Kempen Orange Fund N.V.

Profiel

Kempen Orange Fund N.V. (KOF) is een gespreide portefeuille die voornamelijk bestaat uit kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen die deel uitmaken van de GPR Dutch Small Cap Index. KOF heeft de mogelijkheid om te beleggen in Nederlandse en Belgische ondernemingen buiten deze index, indien de marktkapitalisatie van de betreffende onderneming minder is dan € 5 miljard. Beleggingen in Belgische ondernemingen mogen niet meer dan 20% van de KOF-portefeuille uitmaken.

KOF heeft als doelstelling op lange termijn een structureel hoger beleggingsresultaat (koersresultaten en dividenden) te behalen dan de benchmark, de GPR Dutch Small Cap Index (op herbeleggingsbasis). De bovengrens van de benchmark wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt per 2 januari 2017 € 3 miljard. Door middel van een fundamentele bottom-up analyse selecteert KOF ondernemingen op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. KOF belegt in ongeveer 20 bedrijven.

Beheerteam

Joop Witteveen, Michiel van Dijk, Duncan Siewe

Rendement per 31-07-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 2,2 % 2,1 %
3 maanden 3,9 % 2,1 %
Dit jaar 22,3 % 19,7 %
2014 11,4 % -0,1 %
2015 26,7 % 28,1 %
2016 8,5 % 7,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 22,7 % 19,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 21,1 % 17,4 %
10 jaar (op jaarbasis) 6,5 % 6,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 11,8 % 9,4 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 99,17 M 31-07-2017
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.079.011 31-07-2017
Intrinsieke waarde i
EUR 90,82 17-08-2017
Transactieprijs i
EUR 91,04 17-08-2017
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Beleggingskarakteristieken per 31-07-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 25 63
Dividendrendement i 2,41 % 2,34 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 1.926 M EUR 1.753 M
K/W-verhouding i 16,12 16,84
Active share i 39,94 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-07-2017

De maand juli stond in het teken van de eerste reeks halfjaarcijfers, waarvan de verwachtingen na de sterke eerste kwartaalresultaten waren opgelopen. De gemengde bedrijfsresultaten zorgden voor sterke koersreacties met een overwegend positief effect. Internationaal waren het voornamelijk technologiefondsen die zorgden voor records op de Amerikaanse beurzen. De euro versterkte verder tegenover de US dollar wat een negatief translatie-effect heeft op ondernemingen die veel activiteiten hebben in de Verenigde Staten. De prijs van een vat olie nam toe tot ruim US$ 52.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-07-2017

In juli heeft KOF een aantal transacties doorgevoerd. We hebben onze posities in Euronext en ASMI uitgebreid. De KOF-portefeuille handelt gemiddeld op 15,5x de koers-winstverhouding op basis van onze winsttaxaties voor de komende 12 maanden. Wij verwachten dat de winsten in de komende jaren verder gaan herstellen. Op basis van onze langere termijn winsttaxaties komen wij uit op een koers-winstverhouding van 13,5x.

Arcadis rapporteerde de eerste cijfers onder leiding van de nieuwe CEO Peter Oosterveer, hiervoor werkzaam als COO bij de internationale bouwonderneming Fluor. De hoekstenen waarop de Arcadis onder zijn leiding zal bouwen aan de organisatie zijn het aanscherpen van ‘operational excellence’ in de uitvoer van project management, het effectiever inzetten van internationale expertise centra en digitalisering van processen. . Uit de halfjaarcijfers blijkt dat de onderneming aan de beterende hand is, met groei in vrijwel alle geografieën. Arcadis begint te profiteren van een verbeterend sentiment in eindmarkten, zoals in de Verenigde Staten. In Brazilië zet de daling door, maar wordt de omvang van de lokale organisatie snel teruggebracht naar de moeilijke economische realiteit in dat land. In het Midden-Oosten zijn de eerste achterstallige betalingen ontvangen en wordt voor het einde van het jaar wederom een grote stap verwacht in de verbetering van het werkkapitaal. De nieuwe CEO zal dit najaar een strategische update presenteren tijdens een ‘capital markets day’. Arcadis is aantrekkelijk gewaardeerd en heeft een positie van ruim 8% in de KOF-portefeuille.

