Kempen Orange Fund N.V.

Profiel

Kempen Orange Fund N.V. (KOF) is een gespreide portefeuille die voornamelijk bestaat uit kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen die deel uitmaken van de GPR Dutch Small Cap Index. KOF heeft de mogelijkheid om te beleggen in Nederlandse en Belgische ondernemingen buiten deze index, indien de marktkapitalisatie van de betreffende onderneming minder is dan € 5 miljard. Beleggingen in Belgische ondernemingen mogen niet meer dan 20% van de KOF-portefeuille uitmaken.

KOF heeft als doelstelling op lange termijn een structureel hoger beleggingsresultaat (koersresultaten en dividenden) te behalen dan de benchmark, de GPR Dutch Small Cap Index (op herbeleggingsbasis). Door middel van een fundamentele bottom-up analyse selecteert KOF ondernemingen op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. KOF belegt in ongeveer 25 bedrijven.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort

Rendement per 31-12-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -5,0 % -4,8 %
3 maanden -14,7 % -14,2 %
Dit jaar -20,0 % -17,8 %
2015 26,7 % 28,1 %
2016 8,5 % 7,5 %
2017 28,7 % 28,7 %
1 jaar (op jaarbasis) -20,0 % -17,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i 3,8 % 4,4 %
5 jaar (op jaarbasis) i 9,5 % 7,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,4 % 8,4 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 119,64 M 31-12-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 119,64 M 31-12-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.578.493 31-12-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 79,61 23-01-2019
Transactieprijs i
EUR 79,46 23-01-2019
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Beleggingskarakteristieken per 31-12-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 25 63
Dividendrendement i 4,56 % 3,39 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 1.656 M EUR 1.708 M
K/W-verhouding i 10,68 13,88
Active share i 36,58 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-12-2018

Met een rendement van -5,0% in december presteerde KOF iets minder dan de GPR Dutch Small Cap Index, die met 4,8% daalde. Dit jaar komt het rendement uit op -20%; de afgelopen drie jaar heeft KOF een gemiddeld jaarlijks rendement behaald van 3,7%.

Traditioneel is bedrijfsspecifiek nieuws dun gezaaid in de maand december en worden financiële markten gedreven door macro-economisch en politiek nieuws. Aan dit laatste was zeker geen gebrek en dat zorgde voor forse negatieve uitslagen op de financiële markten. De belangrijkste triggers voor een nieuwe verkoopgolf kwamen uit Amerika. Alhoewel FED-voorzitter Powell in lijn met de consensus de rente met 25bp verhoogde tot 2,5%, viel de uitspraak van twee verwachte renteverhogingen in 2019 in slechte aarde bij beleggers. Dit aangezien hiermee het risico bestaat dat het gezonde economische herstel in de VS en het broze herstel in Europa omslaat in een recessie. De uitspraken waren ook duidelijk tegen het zere been van president Trump, die zinspeelde op het ontslag van de FED-voorzitter wat fungeerde als olie op het vuur. Ontkrachting van deze uitspraken en geruststellende woorden over de goede voortgang in de discussie over het handelsverdrag met China, zorgden uiteindelijk voor een kortstondige rally aan het einde van de maand.

In de maand december hebben wij het belang in Euronext, NIBC en BAM gereduceerd en de vrijgekomen middelen geïnvesteerd in Boskalis, ForFarmers en IMCD.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-12-2018

In december kondigde Euronext aan dat het meer dan 50% van de aandeelhouders van Oslo Børs overtuigd heeft van de voordelen van een mogelijke overname. De prijs van 145 Noorse kronen per aandeel betekent een 20,8% premie ten opzichte van de slotkoers en vertegenwoordigt een totale overnamesom van € 625 miljoen. Net als bij de recente overname van de Irish Stock Exchange verwachten we dat de mogelijke kostensynergiën fors zijn. Bovendien betekent een mogelijke transactie ook een versterking van de marktpositie aangezien Euronext toegang krijgt tot leidende posities in nichemarkten zoals bijvoorbeeld derivaten voor een grote verscheidenheid aan vis, en de voor Noorwegen belangrijke markten van olieservices en scheepvaart. In een reactie heeft het management van Oslo Børs aangegeven bredere interesse te inventariseren onder mogelijke geïnteresseerde (strategische) partijen om daarmee een hogere overnameprijs te realiseren. Wij beoordelen een mogelijke overname door Euronext als positief aangezien 1) Euronext een zeer conservatief gefinancierde balans heeft, 2) het trackrecord van management voor wat betreft integratie en kostenbesparingen sterk is, en 3) de impact van een mogelijke transactie voor wat betreft winstbijdrage en rendement op het geïnvesteerd vermogen positief is. Echter, de transactie betekent ook dat de ambitie om minder afhankelijke te worden van transactie gerelateerde activiteiten niet wordt ingelost en de transactie neemt ook niet weg dat het voor de onderneming lastig is om zelfstandig nieuwe groei-initiatieven te ontplooien. Euronext vertegenwoordigt 4% van de KOF-portefeuille.

