Kempen Orange Fund N.V.

Profiel

Kempen Orange Fund N.V. (KOF) is een gespreide portefeuille die voornamelijk bestaat uit kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen die deel uitmaken van de GPR Dutch Small Cap Index. KOF heeft de mogelijkheid om te beleggen in Nederlandse en Belgische ondernemingen buiten deze index, indien de marktkapitalisatie van de betreffende onderneming minder is dan € 5 miljard. Beleggingen in Belgische ondernemingen mogen niet meer dan 20% van de KOF-portefeuille uitmaken.

KOF heeft als doelstelling op lange termijn een structureel hoger beleggingsresultaat (koersresultaten en dividenden) te behalen dan de benchmark, de GPR Dutch Small Cap Index (op herbeleggingsbasis). Door middel van een fundamentele bottom-up analyse selecteert KOF ondernemingen op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. KOF belegt in ongeveer 25 bedrijven.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort

Rendement per 28-02-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 7,5 % 7,7 %
3 maanden 10,2 % 10,3 %
Dit jaar 16,0 % 15,9 %
2016 8,5 % 7,5 %
2017 28,7 % 28,7 %
2018 -20,0 % -17,8 %
1 jaar (op jaarbasis) -8,1 % -6,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 10,6 % 11,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 12,2 % 9,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 11,0 % 9,0 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 136,17 M 28-02-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 136,17 M 28-02-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.548.870 28-02-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 88,49 22-03-2019
Transactieprijs i
EUR 88,31 22-03-2019
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Beleggingskarakteristieken per 28-02-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 25 64
Dividendrendement i 3,94 % 3,12 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 2.034 M EUR 1.980 M
K/W-verhouding i 14,38
Active share i 31,96 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 28-02-2019

Met een rendement van 7,5% in februari presteerde KOF iets slechter dan de GPR Dutch Small Cap Index, die 7,7% steeg. Met +16,0% tot dusver in 2019 presteert KOF 10 basispunten beter dan de benchmark. De afgelopen drie jaar heeft KOF een gemiddeld jaarlijks rendement behaald van 10,6%.

Na de sterke start van het jaar lieten aandelen wereldwijd ook in februari een goede performance zien, gedreven door geruststellende jaarcijfers en niet verder oplopende spanningen rondom de handelsoorlog tussen Amerika en China. Verschillende leidende macro-economische indicatoren, zoals de inkoopmanagersindex laten in Amerika, Europa en China in februari een afzwakking zien. Financiële markten zien hierin juist een scenario dat de rentes laag blijven, economische groei zal afzwakken, maar tegelijkertijd is een recessie vooralsnog onwaarschijnlijk.

In februari heeft KOF haar positie in Wessanen verder uitgebreid en de resterende positie in BAM geheel verkocht, waarmee we kiezen voor één bouwonderneming in de portefeuille: VolkerWessels.

Portefeuille-ontwikkelingen per 28-02-2019

De door Arcadis gepresenteerde resultaten waren in lijn met de verwachtingen en sterk op het gebied van de gegenereerde kasstromen. Met name de extra aandacht op het gebied van werkkapitaal heeft in het vierde kwartaal vruchten afgeworpen. Hierdoor is de schuldenratio beter dan verwacht en lijkt een aandelenemissie (nog) onwaarschijnlijker. Uit de analistenpresentatie blijkt dat de overgrote meerderheid van de regio’s een goede groei, marge en werkkapitaalsbeslag heeft, maar dat het gemiddelde fors wordt beïnvloed door de 17% van de omzet die krimpt, zeer lage marge heeft en veel werkkapitaal absorbeert. De problemen lijken dus regionaal (Midden-Oosten, Azië, Latijns-Amerika) en dus geïsoleerd. Hierdoor is er nog veel potentieel voor verdere verbetering en de onderneming heeft voldoende tijd en financiële flexibiliteit om dit te kunnen realiseren.

PostNL presenteerde jaarresultaten aan de bovenkant van de verwachtingen en kondigde de overname van SANDD aan. Een licht lager dan verwachte daling van de Nederlandse postmarkt is de belangrijkste reden voor de beter dan verwachte resultaten van PostNL. De jaarcijfers werden echter overschaduwd door de aangekondigde overname van SANDD. De transactie is naar onze mening van belang om continuïteit en kwaliteit van de postbezorging in Nederland ook op de lange termijn te kunnen waarborgen. Alhoewel de ACM waarschijnlijk geen goedkeuring zal geven voor de transactie, verwacht de onderneming voldoende ruggensteun vanuit de politiek om de transactie alsnog te laten doorgaan. De aangekondigde kostenbesparing van € 60 miljoen lijkt conservatief. Dat de schuldenratio van PostNL tijdelijk boven de door de onderneming gestelde drempel van 2,0x uitkomt en daarmee dividendbetaling maximaal 24 maanden wordt gestopt is teleurstellend. Door potentiële desinvesteringen van de buitenlandse activiteiten kunnen de schuldratio’s sneller naar beneden wat een kortere periode van het niet betalen van dividend zou betekenen.

