Kempen Orange Fund N.V.

Profiel

Kempen Orange Fund N.V. (KOF) is een gespreide portefeuille die voornamelijk bestaat uit kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen die deel uitmaken van de GPR Dutch Small Cap Index. KOF heeft de mogelijkheid om te beleggen in Nederlandse en Belgische ondernemingen buiten deze index, indien de marktkapitalisatie van de betreffende onderneming minder is dan € 5 miljard. Beleggingen in Belgische ondernemingen mogen niet meer dan 20% van de KOF-portefeuille uitmaken.

KOF heeft als doelstelling op lange termijn een structureel hoger beleggingsresultaat (koersresultaten en dividenden) te behalen dan de benchmark, de GPR Dutch Small Cap Index (op herbeleggingsbasis). Door middel van een fundamentele bottom-up analyse selecteert KOF ondernemingen op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. KOF belegt in ongeveer 25 bedrijven.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort

Rendement per 31-10-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -6,1 % -6,4 %
3 maanden -6,4 % -7,8 %
Dit jaar -12,0 % -10,3 %
2015 26,7 % 28,1 %
2016 8,5 % 7,5 %
2017 28,7 % 28,7 %
1 jaar (op jaarbasis) -12,5 % -10,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 7,1 % 8,4 %
5 jaar (op jaarbasis) i 12,8 % 10,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,9 % 8,8 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 134,04 M 31-10-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 134,04 M 31-10-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.606.665 31-10-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 81,51 16-11-2018
Transactieprijs i
EUR 81,31 16-11-2018
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Beleggingskarakteristieken per 31-10-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 25 63
Dividendrendement i 3,84 % 3,03 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 1.853 M EUR 1.843 M
K/W-verhouding i 11,31 14,88
Active share i 34,17 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-10-2018

Met een rendement van -6,1% in oktober realiseerde KOF een outperformance ten opzichte van de GPR Dutch Small Cap Index die met -6,4% daalde gedurende de maand oktober. Dit jaar komt het rendement uit op -12,5%; de afgelopen drie jaar heeft KOF een gemiddeld jaarlijks rendement behaald van 7,1%.

Veel macro-economische onzekerheden, zoals de impact van de sluimerende handelsoorlog tussen de VS en China, de begrotingsproblematiek van Italië en de stijgende rente in de VS, hielden de financiële markten al enige tijd in de houdgreep. Met een serie winstwaarschuwingen in met name de automobiel- en industriële sector, werd begin oktober duidelijk dat de impact van deze onzekerheden z’n weerslag heeft op de reële economie met (fors) dalende aandelenkoersen wereldwijd als gevolg. De koerscorrectie biedt naar de mening van het KOF-team volop kansen, aangezien er in de eerste plaats tijdens de brede marktcorrectie ook kwaliteitsaandelen goedkoper zijn geworden ondanks de verwachte relatief beperkte impact, en ten tweede de koerscorrectie van een aantal cyclische aandelen overdreven is.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-10-2018

In oktober hebben we een aantal transacties doorgevoerd, waarbij IMCD op aantrekkelijke waarderingen is gekocht en onze positie in BESI is uitgebreid. De aankopen hebben we gefinancierd met beperkte verkopen in Sligro, gegeven de oplopende waardering, en Arcadis. Ondanks dat we veel potentieel zien bij Arcadis, vonden wij de operationele verbetering beperkt in de eerste helft van 2018. Dit beeld werd door de derdekwartaalresultaten bevestigd.

De door BESI gerapporteerde omzetdaling van 27,6% voor het derde kwartaal van 2018 ten opzichte van het tweede kwartaal was precies in het midden van de door de onderneming eerder aangegeven bandbreedte van een 25-30% omzetdaling. Een beter dan verwachte brutomarge en lager dan verwachte operationele kosten als gevolg van kostenbesparingsmaatregelen zorgden voor een veel beter dan verwachte winstgevendheid. Met een verwachte omzetdaling van 20-25% voor het vierde kwartaal is de daling minder dan het voorgaande kwartaal, maar daarmee is het nog onduidelijk waar de bodem ligt voor de huidige cyclus. Tijdens ons bezoek aan de Chinese activiteiten van BESI in Leshan kregen we een bevestiging van de sterke operaties, flexibele kostenstructuur en het telkens op zoek zijn naar incrementele operationele verbeteringen. Dit resulteert al in een ‘best in class’ brutomarge, werkkapitaalmanagement en flexibele operationele kosten, waardoor wij verwachten dat BESI sterker uit de huidige industriecyclus zal komen. De sterke balans en hoge verwachte pay-out vertaalt zich in een aantrekkelijk dividendrendement. Hiermee wordt de aandeelhouder naar onze mening goed gecompenseerd om te wachten op verdere bevestiging voor marktherstel in de semiconductorindustrie.

