Kempen Orange Fund N.V.

Profiel

Kempen Orange Fund N.V. (KOF) is een gespreide portefeuille die voornamelijk bestaat uit kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen die deel uitmaken van de GPR Dutch Small Cap Index. KOF heeft de mogelijkheid om te beleggen in Nederlandse en Belgische ondernemingen buiten deze index, indien de marktkapitalisatie van de betreffende onderneming minder is dan € 5 miljard. Beleggingen in Belgische ondernemingen mogen niet meer dan 20% van de KOF-portefeuille uitmaken.

KOF heeft als doelstelling op lange termijn een structureel hoger beleggingsresultaat (koersresultaten en dividenden) te behalen dan de benchmark, de GPR Dutch Small Cap Index (op herbeleggingsbasis). Door middel van een fundamentele bottom-up analyse selecteert KOF ondernemingen op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. KOF belegt in ongeveer 25 bedrijven.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Rendement per 30-04-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 8,9 % 8,7 %
3 maanden 16,4 % 17,3 %
Dit jaar 25,6 % 26,2 %
2016 8,5 % 7,5 %
2017 28,7 % 28,7 %
2018 -20,0 % -17,8 %
1 jaar (op jaarbasis) 2,4 % 4,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 11,7 % 13,7 %
5 jaar (op jaarbasis) i 13,4 % 12,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 11,2 % 9,2 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 141,68 M 30-04-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 141,68 M 30-04-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.488.697 30-04-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 91,83 17-05-2019
Transactieprijs i
EUR 92,01 17-05-2019
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Beleggingskarakteristieken per 30-04-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 26 63
Dividendrendement i 3,78 % 2,86 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 2.190 M EUR 2.160 M
K/W-verhouding i 14,76 15,68
Active share i 34,28 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-04-2019

Met een rendement van +8,9% in april presteerde KOF beter dan de GPR Dutch Small Cap Index, die 8,7% steeg. Met +25,6% tot dusver in 2019 presteert KOF 60 basispunten onder deze benchmark. De afgelopen drie jaar heeft KOF een gemiddeld jaarlijks rendement behaald van +11,7%.

Na een pas op de plaats in maart stegen aandelenbeurzen verder in april gedreven door bedrijfscijfers die over het algemeen aan de verwachtingen voldeden. Op geopolitiek vlak bleef het relatief rustig waarbij geruchten over een deal tussen China en de VS tot op heden onbevestigd blijven. Op macro-economisch vlak zien we verdere bevestiging van een blijvend gezonde economische groei in de Verenigde Staten, zwakke groei in Europa en stabilisatie op een hoog niveau in China. Na de forse daling van de Duitse rente in maart, zien we beperkt herstel in april tot net boven nul. De olieprijs stijgt fors door verdere beperkingen van olie-exporten uit Iran.

In april heeft KOF haar positie uitgebreid in Aalberts, ForFarmers en PostNL. Gezien het beperkte opwaartse potentieel tot de biedingsprijs en de beperkte kans op een biedingsoorlog hebben we onze positie in Wessanen gedeeltelijk afgebouwd. Na de sterk gestegen koersen hebben we ook onze posities in ASMI en BESI licht afgebouwd.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-04-2019

De eerstekwartaalupdate van Arcadis onderstreept dat de onderneming zowel operationeel als financieel goede voortgang boekt. Gedurende het eerste kwartaal rapporteerde Arcadis een redelijke 2%-organische omzetgroei, verhoogde het de operationele marge met 100bp tot 7,2% en nam de schuldratio verder af mede als gevolg van het succesvol invorderen van lang uitstaande handelsvorderingen. Voor wat betreft het laatste punt snijdt het mes aan twee kanten: de onderneming krijgt kasmiddelen binnen waardoor de netto schuld wordt verlaagd en er is geen afboeking nodig waardoor het resultaat en eigen vermogen niet aangetast worden. Op het gebied van de verkoop van de Braziliaanse (probleem)activa werd in het kwartaal helaas weinig voortgang geboekt. De onderneming gaat er nog steeds vanuit dat in 2019 de activa verkocht worden en daarmee een streep onder dit hoofdstuk gezet kan worden.

