Kempen Orange Fund NV

Profiel

Kempen Orange Fund N.V. (KOF) is een gespreide portefeuille die voornamelijk bestaat uit kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen die deel uitmaken van de GPR Dutch Small Cap Index. KOF heeft de mogelijkheid om te beleggen in Nederlandse en Belgische ondernemingen buiten deze index, indien de marktkapitalisatie van de betreffende onderneming minder is dan € 5 miljard. Beleggingen in Belgische ondernemingen mogen niet meer dan 20% van de KOF-portefeuille uitmaken. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

KOF heeft als doelstelling op lange termijn een structureel hoger beleggingsresultaat (koersresultaten en dividenden) te behalen dan de benchmark, de GPR Dutch Small Cap Index (op herbeleggingsbasis). Door middel van een fundamentele bottom-up analyse selecteert KOF ondernemingen op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. KOF belegt in ongeveer 25 bedrijven.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Rendement per 31-10-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 6,0 % 7,4 %
3 maanden -8,3 % -4,3 %
Dit jaar -18,0 % -11,2 %
2019 34,7 % 37,8 %
2020 15,2 % 14,6 %
2021 29,2 % 29,4 %
1 jaar (op jaarbasis) -13,3 % -8,0 %
3 jaar (op jaarbasis) i 9,6 % 12,9 %
5 jaar (op jaarbasis) i 5,5 % 8,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,8 % 9,4 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 144,15 M 31-10-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 144,15 M 31-10-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.297.102 31-10-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 120,67 02-12-2022
Transactieprijs i
EUR 121,03 02-12-2022
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Beleggingskarakteristieken per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 22 56
Dividendrendement i 4,25 % 4,66 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 2.706 M EUR 3.173 M
K/W-verhouding i 11,12
Active share i 40,22 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-10-2022

KOF had in oktober een positief rendement van 6,0%, terwijl de GPR Dutch Small Cap index 7,4% steeg. In de eerste tien maanden van dit jaar daalde de intrinsieke waarde van KOF met 18,0% vergeleken met een daling van 11,2% voor de benchmark.

Oktober is de beste maand van het jaar voor zowel KOF als de benchmark. Een verdere bevestiging van afzwakkende economische groei en mede daardoor dalende prijzen van zowel energie als grondstoffen, laten zorgen over de aanhoudend hoge inflatie wat naar de achtergrond verdwijnen. Tegelijkertijd zorgt het ongekend milde najaarsweer in grote delen van Europa in combinatie met volle gasvoorraden voor een forse daling van de gasprijs waardoor de druk op de winstgevendheid van bedrijven en budgetten van consumenten weer wat afneemt. Ten slotte zorgt de wereldwijde groeivertraging ervoor dat logistieke kosten afnemen. Een betere beschikbaarheid van componenten betekent dat bedrijven de historisch hoge orderboeken weer kunnen terugbrengen tot normale niveaus. Hierdoor realiseerden bedrijven goede bezettingsgraden en dit in combinatie met lagere energie- en transportkosten zorgen ervoor dat bedrijfsresultaten in het derde kwartaal redelijk op peil blijven. Echter, met name de verwachtingen voor de komende kwartalen worden getemperd nu nieuwe orders uitblijven omdat de bestaande voorraden in het verkoopkanaal eerst weggewerkt moeten worden. Specifiek voor de toeleveranciers aan de halfgeleiderindustrie zorgen enerzijds de opgelegde beperkingen in China voor vraaguitval op korte termijn, terwijl anderzijds bedrijven zich elders zullen vestigen om aan de blijvend sterke vraag op (middel)lange termijn te kunnen blijven voldoen. In de huidige onzekere tijden blijft onze focus onveranderd op bedrijven met een sterke positie in de waardeketen, een solide balans en een sterk management zodat de onderneming zich kan richten op het verder versterken van haar markpositie.

De grootste uitbreidingen in de KOF-portefeuille in de maand oktober waren Sligro, BESI en Basic-Fit. De grootste verkopen betroffen ASR, Arcadis en Telenet. Daarnaast zijn andere posities aangepast op basis van veranderingen in de modelportefeuille, gedreven door waarderingen en opwaarts koerspotentieel.

