Kempen Oranje Participaties NV

Profiel

Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP) is een beleggingsfonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om in kleine Europese ondernemingen te investeren. KOP belegt in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en beoogt een belang van 5% of meer van de uitstaande aandelen per onderneming aan te houden. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

KOP streeft betrokken aandeelhouderschap na en beoogt om op lange termijn een rendement (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis te behalen.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Rendement per 31-03-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand 5,7 %
3 maanden 12,6 %
Dit jaar 12,6 %
2018 -21,1 %
2019 27,6 %
2020 19,0 %
1 jaar (op jaarbasis) 71,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i 11,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 19,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 13,7 %
Met ingang van 1 juli 2015 is het beleggingsbeleid van Kempen Oranje Participaties N.V. gewijzigd en mag er naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd worden. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 1.003,77 M 31-03-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 1.003,77 M 31-03-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
3.651.439 31-03-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 277,92 07-05-2021
Transactieprijs i
EUR 276,27 01-04-2021
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 31-03-2021

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 25
Dividendrendement i 1,07 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 1.298 M
K/W-verhouding i 20,33
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-03-2021

Onderstaande teksten hebben betrekking op het eerste kwartaal van 2021

Rendement
De intrinsieke waarde van KOP steeg in het eerste kwartaal van 2021 van € 244,14 naar € 274,90 per participatie, waarmee het rendement uitkomt op +12,6%. Het gemiddelde rendement van KOP over de afgelopen drie jaar bedraagt +11,0% per jaar en over de afgelopen vijf jaar +19,1% per jaar, waarmee we ruim boven onze doelstelling van gemiddeld 10% per jaar op lange termijn blijven presteren.

Handel
De handelskoers op 1 april 2021 bedroeg € 276,26, gebaseerd op de intrinsieke waarde van dat moment met een opslag van 0,5% als gevolg van netto inflow in het fonds. De fondsomvang aan het begin van het tweede kwartaal bedraagt € 1 miljard, een mijlpaal voor het fonds. Voor het eerstvolgende handelsmoment van 1 juli 2021 geldt voor orders in KOP een instructiedeadline van 31 mei 2021 om 16:00u (via Euronext) en voor de houdstermaatschappijen enkele dagen eerder (via de transferagent van VanLanschotKempen).

Marktontwikkelingen
Aandelenbeurzen startten het jaar positief door een combinatie van een wereldwijd economisch herstel, aanhoudend lage rentes en relatieve politieke rust. Als het gaat om de afbouw van lockdowns nemen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten het voortouw, waarbij een enorm investeringsprogramma van $ 2.000 miljard door de regering Biden naar verwachting de komende tijd het economisch herstel nog meer zal versterken. Ook China laat een duidelijk economisch herstel zien, mede door het nagenoeg verdwijnen van Coronabesmettingen. In continentaal Europa verloopt het herstel duidelijk trager door aanhoudende lockdowns als gevolg van vaccinatieprogramma’s die langzaam uit de startblokken komen. Er bestaat op de financiële markten de verwachting van een (tijdelijk) hogere inflatie waardoor aandelenmarkten het relatief goed zouden moeten doen ten opzichte van obligatiemarkten. De MSCI World Index steeg dan ook in het eerste kwartaal van 2021 met 7,0% en de MSCI European small cap index met 9,1%.

Portefeuille ontwikkelingen
KOP is het jaar sterk begonnen met een dubbelcijferig rendement in het eerste kwartaal. Gedurende de afgelopen maanden hebben de bedrijven in portefeuille hun jaarcijfers gepubliceerd en die waren over het algemeen sterk. Een interessant fenomeen in de cijfers van zowel de bedrijven in portefeuille als andere beursfondsen is de zeer sterke kasgeneratie in 2020. Naast lage kapitaalinvesteringen gedurende het gehele jaar, hebben bedrijven over het algemeen hun werkkapitaal fors omlaag gebracht tegen het einde van het jaar, wat tot hoge kasstromen heeft geleid en de balansen op jaareinde heeft versterkt. Zo rapporteerden de twee bedrijven met de hoogste schuldratio’s, Kendrion en SAF Holland, acceptabele niveaus van respectievelijk 2,3x en 2,6x ten opzichte van de operationele kasstroom.

