Kempen Orange Fund N.V.

Profiel

Kempen Orange Fund N.V. (KOF) is een gespreide portefeuille die voornamelijk bestaat uit kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen die deel uitmaken van de GPR Dutch Small Cap Index. KOF heeft de mogelijkheid om te beleggen in Nederlandse en Belgische ondernemingen buiten deze index, indien de marktkapitalisatie van de betreffende onderneming minder is dan € 5 miljard. Beleggingen in Belgische ondernemingen mogen niet meer dan 20% van de KOF-portefeuille uitmaken.

KOF heeft als doelstelling op lange termijn een structureel hoger beleggingsresultaat (koersresultaten en dividenden) te behalen dan de benchmark, de GPR Dutch Small Cap Index (op herbeleggingsbasis). Door middel van een fundamentele bottom-up analyse selecteert KOF ondernemingen op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. KOF belegt in ongeveer 25 bedrijven.

Beheerteam

Joop Witteveen, Michiel van Dijk, Sander van Oort

Rendement per 30-04-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,8 % 0,1 %
3 maanden -3,6 % -3,8 %
Dit jaar -1,9 % -0,9 %
2015 26,7 % 28,1 %
2016 8,5 % 7,5 %
2017 28,7 % 28,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 10,6 % 11,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 18,4 % 17,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 11,5 % 9,4 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 167,52 M 30-04-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 167,52 M 30-04-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.765.053 30-04-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 94,48 25-05-2018
Transactieprijs i
EUR 94,25 25-05-2018
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Beleggingskarakteristieken per 30-04-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 25 63
Dividendrendement i 2,60 % 2,12 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 1.990 M EUR 1.918 M
K/W-verhouding i 13,91 16,77
Active share i 39,72 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-04-2018

Met een performance van 0,8% in de maand april heeft KOF een outperformance gerealiseerd ten opzichte van de GPR Dutch Small Cap Index die 0,1% steeg gedurende deze periode.

Opvallende ontwikkelingen gedurende de maand zijn de relatief forse koersuitslagen van bedrijven rondom de publicatie van de kwartaalupdates. Illustratief in dit kader vormt het feit dat 30 van de 70 bedrijven in de benchmark een koersuitslag van meer dan 5% in april hebben laten zien en zelfs 9 aandelen meer 10%. De bovengemiddelde koersuitslagen vormen naar onze mening een bevestiging dat zowel de waardering als de winstgroeiverwachtingen relatief hoog zijn en selectiviteit belangrijk is. Een echte ‘stock pickers’ markt dus, maar ook dat KOF met haar gespreide portefeuille van 25 ondernemingen haar waarde bewijst. De huidige hogere nervositeit en de lager dan verwachte waarderingsniveaus waarop Alfen, B&S Group en NIBC een maand geleden op de beurs geïntroduceerd werden, zijn naar onze mening de belangrijkste reden achter het uitstel van een tweetal beursgangen (Varo Energy, Leaseplan) in april.

Op macro-economisch vlak zien we een verdere stijging van de Amerikaanse 10-jaarsrente naar bijna 3%, de stijging van de olieprijs (WTI) naar ongeveer USD 70 per vat terwijl de inflatie in Europa op een laag niveau van 1,2% blijft, terwijl de Amerikaanse inflatie doorstijgt naar 2,4%. Alhoewel nog beperkt zichtbaar in de bedrijfsresultaten is kosteninflatie een punt van aandacht. Een combinatie van loonstijgingen van meer dan 2% voor het komende jaar (zoals o.a. gecommuniceerd door PostNL, BAM, MetalElektro) en schaarste van gekwalificeerd personeel kan het voor bedrijven lastig maken om de positieve marktomstandigheden te vertalen in bovengemiddelde winstgroei. Leidende marktposities (en dus pricing power), investeringen in personeel /capaciteit en blijvende aandacht voor efficiency zijn in de huidige omgeving van belang om winstgroei op de middellange termijn te waarborgen.

In de afgelopen maand hebben we vele aandeelhoudersvergaderingen bezocht en vervolgens in bijna alle gevallen dividend ontvangen. De komende weken volgen de resterende reguliere aandeelhoudersvergaderingen, die voor KOF allemaal in de maand mei worden afgerond. In een aantal gevallen hebben we vooraf enkele discussie- of stempunten besproken met het management of de raad van commissarissen. Ook hebben we tijdens vergaderingen opmerkingen gemaakt of vragen gesteld. Zo hebben we tijdens de AvA van Nedap om een nadere duiding van de remuneratie gevraagd, bij Kendrion vooraf een toelichting gevraagd over de balans van short- en longterm incentives, bij Post.nl gevraagd om een actieve beïnvloeding - ook vanuit de RvC - voor een welwillende opstelling van de overheid en de ACM in de komende discussie rondom blijvende postbezorging in Nederland. Voorafgaande de AvA van Arcadis hebben wij in detail gesproken over Brazilië, de voorgenomen desinvesteringen en verdere autonome groeimogelijkheden.

