Kempen Orange Fund NV

Profiel

Kempen Orange Fund N.V. (KOF) is een gespreide portefeuille die voornamelijk bestaat uit kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen die deel uitmaken van de GPR Dutch Small Cap Index. KOF heeft de mogelijkheid om te beleggen in Nederlandse en Belgische ondernemingen buiten deze index, indien de marktkapitalisatie van de betreffende onderneming minder is dan € 5 miljard. Beleggingen in Belgische ondernemingen mogen niet meer dan 20% van de KOF-portefeuille uitmaken. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

KOF heeft als doelstelling op lange termijn een structureel hoger beleggingsresultaat (koersresultaten en dividenden) te behalen dan de benchmark, de GPR Dutch Small Cap Index (op herbeleggingsbasis). Door middel van een fundamentele bottom-up analyse selecteert KOF ondernemingen op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. KOF belegt in ongeveer 25 bedrijven.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Rendement per 31-05-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,9 % 0,1 %
3 maanden -1,5 % 0,8 %
Dit jaar -3,6 % -1,8 %
2019 34,7 % 37,8 %
2020 15,2 % 14,6 %
2021 29,2 % 29,4 %
1 jaar (op jaarbasis) 0,5 % 1,0 %
3 jaar (op jaarbasis) i 18,4 % 19,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 10,7 % 12,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 11,6 % 9,9 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 170,29 M 31-05-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 170,29 M 31-05-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.302.724 31-05-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 111,86 06-07-2022
Transactieprijs i
EUR 111,58 06-07-2022
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Beleggingskarakteristieken per 31-05-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 24 58
Dividendrendement i 3,48 % 2,73 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 2.775 M EUR 3.275 M
K/W-verhouding i 13,18
Active share i 37,81 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-05-2022

KOF had in mei een negatief rendement van 0,9%, terwijl de GPR Dutch Small Cap index 0,1% steeg. In de eerste vijf maanden van dit jaar daalde de intrinsieke waarde van KOF met 3,6% vergeleken met een daling van 1,8% voor de benchmark.

Alhoewel de benchmark over de maand nagenoeg vlak was, kenmerkte de maand zich door een hoge mate van volatiliteit. Zo stond de GPR index na zes handelsdagen maar liefst 7,4% lager, waarna in de tweede helft van de maand een fors herstel werd ingezet. Een aantal (Amerikaanse) bedrijven, met name in de technologie- en consumentensector, stelde de verwachtingen over 2022 neerwaarts bij en stuurde in een aantal gevallen een schokgolf door wereldwijde financiële markten. Daarnaast wordt steeds duidelijker dat de inflatie langer op een hoog niveau zal blijven dan eerder verondersteld. Zo zullen nieuwe embargomaatregelen door de Europese Unie tegen Rusland zorgen voor opwaartse druk op energietarieven. Daarnaast is de werkeloosheid in een groot aantal (Europese) landen historisch laag met een opwaarts effect op lonen tot gevolg. Ook de veel langer dan verwachte duur van de COVID-19-lockdown in Shanghai zorgt ervoor dat componentenschaarste langer dan verwacht aanhoudt, waardoor de onbalans tussen vraag en aanbod aanhoudt. In een poging de inflatie te beteugelen is het niet verrassend dat gedurende de maand geluiden over een (eerste) renteverhoging door de ECB in juli steeds luider werden. Onze focus op bedrijven met een sterke positie in de waardeketen blijft onveranderd.

De grootste uitbreidingen in de KOF-portefeuille gedurende mei waren BESI, Signify en ASR. De grootste verkopen betroffen Ordina, PostNL en Heijmans. Gedurende de maand zijn geen nieuwe posities opgebouwd of volledig afgebouwd. Daarnaast zijn andere posities aangepast op basis van veranderingen in de modelportefeuille, gedreven door waarderingen en opwaarts koerspotentieel.