Arcadis rapporteerde wederom teleurstellende resultaten in het derde kwartaal. Ondanks dat de onderneming een solide 4% organisch omzetgroei boekte, vertaalde dit zich niet in een hogere operationele winst. Opvallend in deze context is het feit dat de onderneming in de voor haar belangrijke markten zoals de VS, VK en Noord-Europa goede omzet- en winstgroei realiseerde, maar dat dit door slechte resultaten in een beperkt aantal kleinere eindmarkten teniet werd gedaan. Ook kondigde de onderneming onverwachts een € 53 miljoen afschrijving aan op de waarde van zes biogascentrales in Brazilië (als onderdeel van het Alen-samenwerkingsverband) door de verwachting dat de gasopbrengsten lager zijn dan eerder verondersteld. Dit staat in schril contrast met opmerkingen van het management bij de halfjaarcijfers dat de risico’s op een eventuele afschrijving zeer beperkt waren. Ook zal de verkoop van de biogascentrales langer op zich laten wachten waardoor de onzekerheid aanhoudt (Arcadis is 6% van de KOF-portefeuille)

Met 11% koersstijging in oktober fungeert het aandeel FlowTraders als een typische ‘airbag’ binnen de KOF-portefeuille. De zogenaamde VIX index weerspiegelt de volatiliteit op de financiële markten en na vijf maanden van relatieve rust verdubbelde de VIX index in oktober naar 25. Met name in tijden met verhoogde onzekerheid nemen zowel de volumes als de spreads voor FlowTraders toe, wat zich vertaalt in een hogere winstgevendheid. De door FlowTraders gerapporteerde cijfers over het derde kwartaal bevestigen dat in een relatief rustige aandelenmarkt de verdiencapaciteit juist relatief beperkt is. Alhoewel de onderneming zich in haar persbericht niet uitliet over de ontwikkelingen in het vierde kwartaal, verwachten we dat de fors toegenomen onzekerheid een positieve bijdrage heeft geleverd aan de winst. Alhoewel de winsten van FlowTraders volatiel zijn, zien we onderliggend een consequente groei in haar marktaandeel in alle regio’s waarmee de verdiencapaciteit steeds verder toeneemt en de dalende marge compenseert. Gezien de huidige reeks aan onzekerheden die boven de financiële markten hangen (handelsoorlog China-VS, begrotingsbeleid Italië, groeivertraging China, verdere rentestijgingen in de VS) voelen we ons comfortabel met onze positie in FlowTraders. (2% van de KOF-portefeuille).
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-10-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -6,1 % -6,4 %
3 maanden -6,4 % -7,8 %
Dit jaar -12,0 % -10,3 %
2015 26,7 % 28,1 %
2016 8,5 % 7,5 %
2017 28,7 % 28,7 %
1 jaar (op jaarbasis) -12,5 % -10,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 7,1 % 8,4 %
5 jaar (op jaarbasis) i 12,8 % 10,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,9 % 8,8 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 1,90
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
21-05-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-10-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -13,55 % -59,19 %
Tracking error i 3,99 % 5,79 %
Information ratio i -0,32 0,36
Beta i 0,95 0,88
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-10-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
BE Semiconductor Industries 0,29 % 4,57 %
Sligro Food Group 0,27 % 6,38 %
Flow Traders 0,22 % 11,15 %
AMG Advanced Metal 0,14 % 5,84 %
Forfarmers 0,10 % 2,26 %

Top 5 laagste bijdrage (31-10-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Arcadis -1,18 % -17,10 %
ASM International -1,09 % -14,80 %
Intertrust -0,69 % -10,63 %
Nedap -0,66 % -15,08 %
PostNL -0,63 % -15,01 %

Geografische verdeling (31-10-2018)

97,6 %
Nederland
2,4 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-10-2018)

8,9 %
SBM Offshore
6,7 %
ASM International
6,3 %
Euronext
6,3 %
Intertrust
5,7 %
Arcadis
5,4 %
BE Semiconductor Industries
4,7 %
NIBC Holding
4,4 %
Sligro Food Group
4,2 %
Amsterdam Commodities
4,1 %
ASR Nederland
Totaal
56,5 %

Sectorverdeling (31-10-2018)

15,2 %
Technologie
15,0 %
Financiele Dienstverlening
14,9 %
Constructie & Materialen
11,8 %
Industr. Goederen & Diensten
11,7 %
Voeding & Drank
11,4 %
Olie & Gas
8,7 %
Verzekeringen
6,5 %
Detailhandel
2,2 %
Pers. & Huish. Goederen
2,4 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,75 %
Service fee i
0,25 %
Verwachte lopende kosten i
1,00 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,01 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2017.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,25%
>EUR 200 miljoen: 0,20%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,25 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
GPR Dutch Small Cap Index
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small- & Mid-caps Nederland en België
Datum van oprichting
07-09-1990
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000289627
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

  • Continuous dialogue with company management through one-on-one meetings. Meetings with division directors, peers and join analyst and client events. If necessary seek dialogue with the supervisory board
  • Actively involved during the AGMs through the use of our voting rights. We make remarks on the agenda if necessary and we stress our discussion points with the company at the AGM
  • Companies themselves also have the ability to seek the dialogue with us. We provide feedback on corporate strategy, governance and communication at AGM's and in one-on-one's
  • We are focused on the creation of shareholder value, where the company of course has to take into account all stakeholders
  • All holdings are screened by MSCI on sustainability items, if necessary we engage with management on sustainability issues with help from our experts in Edinburgh

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.