De dividenduitkeringen van de Nederlandse bedrijven liggen hoger dan vorig jaar en op basis van de hogere beurskoersen is het dividendrendement vergelijkbaar. In enkele gevallen wordt het reguliere dividend waarschijnlijk aangevuld met extra eenmalige dividenden zoals bij ASMI en Sligro. Wij verwachten dat de dividenduitkeringen over 2018 verder zullen oplopen. KOF organiseert haar eigen jaarvergadering op 17 mei 2018 en zal enkele dagen later een (jaarlijks) dividend betalen € 1,90 (2017: € 1,70).

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-04-2018

In april heeft KOF een aantal transacties doorgevoerd in de portefeuille, met een versterking van een aantal posities, waartegenover wij enkele kleinere posities verder hebben afgebouwd. Gedurende de maand april hebben we onze posities in SBM Offshore, Volker Wessels en Intertrust uitgebreid en de posities in Wessanen, Philips Lighting en Corbion verkleind.

In april rapporteerde BESI en ASMI de cijfers over het eerste kwartaal. De koers van BESI was vooruitlopend op de resultaten zwak, mede door signalen vanuit de supply chain dat de verkopen van de Iphone X teleurstellend waren. De uiteindelijke resultaten en vooruitzichten voor het tweede kwartaal van BESI waren in lijn met onze verwachtingen. Gegeven de grote cycliciteit van de activiteiten doet BESI geen uitspraken voor het hele jaar, maar in het persbericht haalde BESI wel de groeiverwachtingen aan zoals opgesteld door Gartner. Gartner heeft de verwachtingen voor de eindmarkten naar beneden bijgesteld van 18% naar 12%. Mede door deze voorzichtigere, maar volgens ons nog steeds positieve verwachtingen, liet de koers van BESI een daling zien van bijna 17%. Deze bewegelijkheid biedt voor ons, als langetermijnbelegger, kansen. Wij hebben dan ook onze positie in BESI beperkt uitgebreid. Uiteraard houden wij de kortetermijncyclus goed in de gaten, maar zijn we meer gericht op de langetermijnpotentie van deze onderneming.

Ook de koers van ASMI liet een negatieve reactie zien van ruim -8% na de cijfers. Dit werd vooral gedreven door een matige brutomarge van 38% in het eerste kwartaal. De onderneming heeft zelf als ambitie 40%-45% brutomarge. De verwachting was dat de tijdelijke negatieve impact van nieuwere machines met een lagere brutomarge ten einde liep. Echter ook in de eerste maanden van dit jaar zette deze negatieve impact zich door, in combinatie met oplopende kosten en negatieve mixeffecten. ASMI had geen meevallers, zoals een hoger dan verwachte omzet of orderboek, om dit te compenseren. Wij vinden ASMI voor de lange termijn aantrekkelijk, mede omdat een aantal nieuwe technologieën duidelijke groei kunnen laten zien. Het zou goed zijn als ASMI meer inzicht zou geven over de verschillende technologieën, eindmarkten en marktaandelen. De weging van ASMI eind april was ruim 6%.

Intertrust rapporteerde een eerstekwartaaltradingupdate die redelijk in lijn was met de marktverwachtingen. Onzekerheid over wet- en regelgeving in met name Nederland zorgde voor terughoudendheid bij klanten in Nederland. Andere regio’s zoals bijvoorbeeld Luxemburg lieten daarentegen een sterke performance zien. Dit onderstreept het belang van een wereldwijd dekkend kantorennetwerk. Wij sluiten niet uit dat Intertrust haar activiteiten in Amerika beter op de kaart wil zitten en hiervoor in de nabije toekomst een acquisitie zal doen. Met een verwachte koers/winst-verhouding en rendement op vrije kasstroom van 10x en 9% respectievelijk voor 2019 en 4% dividendrendement bestempelen wij de waardering van het aandeel Intertrust als aantrekkelijk.

