Kempen Lux Sustainable European Small-Cap Fund - Class B

Profiel

Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het Fonds) biedt beleggers de mogelijkheid te beleggen in een actief en professioneel beheerde portefeuille van aandelen in kleine Europese beursgenoteerde ondernemingen, waarbij tegelijkertijd voldaan wordt aan strikte uitsluiting- en duurzaamheidscriteria. Bij de initiële aankoop is de marktwaarde van de ondernemingen maximaal EUR 5 miljard of zo groot als de waarde van de grootste onderneming in de benchmark. De benchmark is de MSCI Europe Small Cap Index. Het Fonds heeft als doel op de lange termijn een structureel betere performance te behalen dan de benchmark.

Het proces van portefeuilleconstructie is gebaseerd op een gedisciplineerd raamwerk dat in eerste aanleg gebruikmaakt van in eigen beheer ontwikkelde aandelenfilters om aandelen van hoge kwaliteit met een aantrekkelijke waardering te screenen. Daarna vindt er intern fundamentele research plaats om beleggingsideeën op te sporen waaraan wij een hoge convictie toekennen. Het eindresultaat is een portefeuille van ongeveer 30 - 50 aandelen met een brede spreiding over regio’s en sectoren.

Op 10 september 2019 is het Kempen (Lux) European Small-cap Fund opgegaan in het Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund. Meer informatio kunt u vinden onder de Documententab.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort; Ingmar Schaefer

Rendement per 31-08-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -8,8 % -6,9 %
3 maanden -11,8 % -9,8 %
Dit jaar -18,8 % -21,5 %
2019 27,9 % 31,4 %
2020 -0,5 % 4,6 %
2021 26,0 % 23,8 %
1 jaar (op jaarbasis) -19,9 % -21,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,8 % 5,5 %
5 jaar (op jaarbasis) i 2,1 % 3,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 9,4 % 9,1 %
Op 23 oktober 2013 is Kempen SeNSe Fund (KSF) gefuseerd met Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het Fonds). De getoonde resultaten van de periode voor oktober 2013 zijn die van KSF. KSF had een vergelijkbaar beleggingsbeleid en kostenstructuur, maar kende een ander fiscaal regime dat mogelijk van invloed is geweest op de getoonde rendementen. De benchmark van het Fonds was tot 28 februari 2017 de MSCI Europe Small Cap Total Return Index, waarin het VK component gereduceerd is tot 50%. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 99,81 M 31-08-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 1,62 M 31-08-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
40.561 31-08-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 36,44 03-10-2022
Omloopsnelheid
55,71 %
Morningstar rating â„¢
Het omloopsnelheidcijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geüpdatet.

Beleggingskarakteristieken per 31-08-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 43 1035
Dividendrendement i 3,44 % 3,01 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 2.558 M EUR 2.745 M
K/W-verhouding i 10,89
Active share i 94,34 %
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Ontwikkelingen per 31-08-2022

Het Fonds (I-klasse) daalde in augustus 8,8% in waarde (na aftrek van kosten), terwijl de MSCI Europe Small-cap Index 6,9% verloor.

Na de wereldwijde euforie op de aandelenmarkten in juli moesten de financiële markten in augustus wat terrein prijsgeven. Door de combinatie van gegevens die duiden op een aanhoudende krapte van de arbeidsmarkt en een onverminderde stijging van de energieprijzen (als gevolg van de verdere capaciteitsbeperking van de Nordstream 1-pijpleiding) zijn nieuwe renteverhogingen door centrale banken onvermijdelijk. De VS loopt in dit opzicht voor op Europa en hierin lijkt op de korte termijn geen verandering te komen. De hernieuwde zwakte van de euro versus de dollar en de verdere daling van de inkoopmanagersindex (PMI) voor de eurozone (voor de tweede achtereenvolgende maand ligt deze onder 50) tonen aan dat een recessie nog altijd om de hoek loert. Dat Europa de doelstelling voor de aanleg van gasvoorraden op tijd haalt, is welkom nieuws. De somberste economische scenario’s lijken hiermee minder waarschijnlijk. Dat neemt niet weg dat volgens Bloomberg de gasvoorraden slechts 25% à 30% van het Europese verbruik tijdens de winter dekken. In deze onzekere tijden ligt onze focus onveranderd op ondernemingen met een bewezen sterke positie in de waardeketen en een robuuste balans die ook onder de huidige omstandigheden hun marktpositie kunnen handhaven of zelfs versterken.

