Kempen Lux Income Fund Klasse LR

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Income Fund (het Fonds) is een fonds bedoeld om beleggers de mogelijkheid te bieden om op middellange termijn inkomen en een koerswinst te realiseren, door in een gediversifieerde portefeuille van voornamelijk vastrentende effecten te beleggen. Het Fonds past een top-down selectie toe gecombineerd met een bottom-up effectenselectie, met de nadruk op downside bescherming.

Het Fonds heeft geen benchmark. Let op: het is voorzien dat deze aandelenklasse zal worden gesloten voor verdere inschrijvingen zodra het Fonds (alle aandelenklassen gezamenlijk) minimaal een omvang van € 300 miljoen heeft. Bij de lancering van het Fonds op 7 augustus 2017 had deze aandelenklasse een gereduceerde management fee voor een periode van maximaal 3 jaar om de initiële groei van het Fonds te faciliteren, de huidige gereduceerde management fee is 20 bps. De Board of Directors beslist over de condities en de toekomst van deze aandelenklasse wanneer de periode van 3 jaar is afgelopen, dit zal in juli 2020 zijn.

Beheerteam

Roelof Salomons, Ivo Kuiper, Kim Lubbers, Hans Kamminga

Rendement per 31-07-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,6 %
3 maanden 1,1 %
Dit jaar 3,1 %
2017 -0,0 %
2018 -2,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 1,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 0,3 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. (Gedeeltelijk) afdekking van de rente- en kredietblootstelling, resulteert in een lager rendement voor de portefeuille.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 72,25 M 31-07-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 8,23 M 31-07-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
328.109 31-07-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 25,09 21-08-2019

Beleggingskarakteristieken per 31-07-2019

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 729

Marktontwikkelingen per 31-07-2019

De trend van dalende rentes zette zich voort in juli. De Duitse 10-jaarsrente daalde naar een nieuw historisch dieptepunt van -0.44%, de Amerikaanse 10-jaarsrente bleef redelijk stabiel in juli. Dit is voornamelijk te verklaren door tegenvallende economische data en de meer verruimingsgezinde toon van de centrale banken. Economische data in de eurozone blijven tegenvallen. Productiegegevens uit Duitsland en het bedrijfssentiment zijn nu gedaald tot een dieptepunt in de afgelopen zes jaar.

De Europese centrale bank (ECB) besloot om de beleidsrente onveranderd te laten, maar heeft wel de deur opengezet voor verdere stimulering. Ze gaf aan dat de rente tot medio 2020 op dit niveau of zelfs lager zal liggen. De markt verwacht dan ook dat de ECB haar rente met 10 basispunten gaat verlagen in september. Daarnaast gaat de ECB onderzoek doen naar andere stimuleringsmaatregelen om de inflatieverwachtingen niet verder te laten dalen, zoals het opnieuw opstarten van het opkoopprogramma. Risico opslagen van bedrijfsobligaties, Europese staatsobligaties en overheidsgerelateerde obligaties daalden als reactie hierop. Constructieve gesprekken tussen Italië en de Europese Commissie over het fiscale traject van Rome waren een extra pluspunt voor Europese investeerders. De Italiaanse regering heeft haar begroting voor 2019 opnieuw aangepast en daarmee is de strafprocedure die Italië boven het hoofd hing van de baan.

De Amerikaanse centrale bank (Fed) verlaagde 31 juli de beleidsrente met 0,25% en stopt met de afbouw van haar balans in augustus. Er waren toch investeerders die hadden gehoopt op een verlaging van 0,50%. Powell omschreef de rentestap als een ‘mid-cycle’ aanpassing, wat aangeeft dat het niet de start is van een serie renteverlagingen. Daarnaast was het besluit om de rente te verlagen niet unaniem. Twee centrale bankiers stemden tegen, en hadden gepleit voor een ongewijzigde beleidsrente.

