Kempen Orange Investment Partnership - Klasse C

Profiel

Kempen Orange Investment Partnership (KOIP) is een fund-of-hedge-funds met een gespreide exposure naar hedgefondsstrategieën. De portefeuille bestaat doorgaans uit 15 tot 35 onderliggende hedgefondsen. KOIP belegt zonder restricties en kan in een breed scala van strategieën beleggen, variërend van directionele strategieën zoals long-biased long/short equity en global macro tot niet-directionele strategieën. KOIP kan in alle beleggingscategorieën beleggen en de structuur van het fonds staat ook beleggingen in minder liquide mogelijkheden zoals distressed debt toe.

Hedgefondsen worden geselecteerd via een uitgebreid netwerk dat de voorkeur geeft aan onafhankelijke vermogensbeheerders met een duidelijke focus boven de grotere traditionele vermogensbeheerders. De geconcentreerde beleggingsaanpak biedt ruimte voor een grondig due diligence proces dat wordt uitgevoerd door een ervaren team van specialisten. De leden van de Investment Committee hebben gemiddeld meer dan twintig jaar ervaring in de industrie.

De doelstelling van KOIP is om op lange termijn een rendement van meer dan 4% boven Euribor per jaar te behalen.

Beheerteam

Michiel Meeuwissen, Remko van der Erf, Igor Puljic, Jeanne Spronck

Rendement per 31-05-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,3 %
3 maanden -0,1 %
Dit jaar 1,5 %
2015 -1,4 %
2016 2,5 %
2017 7,1 %
1 jaar (op jaarbasis) 5,0 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 2,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,0 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 422,44 M 31-05-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 6,89 M 31-05-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
4.679 31-05-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 1.472,21 31-05-2018
Kempen Orange Investment Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-03-2018

In het eerste kwartaal van 2018 heeft KOIP (Klasse C) een positief rendement van +1,2% geboekt terwijl de referentie-indices in waarde daalden: de HFRX Global Hedge Fund EUR Index (‘HFRX’) verloor -1,8% en de MSCI World (totaalrendement, gehedged naar EUR) leverde -2,7% in. Na een sterke januarimaand wist KOIP in de daarop volgende twee maanden meer dan de helft van de winst te behouden en daarmee een solide positief kwartaalrendement te boeken in een omgeving waarin de meeste beleggingscategorieën in de min sloten. Op 5-jaarsbasis heeft KOIP een nettorendement van Euribor +3,4% behaald met een aandelenbèta van 0,28, versus de langetermijndoelstelling om een nettorendement van meer dan Euribor + 4% te boeken met een aandelenbèta van minder dan 0,3.

Na een goede start van 2018 wakkerde een verrassend sterke banen- en loongroei in de VS inflatievrees en een fors hogere volatiliteit aan, waarop vervolgens begin februari een synchrone terugval op de wereldwijde aandelenmarkten volgde. De S&P 500 had al 351 achtereenvolgende dagen geen negatief dagrendement van meer dan 2% meer gezien, maar kreeg vervolgens in de eerste zes handelsdagen van februari drie van dergelijke dagen te verduren. In maart boekte de markt opnieuw verlies toen Trump met een mogelijke handelsoorlog dreigde. Al met al sloot de MSCI World het kwartaal af met een negatief rendement (-3% gehedged naar EUR en -4% ongehedged in EUR). Op regioniveau en in lokale valuta presteerde de VS (-1%) beter dan Europa (-3%) en Japan (-4%). Ondertussen steeg de obligatierente. De 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties stond aan het begin van het kwartaal op 2,43% en steeg vervolgens naar 2,95% om het kwartaal op 2,74% af te sluiten. Ondertussen steeg de Duitse 10-jaarsrente van 0,43% naar een piekniveau van 0,81%, maar eindigde het kwartaal uiteindelijk slechts licht hoger op 0,50%. De valutamarkten lieten niet veel beweging zien. De USD verzwakte ten opzichte van de meeste andere valuta’s. Op de grondstofmarkten zigzagden de prijzen. De prijs van Brent-olie (per vat in USD) steeg bijvoorbeeld van USD 67 naar USD 69 na schommelingen tussen USD 62 en USD 71.

