Kempen Orange Fund NV

Profiel

Kempen Orange Fund N.V. (KOF) is een gespreide portefeuille die voornamelijk bestaat uit kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen die deel uitmaken van de GPR Dutch Small Cap Index. KOF heeft de mogelijkheid om te beleggen in Nederlandse en Belgische ondernemingen buiten deze index, indien de marktkapitalisatie van de betreffende onderneming minder is dan € 5 miljard. Beleggingen in Belgische ondernemingen mogen niet meer dan 20% van de KOF-portefeuille uitmaken. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

KOF heeft als doelstelling op lange termijn een structureel hoger beleggingsresultaat (koersresultaten en dividenden) te behalen dan de benchmark, de GPR Dutch Small Cap Index (op herbeleggingsbasis). Door middel van een fundamentele bottom-up analyse selecteert KOF ondernemingen op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. KOF belegt in ongeveer 25 bedrijven.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Rendement per 31-12-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 2,6 % 3,3 %
3 maanden 16,4 % 20,1 %
Dit jaar 15,2 % 14,6 %
2017 28,7 % 28,7 %
2018 -20,0 % -17,8 %
2019 34,7 % 37,8 %
1 jaar (op jaarbasis) 15,2 % 14,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 7,4 % 9,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 11,6 % 12,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 11,3 % 9,5 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 140,96 M 31-12-2020
Omvang aandelenklasse
EUR 140,96 M 31-12-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.288.368 31-12-2020
Intrinsieke waarde i
EUR 115,80 18-01-2021
Transactieprijs i
EUR 115,57 18-01-2021
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Beleggingskarakteristieken per 31-12-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 24 57
Dividendrendement i 3,08 % 2,01 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 2.730 M EUR 2.719 M
K/W-verhouding i 15,94
Active share i 41,07 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-12-2020

KOF steeg in december met 2,6%, terwijl de GPR Dutch Small Cap Index een rendement van 3,3% liet zien. In 2020 steeg de intrinsieke waarde van KOF met 15,2% vergeleken met een stijging van 14,6% voor de benchmark. De aandelenmarkt was in december duidelijk ‘risk on’ waarbij reeds dure (groei)aandelen nog duurder werden en ook (verlies)latende bedrijven met een zwakke balans en/of operationele kasstroom een sterk koersherstel lieten zien.

Alhoewel het qua bedrijfsnieuws traditioneel rustig was, bleef het op macro-economisch en politiek vlak spannend in december. Met een groot aantal overgebleven onderhandelingspunten bleef het tot het laatste moment onduidelijk of er sprake zou zijn van een Brexitdeal. In de Verenigde Staten zorgde president Trump juist voor veel onzekerheid over de goedkeuring van het Amerikaans COVID-19-stimuleringspakket. Uiteindelijk werd in beide gevallen overeenstemming bereikt, waarmee rust op de financiële markten kon worden bewaard. Er klonken ook geruststellende woorden vanuit de FED, die aankondigde de groeiprognoses voor 2020 en de komende jaren te verhogen vanwege meevallende economische data. Bovendien beloofde de FED nog lang door te gaan met het huidige tempo van maandelijks voor USD 120 miljard aan obligaties opkopen. Na de vaccineuforie van vorige maand laten de decemberstatistieken voor zowel COVID-19-besmettingen en ziekenhuisopnames zien dat de weg naar normalisatie niet een rechte lijn zal zijn.

De grootste uitbreidingen in de KOF-portefeuille gedurende december waren Accell, Fugro en Aalberts. De grootste verkopen betroffen BESI, ASMI en Basic-Fit. Bovendien heeft KOF in december haar resterende belang in NIBC aangemeld. Daarnaast zijn ook andere posities aangepast op basis van veranderingen in de modelportefeuille gedreven door waarderingen en opwaarts koerspotentieel.

Na de forse koersrally in aanloop naar de beleggersdag van Signify waren financiële markten niet echt onder de indruk van de nieuw aangekondigde financiële doelstellingen voor de middellange termijn. Enerzijds is de 0-5% organische omzetgroeidoelstelling geruststellend, aangezien de onderneming sinds 2014 slechts 1 jaar positieve organische omzetgroei heeft laten zien (2017: +0,5%). Anderzijds lijkt de positieve impact van de gemakkelijke vergelijkingsbasis voor 2021 relatief beperkt. Op gebied van marge (11-13%) en vrije kasstroom (>8% van de omzet) zijn de doelstellingen in lijn met de verwachtingen. Het steeds kleinere aandeel van de krimpende traditionele lampenbusiness zal het groeiprofiel van Signify op termijn positief beïnvloeden en biedt daarmee ruimte voor een verdere herwaardering.

