Kempen Orange Fund NV

Profiel

Kempen Orange Fund N.V. (KOF) is een gespreide portefeuille die voornamelijk bestaat uit kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen die deel uitmaken van de GPR Dutch Small Cap Index. KOF heeft de mogelijkheid om te beleggen in Nederlandse en Belgische ondernemingen buiten deze index, indien de marktkapitalisatie van de betreffende onderneming minder is dan € 5 miljard. Beleggingen in Belgische ondernemingen mogen niet meer dan 20% van de KOF-portefeuille uitmaken. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

KOF heeft als doelstelling op lange termijn een structureel hoger beleggingsresultaat (koersresultaten en dividenden) te behalen dan de benchmark, de GPR Dutch Small Cap Index (op herbeleggingsbasis). Door middel van een fundamentele bottom-up analyse selecteert KOF ondernemingen op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. KOF belegt in ongeveer 25 bedrijven.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Rendement per 31-08-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 6,7 % 9,5 %
3 maanden 14,9 % 16,7 %
Dit jaar -0,7 % -4,3 %
2017 28,7 % 28,7 %
2018 -20,0 % -17,8 %
2019 34,7 % 37,8 %
1 jaar (op jaarbasis) 11,8 % 7,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,0 % 6,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 9,3 % 9,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,9 % 9,0 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 127,68 M 31-08-2020
Omvang aandelenklasse
EUR 127,68 M 31-08-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.353.462 31-08-2020
Intrinsieke waarde i
EUR 91,88 25-09-2020
Transactieprijs i
EUR 91,69 25-09-2020
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Beleggingskarakteristieken per 31-08-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 24 58
Dividendrendement i 4,53 % 3,53 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 2.335 M EUR 2.257 M
K/W-verhouding i 14,78
Active share i 37,67 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-08-2020

Met een rendement van 6,7% in augustus presteerde KOF slechter dan de GPR Dutch Small Cap Index, die met 9,5% steeg. In de eerste acht maanden van dit jaar nam de intrinsieke waarde van KOF af met 0,7% vergeleken met een daling van 4,3% voor de benchmark. Gedurende de maand zijn meerdere, reeds fors gewaardeerde, aandelen in de benchmark behoorlijk doorgestegen. Aangezien KOF onderwogen of geen positie (meer) heeft in deze specifieke namen resulteert dit in een underperformance gedurende de maand.

Gunstige macro-economische cijfers en over het algemeen beter dan verwachte bedrijfscijfers zorgden voor een verder sterk herstel van aandelenbeurzen wereldwijd in augustus. De beter dan verwachte resultaten worden deels verklaard door ontvangen overheidssteun en een aantal bedrijven profiteerden gedurende het tweede kwartaal nog van een goed gevulde orderportefeuille. Met een sterke focus op het reduceren van werkkapitaal en investeringen hebben managementteams over het algemeen snel geschakeld tijdens COVID-19 en is de balans van veel bedrijven sterk genoeg om een langere periode van onzekerheid te overbruggen. Ongunstige COVID-19-trends in delen van Frankrijk en Spanje zorgen voor regionale negatieve reisadviezen, maar nationale lockdowns blijven achterwege en daarmee lijkt de economische schade vooralsnog beperkt. Met oplaaiende geweldsuitbarstingen in de Verenigde Staten en de verkiezingen voor de deur is de focus van president Trump met name lokaal gericht. Gedurende de maand zette de verzwakking van de dollar ten opzichte van de euro door wat een negatieve impact heeft op de winstverwachtingen van de export gerichte Nederlandse bedrijven

De grootste uitbreidingen in de KOF-portefeuille gedurende augustus waren Sligro, TKH Group en Ordina. De grootste verkopen betroffen Euronext, IMCD en Arcadis. Andere posities zijn aangepast op basis van veranderingen in de modelportefeuille gedreven door waarderingen en opwaarts koerspotentieel.

Als toeleverancier aan de (automobiel-)industrie is het niet verrassend dat Kendrion gedurende de eerste jaarhelft een fors lagere omzet realiseerde. Door een combinatie van kostenbesparingen, overheidssubsidies, een groter aandeel van hogeremargeproducten, strak werkkapitaalmanagement en minimale investeringen, heeft het management de kaspositie nagenoeg stabiel weten te houden. Er zijn proactief ruimere afspraken met de banken onderhandeld en daarmee is extra bewegingsvrijheid gecreëerd. Ons enthousiasme voor Kendrion wordt gedreven door de strakke operationele executie, een goed gevulde innovatiepijplijn in combinatie met de lage waardering. Nieuwe personenautoverkopen in China zijn alweer op het niveau van voor COVID-19 en dit biedt ook perspectief voor relatief snel herstel in de rest van de wereld.

