Kempen Orange Fund N.V.

Profiel

Kempen Orange Fund N.V. (KOF) is een gespreide portefeuille die voornamelijk bestaat uit kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen die deel uitmaken van de GPR Dutch Small Cap Index. KOF heeft de mogelijkheid om te beleggen in Nederlandse en Belgische ondernemingen buiten deze index, indien de marktkapitalisatie van de betreffende onderneming minder is dan € 5 miljard. Beleggingen in Belgische ondernemingen mogen niet meer dan 20% van de KOF-portefeuille uitmaken.

KOF heeft als doelstelling op lange termijn een structureel hoger beleggingsresultaat (koersresultaten en dividenden) te behalen dan de benchmark, de GPR Dutch Small Cap Index (op herbeleggingsbasis). Door middel van een fundamentele bottom-up analyse selecteert KOF ondernemingen op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. KOF belegt in ongeveer 25 bedrijven.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Rendement per 31-08-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -5,6 % -4,5 %
3 maanden 2,7 % 3,7 %
Dit jaar 19,6 % 22,6 %
2016 8,5 % 7,5 %
2017 28,7 % 28,7 %
2018 -20,0 % -17,8 %
1 jaar (op jaarbasis) 1,8 % 3,4 %
3 jaar (op jaarbasis) i 9,7 % 12,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 13,2 % 12,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,9 % 9,0 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 125,09 M 31-08-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 125,09 M 31-08-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.441.738 31-08-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 90,48 18-09-2019
Transactieprijs i
EUR 90,30 18-09-2019
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Beleggingskarakteristieken per 31-08-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 25 62
Dividendrendement i 4,08 % 2,98 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 2.178 M EUR 2.197 M
K/W-verhouding i 14,75 16,03
Active share i 35,54 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-08-2019

Met een rendement van -5,6% in augustus presteerde KOF minder dan de GPR Dutch Small Cap Index, die met 4,5% daalde. Met +19,6% in de eerste acht maanden van 2019 presteert KOF 3,0% onder deze benchmark. De afgelopen drie jaar heeft KOF een gemiddeld jaarlijks rendement behaald van +9,7%.

Net als in voorgaande maanden werden financiële markten in augustus in belangrijke mate gedreven door geopolitieke en monetaire ontwikkelingen. Steeds grimmigere protesten in Hongkong, de verheviging van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, Boris Johnson die het Britse parlement buitenspel zette en afzwakkende macro-economische data uit onder andere Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, onderstrepen de aanhoudende onzekerheid. Bij de halfjaarcijfers van Nederlandse bedrijven is een duidelijke tweedeling zichtbaar van enerzijds bedrijven die nipt aan de verwachtingen voldoen en op een beperkte positieve koersreactie kunnen rekenen (bv ASR, SBM Offshore, PostNL) en anderzijds bedrijven die tegenvallers rapporteren en (te) fors worden afgestraft (IMCD, VolkerWessels, BAM, ForFarmers, TKH, Corbion). Beide categorieën bedrijven bieden kansen waar we in augustus op ingespeeld hebben.

In augustus heeft KOF haar positie uitgebreid in onder andere IMCD, Flowtraders, SBM Offshore en Corbion. De positie in Flowtraders is uitgebreid om te kunnen profiteren van de verwachte hogere volatiliteit in de financiële markten rondom de Brexit, het beleid van de FED en de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Belangen in IMCD, SBM Offshore en Corbion zijn uitgebreid na eerdere koerszwaktes, waardoor deze kwaliteitsnamen weer opwaarts potentieel laten zien.

Posities in ASMI, PostNL, Intertrust en BESI zijn afgebouwd in augustus. Terwijl de beurs daalde, stegen de koersen van de semiconductornamen. Door de genoemde verkopen heeft KOF beoogd haar wegingen in ASMI en BESI constant te houden. PostNL is sterk opgelopen na de tweedekwartaalcijfers, terwijl de onderliggende kwaliteit van de winst matig was (fasering van kostenbesparingen). Ook de koers van Intertrust is opgelopen ondanks het feit dat de onderneming een behoorlijke groeiversnelling moet laten zien in de tweede jaarhelft om haar doelstelling te realiseren.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-08-2019