Boskalis kondigde in december een 4-jarig bagger contract aan ter waarde van € 1,5 miljard voor de ontwikkeling van een nieuwe luchthaven bij Manila (Filipijnen). Het is daarmee de grootste order uit de bestaansgeschiedenis van Boskalis. Door het uitblijven van grote orders was de bezettingsgraad van de vloot van Boskalis afgelopen jaren gedaald. Gezien de omvang van het project kan gewerkt worden met groot materieel en heeft daarmee positieve invloed op de bezettingsgraad in de komende jaren. Ondanks de huidige overcapaciteit in de baggersector wordt een normale winstgevendheid van 8-10% verwacht, wat we als positief bestempelen.

Alhoewel beperkt in aantal, de koersimpact van een aantal persberichten gedurende de maand was er niet minder om (bijvoorbeeld Boskalis +16,5%; Hunter Douglas +18%, Altice Europe +20,6%, Orange Belgium +34,9%). Opvallend in dit lijstje namen is dat het in de laatste drie gevallen gaat om een overnamebieding van een grootaandeelhouder. Daarnaast zien we twee spelers uit de telecomsector in de lijst. Alhoewel de achterliggende reden voor de bieding door de kopers niet vermeld wordt, vinden verschillende ‘insiders’ de waardering blijkbaar structureel te laag. Met onze recent opgebouwde positie in Telenet (voor 58% in handen van grootaandeelhouder Liberty Global) onderschrijven wij deze mening.

Belangrijk bedrijfsnieuws kwam van Acomo dat de overname aankondigde van Tradin, een internationale handelaar in biologische voedingsingrediënten (waaronder gedroogde producten, fruit, cacao, oliën, koffie en hoogwaardige sappen). Met haar wereldwijde netwerk en focus op snelgroeiende biologische producten vergroot Tradin de schaal, diversificatie en het groeipotentieel van Acomo. Door de overname wordt Acomo ongeveer een derde groter. Wij geloven dat met deze overname zowel het groeiprofiel van de onderneming als de liquiditeit van het aandeel verbeteren en kan leiden tot een hogere waardering op de beurs.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-12-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 2,6 % 3,3 %
3 maanden 16,4 % 20,1 %
Dit jaar 15,2 % 14,6 %
2017 28,7 % 28,7 %
2018 -20,0 % -17,8 %
2019 34,7 % 37,8 %
1 jaar (op jaarbasis) 15,2 % 14,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 7,4 % 9,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 11,6 % 12,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 11,3 % 9,5 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 2,50
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
05-06-2020
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-12-2020

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -25,65 % -59,19 %
Tracking error i 4,76 % 5,75 %
Information ratio i -0,34 0,32
Beta i 0,88 0,88
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-12-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
BE Semiconductor Industries 1,08 % 13,15 %
ASM International 0,73 % 21,49 %
Arcadis 0,38 % 5,38 %
Nedap 0,33 % 8,97 %
Boskalis Westminster 0,32 % 16,50 %

Top 5 laagste bijdrage (31-12-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Sligro Food Group -0,20 % -6,40 %
Signify -0,17 % -2,77 %
SBM Offshore -0,15 % -1,64 %
Intertrust -0,13 % -4,09 %
Fugro -0,07 % -3,33 %

Geografische verdeling (31-12-2020)

92,0 %
Nederland
4,8 %
België
3,1 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-12-2020)

8,9 %
SBM Offshore
8,5 %
BE Semiconductor Industries
7,2 %
Arcadis
7,1 %
Signify
5,4 %
TKH Group
5,4 %
IMCD
4,9 %
ASR Nederland
4,7 %
Corbion
4,6 %
Amsterdam Commodities
4,1 %
Intertrust
Totaal
60,9 %

Sectorverdeling (31-12-2020)

16,4 %
Industr. Goederen & Diensten
15,5 %
Technologie
12,5 %
Pers. & Huish. Goederen
11,1 %
Voeding & Drank
10,0 %
Olie & Gas
9,1 %
Constructie & Materialen
6,9 %
Financiele Dienstverlening
4,9 %
Verzekeringen
3,2 %
Media
2,9 %
Detailhandel
2,7 %
Reizen & Vrije Tijd
1,6 %
Gezondheidszorg
3,1 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,75 %
Service fee i
0,25 %
Verwachte lopende kosten i
1,00 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,00 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2019.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,25%
>EUR 200 miljoen: 0,20%
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
GPR Dutch Small Cap Index
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small- & Mid-caps Nederland en België
Datum van oprichting
07-09-1990
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000289627
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management NV op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.Â

Hoe Kempen verantwoord belegtÂ

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het ESG-beleid van Kempen is voor de drie relevante pijlers – uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap – volledig in het beleggingsproces van ons fonds ingebed.

