Kempen Orange Investment Partnership - Klasse A

Profiel

Kempen Orange Investment Partnership (KOIP) is een fund-of-hedge-funds met een gespreide exposure naar hedgefondsstrategieën. De portefeuille bestaat doorgaans uit 15 tot 35 onderliggende hedgefondsen. KOIP belegt zonder restricties en kan in een breed scala van strategieën beleggen, variërend van directionele strategieën zoals long-biased long/short equity en global macro tot niet-directionele strategieën. KOIP kan in alle beleggingscategorieën beleggen en de structuur van het fonds staat ook beleggingen in minder liquide mogelijkheden zoals distressed debt toe.

Hedgefondsen worden geselecteerd via een uitgebreid netwerk dat de voorkeur geeft aan onafhankelijke vermogensbeheerders met een duidelijke focus boven de grotere traditionele vermogensbeheerders. De geconcentreerde beleggingsaanpak biedt ruimte voor een grondig due diligence proces dat wordt uitgevoerd door een ervaren team van specialisten. De leden van de Investment Committee hebben gemiddeld meer dan twintig jaar ervaring in de industrie.

De doelstelling van KOIP is om op lange termijn een rendement van meer dan 4% boven Euribor per jaar te behalen.

Beheerteam

Michiel Meeuwissen, Remko van der Erf, Igor Puljic, Jeanne Spronck

Rendement per 30-09-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2017

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,1 %
3 maanden 0,9 %
Dit jaar 4,4 %
2014 1,4 %
2015 -1,6 %
2016 2,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 1,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 3,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,6 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 395,53 M 31-08-2017
Aantal uitstaande aandelen/participaties
13.027 30-09-2017
Intrinsieke waarde i
EUR 1.363,28 31-08-2017
Kempen Orange Investment Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-06-2017

De mondiale aandelenmarkten hebben in het tweede kwartaal gemeten in lokale valuta een winst van ongeveer 3% geboekt. Europa was met een bescheiden winst de zwakst presterende regio, terwijl de opkomende markten en Japan grotere plussen optekenden. De USD daalde ten opzichte van de EUR echter 7% in waarde en hierdoor kwam het rendement in EUR voor de mondiale aandelenmarkten uit op -3%. De obligatierente bleef in Europa zigzagbewegingen maken: de Duitse 10-jaars rente schommelde tussen 0,2% en 0,5%. Helemaal aan het einde van het kwartaal schoot de rente weer omhoog toen ECB-president Draghi zich wat verkrappingsgezinder leek op te stellen. In de VS bereikte de Amerikaanse 10-jaars rente op 27 juni het laagste punt van dit jaar, om daarna weer op te veren. Zigzagbewegingen zagen we ook in de grondstofprijzen, maar die sloten het kwartaal per saldo lager af: de olieprijs daalde van USD 51 naar USD 46 (prijs per vat WTI-olie).
Tegen deze achtergrond presteerden de Aandelen-gerelateerde strategieën het beste, terwijl de Macro /Systematic managers het gemiddeld genomen moeilijk hadden. Binnen Aandelen-gerelateerd (+3,7%, bijdrage +0,83%) blonken de managers met een focus op Azië/opkomende markten uit: op de performanceranglijst eindigden zij dit kwartaal op de eerste, vijfde, zesde en achtste plaats. De Structured Credit managers (+3,0%, bijdrage +0,59%) hadden ook een goed kwartaal met een positieve bijdrage van zowel RMBS, CMBS, CLO’s als Consumer ABS. Deze managers droegen voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal positief bij. De Multi-Strategy managers (+7,3%, bijdrage +0,40%) deden het eveneens goed – één van hen eindigde op de tweede plaats in de ranglijst en wordt op de volgende pagina nader besproken. De grootste negatieve bijdrage kwam van de groep Macro / Systematic managers (-2,9%, bijdrage -0,75%). Drie van hen eindigden onderaan de performanceranglijst van dit kwartaal, terwijl de vierde wel een gezonde positieve bijdrage leverde. De eerste drie Macro / Systematic managers stonden om uiteenlopende redenen onder druk: van de zigzagbewegingen op de markten en politieke schandalen in Brazilië tot de underperformance van Europese aandelen en een sterkere euro. Per saldo leverden de Credit / Distressed managers een min of meer neutrale bijdrage aan de kwartaalperformance.

Meer informatie is te vinden in de Investment Letter die beschikbaar is op de documentatiepagina van dit fonds.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-06-2017

