Kempen Orange Fund N.V.

Profiel

Kempen Orange Fund N.V. (KOF) is een gespreide portefeuille die voornamelijk bestaat uit kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen die deel uitmaken van de GPR Dutch Small Cap Index. KOF heeft de mogelijkheid om te beleggen in Nederlandse en Belgische ondernemingen buiten deze index, indien de marktkapitalisatie van de betreffende onderneming minder is dan € 5 miljard. Beleggingen in Belgische ondernemingen mogen niet meer dan 20% van de KOF-portefeuille uitmaken.

KOF heeft als doelstelling op lange termijn een structureel hoger beleggingsresultaat (koersresultaten en dividenden) te behalen dan de benchmark, de GPR Dutch Small Cap Index (op herbeleggingsbasis). De bovengrens van de benchmark wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt per 2 januari 2017 € 3 miljard. Door middel van een fundamentele bottom-up analyse selecteert KOF ondernemingen op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. KOF belegt in ongeveer 20 bedrijven.

Beheerteam

Joop Witteveen, Michiel van Dijk, Duncan Siewe

Rendement per 30-09-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 5,3 % 6,2 %
3 maanden 4,6 % 5,7 %
Dit jaar 25,2 % 23,9 %
2014 11,4 % -0,1 %
2015 26,7 % 28,1 %
2016 8,5 % 7,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 23,0 % 20,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 20,6 % 17,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 11,8 % 9,5 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 111,60 M 30-09-2017
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.186.305 30-09-2017
Intrinsieke waarde i
EUR 94,88 18-10-2017
Transactieprijs i
EUR 95,12 18-10-2017
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Beleggingskarakteristieken per 30-09-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 25 62
Dividendrendement i 2,56 % 2,41 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 2.017 M EUR 1.847 M
K/W-verhouding i 17,89 18,92
Active share i 41,20 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-09-2017

De Europese en Nederlandse beurzen herstelden zich sterk na de zwakke maand augustus, mede doordat geopolitieke spanningen niet verder toenamen. De dollar nam weer in waarde toe ten opzichte van de euro, met als gevolg een gunstig effect voor de concurrentiepositie van Europese ondernemingen. Ondernemingen met exposure naar de olie- en gassector, zoals SBM Offshore en Brunel, profiteerden van de oplopende olieprijzen.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-09-2017

In september is er een aantal transacties doorgevoerd in de KOF-portefeuille. We hebben onder andere onze posities in Nedap, ASR, PostNL en Arcadis uitgebreid. De KOF-portefeuille handelt gemiddeld op 15x de koers-winstverhouding op basis van onze winsttaxaties voor de komende 12 maanden. Wij verwachten dat de winsten in de komende jaren verder gaan toenemen. Op basis van onze langere termijn winsttaxaties komen wij uit op een koers-winstverhouding van 13x.

Corbion maakte bekend de activa van de gefailleerde Amerikaanse onderneming TerraVia over te nemen. De tot op heden verlieslatende onderneming was lange tijd zonder succes actief op het gebied van bio-ethanol. Daarna richtte de onderneming zich op de ontwikkeling en commercialisatie van duurzame oliën en vetten evenals plantaardige eiwitbronnen op basis van microalgen. Echter te laat om een faillissement te voorkomen. TerraVia heeft een veelbelovende producten- en patentenportefeuille opgebouwd, met na tien jaar ontwikkeling de eerste commerciële toepassingen die geschikt zijn voor massaproductie. Op korte termijn blijft de onderneming verlieslatend, maar wel op een beduidend lager niveau door forse kostenbesparingen op bijvoorbeeld de overhead. De productiefaciliteit in Brazilië, in een joint venture met Bunge, wordt ook onder Corbion voortgezet. De expertise van Corbion op het gebied van industriële fermentatie moet hen in staat stellen de faciliteit sneller op schaal te brengen dan tot op heden is gelukt. De productie zal in eerste instantie gericht zijn op bijvoorbeeld omega-3 vervangers voor zalmvoerproducten Biomar en oliën voor plantaardige zeep van Unilever als vervanger voor het milieubelastende palmolie. De productportefeuille kent echter veel meer (potentiële) toepassingen, waaronder eiwitvervangers voor de gebakkengoederenmarkt die nu al dichtbij Corbion staat. De producten en eindmarkten zijn veelbelovend, maar de acquisitie verhoogt het risicoprofiel van de onderneming aanmerkelijk – juist kort nadat de samenwerking met Total de risico’s van het PLA-project heeft teruggebracht. Ook zal deze acquisitie pas winstgevend worden na het verstrijken van de aangekondigde laatste termijn van CEO Tjerk de Ruiter. Daarom zijn wij voorstander van een langer aanblijven van de CEO en van een verhoogde ‘payout-ratio’ om het dividend na de verwatering van de winst op korte termijn op peil te houden. Corbion heeft een weging van ruim 5% in de KOF-portefeuille.

