Kempen Orange Fund NV

Profiel

Kempen Orange Fund N.V. (KOF) is een gespreide portefeuille die voornamelijk bestaat uit kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen die deel uitmaken van de GPR Dutch Small Cap Index. KOF heeft de mogelijkheid om te beleggen in Nederlandse en Belgische ondernemingen buiten deze index, indien de marktkapitalisatie van de betreffende onderneming minder is dan € 5 miljard. Beleggingen in Belgische ondernemingen mogen niet meer dan 20% van de KOF-portefeuille uitmaken. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

KOF heeft als doelstelling op lange termijn een structureel hoger beleggingsresultaat (koersresultaten en dividenden) te behalen dan de benchmark, de GPR Dutch Small Cap Index (op herbeleggingsbasis). Door middel van een fundamentele bottom-up analyse selecteert KOF ondernemingen op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. KOF belegt in ongeveer 25 bedrijven.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Rendement per 31-12-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 3,7 % 3,4 %
3 maanden 9,7 % 11,7 %
Dit jaar 34,7 % 37,8 %
2016 8,5 % 7,5 %
2017 28,7 % 28,7 %
2018 -20,0 % -17,8 %
1 jaar (op jaarbasis) 34,7 % 37,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i 11,5 % 13,4 %
5 jaar (op jaarbasis) i 13,8 % 15,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 11,2 % 9,3 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 138,23 M 31-12-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 138,23 M 31-12-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.414.984 31-12-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 99,25 24-01-2020
Transactieprijs i
EUR 99,05 24-01-2020
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Beleggingskarakteristieken per 31-12-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 25 60
Dividendrendement i 3,58 % 2,76 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 2.388 M EUR 2.582 M
K/W-verhouding i 17,17 18,58
Active share i 35,71 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-12-2019

Met een rendement van 3,7% in december presteerde KOF beter dan de GPR Dutch Small Cap Index, die met 3,4% steeg. Met een rendement van 34,7% in 2019 presteert KOF 3,1% onder deze benchmark. De afgelopen drie jaar heeft KOF een gemiddeld jaarlijks rendement behaald van 11,5%.

De uitkomst van de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk en signalen dat de Verenigde Staten en China dichtbij een handelsakkoord zouden zijn, vertaalden zich in positivisme op de wereldwijde aandelenbeurzen. In haar maandelijkse update bevestigde de FED haar eerdere uitspraak om in 2020 de rente niet te verhogen. Ook Lagarde gaf in haar eerste meeting als president van de ECB aan dat de rente voorlopig ongemoeid blijft, aangezien de huidige inflatie van ongeveer 1% onder de ECB-doelstelling van 2% ligt. De Duitse IFO-index kwam in december boven verwachting uit (96,3 versus 95,5 verwacht) en herstelt daarmee verder van de dip in de zomer. Alhoewel het vertrouwen op een relatief laag niveau ligt, neemt met de recente stijging het risico op een recessie in Duitsland af.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-12-2019

KOF belegt 100% van het fonds in aandelen die in Nederland en België genoteerd zijn en bezit daarom geen Britse aandelen. De portefeuille omvat echter bedrijven die wereldwijd opereren en is daarom blootgesteld aan het Verenigd Koninkrijk. Bedrijven in de KOF-portefeuille met exposure naar het Verenigd Koninkrijk zijn onder andere Arcadis, Forfarmers, Aalberts en VolkerWessels. Aangezien de meerderheidsaandeelhouder in laatstgenoemde onderneming een overnamebod op de resterende aandelen heeft gedaan, is het neerwaartse risico in VolkerWessels te verwaarlozen. Wij geloven dat zowel ForFarmers als Arcadis in staat zijn om te profiteren van de Brexit, aangezien het Verenigd Koninkrijk waarschijnlijk minder afhankelijk wordt van geïmporteerd vlees, wat positief is voor ForFamers. Arcadis kan profiteren van stimuleringsprogramma om de economie te stimuleren. Aalberts is een zeer gediversifieerd bedrijf, zowel geografisch als qua activiteiten, en we schatten dat de totale blootstelling in het Verenigd Koninkrijk laag is.

De grootste uitbreidingen in de portefeuille gedurende december waren Fugro, Signify en Sligro. De combinatie van een beter dan verwachte update over het derde kwartaal, een recente positieve meeting met het management en het feit dat de financiële markten naar onze mening te negatief zijn over de mogelijkheden voor de onderneming om de schulden te herfinancieren, zijn de voornaamste redenen om de positie in Fugro uit te bouwen. Nu de grootste interne projecten voor Sligro achter de rug zijn kan het management de aandacht weer volledig op de business richten met een betere executie als gevolg. Dit in combinatie met het wegvallen van eenmalige kosten en een positieve winstbijdrage van nieuwe initiatieven zal een eerste stap betekenen in het margeherstel. De grootste verkopen in de portefeuille waren ASMI en Aalberts. De combinatie van een fors opgelopen koers en (te) hoog gespannen groeiverwachtingen voor de tweede jaarhelft is de voornaamste reden om onze positie in Aalberts te reduceren.