Bijna alle in de portefeuille opgenomen ondernemingen hebben inmiddels hun halfjaarresultaten bekendgemaakt. Op grond van hun naar historische maatstaven omvangrijke orderportefeuilles zijn de meeste ondernemingen voorzichtig optimistisch over de vooruitzichten voor de middellange termijn en zien ze weinig bewijs van een economische vertraging. Tegelijkertijd zijn de bandbreedtes van hun resultatenprognoses veel ruimer dan gebruikelijk; dit onderstreept de aanhoudende onzekerheid over de richting waarin de economie zich zal bewegen. Ongeacht of de economie al dan niet op een (milde) recessie afstevent, weten langetermijnbeleggers dat zij vroeg of laat met een economische teruggang te maken krijgen. Dit is immers inherent aan een lange beleggingshorizon. Het is belangrijk om een dergelijke periode uit te kunnen zitten. Langetermijnbeleggers moeten dus volhardend zijn en zich vooraf ervan vergewissen dat zijzelf en de ondernemingen waarin zij beleggen, tijdens een neergaande fase niet in problemen komen. Het is ons inziens onmogelijk om het moment waarop de aandelenmarkten hun laagtepunt bereiken, steeds opnieuw juist in te schatten. Het marktherstel van juli is door de ontwikkelingen in augustus vrijwel volledig ongedaan gemaakt. De MSCI Europe Small-cap Index heeft een nieuw laagtepunt voor 2022 binnen handbereik. Daardoor ziet het er steeds meer naar uit dat juli de boeken ingaat als ‘bear market rally’, een kortstondige opleving tijdens een baissemarkt. Maar net zoals er na regen steeds weer zonneschijn komt en de seizoenen elkaar opvolgen, volgt er op een economische neergang uiteindelijk toch steeds een opleving. Omdat de toekomst zowel aangename als onaangename verrassingen brengt, put u hopelijk vertrouwen uit het feit dat uw en onze belangen op lange termijn parallel lopen. Wij houden onverminderd vast aan ons zorgvuldig, fundamenteel beleggingsproces, blijven aandelen in een aantal aantrekkelijk gewaardeerde kwaliteitsondernemingen aanhouden en zullen steeds onze portefeuille aanpassen indien en wanneer de tweeledige doelstelling van het Fonds (genereren van alpha op lange termijn en ondersteunen van duurzame ontwikkeling) dit vereist.

Gedurende de afgelopen maand zijn er geen nieuwe namen aan de portefeuille toegevoegd en zijn er evenmin posities volledig beëindigd.

De grootste positieve bijdragen aan het portefeuillerendement kwamen in augustus van Software AG, a.s.r. en Beazley. Mede door het defensieve en beter voorspelbare karakter van haar activiteiten deed Software AG (+3,0%) het beter dan de bredere markt. Voorts onderstrepen de overname van MicroFocus en de geruchten over de belangstelling van private equity-firma’s voor SimCorp dat men bereid is te betalen voor de waarde van voorspelbare kasstromen van Europese softwarebedrijven. a.s.r. (+2,3%) behaalde over het eerste halfjaar van 2022 beter dan verwachte resultaten. Uiteindelijk werden de negatieve gevolgen van zowel de februaristormen als de opheffing van de covid-19-gerelateerde lockdownmaatregelen (die tot een hoger dan gebruikelijke schadefrequentie leidden) ruimschoots goedgemaakt door de sterke verbetering van de onderliggende activiteiten. Hoewel het strategisch programma voor 2022 – 2025 pas zes maanden loopt, lijken de doelstellingen nu al te behoudend en ligt een verhoogde inkoop van aandelen (EUR 100 miljoen per jaar) in het verschiet. Bedrijfsspecifiek nieuws ontbrak maar het aandeel Beazley (+4,3%) profiteerde nog steeds van de in juli gerapporteerde meevallende resultaten over het eerste halfjaar van 2022. Bij de presentatie van de resultaten in juli werd de doelstelling voor de combined ratio over heel 2022 verhoogd en bevestigde het management dat de groeivooruitzichten voor 2023 gezond zijn.

Coats, Travis Perkins en ASOS leverden in augustus de grootste negatieve bijdragen aan het rendement van de portefeuille. Coats Group (-21,2%) verrichtte haar tweede acquisitie van dit jaar op de markt voor verstevigingsmateriaal voor schoenen. Na de overname van Rhenoflex wordt Coats de onbetwiste marktleider op dit gebied. Deze tweede acquisitie stelt Coats bovendien in staat om op de korte termijn meer synergievoordelen te ontsluiten en op de langere termijn extra mogelijkheden te creëren voor optimalisatie van de activiteiten. Om deze transactie te financieren, gaf Coats 10% nieuwe aandelen uit. Gegeven de mogelijke vertraging van de vraag zien we dit als positief. Travis Perkins (-21,8%), distributeur van bouwmaterialen, maakte tegenvallende resultaten bekend. Naar onze mening was dit te wijten aan de gang van zaken in het segment Toolstation, een snelgroeiende leverancier van gereedschap voor professionals en serieuze doe-het-zelvers. Na een periode waarin de omzet vanwege covid-19 tijdelijk hoger lag, liep de omzet verder terug naar normale niveaus terwijl de bedrijfslasten toenamen door de uitbreiding van het netwerk van vestigingen met het oog op de toekomstige groei. Na de sterke koersstijging in juli verloor het aandeel ASOS (-35,3%) in augustus terrein. Nu de inflatie verder oploopt, wordt alom verwacht dat de niet-essentiële consumptieve bestedingen onder druk komen te staan. Dit zal ondernemingen zoals ASOS raken. Bovendien krijgt de onderneming met deze tegenwind te maken in een periode waarin het management een volledige metamorfose ondergaat: in augustus maakte ASOS bekend dat ook CFO/COO Mat Dunn later dit jaar vertrekt.

