Kempen Orange Fund NV

Profiel

Kempen Orange Fund N.V. (KOF) is een gespreide portefeuille die voornamelijk bestaat uit kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen die deel uitmaken van de GPR Dutch Small Cap Index. KOF heeft de mogelijkheid om te beleggen in Nederlandse en Belgische ondernemingen buiten deze index, indien de marktkapitalisatie van de betreffende onderneming minder is dan € 5 miljard. Beleggingen in Belgische ondernemingen mogen niet meer dan 20% van de KOF-portefeuille uitmaken. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

KOF heeft als doelstelling op lange termijn een structureel hoger beleggingsresultaat (koersresultaten en dividenden) te behalen dan de benchmark, de GPR Dutch Small Cap Index (op herbeleggingsbasis). Door middel van een fundamentele bottom-up analyse selecteert KOF ondernemingen op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. KOF belegt in ongeveer 25 bedrijven.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Rendement per 29-02-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 29-02-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -6,0 % -6,7 %
3 maanden -1,9 % -4,3 %
Dit jaar -5,4 % -7,5 %
2017 28,7 % 28,7 %
2018 -20,0 % -17,8 %
2019 34,7 % 37,8 %
1 jaar (op jaarbasis) 9,8 % 10,0 %
3 jaar (op jaarbasis) i 7,9 % 8,9 %
5 jaar (op jaarbasis) i 8,6 % 9,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,9 % 9,0 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 128,07 M 29-02-2020
Omvang aandelenklasse
EUR 128,07 M 29-02-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.385.890 29-02-2020
Intrinsieke waarde i
EUR 72,89 03-04-2020
Transactieprijs i
EUR 72,74 03-04-2020
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Beleggingskarakteristieken per 29-02-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 26 59
Dividendrendement i 3,74 % 3,24 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 2.203 M EUR 2.066 M
K/W-verhouding i 14,34 14,70
Active share i 37,88 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 29-02-2020

Met een rendement van -6,0% in februari presteerde KOF beter dan de GPR Dutch Small Cap Index, die met 6,7% daalde. Over de eerste twee maanden van dit jaar nam de intrinsieke waarde van KOF af met 5,4% vergeleken met een daling van 7,5% voor de benchmark. De afgelopen drie jaar heeft KOF een gemiddeld jaarlijks rendement behaald van +7,9%.

In de loop van februari werd duidelijk dat het Coronavirus zich in snel tempo wereldwijd verspreidt. In reactie hierop daalden aandelenbeurzen fors en steeg de volatiliteit (VIX) tot paniekniveaus (36). Financiële markten draaiden volledig ‘risk off’ wat zich weerspiegelt in de Amerikaanse en Duitse rentes die meerjarige diepterecords braken. Gezien de lagere verwachte economische activiteit daalde ook de olieprijs fors. Het coronavirus overschaduwt het jaarcijferseizoen volledig. De gerapporteerde jaarcijfers kunnen over het algemeen aan de verwachtingen voldoen. Het management van de ondernemingen in de KOF-portefeuille zitten kort op de bal voor wat betreft kostenbeheersing en hebben een solide balans om een periode van onzekerheid en vraaguitval te kunnen overbruggen. Echter, kansen op onderbrekingen in de waardeketen zijn groot door een (tijdelijk) tekort van componenten of problemen met transport. Bedrijven met lokale/wereldwijd gespreide productie kunnen zich daarentegen positief onderscheiden.

Portefeuille-ontwikkelingen per 29-02-2020

De grootste uitbreidingen in de KOF-portefeuille gedurende februari waren Fugro, TKH Group en SBM Offshore. De grootste verkopen betroffen Takeaway, VolkerWessels en PostNL. De aankoop Fugro is gedreven door de aandelenplaatsing waarin KOF geparticipeerd heeft, teneinde de eerdaags aflopende convertible bond te kunnen herfinancieren. VolkerWessels is verkocht als onderdeel van de bieding die eerder op de onderneming is uitgebracht. Andere posities zijn gehandeld op basis van aanpassingen van de modelportefeuille gedreven door waardering en opwaarts potentieel.