Als gevolg van het (onverwachts) beëindigen van een joint venture met CGG heeft Fugro niet alleen het 40%-belang van CGG in de joint venture maar ook een betaling van USD 35 miljoen ontvangen. Met deze stap verlaagt Fugro haar schuld en wordt twijfel over de herfinanciering van twee converteerbare obligaties in 2021 en 2024 gereduceerd. De Seabed-activiteiten zijn eerder door Fugro als ‘niet kernactiviteit’ bestempeld. Nu de activiteiten geheel in eigendom van Fugro zijn kan een verkoopproces sneller gerealiseerd worden. De schuldreductie en een gemakkelijkere verkoop van Seabed bestempelen wij als positief, aangezien de onderneming hiermee een extra financiële buffer creëert om een periode van blijvend lage en/of volatiele winstgevendheid zonder balansproblemen te overbruggen. Een recent fors koersherstel van beide converteerbare obligaties bevestigt dat beleggers in vastrentende waarden onze visie onderstrepen. Echter, veel aandeelhouders zien nog beren op de weg gezien de 17%-shortpositie (bron: www.shortsell.nl) waarmee het aandeel Fugro de grootste relatieve shortpositie kent in Nederland. Gedurende de maand hebben wij onze positie in Fugro verder uitgebouwd.

Net als in voorafgaande maanden hebben we onze positie in ASMI gedurende december afgeschaafd vanwege de verder oplopende koers. Na de 177% koersstijging in 2019 is de marktwaarde van de onderneming te groot geworden voor de door ons gebruikte GPR Dutch Small Cap index. Ondanks dat de marktvooruitzichten voor ASMI positief zijn voor de komende kwartalen, onder meer vanwege de sterke stijging van het orderboek, bestempelen wij de waardering van het aandeel als fors.

Arcadis kondigde in december aan dat het niet meer financieel garant staat voor ALEN, de Braziliaanse joint venture voor schone energie, en haar verlies neemt. Deze activiteit was al eerder als niet-kernactiviteit bestempeld en voorbereidingen voor de verkoop waren in volle gang. In 2017 had Arcadis besloten additioneel te investeren in deze entiteit waarvan het 50% minus één aandeel bezit met als doel de entiteit daarmee klaar te maken voor een latere verkoop. Arcadis kreeg echter te maken met tegenslagen in het operationeel maken van de faciliteiten waardoor het project veel langer dan verwacht verlieslatend was en hogere investeringen vereiste. Tijdens het verkoopproces bleek dat het huidige rendement achterbleef bij de verwachtingen, het aantal daadwerkelijk geïnteresseerde partijen beperkter was dan verwacht en dat de biedingen tegenvielen en met veel extra voorwaarden gepaard gingen. Alhoewel het negatief is dat eerder afgegeven garanties van maximaal € 85 miljoen nu mogelijk moeten worden uitbetaald, wordt met dit besluit een onzeker hoofdstuk afgesloten en kan Arcadis zich nu volledig concentreren op haar kernactiviteiten. Met deze stap verbetert het risicoprofiel van Arcadis en kan het management zich volledig concentreren op verder herstel in de kernactiviteiten wat wij als positief bestempelen.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-12-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 3,7 % 3,4 %
3 maanden 9,7 % 11,7 %
Dit jaar 34,7 % 37,8 %
2016 8,5 % 7,5 %
2017 28,7 % 28,7 %
2018 -20,0 % -17,8 %
1 jaar (op jaarbasis) 34,7 % 37,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i 11,5 % 13,4 %
5 jaar (op jaarbasis) i 13,8 % 15,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 11,2 % 9,3 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 3,80
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
20-05-2019
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-12-2019

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -21,46 % -59,19 %
Tracking error i 2,96 % 5,71 %
Information ratio i -0,64 0,33
Beta i 1,00 0,88
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-12-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Arcadis 0,76 % 12,57 %
SBM Offshore 0,72 % 8,45 %
Fugro 0,33 % 16,43 %
Boskalis Westminster 0,29 % 7,50 %
TKH Group 0,22 % 6,07 %

Top 5 laagste bijdrage (31-12-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
ASR Nederland -0,04 % -1,12 %
ASM International -0,00 % -0,71 %
Accell -0,00 % -0,61 %
Koninklijke Volkerwessels 0,00 % 0,00 %
Corbion 0,00 % 0,14 %

Geografische verdeling (31-12-2019)

95,0 %
Nederland
2,1 %
België
2,8 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-12-2019)

9,1 %
SBM Offshore
7,0 %
BE Semiconductor Industries
6,7 %
Arcadis
6,0 %
IMCD
4,9 %
Intertrust
4,8 %
ASM International
4,6 %
Signify
4,1 %
Amsterdam Commodities
4,0 %
Boskalis Westminster
4,0 %
TKH Group
Totaal
55,4 %