PostNL moest de verwachtingen voor 2022 naar beneden bijstellen na relatief magere resultaten over het eerste kwartaal waarbij bovendien de structureel krimpende postdivisie positief verraste, terwijl de (groeiende) pakkettendivisie juist teleurstelde. Onderliggend vindt er niet alleen de verwachte verschuiving plaats van online naar offline aankopen na het wegvallen van alle COVID-19 gerelateerde lockdownmaatregelen, maar er is ook sprake van terughoudendheid bij de consument gezien de geopolitieke ontwikkelingen (oorlog Oekraïne, forse inflatie). Bovendien ervaart PostNL tegenwind op het gebied van kosteninflatie (lonen en brandstof). Gezien het feit dat er een aandeleninkoop programma liep, betekent dat er ondanks het tegenvallende bedrijfsnieuws ook een positieve impact is voor de aandeelhouder aangezien er meer aandelen konden worden ingekocht. Zelfs met de kennis dat de positieve bijdrage van COVID-19 gerelateerde pakketvolumes achteraf gezien door het management te laag was ingeschat en de ‘visibility’ minder is dan eerder verondersteld, is het aandeel laag gewaardeerd.

Alfen, de producent van onder andere verdeelstations voor het Nederlandse elektriciteitsnetwerk en laadpalen voor elektrische auto’s, rapporteerde zeer sterke resultaten over het eerste kwartaal. Ondanks aanhoudende uitdagingen op het gebied van componentenschaarste wist de onderneming haar omzet met maar liefst 77% te laten groeien, waarbij de omzet uit laadpalen met een indrukwekkende 185% steeg. Door de sterke start van het jaar en de blijvend positieve (middellange termijn)vooruitzichten voor de verschillende deelmarkten verhoogt de onderneming haar omzetdoelstelling voor 2022 en gaat op het middelpunt van de bandbreedte nu uit van 54% omzetgroei t.o.v. 40% eerder. Alfen speelt een centrale rol in het vergroten van de capaciteit van het Nederlandse stroomnetwerk en de verwachte blijvend sterke groei van elektrische auto’s in binnen- en buitenland. De gunstige middellangetermijntrends in de verschillende eindmarkten bieden uitzicht op aanhoudende sterke omzet- en winstgroei en rechtvaardigen daarmee de huidige waardering.

De door Arcadis gerapporteerde resultaten over het eerste kwartaal voldeden aan de verwachtingen van de financiële markten met een >5% organische omzetgroei en >9% operationele marge. Gezien de specialisatie van Arcadis op onderwerpen die de komende jaren verder aan relevantie zullen toenemen zoals bijvoorbeeld urbanisatie, klimaatverandering en waterbeheersing zijn de groeivooruitzichten ronduit gunstig. Het verder gestegen orderboek onderstreept dit. Niet al te lang geleden werd de onderneming nog achtervolgd door een problematisch Braziliaans onderdeel en een hoog werkkapitaalbeslag in onder andere het Midden-Oosten met een hoge schuld als gevolg. Echter, tegenwoordig is de balans solide en dient de vraag zich aan hoe de onderneming de overtollige financiële middelen in de nabije toekomst wil aanwenden. Het (verder) verhogen van de productiviteit van haar medewerkers en meer inzicht in de kapitaalallocatie zijn naar onze mening belangrijke factoren om de huidige korting van het aandeel ten opzichte van haar concurrenten te reduceren.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-05-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,9 % 0,1 %
3 maanden -1,5 % 0,8 %
Dit jaar -3,6 % -1,8 %
2019 34,7 % 37,8 %
2020 15,2 % 14,6 %
2021 29,2 % 29,4 %
1 jaar (op jaarbasis) 0,5 % 1,0 %
3 jaar (op jaarbasis) i 18,4 % 19,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 10,7 % 12,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 11,6 % 9,9 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 3,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
27-05-2022
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-05-2022