SBMO rapporteerde beter dan verwachte halfjaarresultaten en verhoogde haar omzet en EBITDA-doelstellingen voor het jaar. De onderneming is positief gestemd over de pijplijn van mogelijke toekomstige projecten. De ‘Fast4ward’ methode zorgt voor een meer gestandaardiseerde werkwijze waarmee de doorlooptijd van projecten wordt verkort, de risico’s worden gereduceerd en bij herhaalorders de brutomarge wordt verhoogd. Ondanks dat de definitieve afsluiting van de rechtszaak in Brazilië langer op zich laat wachten dan gepland, gelden er geen beperkingen ten aanzien van het participeren in tenders in Brazilië, wat positief is. Op basis van de huidige koers waarderen financiële markten alleen de leaseportefeuille, terwijl er geen waarde wordt toegekend aan de ‘turnkey’-activiteiten, wat onterecht is naar onze mening.

VolkerWessels rapporteerde halfjaarresultaten die aan de verwachtingen voldeden en herhaalde haar conservatieve uitspraak van een hogere EBITDA in 2019 ten opzichte van 2018. Aangezien de 2018-resultaten negatief beïnvloed werden door de onverwachte extra voorziening voor de zeesluis bij IJmuiden ligt de lat voor 2019 niet hoog. De onderneming wijst echter op stijgende onzekerheid in drie van de vier eindmarkten: aanhoudende onzekerheid rondom de Brexit, de fijnstofdiscussie in Nederland en het bevriezen van de huren in Berlijn. Deze zaken kunnen leiden tot uitstel/afstel van projecten en daarmee tot (tijdelijke) onderbezetting bij VolkerWessels.

ASR rapporteerde fors (9%) beter dan verwachte resultaten over de eerste helft van het jaar. Zowel het leven- als het schadebedrijf droegen hieraan bij. Het uitblijven van grote natuurschades (zoals bijvoorbeeld de voorjaarsstormen in 2018), hogere premies en kostenbesparingsmaatregelen droegen allen hun steentje bij. De integratie van Loyalis en Generali verlopen voorspoedig. Alhoewel er geen grote overnamekandidaten meer beschikbaar zijn, is de onderneming positief over de mogelijkheid om kleine en middelgrote acquisities te doen. De kapitaalspositie van de onderneming is sterk en het management zal de komende 6 maanden inventariseren in hoeverre de huidige balans niet te sterk is.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-08-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -5,6 % -4,5 %
3 maanden 2,7 % 3,7 %
Dit jaar 19,6 % 22,6 %
2016 8,5 % 7,5 %
2017 28,7 % 28,7 %
2018 -20,0 % -17,8 %
1 jaar (op jaarbasis) 1,8 % 3,4 %
3 jaar (op jaarbasis) i 9,7 % 12,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 13,2 % 12,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,9 % 9,0 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 3,80
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
20-05-2019
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-08-2019

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -21,46 % -59,19 %
Tracking error i 3,62 % 5,72 %
Information ratio i -0,73 0,33
Beta i 1,01 0,88
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-08-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
PostNL 0,63 % 22,61 %
Intertrust 0,43 % 9,04 %
Signify 0,34 % 8,39 %
ASM International 0,28 % 3,26 %
Takeaway.com 0,24 % 6,96 %

Top 5 laagste bijdrage (31-08-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
SBM Offshore -1,39 % -15,17 %
IMCD -1,21 % -20,08 %
Forfarmers -0,77 % -16,26 %
TKH Group -0,76 % -19,03 %
Boskalis Westminster -0,43 % -11,69 %

Geografische verdeling (31-08-2019)

97,1 %
Nederland
2,9 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-08-2019)

8,5 %
SBM Offshore
8,0 %
ASM International
7,6 %
BE Semiconductor Industries
5,8 %
Arcadis
5,4 %
IMCD
4,9 %
Intertrust
4,3 %
Signify
4,2 %
Amsterdam Commodities
4,2 %
ForFarmers
3,6 %
Boskalis Westminster
Totaal
56,6 %

Sectorverdeling (31-08-2019)

19,1 %
Technologie
14,6 %
Industr. Goederen & Diensten
12,5 %
Financiele Dienstverlening
12,0 %
Constructie & Materialen
11,0 %
Voeding & Drank
9,8 %
Pers. & Huish. Goederen
9,3 %
Olie & Gas
5,7 %
Detailhandel
3,2 %
Verzekeringen
2,9 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,75 %
Service fee i
0,25 %
Verwachte lopende kosten i
1,00 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,00 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2018.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,25%
>EUR 200 miljoen: 0,20%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,20 %
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
Per 14 januari 2019 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,25% naar 0,20%/0,20%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
GPR Dutch Small Cap Index
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small- & Mid-caps Nederland en België
Datum van oprichting
07-09-1990
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000289627
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Stemverantwoording

Toon meer documenten Toon minder documenten

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.Â

Hoe Kempen verantwoord belegtÂ

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het ESG-beleid van Kempen is voor de drie relevante pijlers – uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap – volledig in het beleggingsproces van ons fonds ingebed.

