Kempen Oranje Participaties N.V.

Profiel

Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP) is een beleggingsfonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om in kleine Europese ondernemingen te investeren. KOP belegt in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en beoogt een belang van 5% of meer van de uitstaande aandelen per onderneming aan te houden.

KOP streeft betrokken aandeelhouderschap na en beoogt om op lange termijn een rendement (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis te behalen.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Rendement per 31-07-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand -3,2 %
3 maanden -7,1 %
Dit jaar 10,3 %
2016 32,8 %
2017 42,3 %
2018 -21,1 %
1 jaar (op jaarbasis) -7,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 12,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 16,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 12,7 %
Met ingang van 1 juli 2015 is het beleggingsbeleid van Kempen Oranje Participaties N.V. gewijzigd en mag er naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd worden. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 643,69 M 31-07-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 643,69 M 31-07-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
3.564.355 31-07-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 174,78 21-08-2019
Transactieprijs i
EUR 187,42 01-07-2019
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 30-06-2019

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 20
Dividendrendement i 3,36 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 948 M
K/W-verhouding i 17,17
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-06-2019

Onderstaande teksten hebben betrekking op het tweede kwartaal van 2019.

Rendement
De intrinsieke waarde van KOP steeg in het tweede kwartaal van 2019 van € 184,98 naar € 186,48 per participatie waarmee het rendement - inclusief het uitbetaalde dividend van € 3,80 - uitkomt op 3,0%. Het rendement in de eerste helft van het jaar bedraagt daarmee 13,9%. Na een sterke daling in het vierde kwartaal van 2018 en een fors herstel in het eerste kwartaal van 2019 was de koersontwikkeling van KOP in het tweede kwartaal rustiger. Op maandbasis echter, zien wij nog steeds hoge beweeglijkheid, in lijn met het onzekere sentiment op de beurs. Volatiliteit is onlosmakelijk verbonden met het beleggen in Europese small-caps en daarom is onze beleggingsfilosofie van betrokken langetermijnaandeelhouderschap in sterke bedrijven enorm belangrijk. Het gemiddelde rendement over de afgelopen drie jaar bedraagt 16,6% per jaar.

Handel
De handelskoers op 1 juli 2019 bedroeg € 187,42, gebaseerd op de intrinsieke waarde van dat moment met een opslag van 0,5% als gevolg van netto inflow in KOP. Het aantal geplaatste aandelen KOP steeg met 1% en de fondsomvang komt daarmee uit op circa € 660 miljoen. Voor het eerstvolgende handelsmoment van 1 oktober 2019 geldt voor orders in KOP een instructiedeadline van 31 augustus 2019 om 16:00u (via Euronext) en voor de houdstermaatschappijen enkele dagen eerder (via de transfer-agent van Kempen).

Marktontwikkelingen
De MSCI Europe small cap index steeg in het tweede kwartaal met 1,5%. Aandelenbeurzen werden heen en weer geslingerd tussen de negatieve invloed van een afzwakkende wereldwijde economische groei (met name door de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China) en het stuwende effect van een dalende rente. Dit zorgt voor dalende risicopremies en aanhoudend fusie- en overnamegeweld. Immers, bedrijven die hun omzetgroei zien afzwakken en kapitaal goedkoper zien worden zijn geneigd overnames te doen waarbij private equity als verkoper vaak een belangrijke rol speelt. Daarnaast worden aandelen nog steeds massaal ingekocht door bedrijven, waardoor ten minste de groei per aandeel gewaarborgd blijft. Nervositeit en accomoderend beleid van centrale banken leidt tot een stijgende goudprijs terwijl de oplopende spanning tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor stijgende olieprijzen. Dit kan mogelijk tot nieuwe kosteninflatie bij bedrijven leiden en winstgevendheid onder druk zetten, wat overnames extra aantrekkelijk maakt als mogelijke nieuwe bron van omzetgroei en kostenbesparingen. We zien dit met name in de sectoren energie, verzekeringen en farmacie en in de auto-industrie waar Fiat Chrysler en Renault probeerden middels een fusie hun positie te versterken. De zwakke reële economische groei en veelal beperkte noodzaak om in nieuwe kapitaalsgoederen te investeren, zorgt ervoor dat de overdadige liquiditeit zijn weg vindt naar private equity en public equity (aandelenbeurzen) wat waarderingsniveaus voor financiële activa (aandelen, obligaties, vastgoed) hooghoudt.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-06-2019