De grootste positieve bijdrage in februari was afkomstig van NIBC waar private equity partij Blackstone een bieding op uitbracht. De overnameprijs van de stukken die niet in handen zijn van grootaandeelhouders JC Flowers of Reggeborgh worden overgenomen voor € 9,85. Alhoewel de overnamepremie beperkt is ten opzichte van de slotkoers van de voorgaande dag wordt dit vertekend door de fors gestegen koers in aanloop naar de bieding. De lage waardering van het aandeel in combinatie met de vlekkeloze executie van de strategie zoals geformuleerd ten tijde van de IPO en het onderscheidende vermogen van de bank, waren voor het KOF-team redenen om een positie in het aandeel aan te houden. Alhoewel het offermemorandum nog gepubliceerd moet worden, vormden dit ook voor Blackstone belangrijke aanknopingspunten om een bieding op de gehele onderneming uit te brengen.

Zoals in eerdere maandberichten aangegeven heeft het gebrek aan volatiliteit in de financiële markten het verdienpotentieel voor FlowTraders de afgelopen kwartalen negatief beïnvloed. Daar bovenop investeerde de onderneming in nieuwe producten (vastrentende waarden, crypto) en aansluitingen met nieuwe klanten die niet direct volledig winstgevend waren en dus de winst initieel drukten. Dit kwam onder meer tot uitdrukking in de tegenvallende resultaten over het vierde kwartaal. Hoge volatiliteit en volumes in januari/februari betekenen dat het verdienpotentieel voor FlowTraders, in theorie, fors is toegenomen ten opzichte van voorgaande kwartalen. Onze positie FlowTraders fungeert daarmee als een ‘verzekering’ voor onzekere tijden zoals nu.

ASR rapporteerde degelijke resultaten over 2019 die over de volle breedte licht beter waren dan verwacht. Zoals eerder door de onderneming aangegeven werd ook nadere invulling gegeven aan de toekomstige kapitaalallocatie van de onderneming. Na de verkoop van Vivat aan Athora zijn immers de mogelijkheden voor grotere overnames in Nederland beperkt. Naast het progressieve dividendbeleid zal de onderneming jaarlijks aan € 75 miljoen eigen aandelen terugkopen mits de ‘Solvency II’ boven de 180% ligt. Uitgaande van een jaarlijks organische kapitaalgeneratie van € 500 miljoen zal daarmee ongeveer 70% worden uitgekeerd en de resterende 30% voor (kleinere) overnames worden aangewend. Indien dit laatste in de praktijk lastig wordt dan zal ook dit aan de aandeelhouder worden uitgekeerd. Beperkte groei van de onderneming in combinatie met kostenbesparingen en synergiën van eerdere overnames vormen een solide basis voor sterke jaarlijkse kasstromen die grotendeels naar de aandeelhouder terugvloeien. Een aantrekkelijke waardering, sterk track record voor wat betreft executie en goede kapitaalallocatie maken het aandeel naar de mening van het KOF-team een aantrekkelijke belegging.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 29-02-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 29-02-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -6,0 % -6,7 %
3 maanden -1,9 % -4,3 %
Dit jaar -5,4 % -7,5 %
2017 28,7 % 28,7 %
2018 -20,0 % -17,8 %
2019 34,7 % 37,8 %
1 jaar (op jaarbasis) 9,8 % 10,0 %
3 jaar (op jaarbasis) i 7,9 % 8,9 %
5 jaar (op jaarbasis) i 8,6 % 9,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,9 % 9,0 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 3,80
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
20-05-2019
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 29-02-2020

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -21,46 % -59,19 %
Tracking error i 3,07 % 5,70 %
Information ratio i -0,30 0,34
Beta i 0,98 0,88
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (29-02-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
NIBC 0,57 % 17,16 %
Corbion 0,16 % 5,30 %
Flow Traders 0,08 % 3,04 %
Ordina 0,08 % 17,54 %
Arcadis 0,06 % 0,76 %

Top 5 laagste bijdrage (29-02-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Fugro -0,90 % -22,98 %
SBM Offshore -0,73 % -8,40 %
TKH Group -0,63 % -14,38 %
BE Semiconductor Industries -0,59 % -8,60 %
Signify -0,54 % -11,02 %

Geografische verdeling (29-02-2020)

94,7 %
Nederland
2,0 %
België
3,3 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (29-02-2020)

8,5 %
SBM Offshore
7,3 %
BE Semiconductor Industries
6,8 %
Arcadis
6,2 %
IMCD
4,9 %
Intertrust
4,8 %
Signify
4,5 %
ASM International
4,3 %
NIBC
4,1 %
Amsterdam Commodities
4,1 %
TKH Group
Totaal
55,5 %

Sectorverdeling (29-02-2020)

