Kempen Non-Directional Partnership - Klasse A

Profiel

Kempen Non-Directional Partnership (KNDP) is een fund-of-hedge-funds met een gespreide exposure naar hedgefondsstrategieën. De portefeuille bestaat doorgaans uit 10 tot 20 onderliggende hedgefondsen. KNDP belegt zonder restricties en kan in een breed scala van voornamelijk niet-directionele strategieën beleggen, variërend van relative value strategieen (bijv. arbitrage en relatief markt neutrale long/short equity) tot event driven strategieën. KNDP kan in alle beleggingscategorieën beleggen en de structuur van het fonds staat ook beleggingen in minder liquide mogelijkheden zoals distressed debt toe.

Hedgefondsen worden geselecteerd via een uitgebreid netwerk dat de voorkeur geeft aan onafhankelijke vermogensbeheerders met een duidelijke focus boven de grotere traditionele vermogensbeheerders. De geconcentreerde beleggingsaanpak biedt ruimte voor een grondig due diligence proces dat wordt uitgevoerd door een ervaren team van specialisten. De leden van de Investment Committee hebben gemiddeld meer dan twintig jaar ervaring in de industrie.

De doelstelling van KNDP is om op lange termijn een rendement van meer dan 2% boven Euribor per jaar te behalen.

Beheerteam

Michiel Meeuwissen, Remko van der Erf, Igor Puljic, Jeanne Spronck

Rendement per 30-04-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,0 %
3 maanden 0,1 %
Dit jaar 1,4 %
2015 -0,4 %
2016 3,6 %
2017 6,2 %
1 jaar (op jaarbasis) 4,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,9 %
5 jaar (op jaarbasis) i 3,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,8 %
Tot mei 2006 werd in fund -of -hedgefunds belegd en daarna direct in hedgefunds. De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 115,21 M 30-04-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 6,91 M 30-04-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
388.043 30-04-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 17,77 31-05-2018
Kempen Non-Directional Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-03-2018

In het eerste kwartaal van 2018 heeft KNDP (Klasse B) een positief rendement van +1,4% geboekt versus de volgende referentie-indices: de HFRX Global Hedge Fund EUR Index (‘HFRX’) verloor -1,8%, de MSCI World (totaalrendement, gehedged naar EUR) leverde -2,7% in, en de Citigroup WGBI EMU Govt (totaalrendement, EUR) steeg +1,4%. Na een sterke januarimaand wist KNDP in de daarop volgende twee maanden de winst te behouden en daarmee een solide positief kwartaalrendement te boeken in een omgeving waarin de meeste beleggingscategorieën in de min sloten. Op 5-jaarsbasis heeft KNDP een nettorendement van Euribor +3,7% behaald met een aandelenbèta van 0,16, versus de langetermijndoelstelling om een nettorendement van meer dan Euribor + 2% te boeken met een aandelenbèta van minder dan 0,15.

Na een goede start van 2018 wakkerde een verrassend sterke banen- en loongroei in de VS inflatievrees en een fors hogere volatiliteit aan, waarop vervolgens begin februari een synchrone terugval op de wereldwijde aandelenmarkten volgde. De S&P 500 had al 351 achtereenvolgende dagen geen negatief dagrendement van meer dan 2% meer gezien, maar kreeg vervolgens in de eerste zes handelsdagen van februari drie van dergelijke dagen te verduren. In maart boekte de markt opnieuw verlies toen Trump met een mogelijke handelsoorlog dreigde. Al met al sloot de MSCI World het kwartaal af met een negatief rendement (-3% gehedged naar EUR en -4% ongehedged in EUR). Op regioniveau en in lokale valuta presteerde de VS (-1%) beter dan Europa (-3%) en Japan (-4%). Ondertussen steeg de obligatierente. De 10- jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties stond aan het begin van het kwartaal op 2,43% en steeg vervolgens naar 2,95% om het kwartaal op 2,74% af te sluiten. Ondertussen steeg de Duitse 10-jaarsrente van 0,43% naar een piekniveau van 0,81%, maar eindigde het kwartaal uiteindelijk slechts licht hoger op 0,50%. De valutamarkten lieten niet veel beweging zien. De USD verzwakte ten opzichte van de meeste andere valuta’s. Op de grondstofmarkten zigzagden de prijzen. De prijs van Brent-olie (per vat in USD) steeg bijvoorbeeld van USD 67 naar USD 69 na schommelingen tussen USD 62 en USD.