ASR rapporteerde sterker dan verwachte resultaten over de eerste helft van het jaar. De breed gediversifieerde portefeuille van ASR heeft ook tijdens COVID-19 haar toegevoegde waarde bewezen, aangezien de negatieve impact van COVID-19 slechts geschat wordt op een paar miljoen euro. Enerzijds stond de winstgevendheid van de arbeidsongeschiktheidsverzekering onder druk, terwijl anderzijds de schadeverzekeringen een stuk minder uitkeerden vanwege veel minder verkeersongevallen en woninginbraken. Bovendien boekt ASR een flinke organische groei (zowel prijs als nieuwe polissen) wat ons inziens verklaard wordt door het feit dat de Nederlandse markt rationeler is geworden na de overname van Delta Lloyd door NN en de overname van Vivat door Athora. De beter dan verwachte resultaten bewogen het management ertoe om de verwachtingen voor 2020 iets scherper te stellen. De solide kapitaalgeneratie die grotendeels wordt uitgekeerd, resulteert in een aantrekkelijk dividendrendement van meer dan 6%.

Aangezien de organische omzetgroei van Corbion in het eerste kwartaal gedreven werd door consumenten in de hele wereld die levensmiddelen met een lange houdbaarheid hamsterden was het niet verrassend dat Corbion de sterke groei niet kon vasthouden in het tweede kwartaal. In het tweede kwartaal verraste de onderneming juist met een beter dan verwachte operationele winst. De hand van de nieuwe CEO was duidelijk zichtbaar in de (structureel) verlieslatende innovatiedivisie. De combinatie van een bredere product en geografische focus alsmede het aanpassen van de schaal van de activiteiten moeten de toekomstige verliezen verder reduceren. Daarnaast droeg de PLA joint venture met Total meer bij dan verwacht aangezien schaarste een opwaartse druk op de verkoopprijs heeft. Met beperkte nieuwe capaciteit in de komende 2-3 jaar lijkt deze gunstige situatie voorlopig houdbaar.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-08-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 6,7 % 9,5 %
3 maanden 14,9 % 16,7 %
Dit jaar -0,7 % -4,3 %
2017 28,7 % 28,7 %
2018 -20,0 % -17,8 %
2019 34,7 % 37,8 %
1 jaar (op jaarbasis) 11,8 % 7,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,0 % 6,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 9,3 % 9,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,9 % 9,0 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 2,50
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
05-06-2020
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-08-2020

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -25,65 % -59,19 %
Tracking error i 4,67 % 5,77 %
Information ratio i -0,24 0,34
Beta i 0,88 0,88
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-08-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
SBM Offshore 0,93 % 10,28 %
Arcadis 0,80 % 10,95 %
Corbion 0,74 % 19,02 %
Flow Traders 0,60 % 19,48 %
Signify 0,59 % 10,41 %

Top 5 laagste bijdrage (31-08-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Intertrust -0,15 % -4,08 %
ASM International -0,05 % -1,41 %
TKH Group -0,05 % -1,01 %
Forfarmers -0,01 % -0,73 %
Fagron 0,00 % 0,24 %

Geografische verdeling (31-08-2020)

95,0 %
Nederland
2,0 %
België
3,0 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-08-2020)

9,3 %
SBM Offshore
8,6 %
BE Semiconductor Industries
7,5 %
Arcadis
7,0 %
IMCD
6,0 %
Signify
5,1 %
TKH Group
4,5 %
Corbion
4,3 %
Amsterdam Commodities
4,3 %
ASR Nederland
3,8 %
ASM International
Totaal
60,5 %

Sectorverdeling (31-08-2020)

19,8 %
Technologie
13,0 %
Pers. & Huish. Goederen
11,8 %
Financiele Dienstverlening
11,7 %
Constructie & Materialen
10,8 %
Voeding & Drank
9,3 %
Olie & Gas
9,3 %
Industr. Goederen & Diensten
4,3 %
Verzekeringen
3,0 %
Detailhandel
2,0 %
Gezondheidszorg
1,9 %
Reizen & Vrije Tijd
3,0 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,75 %
Service fee i
0,25 %
Verwachte lopende kosten i
1,00 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,00 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2019.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,25%
>EUR 200 miljoen: 0,20%
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
GPR Dutch Small Cap Index
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small- & Mid-caps Nederland en België
Datum van oprichting
07-09-1990
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000289627
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management NV op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.Â

Hoe Kempen verantwoord belegtÂ

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het ESG-beleid van Kempen is voor de drie relevante pijlers – uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap – volledig in het beleggingsproces van ons fonds ingebed.

