Kempen Lux Income Fund Klasse LR

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Income Fund (het Fonds) is een fonds bedoeld om beleggers de mogelijkheid te bieden om op middellange termijn inkomen en een koerswinst te realiseren, door in een gediversifieerde portefeuille van voornamelijk vastrentende effecten te beleggen. Het Fonds past een top-down selectie toe gecombineerd met een bottom-up effectenselectie, met de nadruk op downside bescherming.

Het Fonds heeft geen benchmark. Let op: het is voorzien dat deze aandelenklasse zal worden gesloten voor verdere inschrijvingen zodra het Fonds (alle aandelenklassen gezamenlijk) minimaal een omvang van € 300 miljoen heeft. De gereduceerde management fee van 34bps zal gelden voor een periode van 3 jaar, ingaand bij lancering van de aandelenklasse, om de initiële groei van het Fonds te faciliteren. Na deze periode zal de Board of Directors een besluit nemen over de condities en toekomst van deze aandelenklasse.

Beheerteam

Roelof Salomons, Ivo Kuiper, Kim Lubbers

Rendement per 31-12-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2017

Slide to see more
  Fonds
1 maand -0,0 %
Dit jaar -0,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i -0,0 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 65,23 M 31-12-2017
Aantal uitstaande aandelen/participaties
39.000 31-12-2017
Intrinsieke waarde i
EUR 25,01 19-01-2018

Beleggingskarakteristieken per 31-12-2017

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 663

Marktontwikkelingen per 31-12-2017

De Duitse 10-jaarsrente sloot het jaar af op 0,42%, een stijging van 6 basispunten ten opzichte van eind november. De kredietopslag voor investment grade bedrijfsobligaties liet een spreadverkrapping van 2 basispunten zien tot 96 basispunten boven de staatsleningencurve. De index boekte een absoluut rendement van -0,29%. De kredietopslag van High Yield (BB) liet een verkrapping van 5 basispunten zien voor de index, wat resulteerde in een absoluut rendement van -0,18% voor dit segment van leningen.

Naast de aanstaande vermindering van het obligatie-opkoopprogramma van de ECB van EUR 60 miljard per maand naar EUR 30 miljard, lijkt de oplopende rente op staatsobligaties ook gedreven door de verwachting van aanhoudende sterke economische groei in Europa. Economische indicatoren voor zowel industrie als dienstverlening in de eurozone wijzen op de sterkste groei sinds 2011. Ook buiten Europa blijft economische groei robuust. Op korte termijn zal de groei in de VS een verdere impuls krijgen door de omvangrijke belastingverlaging die het Amerikaanse congres goedkeurde deze maand. Met een reductie in het belastingtarief op winsten van 35% naar 21% lijken vooral bedrijven hiervan het meest te gaan profiteren.

Het aanbod van nieuwe bedrijfsobligaties in december was EUR 10,2 miljard en daarmee ongeveer 7% meer dan in december 2016, maar 81% lager dan in november van dit jaar. Gedurende 2017 was het aanbod van nieuwe obligaties EUR 512,6 miljard, een daling van 4% ten opzichte van 2016. High Yield-bedrijven maakten ook in de laatste maand gebruik van de gunstige marktomstandigheden om nieuwe obligaties uit te geven. Hiermee kwam het totaal aan nieuwe uitgiften in de Euro High Yield-markt voor 2017 op een totaal van meer dan EUR 90 miljard, een record. De verwachting is dat nieuwe uitgiften in 2018 iets lager zullen zijn.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-12-2017

December was een licht negatieve maand voor het Kempen Income Fund. De portefeuille boekte een rendement van -0,04%. Leningen van overheidsgerelateerd instellingen droegen bij aan het rendement. Daarnaast daalde de spread flink van Slovenië en Chili, waarop eind december de Chileense obligatie verkocht is.

Op bedrijfsniveau was er een positieve bijdrage van de overwogen posities in Quintiles, Allianz, Arkema, Schaeffler Kensington (ABS), Sky en Delta Lloyd. Ook droeg onze onderwogen positie in Steinhoff, DVB Bank, Salini Impreglio en Crown Holdings positief bij. Daarentegen droegen de onderwogen posities in Bayer, CNP Assurances, Ørsted en Grupo Antolin en de overwogen posities in Telecom Italia en Cellnex negatief bij.

In december heeft het Fonds geparticipeerd in nieuwe uitgiften van onder andere CK Infrastructure, Deutsche Post, OMV, Tank & Rast en Equinix.

Rendement per 31-12-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2017

Slide to see more
  Fonds
1 maand -0,0 %
Dit jaar -0,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i -0,0 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee

Looptijdverdeling (31-12-2017)

26,4 %
0-3 jaar
22,4 %
5-7 jaar
21,9 %
3-5 jaar
14,2 %
> 10 jaar
13,3 %
7-10 jaar
1,7 %
Cash
Totaal
100 %

Sectorverdeling (31-12-2017)

33,0 %
Staatsleningen
20,9 %
Banken
9,6 %
Consumentengoederen & diensten
6,2 %
Overig
5,5 %
Industrie
4,8 %
Telecom & technologie
4,8 %
Nutsbedrijven
3,5 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
3,2 %
Verzekeringen
2,8 %
Supranationaal
2,2 %
Basismaterialen
1,6 %
Energie
1,2 %
Gezondheidszorg
0,5 %
Asset Backed Securities
Totaal
100 %

Ratingverdeling (31-12-2017)

28,0 %
BBB
19,7 %
A
17,0 %
AA
15,6 %
BB
14,3 %
AAA
3,7 %
Not Rated
1,7 %
Cash
0,1 %
B
0,0 %
less than or equal to CCC
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-12-2017)

4,7 %
2.250% Duitsland 2010-20
2,1 %
3.250% Nederland 2011-21
1,9 %
1.350% Italie 2015-22
1,4 %
4.250% Belgie 2011-21
1,4 %
5.150% Spanje 2013-44
1,3 %
3.900% Oostenrijk 2005-20
1,3 %
4.350% Oostenrijk 2007-19
1,2 %
0.125% CCCI 2017-21
1,2 %
3.000% Belgie 2012-19
1,2 %
0.000% Ierland 2017-22
Totaal
17,8 %

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,34 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,05%-0,10% (bandbreedte geschat)
Verwachte lopende kosten i
0,54% - 0,59% (geschatte bandbreedte)

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,10 %
Swing factor neerwaarts i
0,10 %

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
LR
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Datum van oprichting
21-12-2017
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Luxemburg, Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Eerste inschrijving: € 1.000; vervolginschrijvingen: € 1.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU1626447426

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in.