Sectorverdeling (31-12-2019)

15,8 %
Technologie
12,5 %
Financiele Dienstverlening
12,1 %
Constructie & Materialen
12,0 %
Industr. Goederen & Diensten
11,7 %
Olie & Gas
10,9 %
Voeding & Drank
10,7 %
Pers. & Huish. Goederen
6,2 %
Detailhandel
3,2 %
Verzekeringen
2,1 %
Gezondheidszorg
2,8 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,75 %
Service fee i
0,25 %
Verwachte lopende kosten i
1,00 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,00 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2018.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,25%
>EUR 200 miljoen: 0,20%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,20 %
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
Per 14 januari 2019 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,25% naar 0,20%/0,20%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
GPR Dutch Small Cap Index
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small- & Mid-caps Nederland en België
Datum van oprichting
07-09-1990
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000289627
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Stemverantwoording

Toon meer documenten Toon minder documenten

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.Â

Hoe Kempen verantwoord belegtÂ

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het ESG-beleid van Kempen is voor de drie relevante pijlers – uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap – volledig in het beleggingsproces van ons fonds ingebed.

Â

Het Kempen Orange Fund (KOF) N.V. belegt kleinere en middelgrote Nederlandse ondernemingen die in de GPR Dutch Small Cap Index zijn opgenomen. Het fonds mag ook beleggen in Nederlandse en Belgische ondernemingen die niet in deze index zijn opgenomen, mits hun marktkapitalisatie op het moment van belegging minder dan EUR 5 miljard bedraagt. KOF stelt zich op als een betrokken aandeelhouder voor de lange termijn. We voeren regelmatig overleg met de ondernemingen in onze portefeuille. Ons engagement komt onder meer tot uitdrukking in steminstructies voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van ondernemingen. Wij oefenen altijd ons stemrecht uit voor de aandelen in onze portefeuille en indien nodig bezoeken we jaarvergaderingen om – mogelijk samen met andere stakeholders – onze standpunten bij het management te benadrukken.

Â

De figuur 'ESG-integratie in het beleggingsproces' laat stapsgewijs zien hoe het ESG-beleid van Kempen in het beleggingsproces van ons fonds is geïmplementeerd.

Â

1. Uitsluiting

Het fonds sluit beleggingen uit in entiteiten die betrokken zijn bij de productie van tabak en controversiële wapens zoals clustermunitie, anti-persoonsmijnen, kernkoppen en chemische en biologische wapens.

Â

2. ESG-integratie

Tijdens de fundamentele analyse verdiepen we ons verder in de ESG-kenmerken van een onderneming. Hierbij kijken we per onderneming naar materiële sectorspecifieke risico’s en bedrijfsspecifieke risico’s en praktijken. We putten hiervoor uit verschillende bronnen, onder meer MSCI ESG Research en Sustainalytics. Als onze mening afwijkt van externe ESG-research leggen we uit waarom. Daarnaast kijken we naar de exposure naar controversiële activiteiten en duurzame kansen hetgeen kan leiden tot een lagere of hogere Kempen ESG-score. Op basis van de bovengenoemde fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming en kennen we aan iedere onderneming een score op een schaal van 1 tot 5 toe. In het geval van een lagere score dient het aandeel een hoger opwaarts koerspotentieel te bieden om in de portefeuille opgenomen te worden.

Â

3. Actief aandeelhouderschap

Als langetermijnbelegger kiezen we voor een breed engagement met de ondernemingen in onze portefeuille. We zijn ervan overtuigd dat engagement bij de ondernemingen waarin we beleggen, bij ons veel verder gaat dan bij onze concurrenten. We gaan regelmatig in gesprek met de managementteams van de ondernemingen in onze portefeuille en leggen iedere controversiële kwestie en ieder contactmoment schriftelijk vast. We bewaken de vooruitgang die de ondernemingen boeken en blijven onze invloed aanwenden om positieve veranderingen te realiseren.

Â

Uitoefening van ons stemrecht is ook een essentieel element van onze duurzame beleggingsfilosofie. We voeren actief overleg met de ondernemingen in onze portefeuille en gaan nader in op de agendapunten voor (Buitengewone) Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders. Vaak bezoeken we daarnaast de jaarvergadering om – soms samen met andere stakeholders – onze standpunten bij het management te benadrukken.

Â

Het ESG Team van Kempen screent onze portefeuille ieder kwartaal en kan suggesties doen voor een dialoog met ondernemingen die op ESG-criteria zwak scoren. De resultaten van deze screening worden ieder kwartaal in een speciale bijeenkomst besproken en op basis van de uitkomsten hiervan stellen we een actielijst op.

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

*

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI research
Screening MSCI research
UN
carbon
ESG-integratie in het beleggingsproces
ESG-integratie in het beleggingsproces
Bron
disclaimer
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.