Kempen Non-Directional Partnership - Klasse I-USD

Profiel

Kempen Non-Directional Partnership (KNDP) is een fund-of-hedge-funds met een gespreide exposure naar hedgefondsstrategieën. De portefeuille bestaat doorgaans uit 10 tot 20 onderliggende hedgefondsen. KNDP belegt zonder restricties en kan in een breed scala van voornamelijk niet-directionele strategieën beleggen, variërend van relative value strategieen (bijv. arbitrage en relatief markt neutrale long/short equity) tot event driven strategieën. KNDP kan in alle beleggingscategorieën beleggen en de structuur van het fonds staat ook beleggingen in minder liquide mogelijkheden zoals distressed debt toe.

Hedgefondsen worden geselecteerd via een uitgebreid netwerk dat de voorkeur geeft aan onafhankelijke vermogensbeheerders met een duidelijke focus boven de grotere traditionele vermogensbeheerders. De geconcentreerde beleggingsaanpak biedt ruimte voor een grondig due diligence proces dat wordt uitgevoerd door een ervaren team van specialisten. De leden van de Investment Committee hebben gemiddeld meer dan twintig jaar ervaring in de industrie.

De doelstelling van KNDP is om op lange termijn een rendement van meer dan 2% boven Euribor per jaar te behalen.

Beheerteam

Michiel Meeuwissen, Remko van der Erf, Igor Puljic, Jeanne Spronck

Rendement per 31-12-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2017

Geen rendementen beschikbaar
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 117,67 M 31-12-2017
Aantal uitstaande aandelen/participaties
0 31-12-2017
Intrinsieke waarde i
USD 100,00 31-12-2017
Kempen Non-Directional Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-12-2017

In Q4-17 heeft KNDP (Klasse B) een rendement van +0,9% geboekt versus referentie-indices die respectievelijk +0,8% (HFRX Global Hedge Fund EUR Index, ‘HFRX’), +5,0% (MSCI World, totaalrendement, gehedged naar EUR) en +0,6% (Citigroup WGBI EMU Govt, TR, EUR) waren. Hiermee kwamen de scores op YTD-basis uit op respectievelijk +6,3%, +3,5%, +17,5% en +1,7%. Het jaarresultaat werd geboekt op basis van een beperkt risico de performance was breedgedragen: geen enkele manager leverde een negatieve bijdrage en er waren vier verschillende strategieën in de top-5 van best presterende managers. Op 5-jaarsbasis heeft KNDP een nettorendement van +4,1% boven Euribor behaald met een aandelenbèta van 0,17, overeenkomstig de langetermijndoelstelling om een nettorendement van meer dan Euribor + 2% te boeken met een aandelenbèta van minder dan 0,15.

Meer informatie is te vinden in de Investment Letter die beschikbaar is op de documentatiepagina van dit fonds.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-12-2017

In het laatste kwartaal van het jaar was er veel activiteit in de portefeuille. We stapten uit twee managers (Magnetar PRA en Jet Capital) en voegden twee nieuwe managers toe (Diameter en Aeolus). Magnetar PRA is een systematische merger arbitrage manager en we hebben deze belegging verkocht om (een combinatie van) twee redenen. Allereerst waren de spreads bij fusie- en overnamearbitrage heel hoog toen we aan het begin van 2016 voor het eerst in dit fonds stapten. Sindsdien zijn de spreads aanzienlijk verkrapt tot een niveau waarop het verwachte rendement niet langer zo aantrekkelijk is. Ten tweede kwam Orbital ATK door het aangekondigde bod van Northtrop Grumman automatisch in de portefeuille van Magnetar terecht. Orbital ATK maakt deel uit van de productieketen voor clustermunitie, een segment waarin we vanuit ESG-standpunt bij voorkeur niet willen beleggen. Mocht het risico/rendementsprofiel voor fusie- en overnamearbitrage verbeteren en maakt Orbital ATK dan niet langer deel uit van de portefeuille, dan kunnen we weer in dit fonds stappen. Daarom blijft het op onze Approved List staan. Toen we begin 2015 voor het eerst in Jet Capital belegden, deden we dat omdat deze firma zich volledig richt op procesgedreven beleggingen waarbij het transactietechnische, wettelijke of regelgevingstechnische proces arbitragekansen biedt. Daarmee bood Jet Capital een gedifferentieerde strategie die niet puur op markt- of waarderingsfactoren gebaseerd is. De afgelopen drie jaar zaten er minder pure procesgedreven beleggingen in de portefeuille, waardoor deze minder gedifferentieerd is geworden. Daar komt bij dat we vandaag de dag minder mogelijkheden voor deze strategie zien (inclusief fusie- en overname-arbitrage). Over de 3-jaars beleggingsperiode bedroeg het geannualiseerde rendement +2,1%.