Meer informatie is te vinden in de Investment Letter die beschikbaar is op de documentatiepagina van dit fonds.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-03-2018

De aandelen-gerelateerde managers wisten een positief rendement te behalen (+2,1%, bijdrage +0,31%), ook al hadden zij per saldo een netto longpositie (gemiddeld circa 50%). Zij wisten over een breed front waarde toe te voegen dankzij een gunstige aandelenselectie voor zowel long- als shortposities. Twee Aziatische Long / Short Equity managers waren de uitblinkers (zie de volgende paragraaf voor meer toelichting). Voor het achtste achtereenvolgende kwartaal boekten de Structured Credit managers een positief rendement van meer dan +2% (+2,9%, bijdrage +0,47%). Het goede resultaat was breedgedragen: niet alleen droegen de longposities in RMBS, CMBS, CLO’s en consument-gerelateerde ABS positief bij, maar ook de rente-hedges. Tot de groep Macro / Systematic managers (+1,9%, bijdrage +0,24%) rekenen we ook een systematische trendvolger die gebukt ging onder trendomslagen in aandelen en grondstoffen (zie volgende paragraaf), maar dit werd meer dan goedgemaakt door twee Global Macro managers met een positieve bijdrage. Tot slot was er een licht positieve bijdrage van de Credit / Distressed managers (+1,3%, bijdrage +0,10%), de Multi-Strategy / RV managers (+1,4%, bijdrage +0,06%) en de ILS managers (+1,2%, bijdrage +0,01%).

Op individueel managerniveau droegen 18 van de 20 kernposities (exclusief belangen < 1%) positief bij. Hier volgt de top-5:
1. Pharo Gaia (+4,9%, bijdrage +0,31%). Deze Global Macro manager met focus op de opkomende markten scoorde goed met zijn renteposities (shortposities in de VS, longposities in geselecteerde opkomende markten) en posities in sovereign credit (overheidsobligaties met een hoger risicoprofiel), onder andere dankzij longposities in Griekenland, Italië en Argentinië.
2. Tybourne (+4,5%, bijdrage +0,26%). Deze wereldwijd opererende Long / Short Equity manager met focus op Azië was met zowel long- als shortposities succesvol. Bij de longposities droegen vooral de internet-/technologienamen positief bij, terwijl het boek met shortposities een breder scala aan winnaars opleverde, waaronder een Japanse producent van medische apparatuur, een broker uit Hongkong, een online meubelwinkel en een Amerikaanse vastelijns telecomspeler.
3. Flowering Tree (+6,4%, bijdrage +0,24%). Deze Aziatische Long / Short Equity manager was onze best presterende manager van 2017 en scoorde ook in het eerste kwartaal goed dankzij longposities in Macause casino’s en een Vietnamese bank. Het boek met shortposities boekte per saldo een vlak resultaat.
4. Bridgewater (+4,0%, bijdrage +0,23%). Deze Global Macro manager besloot al vóór de correctie van februari om de netto aandelenexposure aanzienlijk te reduceren en legde in de resterende aandelenposities het accent op de VS ten koste van de rest van de wereld. Deze strategie bleek succesvol: Bridgewater wist de winst op het aandelenboek vast te houden. Voorts was er een positieve bijdrage van shortposities in Amerikaanse staatsobligaties en longposities in geselecteerde valuta’s uit opkomende markten.
5. One William Street (+2,9%, bijdrage +0,18%). Inclusief drie positieve maanden in het eerste kwartaal van 2018 heeft deze Structured Credit manager nu 25 achtereenvolgende maanden een positieve performance geboekt. Alle segmenten met longposities droegen positief bij, en daarbinnen vooral RMBS, terwijl de rentehedges eveneens waarde toevoegden.

Slechts één manager leverde een (duidelijke) negatieve bijdrage:
1. Transtrend (-6,1%, bijdrage -0,22%). Deze trendvolger ging februari in met een grote netto longpositie in aandelen gezien de krachtige en langdurige positieve trend in deze beleggingscategorie. In de navolgende twee maanden werd de performance hierdoor gedrukt. De posities in grondstoffen waren eveneens verlieslatend als gevolg van voortdurende trendomslagen. Op de rentemarkten wist Transtrend wel lichte winsten te boeken (shortpositie in de VS).

