Kempen (Lux) Global Value Fund - Class I

Profiel

Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global Value Fund (het Fonds) biedt beleggers de mogelijkheid om te beleggen in een actief en professioneel beheerde portefeuille van beursgenoteerde ondernemingen die wereldwijd handelen tegen een korting op hun (beoordeelde) intrinsieke waarde.

De primaire doelstelling van het Fonds is om op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en nettodividenden, te realiseren dan de MSCI World Value Net Total Return USD Index.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Joost de Graaf, Dimitri Willems, Luc Plouvier, Marius Bakker

Rendement per 31-01-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-01-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 2,0 % -0,3 %
3 maanden 23,6 % 13,0 %
Dit jaar 2,0 % -0,3 %
2018 -9,8 % -7,4 %
2019 16,9 % 24,0 %
2020 -9,9 % -9,3 %
1 jaar (op jaarbasis) -3,7 % -8,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i -1,2 % 1,5 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 8,15 M 31-01-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 7,12 M 31-01-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
7.376 31-01-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 1.086,34 05-03-2021
Omloopsnelheid
76,03 %
Het omloopsnelheidcijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geüpdatet.

Beleggingskarakteristieken per 31-01-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 55
Dividendrendement i 3,81 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 29.769 M
K/W-verhouding i 10,94
Active share i 97,95 %
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Ontwikkelingen per 31-01-2021

Het Fonds is het jaar 2021 sterk gestart. De strategie boekte in januari een positieve absolute performance, terwijl de benchmark (de MSCI TR Net Value World Index) de maand in de min afsloot. Daarmee heeft het Fonds voor de derde achtereenvolgende maand een positieve absolute performance behaald en de index duidelijk verslagen.

Aanvankelijk hield het positieve sentiment op de aandelenmarkten in januari aan en bleven beleggers hun aandacht verleggen naar waardeaandelen. Deze trends waren in november ingezet. In de loop van januari verslechterde het sentiment echter. Striktere lockdownmaatregelen moesten worden afgekondigd toen nieuwe mutaties van het coronavirus opdoken. Per saldo sloot de wereldwijde aandelenmarkt januari in de min af. In de VS liet de Amerikaanse centrale bank (Fed) het monetaire beleid ongewijzigd. Ook wordt de omvangrijke steun aan de Amerikaanse economie gehandhaafd zolang de weerslag van de pandemie voelbaar blijft. Een opmerkelijk fenomeen van deze maand waren de gecoördineerde acties van particuliere beleggers via het messageboard Reddit: zij sloegen gezamenlijk aandelen in die door short-selling forse koersdruk hadden ondervonden. Sommige van deze aandelen maakten vervolgens een enorme koerssprong. De hedgefondsen die juist op koersdalingen in deze aandelen hadden ingezet, leden hierdoor pijnlijke verliezen. De impact op de brede markt is weliswaar verwaarloosbaar, maar dergelijke voorvallen – waarbij aandelenkoersen volledig losgekoppeld raken van de onderliggende fundamentals – vormen wel een zorgelijk teken van irrationele uitbundigheid in bepaalde segmenten van de markt.

De afgelopen maand hebben we onze posities verkleind in namen die in eerdere maanden goed hadden gepresteerd, zoals Ferrexpo, Samsung en Nokia. Ook verkochten we onze volledige positie in telecommaatschappij PLDT. Vergroot zijn posities die een lager dan beoogde weging hadden gekregen, bijvoorbeeld in Primax, ING en Orange. MTN – de grootste aanbieder van mobiele telefonie in Afrika – is als nieuwe naam aan de portefeuille toegevoegd. MTN heeft 230 miljoen klanten verspreid over 22 landen in Afrika en het Midden-Oosten. De grootste werkmaatschappijen zijn in Nigeria en Zuid-Afrika gevestigd. In december schortte de Nigeriaanse toezichthouder de uitgifte van nieuwe SIM-kaarten op. Dit verschafte ons een goed instapmoment om een positie op te bouwen. We vinden de langetermijnvooruitzichten veelbelovend en de waardering van het aandeel zeer aantrekkelijk.

De best presterende portefeuillenamen van januari waren Nokia, Texhong Textile en Customer Bancorp. De rally in de aandelenkoers van telecomapparatuurproducent Nokia kon worden toegeschreven aan het eerder genoemde Reddit-effect. We vinden de waardering nog steeds aantrekkelijk, maar hebben onze positie tijdens de forse koerssprong wel wat gereduceerd. Aan de goede performance van de Chinese garenproducent Texhong Textile lag geen bedrijfsspecifiek nieuws ten grondslag. Het aandeel heeft sinds het vierde kwartaal zeer goed gepresteerd, en wij zien nog steeds sterk opwaarts potentieel op grond van onze beleggingscase. Customer Bancorp rapporteerde beter dan verwachte vierdekwartaalresultaten. Het management is optimistisch over de vooruitzichten voor de onderneming. Customer Bancorp profiteert van de aanhoudende digitale transformatie van de onderneming en ligt nog steeds op koers om de WpA-doelstelling voor 2026 te halen.

Portefeuillenamen die in januari zwakker presteerden, waren Aercap, AIB en Booking. Aercap is de grootste vliegtuigleasemaatschappij ter wereld. De CEO gaf aan dat het aantal luchtvaartmaatschappijen dat uitstel van betaling aanvraagt, sinds het tweede kwartaal met 75% is gedaald. Toch ging het aandeel gebukt onder het negatieve sentiment rond de luchtvaartsector in het algemeen. De aandelenkoers van AIB viel terug na een sterke opmars in het vierde kwartaal van 2020. Hier lag geen bedrijfsspecifiek nieuws aan ten grondslag. Booking is een wereldwijd opererend online reisbureau dat gebukt gaat onder het oplopende aantal COVID-19-besmettingen. Wij verwachten echter dat Booking sterker dan zijn concurrenten uit de huidige moeilijke periode zal opkrabbelen.

