Kempen Non-Directional Partnership - Klasse B

Profiel

Kempen Non-Directional Partnership (KNDP) is een fund-of-hedge-funds met een gespreide exposure naar hedgefondsstrategieën. De portefeuille bestaat doorgaans uit 10 tot 20 onderliggende hedgefondsen. KNDP belegt zonder restricties en kan in een breed scala van voornamelijk niet-directionele strategieën beleggen, variërend van relative value strategieen (bijv. arbitrage en relatief markt neutrale long/short equity) tot event driven strategieën. KNDP kan in alle beleggingscategorieën beleggen en de structuur van het fonds staat ook beleggingen in minder liquide mogelijkheden zoals distressed debt toe.

Hedgefondsen worden geselecteerd via een uitgebreid netwerk dat de voorkeur geeft aan onafhankelijke vermogensbeheerders met een duidelijke focus boven de grotere traditionele vermogensbeheerders. De geconcentreerde beleggingsaanpak biedt ruimte voor een grondig due diligence proces dat wordt uitgevoerd door een ervaren team van specialisten. De leden van de Investment Committee hebben gemiddeld meer dan twintig jaar ervaring in de industrie.

De doelstelling van KNDP is om op lange termijn een rendement van meer dan 2% boven Euribor per jaar te behalen.

Beheerteam

Michiel Meeuwissen, Remko van der Erf, Igor Puljic, Jeanne Spronck

Rendement per 31-08-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,1 %
3 maanden 0,2 %
Dit jaar 1,5 %
2015 -0,3 %
2016 3,7 %
2017 6,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 2,9 %
3 jaar (op jaarbasis) i 3,4 %
5 jaar (op jaarbasis) i 3,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,9 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 113,46 M 31-08-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 25,35 M 31-08-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.397.349 31-08-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 18,14 31-08-2018
Kempen Non-Directional Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-06-2018

In het tweede kwartaal van 2018 boekte KNDP (Klasse B) een rendement van -0,1%, terwijl de referentie-indices een rendement boekten van respectievelijk -0,6% (HFRX Global Hedge Fund EUR Index, ‘HFRX’), +3,3% (MSCI World, TR, gehedged naar EUR) en -0,9% (Citigroup WGBI EMU Govt, TR, EUR). Hiermee kwamen de scores op YTD-basis uit op respectievelijk +1,2% (KNDP), -2,5% (HFRX), +0,6% (MSCI World) en +0,5% (Citi EMU Govt). De USD-aandelenklasse van het fonds (Klasse I-USD) heeft op YTD-basis een rendement van +2,4% geboekt. Op 5-jaarsbasis heeft KNDP een nettorendement van Euribor +3,4% behaald met een aandelenbèta van 0,16. De langetermijndoelstelling luidt om een nettorendement van meer dan Euribor +2% te boeken met een aandelenbèta van minder dan 0,15.

Het tweede kwartaal van 2018 werd gekenmerkt door zwak presterende opkomende markten en politieke turbulentie in Italië. Terwijl de ontwikkelde aandelenmarkten het kwartaal afsloten met een positief rendement van +3% (afgemeten aan de MSCI World, TR, gehedged naar EUR), eindigden de opkomende markten in de min: de MSCI Emerging Markets (TR) boekte in lokale valuta’s een negatief rendement van -3%. Binnen de regio bleef China het sterkst achter met een rendement van -10% (A-aandelen, CSI 300 Index, TR). De opkomende markten kampten niet alleen met zwakke aandelenmarkten, maar zagen hun munten ook over een breed front in waarde dalen. De meest opvallende voorbeelden waren de Braziliaanse real (-30% ten opzichte van de USD), de Argentijnse peso (-15% ten opzichte van de USD) en de Turkse lira (-9% ten opzichte van de EUR). Tot slot waren staatsobligaties uit opkomende landen en uit de periferie van de eurozone dit kwartaal in mineur, waarbij Brazilië (10-jaars staatsobligaties -8%) en Italië (10-jaars staatsobligaties -7%) vooral opvielen. Buiten de opkomende markten lieten de Amerikaanse en Europese aandelenmarkten echter een solide performance optekenen en steeg de Amerikaanse dollar in waarde ten opzichte van de meeste andere valuta’s uit ontwikkelde markten.