In augustus spraken we met het managementteam van a.s.r. over de aanpak van klimaatverandering. a.s.r. wil in 2050 emissieneutraliteit bereiken en bestrijdt klimaatverandering via haar beleggingen, vastgoedportefeuille en hypotheekverlening. Voorts stimuleert de onderneming preventieve maatregelen en vergoedt zij klimaatgerelateerde schade onder haar verzekeringspolissen. Meting van de CO2-voetafdruk van de verzekeringsactiviteiten is niettemin lastig. De onderneming zoekt actief naar een oplossing hiervoor. Interne werkgroepen zijn bezig om samen met sectorgenoten binnen de Net-Zero Insurance Alliance een methodologie te ontwikkelen. Maar hoe zou a.s.r. via haar polissen de uitstoot actief kunnen verminderen? Een optie is de instelling van minimumeisen ten aanzien van de duurzaamheid van materialen die na ongevallen of brand worden gebruikt om auto’s en vastgoed te herstellen. De ambitie van a.s.r. is dat in 2025 50% van alle brandschades en 85% van alle autoschades op duurzame wijze worden hersteld. Om aan de energietransitie een bijdrage te leveren, past a.s.r. ook voortdurend haar productenpakket en polissen aan. Zo wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van polissen die specifiek schade aan zonnepanelen, laadstations en groene daken dekken.

De CO2-intensiteit van de beleggingsportefeuille van het Fonds is nog altijd aanzienlijk lager dan die van de benchmark. Bovendien ligt de portefeuille op schema om de doelstelling van emissieneutraliteit conform het Akkoord van Parijs, het Nederlandse Klimaatakkoord en de EU-klimaattransitiebenchmark, het 1.5°C-scenario van de IPCC voor 2050 en ons tussendoel voor 2025 te halen. De door het Fonds gehanteerde strikte uitsluitingscriteria voor controversiële activiteiten, de integratie van ESG-aspecten in het beleggingsproces en het actieve aandeelhouderschap (waaronder ook engagement is begrepen) resulteren bovendien in een Morningstar Sustainability Rating voor het Fonds die beter is dan die voor 90% van de sectorgenoten.

Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 31-08-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -8,8 % -6,9 %
3 maanden -11,8 % -9,8 %
Dit jaar -18,8 % -21,5 %
2019 27,9 % 31,4 %
2020 -0,5 % 4,6 %
2021 26,0 % 23,8 %
1 jaar (op jaarbasis) -19,9 % -21,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,8 % 5,5 %
5 jaar (op jaarbasis) i 2,1 % 3,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 9,4 % 9,1 %
Op 23 oktober 2013 is Kempen SeNSe Fund (KSF) gefuseerd met Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het Fonds). De getoonde resultaten van de periode voor oktober 2013 zijn die van KSF. KSF had een vergelijkbaar beleggingsbeleid en kostenstructuur, maar kende een ander fiscaal regime dat mogelijk van invloed is geweest op de getoonde rendementen. De benchmark van het Fonds was tot 28 februari 2017 de MSCI Europe Small Cap Total Return Index, waarin het VK component gereduceerd is tot 50%. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,50
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
15-07-2022
Aantal dividenduitkeringen per jaar
2
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-08-2022

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -30,49 % -43,35 %
Tracking error i 4,69 % 5,15 %
Information ratio i 0,06 0,06
Beta i 0,97 0,98
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Top 5 hoogste bijdrage (31-08-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Software 0,12 % 3,01 %
ASR Nederland 0,09 % 2,33 %
Beazley 0,07 % 4,32 %
Subsea 7 SA 0,03 % 1,75 %
BAWAG Group 0,01 % 0,36 %
De getoonde percentages bij bijdrage en rendement zijn gebaseerd op euro's.

Top 5 laagste bijdrage (31-08-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Coats -0,56 % -20,86 %
Travis Perkins -0,51 % -21,82 %
Asos -0,45 % -35,22 %
Hikma Pharmaceuticals -0,44 % -25,60 %
Signify -0,39 % -10,09 %
De getoonde percentages bij bijdrage en rendement zijn gebaseerd op euro's.