Â

Het Kempen Orange Fund (KOF) N.V. belegt kleinere en middelgrote Nederlandse ondernemingen die in de GPR Dutch Small Cap Index zijn opgenomen. Het fonds mag ook beleggen in Nederlandse en Belgische ondernemingen die niet in deze index zijn opgenomen, mits hun marktkapitalisatie op het moment van belegging minder dan EUR 5 miljard bedraagt. KOF stelt zich op als een betrokken aandeelhouder voor de lange termijn. We voeren regelmatig overleg met de ondernemingen in onze portefeuille. Ons engagement komt onder meer tot uitdrukking in steminstructies voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van ondernemingen. Wij oefenen altijd ons stemrecht uit voor de aandelen in onze portefeuille en indien nodig bezoeken we jaarvergaderingen om – mogelijk samen met andere stakeholders – onze standpunten bij het management te benadrukken.

Â

De figuur 'ESG-integratie in het beleggingsproces' laat stapsgewijs zien hoe het ESG-beleid van Kempen in het beleggingsproces van ons fonds is geïmplementeerd.

Â

1. Uitsluiting

Het fonds sluit beleggingen uit in entiteiten die betrokken zijn bij de productie van tabak en controversiële wapens zoals clustermunitie, anti-persoonsmijnen, kernkoppen en chemische en biologische wapens.

Â

2. ESG-integratie

Tijdens de fundamentele analyse verdiepen we ons verder in de ESG-kenmerken van een onderneming. Hierbij kijken we per onderneming naar materiële sectorspecifieke risico’s en bedrijfsspecifieke risico’s en praktijken. We putten hiervoor uit verschillende bronnen, onder meer MSCI ESG Research en Sustainalytics. Als onze mening afwijkt van externe ESG-research leggen we uit waarom. Daarnaast kijken we naar de exposure naar controversiële activiteiten en duurzame kansen hetgeen kan leiden tot een lagere of hogere Kempen ESG-score. Op basis van de bovengenoemde fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming en kennen we aan iedere onderneming een score op een schaal van 1 tot 5 toe. In het geval van een lagere score dient het aandeel een hoger opwaarts koerspotentieel te bieden om in de portefeuille opgenomen te worden.

Â

3. Actief aandeelhouderschap

Als langetermijnbelegger kiezen we voor een breed engagement met de ondernemingen in onze portefeuille. We zijn ervan overtuigd dat engagement bij de ondernemingen waarin we beleggen, bij ons veel verder gaat dan bij onze concurrenten. We gaan regelmatig in gesprek met de managementteams van de ondernemingen in onze portefeuille en leggen iedere controversiële kwestie en ieder contactmoment schriftelijk vast. We bewaken de vooruitgang die de ondernemingen boeken en blijven onze invloed aanwenden om positieve veranderingen te realiseren.

Â

Uitoefening van ons stemrecht is ook een essentieel element van onze duurzame beleggingsfilosofie. We voeren actief overleg met de ondernemingen in onze portefeuille en gaan nader in op de agendapunten voor (Buitengewone) Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders. Vaak bezoeken we daarnaast de jaarvergadering om – soms samen met andere stakeholders – onze standpunten bij het management te benadrukken.

Â

Het ESG Team van Kempen screent onze portefeuille ieder kwartaal en kan suggesties doen voor een dialoog met ondernemingen die op ESG-criteria zwak scoren. De resultaten van deze screening worden ieder kwartaal in een speciale bijeenkomst besproken en op basis van de uitkomsten hiervan stellen we een actielijst op.

*

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI research
Screening MSCI research
UN
carbon
ESG-integratie in het beleggingsproces
ESG-integratie in het beleggingsproces
Bron
disclaimer
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.