Op individueel managerniveau hebben 14 van de 21 kernposities (exclusief belangen < 1%) een positieve bijdrage geleverd. De top-3 werd gevormd door:
1. Tybourne (+7,2%, bijdrage +0,40%). Deze wereldwijd opererende, maar vooral op Azië gerichte Long / Short Equity manager presteerde in het tweede kwartaal uitstekend: vier van de tien grootste longposities boekten een dubbelcijferig rendement. Twee daarvan behoorden bovendien tot de grootste posities van het fonds. Shortposities in oude industrieën die met een trendmatige krimp kampen (vastelijntelefonie,radio/televisie, modewinkels) droegen eveneens positief bij.
2. Boussard & Gavaudan (+7,8%, bijdrage +0,40%). Een overnamebod op twee van de grootste posities van dit Europese Multi-Strategy fonds leverden degelijke winsten op. In april bracht EDF Energies Nouvelles een bod uit op windmolenbouwer en -exploitant Futuren. Boussard & Gavaudan bezat een aanzienlijk deel van de aandelen en obligaties van Futuren in portefeuille, dus dit nieuws leidde tot een forse stijging van de intrinsieke waarde. In mei maakte Mannai Corporation bekend dat het de resterende aandelen in GFI Informatique van Boussard & Gavaudan wil overnemen tegen een koers die duidelijk boven de toenmalige slotkoers lag. Hierdoor steeg de intrinsieke waarde nog verder.
3. Pharo Gaia (+6,9%, bijdrage +0,39%). Deze op de opkomende markten gerichte Global Macro manager scoorde op meerdere fronten goed: (1) in staatsobligaties met een hoger risicoprofiel (via longposities in onder meer Latijns-Amerika en Zuid-Europa), (2) op de valutamarkten (onder meer met longposities in de EUR en in valuta’s uit opkomende markten tegenover de USD), (3) op de rentemarkten (met long posities in diverse opkomende landen en shortposities aan de korte kant van de Amerikaanse rentecurve) en (4) in grondstoffen (met shortposities in olie).
De top-3 van managers met de grootste negatieve bijdrage werd gevormd door:
1. Transtrend (-9,2%, bijdrage -0,37%). Deze trendvolger had het in het tweede kwartaal net als de meeste andere CTA’s moeilijk in een omgeving die gekenmerkt werd door (continue) trendomslagen op de grondstof-, valuta en rentemarkten. Kleine winsten op longposities in aandelen boden onvoldoende tegenwicht aan verliezen op (1) grondstoffen (long- en shortposities in olie en aardgas en longposities in zilver), (2) valuta’s (een shortpositie in de euro in april) en (3) obligaties (een longpositie in Bunds in juni).
2. Discovery (-6,4%, bijdrage -0,36%). Deze Global Macro manager had longposities in de Braziliaanse real en in Braziliaanse aandelen die gebukt gingen onder het politieke schandaal rond president Temer. Ook was er een negatieve bijdrage van shortposities in Europa (op de valuta-, aandelen en rentemarkten) en van de aandelen- en bedrijfsobligatieselectie in de VS.
3. Bridgewater (-4,9%, bijdrage -0,27%). De negatieve bijdrage van deze Global Macro manager was met name toe te schrijven aan shortposities in Europa (in de EUR en in staatsobligaties met een hoger risicoprofiel uit de periferie van de eurozone) en aan longposities in grondstoffen.
Aan het einde van het kwartaal hebben we afscheid genomen van onze belegging in Blakeney. Deze gespecialiseerde long-only MENA-aandelen manager zat al sinds december 2005 in de portefeuille en heeft gedurende die periode een geannualiseerd rendement van +4,1% opgeleverd. Wij waren vooruitkijkend niet overtuigd genoeg dat het rendementspotentieel zal opwegen tegen de risico’s (liquiditeits-, aandelenbèta- en politiek risico). We zijn de mensen achter Blakeney in deze periode van bijna 12 jaar erg gaan waarderen en wensen hen het allerbeste. Op 1 juli 2017 telde het fonds 20 kernposities (exclusief posities < 1%).
De ‘look-through’ netto aandelenexposure daalde van 27% naar 26%, terwijl de ‘look-through’ netto corporate credit exposure afnam van 6% naar 4%. Hierbij merken we op dat slechts de helft van de netto aandelenexposure afkomstig is van Aandelen-gerelateerde managers en de rest van Macro / Systematic, Credit / Distressed en Multi-Strategy managers.

Meer informatie is te vinden in de Investment Letter die beschikbaar is op de documentatiepagina van dit fonds.

De genoemde bijdragen en rendementen zijn van Kempen Orange Investment Partnership Klasse C.

Kempen Orange Investment Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-09-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2017

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,1 %
3 maanden 0,9 %
Dit jaar 4,4 %
2014 1,4 %
2015 -1,6 %
2016 2,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 1,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 3,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,6 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee

Risico-analyse (ex post) per 30-09-2017

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -8,55 % -5,10 %
Tracking error i 2,07 %
Information ratio i 1,25
Beta i 0,90
Kempen Orange Investment Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.


Meer informatie is te vinden in het Engelstalige bericht Facts and Figures dat beschikbaar is via de documentenpagina van dit fonds.

Kempen Orange Investment Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,75 %
Service fee i
0,08 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Kosten indirecte beleggingen i
2% (schatting excl. eventuele performance fees)
Lopende kosten laatste boekjaar i
2,67 %

Overige kosten

Slide to see more
Opslag
0,00 %
Afslag
0,50 %
Kempen Orange Investment Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
A i
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Referentie-index i
HFRX Global Hedge Fund Index
Doelstelling
Ten minste Euribor + 4% op jaarbasis
Beleggingsstrategie
Hedge Fund Solutions
Universum
Multi asset wereldwijd
Datum van oprichting
01-07-2005
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Luxemburg, Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Aankoop iedere eerste werkdag van de maand en verkoop ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
ISIN i
LU0452417933
Aanmeldingstermijn aankoop
Orders dienen 5 werkdagen voor de handelsdag door J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. te zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren.
Aanmeldingstermijn verkoop
Orders dienen 90 kalenderdagen voor de handelsdag door J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. te zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren.
Bijzonderheden
Settlement van aankopen is 5 werkdagen voor de handelsdag. Settlement van verkopen gebeurt in beginsel 19 werkdagen na de desbetreffende handelsdag.
Kempen Orange Investment Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Orange Investment Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies.

Fund approach to Responsible Investment

  • As we invest in hedge funds, we don't actively choose to invest in a certain company.
  • During our thorough due diligence process we ask managers what efforts they make regarding responsible investing.
  • Also, we check on as annual basis whether our funds have any exposure to the companies on our exclusion list.
  • We hope that by continuing to ask our managers about their ESG and RI policy, they will start considering formulating an RI policy especially if faced with similar queries from other investors.
  • When a manager is or becomes a signatory or informs us about a RI policy they are using, we open a dialogue to discuss the topic and find out what drove them to their current RI stance.
Kempen Orange Investment Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.