Kempen Orange Fund N.V.

Profiel

Kempen Orange Fund N.V. (KOF) is een gespreide portefeuille die voornamelijk bestaat uit kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen die deel uitmaken van de GPR Dutch Small Cap Index. KOF heeft de mogelijkheid om te beleggen in Nederlandse en Belgische ondernemingen buiten deze index, indien de marktkapitalisatie van de betreffende onderneming minder is dan € 5 miljard. Beleggingen in Belgische ondernemingen mogen niet meer dan 20% van de KOF-portefeuille uitmaken.

KOF heeft als doelstelling op lange termijn een structureel hoger beleggingsresultaat (koersresultaten en dividenden) te behalen dan de benchmark, de GPR Dutch Small Cap Index (op herbeleggingsbasis). Door middel van een fundamentele bottom-up analyse selecteert KOF ondernemingen op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. KOF belegt in ongeveer 25 bedrijven.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Sander van Oort

Rendement per 31-08-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,1 % 0,2 %
3 maanden -5,0 % -3,9 %
Dit jaar -6,0 % -2,5 %
2015 26,7 % 28,1 %
2016 8,5 % 7,5 %
2017 28,7 % 28,7 %
1 jaar (op jaarbasis) 1,7 % 7,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 11,2 % 12,9 %
5 jaar (op jaarbasis) i 16,8 % 15,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 11,2 % 9,2 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 147,70 M 31-08-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 147,70 M 31-08-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.657.582 31-08-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 89,31 21-09-2018
Transactieprijs i
EUR 89,08 21-09-2018
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Beleggingskarakteristieken per 31-08-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 24 63
Dividendrendement i 3,47 % 2,80 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 1.917 M EUR 1.947 M
K/W-verhouding i 12,39 15,98
Active share i 37,05 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-08-2018

Eind augustus werden wijopgeschrikt door het intens verdrietige bericht dat onze collega Joop Witteveen als gevolg van een hartstilstand is overleden. Zijn overlijden komt totaal onverwacht en is een grote schok voor ons allemaal. Joop was een betrokken aandeelhouder die met hart en ziel de bedrijven in Kempen Orange Fund volgde en het nooit naliet om verantwoordelijken aan te spreken op hun beleid. We gaan binnen ons team Joop ongelofelijk missen, maar met Joop in onze gedachten zullen we met volle kracht het opgebouwde trackrecord van KOF voortzetten. Wij zijn Joop dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend en zullen hem nooit vergeten.

Met een rendement van -0,1% in augustus realiseerde KOF een underperformance ten opzichte van de GPR Dutch Small Cap Index die met 0,2% steeg gedurende de maand. Dit jaar komt het rendement uit op -6%; de afgelopen drie jaar heeft KOF een gemiddeld jaarlijks rendement behaald van 11,1%.

Op macro-economisch vlak lieten euro/dollar, rente en olieprijs in augustus een relatief stabiel verloop zien. De maand stond in het teken van een 30% devaluatie van de Turkse lira, ingegeven door oplopende (handels)spanningen tussen Turkije en de Verenigde Staten in combinatie met het relatief zwakke financiële gestel van de Turkse economie. Dit laatste wordt gekenmerkt door hoge inflatie en internationale zorgen over onvoldoende scheiding tussen politiek en de centrale bank. De exposure naar Turkije van bedrijven in de KOF-portefeuille is verwaarloosbaar en we verwachten geen directe impact op de bedrijfsresultaten.

Binnen de KOF-portefeuille presteerden de financiële dienstverleners goed. ASR, NIBC, Intertrust, Euronext en Flowtraders lieten een koersstijging zien van 3-7% ten opzichte van een rendement van de GPR Dutch small cap index van 0,2%. Bedrijven die actief zijn in de (basis)industrie zoals AMG en Kendrion hadden het lastiger als gevolg van de blijvende onzekerheid over een wereldwijde handelsoorlog. Daarnaast zorgt het implementeren van nieuwe meetmethoden voor het bepalen van de hoeveelheid schadelijke uitstoot voor een (tijdelijke) vraagterugval in de automobielsector.

Net als in juli waren koersuitslagen fors rondom de aankondiging van bedrijfsresultaten. Over het algemeen konden gerapporteerde bedrijfscijfers de verwachtingen van beleggers inlossen. Tegenvallende resultaten konden echter rekenen op een forse afstraffing. Zoals ook in het vorige maandbericht al aangegeven is de ontwikkeling van het werkkapitaal bij veel bedrijven opvallend slechter dan verwacht waardoor de vrije kasstromen tegenvielen. De waardering van de KOF-portefeuille is het afgelopen jaar teruggelopen: de gemiddelde koers-winstverhouding voor de komende 12 maanden is teruggelopen van 15,0x naar 14,6x, waarmee de aantrekkelijkheid op de lange termijn van de KOF-portefeuille is toegenomen.