Na een actief vierde kwartaal van 2017, waarin we drie nieuwe managers aan de portefeuille toevoegden en van drie andere managers afscheid namen, vonden er in het eerste kwartaal van 2018 geen veranderingen in de portefeuille plaats. De portefeuille bestaat uit 20 posities (>1%).

De ‘look-through’ netto aandelenexposure daalde aanzienlijk van 25% naar 16%. Twee Macro / Systematic managers verlaagden hun netto aandelenpositionering aanzienlijk (één van hen voorafgaand aan de correctie en een trendvolger in reactie op de trendomslag). Deze twee managers waren eind 2017 goed voor 9% van de netto aandelenexposure, maar leverden aan het einde van het eerste kwartaal van 2018 een negatieve bijdrage (van -1%) aan de netto aandelenexposure op portefeuilleniveau, een omslag van 10%. Wij geven de voorkeur aan stabiele netto aandelenexposures bij Long / Short Equity managers (de focus zou op hun aandelenselectievaardigheden moeten liggen) en we verwachten van Macro / Systematic managers dat zij juist wel flexibel zijn in de wijze waarop zij hun portefeuilles beheren. Op het huidige niveau van 16% ligt de ‘look-through’ netto aandelenexposure aan de onderkant van de historische bandbreedte.

Meer informatie is te vinden in de Investment Letter die beschikbaar is op de documentatiepagina van dit fonds.

De genoemde bijdragen en rendementen zijn van Kempen Orange Investment Partnership Klasse C.

Kempen Orange Investment Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-05-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,3 %
3 maanden -0,1 %
Dit jaar 1,5 %
2015 -1,4 %
2016 2,5 %
2017 7,1 %
1 jaar (op jaarbasis) 5,0 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 2,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,0 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee

Risico-analyse (ex post) per 31-05-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -8,41 % -32,95 %
Tracking error i 2,03 % 2,58 %
Information ratio i 1,74 1,20
Beta i 0,79 1,05
Kempen Orange Investment Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.


Meer informatie is te vinden in het Engelstalige bericht Facts and Figures dat beschikbaar is via de documentenpagina van dit fonds.

Kempen Orange Investment Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,55 %
Service fee i
0,08 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Kosten indirecte beleggingen i
1,79% (schatting excl. eventuele performance fees)
Lopende kosten laatste boekjaar i
2,47 %

Overige kosten

Slide to see more
Opslag
0,00 %
Afslag
0,50 %
Kempen Orange Investment Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
C i
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Referentie-index i
HFRX Global Hedge Fund Index USD
Doelstelling
Ten minste Euribor + 4% op jaarbasis
Beleggingsstrategie
Hedge Fund Solutions
Universum
Multi asset wereldwijd
Datum van oprichting
01-07-2005
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Luxemburg, Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 50.000, vervolginschrijvingen € 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
Lock-up periode
3 jaar. Na afloop geldt opnieuw termijn van 3 jaar.
ISIN i
LU1038284060
Aanmeldingstermijn aankoop
Orders dienen 5 werkdagen voor de handelsdag door J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. te zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren.
Aanmeldingstermijn verkoop
Orders dienen 90 kalenderdagen voor de handelsdag door J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. te zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren.
Bijzonderheden
Settlement van aankopen is 5 werkdagen voor de handelsdag. Settlement van verkopen gebeurt in beginsel 19 werkdagen na de desbetreffende handelsdag.
Kempen Orange Investment Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Orange Investment Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

  • As we invest in hedge funds, we don't actively choose to invest in a certain company.
  • During our thorough due diligence process we ask managers what efforts they make regarding responsible investing.
  • Also, we check on as annual basis whether our funds have any exposure to the companies on our exclusion list.
  • We hope that by continuing to ask our managers about their ESG and RI policy, they will start considering formulating an RI policy especially if faced with similar queries from other investors.
  • When a manager is or becomes a signatory or informs us about a RI policy they are using, we open a dialogue to discuss the topic and find out what drove them to their current RI stance.
Kempen Orange Investment Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.