Met tweederde van de stemmen is Boris Johnson gekozen als de nieuwe Britse premier. Hij moet de Brexit regelen in ruim 100 dagen tijd. Hij is uitgesproken pro Brexit, maar zijn economische en fiscale politiek voor na de scheiding tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie is minder strak omschreven. Met Johnson lijkt de kans op een harde Brexit vergroot, evenals nieuwe verkiezingen.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-07-2019

Het Kempen Income Fund liet een performance van 0,6% zien in juli. Het fonds profiteerde van de daling van spreads van bedrijfsobligaties. Spreads op staatsgerelateerde obligaties daalden eveneens. De daling van de Duitse rente had een positieve impact op de performance. Het fonds profiteerde daarnaast van de positie in Spanje, Oostenrijk en Finland en verloor iets door de positie in Ierland. Doordat de ECB in haar meeting aangaf een symmetrische inflatiedoelstelling te gaan hanteren, in plaats van inflatie net onder de twee procent, stegen de inflatieverwachtingen. Dit droeg positief bij aan de performance.

Op bedrijfsniveau was er een positieve bijdrage van de overwogen positionering AB Inbev, Fiserv, Fidelity National Information Services, Heidelberg Cement, Abertis, Telecom Italia, Adler Real Estate, Telefonica, Volkswagen, Intesa Sanpaolo en Tank & Rast, alsmede de onderwogen posities in Chemours, Loxam, en Owens-Illinois. Daarentegen droegen de overwogen posities in Morgan Stanley, Origin Energy, Huntsman, IHO Verwaltungs en Barclays en de onderwogen posities in Wind, Netflix, Salini Impreglio, Orano en UniCredit negatief bij.

De portefeuille is gepositioneerd voor hogere obligatierentes en krappere risico opslagen. De sterk tegenvallende groeivooruitzichten en de bereidheid voor de centrale banken om monetair te verruimen waren niet ons centrale scenario, maar de impact op de financiële markten is fors geweest. Met 20 bps aan renteverlaging ingeprijst voor de ECB en 100 bps voor de Fed zit al veel negatief nieuws in de prijzen. De kans op sterke rentestijging is wel verder naar de toekomst geduwd. Een aantal posities, opgezet om te profiteren van krappere renteverschillen ten opzichte van Duitsland, zitten in de buurt van niveaus waarop we geneigd zijn winst te nemen.

Rendement per 31-07-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,6 %
3 maanden 1,1 %
Dit jaar 3,1 %
2017 -0,0 %
2018 -2,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 1,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 0,3 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. (Gedeeltelijk) afdekking van de rente- en kredietblootstelling, resulteert in een lager rendement voor de portefeuille.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee

Looptijdverdeling (31-07-2019)

23,5 %
7-10 jaar
21,3 %
5-7 jaar
19,1 %
> 10 jaar
17,8 %
3-5 jaar
16,0 %
0-3 jaar
2,1 %
Cash
0,3 %
Overig
Totaal
100 %

Sectorverdeling (31-07-2019)

37,0 %
Bedrijfsleven
30,7 %
Overheid
19,1 %
Financiele Instellingen
10,5 %
Semi-Overheid
0,3 %
Geldmarkt Beleggingsinst
0,2 %
Obligaties met Onderpand
0,0 %
Covered Obligaties
2,1 %
Overig
Totaal
100 %

Ratingverdeling (31-07-2019)

9,1 %
AAA
17,5 %
AA
27,4 %
A
24,0 %
BBB
14,2 %
BB
0,5 %
B
5,3 %
Not Rated
2,1 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-07-2019)

2,7 %
1.850% Frankrijk I/L 2011-27
2,3 %
1.500% Temasek 2016-28
2,2 %
1.125% Corp Andina de Fomento 2018-25
2,0 %
0.750% Nederland 2018-28
1,9 %
0.500% Finland 2016-26
1,6 %
3.500% Oostenrijk 2005-21
1,5 %
0.500% Finland 2019-29
1,5 %
0.500% Frankrijk 2016-26
1,5 %
2.625% Letland 2014-21
1,4 %
1.350% Ierland 2018-31
Totaal
18,5 %

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,20 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,05%-0,10% (bandbreedte geschat)
Verwachte lopende kosten i
0,40% - 0,45% (geschatte bandbreedte)

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,10 %
Swing factor neerwaarts i
0,10 %

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
LR
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Datum van oprichting
21-12-2017
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Luxemburg, Nederland, Zwitserland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Eerste inschrijving: € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU1626447426

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.Â

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.
  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het ESG-beleid van Kempen is voor de drie relevante pijlers – uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap – volledig in het beleggingsproces van ons fonds ingebed.