Wat betreft portefeuille-ontwikkelingen hebben we in het tweede kwartaal geen nieuwe deelneming gemeld, al hebben we er een aantal in opbouw. Zoals in eerdere berichten opgemerkt, blijft liquiditeit een uitdaging en herinneren eerdere winstwaarschuwingen in het beleggingsuniversum ons er regelmatig aan dat we in tijden van (technologische) ontwrichting van bedrijven en industrieën zeer selectief moeten zijn in wat we kopen. Ons adagium blijft onveranderd “bij twijfel niet inhalen”, waardoor het van buitenaf kan lijken dat we passief zijn, terwijl we juist proberen ons huiswerk zo goed mogelijk te doen op mogelijke nieuwe maar ook bestaande deelnemingen.

Bedrijfsnieuws
Het best presterende aandeel in de KOP-portefeuille is Interroll met een koersstijging van 70% dit jaar en een stijging van 21% in het tweede kwartaal. Goede zichtbaarheid op hoge meerjarige groei blijft schaars in een wereld waarin de economische groei afneemt. Interroll laat daarentegen een sterke groei zien, gedreven door de aanhoudende sterke vraag naar logistieke systemen voor de automatisering van distributiecentra. Zo boekte Interroll in juni een vervolgorder van een Koreaanse e-commerce klant voor een logistieke oplossing met een totale lengte van bijna 12 kilometer.

Een andere sterke performer is BESI met een koersstijging van 28% dit jaar. Onze grootste deelneming hebben we al jaren in portefeuille, maar hadden we in 2017 behoorlijk afgebouwd op hoge koersniveaus en in de tweede helft van 2018 weer opgebouwd op lagere koersniveaus. Het aandeel laat een enorme beweeglijkheid zien wat ons kansen biedt, maar ook op korte termijn de koers van KOP behoorlijk kan beïnvloeden. Zo steeg het aandeel BESI naar een hoogtepunt van € 28 op 25 april 2019, om vervolgens terug te zakken naar € 20 op 3 juni en weer te stijgen naar bijna € 23 aan het eind van het kwartaal. Een belangrijke reden voor deze koersbewegingen is de aanhoudende onzekerheid rondom de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. De halfgeleiderindustrie heeft bij uitstek een internationale structuur waarbij de technologie en productiemachines grotendeels worden ontwikkeld in de Verenigde Staten (en in mindere mate Europa), de eindproducten worden gemaakt in het Verre Oosten die vervolgens worden verscheept naar consumenten over de hele wereld. Niet alleen handelsstromen maar ook deze technologieoverdracht zijn onderdeel van de politieke schermutselingen. Wij denken dat BESI uitstekend gepositioneerd is om in elk scenario haar markleiderschap te behouden en mogelijk te versterken, mede geholpen door haar zeer efficiënte samenwerking tussen de fabrieken in China en Maleisië en recente productinnovaties.

De koers van Forfarmers blijft onder druk staan door onzekerheid over wat de impact zal zijn van de opbouw van (te) dure voorraden in 2018 op de winstgevendheid in 2019. De eerste helft zal zwak worden met de verwachting van een herstel in de loop van de tweede helft naar normale winstniveaus. Naast de tijdelijke margedruk door voorraden speelt de fosfaatdiscussie in Nederland en de uitbraak van de African Swine Fever in Azië de agri-sector en Forfarmers dit jaar parten.

El.En hield een aandeelhoudersbijeenkomst waarin het met name inging op nieuwe productinnovaties. Naast de vorig jaar gelanceerde Onda machine (vetverwijdering, handmatig te bedienen door een arts) heeft de onderneming in Italië en Japan nu de B-Star machine geïntroduceerd die automatisch werkt en ook bediend kan worden door niet-artsen. Daarnaast werkt El.En aan een nieuwe machine gericht op de acne-markt. Het nieuwe systeem verwijdert acne volledig, een unicum. Samen met een aantal andere innovaties zullen deze machines voor aanhoudende groei zorgen bij El.En van ongeveer 10% per jaar, in lijn met het groeitraject van de afgelopen jaren.