De halfjaarresultaten van ASMI waren grotendeels in lijn met de verwachtingen, waarbij een sterke omzet werd afgezet tegen hogere operationele lasten. Deels houden deze kosten verband met de initiële kosten van nieuwe producten. Het orderboek is sterk opgelopen en staat nu op het hoogste punt in de historie van de onderneming. De vooruitzichten voor het komende halfjaar zijn dan ook positief, hoewel de onderneming in toenemende mate concurrentie ondervindt binnen de groeimarkt voor ‘ALD’-technologie. De reactie op de cijfers van ASMI werd echter overschaduwd door de iets zwakker dan verwachtte resultaten en vooruitzichten van ASM PT, waarin de onderneming een substantiële financiële deelneming heeft. BESI, een concurrent van ASM PT, rapporteerde sterker dan verwachtte resultaten met recordmarges en zeer positieve vooruitzichten voor het derde kwartaal. ASMI en BESI hebben respectievelijke wegingen van ruim 7% en ruim 4,5% in de portefeuille.

Refresco zet strategisch een grote stap met de overname van de botteling-tak van het Canadese Cott. Hiermee zal de omzet van Refresco met ruim 60% toenemen en krijgt de onderneming een forse uitbreiding van het aantal productiefaciliteiten, met name in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De sterk toegenomen omvang van de operaties in de Verenigde Staten kan dienen als acquisitieplatform voor een reeks kleinere overnames om de nu leidende positie verder uit te bouwen, zoals Refresco dat eerder in Europa heeft gedaan. De deal lijkt een periode van overnamegeruchten met betrekking tot Refresco zelf een halt toe te roepen. Hoewel de acquisitie de strategische positie verstevigt, blijft de ondernemingswaarde van Refresco grotendeels ongewijzigd. De acquisitieprijs is relatief hoger ten opzichte van eerdere acquisities en de beoogde synergiën lager. Daarnaast zal de onderneming nieuwe aandelen uitgeven om de opgelopen schuldpositie terug te dringen. De positie van Refresco is circa 4% in de portefeuille.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-07-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 2,2 % 2,1 %
3 maanden 3,9 % 2,1 %
Dit jaar 22,3 % 19,7 %
2014 11,4 % -0,1 %
2015 26,7 % 28,1 %
2016 8,5 % 7,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 22,7 % 19,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 21,1 % 17,4 %
10 jaar (op jaarbasis) 6,5 % 6,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 11,8 % 9,4 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 1,75
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
15-05-2017
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-07-2017

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -11,12 % -59,19 %
Tracking error i 4,43 % 5,89 %
Information ratio i 0,76 0,40
Beta i 0,99 0,88
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-07-2017)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
BE Semiconductor 0,73 % 17,41 %
Arcadis 0,70 % 9,16 %
ASR Nederland 0,45 % 8,19 %
Euronext 0,38 % 8,69 %
Koninklijke BAM Groep 0,36 % 5,49 %

Top 5 laagste bijdrage (31-07-2017)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Intertrust -0,43 % -17,41 %
Refresco -0,33 % -7,63 %
Amsterdam Commodities -0,22 % -11,88 %
Corbion -0,13 % -2,54 %
PostNL -0,09 % -2,14 %

Geografische verdeling (31-07-2017)

95,6 %
Nederland
4,4 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-07-2017)

8,2 %
Arcadis
7,3 %
ASM International
6,7 %
Koninklijke BAM Groep
5,2 %
ASR Nederland
5,0 %
Euronext
4,9 %
Kendrion
4,8 %
Sligro Food Group
4,7 %
BE Semiconductor
4,7 %
Corbion
4,4 %
Philips Lighting
Totaal
55,9 %

Sectorverdeling (31-07-2017)

19,3 %
Constructie & Materialen
16,3 %
Technologie
15,5 %
Voeding & Drank
13,2 %
Industr. Goederen & Diensten
10,3 %
Detailhandel
7,0 %
Financiele Dienstverlening
5,2 %
Verzekeringen
4,4 %
Olie & Gas
4,4 %
Pers. & Huish. Goederen
4,4 %
Cash
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,75 %
Service fee i
0,25 %
Verwachte lopende kosten i
1,00 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,01 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,25 %
Meer over ons swing factor beleid
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
GPR Dutch Small Cap Index
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small- & Mid-caps Nederland en België
Datum van oprichting
07-09-1990
Vestigingsland
Nederland
Geregistreerd voor aanbieding in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000289627
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies.

Fund approach to Responsible Investment

  • Continuous dialogue with company management through one-on-one meetings. Meetings with division directors, peers and join analyst and client events. If necessary seek dialogue with the supervisory board
  • Actively involved during the AGMs through the use of our voting rights. We make remarks on the agenda if necessary and we stress our discussion points with the company at the AGM
  • Companies themselves also have the ability to seek the dialogue with us. We provide feedback on corporate strategy, governance and communication at AGM's and in one-on-one's
  • We are focused on the creation of shareholder value, where the company of course has to take into account all stakeholders
  • All holdings are screened by MSCI on sustainability items, if necessary we engage with management on sustainability issues with help from our experts in Edinburgh

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.