Een andere duidelijke trend is het aanhoudende enthousiasme bij beleggers over de halfgeleiderindustrie. In het eerste kwartaal bereikten de koersen van grote bedrijven zoals bijvoorbeeld ASML, Applied Materials en TSMC, maar ook van onze halfgeleiderspelers BESI en Suss Microtec nieuwe ‘all time highs’.

BESI (+44%) liet sterke vierdekwartaalcijfers zien, waarbij de onderneming verwacht dat de omzet in het eerste kwartaal van 2021 met 30-40% zal stijgen ten opzichte van het vierde kwartaal 2020 in combinatie met een aanhoudend hoge winstmarge. In de eerste week van april liet BESI bovendien weten dat haar orderintake in het eerste kwartaal van 2021 een groei heeft laten zien van maar liefst 176%, wat op korte termijn tot een verdere stijging van de resultaten zal leiden. Hierbij lijkt de recent aangekondigde samenwerking met Applied Materials een voortvarende start te hebben. De uitstekende vooruitzichten voor machinebouwers zoals BESI werd bovendien bevestigd door recent aangekondigde grote investeringsprogramma’s van klanten zoals Intel en TSMC.

Ook Suss Microtec (+41%) liet in een persbericht weten dat haar orderintake in het eerste kwartaal, met een stijging van meer dan 10% ten opzichte van vorig jaar, zich beter heeft ontwikkeld dan verwacht. Bovendien kondigde het bedrijf aan een nieuwe CEO en een nieuwe COO aangetrokken te hebben die in mei zullen beginnen. Beide managers hebben ruime ervaring en een uitstekend track record in het verbeteren van de operationele efficiëntie bij bedrijven; iets waar Suss Microtec behoefte aan heeft.

Belangrijk nieuws kwam van Lectra (+13%), dat in februari aankondigde haar grootste concurrent Gerber over te nemen. Terwijl Lectra vooral succesvol is in automotive en de Europese modemarkt, heeft Gerber met name in de Amerikaanse modemarkt een sterke positie en is op het gebied van software in de Verenigde Staten bijna tien keer groter dan Lectra. Onder leiding van haar private equity eigenaar heeft Gerber de afgelopen jaren een aanzienlijke transitie ondergaan waardoor de winstgevendheid flink is verbeterd en de producten zijn geïnnoveerd. Deze overname van € 295 miljoen (in cash en nieuwe Lectra aandelen) zal de omzet van Lectra met 70% vergroten en door de combinatie en het economisch herstel zal de operationele winst van Lectra naar onze verwachting stijgen van € 25 miljoen in 2020 naar bijna € 70 miljoen in 2022. Door de overname van Gerber zal Lectra in de toekomst ook door externe partijen (waaronder in de Chinese faciliteit van het Nederlandse VDL) haar machines laten maken.

Naast BESI en Suss Microtec waren Kendrion (+32%) en onze Italiaanse namen LaDoria (+32%) en El.En (+32%) andere sterke stijgers in het kwartaal. De koers van Kendrion herstelde, nadat het aandeel relatief achterbleef vorig jaar, mede geholpen door sterke cijfers van vooral de industriële activiteiten en het eerder genoemde herstel van de balans door goede kasstromen. De onderneming is vol vertrouwen in de toekomst en ziet groeimogelijkheden in bijvoorbeeld de automatisering van logistiek, robotica en windenergie. Om aan de toenemende vraag te kunnen blijven voldoen heeft Kendrion besloten haar productiecapaciteit in China fors uit te breiden.