VolkerWessels rapporteerde resultaten die nipt boven de eigen winstdoelstelling lagen. Op werkkapitaal maakte de onderneming een grote stap voorwaarts, ondanks voorfinanciering van de verliezen van de zeesluizen in IJmuiden. Vanuit de eerder gepresenteerde jaarcijfers van BAM was al duidelijk dat er geen nieuwe tegenvallers bij de bouw van de IJmuiden-zeesluis naar boven waren gekomen. Met een 10% hoger orderboek heeft de onderneming meer dan 80% van de omzet voor 2019 al veiliggesteld. De doelstelling van een hogere operationele winst in 2019 ten opzichte van 2018 is niet verrassend gezien de eenmalige lasten die in 2018 het resultaat drukten en het goede orderboek. Belangrijkste focus ligt in 2019 op het herpositioneren van de Infra-divisie. Hier moet de focus verschuiven van een paar grote projecten (met veel risico) naar meerdere kleine projecten waardoor het risico/rendement profiel van de divisie verbetert.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 28-02-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 7,5 % 7,7 %
3 maanden 10,2 % 10,3 %
Dit jaar 16,0 % 15,9 %
2016 8,5 % 7,5 %
2017 28,7 % 28,7 %
2018 -20,0 % -17,8 %
1 jaar (op jaarbasis) -8,1 % -6,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 10,6 % 11,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 12,2 % 9,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 11,0 % 9,0 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 1,90
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
21-05-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 28-02-2019

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -21,46 % -59,19 %
Tracking error i 3,82 % 5,75 %
Information ratio i -0,19 0,35
Beta i 0,97 0,88
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (28-02-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Arcadis 1,43 % 30,56 %
SBM Offshore 1,33 % 15,06 %
Intertrust 0,98 % 16,83 %
ASM International 0,83 % 12,92 %
Koninklijke Volkerwessels 0,57 % 21,83 %

Top 5 laagste bijdrage (28-02-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
BE Semiconductor Industries -0,17 % -2,96 %
Forfarmers -0,13 % -3,03 %
Flow Traders -0,12 % -5,56 %
Koninklijke BAM Groep -0,01 % -0,31 %
Euronext -0,01 % -0,37 %

Geografische verdeling (28-02-2019)

98,4 %
Nederland
1,6 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (28-02-2019)

9,3 %
SBM Offshore
6,8 %
ASM International
6,1 %
BE Semiconductor Industries
6,0 %
Intertrust
5,8 %
IMCD
5,7 %
Arcadis
4,6 %
Boskalis Westminster
4,3 %
Amsterdam Commodities
4,2 %
Forfarmers
4,0 %
Signify
Totaal
56,8 %

Sectorverdeling (28-02-2019)

16,2 %
Technologie
13,4 %
Constructie & Materialen
13,1 %
Financiele Dienstverlening
13,0 %
Voeding & Drank
12,5 %
Industr. Goederen & Diensten
11,3 %
Olie & Gas
9,9 %
Pers. & Huish. Goederen
5,8 %
Detailhandel
3,3 %
Verzekeringen
1,6 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,75 %
Service fee i
0,25 %
Verwachte lopende kosten i
1,00 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,01 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2017.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,25%
>EUR 200 miljoen: 0,20%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,20 %
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
Per 14 januari 2019 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,25% naar 0,20%/0,20%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
GPR Dutch Small Cap Index
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small- & Mid-caps Nederland en België
Datum van oprichting
07-09-1990
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000289627
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

  • Continuous dialogue with company management through one-on-one meetings. Meetings with division directors, peers and join analyst and client events. If necessary seek dialogue with the supervisory board
  • Actively involved during the AGMs through the use of our voting rights. We make remarks on the agenda if necessary and we stress our discussion points with the company at the AGM
  • Companies themselves also have the ability to seek the dialogue with us. We provide feedback on corporate strategy, governance and communication at AGM's and in one-on-one's
  • We are focused on the creation of shareholder value, where the company of course has to take into account all stakeholders
  • All holdings are screened by MSCI on sustainability items, if necessary we engage with management on sustainability issues with help from our experts in Edinburgh

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.