Kempen Orange Fund N.V.

Profiel

Kempen Orange Fund N.V. (KOF) is een gespreide portefeuille die voornamelijk bestaat uit kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen die deel uitmaken van de GPR Dutch Small Cap Index. KOF heeft de mogelijkheid om te beleggen in Nederlandse en Belgische ondernemingen buiten deze index, indien de marktkapitalisatie van de betreffende onderneming minder is dan € 5 miljard. Beleggingen in Belgische ondernemingen mogen niet meer dan 20% van de KOF-portefeuille uitmaken.

KOF heeft als doelstelling op lange termijn een structureel hoger beleggingsresultaat (koersresultaten en dividenden) te behalen dan de benchmark, de GPR Dutch Small Cap Index (op herbeleggingsbasis). Door middel van een fundamentele bottom-up analyse selecteert KOF ondernemingen op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. KOF belegt in ongeveer 25 bedrijven.

Beheerteam

Joop Witteveen, Michiel van Dijk, Sander van Oort

Rendement per 28-02-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,9 % -0,9 %
3 maanden 1,2 % 2,4 %
Dit jaar 0,9 % 2,2 %
2015 26,7 % 28,1 %
2016 8,5 % 7,5 %
2017 28,7 % 28,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 14,4 % 15,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 19,4 % 18,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 11,7 % 9,6 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 170,62 M 28-02-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.748.285 28-02-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 96,99 16-03-2018
Transactieprijs i
EUR 97,23 16-03-2018
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Beleggingskarakteristieken per 28-02-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 26 64
Dividendrendement i 2,51 % 2,04 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 2.155 M EUR 2.071 M
K/W-verhouding i 15,69 16,91
Active share i 34,87 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 28-02-2018

De positieve trend van de aandelenmarkten in januari 2018 kon in februari niet worden doorgezet. De markt voor Nederlandse smallcaps daalde ongeveer 0,8%. Hoewel het bedrijfsnieuws in het algemeen positief bleef, begint de markt ook rekening te houden met meer beweeglijkheid en enkele negatieve signalen. De discussie over een hogere rente in de Verenigde Staten zet door, al blijft de rentestijging voorlopig beperkt. Het is opmerkelijk dat dit samengaat met een zwakkere US dollar ofwel een sterke euro. Bij een aanhoudend sterke euro heeft dit een negatieve invloed op de concurrentiepositie van Europese bedrijven. Ook werkt de omrekening van Amerikaanse winsten binnen internationale bedrijven negatief door. Tot op heden heeft de ‘Trump regering’ een positieve invloed op de beurs gehad, onder meer door forse belastingverlagingen. Deze nieuwsgaring kan ook omslaan in een negatieve invloed als we een periode ingaan van protectionisme met voorgenomen importheffingen. Dergelijke maatregelen kunnen prijsopdrijvend werken ofwel leiden tot een hogere inflatie en hogere rente.

De meeste bedrijven hebben inmiddels hun jaarcijfers gepubliceerd. In het algemeen zien wij positieve cijfers met een goede reflectie van de kracht van de economie. Wel zijn de verwachtingen - mede door opgelopen waarderingen - hooggespannen, waardoor individuele bedrijfsresultaten voor de beurs kunnen tegenvallen. De valutaomrekening bij enkele bedrijven werkt negatief door.

De beurs blijft levendig met vele concrete IPO’s, ofwel nieuwe beursnoteringen van Alfen (oplossingen energietransitie en laadpalen), de bank NIBC en de gespecialiseerde groothandel B&S. Wij zullen ook deze bedrijven op hun kwaliteiten en langetermijnwaardering beoordelen. Zeker bij een slagen van deze beursintroducties zullen andere nieuwe bedrijven ook deze weg volgen.

In de maand februari 2018 heeft KOF een resultaat behaald van -0,9%, in lijn met de relevante benchmark voor KOF. Het 2018 jaarrendement komt uit op 0,9%, waarmee het uitstekende trackrecord van KOF wordt voortgezet. De afgelopen 3 jaren heeft KOF een rendement van gemiddeld ruim 14% per jaar behaald en over de afgelopen 5 jaar zelfs 19% per jaar. Dit resultaat komt voort uit een goede keuze voor bedrijven, uitstekende bedrijfsresultaten en ook van de hogere beurswaardering.

Portefeuille-ontwikkelingen per 28-02-2018

In februari heeft KOF een aantal transacties doorgevoerd ter versterking van de portefeuille, met een versterking van een aantal posities, waartegenover wij enkele kleinere posities verder hebben afgebouwd. Wij hebben onder meer onze posities in ASR en Euronext uitgebreid, waarbij beide bedrijven verder profiteren van haar sterke uitgangspositie.