Â

Het Kempen Orange Fund (KOF) N.V. belegt kleinere en middelgrote Nederlandse ondernemingen die in de GPR Dutch Small Cap Index zijn opgenomen. Het fonds mag ook beleggen in Nederlandse en Belgische ondernemingen die niet in deze index zijn opgenomen, mits hun marktkapitalisatie op het moment van belegging minder dan EUR 5 miljard bedraagt. KOF stelt zich op als een betrokken aandeelhouder voor de lange termijn. We voeren regelmatig overleg met de ondernemingen in onze portefeuille. Ons engagement komt onder meer tot uitdrukking in steminstructies voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van ondernemingen. Wij oefenen altijd ons stemrecht uit voor de aandelen in onze portefeuille en indien nodig bezoeken we jaarvergaderingen om – mogelijk samen met andere stakeholders – onze standpunten bij het management te benadrukken.

Â

De figuur 'ESG-integratie in het beleggingsproces' laat stapsgewijs zien hoe het ESG-beleid van Kempen in het beleggingsproces van ons fonds is geïmplementeerd.

Â

1. Uitsluiting

Het fonds sluit beleggingen uit in entiteiten die betrokken zijn bij de productie van tabak en controversiële wapens zoals clustermunitie, anti-persoonsmijnen, kernkoppen en chemische en biologische wapens.

Â

2. ESG-integratie

Tijdens de fundamentele analyse verdiepen we ons verder in de ESG-kenmerken van een onderneming. Hierbij kijken we per onderneming naar materiële sectorspecifieke risico’s en bedrijfsspecifieke risico’s en praktijken. We putten hiervoor uit verschillende bronnen, onder meer MSCI ESG Research en Sustainalytics. Als onze mening afwijkt van externe ESG-research leggen we uit waarom. Daarnaast kijken we naar de exposure naar controversiële activiteiten en duurzame kansen hetgeen kan leiden tot een lagere of hogere Kempen ESG-score. Op basis van de bovengenoemde fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming en kennen we aan iedere onderneming een score op een schaal van 1 tot 5 toe. In het geval van een lagere score dient het aandeel een hoger opwaarts koerspotentieel te bieden om in de portefeuille opgenomen te worden.

Â

3. Actief aandeelhouderschap

Als langetermijnbelegger kiezen we voor een breed engagement met de ondernemingen in onze portefeuille. We zijn ervan overtuigd dat engagement bij de ondernemingen waarin we beleggen, bij ons veel verder gaat dan bij onze concurrenten. We gaan regelmatig in gesprek met de managementteams van de ondernemingen in onze portefeuille en leggen iedere controversiële kwestie en ieder contactmoment schriftelijk vast. We bewaken de vooruitgang die de ondernemingen boeken en blijven onze invloed aanwenden om positieve veranderingen te realiseren.

Â

Uitoefening van ons stemrecht is ook een essentieel element van onze duurzame beleggingsfilosofie. We voeren actief overleg met de ondernemingen in onze portefeuille en gaan nader in op de agendapunten voor (Buitengewone) Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders. Vaak bezoeken we daarnaast de jaarvergadering om – soms samen met andere stakeholders – onze standpunten bij het management te benadrukken.

Â

Het ESG Team van Kempen screent onze portefeuille ieder kwartaal en kan suggesties doen voor een dialoog met ondernemingen die op ESG-criteria zwak scoren. De resultaten van deze screening worden ieder kwartaal in een speciale bijeenkomst besproken en op basis van de uitkomsten hiervan stellen we een actielijst op.

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

*

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI ESG research
Screening MSCI ESG research
UN global impact
carbon
ESG-integratie in het beleggingsproces
ESG-integratie in het beleggingsproces
Bron NL
Bron
disclaimer
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.