ASR is een top 5-positie van KOF en heeft in 2022 met een totaalrendement van +16% over de afgelopen 10 maanden zich positief kunnen onttrekken aan het negatieve sentiment op de aandelenbeurzen wereldwijd. Niet alleen profiteert de verzekeraar van stijgende rentes op de kapitaalmarkt, maar ook van haar sterke trackrecord door de focus (100% NL) en de strak geleide operaties. Als er zich in deze context een overnamemogelijkheid voordoet met een dubbelcijferig rendement op het geïnvesteerd vermogen dan is de positieve koersreactie op de aankondiging om de Nederlandse activiteiten van Aegon over te nemen niet meer dan terecht. De verwachte kostensynergiën van € 185 miljoen lijken conservatief en we achten de kans groot dat net als bij eerdere overnames een verhoging op termijn waarschijnlijk is. Met de uitgifte van 10% nieuwe aandelen en het plaatsen van een 30%-belang bij Aegon blijft de balans van ASR solide en blijven kleinere transacties (bijv. in intermediairs) mogelijk. Dat CEO Jos Baeten tot 2026 zal aanblijven en daarmee de volledige integratie zal overzien, bestempelen we als positief. Het komt niet vaak voor dat er (bijna) geen kritische kanttekeningen rondom een transactie gemaakt kunnen worden, maar het lijkt ASR toch weer gelukt.

In de krachtmeting tussen Basic-Fit en financiële markten bij de presentatie van het handelsbericht over het derde kwartaal, heeft de onderneming vooralsnog verloren. Het verlagen van doelstellingen rondom het verwachte resultaat, de verwachte groei van het aantal nieuwe leden en het aantal te openen nieuwe clubs in 2022 kwam niet alleen relatief laat in het jaar, maar ook na juist geruststellende opmerkingen van het management over marktontwikkelingen en de impact van (kosten)inflatie bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Waar Basic-Fit gezien wordt als een geoliede machine voor wat betreft het veroveren van Europa met een ‘value for money’ fitness propositie, lijkt deze motor recent te haperen met een impact op zowel de winstverwachtingen als de waarderingsmultiple waardoor de koersuitslagen extra groot zijn. Het feit dat circa 50 nieuwe clubs pas begin 2023 geopend worden in plaats van eind 2022 is kolen op het vuur voor ‘short sellers’ en zou duiden op een (te) krappe liquiditeitspositie van de onderneming. Basic-Fit heeft per einde van het kwartaal een ruime liquiditeitspositie van € 174 miljoen en verwacht een positieve operationele kasstroom vanaf de tweede jaarhelft 2023. Daarmee lijken de zorgen rondom de liquiditeitspositie ongegrond. Wij zijn voorstander van het verhogen van de abonnementsprijzen voor (kosten)inflatie zodat de onderneming sneller de oorspronkelijke rendementen op haar ‘mature clubs’ kan realiseren. Aangezien Basic-Fit zelfs na een prijsverhoging de goedkoopste aanbieder blijft, zal de impact op ledenaantallen beperkt zijn naar onze mening. Het is algemeen bekend dat financiële markten voorspelbaarheid en consistentie van het gevoerde beleid waarderen en het schuiven van clubopeningen in de tijd past hier niet in.

Signify rapporteerde relatief goede resultaten over het derde kwartaal, maar verwacht met de verlaagde doelstellingen over geheel 2022 impliciet een trendbreuk in het vierde kwartaal. De negatieve gevolgen van lockdowns in China, het wegvallen van omzet in het horticultuursegment door hoge energieprijzen en het fors gedaalde consumentenvertrouwen zijn de voornaamste redenen voor de terughoudendheid op de korte termijn. Voor de lange termijn zien we Signify juist als een van de winnaars in de energietransitie waarbij de terugverdientijd van de overstap van traditionele verlichting naar LED juist sterk wordt verkort. Met een rendement op de vrije kasstroom van Signify die de komende drie jaar meer dan 15% zal zijn, lijken financiële markten de korte termijn uitdagingen als structureel te bestempelen wat naar onze mening te negatief is.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-10-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 6,0 % 7,4 %
3 maanden -8,3 % -4,3 %
Dit jaar -18,0 % -11,2 %
2019 34,7 % 37,8 %
2020 15,2 % 14,6 %
2021 29,2 % 29,4 %
1 jaar (op jaarbasis) -13,3 % -8,0 %
3 jaar (op jaarbasis) i 9,6 % 12,9 %
5 jaar (op jaarbasis) i 5,5 % 8,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,8 % 9,4 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 3,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
27-05-2022
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-10-2022