De combinatie van de recente koersdaling van IMCD met blijvend sterke resultaatontwikkeling hebben ertoe geleid dat we de afgelopen maanden een positie in KOF hebben opgebouwd. Per einde van de maand vertegenwoordigt de positie 4% van de KOF-portefeuille. Wij zijn positief verrast over de groeipotentie van de markt voor chemische distributie op de middellange termijn, de verdiencapaciteit bij bestaande klanten en de kruisbestuiving bij overnames. De marktgroei wordt gedreven door steeds grotere focus van chemiereuzen op grote klanten en het inschakelen van intermediairs voor middelgrote en kleine klanten. Door middel van overnames profiteert IMCD niet alleen van de directe toevoeging van nieuwe klanten en een breder assortiment, maar komt dit bredere assortiment ook beschikbaar voor reeds bestaande klanten en draagt daarmee bij aan de organische groei. In tegenstelling tot veel concurrenten beschikt IMCD niet over eigen logistiek en opslag en is het rendement op geïnvesteerd vermogen hoog en wordt de onderneming in een fase van groeiterugval niet geconfronteerd met hoge vaste kosten.

Met de onverwachtse overname van de Duitse activiteiten van Delivery Hero, haar grootste concurrent, heeft Takeaway haar leidende positie in Duitsland zeker gesteld. Zoals verwacht zijn de synergiën van de transactie groot, waarbij met name op het gebied van marketing op korte termijn forse kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden. Dit laatste hangt samen met verwachte fors lagere concurrentie voor relevante zoekwoorden bij leidende internetzoekmachines. Met de overgang naar het bestaande landelijke dekkende Lieferando-merk van Takeaway in Duitsland kan de marketing achter de huidige twee Delivery Hero merken Lieferheld en pizza.de vervallen. De groeiperspectieven op de middellange termijn voor de Duitse bezorgmarkt zijn sterk, wat onder andere tot uitdrukking komt in het feit dat dat de penetratie in Duitsland op slechts 7% ligt ten opzichte van 27% in Nederland. Aangezien het verdienmodel zeer goed schaalbaar is, vertalen deze extra orders zich in een hoge brutomarge tegen zeer beperkte extra operationele kosten met een forse winstgroei als gevolg. Dat de aankondiging op de dag van de bekendmaking met een 28% koersstijging werd ontvangen is niet vreemd aangezien het risico op een jarenlange hevige concurrentiestrijd is weggenomen en de synergiën van de samenvoeging fors zijn en gemakkelijk gerealiseerd kunnen worden.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-12-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -5,0 % -4,8 %
3 maanden -14,7 % -14,2 %
Dit jaar -20,0 % -17,8 %
2015 26,7 % 28,1 %
2016 8,5 % 7,5 %
2017 28,7 % 28,7 %
1 jaar (op jaarbasis) -20,0 % -17,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i 3,8 % 4,4 %
5 jaar (op jaarbasis) i 9,5 % 7,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,4 % 8,4 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusiefherbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 1,90
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
21-05-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-12-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -21,46 % -59,19 %
Tracking error i 3,86 % 5,77 %
Information ratio i -0,17 0,35
Beta i 0,97 0,88
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-12-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Takeaway.com 0,58 % 25,51 %
Intertrust 0,26 % 3,67 %
NIBC Holding 0,12 % 2,68 %
Amsterdam Commodities 0,05 % 0,93 %
Flow Traders 0,03 % 1,11 %

Top 5 laagste bijdrage (31-12-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
PostNL -1,00 % -23,25 %
Fugro -0,71 % -29,74 %
AMG Advanced Metal -0,58 % -27,83 %
ASR Nederland -0,36 % -9,24 %
Forfarmers -0,31 % -7,00 %

Geografische verdeling (31-12-2018)

96,5 %
Nederland
3,5 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-12-2018)

9,0 %
SBM Offshore
7,3 %
Intertrust
7,1 %
ASM International
6,2 %
BE Semiconductor Industries
5,4 %
Arcadis
4,4 %
Amsterdam Commodities
4,3 %
Forfarmers
4,1 %
Nedap
4,0 %
IMCD
4,0 %
NIBC Holding
Totaal
55,7 %

Sectorverdeling (31-12-2018)

16,5 %
Technologie
14,1 %
Constructie & Materialen
13,4 %
Financiele Dienstverlening
12,4 %
Voeding & Drank
12,1 %
Industr. Goederen & Diensten
10,7 %
Olie & Gas
7,8 %
Verzekeringen
5,6 %
Detailhandel
4,0 %
Pers. & Huish. Goederen
3,5 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,75 %
Service fee i
0,25 %
Verwachte lopende kosten i
1,00 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,01 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2017.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,25%
>EUR 200 miljoen: 0,20%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,20 %
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
Per 14 januari 2019 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,25% naar 0,20%/0,20%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
GPR Dutch Small Cap Index
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small- & Mid-caps Nederland en België
Datum van oprichting
07-09-1990
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000289627
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

  • Continuous dialogue with company management through one-on-one meetings. Meetings with division directors, peers and join analyst and client events. If necessary seek dialogue with the supervisory board
  • Actively involved during the AGMs through the use of our voting rights. We make remarks on the agenda if necessary and we stress our discussion points with the company at the AGM
  • Companies themselves also have the ability to seek the dialogue with us. We provide feedback on corporate strategy, governance and communication at AGM's and in one-on-one's
  • We are focused on the creation of shareholder value, where the company of course has to take into account all stakeholders
  • All holdings are screened by MSCI on sustainability items, if necessary we engage with management on sustainability issues with help from our experts in Edinburgh

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.