Coats organiseerde in juni haar eerste duurzaamheidsbijeenkomst voor aandeelhouders. Sinds de financiële crisis heeft Coats haar inspanningen opgevoerd om de ecologische voetafdruk van haar activiteiten te verbeteren. Ten eerste gelooft het bedrijf dat het goed was om te doen en ten tweede profiteert het van een stijgende brutomarge. Sinds 2018 hebben ze duidelijk nog een bijkomend voordeel: klanten plaatsen bestellingen bij hen vanwege hun leiderschap wat betreft duurzaamheid. Coats denkt dat het ongeveer 6 jaar voorsprong heeft op de concurrenten in de markt. De ambitie van Coats is dat 85% van de draad en garen die zij produceert wordt gemaakt van gerecycled polyester. De onderneming werkt samen met twee van de vijf grootste recyclers in plastic ter wereld om de specificaties zo te krijgen dat het geschikt is om er garens van te maken. Momenteel is het gerecycleerde polyester ongeveer 6-7% duurder dan nieuw polyester. De prijspremie die Coats bij klanten in rekening brengt bedraagt echter 10%. Coats houdt dus een deel van het concurrentievoordeel. In 2019 verkoopt het bedrijf 10x het gerecycled garen volume van 2018 en voor 2020 streeft men opnieuw naar een vertienvoudiging van de volumes.

Waarderingen
De waardering van de KOP-portefeuille is per saldo onveranderd gebleven gedurende het kwartaal. De voor cash gecorrigeerde koers-winstverhouding (EV/EBIT 2019E) van de portefeuille staat op 12x. Daarmee is het langetermijnkoerspotentieel van de portefeuille in onze optiek nog steeds interessant.

 

 

 

 

 

 

De in de Portefeuille-ontwikkelingen genoemde stemverslagen vindt u op de documentenpagina.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-07-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand -3,2 %
3 maanden -7,1 %
Dit jaar 10,3 %
2016 32,8 %
2017 42,3 %
2018 -21,1 %
1 jaar (op jaarbasis) -7,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 12,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 16,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 12,7 %
Met ingang van 1 juli 2015 is het beleggingsbeleid van Kempen Oranje Participaties N.V. gewijzigd en mag er naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd worden. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 3,80
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
20-05-2019
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-07-2019

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -21,14 % -63,64 %
Tracking error i 8,67 % 9,42 %
Information ratio i -0,36 0,22
Beta i 0,93 0,85
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Geografische verdeling (30-06-2019)

35,4 %
Nederland
14,6 %
Verenigd Koninkrijk
10,9 %
Frankrijk
8,8 %
Luxemburg
8,0 %
Duitsland
7,0 %
Zwitserland
6,1 %
Italië
2,2 %
Singapore
1,3 %
Noorwegen
0,7 %
Ierland
4,9 %
Cash
Totaal
100 %

Top 5 belangen (31-07-2019)

17,1 %
BE Semiconductor Industries
10,5 %
Coats
7,0 %
Interroll
6,5 %
ForFarmers
6,0 %
Washtec
Totaal
47,1 %

Sectorverdeling (30-06-2019)

42,0 %
Industr. Goederen & Diensten
22,3 %
Technologie
19,9 %
Voeding & Drank
4,7 %
Geldmarkt Beleggingsinst
4,0 %
Autos & Onderdelen
1,5 %
Detailhandel
0,7 %
Pers. & Huish. Goederen
4,9 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,75 %
Service fee i
0,20 %
Verwachte lopende kosten i
0,95 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,95 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2018.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,50 %
Swing factor neerwaarts i
1,50 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een totaal beleggingsresultaat (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis behalen.
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small-caps Europa
Datum van oprichting
29-08-1985
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
ISIN i
NL0000440675
Aanmeldingstermijn aankoop
Circa 32 kalenderdagen voor aanvang kwartaal
Aanmeldingstermijn verkoop
Circa 32 kalenderdagen voor aanvang kwartaal
Bijzonderheden
Orders dienen uiterlijk de laatste werkdag voor het einde van november, februari, mei en augustus voor 16:00 uur door de bank of commissionair naar het NYSE Euronext handelsplatform te zijn gestuurd om de handelsdag erna uitgevoerd te kunnen worden.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.Â

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het ESG-beleid van Kempen is voor de drie relevante pijlers – uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap – volledig in het beleggingsproces van ons fonds ingebed.