16,7 %
Technologie
13,9 %
Financiele Dienstverlening
12,5 %
Constructie & Materialen
11,6 %
Voeding & Drank
11,5 %
Olie & Gas
11,0 %
Pers. & Huish. Goederen
9,3 %
Industr. Goederen & Diensten
5,0 %
Detailhandel
3,3 %
Verzekeringen
2,0 %
Gezondheidszorg
3,3 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,75 %
Service fee i
0,25 %
Verwachte lopende kosten i
1,00 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,00 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2018.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,25%
>EUR 200 miljoen: 0,20%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,20 %
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
Per 14 januari 2019 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,25% naar 0,20%/0,20%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
GPR Dutch Small Cap Index
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small- & Mid-caps Nederland en België
Datum van oprichting
07-09-1990
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000289627
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management NV op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.Â

Hoe Kempen verantwoord belegtÂ

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het ESG-beleid van Kempen is voor de drie relevante pijlers – uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap – volledig in het beleggingsproces van ons fonds ingebed.

Â

Het Kempen Orange Fund (KOF) N.V. belegt kleinere en middelgrote Nederlandse ondernemingen die in de GPR Dutch Small Cap Index zijn opgenomen. Het fonds mag ook beleggen in Nederlandse en Belgische ondernemingen die niet in deze index zijn opgenomen, mits hun marktkapitalisatie op het moment van belegging minder dan EUR 5 miljard bedraagt. KOF stelt zich op als een betrokken aandeelhouder voor de lange termijn. We voeren regelmatig overleg met de ondernemingen in onze portefeuille. Ons engagement komt onder meer tot uitdrukking in steminstructies voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van ondernemingen. Wij oefenen altijd ons stemrecht uit voor de aandelen in onze portefeuille en indien nodig bezoeken we jaarvergaderingen om – mogelijk samen met andere stakeholders – onze standpunten bij het management te benadrukken.

Â

De figuur 'ESG-integratie in het beleggingsproces' laat stapsgewijs zien hoe het ESG-beleid van Kempen in het beleggingsproces van ons fonds is geïmplementeerd.

Â

1. Uitsluiting

Het fonds sluit beleggingen uit in entiteiten die betrokken zijn bij de productie van tabak en controversiële wapens zoals clustermunitie, anti-persoonsmijnen, kernkoppen en chemische en biologische wapens.

Â

2. ESG-integratie

Tijdens de fundamentele analyse verdiepen we ons verder in de ESG-kenmerken van een onderneming. Hierbij kijken we per onderneming naar materiële sectorspecifieke risico’s en bedrijfsspecifieke risico’s en praktijken. We putten hiervoor uit verschillende bronnen, onder meer MSCI ESG Research en Sustainalytics. Als onze mening afwijkt van externe ESG-research leggen we uit waarom. Daarnaast kijken we naar de exposure naar controversiële activiteiten en duurzame kansen hetgeen kan leiden tot een lagere of hogere Kempen ESG-score. Op basis van de bovengenoemde fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming en kennen we aan iedere onderneming een score op een schaal van 1 tot 5 toe. In het geval van een lagere score dient het aandeel een hoger opwaarts koerspotentieel te bieden om in de portefeuille opgenomen te worden.

Â

3. Actief aandeelhouderschap

Als langetermijnbelegger kiezen we voor een breed engagement met de ondernemingen in onze portefeuille. We zijn ervan overtuigd dat engagement bij de ondernemingen waarin we beleggen, bij ons veel verder gaat dan bij onze concurrenten. We gaan regelmatig in gesprek met de managementteams van de ondernemingen in onze portefeuille en leggen iedere controversiële kwestie en ieder contactmoment schriftelijk vast. We bewaken de vooruitgang die de ondernemingen boeken en blijven onze invloed aanwenden om positieve veranderingen te realiseren.

Â

Uitoefening van ons stemrecht is ook een essentieel element van onze duurzame beleggingsfilosofie. We voeren actief overleg met de ondernemingen in onze portefeuille en gaan nader in op de agendapunten voor (Buitengewone) Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders. Vaak bezoeken we daarnaast de jaarvergadering om – soms samen met andere stakeholders – onze standpunten bij het management te benadrukken.

Â

Het ESG Team van Kempen screent onze portefeuille ieder kwartaal en kan suggesties doen voor een dialoog met ondernemingen die op ESG-criteria zwak scoren. De resultaten van deze screening worden ieder kwartaal in een speciale bijeenkomst besproken en op basis van de uitkomsten hiervan stellen we een actielijst op.

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

*

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI ESG research
Screening MSCI ESG research
UN global impact
carbon
ESG-integratie in het beleggingsproces
ESG-integratie in het beleggingsproces
Bron NL
Bron
disclaimer
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.