Kempen Orange Fund N.V.

Profiel

Kempen Orange Fund N.V. (KOF) is een gespreide portefeuille die voornamelijk bestaat uit kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen die deel uitmaken van de GPR Dutch Small Cap Index. KOF heeft de mogelijkheid om te beleggen in Nederlandse en Belgische ondernemingen buiten deze index, indien de marktkapitalisatie van de betreffende onderneming minder is dan € 5 miljard. Beleggingen in Belgische ondernemingen mogen niet meer dan 20% van de KOF-portefeuille uitmaken.

KOF heeft als doelstelling op lange termijn een structureel hoger beleggingsresultaat (koersresultaten en dividenden) te behalen dan de benchmark, de GPR Dutch Small Cap Index (op herbeleggingsbasis). De bovengrens van de benchmark wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt per 2 januari 2017 € 3 miljard. Door middel van een fundamentele bottom-up analyse selecteert KOF ondernemingen op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. KOF belegt in ongeveer 20 bedrijven.

Beheerteam

Joop Witteveen, Michiel van Dijk, Duncan Siewe

Rendement per 30-11-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-11-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,9 % -0,2 %
3 maanden 7,8 % 10,0 %
Dit jaar 28,3 % 28,4 %
2014 11,4 % -0,1 %
2015 26,7 % 28,1 %
2016 8,5 % 7,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 21,7 % 21,9 %
5 jaar (op jaarbasis) i 20,6 % 18,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 11,8 % 9,6 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 130,81 M 30-11-2017
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.357.088 30-11-2017
Intrinsieke waarde i
EUR 94,85 15-12-2017
Transactieprijs i
EUR 95,09 15-12-2017
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Beleggingskarakteristieken per 30-11-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 26 63
Dividendrendement i 2,51 % 2,15 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 2.068 M EUR 1.934 M
K/W-verhouding i 17,49 18,56
Active share i 38,52 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-11-2017

November was een beperkt negatieve beursmaand. De bedrijfsberichten in Nederland waren, conform verwachting, positief. De bedrijven profiteren van de goede ontwikkeling van de Nederlandse en Europese economie. De kracht van de Europese economie is sterker dan verwacht, waardoor ook de euro geleidelijk sterker is geworden, ten koste van onder meer de Amerikaanse dollar. Versterkt door de ‘Brexit’ vormt de ontwikkeling van de Britse economie een negatieve factor binnen deze ‘goed nieuws’-periode. Wij zien aankondigingen van lagere vennootschapsbelasting in Europa en de Verenigde Staten, deels gecompenseerd door minder mogelijkheden voor specifieke aftrekposten. De afschaffing van de dividendbelasting in Nederland beschouwen wij als “neutraal”, en kan voor enkele grote Nederlandse ondernemingen beperkt positief doorwerken. De KOF-portefeuille profiteerde van goede derdekwartaalcijfers van Kendrion, Takeaway en Nedap, terwijl de kwartaalupdate van BAM Groep teleurstelde.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-11-2017

In november is er in de KOF-portefeuille een aantal transacties doorgevoerd. We hebben onder andere onze posities in ASR, Acomo en ForFarmers uitgebreid. ASR kwam wederom met solide cijfers. Ook hebben we deze maand onze positie in Intertrust, op basis van een lage waardering, verdubbeld in deze zeer winstgevende dienstverlener. De KOF-portefeuille handelt gemiddeld op 16x de koers-winstverhouding op basis van onze winsttaxaties voor de komende 12 maanden. Aangezien een groot aantal bedrijven binnen de KOF-portefeuille een netto kaspositie heeft kijken wij liever naar de EV/EBITA-verhouding, waarbij EV de beurswaarde is van de aandelen plus de netto schuld of minus netto kaspositie. Op basis van deze waardering handelt KOF op een 13x EV/EBITA voor 2018.

Arcadis heeft een zogenaamde ‘Capital Markets Day’ georganiseerd met een update van haar strategie, voor het eerst onder leiderschap van de nieuwe CEO Peter Oosterveer. Bij deze presentatie heeft Arcadis realistische doelen afgegeven met betrekking tot haar operationele marge (bandbreedte van 8,5% tot 9,5%) met een trendmatige verbetering van het werkkapitaal. Belangrijk om te melden is dat Arcadis de autonome groei verkiest en de bestaande organisatie wil versterken en geen grote acquisities ambieert. Deze versterking van de organisatie en haar cultuur wordt ook gerealiseerd door de voorgenomen verkoop van architectenbureaus RTKL en Calisson. Bij realisatie van haar doelen zal Arcadis wederom een zeer solide financiële positie met hoge jaarlijkse kasstromen genieten. Wij verwachten dat de markt Arcadis met deze update en vooral de executie ervan geleidelijk zal waarderen met een hogere koers, zeker als de autonome groei aantrekt. De winstvooruitzichten voor de komende jaren zijn gunstig. Het aandeel Arcadis is met een weging van 8,5% de grootste positie in KOF.