Euronext profiteert van de nieuwe Mifid2 regulering en acquisities. De nieuwe Mifid2 regulering verplicht handelspartijen tot meer beurstransacties via Euronext. Ook profiteert Euronext van de toegenomen volatiliteit op de beurs. Euronext gebruikt haar sterke solvabiliteit voor verdere acquisities of er volgt in 2019 een extra dividend voor aandeelhouders.

De verzekeraar ASR publiceerde sterke cijfers over 2017. De operationele resultaten stegen 17% door een positieve ontwikkeling bij schade- en levensactiviteiten. Bij schadeverzekering weet ASR als beste van de grote verzekeraars te presteren, bij leven zien we een trendmatige verbetering door kostenbeheersing, goede integratie van acquisities en hogere beleggingsopbrengsten. De solvency ratio’s zijn positief en de leencapaciteit is groot. Het dividend is verhoogd tot € 1,63 en voortaan volgt ook een interim-dividend. In onze gesprekken met het management hebben wij wederom de bevestiging dat de onderneming met een duidelijke focus wordt aangestuurd en financiële ruimte heeft voor selectieve acquisities, zoals recentelijk Generali. Hiermee wil ASR haar bestaande goed functionerende organisatie benutten en waarde creëren voor aandeelhouders. Wij beoordelen de waardering van ASR als zeer bescheiden. Onze positie in ASR aandelen maakt nu 6% uit van KOF.

Onze grote positie in Arcadis voldeed aan de verwachtingen. De onderneming wist in de tweede helft van 2017 3% organische groei te boeken, met onder andere een positieve bijdrage van de Verenigde Staten. Deze omzetgroei vertaalde zich in een sterk margeherstel in vergelijking met de tweede helft van 2016. Net als in de voorgaande jaren was de vrije kasstroom van Arcadis sterk. Een aantal problemen uit het verleden is nog steeds niet helemaal opgelost. Zo moet Arcadis 250 dagen wachten op betalingen van klanten uit het Midden-Oosten, maar deze betalingen volgen spoedig in 2018. Voor de komende jaren is de managementagenda helder. De focus van Arcadis is gericht op een betere uitvoering en winstgevendheid van projecten. Ook digitalisering zal een centrale rol spelen. De architectenactiviteiten van RTKL/Callison worden naar verwachting verkocht. De sterke vrije kasstroom wordt niet besteed aan acquisities en kan deels gebruikt worden voor teruggave aan de aandeelhouders. Wij vinden Arcadis aantrekkelijk gewaardeerd voor de lange termijn en de weging is ruim 8% in de portefeuille.

ForFarmers kondigde deze maand een acquisitie aan in Polen met als doel hier een aantrekkelijke nieuwe afzetmarkt te starten. Deze markt kent een snellere groei dan bijvoorbeeld Duitsland en Nederland, deze markten profiteren van een kwalitatieve verbetering van veevoer. Hierbij zet ForFarmers ook in op extra verkopen van biologisch veevoer, mede gestuurd door vraag van consumenten.

De publicatie van de jaarcijfers van Acomo, Kendrion en Bam konden niet aan de verwachtingen voldoen. De onzekere handelsresultaten op noten, thee en specerijen kwamen wat lager uit. Kendrion kende een volumematig zwak laatste kwartaal, maar de langetermijnomzetgroei en margeverbetering blijft staan en lijkt ons haalbaar. Met name de groei in China kan meevallen. Bam heeft last van het eerder genoemde verlieslatende zeesluizenproject. Ondanks betere omstandigheden is het management zeer voorzichtig.

PostNL rapporteerde resultaten aan de onderkant van de eigen verwachtingen. De uitspraken voor 2020 waren teleurstellend. De onderneming had begin 2017, na het mislukken van de overname door de Belgische Post, financiële doelstellingen gegeven van een operationeel resultaat tussen € 310 en € 380 miljoen in 2020. De bandbreedte zou voldoende ruimte moeten geven om tegenvallers op te vangen. PostNL heeft dus een jaar later al deze bandbreedte verlaagd naar € 230-€ 300 miljoen. Een deel van de verlaging komt doordat de ACM in een sterk krimpende postmarkt extra ruimte creëert voor nieuwe toetreders, dat ten koste gaat van de winstgevendheid. Maar daarnaast weet PostNL op pakketjes de winstmarges niet op het verwachtte niveau te houden. De groei is bij pakketten boven verwachting, maar dat geeft ook operationele uitdagingen. Ook de concurrentie, met name DHL, investeert fors in de Nederlandse pakkettenmarkt. Bij de Internationale activiteiten zijn de resultaten wederom slecht. In het buitenland heeft PostNL te kleine marktposities. PostNL moet een antwoord vinden op deze tegenslagen. Naast een ACM en of politieke oplossing kan men de buitenlandse activiteiten verkopen. Het dividendbeleid moet immers de steunpilaar blijven voor de beurskoers, maar ook op lange termijn betaald worden uit de operationele ontwikkelingen. Na een afbouw van onze positie bedraagt de huidige weging in de portefeuille minder dan 4%.