De cijfers van La Doria lieten het verwachte positieve effect zien van lockdowns als gevolg van de COVID-19-crisis. De consumptie van Italiaanse voedingsconserven is vorig jaar fors gestegen en La Doria liet dan ook een omzetstijging zien van 18% in 2020. Na een normalisatie van vraag in 2021, verwacht de onderneming verdere groei in de jaren daarna. Vooral de winstgevendheid zal op een structureel hoger niveau komen, door de grotere schaal, voordelen uit het investeringsprogramma en nieuwe klanten in de meest winstgevende pastasauzenactiviteiten. La Doria heeft dan ook haar dividend verder verhoogd waardoor het dividendrendement uitkomt op 3,4%. El.En liet een verrassend sterk omzetherstel zien in de tweede jaarhelft nadat de onderneming met haar fabrieken in Wuhan en Noord-Italië vorig jaar in het hart werd getroffen door de COVID-19-crisis. Met name de Chinese industriële activiteiten laten een forse groei zien, maar ook de medische laseractiviteiten profiteren van een vraagherstel in combinatie met succesvolle innovaties (nieuwe machines voor haarverwijdering, vergruizen nierstenen, behandeling lichaamsvet). Voor 2021 verwacht El.En dubbelcijferige winstgroei, gedreven door groei in beide divisies.

Relatieve zwakke koersontwikkelingen zagen we bij Acomo (+2%), DiscoverIE (+1%) en Coats (-11%), waarbij de cijfers van DiscoverIE solide waren maar het aandeel vooral moet opboksen tegen een sterke koersperformance vorig jaar. COVID-19 heeft de resultaten van Acomo gedrukt vorig jaar (operationele winst -4%) door de dalende prijzen voor verhandelde goederen zoals thee en peper, alsmede stijgende logistieke kosten. Bovendien heeft de onderneming eenmalige kosten gemaakt voor de overname van Tradin. De koers van Coats blijft net als vorig jaar achter bij de brede aandelenmarkt. De druk op wereldwijde kledingverkopen houdt aan waarbij trends als digitalisering, duurzaamheid en verplaatsing van kledingproductie naar landen buiten China doorgaan. Hier is Coats goed gepositioneerd waarbij met name haar activiteiten in Vietnam groei laten zien. In de resultaten van Coats viel vooral de omzet van speciaaldraad voor bijvoorbeeld de olie-en-gasindustrie en industriële- en militaire beschermende kleding tegen, terwijl de automotive-industrie het relatief goed deed. De komende twee jaar zal Coats nog aanvullende bijdragen storten in haar pensioenfonds, waarna de vrije kasstroom voor aandeelhouders weer zal stijgen.

Nadat we vorig jaar twee deelnemingen volledig hebben verkocht (Oeneo en Sligro) en drie nieuwe deelnemingen hebben toegevoegd (DiscoverIE, AlliancePharma en Momentum Group), konden we in het eerste kwartaal van 2021 wederom een nieuwe deelneming melden, namelijk in het Engelse Sthree Plc. Daarmee komt het totaal aantal deelnemingen op 18, binnen de door ons gewenste 15-20 corridor.

Sthree is 's werelds grootste uitzendspecialist in zogenaamde STEM-markten (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Namens haar klanten werft het bedrijf hoogwaardig personeel op vaste of contractbasis, voor projecten bij klanten op het gebied van bijvoorbeeld IT infrastructuur, cloud en cybersecurity. Sthree heeft kantoren in Europa, Noord-Amerika en Azië met merken zoals Computer Futures, Huxley en Progressive (www.progressiverecruitment.com/nl-nl/). De onderneming levert technische experts aan klanten in uiteenlopende sectoren, waaronder ICT, financiële instellingen, medische- en voedingstechnologie, ingenieursbureaus en (duurzame) energieleveranciers.

Naarmate de wereld blijft digitaliseren, zal de vraag naar personeel in STEM-markten blijven groeien en Sthree verwacht bovendien de komende vier jaar haar marktaandeel met 50% te laten stijgen. Door beter gebruik te maken van haar schaalgrootte, verwacht het bedrijf eveneens een stijging van de winstmarge en de vrije kasstromen.

