Dit houdt in dat de omzet van El.En in de afgelopen vijf jaar is verdubbeld zonder gebruik te maken van overnames. Ondanks de moeilijke vergelijkingsbasis omdat de omzet vorig jaar profiteerde van de lockdowns, was La Doria (+5,8%) in staat om in het eerste kwartaal haar omzet verder te laten groeien waarbij de winstmarge een nieuw record van 9% liet zien. Vooral de industriële divisie van Kendrion (+6,9%) liet in het eerste kwartaal een sterke groei zien waarbij de winstmarge nu al op de doelstelling van 2025 ligt. Na een lange periode van terughoudendheid plaatsten klanten van Washtec (+11,4%) in maart en april grote orders wat tot een fors herstel van de resultaten zal leiden in de komende kwartalen en wat de onderneming de mogelijkheid gaf om de verwachtingen naar boven bij te stellen.

Wij vonden de eerstekwartaalcijfers van AvonRubber (-17,8%) en ForFarmers (-10,9%) tegenvallen. AvonRubber komt slecht uit de startblokken na de verkoop van de Dairy divisie en aankoop van Team Wendy en Ceradyne. Vertraging bij de conversie van nieuwe contracten naar omzet bij Ceradyne zorgt voor tegenvallende groei en onderbezetting op de vaste kosten. De komende jaren zullen omzet en winstgevendheid groeien als gevolg van nieuwe producten die zullen worden geïntroduceerd en contracten die op dit moment worden gesloten (onder andere voor Europese militaire klanten, waaronder Nederland) alsmede omzet- en kostensynergiën die worden behaald als gevolg van deze overnames. Ook ForFarmers liet tegenvallende kwartaalcijfers zien door een aanhoudende competitieve markt en ongunstige contracten met afnemers in Duitsland. Dit in combinatie met stijgende grondstofkosten zorgde ervoor dat de brutomarge kromp en de operationele winst daalde.

Belangrijk nieuws kwam van Momentum Group (+14,8%). Net als de beursgenoteerde ondernemingen Lagercrantz, Addtech en Addlife komt Momentum Group oorspronkelijk uit de boedel van de Zweedse industriële groep Bergman & Beving. De strategie van deze groep heeft van oudsher twee uitgangspunten: groeien zowel autonoom als met behulp van overnames en vervolgens de onderneming splitsen waarbij ieder onderdeel een eigen beursnotering krijgt en opnieuw door middel van overnames binnen haar eigen niche verder kan groeien. Zo ook bij Momentum, waarbinnen de Tools-divisie in 2020 branchegenoot Swedol overnam en verdubbelde in grootte. De Tools/Swedol-divisie zal zich de komende jaren vooral richten op de synergiën van de overname, terwijl de andere divisie van Momentum, Components & Services, juist wil groeien door middel van overnames. Het was dan ook geen verrassing dat het bestuur van Momentum in mei heeft besloten om de Components & Services divisie een eigen naam, Alligo, en een eigen beursnotering te geven. Aandeelhouders van Momentum Group krijgen later dit jaar dus ook aandelen Alligo in hun portefeuille door middel van een ‘dividend-in-kind’.

Wij hebben in juni kennisgemaakt met Goetz Bendele, de nieuwe CEO van Suss Microtec (+3,9%). Hij is de voormalige CEO van het beursgenoteerde technologiebedrijf LPKF Laser & Electronics waar onder zijn leiding een indrukwekkend herstel heeft plaatsgevonden. Vanuit zijn eerdere rollen bij McKinsey en TSMC heeft hij een diepe kennis en ruime ervaring in de halfgeleiderindustrie. Wij denken dat hij samen met de nieuwe COO Thomas Rohe en de veel sterkere Raad van Commissarissen een krachtig team vormt dat Suss Microtec de komende jaren een belangrijke impuls zal geven richting structureel hogere omzetgroei en winstgevendheid.

Bij Coats (+20,7%) is de nieuwe bestuursvoorzitter en bij Forfarmers de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen aangetreden en we hebben ze beiden de afgelopen weken kunnen spreken. De nieuwe voorzitter van Coats presenteerde een lijst van initiatieven die de komende jaren zullen worden uitgevoerd onder zijn leiderschap. Een belangrijk onderdeel is potentieel het afstoten van de pensioenverplichtingen, wat beleggers als een aanhoudend risico zien en wat op de waardering van het aandeel drukt. Daarnaast verwachten wij een versterking van de Performance Materials-divisie door middel van aantrekkelijk productinnovaties en overnames. Bij de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Forfarmers hebben wij ons ongenoegen kenbaar gemaakt over de operationele gang van zaken bij het bedrijf. Het is niet de eerste keer dat ForFarmers operationeel een steek liet vallen met de verkeerde verkoopcontracten in Duitsland. We hebben onze zorgen meermaals gedeeld met zowel het bestuur als ook in ons gesprek met de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen. Wij vinden dat de dagelijkse aansturing strakker moet en dat onderneming-specifieke risico’s onvoldoende inzichtelijk zijn (grondstofprijzen, klantcontracten) op management niveau. Na de halfjaarcijfers zullen we de dialoog voortzetten, waarbij wij ook van mening zijn dat inzake kapitaalallocatie het roer om moet. Groei middels acquisities is niet wenselijk gegeven de moeilijke eindmarkten en het zwakke integratie- en operationele track record van de onderneming. Wij denken dat een aanzienlijke aandeleninkoop, al dan niet gesteund met desinvesteringen van structureel niet-presterende onderdelen, meer waarde kan creëren voor de eigenaren van het bedrijf.

