Kempen Orange Fund NV

Profiel

Kempen Orange Fund N.V. (KOF) is een gespreide portefeuille die voornamelijk bestaat uit kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen die deel uitmaken van de GPR Dutch Small Cap Index. KOF heeft de mogelijkheid om te beleggen in Nederlandse en Belgische ondernemingen buiten deze index, indien de marktkapitalisatie van de betreffende onderneming minder is dan € 5 miljard. Beleggingen in Belgische ondernemingen mogen niet meer dan 20% van de KOF-portefeuille uitmaken. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

KOF heeft als doelstelling op lange termijn een structureel hoger beleggingsresultaat (koersresultaten en dividenden) te behalen dan de benchmark, de GPR Dutch Small Cap Index (op herbeleggingsbasis). Door middel van een fundamentele bottom-up analyse selecteert KOF ondernemingen op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. KOF belegt in ongeveer 25 bedrijven.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Rendement per 30-06-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,5 % -0,5 %
3 maanden 4,5 % 6,0 %
Dit jaar 23,3 % 25,2 %
2018 -20,0 % -17,8 %
2019 34,7 % 37,8 %
2020 15,2 % 14,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 53,9 % 66,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 16,9 % 17,9 %
5 jaar (op jaarbasis) i 17,6 % 19,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 11,9 % 10,2 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 180,51 M 30-06-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 180,51 M 30-06-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.363.211 30-06-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 131,24 28-07-2021
Transactieprijs i
EUR 131,50 28-07-2021
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Beleggingskarakteristieken per 30-06-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 25 59
Dividendrendement i 3,84 % 2,38 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 3.015 M EUR 3.259 M
K/W-verhouding i 15,62
Active share i 40,02 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 30-06-2021

KOF daalde in juni met 0,5% en presteerde daarmee in lijn met de GPR Dutch Small Cap Index. In de eerste zes maanden van dit jaar steeg de intrinsieke waarde van KOF met +23,3% ten opzichte van +25,2% voor de benchmark.

Na vijf opeenvolgende maanden met positieve koersuitslagen maakte de aandelenmarkt in juni pas op de plaats. Enerzijds was er aan de vooravond van de halfjaarcijfers relatief weinig bedrijfsspecifiek nieuws dat de financiële markten in beweging zette. Anderzijds zorgt de sterke opmars van de deltavariant van het COVID-virus voor hernieuwde onzekerheid omtrent het economisch herstelscenario. Ten slotte zijn uitspraken van de Amerikaanse centrale bank (FED) dat het een jaar eerder dan verwacht de rente zal verhogen negatief voor de aandelenmarkt. De terughoudendheid was ook zichtbaar in het feit dat na een stortvloed van beursintroducties eerder dit jaar een aantal geplande beursgangen werd teruggetrokken. Halverwege juli zullen de eerste bedrijven de halfjaarcijfers publiceren. Gunstige macro-economische data in de eerste helft van 2021 en goed gevulde orderboeken geven bedrijven een solide basis voor groei. De echte test betreft de mogelijkheid van bedrijven om kosteninflatie door te berekenen en daarmee de marge veilig te stellen. Qua bedrijfscijfers verwachten we een negatieve invloed op de operationele kasstromen als gevolg van het terugbetalen van COVID-steun, het betalen van uitgestelde belasting/BTW-verplichtingen en het normaliseren van werkkapitaal. Schaarste zal ertoe leiden dat gepresenteerde orderboeken fors stijgen om toekomstige leveringen veilig te stellen. Echter, het voorspellende karakter van een orderboek is hiermee beperkt omdat de lengte van het orderboek toeneemt.

De grootste uitbreidingen in de KOF-portefeuille gedurende juni waren ASR, Corbion en Aalberts. De grootste verkopen betroffen ForFarmers, ASM International en Amsterdam Commodities. Gedurende de maand is een nieuwe positie opgebouwd in NX Filtration en zijn geen posities volledig verkocht. Daarnaast zijn ook andere posities aangepast op basis van veranderingen in de modelportefeuille gedreven door waarderingen en opwaarts koerspotentieel.