ForFarmers heeft een uitstekend kwartaalresultaat gepresenteerd. De (voormalige) coöperatie profiteert in Nederland van betere en duurdere voersoorten, nu de melkprijs fors is opgelopen en het aantal koeien is verminderd. Versterkt door acquisities zien wij dat ForFarmers goed presteert ten opzichte van haar vakbroeders. Het bedrijf staat open voor verdere acquisities en samenwerking in Nederland en in geselecteerde landen buiten Nederland. In het Verenigd Koninkrijk kende men operationele tegenslagen, echter het langetermijnpad tot professionalisering en fors hogere winstgevendheid wordt gevolgd. For Farmers heeft een zeer ruime financiële positie met kasmiddelen om haar organisatie te versterken en hoge dividenden te betalen aan haar beleggers. Wij hebben onze positie in ForFarmers geleidelijk verhoogd tot circa 3% van de portefeuille.

Wij hebben recentelijk onze positie in Acomo uitgebreid. Acomo is een decentrale groep van bedrijven actief in de handel en verwerking van onder meer noten, specerijen, zaden en thee. De holding zorgt voor adequate financiering, een steeds betere portefeuille van activiteiten en versterking hiervan door acquisities. Het management, georganiseerd in een voor Nederland vrij unieke Tier-1 board, kan hierbij daadkrachtig te werk gaan. Deze onderneming is voor de lange termijn sterk winstgevend, waarbij de winst op ‘tradingposities’ op korte termijn wispelturiger kan zijn. Op lange termijn zien wij duidelijke kansen op groei, waarbij acquisities een versterkend effect kunnen hebben. De aandeelhouder profiteert hiervan door winstgevende groei en hoge dividenduitkeringen. Acomo heeft een 3,5%-weging in KOF.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-11-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-11-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,9 % -0,2 %
3 maanden 7,8 % 10,0 %
Dit jaar 28,3 % 28,4 %
2014 11,4 % -0,1 %
2015 26,7 % 28,1 %
2016 8,5 % 7,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 21,7 % 21,9 %
5 jaar (op jaarbasis) i 20,6 % 18,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 11,8 % 9,6 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 1,75
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
15-05-2017
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 30-11-2017

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -11,12 % -63,64 %
Tracking error i 3,88 % 9,38 %
Information ratio i -0,03 0,32
Beta i 1,00 0,85
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-11-2017)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Kendrion 0,36 % 8,99 %
Nedap 0,22 % 5,71 %
Intertrust 0,22 % 20,21 %
Takeaway.com 0,20 % 11,03 %
Fugro 0,15 % 7,17 %

Top 5 laagste bijdrage (30-11-2017)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Beter Bed -0,50 % -16,42 %
Koninklijke BAM Groep -0,31 % -5,92 %
SBM Offshore -0,28 % -8,77 %
Corbion -0,27 % -5,39 %
SIF -0,22 % -12,67 %

Geografische verdeling (30-11-2017)

96,4 %
Nederland
0,0 %
Overig
3,6 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-11-2017)

8,5 %
Arcadis
7,1 %
ASM International
5,9 %
ASR Nederland
5,3 %
Euronext
5,3 %
BE Semiconductor Industries
5,0 %
Sligro Food Group
4,8 %
PostNL
4,8 %
Koninklijke BAM Groep
4,6 %
Corbion
4,2 %
Kendrion
Totaal
55,5 %

Sectorverdeling (30-11-2017)

18,1 %
Constructie & Materialen
15,9 %
Voeding & Drank
15,8 %
Technologie
14,9 %
Industr. Goederen & Diensten
9,1 %
Detailhandel
7,3 %
Financiele Dienstverlening
5,9 %
Verzekeringen
5,8 %
Olie & Gas
3,6 %
Pers. & Huish. Goederen
3,6 %
Cash
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,75 %
Service fee i
0,25 %
Verwachte lopende kosten i
1,00 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,01 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2016.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,25%
>EUR 200 miljoen: 0,20%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,25 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
GPR Dutch Small Cap Index
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small- & Mid-caps Nederland en België
Datum van oprichting
07-09-1990
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000289627
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies.

Fund approach to Responsible Investment

  • Continuous dialogue with company management through one-on-one meetings. Meetings with division directors, peers and join analyst and client events. If necessary seek dialogue with the supervisory board
  • Actively involved during the AGMs through the use of our voting rights. We make remarks on the agenda if necessary and we stress our discussion points with the company at the AGM
  • Companies themselves also have the ability to seek the dialogue with us. We provide feedback on corporate strategy, governance and communication at AGM's and in one-on-one's
  • We are focused on the creation of shareholder value, where the company of course has to take into account all stakeholders
  • All holdings are screened by MSCI on sustainability items, if necessary we engage with management on sustainability issues with help from our experts in Edinburgh

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.