Meer informatie is te vinden in de Investment Letter die beschikbaar is op de documentatiepagina van dit fonds.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-03-2018

Voor het achtste achtereenvolgende kwartaal boekten de Structured Credit managers een positief rendement van meer dan +2% (+3,2%, bijdrage +0,54%). Het goede resultaat was breedgedragen: niet alleen droegen de longposities in RMBS, CMBS, CLO’s en consument-gerelateerde ABS positief bij, maar ook de rente-hedges. Tot de groep Macro / Systematic managers (+2,1%, bijdrage +0,30%) rekenen we ook een systematische trendvolger die gebukt ging onder trendomslagen in aandelen en grondstoffen (zie volgende paragraaf), maar dit werd meer dan goedgemaakt door twee Global Macro managers met een positieve bijdrage. Multi-Strategy / RV managers presteerden sterk (+2,4%, bijdrage +0,48%) met winsten in ‘equity market neutral’ en ‘event driven’ strategieën. Tot slot was er een licht positieve bijdrage van de Credit / Distressed managers (+1,1%, bijdrage +0,05%) en de ILS managers (+1,2%, bijdrage +0,01%).

Op individueel managerniveau droegen 12 van de 14 kernposities (exclusief belangen < 1%) positief bij. Hier volgt de top-5:
1. D.E. Shaw Composite (+4,6%, bijdrage +0,46%). Deze Multi-Strategy manager is een specialist in, en heeft een grote allocatie naar, de ‘equity market neutral’ strategie. Dit hielp de manager om immuun te blijven voor de aandelenmarktcorrectie van februari-maart en in ieder van de drie maanden van het kwartaal een positief rendement te behalen.
2. Pharo Gaia (+4,9%, bijdrage +0,38%). Deze Global Macro manager met focus op de opkomende markten scoorde goed met zijn renteposities (shortposities in de VS, longposities in geselecteerde opkomende markten) en posities in sovereign credit (overheidsobligaties met een hoger risicoprofiel), onder andere dankzij longposities in Griekenland, Italië en Argentinië.
3. One William Street (+2,9%, bijdrage +0,28%). Inclusief drie positieve maanden in het eerste kwartaal van 2018 heeft deze Structured Credit manager nu 25 achtereenvolgende maanden een positieve performance geboekt. Alle segmenten met longposities droegen positief bij, en daarbinnen vooral RMBS, terwijl de rente-hedges eveneens waarde toevoegden.
4. OZ Credit Opportunities (+3,7%, bijdrage +0,23%). Deze manager belegt in Structured Credit en Corporate Credit, in zowel de VS als Europa. Ieder van de vier buckets droeg positief bij aan het kwartaalrendement.
5. Bridgewater (+3,7%, bijdrage +0,23%). Deze Global Macro manager besloot al vóór de correctie van
februari om de netto aandelenexposure aanzienlijk te reduceren en legde in de resterende aandelenposities het accent op de VS ten koste van de rest van de wereld. Deze strategie bleek succesvol: Bridgewater wist de winst op het aandelenboek vast te houden. Voorts was er een positieve bijdrage van shortposities in Amerikaanse staatsobligaties en longposities in geselecteerde valuta’s uit opkomende markten.
Slechts één manager leverde een (duidelijke) negatieve bijdrage:
1. Transtrend (-6,0%, bijdrage -0,22%). Deze trendvolger ging februari in met een grote netto longpositie in aandelen gezien de krachtige en langdurige positieve trend in deze beleggingscategorie. In de navolgende twee maanden werd de performance hierdoor gedrukt. De posities in grondstoffen waren eveneens verlieslatend als gevolg van voortdurende trendomslagen. Op de rentemarkten wist Transtrend wel lichte winsten te boeken (shortpositie in de VS).

