Kempen Orange Fund N.V.

Profiel

Kempen Orange Fund N.V. (KOF) is een gespreide portefeuille die voornamelijk bestaat uit kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen die deel uitmaken van de GPR Dutch Small Cap Index. KOF heeft de mogelijkheid om te beleggen in Nederlandse en Belgische ondernemingen buiten deze index, indien de marktkapitalisatie van de betreffende onderneming minder is dan € 5 miljard. Beleggingen in Belgische ondernemingen mogen niet meer dan 20% van de KOF-portefeuille uitmaken. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

KOF heeft als doelstelling op lange termijn een structureel hoger beleggingsresultaat (koersresultaten en dividenden) te behalen dan de benchmark, de GPR Dutch Small Cap Index (op herbeleggingsbasis). Door middel van een fundamentele bottom-up analyse selecteert KOF ondernemingen op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. KOF belegt in ongeveer 25 bedrijven.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Rendement per 31-10-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,7 % 2,2 %
3 maanden -1,4 % -1,8 %
Dit jaar 24,9 % 26,0 %
2016 8,5 % 7,5 %
2017 28,7 % 28,7 %
2018 -20,0 % -17,8 %
1 jaar (op jaarbasis) 13,5 % 15,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 11,4 % 11,5 %
5 jaar (op jaarbasis) i 13,7 % 14,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 11,0 % 9,1 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 127,29 M 31-10-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 127,29 M 31-10-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.404.955 31-10-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 95,08 19-11-2019
Transactieprijs i
EUR 95,27 19-11-2019
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Beleggingskarakteristieken per 31-10-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 26 60
Dividendrendement i 3,83 % 2,92 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 2.295 M EUR 2.341 M
K/W-verhouding i 15,73 16,57
Active share i 34,34 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-10-2019

Met een rendement van 1,7% in oktober presteerde KOF slechter dan de GPR Dutch Small Cap Index, die met 2,2% steeg. Met +24,9% in de eerste tien maanden van 2019 presteert KOF 1,1% onder deze benchmark. De afgelopen drie jaar heeft KOF een gemiddeld jaarlijks rendement behaald van +11,3%.

In oktober heeft het merendeel van de bedrijven uit de portefeuille haar derdekwartaalcijfers gerapporteerd. Zoals leidende macro economische indicatoren al aangaven kenmerkt de huidige economische situatie zich door een grote mate van onzekerheid en dus terughoudendheid ten aanzien van (grote) investeringen. De resultaten van veel cyclische bedrijven vertoonden daarmee weinig verbetering ten opzichte van het reeds zwakke tweede kwartaal. Minder cyclische namen zagen juist dat de positieve invloed van omzetgroei op de winst grotendeels teniet wordt gedaan door een blijvend hoog niveau van kosteninflatie. De veelal magere bedrijfscijfers werden overvleugeld door het positivisme rondom de invloed van de verdere renteverlaging door de FED en de verwachting van een positieve afloop van de handelsoorlog tussen de VS en China op korte termijn. Ten slotte werd in oktober duidelijk dat strengere milieuwetgeving in Nederland op meer bedrijven impact heeft dan eerder werd verondersteld. Naast stikstof zorgt ook PFAS ervoor dat het verplaatsen van grond nagenoeg niet meer toegestaan is.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-10-2019

Gedurende de maand hebben we Takeaway en ForFarmers bijgekocht. De koers van Takeaway wordt naar onze mening (tijdelijk) gedrukt door de verkoopdruk vanuit het belang dat Delivery Hero verkreeg bij de verkoop van haar Duitse activiteiten. De derdekwartaalresultaten van Takeaway laten zien dat de groei van transacties onverminderd sterk blijft in zowel Nederland als Duitsland. De koers van ForFarmers is naar onze mening te fors afgestraft. Het belang in ASMI en BESI hebben we afgeschaafd na de forse aanhoudende koersstijging van beide aandelen. Met de verkopen van TKH Group, Aalberts en Brunel hebben we onze exposure naar cyclische namen gereduceerd. De (winst)groeiverwachtingen voor deze bedrijven voor 2020 lijkt fors en biedt daarmee ruimte voor teleurstellingen.

De bieding op VolkerWessels door grootaandeelhouder Reggeborgh (64%) van € 21,75 vertegenwoordigt slechts een premie van 23% op de slotkoers van de vorige dag. De bieding ligt iets onder de € 23 IPO-koers van mei 2017. Aangezien Reggeborgh een controlerend belang heeft en de resterende aandeelhoudersbasis gefragmenteerd is, lijkt een biedingsoorlog niet waarschijnlijk. Met een total return vanaf IPO tot 28 oktober van -14% heeft het aandeel beter gepresteerd dan BAM dat een total return van -50% laat zien. Inclusief de biedingspremie resteert +1,4% voor de aandeelhouder van het eerste uur.