In ons beleggingsproces besteden we veel tijd aan de analyse van de winstgevendheid door de cyclus heen. Dit winstpotentieel bepaalt namelijk de kasstromen die wij als langetermijnaandeelhouder zullen ontvangen. Een onderneming kan aantrekkelijk gewaardeerd lijken op basis van de koers/winstverhouding of een andere multiple. Wanneer marges en/of omzet echter hoog zijn, biedt dit slechts beperkte informatie over de toekomstige rendementsverwachting van een belegging. In een breedgespreide portefeuille zullen er altijd individuele namen zijn die mee- of tegenvallers bekendmaken. Naar onze overtuiging leidt een waardeproces op basis van bottom-up aandelenselectie tot meer winnaars dan verliezers. Wij blijven onze aankopen baseren op de intrinsieke waarde en houden bij de aandelenselectie een veiligheidsmarge in acht. Wij hebben er vertrouwen in dat de portefeuille voor de komende 3-5 jaar een aantrekkelijk risico/rendementsprofiel zal bieden. We blijven ons beleggingsproces nauwgezet uitvoeren. Zoals bij iedere noodsituatie het geval is, draagt ook de huidige crisis aantrekkelijke nieuwe kansen aan. We hebben al een aantal nieuwe aantrekkelijke ondernemingen aan de portefeuille toegevoegd en we hebben er vertrouwen in dat we er nog meer zullen vinden.

De marktvoorkeur ging het grootste deel van 2020 uit naar aandelen die op de korte termijn een hoge winstvoorspelbaarheid bieden. Aandelen die op de korte termijn met onzekerheden kampen liepen klappen op, ondanks het langetermijnpotentieel dat zij bieden. Dit heeft tot een grote waarderingskloof in de markt geleid die ook na de waarderally in november 2020 nog bestaat. We zijn ervan overtuigd dat hierdoor unieke stockpickingkansen ontstaan. Alhoewel de terugkeer naar een normalere situatie onzeker blijft, lijkt er licht aan het einde van de tunnel te gloren nu er vaccins worden uitgerold. In onze ogen kan een deel van de waarderingskloof onder deze omstandigheden gedicht worden.

Al met al biedt de huidige omgeving uitstekende mogelijkheden om tegen een aantrekkelijke waardering een breedgespreide portefeuille met een degelijk winstgenererend vermogen aan te schaffen. Daarbij zijn ESG-factoren (op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur) volledig in ons beleggingsproces geïntegreerd.

Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 31-01-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-01-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 2,0 % -0,3 %
3 maanden 23,6 % 13,0 %
Dit jaar 2,0 % -0,3 %
2018 -9,8 % -7,4 %
2019 16,9 % 24,0 %
2020 -9,9 % -9,3 %
1 jaar (op jaarbasis) -3,7 % -8,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i -1,2 % 1,5 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Top 5 hoogste bijdrage (31-01-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Nokia 0,53 % 29,34 %
Primax Electronics 0,31 % 15,76 %
PhosAgro GDR 0,31 % 20,37 %
Texhong Textile 0,30 % 24,49 %
Ferrexpo 0,30 % 4,03 %

Top 5 laagste bijdrage (31-01-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Aercap -0,31 % -15,51 %
AIB Group -0,26 % -12,55 %
Booking Holdings -0,21 % -11,74 %
Unipol Gruppo SPA -0,14 % -7,31 %
AXA -0,11 % -5,89 %

Geografische verdeling (31-01-2021)

17,7 %
Verenigde Staten
12,0 %
Frankrijk
8,9 %
Japan
8,6 %
Nederland
7,3 %
Korea
6,5 %
Verenigd Koninkrijk
3,7 %
Finland
3,0 %
Hong Kong
2,6 %
Canada
2,5 %
Cash
2,4 %
Taiwan
2,2 %
Zwitserland
2,1 %
Duitsland
2,1 %
Bermuda
1,9 %
Ierland
1,9 %
Luxemburg
1,8 %
Italië
1,8 %
Rusland
1,7 %
Portugal
1,5 %
Cayman Islands
1,1 %
Spanje
1,0 %
Zweden
1,0 %
Zuid-Afrika
0,7 %
België
3,9 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-01-2021)

3,0 %
Engie
3,0 %
Danone
2,9 %
ING Groep
2,6 %
Western Forest Products
2,4 %
Primax Electronics
2,3 %
SK Telecom (US)
2,2 %
DeNa
2,2 %
Capital One Financial
2,2 %
Swatch
2,1 %
CNH Industrial
Totaal
24,9 %

Sectorverdeling (31-01-2021)

10,9 %
Banken
9,7 %
Industr. Goederen & Diensten
8,4 %
Verzekeringen
8,2 %
Autos & Onderdelen
7,1 %
Telecommunicatie
7,0 %
Voeding & Drank
6,5 %
Technologie
6,3 %
Grond- & Hulpstoffen
5,1 %
Olie & Gas
4,8 %
Detailhandel
4,8 %
Nutsbedrijven
3,8 %
Gezondheidszorg
3,7 %
Pers. & Huish. Goederen
3,6 %
Constructie & Materialen
2,0 %
Chemie
1,9 %
Media
1,8 %
Wereldwijd
1,7 %
Vastgoed
2,5 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,700 %
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0,91 %

Overige kosten

Slide to see more
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
I i
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
MSCI World Value Net Total Return USD Index
Beleggingsstrategie
Overig
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
10-07-2018
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 50.000, vervolginschrijvingen € 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Daily
ISIN i
LU1813857742
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.