In de Investment Letter over het derde kwartaal van 2017 beschreven we het kansenpalet voor verzekeringsobligaties (Insurance Linked Securities, ILS). We gaven aan dat we in oktober bezoeken hadden gepland aan de belangrijkste spelers op deze markt. We wilden onder andere onderzoeken of we weer in het ILS-segment zouden moeten stappen. Deze bezoeken overtuigden ons ervan dat er tijdens een nieuwe ronde herverzekeringstransacties in januari 2018 een betere prijsvorming te verwachten valt in het segment catastroferisico voor vastgoedobjecten. De verbetering is zodanig dat ILS in onze ogen weer een aantrekkelijk strategie wordt, met name in contracten die op de gebieden met de grootste verliezen gericht zijn. Deze verzekeringscontracten keren aanzienlijke bedragen uit zodat de orkaanschade van 2017 gerepareerd kan worden. In ruil daarvoor zal de prijsstelling waarschijnlijk terugkeren naar niveaus die passen bij de risico’s. Op basis van onze bezoeken aan gespecialiseerde managers en de daaropvolgende gedetailleerde due diligence kwamen we tot de conclusie dat Aeolus onze voorkeursmanager is. Aeolus is een in 2006 opgerichte ILS-specialist die wij om de volgende redenen aantrekkelijk vinden: (a) de firma wordt geleid door een ervaren team dat al meer dan 10 jaar samenwerkt; (b) de firma heeft qua strategie en productaanbod een duidelijke focus; (c) het team is zich bewust van capaciteitsrestricties en legde de groei van het beheerd vermogen aan banden toen de vooruitzichten voor de strategie minder aantrekkelijk waren; (d) de portefeuille wordt specifiek afgestemd op het ILS-segment met het meest interessante risico/rendementsprofiel; (e) het team gaat ook actief op zoek naar shortposities in verkeerd geprijsde delen van de ILS-market, waardoor de portefeuille robuuster is in een seizoen waarin er veel natuurrampen plaatsvinden; en (f) de firma heeft in eigen beheer eersteklas modelleersoftware ontwikkeld.
Voorts hebben we Diameter aan de portefeuille toegevoegd. Deze long / short credit manager werd in 2017 opgericht door voormalige beleggingsprofessionals van toonaangevende credit / distressed-firma’s die we al kenden toen zij daar nog werkzaam waren. Bij Diameter gaan zij wereldwijd beleggen (met accent op de VS en Europa) in bedrijfsobligaties van beleggingswaardige maar ook noodlijdende bedrijven. Dankzij een kleinere fondsomvang (circa USD 1 miljard aan het begin van 2018) is Diameter flexibeler bij de allocatie en kan het team grotere individuele shortposities innemen in papier waar de creditspreads uit fundamenteel oogpunt te laag zijn. Omdat wij in de beginfase instappen in dit fonds, hebben we gunstige ‘oprichterstarieven’ kunnen bedingen.
Gedurende het kwartaal daalde de ‘look-through’ netto aandelen exposure van 15% naar 13%, en de ‘lookthrough’ netto corporate credit exposure (HY-equivalent) daalde van 11% naar 7%. Daarbij merken we op dat netto aandelen exposure afkomstig is van Credit / Distressed managers met post-reorganisatieaandelenposities (gewoonlijk met een lagere bèta) en Macro / Systematic managers (die hun positionering gewoonlijk sneller aanpassen aan een veranderende marktomgeving).

Meer informatie is te vinden in de Investment Letter die beschikbaar is op de documentatiepagina van dit fonds.

Kempen Non-Directional Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-12-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2017

Geen rendementen beschikbaar
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen Non-Directional Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Meer informatie is te vinden in het Engelstalige bericht Facts and Figures dat beschikbaar is via de documentenpagina van dit fonds.

Kempen Non-Directional Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,75 %
Service fee i
0,08 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Kosten indirecte beleggingen i
1,79% (schatting excl. eventuele fees)
Verwachte lopende kosten i
2.63%

Overige kosten

Slide to see more
Opslag
0,00%
Afslag
0,50%
Kempen Non-Directional Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
I-USD (hedged)
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Nee
Referentie-index i
HFRX GI Hedge Fund EUR
Doelstelling
Ten minste Euribor + 2% op jaarbasis
Beleggingsstrategie
Hedge Fund Solutions
Universum
Multi asset wereldwijd
Datum van oprichting
02-01-2018
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Luxemburg, Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
USD
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg $ 1.000.000, vervolginschrijvingen $ 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Aankoop iedere eerste werkdag van de maand en verkoop ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
ISIN i
LU1716628422
Aanmeldingstermijn aankoop
Orders dienen 5 werkdagen voor de handelsdag door J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. te zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren.
Aanmeldingstermijn verkoop
Orders dienen 90 kalenderdagen voor de handelsdag door J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. te zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren.
Bijzonderheden
Settlement van aankopen is 5 werkdagen voor de handelsdag. Settlement van verkopen gebeurt in beginsel 19 werkdagen na de desbetreffende handelsdag.
Kempen Non-Directional Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Non-Directional Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in.

Our fund approach to Responsible Investment

  • As we invest in hedge funds, we don't actively choose to invest in a certain company.
  • During our thorough due diligence process we ask managers what efforts they make regarding responsible investing.
  • Also, we check on as annual basis whether our funds have any exposure to the companies on our exclusion list.
  • We hope that by continuing to ask our managers about their ESG and RI policy, they will start considering formulating an RI policy especially if faced with similar queries from other investors.
  • When a manager is or becomes a signatory or informs us about a RI policy they are using, we open a dialogue to discuss the topic and find out what drove them to their current RI stance.
Kempen Non-Directional Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.