De door Intertrust gerapporteerde derdekwartaalbedrijfsresultaten lagen aan de onderkant van de verwachtingen. Ondanks dat de groei in het derde kwartaal accelereert ten opzichte van de eerste twee kwartalen was het onvoldoende om de 3-5% omzetgroeidoelstelling voor het hele jaar te realiseren. De verlaagde organische omzetgroeidoelstelling voor 2019 van ongeveer 3% is conform de marktverwachtingen en dus geen verrassing. De proforma organische omzetgroei inclusief het recent overgenomen Viteos ligt hoger en tilt het groeiprofiel van de hele onderneming naar een hoger niveau. Ook de huidige EBITDA-marge van 36% is historisch laag en zal de komende jaren verbeteren naar 40% in 2021 mede als gevolg van de integratievoordelen van Viteos, het normaliseren van investeringen in het ICT-platform en de hoge incrementele marge op de verwachte extra omzet. De hoge vrijekasstromen zullen eerst worden aangewend om de huidige relatief hoge schuldenratio van 4,2x nettoschuld/EBITDA te reduceren naar de <3,0x doelstelling. Daarmee blijft de focus op het verbeteren van de kasstroom, wat wij als positief bestempelen.

Alhoewel de derdekwartaalresultaten van Fugro grotendeels in lijn waren met de verwachting, was de opbouw van de resultaten over de verschillende divisies anders dan verwacht. Met name de resultaten van de Land divisie stellen teleur, terwijl Marine juist beter presteerde dan verwacht. De huidige lage waardering van het aandeel wordt gedreven door de onzekerheid rondom de hoge schuldenpositie. Dit laatste wordt ook bevestigd door de huidige lage koers van de twee uitstaande convertible bonds van de onderneming die in 2021 en 2024 geherfinancierd moeten worden. Echter, ook op dit vlak heeft de onderneming goede voortgang geboekt en ligt de net debt/EBITDA-ratio nu op 2,2x t.o.v. 2,8x tijdens de halfjaarcijfers en 2,5x een jaar geleden. De onderneming verwacht de schuld komend kwartaal verder te reduceren wat een verdere verbetering van het risicoprofiel betekent en een verdere herwaardering van het aandeel mogelijk maakt.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-10-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,7 % 2,2 %
3 maanden -1,4 % -1,8 %
Dit jaar 24,9 % 26,0 %
2016 8,5 % 7,5 %
2017 28,7 % 28,7 %
2018 -20,0 % -17,8 %
1 jaar (op jaarbasis) 13,5 % 15,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 11,4 % 11,5 %
5 jaar (op jaarbasis) i 13,7 % 14,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 11,0 % 9,1 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 3,80
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
20-05-2019
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-10-2019

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -21,46 % -59,19 %
Tracking error i 3,15 % 5,72 %
Information ratio i -0,06 0,34
Beta i 1,02 0,88
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-10-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
BE Semiconductor Industries 1,05 % 15,27 %
Koninklijke Volkerwessels 0,67 % 27,62 %
ASM International 0,49 % 6,59 %
Fugro 0,21 % 30,74 %
Nedap 0,21 % 5,95 %

Top 5 laagste bijdrage (31-10-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Flow Traders -0,29 % -12,07 %
Sligro Food Group -0,28 % -12,14 %
Brunel International -0,27 % -20,63 %
Forfarmers -0,26 % -6,21 %
Intertrust -0,23 % -5,02 %

Geografische verdeling (31-10-2019)

94,6 %
Nederland
1,3 %
België
4,1 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-10-2019)

8,7 %
SBM Offshore
7,2 %
ASM International
7,2 %
BE Semiconductor Industries
5,9 %
Arcadis
5,8 %
IMCD
4,3 %
Intertrust
4,1 %
Amsterdam Commodities
4,1 %
Signify
3,9 %
Boskalis Westminster
3,8 %
ForFarmers
Totaal
55,1 %

Sectorverdeling (31-10-2019)