Wij zijn in juni op bezoek geweest bij het Rotterdamse bedrijf Santon, onderdeel van onze deelneming DiscoverIE (+41,2%). Santon produceert hoogwaardige schakelaars die onder meer worden gebruikt voor het schakelen van hoge stromen in bijvoorbeeld zonneparken, treinen, elektriciteitscentrales, industriële toepassingen en in de scheepvaart. Wij zijn zeer onder de indruk van de positionering, innovatiekracht en operationele efficiëntie van de onderneming. Santon krijgt binnen DiscoverIE alle ruimte om te ondernemen en te groeien waarbij de laatste zich vooral beperkt tot financiële controle en ondersteuning. Belangrijk aandachtspunt is opvolging bij door DiscoverIE overgenomen bedrijven aangezien de voormalige directeur grootaandeelhouders, na de verkoop aan DiscoverIE minder aansporing hebben om langjarig onder de nieuwe eigenaar hun voormalig bedrijf als manager aan te sturen.

We hebben in het tweede kwartaal een nieuwe deelneming aangekondigd, namelijk in het Engelse Premier Foods. Premier Foods produceert voedingsmiddelen, zoals desserts, soepen, snacks en sauzen die vooral worden verkocht via supermarkten. De onderneming is voornamelijk actief in het Verenigd Koninkrijk met merken als Mr Kipling, Cadbury en Sharwood’s en heeft daarmee een aandeel van 94% in Britse huishoudens. Door COVID, productinnovaties en gezondere alternatieven heeft een viertal merken van Premier Foods afgelopen jaar ieder >1 miljoen nieuwe huishoudens aangetrokken. De strategische partnerships met multinationals als Mondelez en Nissin Foods versterkt de positie van Premier Foods in het Verenigd Koninkrijk en helpt de internationale omzet te vergroten. Recent heeft Premier Foods een aanpalende groeicategorie betreden in kruiden en specerijen als distributeur van Cape Herb and Spices. Door hoge kasstromen, een pensioendeal, desinvesteringen en een herfinanciering is de balans versterkt en hiermee ruimte gemaakt voor strategische investeringen en groeiende dividenduitkeringen. Wij vinden de waardering van minder dan 10x de netto winst aantrekkelijk en daarmee biedt de Premier Foods deelneming KOP een aantrekkelijke toekomstig rendement tegen een relatief laag risico.

Zoals gewoonlijk hebben we op dit moment een aantal nieuwe deelnemingen in. Wij hopen gedurende de komende kwartalen wederom een nieuwe deelneming te kunnen aankondigen. We kunnen van een ruime kaspositie gebruik maken indien de bewegelijkheid van koersen op de beurzen de komende kwartalen toeneemt.

Waarderingen
De waardering van de KOP-portefeuille is gestegen gedurende het kwartaal. De voor cash gecorrigeerde koers-winstverhouding (EV/EBIT 2022E) van de portefeuille staat op 16x. In historisch perspectief is dit hoog, echter gezien de aanhoudend lage rente is het lange termijn koerspotentieel van de portefeuille in onze optiek nog steeds interessant.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-06-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand 3,0 %
3 maanden 8,4 %
Dit jaar 22,0 %
2018 -21,1 %
2019 27,6 %
2020 19,0 %
1 jaar (op jaarbasis) 49,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 16,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 20,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 13,9 %
Met ingang van 1 juli 2015 is het beleggingsbeleid van Kempen Oranje Participaties N.V. gewijzigd en mag er naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd worden. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 3,80
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
27-05-2021
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 30-06-2021

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -23,08 % -63,64 %
Tracking error i 10,18 % 9,45 %
Information ratio i -0,18 0,25
Beta i 0,75 0,83
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Geografische verdeling (30-06-2021)

27,9 %
Verenigd Koninkrijk
19,8 %
Nederland
10,4 %
Duitsland
8,4 %
Italië
7,5 %
Zwitserland
6,9 %
Zweden
6,1 %
Frankrijk
6,1 %
Singapore
4,2 %
Ierland
1,3 %
Cash
1,2 %
Finland
0,2 %
Noorwegen
Totaal
100 %

Sectorverdeling (30-06-2021)

36,8 %
Industriële waarden
21,2 %
Technologie
9,6 %
Gezondheidszorg
1,4 %
Overig
Totaal
69 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,750 %
Service fee i
0,20 %
Verwachte lopende kosten i
0,95 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,95 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2020.

