Kempen Lux Sustainable European Small-Cap Fund - Class B

Profiel

Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) European Small-cap Fund (het Fonds) hanteert een bottom-up beleggingsproces met een geconcentreerde portefeuille van kleine Europese ondernemingen van relatief hoge kwaliteit, met als doel een aantrekkelijk rendement op de lange termijn. Kwaliteitsondernemingen hebben een bewezen en duurzaam concurrentievoordeel dat zich uit in een hoog rendement op geïnvesteerde vermogen en bovengemiddelde winstgroei en de fondsbeheerder is van mening dat consistente beleggingsresultaten kunnen worden bereikt met behulp van de beleggingsfilosofie die zich daarop richt.

Het Fonds belegt alleen in ondernemingen wanneer risico en beloning asymmetrisch zijn gerelateerd. De ondernemingen in de portefeuille houden zich aan strenge milieu-, ethische en sociale normen.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort; Ingmar Schaefer

Rendement per 28-02-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 5,1 % 3,4 %
3 maanden 6,2 % 5,4 %
Dit jaar 12,2 % 12,7 %
2016 -1,5 % 3,2 %
2017 11,2 % 19,1 %
2018 -19,0 % -15,9 %
1 jaar (op jaarbasis) -6,1 % -4,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,6 % 8,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,3 % 7,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,5 % 10,0 %
Op 23 oktober 2013 is Kempen SeNSe Fund (KSF) gefuseerd met Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het Fonds). De getoonde resultaten van de periode voor oktober 2013 zijn die van KSF. KSF had een vergelijkbaar beleggingsbeleid en kostenstructuur, maar kende een ander fiscaal regime dat mogelijk van invloed is geweest op de getoonde rendementen. De benchmark van het Fonds was tot 28 februari 2017 de MSCI Europe Small Cap Total Return Index, waarin het VK component gereduceerd is tot 50%. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 184,31 M 28-02-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 0,98 M 28-02-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
26.046 28-02-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 37,74 25-03-2019
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 28-02-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 35 993
Dividendrendement i 2,65 % 2,68 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 2.174 M EUR 2.738 M
K/W-verhouding i 17,34
Active share i 96,12 %
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Marktontwikkelingen per 28-02-2019

Het Fonds (I-klasse) steeg in februari met 5,2% in waarde (na kosten), terwijl de MSCI Europe Small-Cap Index 3,4% won. Op YTD-basis heeft het Fonds (I-klasse) een rendement van 12,4% geboekt (na kosten), tegen 12,7% voor de benchmark.

Portefeuille-ontwikkelingen per 28-02-2019

In januari was de portefeuille uitgebreid met een nieuwe naam: SAF Holland en in februari hebben we deze positie vergroot. Er zijn nog twee nieuwe namen aan de portefeuille toegevoegd: Euronext en Vesuvius. Voorts hebben we de belangen in Amer Sports en Aurelius geheel verkocht.

De best presterende ondernemingen in de portefeuille waren Greggs, Sweco en Kingspan Group. Greggs (+18%) kondigde in een tussentijds bericht aan dat de omzet in de periode tot 16 februari met 14% is gegroeid, terwijl de autonome omzet bij de winkels in eigen beheer met 9,6% is gestegen. Alhoewel deze ontwikkeling deels door een gunstige vergelijkingsbasis verklaard kan worden, betekent de goede jaarstart toch dat de onderliggende winst voor belastingen eerdere verwachtingen zal overtreffen. Sweco (+16%) rapporteerde een solide en hoger dan verwachte groei van de autonome omzet en de winst, mede dankzij een sterk herstel in Zweden (de belangrijkste markt voor Sweco) na een zwak derde kwartaal. Kingspan Group (+16%), wereldwijd marktleider in hoogwaardige isolatiematerialen, maakte goede jaarresultaten bekend die positief werden ontvangen. De omzet steeg in 2018 met 21% en de EBITDA nam met 18% toe.

De zwakst presterende ondernemingen in de portefeuille waren Mekonomen, Ion Beam en Sabre Insurance Group. Mekonomen (-7%) had in januari in een tussentijds bericht al een winstwaarschuwing afgegeven. De definitieve resultaten waren conform de neerwaarts bijgestelde prognose. De onderneming gaat geen dividend uitkeren gezien de grote schuldenlast op de balans. Ion Beam (-6%), ’s werelds grootste aanbieder van technologie voor protonentherapie, bracht een tussentijds bericht uit vooruitlopend op de bekendmaking van de jaarresultaten op 21 maart. Alhoewel sommige orders nog niet in de jaarresultaten over 2018 geboekt konden worden, bevestigde de onderneming toch de eerdere winstprognose en wordt het pad naar een duurzame winstgevendheid voortgezet. Het aandeel Sabre Insurance Group (-3%) maakt het grootste deel van de maand pas op de plaats, maar sloot februari uiteindelijk zwakker af zonder dat daar specifiek bedrijfsnieuws aan ten grondslag lag.