Dit was een moeilijke marktomgeving voor de manager die zich op opkomende markten richt. De andere managers hadden geen last van de turbulentie op de opkomende markten en wisten winsten te boeken. De Credit / Distressed managers (+2,0%, bijdrage +0,28%) en de Structured Credit managers (+2,2%, bijdrage +0,31%) wisten te scoren in diverse segmenten (van herstructureringssituaties tot gebundelde woninghypotheken (RMBS)) en diverse situaties (onder meer met Steinhoff en Caesars). De groep Macro / Systematic managers (-4,0%, bijdrage -0,78%) telde twee winnaars, maar hun bijdrage werd meer dan tenietgedaan door de verliezen van een macro manager met focus op de opkomende markten. De Multi-Strategy / RV managers (+0,8%, bijdrage +0,02%) en de ILS managers (+1,6%, bijdrage +0,03%) leverden tot slot een licht positieve bijdrage aan de performance van dit kwartaal.

Meer informatie is te vinden in de Investment Letter die beschikbaar is op de documentatiepagina van dit fonds.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-06-2018

Op individueel managerniveau droegen 13 van de 15 kernposities (exclusief belangen < 1%) positief bij. Hier volgt de top-3:
1. OZ Credit Opportunities (+3,9%, bijdrage +0,24%). Deze manager boekte winst op longposities (in bedrijfsobligaties en Structured Credit) en hedges (staatsobligaties). Binnen bedrijfsobligaties speelde OZ goed in op diverse situaties: (a) OZ profiteerde van de succesvolle verkoop van Tropicana Entertainment aan Gaming & Leisure Properties, (b) via longposities in exploratie- & productiemaatschappijen werd geprofiteerd van het positieve sentiment binnen de energiesector, (c) via Caesars werd geprofiteerd van hogere waarderingen in de sector en (d) via obligaties Steinhoff van koersherstel na een zwakke performance in februari/maart). Binnen Structured Credit waren de winsten ook ondernemingsspecifiek van aard terwijl in het hedgeboek de shortposities in Italiaanse staatsobligaties winstgevend waren.
2. Silver Point (+2,4%, bijdrage +0,20%). Deze Credit / Distressed manager boekte winst op longposities in Steinhoff en Quality Care Properties. Diameter (+3,1%, bijdrage +0,19%). Tot de winstgevende posities van deze Credit / Distressed manager behoorde onder meer een positie in satellietdienstverlener Intelsat. De toezichthouder in de telecomsector wil Intelsat mogelijk toestemming geven om zijn spectrum voor 5G-technologie te gaan gebruiken.

Eén manager leverde een negatieve bijdrage:
1. Pharo Gaia (-10,4%, bijdrage -0,83%). Na een zeer sterke periode (+14% in 2016, +27% in 2017 en +5% in het eerste kwartaal van 2018) ging Pharo Gaia in het tweede kwartaal van 2018 gebukt onder de zwakke performance van de opkomende markten, het speciale aandachtsgebied van deze macromanager. De performance werd gedrukt door een breed scala aan longposities in sovereign credit (overheidsobligaties met een hoger risicoprofiel), onder meer uit Argentinië, Venezuela en Turkije, en tevens door longposities in lokaal schuldpapier (vooral in Brazilië). Daarnaast had Pharo Gaia een longpositie in Italiaanse staatsobligaties die in het eerste kwartaal winstgevend was geweest, maar in pril verlies boekte en vroeg in die maand werd verkocht.

