Kempen Orange Fund NV

Profiel

Kempen Orange Fund N.V. (KOF) is een gespreide portefeuille die voornamelijk bestaat uit kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen die deel uitmaken van de GPR Dutch Small Cap Index. KOF heeft de mogelijkheid om te beleggen in Nederlandse en Belgische ondernemingen buiten deze index, indien de marktkapitalisatie van de betreffende onderneming minder is dan € 5 miljard. Beleggingen in Belgische ondernemingen mogen niet meer dan 20% van de KOF-portefeuille uitmaken. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

KOF heeft als doelstelling op lange termijn een structureel hoger beleggingsresultaat (koersresultaten en dividenden) te behalen dan de benchmark, de GPR Dutch Small Cap Index (op herbeleggingsbasis). Door middel van een fundamentele bottom-up analyse selecteert KOF ondernemingen op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. KOF belegt in ongeveer 25 bedrijven.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Rendement per 30-09-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -4,1 % -3,5 %
3 maanden -0,0 % 0,9 %
Dit jaar 23,2 % 26,3 %
2018 -20,0 % -17,8 %
2019 34,7 % 37,8 %
2020 15,2 % 14,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 43,5 % 51,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 17,7 % 19,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 15,7 % 17,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 11,8 % 10,1 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 180,58 M 30-09-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 180,58 M 30-09-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.364.423 30-09-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 131,70 15-10-2021
Transactieprijs i
EUR 131,43 15-10-2021
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Beleggingskarakteristieken per 30-09-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 24 57
Dividendrendement i 3,36 % 2,21 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 3.075 M EUR 3.261 M
K/W-verhouding i 14,89
Active share i 40,78 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 30-09-2021

KOF had in september een negatief rendement van 4,1%, terwijl de GPR Dutch Small Cap index met 3,8% daalde. In de eerste negen maanden van dit jaar steeg de intrinsieke waarde van KOF met 23,2% ten opzichte van +26,3% voor de benchmark.

Aandelenmarkten beklommen tot en met augustus de ‘wall of worries’ met oplopende inflatie, hogere rente en hoge winstverwachtingen nog zonder grote problemen. In september zorgden nieuwe onzekerheden dat de aandelenbeurzen een stapje terug deden. Enerzijds veroorzaakte de financieel wankele situatie van het Chinese vastgoedconglomeraat Evergrande een schokgolf door de financiële markten, maar het besmettingsrisico lijkt vooralsnog beperkt. Anderzijds zorgt een onevenwichtige situatie op de energiemarkten met een forse stijging van (gas)prijzen en een instabiele energievoorziening in China voor nieuwe onzekerheden. De boodschap van centrale banken blijft grotendeels ongewijzigd met renteverhogingen op termijn en een afbouw van de tapering in het verschiet, wat juist een geruststellende uitwerking op de financiële markten heeft.

De grootste uitbreidingen in de KOF-portefeuille gedurende september waren Fagron, Signify en Corbion. De grootste verkopen betroffen Arcadis, BESI en TKH Group. Gedurende de maand zijn er geen nieuwe posities opgebouwd. Daarnaast zijn andere posities aangepast op basis van veranderingen in de modelportefeuille, gedreven door waarderingen en opwaarts koerspotentieel.

In de tweede helft van de maand stond het aandeel Intertrust in de schijnwerpers. Niet alleen kondigde de onderneming onverwachts een fors aandeleninkoopprogramma aan ter grootte van 9% van de marktwaarde van de onderneming, ook reageerden een tweetal aandeelhouders (Harbor Capital, Lucerne Capital) inhoudelijk op dit besluit. De conclusie van alle partijen is unaniem: het aandeel Intertrust is fors ondergewaardeerd waarmee het voorgenomen besluit om aandelen terug te kopen positief wordt ontvangen. Wij hebben eveneens in recente maandberichten hierover geschreven en zien deze publiciteit als verdere bevestiging van onze visie. Er zal echter meer moeten gebeuren. Wij verwachten dat de onderneming tijdens de geplande beleggersdag op 23 november aanstaande meer handvatten aanreikt om financiële markten te overtuigen van de structurele langetermijngroeipotentie, het toekomstige margeherstel en het aantrekkelijke kasstroom genererende karakter van het businessmodel. Het herstellen van het trackrecord zien we als belangrijkste factor om de huidige onderwaardering ongedaan te maken. Daarnaast zou Intertrust de private wealth activiteiten kunnen afstoten, wat het groeiprofiel en risicoperceptie van de onderneming ten goede komt.