Â

ESG is volledig in het beleggingsproces van het Kempen (Lux) Income Fund geïntegreerd. Analyse van ESG-criteria vindt plaats niet alleen voordat een belang in een onderneming wordt genomen, maar ook als onderdeel van de monitoring van de portefeuille. De portefeuillemanagers voeren een diepgaande analyse van ESG-gegevens uit en nemen bij de selectie en monitoring van (semi)overheidsinstellingen en ondernemingen (de emittenten) ESG-risico’s en -kansen in aanmerking.

Â

1. Uitsluiting

In lijn met het algemene beleid van Kempen belegt het Kempen (Lux) Income Fund niet in landen en ondernemingen die op de uitsluitings- of vermijdingslijst van Kempen voorkomen. Ondernemingen of landen op deze lijsten zijn betrokken bij de productie van controversiële wapens, halen hun omzet voor een significant deel uit de productie of distributie van tabak of zijn bij ernstige controversiële kwesties betrokken geraakt.

Â

2. ESG-integratie

We plaatsen een alert bij landen en ondernemingen die laag scoren op ESG-criteria. De portefeuillemanagers van het Kempen (Lux) Income Fund en de onderliggende fondsen beoordelen de materialiteit van de ESG-kwestie en de gevolgen voor het kredietprofiel van de onderneming of het land. Indien een kwestie geacht wordt van materieel belang te zijn, is ons eerste doel een dialoog op te starten. Indien we op grond hiervan tot de conclusie komen dat de ESG-zorgen niet structureel zijn en de onderneming bereid is verbeteringen door te voeren, passen we de bepaling van de relatieve waarde van door de onderneming uitgegeven effecten aan. Indien we in ernstige gevallen geen uitzicht op verbetering signaleren, zien we af van belegging in het land of de onderneming.

Â

Het Responsible Investment Team verricht ieder kwartaal een screening op basis van onderzoeksgegevens van MSCI ESG Research. Vervolgens beoordeelt het team de ESG-ratings van de obligaties in portefeuille en bespreekt het team de ontwikkelingen hieromtrent.

Â

De volgende onderwerpen worden ieder kwartaal besproken:Â

• geactualiseerde ESG-ratings van obligaties in portefeuille;

• ontwikkelingen / wijzigingen ESG-ratings;

• controverses die uit screening van gegevens van MSCI ESG Research naar voren komen;

• uitsluiting van landen en ondernemingen op basis van de criteria van het UN Global Compact;

• uitsluiting van producenten van controversiële wapens.

Â

Als tot slot twee emissies dezelfde risico- en rendementskenmerken hebben, geeft het Kempen (Lux) Income Fund de voorkeur aan groene boven ‘normale’ obligaties. We zijn een actieve speler op de markt voor groene obligaties. In ons beleid voor groene obligaties zijn richtlijnen opgenomen wat wij wel en niet als groene obligaties beschouwen.

Â

3. Actief aandeelhouderschap

Voor zover relevant, zal ons fonds proberen om via het belang in een onderneming een dialoog over ESG-kwesties aan te zwengelen. Zo nam het fonds in 2018 deel aan een collectieve dialoog met Bayer. Na de acquisitie van Monsanto zit Bayer nu met enkele significante controversiële kwesties op het gebied van genetisch gemodificeerde organismen in zijn maag. Doel van het engagement is een formele, schriftelijke verklaring van de onderneming te krijgen dat kleine boerenbedrijven die onbedoeld gebruik van onder licentie van Bayer gemodificeerde gewassen maken, niet worden vervolgd. Verder is Bayer gevraagd om een doelstelling te bepalen voor het aantal kleine boeren dat voorlichting over zijn gewasbeschermingsproducten krijgt.

Â

Nog doorlopende engagementcases van het fonds betreffen Volkswagen over de bedrijfscultuur, Cez over het gebruik van steenkool, Glencore over klimaatmaatregelen en Huntsman over de verschaffing van ESG-informatie.

ESG Report