Na een actief vierde kwartaal van 2017, waarin we twee nieuwe managers aan de portefeuille toevoegden en van twee andere managers afscheid namen, vonden er in het eerste kwartaal van 2018 geen veranderingen in de portefeuille plaats. De portefeuille bestaat uit 14 posities (>1%).
De ‘look-through’ netto aandelenexposure daalde aanzienlijk, naar 6%. Twee Macro / Systematic managers verlaagden hun netto aandelenpositionering aanzienlijk (één van hen voorafgaand aan de correctie en een trendvolger in reactie op de trendomslag). Deze twee managers waren eind 2017 goed voor 9% van de netto aandelenexposure, maar leverden aan het einde van het eerste kwartaal van 2018 een negatieve bijdrage (van bijna -2%) aan de netto aandelenexposure op portefeuilleniveau, een omslag van bijna 11%. Op het huidige niveau van 6% ligt de ‘look-through’ nettoaandelenexposure iets onder het historisch gemiddelde.

Meer informatie is te vinden in de Investment Letter die beschikbaar is op de documentatiepagina van dit fonds.

Kempen Non-Directional Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-04-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,0 %
3 maanden 0,1 %
Dit jaar 1,4 %
2015 -0,4 %
2016 3,6 %
2017 6,2 %
1 jaar (op jaarbasis) 4,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,9 %
5 jaar (op jaarbasis) i 3,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,8 %
Tot mei 2006 werd in fund -of -hedgefunds belegd en daarna direct in hedgefunds. De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee

Risico-analyse (ex post) per 30-04-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -5,10 % -22,95 %
Tracking error i 2,64 % 2,99 %
Information ratio i 1,64 1,17
Beta i 0,47 0,69
Kempen Non-Directional Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Meer informatie is te vinden in het Engelstalige bericht Facts and Figures dat beschikbaar is via de documentenpagina van dit fonds.

Kempen Non-Directional Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,75 %
Service fee i
0,08 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Kosten indirecte beleggingen i
1,94% (schatting excl. eventuele performance fees)
Lopende kosten laatste boekjaar i
2,82 %

Overige kosten

Slide to see more
Opslag
0,00 %
Afslag
0,50 %
Kempen Non-Directional Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
A i
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Referentie-index i
HFRX GI Hedge Fund USD
Doelstelling
Ten minste Euribor + 2% op jaarbasis
Beleggingsstrategie
Hedge Fund Solutions
Universum
Multi asset wereldwijd
Datum van oprichting
01-10-2001
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Luxemburg, Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Aankoop iedere eerste werkdag van de maand en verkoop ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
ISIN i
LU0138381354
Aanmeldingstermijn aankoop
Orders dienen5 werkdagen voor de handelsdag door J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. te zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren.
Aanmeldingstermijn verkoop
Orders dienen 90 kalenderdagen voor de handelsdag door J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. te zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren.
Bijzonderheden
Settlement van aankopen is 5 werkdagen voor de handelsdag. Settlement van verkopen gebeurt in beginsel 19 werkdagen na de desbetreffende handelsdag.
Kempen Non-Directional Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Non-Directional Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in.

Our fund approach to Responsible Investment

  • As we invest in hedge funds, we don't actively choose to invest in a certain company.
  • During our thorough due diligence process we ask managers what efforts they make regarding responsible investing.
  • Also, we check on as annual basis whether our funds have any exposure to the companies on our exclusion list.
  • We hope that by continuing to ask our managers about their ESG and RI policy, they will start considering formulating an RI policy especially if faced with similar queries from other investors.
  • When a manager is or becomes a signatory or informs us about a RI policy they are using, we open a dialogue to discuss the topic and find out what drove them to their current RI stance.
Kempen Non-Directional Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.