Het halfjaarcijferseizoen is achter de rug en het KOF-team zal de komende periode een aantal conferenties en bedrijvendagen bezoeken om nieuwe beleggingsideeën verder uit te werken en bestaande investment cases te valideren.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-08-2018

NIBC, waarin KOF participeert sinds de IPO eerder dit jaar, rapporteerde beter dan verwachte halfjaarcijfers. De combinatie van een beter dan verwachte rentemarge, meevallende bijdrage van (boek)winsten op investeringen en sterke kostenbeheersing, waren de belangrijkste redenen voor de goede resultaten. Ook de vooruitzichten voor de tweede jaarhelft blijven goed. De prestaties vormen een bevestiging van de strategie zoals gecommuniceerd tijdens de IPO, waarbij de bank zich positioneert als niche speler met een sterke focus op kosten- en risicobeheersing. Het aandeel wordt gewaardeerd op 0,7x boekwaarde en heeft een dividendrendement van circa 7% en classificeert zich daarmee als een typisch ‘value’ aandeel. Na de cijfers hebben de CEO, CFO en CRO hun persoonlijke positie in NIBC verder uitgebreid door aandelen op de beurs te kopen.

Met de tweede afschrijving op een deel van de (voormalige) Dockwise-vloot heeft Boskalis naar onze mening definitief ‘schoon schip’ gemaakt. De traditionele bagger- en infra-activiteiten lieten relatief goede prestaties zien in de eerste jaarhelft, echter de laat-cyclische offshore-onderdelen hebben het nog lastig. Naar onze mening maakt Boskalis goed gebruik van de huidige moeilijke marktomstandigheden door belangrijke strategische keuzes te maken, waardoor de onderneming sterker uit de huidige ‘downturn’ komt. Het feit dat langetermijnaandeelhouder HAL haar belang in Boskalis met € 70 miljoen heeft verhoogd door aankopen op de beurs onderstreept de huidige aantrekkelijke waardering van het aandeel. Ook heeft in navolging van de CEO nog een bestuurder privé aandelen Boskalis bijgekocht.

ForFarmers rapporteerde goede halfjaarcijfers en de integratie van recente acquisities in België en Polen verloopt voorspoedig. Zorgen bij analisten over gestegen transportkosten als gevolg van een tekort aan vrachtwagenchauffeurs en een lagere beladingsgraad van de binnenvaart zijn overtrokken. Bovendien viel de impact van hogere grondstofprijzen door kleinere oogsten als gevolg van de langdurige droogteperiode mee. De onderneming profiteert van de opening van een nieuwe productiefaciliteit in Deventer en vergroot haar marktaandeel in Duitsland als gevolg van het wegvallen van concurrent Agrifirm. Om verdere groei in Duitsland te faciliteren kondigde ForFarmers de bouw van een nieuwe Duitse fabriek aan. In tegenstelling tot veel andere bedrijven heeft ForFarmers het werkkapitaal wel weten te verbeteren.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-08-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,1 % 0,2 %
3 maanden -5,0 % -3,9 %
Dit jaar -6,0 % -2,5 %
2015 26,7 % 28,1 %
2016 8,5 % 7,5 %
2017 28,7 % 28,7 %
1 jaar (op jaarbasis) 1,7 % 7,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 11,2 % 12,9 %
5 jaar (op jaarbasis) i 16,8 % 15,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 11,2 % 9,2 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In hetverleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 1,90
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
21-05-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-08-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -7,83 % -59,19 %
Tracking error i 3,93 % 5,80 %
Information ratio i -0,43 0,35
Beta i 0,99 0,88
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-08-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Takeaway.com 0,44 % 19,26 %
Euronext 0,42 % 6,49 %
ASR Nederland 0,33 % 7,29 %
SBM Offshore 0,33 % 4,82 %
Intertrust 0,32 % 5,70 %

Top 5 laagste bijdrage (31-08-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Kendrion -0,56 % -14,11 %
PostNL -0,53 % -12,19 %
AMG Advanced Metal -0,40 % -15,35 %
Corbion -0,27 % -7,65 %
Fugro -0,25 % -10,35 %

Geografische verdeling (31-08-2018)

96,5 %
Nederland
3,5 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-08-2018)

8,0 %
Arcadis
7,4 %
ASM International
7,2 %
SBM Offshore
6,7 %
Euronext
6,0 %
Intertrust
4,9 %
ASR Nederland
4,3 %
NIBC Holding
4,3 %
Sligro Food Group
4,1 %
Amsterdam Commodities
4,1 %
BE Semiconductor Industries
Totaal
57,0 %

Sectorverdeling (31-08-2018)

18,0 %
Constructie & Materialen
14,7 %
Financiele Dienstverlening
14,3 %
Technologie
13,1 %
Industr. Goederen & Diensten
10,7 %
Voeding & Drank
9,5 %
Olie & Gas
9,2 %
Verzekeringen
7,0 %
Detailhandel
3,5 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,75 %
Service fee i
0,25 %
Verwachte lopende kosten i
1,00 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,01 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2017.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,25%
>EUR 200 miljoen: 0,20%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,25 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
GPR Dutch Small Cap Index
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small- & Mid-caps Nederland en België
Datum van oprichting
07-09-1990
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000289627
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

  • Continuous dialogue with company management through one-on-one meetings. Meetings with division directors, peers and join analyst and client events. If necessary seek dialogue with the supervisory board
  • Actively involved during the AGMs through the use of our voting rights. We make remarks on the agenda if necessary and we stress our discussion points with the company at the AGM
  • Companies themselves also have the ability to seek the dialogue with us. We provide feedback on corporate strategy, governance and communication at AGM's and in one-on-one's
  • We are focused on the creation of shareholder value, where the company of course has to take into account all stakeholders
  • All holdings are screened by MSCI on sustainability items, if necessary we engage with management on sustainability issues with help from our experts in Edinburgh

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.