Wij volgen Sthree al jaren en zijn onder de indruk van de operationele prestaties en de strategische vooruitgang van het bedrijf. Wij zijn van mening dat Sthree ons een interessante groeikarakteristiek biedt tegen een aantrekkelijke waardering van 15x verwachte operationele winst 2022. De participatie in Sthree vertegenwoordigde aan het eind van het eerste kwartaal ongeveer 4% van de KOP-portefeuille.

Zoals gewoonlijk hebben we op dit moment een aantal nieuwe deelnemingen in opbouw waarbij we alert zijn als het gaat om koersvorming in geval van beperkte verhandelbaarheid. Wij hopen gedurende de komende kwartalen wederom een nieuwe deelneming te kunnen aankondigen. We kunnen van een ruime kaspositie gebruikmaken indien de bewegelijkheid van koersen op de beurzen de komende kwartalen toeneemt.

Waarderingen
De waardering van de KOP-portefeuille is gestegen gedurende het kwartaal. De voor cash gecorrigeerde koers-winstverhouding (EV/EBIT 2022E) van de portefeuille staat op 15x. In historisch perspectief is dit hoog, echter gezien de aanhoudend lage rente is het langetermijnkoerspotentieel van de portefeuille in onze optiek nog steeds interessant.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-03-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand 5,7 %
3 maanden 12,6 %
Dit jaar 12,6 %
2018 -21,1 %
2019 27,6 %
2020 19,0 %
1 jaar (op jaarbasis) 71,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i 11,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 19,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 13,7 %
Met ingang van 1 juli 2015 is het beleggingsbeleid van Kempen Oranje Participaties N.V. gewijzigd en mag er naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd worden. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 3,80
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
05-06-2020
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-03-2021

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -23,08 % -63,64 %
Tracking error i 10,00 % 9,46 %
Information ratio i -0,46 0,24
Beta i 0,77 0,84
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Geografische verdeling (31-03-2021)

26,1 %
Verenigd Koninkrijk
22,7 %
Nederland
11,2 %
Duitsland
7,8 %
Italië
7,2 %
Zwitserland
6,0 %
Frankrijk
5,7 %
Ierland
5,6 %
Singapore
5,2 %
Zweden
1,8 %
Cash
0,9 %
Noorwegen
Totaal
100 %

Sectorverdeling (31-03-2021)

49,1 %
Industr. Goederen & Diensten
16,4 %
Technologie
14,7 %
Voeding & Drank
5,7 %
Geldmarkt Beleggingsinst
4,8 %
Constructie & Materialen
3,9 %
Autos & Onderdelen
3,4 %
Gezondheidszorg
0,2 %
Detailhandel
1,8 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,750 %
Service fee i
0,20 %
Verwachte lopende kosten i
0,95 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,95 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2020.

Overige kosten

Slide to see more
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een totaal beleggingsresultaat (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis behalen.
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small-caps Europa
Datum van oprichting
29-08-1985
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
ISIN i
NL0000440675
Aanmeldingstermijn aankoop
Circa 32 kalenderdagen voor aanvang kwartaal
Aanmeldingstermijn verkoop
Circa 32 kalenderdagen voor aanvang kwartaal
Bijzonderheden
Orders dienen uiterlijk de laatste werkdag voor het einde van november, februari, mei en augustus voor 16:00 uur door de bank of commissionair naar het NYSE Euronext handelsplatform te zijn gestuurd om de handelsdag erna uitgevoerd te kunnen worden.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management NV op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Duurzaamheidpublicaties

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.Â

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het ESG-beleid van Kempen is voor de drie relevante pijlers – uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap – volledig in het beleggingsproces van ons fonds ingebed.