Begin mei is het Ionic Volatility Arbitrage Fund II aan de portefeuille toegevoegd. Ionic is een gespecialiseerde volatiliteitsmanager, opgericht in 2006 door een team dat al samenwerkt sinds halverwege de jaren 90. Ionic heeft USD 3 miljard onder beheer, waarvan bijna 80% in een long volatilitystrategie die in 2013 is opgezet. Toen deed zich voor het eerst de kans voor om een longpositie in volatiliteit in te nemen met een positief doorrolrendement. Op de rentemarkten is het aantrekkelijkste risico/rendementsprofiel te vinden en daar is dan ook meer dan de helft van de portefeuillerisico aan gealloceerd. De rest van de portefeuille is hoofdzakelijk belegd op de valuta- en creditmarkten (beide circa 20%). Het resterende deel wordt op geselecteerde aandelen- en grondstofmarkten belegd waar het mogelijk is om een longpositie in volatiliteit in te nemen zonder dat er sprake is van een negatieve carry/doorrol. De strategie werkt via liquide plain vanilla-instrumenten, zoals straddles (zodanige combinaties van puts en calls dat het niet uitmaakt of de volatiliteit van een grote opwaartse of neerwaartse beweging op de onderliggende markt komt). We geloven dat dit een aantrekkelijke toevoeging aan de portefeuille is, gezien het stand-alone risico/rendementspotentieel en gezien de mogelijke diversificatievoordelen binnen de bredere portefeuille. De portefeuille bestaat uit 15 posities (>1%).

Gedurende het kwartaal bleef de look-through netto aandelenexposure onveranderd op 6%, terwijl de lookthrough corporate credit exposure daalde van 13% naar 11%.

Meer informatie is te vinden in de Investment Letter die beschikbaar is op de documentatiepagina van dit fonds.

Kempen Non-Directional Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-08-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,1 %
3 maanden 0,2 %
Dit jaar 1,5 %
2015 -0,3 %
2016 3,7 %
2017 6,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 2,9 %
3 jaar (op jaarbasis) i 3,4 %
5 jaar (op jaarbasis) i 3,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,9 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee

Risico-analyse (ex post) per 31-08-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -3,49 % -22,72 %
Tracking error i 2,60 % 2,96 %
Information ratio i 1,50 0,88
Beta i 0,43 0,87
Kempen Non-Directional Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Meer informatie is te vinden in het Engelstalige bericht Facts and Figures dat beschikbaar is via de documentenpagina van dit fonds.

Kempen Non-Directional Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het KempenAlternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,65 %
Service fee i
0,08 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Kosten indirecte beleggingen i
1,94% (schatting excl. eventuele performance fees)
Lopende kosten laatste boekjaar i
2,72 %

Overige kosten

Slide to see more
Opslag
0,00 %
Afslag
0,50 %
Kempen Non-Directional Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
B i
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Referentie-index i
HFRX GI Hedge Fund USD
Doelstelling
Ten minste Euribor + 2% op jaarbasis
Beleggingsstrategie
Hedge Fund Solutions
Universum
Multi asset wereldwijd
Datum van oprichting
01-05-2006
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Luxemburg, Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 50.000, vervolginschrijvingen € 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
Lock-up periode
1 jaar, na afloop geldt opnieuw een termijn van 1 jaar.
ISIN i
LU1038279904
Aanmeldingstermijn aankoop
Orders dienen 5 werkdagen voor de handelsdag door J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. te zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren.
Aanmeldingstermijn verkoop
Orders dienen 90 kalenderdagen voor de handelsdag door J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. te zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren.
Bijzonderheden
Settlement van aankopen is 5 werkdagen voor de handelsdag. Settlement van verkopen gebeurt in beginsel 19 werkdagen na de desbetreffende handelsdag.
Kempen Non-Directional Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Non-Directional Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

  • As we invest in hedge funds, we don't actively choose to invest in a certain company.
  • During our thorough due diligence process we ask managers what efforts they make regarding responsible investing.
  • Also, we check on as annual basis whether our funds have any exposure to the companies on our exclusion list.
  • We hope that by continuing to ask our managers about their ESG and RI policy, they will start considering formulating an RI policy especially if faced with similar queries from other investors.
  • When a manager is or becomes a signatory or informs us about a RI policy they are using, we open a dialogue to discuss the topic and find out what drove them to their current RI stance.
Kempen Non-Directional Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.