Geografische verdeling (31-08-2022)

27,9 %
Verenigd Koninkrijk
16,0 %
Nederland
8,4 %
Duitsland
8,4 %
Zweden
8,4 %
België
6,4 %
Luxemburg
5,7 %
Frankrijk
5,1 %
Zwitserland
3,8 %
Oostenrijk
3,1 %
Spanje
2,4 %
Cash
2,3 %
Finland
1,6 %
Italië
0,5 %
Noorwegen
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-08-2022)

4,2 %
Software
4,0 %
ASR Nederland
3,9 %
Ipsos
3,9 %
Tate & Lyle
3,8 %
Signify
3,8 %
BAWAG Group
3,2 %
Alliance Pharma
3,1 %
Euronext
3,1 %
Cie Automotive
2,9 %
JOST Werke
Totaal
35,9 %

Sectorverdeling (31-08-2022)

26,7 %
Industriële waarden
12,2 %
Financiële waarden
11,2 %
Duurzame consumentengoederen
10,2 %
Gezondheidszorg
8,3 %
Dagelijkse consumentengoederen
7,6 %
Technologie
7,4 %
Telecommunicatie
6,3 %
Onroerend Goed
4,8 %
Basismaterialen
5,5 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Environmental and/or social characteristics promoted

Het Kempen Sustainable European Small-Cap Fund (het ‘Fonds’) valt onder artikel 8 van de SFDR. Dit betekent dat het Fonds ecologische- en/of sociale kenmerken promoot. Het fonds neemt negatieve duurzaamheidsimpact mee in de beleggingsbeslissingen. Hoewel het Fonds geen doelstelling heeft om volledig in duurzame economische activiteiten te beleggen zal het fonds voor minimaal het benchmark niveau beleggen in duurzame economische activiteiten. Het fonds weegt negatieve duurzaamheidsimpact mee in de beleggingsbeslissingen.

Het Fonds promoot ecologsiche kenmerken gerelateerd aan:
• mitigatie van klimaatverandering en adaptatie van klimaatverandering in lijn het Klimaatakkoord van Parijs;
• bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen;
• de transitie naar een circulaire economie.
Het Fonds promoot sociale kenmerken gerelateerd aan:
• fatsoenijke arbeidsomstandigheden;
• Adequate levensstandaard en welzijn voor ‘eindgebruikers’;
• andere sociale onderwerpen zoals gendergelijkheid en bredere diversiteitsonderwerpen.

De ecologische kenmerken die het Fonds promoot dragen bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord. Deze CO2-emissie vermindering bevat korte termijn (2025) doelen, een ambitie op de middellange termijn (2030) en een lange termijn emmissieneutrale doelstelling in 2050. Hoewel er geen benchmark is toegewezen volgt het fonds een CO2 emissie reductie pad dat onder de EU Climate Transition Benchmark (EU CTB) ligt. Dit pad gaat uit van een CO2 intensiteit die 30% onder de relevante benchmark ligt in 2019 en vervolgens 7% per jaar daalt.

Fund carbon emission targets

ESG Label

ESG Investment process

De duurzame beleggingsdoelstelling wordt gerealiseerd via de consistente implementatie van het ESG-beleid van het Fonds. Het ESG-beleid is volledig in het beleggingsproces van onze strategie verankerd via de vier relevante pijlers: uitsluiting, ESG-integratie, actief aandeelhouderschap en positieve impact.

Als onderdeel van het beleggingsproces beoordelen we het ESG-profiel van elke onderneming om minimumcriteria ten aanzien van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur te waarborgen. We beoordelen iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we risico’s die in een bepaalde sector van materieel belang zijn, in aanmerking nemen, naast de risicopositie en governancepraktijken van en informatieverschaffing door de betreffende onderneming. Een lagere score (1-5) vereist een hoger rendement in onze Discounted Cash Flow (DCF) modellen. Ondernemingen met een score van 1 sluiten we uit van belegging. Ondernemingen die een 2 scoren, worden uitgesloten volgens het ‘pas toe of leg uit’-principe. Meer informatie kunt u vinden in het document ESG Policy & Process.

Exclusion

Het Fonds sluit ondernemingen uit door de toepassing van strikte uitsluitingscriteria. Hierbij worden internationale standaarden in aanmerking genomen, zoals het UN Global Compact raamwerk, de OECD Guidelines for Multinational Enterprises, de UN Guiding Principles for Business and Human Rights en onze Principles for Responsible Investment. Het Fonds past aanvullende uitsluitingscriteria toe op basis van betrokkenheid bij producten en bedrijfsvoering.

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
1,500 %
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
1,75 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,74 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2020/2021.
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
B i
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI Europe Small Cap Total Return Index
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Sustainable Small- & Mid-caps Europa
Datum van oprichting
23-10-2013
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
België, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0636593559
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.