17,8 %
Technologie
13,7 %
Industr. Goederen & Diensten
12,6 %
Constructie & Materialen
11,6 %
Financiele Dienstverlening
10,8 %
Voeding & Drank
9,9 %
Pers. & Huish. Goederen
9,6 %
Olie & Gas
5,2 %
Detailhandel
3,2 %
Verzekeringen
1,3 %
Gezondheidszorg
4,1 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,75 %
Service fee i
0,25 %
Verwachte lopende kosten i
1,00 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,00 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2018.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,25%
>EUR 200 miljoen: 0,20%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,20 %
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
Per 14 januari 2019 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,25% naar 0,20%/0,20%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
GPR Dutch Small Cap Index
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small- & Mid-caps Nederland en België
Datum van oprichting
07-09-1990
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000289627
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Stemverantwoording

Toon meer documenten Toon minder documenten

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.Â

Hoe Kempen verantwoord belegtÂ

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het ESG-beleid van Kempen is voor de drie relevante pijlers – uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap – volledig in het beleggingsproces van ons fonds ingebed.

Â

Het Kempen Orange Fund (KOF) N.V. belegt kleinere en middelgrote Nederlandse ondernemingen die in de GPR Dutch Small Cap Index zijn opgenomen. Het fonds mag ook beleggen in Nederlandse en Belgische ondernemingen die niet in deze index zijn opgenomen, mits hun marktkapitalisatie op het moment van belegging minder dan EUR 5 miljard bedraagt. KOF stelt zich op als een betrokken aandeelhouder voor de lange termijn. We voeren regelmatig overleg met de ondernemingen in onze portefeuille. Ons engagement komt onder meer tot uitdrukking in steminstructies voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van ondernemingen. Wij oefenen altijd ons stemrecht uit voor de aandelen in onze portefeuille en indien nodig bezoeken we jaarvergaderingen om – mogelijk samen met andere stakeholders – onze standpunten bij het management te benadrukken.

Â

De figuur 'ESG-integratie in het beleggingsproces' laat stapsgewijs zien hoe het ESG-beleid van Kempen in het beleggingsproces van ons fonds is geïmplementeerd.

Â

1. Uitsluiting

Het fonds sluit beleggingen uit in entiteiten die betrokken zijn bij de productie van tabak en controversiële wapens zoals clustermunitie, anti-persoonsmijnen, kernkoppen en chemische en biologische wapens.

Â

2. ESG-integratie

Tijdens de fundamentele analyse verdiepen we ons verder in de ESG-kenmerken van een onderneming. Hierbij kijken we per onderneming naar materiële sectorspecifieke risico’s en bedrijfsspecifieke risico’s en praktijken. We putten hiervoor uit verschillende bronnen, onder meer MSCI ESG Research en Sustainalytics. Als onze mening afwijkt van externe ESG-research leggen we uit waarom. Daarnaast kijken we naar de exposure naar controversiële activiteiten en duurzame kansen hetgeen kan leiden tot een lagere of hogere Kempen ESG-score. Op basis van de bovengenoemde fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming en kennen we aan iedere onderneming een score op een schaal van 1 tot 5 toe. In het geval van een lagere score dient het aandeel een hoger opwaarts koerspotentieel te bieden om in de portefeuille opgenomen te worden.

Â

3. Actief aandeelhouderschap

Als langetermijnbelegger kiezen we voor een breed engagement met de ondernemingen in onze portefeuille. We zijn ervan overtuigd dat engagement bij de ondernemingen waarin we beleggen, bij ons veel verder gaat dan bij onze concurrenten. We gaan regelmatig in gesprek met de managementteams van de ondernemingen in onze portefeuille en leggen iedere controversiële kwestie en ieder contactmoment schriftelijk vast. We bewaken de vooruitgang die de ondernemingen boeken en blijven onze invloed aanwenden om positieve veranderingen te realiseren.

Â

Uitoefening van ons stemrecht is ook een essentieel element van onze duurzame beleggingsfilosofie. We voeren actief overleg met de ondernemingen in onze portefeuille en gaan nader in op de agendapunten voor (Buitengewone) Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders. Vaak bezoeken we daarnaast de jaarvergadering om – soms samen met andere stakeholders – onze standpunten bij het management te benadrukken.

Â

Het ESG Team van Kempen screent onze portefeuille ieder kwartaal en kan suggesties doen voor een dialoog met ondernemingen die op ESG-criteria zwak scoren. De resultaten van deze screening worden ieder kwartaal in een speciale bijeenkomst besproken en op basis van de uitkomsten hiervan stellen we een actielijst op.

*

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI research
Screening MSCI research
UN
carbon
ESG-integratie in het beleggingsproces
ESG-integratie in het beleggingsproces
Bron
disclaimer
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.