Â

Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP) biedt de mogelijkheid om in kleine Europese ondernemingen te beleggen. KOP belegt in de aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en streeft naar een belang van 5% of meer in het gestorte nominale aandelenkapitaal van iedere onderneming. KOP stelt zich op als een betrokken aandeelhouder voor de lange termijn. We voeren regelmatig overleg met de ondernemingen in onze portefeuille. Door de omvang van ons belang en de nauwe relatie met de ondernemingen in onze portefeuille kunnen we invloed uitoefenen op de agenda van de jaarvergadering. Op jaarvergaderingen oefenen we altijd ons stemrecht uit en maken we ook onze reactie kenbaar.

Â

De figuur 'ESG-integratie in het beleggingsproces' laat stapsgewijs zien hoe het ESG-beleid van Kempen in het beleggingsproces van ons fonds is geïmplementeerd.

Â

1. Uitsluiting

Het fonds sluit beleggingen uit in entiteiten die betrokken zijn bij de productie van tabak en controversiële wapens zoals clustermunitie, anti-persoonsmijnen, kernkoppen en chemische en biologische wapens. Voor de automatische screening en de uitsluiting van ondernemingen uit ons beleggingsuniversum maken we gebruik van gegevens van MSCI ESG Research.

Â

De volgende stap in ons proces, de quickscan, stelt ons daarnaast in staat om ondernemingen waarvan de activiteiten en de handelwijze niet aan onze duurzaamheidscriteria voldoen, te vermijden. Op basis van gegevens van MSCI ESG Research en Sustainalyticsscreenen we elke onderneming middels een checklist.

Â

2. ESG-integratie

Tijdens de fundamentele analyse verdiepen we ons verder in de ESG-kenmerken van een onderneming. Hierbij kijken we per onderneming naar materiële sectorspecifieke risico’s en bedrijfsspecifieke risico’s en praktijken. We putten hiervoor uit verschillende bronnen, onder meer MSCI ESG Research en Sustainalytics. Als onze mening afwijkt van de externe ESG research leggen we uit waarom. Daarnaast kijken we naar de exposure naar controversiële activiteiten en duurzame kansen hetgeen kan leiden tot een lagere of hogere Kempen ESG score. Op basis van de bovengenoemde fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming en kennen we aan iedere onderneming een score op een schaal van 1 tot 5 toe. In het geval van een lagere score dient het aandeel een hoger opwaarts potentieel te bieden om in de portefeuille opgenomen te worden.

Â

3. Actief aandeelhouderschap

Als langetermijnbelegger kiezen we voor een breed engagement met de ondernemingen in onze portefeuille. We zijn ervan overtuigd dat engagement bij de ondernemingen waarin we een belang hebben, bij ons veel verder gaat dan bij onze concurrenten. We gaan regelmatig in gesprek met de managementteams van de ondernemingen in onze portefeuille en leggen iedere controversiële kwestie en ieder contactmoment schriftelijk vast. We bewaken de vooruitgang die de ondernemingen boeken en blijven onze invloed aanwenden om positieve veranderingen in gang te zetten.

Â

Uitoefening van ons stemrecht is ook een essentieel element van onze duurzame beleggingsfilosofie. We voeren actief overleg met de ondernemingen in onze portefeuille gaan nader in op de agendapunten voor Algemene en Buitengewone Vergaderingen van Aandeelhouders. Vaak bezoeken we daarnaast de jaarvergadering om – soms samen met andere stakeholders – onze standpunten bij het management te benadrukken.

Â

Het ESG Team van Kempen screent onze portefeuille ieder kwartaal en kan suggesties doen voor een dialoog met ondernemingen die op ESG-criteria zwak scoren. De resultaten van deze screening worden ieder kwartaal in een speciale bijeenkomst besproken en op basis van de uitkomsten van deze bespreking stellen we een actielijst op.

Â

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

Â

--------------------------

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI ESG research
Screening MSCI ESG research
UN global impact
ESG-integratie in het beleggingsproces
ESG-integratie in het beleggingsproces
Bron NL
disclaimer
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.