Â

Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP) biedt de mogelijkheid om in kleine Europese ondernemingen te beleggen. KOP belegt in de aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en streeft naar een belang van 5% of meer in het gestorte nominale aandelenkapitaal van iedere onderneming. KOP stelt zich op als een betrokken aandeelhouder voor de lange termijn. We voeren regelmatig overleg met de ondernemingen in onze portefeuille. Door de omvang van ons belang en de nauwe relatie met de ondernemingen in onze portefeuille kunnen we invloed uitoefenen op de agenda van de jaarvergadering. Op jaarvergaderingen oefenen we altijd ons stemrecht uit en maken we ook onze reactie kenbaar.

Â

De figuur 'ESG-integratie in het beleggingsproces' laat stapsgewijs zien hoe het ESG-beleid van Kempen in het beleggingsproces van ons fonds is geïmplementeerd.

Â

1. Uitsluiting

Het fonds sluit beleggingen uit in entiteiten die betrokken zijn bij de productie van tabak en controversiële wapens zoals clustermunitie, anti-persoonsmijnen, kernkoppen en chemische en biologische wapens. Voor de automatische screening en de uitsluiting van ondernemingen uit ons beleggingsuniversum maken we gebruik van gegevens van MSCI ESG Research.

Â

De volgende stap in ons proces, de quickscan, stelt ons daarnaast in staat om ondernemingen waarvan de activiteiten en de handelwijze niet aan onze duurzaamheidscriteria voldoen, te vermijden. Op basis van gegevens van MSCI ESG Research en Sustainalyticsscreenen we elke onderneming middels een checklist.

Â

2. ESG-integratie

Tijdens de fundamentele analyse verdiepen we ons verder in de ESG-kenmerken van een onderneming. Hierbij kijken we per onderneming naar materiële sectorspecifieke risico’s en bedrijfsspecifieke risico’s en praktijken. We putten hiervoor uit verschillende bronnen, onder meer MSCI ESG Research en Sustainalytics. Als onze mening afwijkt van de externe ESG research leggen we uit waarom. Daarnaast kijken we naar de exposure naar controversiële activiteiten en duurzame kansen hetgeen kan leiden tot een lagere of hogere Kempen ESG score. Op basis van de bovengenoemde fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming en kennen we aan iedere onderneming een score op een schaal van 1 tot 5 toe. In het geval van een lagere score dient het aandeel een hoger opwaarts potentieel te bieden om in de portefeuille opgenomen te worden.

Â

3. Actief aandeelhouderschap

Als langetermijnbelegger kiezen we voor een breed engagement met de ondernemingen in onze portefeuille. We zijn ervan overtuigd dat engagement bij de ondernemingen waarin we een belang hebben, bij ons veel verder gaat dan bij onze concurrenten. We gaan regelmatig in gesprek met de managementteams van de ondernemingen in onze portefeuille en leggen iedere controversiële kwestie en ieder contactmoment schriftelijk vast. We bewaken de vooruitgang die de ondernemingen boeken en blijven onze invloed aanwenden om positieve veranderingen in gang te zetten.

Â

Uitoefening van ons stemrecht is ook een essentieel element van onze duurzame beleggingsfilosofie. We voeren actief overleg met de ondernemingen in onze portefeuille gaan nader in op de agendapunten voor Algemene en Buitengewone Vergaderingen van Aandeelhouders. Vaak bezoeken we daarnaast de jaarvergadering om – soms samen met andere stakeholders – onze standpunten bij het management te benadrukken.

Â

Het ESG Team van Kempen screent onze portefeuille ieder kwartaal en kan suggesties doen voor een dialoog met ondernemingen die op ESG-criteria zwak scoren. De resultaten van deze screening worden ieder kwartaal in een speciale bijeenkomst besproken en op basis van de uitkomsten van deze bespreking stellen we een actielijst op.

Â

*

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI research
Screening MSCI research
UN
carbon
ESG-integratie in het beleggingsproces
ESG-integratie in het beleggingsproces
Bron
disclaimer
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.