BESI rapporteerde resultaten over het eerste kwartaal die boven de eigen doelstelling lagen. Met een voorzichtige omzetgroei voor het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal lijkt een bodem onder de resultaten gelegd. Ondanks de forse omzetdaling in vergelijking tot de piek in omzetniveau weet de onderneming de brutomarge op een hoog niveau te handhaven wat uniek is in de sector. Het beeld dat BESI schetst is in lijn met het beeld van andere spelers in de sector. Tijdens de door ons bezochte aandeelhoudersvergadering kregen we bevestiging dat de onderneming goed gepositioneerd is voor de volgende (technologie)cyclus. Ondanks het afgenomen aantal FTE’s is het aantal personen werkzaam in de R&D fors toegenomen, de voorziening voor garanties is de afgelopen jaren afgenomen en dit onderstreept doorgevoerde kwaliteitsverbeteringen in de producten. Tenslotte kan de onderneming voldoende snel opschalen wanneer de markt verbetert.

Net als in de afgelopen kwartalen laten de resultaten van Intertrust een volatiel beeld zien. Het belangrijkste is dat de onderneming de doelstellingen voor 2019 herhaalt en voor de komende drie kwartalen dus een groeiversnelling verwacht. Dat ondanks de trage omzetgroei in de twee landen met de hoogste marge (Nederland en Luxemburg) de marge uitkwam boven de 2019-doelstelling (36,1% versus >36%) onderstreept dat de margedoelstelling van ten minste 36% voor 2019 aan de voorzichtige kant is. Als gevolg van de sterke vrije kasstroom daalde de schuldratio naar 3,1x (t.o.v. 3,4x per eind 2018) waarmee de aankondiging van een aandelenterugkoopprogramma dichtbij komt. Zeker gezien de lage waardering van het aandeel, en de hoge waardering van potentiële overnamekandidaten, zouden we deze stap verwelkomen.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-04-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 8,9 % 8,7 %
3 maanden 16,4 % 17,3 %
Dit jaar 25,6 % 26,2 %
2016 8,5 % 7,5 %
2017 28,7 % 28,7 %
2018 -20,0 % -17,8 %
1 jaar (op jaarbasis) 2,4 % 4,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 11,7 % 13,7 %
5 jaar (op jaarbasis) i 13,4 % 12,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 11,2 % 9,2 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 1,90
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
21-05-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 30-04-2019

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -21,46 % -59,19 %
Tracking error i 3,55 % 5,74 %
Information ratio i -0,55 0,34
Beta i 0,97 0,88
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-04-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
ASM International 1,62 % 25,38 %
Arcadis 1,17 % 24,67 %
BE Semiconductor Industries 0,97 % 15,04 %
Kendrion 0,47 % 15,49 %
TKH Group 0,46 % 13,99 %

Top 5 laagste bijdrage (30-04-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Fugro -0,19 % -10,47 %
SBM Offshore -0,05 % -0,67 %
Intertrust 0,04 % 0,65 %
Sligro Food Group 0,05 % 1,88 %
Aalberts 0,05 % 5,61 %

Geografische verdeling (30-04-2019)

98,0 %
Nederland
2,0 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-04-2019)

8,3 %
SBM Offshore
7,4 %
ASM International
6,6 %
BE Semiconductor Industries
5,8 %
Intertrust
5,6 %
IMCD
5,3 %
Arcadis
4,6 %
Forfarmers
4,2 %
Boskalis Westminster
4,1 %
Amsterdam Commodities
4,0 %
PostNL
Totaal
55,8 %

Sectorverdeling (30-04-2019)

17,6 %
Technologie
13,9 %
Industr. Goederen & Diensten
13,4 %
Financiele Dienstverlening
12,3 %
Constructie & Materialen
11,9 %
Voeding & Drank
9,9 %
Olie & Gas
9,6 %
Pers. & Huish. Goederen
6,2 %
Detailhandel
3,2 %
Verzekeringen
2,0 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,75 %
Service fee i
0,25 %
Verwachte lopende kosten i
1,00 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,00 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2018.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,25%
>EUR 200 miljoen: 0,20%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,20 %
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
Per 14 januari 2019 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,25% naar 0,20%/0,20%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
GPR Dutch Small Cap Index
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small- & Mid-caps Nederland en België
Datum van oprichting
07-09-1990
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000289627
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

  • Continuous dialogue with company management through one-on-one meetings. Meetings with division directors, peers and join analyst and client events. If necessary seek dialogue with the supervisory board
  • Actively involved during the AGMs through the use of our voting rights. We make remarks on the agenda if necessary and we stress our discussion points with the company at the AGM
  • Companies themselves also have the ability to seek the dialogue with us. We provide feedback on corporate strategy, governance and communication at AGM's and in one-on-one's
  • We are focused on the creation of shareholder value, where the company of course has to take into account all stakeholders
  • All holdings are screened by MSCI on sustainability items, if necessary we engage with management on sustainability issues with help from our experts in Edinburgh

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.