Toelichting ESG-beleid
De uitoefening van stemrecht vormt niet alleen een essentieel onderdeel van verantwoord beleggen en actief aandeelhouderschap, maar ook een krachtig engagementinstrument. Kempen maakt vaak van de gelegenheid gebruik om te reageren op de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), met het management in dialoog te gaan over controversiële kwesties en in specifieke situaties zelfs persoonlijk op de jaarvergadering aanwezig te zijn. In voorbereiding op het proxy voting-seizoen 2019 hebben we ons stem- en governancebeleid aangescherpt op basis van inzichten uit interne werkgroepen, deelname aan sectorbrede beleggersdenktanks en waargenomen governancetrends in verschillende rechtsgebieden. Tot de voornaamste aanpassingen behoren: een meer frequente wisseling van accountants met het oog op de EU-wetgeving voor de accountantscontrole, striktere criteria voor de onafhankelijkheid van bestuurders, een bredere definitie van bestuursdiversiteit, richtlijnen voor het beloningsbeleid rond belangrijke ondernemingsrechtelijke transacties en aanscherping van de aandeelhoudersrechten.
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 28-02-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 5,1 % 3,4 %
3 maanden 6,2 % 5,4 %
Dit jaar 12,2 % 12,7 %
2016 -1,5 % 3,2 %
2017 11,2 % 19,1 %
2018 -19,0 % -15,9 %
1 jaar (op jaarbasis) -6,1 % -4,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,6 % 8,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,3 % 7,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,5 % 10,0 %
Op 23 oktober 2013 is Kempen SeNSe Fund (KSF) gefuseerd met Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het Fonds). De getoonde resultaten van de periode voor oktober 2013 zijn die van KSF. KSF had een vergelijkbaar beleggingsbeleid en kostenstructuur, maar kende een ander fiscaal regime dat mogelijk van invloed is geweest op de getoonde rendementen. De benchmark van het Fonds was tot 28 februari 2017 de MSCI Europe Small Cap Total Return Index, waarin het VK component gereduceerd is tot 50%. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,50
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
21-01-2019
Aantal dividenduitkeringen per jaar
2
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 28-02-2019

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -20,61 % -62,09 %
Tracking error i 4,92 % 5,18 %
Information ratio i -1,15 0,10
Beta i 0,98 0,97
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Top 5 hoogste bijdrage (28-02-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Greggs 0,76 % 17,28 %
Kingspan Group 0,57 % 16,12 %
Sweco AB 0,56 % 16,32 %
Huhtamaki 0,50 % 10,86 %
SimCorp 0,45 % 14,80 %
De getoonde percentages bij bijdrage en rendement zijn gebaseerd op euro's.

Top 5 laagste bijdrage (28-02-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Mekonomen -0,12 % -6,85 %
Industria Macchine Automatiche -0,12 % -3,08 %
Ion Beam Applications -0,11 % -6,05 %
Sabre Insurance Group -0,10 % -3,42 %
BE Semiconductor Industries -0,08 % -2,93 %
De getoonde percentages bij bijdrage en rendement zijn gebaseerd op euro's.

Geografische verdeling (28-02-2019)

38,1 %
Verenigd Koninkrijk
11,0 %
Zweden
7,2 %
Zwitserland
7,2 %
Nederland
7,0 %
Italië
6,5 %
Spanje
5,4 %
Duitsland
4,2 %
Finland
4,2 %
Ierland
3,4 %
Denemarken
1,8 %
België
1,4 %
Luxemburg
2,8 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (28-02-2019)

4,5 %
Greggs
4,2 %
Safestore
4,2 %
Huhtamaki
4,2 %
Kingspan Group
4,0 %
Rotork
3,9 %
Sweco
3,6 %
Industria Macchine Automatiche
3,5 %
AddTech
3,4 %
SimCorp
3,4 %
Hill & Smith
Totaal
38,9 %

Sectorverdeling (28-02-2019)

33,6 %
Industr. Goederen & Diensten
12,2 %
Technologie
9,6 %
Autos & Onderdelen
8,3 %
Voeding & Drank
7,0 %
Detailhandel
6,7 %
Pers. & Huish. Goederen
4,8 %
Verzekeringen
4,2 %
Engeland
4,0 %
Gezondheidszorg
2,8 %
Overig
6,8 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
1,50 %
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
1,75 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,45 %
Swing factor neerwaarts i
0,25 %
Per 14 januari 2019 is de swingfactor aangepast van 0,50%/0,30% naar 0,45%/0,25%.
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
B i
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI Europe Small Cap Total Return Index
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Sustainable Small- & Mid-caps Europa
Datum van oprichting
23-10-2013
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
België, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0636593559
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

Exclude

Exclude investment in entities involved in the production tobacco and of controversial weapons, such as cluster munitions, anti-personnel mines, nuclear warheads, chemical and biological weapons

For the sustainable strategies exclude adult entertainment, alcohol, animal testing, fur, gambling, GMO, nuclear energy, thermal coal and weaponry.

Integrate

We undertake our own fundamental ESG research on each company

Then an independent sustainability consultant checks the scores which drives the rating

We will only invest in companies that have either a Provisional or Pass rating

If a company receives a Fail rating then we will not invest

Engage

ESG engagement can enhance performance through increasing upside potential and mitigating downside risk

We believe that all companies face ESG issues and that it is important to address these before and during investment

As long-term shareholders it is our fiduciary duty to consistently encourage positive change through engagement and exercising proxy voting rights

Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.