KOF heeft geparticipeerd in de aandelenemissie van NX Filtration. De onderneming biedt waterzuiveringssystemen gebaseerd op membraam-technologie voor zowel het zuiveren van industrieel afvalwater alsmede van drinkwater. Het businessmodel is gebaseerd op het uitbouwen van het aantal geïnstalleerde installaties die op hun beurt periodiek voorzien worden van nieuwe membranen. Hierdoor is de voorspelbaarheid van de business relatief groot. De marktgroei wordt gedreven door het feit dat wet- en regelgeving steeds strenger wordt en huidige zuiveringsmethoden steeds minder goed in staat zijn om nieuwe verontreinigingen aan het water te onttrekken. Ons centrale scenario, waarbij we uitgaan van een meerjarige dubbelcijferige omzetgroei en het marktaandeel van NX Filtration over 10 jaar minder dan 5% bedraagt, duidt op een onderwaardering. Aangezien de marktaandeelambities van de onderneming hoger liggen is het risico/rendementsprofiel aantrekkelijk wat ons betreft.

De 2022-2026 doelstellingen die Ordina presenteerde tijdens haar beleggersdag bevestigde dat de onderneming na een periode (2018-2022) van deels interne focus op margeverbetering de nieuwe strategische periode een groeiversnelling zal laten zien. De operationele leverage uit de verwachte 5-8% omzetgroei in combinatie met het feit dat het aandeel van de omzet uit business proposities met een bovengemiddelde marge zal stijgen (40% van de omzet in 2020 naar 66% in 2022 en 75% in 2026) draagt bij aan een verdere verbetering van de EBITDA-marge naar 12-14% (was 10-12% voor 2018-2022). Waar de onderneming de afgelopen jaren al solide omzetgroei heeft laten zien in België (1/3 van de omzet) ligt na de rationalisatie in Nederland (2/3 van de omzet) ook de weg vrij voor een groeiversnelling. Met een schuldenvrije balans, een goede omzetgroei en margeverbeteringsperspectief en de niche positionering bieden ruimte voor een verdere herwaardering van het aandeel.

Kort na de aankondiging van het onverwachtse opstappen van Accell CSCO (Chief Supply Chain Officer) Jeroen Both hebben we contact gehad met de CEO en CFO. Gezien de ‘perfect storm’ waar de wereldwijde fietsenindustrie momenteel in verkeerd (aanhoudend sterke vraag gedreven door COVID in combinatie met schaarste aan componenten) verraste de aankondiging ons. Met een goede interim oplossing blijft de aandacht voor de supply chain onveranderd hoog. Tegelijkertijd ligt er een goede basis waarop de opvolger (versneld) verder kan bouwen. Hierbij valt te denken aan het insourcen van de frameproductie, verdere standaardisatie naar platformen (vergelijkbaar met auto-industrie) en het rationaliseren van het aantal toeleveranciers. Ondertussen lijken marktomstandigheden grotendeels onveranderd met een blijvend sterke vraag en aanhoudende schaarste van componenten en fors gestegen logistieke kosten. Lokale nieuwe uitbraken van COVID in Chinese/Taiwanese havens en leveranciers die slechts beperkt extra capaciteit toevoegen, zorgen ervoor dat deze gespannen situatie op de middellange termijn zal aanhouden. Positief is dat door de schaarste producenten relatief gemakkelijk prijsverhogingen kunnen doorberekenen waarmee margedruk onwaarschijnlijk is.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-06-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,5 % -0,5 %
3 maanden 4,5 % 6,0 %
Dit jaar 23,3 % 25,2 %
2018 -20,0 % -17,8 %
2019 34,7 % 37,8 %
2020 15,2 % 14,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 53,9 % 66,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 16,9 % 17,9 %
5 jaar (op jaarbasis) i 17,6 % 19,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 11,9 % 10,2 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 2,50
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
27-05-2021
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 30-06-2021

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -25,65 % -59,19 %
Tracking error i 4,78 % 5,72 %
Information ratio i -0,21 0,31
Beta i 0,88 0,88
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-06-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
BE Semiconductor Industries 0,48 % 7,15 %
Signify 0,45 % 5,08 %
Amsterdam Commodities 0,26 % 6,26 %
ASM International 0,18 % 7,67 %
Nedap 0,08 % 2,11 %

Top 5 laagste bijdrage (30-06-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
SBM Offshore -0,69 % -9,34 %
ASR Nederland -0,37 % -7,41 %
Sligro Food Group -0,25 % -5,71 %
Arcadis -0,21 % -3,31 %
PostNL -0,17 % -4,95 %

Geografische verdeling (30-06-2021)

93,2 %
Nederland
4,9 %
België
2,0 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-06-2021)

9,2 %
Signify
7,2 %
BE Semiconductor Industries
6,8 %
SBM Offshore
6,3 %
Arcadis
5,5 %
Aalberts
5,5 %
Intertrust
5,1 %
TKH Group
4,7 %
ASR Nederland
4,7 %
Corbion
4,6 %
Kendrion
Totaal
59,6 %

Sectorverdeling (30-06-2021)