De staat heeft het resterende belang in ASR succesvol geplaatst, waarmee de onderneming na negen jaar weer volledig in private handen is. Net als in voorgaande plaatsingen heeft de onderneming de plaatsing ook gebruikt om eigen aandelen in te kopen. ASR kondigde ook aan de verlieslatende Nederlandse activiteiten van de Italiaanse verzekeraar Generali over te nemen dat actief is in levens- en schadeverzekeringen. De acquisitie past in de strategie van ASR om kleinere verzekeringsboeken over te nemen en aan te sluiten op de eigen systemen, waarmee de winstgevendheid in een relatief kort tijdsbestek kan worden verbeterd. ASR verwacht ruim de helft van de kostenbasis van Generali Nederland op deze wijze te kunnen absorberen. Ook zal ASR meer beleggingsrisico kunnen nemen na de kapitaalinjectie in de tot voor kort slecht gekapitaliseerde onderneming. ASR heeft een gewicht van 5,8% in de KOF-portefeuille.

BAM heeft het resultaat van het onderzoek naar het gedeeltelijk bezwijken van de in aanbouw zijnde parkeergarage bij Eindhoven Airport afgelopen mei bekendgemaakt. Hoewel de onderneming aan de relevante bouwnormeringen heeft voldaan, bleek het beton met speciale gewichtsbesparende kunststof elementen onvoldoende te hebben gehecht aan de ondervloer. BAM is niet betrokken geweest bij de ontwerpfase van de garage en lijkt hoogstens deels aansprakelijk. De onderneming is in gesprek met de opdrachtgever voor de afronding van het project en kijkt daarbij of het deel van de constructie dat staande is gebleven kan worden gered middels herstelwerkzaamheden. De additionele kosten die gemoeid zijn met het project zouden daarmee tot op zekere hoogte kunnen worden beperkt. Andere (afgeronde) projecten in de bouwportefeuille waarbij dezelfde bouwtechniek is toegepast zijn eveneens onderzocht, waarbij geen problemen geconstateerd. BAM is aantrekkelijk gewaardeerd op minder dan zeven maal de operationele winst in het komende jaar. Echter de resultaten hebben tot op heden niet kunnen voldoen aan de verwachtingen, ondanks het gunstige economische klimaat. De belegging in BAM maakt ruim 6% uit van de KOF-portefeuille.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-09-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 5,3 % 6,2 %
3 maanden 4,6 % 5,7 %
Dit jaar 25,2 % 23,9 %
2014 11,4 % -0,1 %
2015 26,7 % 28,1 %
2016 8,5 % 7,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 23,0 % 20,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 20,6 % 17,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 11,8 % 9,5 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 1,75
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
15-05-2017
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 30-09-2017

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -11,12 % -59,19 %
Tracking error i 4,37 % 5,87 %
Information ratio i 0,55 0,39
Beta i 0,98 0,88
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-09-2017)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
ASM International 0,55 % 8,31 %
SBM Offshore 0,42 % 14,10 %
Philips Lighting 0,41 % 10,16 %
TKH Group 0,41 % 10,99 %
Corbion 0,39 % 7,62 %

Top 5 laagste bijdrage (30-09-2017)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Koninklijke BAM Groep -0,26 % -3,97 %
Takeaway.com -0,08 % -4,60 %
Arcadis -0,01 % -0,11 %
Amsterdam Commodities 0,00 % 0,02 %
Intertrust 0,02 % 1,57 %

Geografische verdeling (30-09-2017)

96,2 %
Nederland
0,0 %
Overig
3,8 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-09-2017)

8,5 %
Arcadis
7,0 %
ASM International
6,0 %
Koninklijke BAM Groep
5,6 %
ASR Nederland
5,1 %
Corbion
5,1 %
Euronext
4,9 %
Sligro Food Group
4,7 %
BE Semiconductor Industries
4,7 %
PostNL
4,5 %
Kendrion
Totaal
56,1 %

Sectorverdeling (30-09-2017)

18,4 %
Constructie & Materialen
15,6 %
Technologie
15,4 %
Voeding & Drank
15,4 %
Industr. Goederen & Diensten
9,7 %
Detailhandel
6,3 %
Financiele Dienstverlening
5,6 %
Verzekeringen
5,4 %
Olie & Gas
4,3 %
Pers. & Huish. Goederen
3,8 %
Cash
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,75 %
Service fee i
0,25 %
Verwachte lopende kosten i
1,00 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,01 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2016.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,25%
>EUR 200 miljoen: 0,20%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,25 %
Meer over ons swing factor beleid
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
GPR Dutch Small Cap Index
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small- & Mid-caps Nederland en België
Datum van oprichting
07-09-1990
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000289627
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies.

Fund approach to Responsible Investment

  • Continuous dialogue with company management through one-on-one meetings. Meetings with division directors, peers and join analyst and client events. If necessary seek dialogue with the supervisory board
  • Actively involved during the AGMs through the use of our voting rights. We make remarks on the agenda if necessary and we stress our discussion points with the company at the AGM
  • Companies themselves also have the ability to seek the dialogue with us. We provide feedback on corporate strategy, governance and communication at AGM's and in one-on-one's
  • We are focused on the creation of shareholder value, where the company of course has to take into account all stakeholders
  • All holdings are screened by MSCI on sustainability items, if necessary we engage with management on sustainability issues with help from our experts in Edinburgh

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.