Onze recent opgebouwde positie in Intertrust presteerde goed, de jaarcijfers vielen niet tegen. In gesprekken met de nieuwe CEO en interim CFO werd ons bevestigd dat de jaarlijkse omzetten en winstmarges van dit bedrijf goed voorspelbaar zijn. De onderneming gaat inzetten op extra groei in activiteiten voor vermogensbeheer, een activiteit waarbij compliance en regelgeving zeer belangrijk zijn. De waardering van Intertrust geeft ruimte voor een duidelijk hogere koers.

De KOF-portefeuille handelt gemiddeld op een koers-winstverhouding van 16x op basis van onze winsttaxaties voor de komende 12 maanden. Aangezien een groot aantal bedrijven binnen de KOF-portefeuille een netto kaspositie heeft, kijken wij liever naar de EV/EBITA-verhouding, waarbij EV de beurswaarde is van de aandelen gecorrigeerd voor netto schuld of netto kas. Op basis van deze waardering handelt KOF op een 13x EV/EBITA voor 2018.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 28-02-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,9 % -0,9 %
3 maanden 1,2 % 2,4 %
Dit jaar 0,9 % 2,2 %
2015 26,7 % 28,1 %
2016 8,5 % 7,5 %
2017 28,7 % 28,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 14,4 % 15,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 19,4 % 18,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 11,7 % 9,6 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 1,75
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
15-05-2017
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 28-02-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -11,12 % -63,64 %
Tracking error i 3,92 % 9,37 %
Information ratio i -0,20 0,31
Beta i 0,98 0,85
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (28-02-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Intertrust 0,69 % 17,89 %
Arcadis 0,64 % 7,71 %
Flow Traders 0,40 % 46,17 %
ASR Nederland 0,30 % 5,17 %
Euronext 0,28 % 4,95 %

Top 5 laagste bijdrage (28-02-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
PostNL -0,92 % -17,90 %
Amsterdam Commodities -0,56 % -10,66 %
Kendrion -0,52 % -13,34 %
SBM Offshore -0,40 % -7,01 %
Koninklijke BAM Groep -0,32 % -7,92 %

Geografische verdeling (28-02-2018)

96,3 %
Nederland
3,7 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (28-02-2018)

8,7 %
Arcadis
7,3 %
ASM International
6,1 %
ASR Nederland
5,9 %
Euronext
5,3 %
SBM Offshore
5,2 %
Sligro Food Group
5,2 %
BE Semiconductor Industries
4,8 %
Intertrust
4,7 %
Amsterdam Commodities
3,9 %
Koninklijke BAM Groep
Totaal
57,2 %

Sectorverdeling (28-02-2018)

16,3 %
Constructie & Materialen
15,3 %
Technologie
14,6 %
Voeding & Drank
13,1 %
Industr. Goederen & Diensten
12,6 %
Financiele Dienstverlening
8,4 %
Detailhandel
7,3 %
Olie & Gas
6,1 %
Verzekeringen
2,7 %
Pers. & Huish. Goederen
Totaal
96 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,75 %
Service fee i
0,25 %
Verwachte lopende kosten i
1,00 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,01 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2016.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,25%
>EUR 200 miljoen: 0,20%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,25 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
GPR Dutch Small Cap Index
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small- & Mid-caps Nederland en België
Datum van oprichting
07-09-1990
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000289627
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in.

Our fund approach to Responsible Investment

  • Continuous dialogue with company management through one-on-one meetings. Meetings with division directors, peers and join analyst and client events. If necessary seek dialogue with the supervisory board
  • Actively involved during the AGMs through the use of our voting rights. We make remarks on the agenda if necessary and we stress our discussion points with the company at the AGM
  • Companies themselves also have the ability to seek the dialogue with us. We provide feedback on corporate strategy, governance and communication at AGM's and in one-on-one's
  • We are focused on the creation of shareholder value, where the company of course has to take into account all stakeholders
  • All holdings are screened by MSCI on sustainability items, if necessary we engage with management on sustainability issues with help from our experts in Edinburgh

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.