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -25,65 % -36,47 %
Tracking error i 5,35 % 5,69 %
Information ratio i -0,63 0,25
Beta i 0,87 0,88
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Looptijdverdeling (31-10-2022)

3,3 %
Cash
96,7 %
Overig
Totaal
100 %

Geografische verdeling (31-10-2022)

91,8 %
Nederland
4,9 %
België
3,3 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-10-2022)

9,8 %
ASR Nederland
8,5 %
Signify
8,3 %
SBM Offshore
7,5 %
Aalberts
6,9 %
BE Semiconductor Industries
5,9 %
Corbion
5,0 %
Sligro Food Group
4,8 %
TKH Group
4,7 %
Arcadis
4,6 %
Ordina
Totaal
66,0 %

Ratingverdeling (31-10-2022)

96,7 %
Not Rated
3,3 %
Cash
Totaal
100 %

Sectorverdeling (31-10-2022)

30,2 %
Industriële waarden
18,7 %
Technologie
14,2 %
Financiële waarden
11,7 %
Duurzame consumentengoederen
8,3 %
Energie
5,9 %
Basismaterialen
4,3 %
Dagelijkse consumentengoederen
3,3 %
Overig
1,8 %
Telecommunicatie
1,6 %
Gezondheidszorg
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Environmental and/or social characteristics promoted

Het Kempen Orange Fund (het ‘Fonds’) valt onder artikel 8 van de SFDR. Dit betekent dat het Fonds milieu- en/of maatschappelijke aspecten bevordert. Het Fonds belegt in een breed scala aan ondernemingen, waarvan sommige duurzaamheidsdoelstellingen nastreven.

We committeren ons aan de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs in de vorm van doelstellingen op de korte termijn (2025), een ambitie op de middellange termijn (2030) en een commitment op de lange termijn (emissieneutrale belegger in 2050). In 2025 willen we op schema liggen om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord te realiseren. We volgen de vermindering in de markt volgens een pad dat in lijn met de EU-benchmarks is.

Fund carbon emission targets

ESG Investment process

Aan de bevordering van milieu- en/of maatschappelijke aspecten wordt invulling gegeven door de consistente implementatie van het ESG-beleid van het Fonds. Het ESG-beleid is volledig in het beleggingsproces van onze strategie verankerd via de drie relevante pijlers: uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap.

Als onderdeel van het beleggingsproces beoordelen we het ESG-profiel van een onderneming. We kijken naar iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we risico’s die in een bepaalde sector van materieel belang zijn, in aanmerking nemen, naast de risicopositie en (governance)praktijken van en informatieverschaffing door de betreffende onderneming. Ondernemingen waarin we beleggen, scoren we op governanceaspecten aan de hand van zowel extern onderzoek als interne evaluatie. Voorts onderzoeken we de betrokkenheid van de onderneming bij eerdere controversiële kwesties en toekomstige ESG-kansen. Op basis van de fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming.

Exclusion

Het Fonds sluit ondernemingen uit door de toepassing van strikte uitsluitingscriteria. Hierbij worden internationale standaarden in aanmerking genomen, zoals het UN Global Compact Framework, de OECD Guidelines for Multinational Enterprises, de UN Guiding Principles for Business and Human Rights en onze Principles for Responsible Investment. In het document ESG Policy & Process dat u op onze website kunt vinden, geven we in het kort weer hoe we indicatoren die op schending van de standaarden duiden, in ons ESG-beleid en -proces hebben geïntegreerd.

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,750 %
Service fee i
0,25 %
Verwachte lopende kosten i
1,00 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,00 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2021.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,25%
>EUR 200 miljoen: 0,20%
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
GPR Dutch Small Cap Index
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small- & Mid-caps Nederland en België
Datum van oprichting
07-09-1990
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas S.A., Netherlands Branch
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas S.A., Netherlands Branch
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000289627
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management NV op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas S.A., Netherlands Branch.

Duurzaamheidpublicaties

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.