De operationele winst van Corbion was een paar procent lager dan verwacht door een groter dan verwachte negatieve impact van wisselkoersen (met name USD). Na een aantal kwartalen van organische omzetdaling bij de belangrijke divisie Food Ingrediënten liet Corbion in 1Q18 eerder dan verwacht een beperkte volumestijging zien waarmee onzekerheid om 1% tot 3% organische omzetgroei doelstelling te realiseren afneemt. De divisie Biochemicals profiteerde van een beter dan verwachte omzetgroei en mix van activiteiten, echter deze positieve start lijkt niet houdbaar. Corbion profiteert vanaf de tweede jaarhelft van de gunstigere dollar, de goedkope wereldsuikerprijs en de nieuw op te starten PLA fabriek in Thailand. Echter, de winstgroei wordt gedrukt door extra kosten voor het opstarten van een fabriek die onderdeel is van de TerraVia acquisitie en de verlieslatende activiteiten na de volledige overname van het verlieslatende Bunge (momenteel 50,1% belang). Corbion kent een beperkte weging van bijna 3% in de KOF-portefeuille.

De KOF-portefeuille handelt gemiddeld op een koers-winstverhouding van 16x op basis van onze winsttaxaties voor de komende 12 maanden. Aangezien een groot aantal bedrijven binnen de KOF-portefeuille een netto kaspositie heeft, kijken wij liever naar de EV/EBITA-verhouding, waarbij EV de beurswaarde is van de aandelen gecorrigeerd voor netto schuld of netto kas. Op basis van deze waardering handelt KOF op een 13x EV/EBITA voor 2018.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-04-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,8 % 0,1 %
3 maanden -3,6 % -3,8 %
Dit jaar -1,9 % -0,9 %
2015 26,7 % 28,1 %
2016 8,5 % 7,5 %
2017 28,7 % 28,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 10,6 % 11,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 18,4 % 17,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 11,5 % 9,4 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 1,75
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
15-05-2017
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 30-04-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -11,12 % -59,19 %
Tracking error i 3,96 % 5,82 %
Information ratio i -0,18 0,37
Beta i 0,98 0,88
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-04-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
ASR Nederland 0,74 % 12,78 %
SBM Offshore 0,46 % 8,88 %
Arcadis 0,44 % 5,67 %
Fugro 0,40 % 22,32 %
PostNL 0,38 % 11,50 %

Top 5 laagste bijdrage (30-04-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
BE Semiconductor Industries -1,36 % -25,37 %
ASM International -1,18 % -16,13 %
Philips Lighting -0,28 % -17,22 %
Sligro Food Group -0,17 % -3,27 %
Flow Traders -0,17 % -6,24 %

Geografische verdeling (30-04-2018)

94,5 %
Nederland
5,5 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-04-2018)

7,8 %
Arcadis
6,3 %
ASR Nederland
6,3 %
ASM International
6,2 %
Euronext
5,6 %
SBM Offshore
5,5 %
Intertrust
5,1 %
Sligro Food Group
5,1 %
Amsterdam Commodities
4,4 %
NIBC Holding
4,3 %
Koninklijke BAM Groep
Totaal
56,7 %

Sectorverdeling (30-04-2018)

16,4 %
Constructie & Materialen
14,1 %
Financiele Dienstverlening
12,4 %
Technologie
12,3 %
Industr. Goederen & Diensten
12,1 %
Voeding & Drank
10,8 %
Verzekeringen
7,8 %
Olie & Gas
7,2 %
Detailhandel
1,4 %
Pers. & Huish. Goederen
5,5 %
Cash
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,75 %
Service fee i
0,25 %
Verwachte lopende kosten i
1,00 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,01 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2017.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,25%
>EUR 200 miljoen: 0,20%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,25 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
GPR Dutch Small Cap Index
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small- & Mid-caps Nederland en België
Datum van oprichting
07-09-1990
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000289627
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in.

Our fund approach to Responsible Investment

  • Continuous dialogue with company management through one-on-one meetings. Meetings with division directors, peers and join analyst and client events. If necessary seek dialogue with the supervisory board
  • Actively involved during the AGMs through the use of our voting rights. We make remarks on the agenda if necessary and we stress our discussion points with the company at the AGM
  • Companies themselves also have the ability to seek the dialogue with us. We provide feedback on corporate strategy, governance and communication at AGM's and in one-on-one's
  • We are focused on the creation of shareholder value, where the company of course has to take into account all stakeholders
  • All holdings are screened by MSCI on sustainability items, if necessary we engage with management on sustainability issues with help from our experts in Edinburgh

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.