39,4 %
Industriële waarden
17,9 %
Technologie
7,8 %
Financiële waarden
6,8 %
Energie
4,7 %
Basismaterialen
3,4 %
Telecommunicatie
2,0 %
Overig
1,5 %
Gezondheidszorg
Totaal
83 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,750 %
Service fee i
0,25 %
Verwachte lopende kosten i
1,00 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,00 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2020.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,25%
>EUR 200 miljoen: 0,20%
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
GPR Dutch Small Cap Index
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small- & Mid-caps Nederland en België
Datum van oprichting
07-09-1990
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000289627
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management NV op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Duurzaamheidpublicaties

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.Â

Hoe Kempen verantwoord belegtÂ

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het ESG-beleid van Kempen is voor de drie relevante pijlers – uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap – volledig in het beleggingsproces van ons fonds ingebed.

Â

Het Kempen Orange Fund (KOF) N.V. belegt kleinere en middelgrote Nederlandse ondernemingen die in de GPR Dutch Small Cap Index zijn opgenomen. Het fonds mag ook beleggen in Nederlandse en Belgische ondernemingen die niet in deze index zijn opgenomen, mits hun marktkapitalisatie op het moment van belegging minder dan EUR 5 miljard bedraagt. KOF stelt zich op als een betrokken aandeelhouder voor de lange termijn. We voeren regelmatig overleg met de ondernemingen in onze portefeuille. Ons engagement komt onder meer tot uitdrukking in steminstructies voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van ondernemingen. Wij oefenen altijd ons stemrecht uit voor de aandelen in onze portefeuille en indien nodig bezoeken we jaarvergaderingen om – mogelijk samen met andere stakeholders – onze standpunten bij het management te benadrukken.

Â

De figuur 'ESG-integratie in het beleggingsproces' laat stapsgewijs zien hoe het ESG-beleid van Kempen in het beleggingsproces van ons fonds is geïmplementeerd.

Â

1. Uitsluiting

Het fonds sluit beleggingen uit in entiteiten die betrokken zijn bij de productie van tabak en controversiële wapens zoals clustermunitie, anti-persoonsmijnen, kernkoppen en chemische en biologische wapens.

Â

2. ESG-integratie

Tijdens de fundamentele analyse verdiepen we ons verder in de ESG-kenmerken van een onderneming. Hierbij kijken we per onderneming naar materiële sectorspecifieke risico’s en bedrijfsspecifieke risico’s en praktijken. We putten hiervoor uit verschillende bronnen, onder meer MSCI ESG Research en Sustainalytics. Als onze mening afwijkt van externe ESG-research leggen we uit waarom. Daarnaast kijken we naar de exposure naar controversiële activiteiten en duurzame kansen hetgeen kan leiden tot een lagere of hogere Kempen ESG-score. Op basis van de bovengenoemde fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming en kennen we aan iedere onderneming een score op een schaal van 1 tot 5 toe. In het geval van een lagere score dient het aandeel een hoger opwaarts koerspotentieel te bieden om in de portefeuille opgenomen te worden.

Â

3. Actief aandeelhouderschap

Als langetermijnbelegger kiezen we voor een breed engagement met de ondernemingen in onze portefeuille. We zijn ervan overtuigd dat engagement bij de ondernemingen waarin we beleggen, bij ons veel verder gaat dan bij onze concurrenten. We gaan regelmatig in gesprek met de managementteams van de ondernemingen in onze portefeuille en leggen iedere controversiële kwestie en ieder contactmoment schriftelijk vast. We bewaken de vooruitgang die de ondernemingen boeken en blijven onze invloed aanwenden om positieve veranderingen te realiseren.

Â

Uitoefening van ons stemrecht is ook een essentieel element van onze duurzame beleggingsfilosofie. We voeren actief overleg met de ondernemingen in onze portefeuille en gaan nader in op de agendapunten voor (Buitengewone) Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders. Vaak bezoeken we daarnaast de jaarvergadering om – soms samen met andere stakeholders – onze standpunten bij het management te benadrukken.

Â

Het ESG Team van Kempen screent onze portefeuille ieder kwartaal en kan suggesties doen voor een dialoog met ondernemingen die op ESG-criteria zwak scoren. De resultaten van deze screening worden ieder kwartaal in een speciale bijeenkomst besproken en op basis van de uitkomsten hiervan stellen we een actielijst op.

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

--------------------------

* Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI ESG Research
Screening MSCI ESG Research
UN global impact
ESG-integratie in het beleggingsproces
ESG-integratie in het beleggingsproces
Bron nl
disclaimer nl
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.