Overige kosten

Slide to see more
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een totaal beleggingsresultaat (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis behalen.
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small-caps Europa
Datum van oprichting
29-08-1985
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
ISIN i
NL0000440675
Aanmeldingstermijn aankoop
Circa 32 kalenderdagen voor aanvang kwartaal
Aanmeldingstermijn verkoop
Circa 32 kalenderdagen voor aanvang kwartaal
Bijzonderheden
Orders dienen uiterlijk de laatste werkdag voor het einde van november, februari, mei en augustus voor 16:00 uur door de bank of commissionair naar het NYSE Euronext handelsplatform te zijn gestuurd om de handelsdag erna uitgevoerd te kunnen worden.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management NV op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Duurzaamheidpublicaties

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.Â

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het ESG-beleid van Kempen is voor de drie relevante pijlers – uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap – volledig in het beleggingsproces van ons fonds ingebed.

Â

Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP) biedt de mogelijkheid om in kleine Europese ondernemingen te beleggen. KOP belegt in de aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en streeft naar een belang van 5% of meer in het gestorte nominale aandelenkapitaal van iedere onderneming. KOP stelt zich op als een betrokken aandeelhouder voor de lange termijn. We voeren regelmatig overleg met de ondernemingen in onze portefeuille. Door de omvang van ons belang en de nauwe relatie met de ondernemingen in onze portefeuille kunnen we invloed uitoefenen op de agenda van de jaarvergadering. Op jaarvergaderingen oefenen we altijd ons stemrecht uit en maken we ook onze reactie kenbaar.

Â

De figuur 'ESG-integratie in het beleggingsproces' laat stapsgewijs zien hoe het ESG-beleid van Kempen in het beleggingsproces van ons fonds is geïmplementeerd.

Â

1. Uitsluiting

Het fonds sluit beleggingen uit in entiteiten die betrokken zijn bij de productie van tabak en controversiële wapens zoals clustermunitie, anti-persoonsmijnen, kernkoppen en chemische en biologische wapens. Voor de automatische screening en de uitsluiting van ondernemingen uit ons beleggingsuniversum maken we gebruik van gegevens van MSCI ESG Research.

Â

De volgende stap in ons proces, de quickscan, stelt ons daarnaast in staat om ondernemingen waarvan de activiteiten en de handelwijze niet aan onze duurzaamheidscriteria voldoen, te vermijden. Op basis van gegevens van MSCI ESG Research en Sustainalyticsscreenen we elke onderneming middels een checklist.

Â

2. ESG-integratie

Tijdens de fundamentele analyse verdiepen we ons verder in de ESG-kenmerken van een onderneming. Hierbij kijken we per onderneming naar materiële sectorspecifieke risico’s en bedrijfsspecifieke risico’s en praktijken. We putten hiervoor uit verschillende bronnen, onder meer MSCI ESG Research en Sustainalytics. Als onze mening afwijkt van de externe ESG research leggen we uit waarom. Daarnaast kijken we naar de exposure naar controversiële activiteiten en duurzame kansen hetgeen kan leiden tot een lagere of hogere Kempen ESG score. Op basis van de bovengenoemde fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming en kennen we aan iedere onderneming een score op een schaal van 1 tot 5 toe. In het geval van een lagere score dient het aandeel een hoger opwaarts potentieel te bieden om in de portefeuille opgenomen te worden.

Â

3. Actief aandeelhouderschap

Als langetermijnbelegger kiezen we voor een breed engagement met de ondernemingen in onze portefeuille. We zijn ervan overtuigd dat engagement bij de ondernemingen waarin we een belang hebben, bij ons veel verder gaat dan bij onze concurrenten. We gaan regelmatig in gesprek met de managementteams van de ondernemingen in onze portefeuille en leggen iedere controversiële kwestie en ieder contactmoment schriftelijk vast. We bewaken de vooruitgang die de ondernemingen boeken en blijven onze invloed aanwenden om positieve veranderingen in gang te zetten.

Â

Uitoefening van ons stemrecht is ook een essentieel element van onze duurzame beleggingsfilosofie. We voeren actief overleg met de ondernemingen in onze portefeuille gaan nader in op de agendapunten voor Algemene en Buitengewone Vergaderingen van Aandeelhouders. Vaak bezoeken we daarnaast de jaarvergadering om – soms samen met andere stakeholders – onze standpunten bij het management te benadrukken.

Â

Het ESG Team van Kempen screent onze portefeuille ieder kwartaal en kan suggesties doen voor een dialoog met ondernemingen die op ESG-criteria zwak scoren. De resultaten van deze screening worden ieder kwartaal in een speciale bijeenkomst besproken en op basis van de uitkomsten van deze bespreking stellen we een actielijst op.

Â

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

Â

--------------------------

* Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI ESG Research
Screening MSCI ESG Research
UN global impact
ESG-integratie in het beleggingsproces
ESG-integratie in het beleggingsproces
Bron nl
disclaimer nl
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.