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -25,65 % -36,47 %
Tracking error i 5,05 % 5,67 %
Information ratio i -0,18 0,30
Beta i 0,86 0,88
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-05-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
SBM Offshore 0,71 % 9,64 %
Ordina 0,45 % 8,57 %
Aalberts 0,23 % 2,91 %
Alfen Beheer 0,22 % 16,56 %
BE Semiconductor Industries 0,21 % 2,80 %

Top 5 laagste bijdrage (31-05-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Sligro Food Group -0,55 % -11,06 %
Signify -0,41 % -4,62 %
Accell -0,35 % -9,81 %
Arcadis -0,24 % -4,26 %
Nedap -0,23 % -5,06 %

Geografische verdeling (31-05-2022)

90,9 %
Nederland
4,7 %
Cash
4,4 %
België
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-05-2022)

8,7 %
Signify
7,8 %
SBM Offshore
7,3 %
Aalberts
7,2 %
ASR Nederland
5,4 %
BE Semiconductor Industries
5,3 %
Arcadis
5,2 %
Ordina
4,7 %
TKH Group
4,7 %
Corbion
4,6 %
Sligro Food Group
Totaal
60,9 %

Sectorverdeling (31-05-2022)

33,8 %
Industriële waarden
16,2 %
Technologie
13,4 %
Duurzame consumentengoederen
10,5 %
Financiële waarden
7,8 %
Energie
4,7 %
Basismaterialen
4,7 %
Overig
4,5 %
Dagelijkse consumentengoederen
2,8 %
Telecommunicatie
1,6 %
Gezondheidszorg
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Environmental and/or social characteristics promoted

Het Kempen Orange Fund (het ‘Fonds’) valt onder artikel 8 van de SFDR. Dit betekent dat het Fonds milieu- en/of maatschappelijke aspecten bevordert. Het Fonds belegt in een breed scala aan ondernemingen, waarvan sommige duurzaamheidsdoelstellingen nastreven.

We committeren ons aan de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs in de vorm van doelstellingen op de korte termijn (2025), een ambitie op de middellange termijn (2030) en een commitment op de lange termijn (emissieneutrale belegger in 2050). In 2025 willen we op schema liggen om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord te realiseren. We volgen de vermindering in de markt volgens een pad dat in lijn met de EU-benchmarks is.

Fund carbon emission targets

Morningstar sustainability rating

ESG Investment process

Aan de bevordering van milieu- en/of maatschappelijke aspecten wordt invulling gegeven door de consistente implementatie van het ESG-beleid van het Fonds. Het ESG-beleid is volledig in het beleggingsproces van onze strategie verankerd via de drie relevante pijlers: uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap.

Als onderdeel van het beleggingsproces beoordelen we het ESG-profiel van een onderneming. We kijken naar iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we risico’s die in een bepaalde sector van materieel belang zijn, in aanmerking nemen, naast de risicopositie en (governance)praktijken van en informatieverschaffing door de betreffende onderneming. Ondernemingen waarin we beleggen, scoren we op governanceaspecten aan de hand van zowel extern onderzoek als interne evaluatie. Voorts onderzoeken we de betrokkenheid van de onderneming bij eerdere controversiële kwesties en toekomstige ESG-kansen. Op basis van de fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming.

Exclusion

Het Fonds sluit ondernemingen uit door de toepassing van strikte uitsluitingscriteria. Hierbij worden internationale standaarden in aanmerking genomen, zoals het UN Global Compact Framework, de OECD Guidelines for Multinational Enterprises, de UN Guiding Principles for Business and Human Rights en onze Principles for Responsible Investment. In het document ESG Policy & Process dat u op onze website kunt vinden, geven we in het kort weer hoe we indicatoren die op schending van de standaarden duiden, in ons ESG-beleid en -proces hebben geïntegreerd.

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,750 %
Service fee i
0,25 %
Verwachte lopende kosten i
1,00 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,00 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2021.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,25%
>EUR 200 miljoen: 0,20%
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
GPR Dutch Small Cap Index
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small- & Mid-caps Nederland en België
Datum van oprichting
07-09-1990
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000289627
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management NV op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Duurzaamheidpublicaties

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.