Sligro is een bedrijf dat zelden in de spotlights staat, terwijl de onderneming de afgelopen kwartalen zowel intern als extern grote vooruitgang heeft gerealiseerd en zal profiteren van een verdere normalisatie van de economie. Waar bedrijfskantines, festivals en restaurants nog niet op bezettingsniveaus zitten van voor COVID-19, is dit wel al het geval voor de Sligro-omzet. De verklaring hiervoor zit met name in de forse marktaandeelwinst. Met een normalisatie van de economie na het recent opheffen van verschillende COVID-19-maatregelen ligt een verder omzetherstel van Sligro in het vooruitzicht, terwijl het kostenniveau redelijk gelijk zal blijven aangezien met name de gemiddelde omzet per order zal toenemen. Bovendien is de winstgevendheid in België duidelijk verbeterd en is ook de fysieke- en online integratie van de 3-jaar geleden getekende samenwerkingsovereenkomst met Heineken een feit, waarmee de kostenvoordelen nu daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden (vergroten klantenbasis en toevoegen Sligro assortiment voor Heineken klanten).

In november en december organiseren drie bedrijven uit de KOF-portefeuille een beleggersdag waarin ze hun nieuwe middellangetermijnplannen en doelstellingen zullen presenteren: ASR, TKH en Intertrust. Waar bedrijfscijfers veelal een momentopname zijn, geeft een plan met een 3-5 jaar horizon een veel betere doorkijk hoe de onderneming er strategisch voor staat en wat de financiële vooruitzichten zijn. De bijeenkomsten geven bovendien een goed beeld van de kwaliteiten van de managementlaag onder de CEO/CFO functies en vormen daarmee ook een belangrijke indicatie over het toekomstige succes van de onderneming. Voor TKH ligt de focus met name op het versimpelen van de rapportagestructuur en verdere focus van de activiteitenportefeuille wat zich zal vertalen in hogere groei en marge van de kernactiviteiten. Bij ASR zal de focus liggen op de bestemming van de zeer sterke kapitaalpositie en in hoeverre de recente hoger dan verwachte premiegroei houdbaar is. Bij Intertrust is het cruciaal om bevestiging te krijgen dat de buitengewone kosten (integratie, compliance, ICT) vanaf 2023 tot het verleden behoren en de recente omzetgroeiversnelling structureel van aard is.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-09-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -4,1 % -3,5 %
3 maanden -0,0 % 0,9 %
Dit jaar 23,2 % 26,3 %
2018 -20,0 % -17,8 %
2019 34,7 % 37,8 %
2020 15,2 % 14,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 43,5 % 51,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 17,7 % 19,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 15,7 % 17,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 11,8 % 10,1 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 2,50
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
27-05-2021
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 30-09-2021

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -25,65 % -59,19 %
Tracking error i 4,70 % 5,70 %
Information ratio i -0,40 0,30
Beta i 0,89 0,88
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-09-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Arcadis 0,21 % 2,90 %
ASR Nederland 0,11 % 2,07 %
Telenet Group 0,09 % 2,29 %
ASM International 0,07 % 2,98 %
SBM Offshore -0,01 % -0,19 %

Top 5 laagste bijdrage (30-09-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
BE Semiconductor Industries -0,77 % -10,90 %
Signify -0,76 % -8,98 %
Kendrion -0,51 % -10,58 %
TKH Group -0,38 % -6,83 %
Corbion -0,37 % -8,25 %

Geografische verdeling (30-09-2021)

91,5 %
Nederland
5,5 %
België
3,0 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-09-2021)

8,1 %
Signify
7,6 %
SBM Offshore
6,7 %
Arcadis
6,4 %
BE Semiconductor Industries
6,1 %
Aalberts
5,4 %
TKH Group
5,2 %
ASR Nederland
4,8 %
Intertrust
4,5 %
Amsterdam Commodities
4,5 %
Kendrion
Totaal
59,4 %

Sectorverdeling (30-09-2021)

38,6 %
Industriële waarden
16,9 %
Technologie
11,6 %
Duurzame consumentengoederen
8,0 %
Financiële waarden
7,6 %
Energie
4,5 %
Dagelijkse consumentengoederen
4,3 %
Basismaterialen
3,7 %
Telecommunicatie
3,0 %
Overig
1,8 %
Gezondheidszorg
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,750 %
Service fee i
0,25 %
Verwachte lopende kosten i
1,00 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,00 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2020.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,25%
>EUR 200 miljoen: 0,20%
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
GPR Dutch Small Cap Index
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small- & Mid-caps Nederland en België
Datum van oprichting
07-09-1990
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000289627
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management NV op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Duurzaamheidpublicaties

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.Â

Hoe Kempen verantwoord belegtÂ

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het ESG-beleid van Kempen is voor de drie relevante pijlers – uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap – volledig in het beleggingsproces van ons fonds ingebed.