Â

Het Kempen Orange Fund (KOF) N.V. belegt kleinere en middelgrote Nederlandse ondernemingen die in de GPR Dutch Small Cap Index zijn opgenomen. Het fonds mag ook beleggen in Nederlandse en Belgische ondernemingen die niet in deze index zijn opgenomen, mits hun marktkapitalisatie op het moment van belegging minder dan EUR 5 miljard bedraagt. KOF stelt zich op als een betrokken aandeelhouder voor de lange termijn. We voeren regelmatig overleg met de ondernemingen in onze portefeuille. Ons engagement komt onder meer tot uitdrukking in steminstructies voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van ondernemingen. Wij oefenen altijd ons stemrecht uit voor de aandelen in onze portefeuille en indien nodig bezoeken we jaarvergaderingen om – mogelijk samen met andere stakeholders – onze standpunten bij het management te benadrukken.

Â

De figuur 'ESG-integratie in het beleggingsproces' laat stapsgewijs zien hoe het ESG-beleid van Kempen in het beleggingsproces van ons fonds is geïmplementeerd.

Â

1. Uitsluiting

Het fonds sluit beleggingen uit in entiteiten die betrokken zijn bij de productie van tabak en controversiële wapens zoals clustermunitie, anti-persoonsmijnen, kernkoppen en chemische en biologische wapens.

Â

2. ESG-integratie

Tijdens de fundamentele analyse verdiepen we ons verder in de ESG-kenmerken van een onderneming. Hierbij kijken we per onderneming naar materiële sectorspecifieke risico’s en bedrijfsspecifieke risico’s en praktijken. We putten hiervoor uit verschillende bronnen, onder meer MSCI ESG Research en Sustainalytics. Als onze mening afwijkt van externe ESG-research leggen we uit waarom. Daarnaast kijken we naar de exposure naar controversiële activiteiten en duurzame kansen hetgeen kan leiden tot een lagere of hogere Kempen ESG-score. Op basis van de bovengenoemde fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming en kennen we aan iedere onderneming een score op een schaal van 1 tot 5 toe. In het geval van een lagere score dient het aandeel een hoger opwaarts koerspotentieel te bieden om in de portefeuille opgenomen te worden.

Â

3. Actief aandeelhouderschap

Als langetermijnbelegger kiezen we voor een breed engagement met de ondernemingen in onze portefeuille. We zijn ervan overtuigd dat engagement bij de ondernemingen waarin we beleggen, bij ons veel verder gaat dan bij onze concurrenten. We gaan regelmatig in gesprek met de managementteams van de ondernemingen in onze portefeuille en leggen iedere controversiële kwestie en ieder contactmoment schriftelijk vast. We bewaken de vooruitgang die de ondernemingen boeken en blijven onze invloed aanwenden om positieve veranderingen te realiseren.

Â

Uitoefening van ons stemrecht is ook een essentieel element van onze duurzame beleggingsfilosofie. We voeren actief overleg met de ondernemingen in onze portefeuille en gaan nader in op de agendapunten voor (Buitengewone) Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders. Vaak bezoeken we daarnaast de jaarvergadering om – soms samen met andere stakeholders – onze standpunten bij het management te benadrukken.

Â

Het ESG Team van Kempen screent onze portefeuille ieder kwartaal en kan suggesties doen voor een dialoog met ondernemingen die op ESG-criteria zwak scoren. De resultaten van deze screening worden ieder kwartaal in een speciale bijeenkomst besproken en op basis van de uitkomsten hiervan stellen we een actielijst op.

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

*

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI ESG research
Screening MSCI ESG research
UN global impact
carbon
ESG-integratie in het beleggingsproces
ESG-integratie in het beleggingsproces
Bron NL
Bron
disclaimer
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.