Â

Het Kempen Orange Fund (KOF) N.V. belegt kleinere en middelgrote Nederlandse ondernemingen die in de GPR Dutch Small Cap Index zijn opgenomen. Het fonds mag ook beleggen in Nederlandse en Belgische ondernemingen die niet in deze index zijn opgenomen, mits hun marktkapitalisatie op het moment van belegging minder dan EUR 5 miljard bedraagt. KOF stelt zich op als een betrokken aandeelhouder voor de lange termijn. We voeren regelmatig overleg met de ondernemingen in onze portefeuille. Ons engagement komt onder meer tot uitdrukking in steminstructies voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van ondernemingen. Wij oefenen altijd ons stemrecht uit voor de aandelen in onze portefeuille en indien nodig bezoeken we jaarvergaderingen om – mogelijk samen met andere stakeholders – onze standpunten bij het management te benadrukken.

Â

De figuur 'ESG-integratie in het beleggingsproces' laat stapsgewijs zien hoe het ESG-beleid van Kempen in het beleggingsproces van ons fonds is geïmplementeerd.

Â

1. Uitsluiting

Het fonds sluit beleggingen uit in entiteiten die betrokken zijn bij de productie van tabak en controversiële wapens zoals clustermunitie, anti-persoonsmijnen, kernkoppen en chemische en biologische wapens.

Â

2. ESG-integratie

Tijdens de fundamentele analyse verdiepen we ons verder in de ESG-kenmerken van een onderneming. Hierbij kijken we per onderneming naar materiële sectorspecifieke risico’s en bedrijfsspecifieke risico’s en praktijken. We putten hiervoor uit verschillende bronnen, onder meer MSCI ESG Research en Sustainalytics. Als onze mening afwijkt van externe ESG-research leggen we uit waarom. Daarnaast kijken we naar de exposure naar controversiële activiteiten en duurzame kansen hetgeen kan leiden tot een lagere of hogere Kempen ESG-score. Op basis van de bovengenoemde fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming en kennen we aan iedere onderneming een score op een schaal van 1 tot 5 toe. In het geval van een lagere score dient het aandeel een hoger opwaarts koerspotentieel te bieden om in de portefeuille opgenomen te worden.

Â

3. Actief aandeelhouderschap

Als langetermijnbelegger kiezen we voor een breed engagement met de ondernemingen in onze portefeuille. We zijn ervan overtuigd dat engagement bij de ondernemingen waarin we beleggen, bij ons veel verder gaat dan bij onze concurrenten. We gaan regelmatig in gesprek met de managementteams van de ondernemingen in onze portefeuille en leggen iedere controversiële kwestie en ieder contactmoment schriftelijk vast. We bewaken de vooruitgang die de ondernemingen boeken en blijven onze invloed aanwenden om positieve veranderingen te realiseren.

Â

Uitoefening van ons stemrecht is ook een essentieel element van onze duurzame beleggingsfilosofie. We voeren actief overleg met de ondernemingen in onze portefeuille en gaan nader in op de agendapunten voor (Buitengewone) Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders. Vaak bezoeken we daarnaast de jaarvergadering om – soms samen met andere stakeholders – onze standpunten bij het management te benadrukken.

Â

Het ESG Team van Kempen screent onze portefeuille ieder kwartaal en kan suggesties doen voor een dialoog met ondernemingen die op ESG-criteria zwak scoren. De resultaten van deze screening worden ieder kwartaal in een speciale bijeenkomst besproken en op basis van de uitkomsten hiervan stellen we een actielijst op.

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

--------------------------

* Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI ESG Research
Screening MSCI ESG Research
UN global impact
ESG-integratie in het beleggingsproces
ESG-integratie in het beleggingsproces
Bron nl
disclaimer nl
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.