Kempen (Lux) Global Value Fund - Class I

Profiel

Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global Value Fund (het Fonds) biedt beleggers de mogelijkheid om te beleggen in een actief en professioneel beheerde portefeuille van beursgenoteerde ondernemingen die wereldwijd handelen tegen een korting op hun (beoordeelde) intrinsieke waarde.

De primaire doelstelling van het Fonds is om op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en nettodividenden, te realiseren dan de MSCI World Value Net Total Return USD Index.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Joost de Graaf, Dimitri Willems, Luc Plouvier

Rendement per 31-08-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -5,3 % -2,1 %
3 maanden -1,7 % 4,0 %
Dit jaar 3,3 % 13,3 %
2018 -9,8 % -7,4 %
1 jaar (op jaarbasis) -7,0 % 3,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i -6,1 % 4,2 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 5,64 M 31-08-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 4,64 M 31-08-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
5.000 31-08-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 986,68 18-09-2019

Beleggingskarakteristieken per 31-08-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 58
Dividendrendement i 4,68 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 26.765 M
K/W-verhouding i 8,91
Active share i 97,39 %
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Marktontwikkelingen per 31-08-2019

Het Fonds sloot de maand af met een negatief rendement en bleef achter bij de benchmark, de MSCI World Value Total Return Net Index. Gemeten vanaf 1 januari 2019 heeft het Fonds een positief absoluut rendement geboekt, maar blijft achter bij de benchmark.

Het jaar 2019 is tot op heden een uitdagend jaar voor het Fonds. De toegenomen onzekerheid over de economische ontwikkelingen lijkt voor beleggers reden om voor veiligheid en winstvoorspelbaarheid te kiezen. Zij vinden dit alles bij twee groepen ondernemingen. Allereerst zijn er de groeiers waarvoor beleggers een aanhoudende expansie voorzien, ongeacht de economische ontwikkelingen. Ten tweede zijn er binnen bijvoorbeeld dagelijkse consumentengoederen ‘defensieve‘ ondernemingen met onderliggende activiteiten die minder afhankelijk zijn van de economische cyclus. Daarentegen worden cyclische ondernemingen gemeden. De waarderingskloof – die aan het begin van het jaar al groot was – is hierdoor alleen maar groter geworden.

We begrijpen wat de beweegredenen achter deze zoektocht naar veiligheid zijn, maar de prijs (waardering) die beleggers voor deze (vermeende) veiligheid betalen, is momenteel wel extreem hoog. In onze ogen biedt het lage verwachte rendement niet voldoende compensatie, zelfs niet als we het lagere ondernemingsrisico meewegen. De hoge waarderingen in deze marktsegmenten bieden geen veiligheidsmarge om tegenvallers op te vangen. Omdat deze beleggingen riskanter zijn dan beleggers wellicht denken, heeft het Fonds slechts beperkte posities in deze twee groepen van ondernemingen.

Ondertussen hebben kwaliteitsondernemingen aan de meer cyclische kant van de markt een correctie ondergaan. Beleggers maken zich zorgen over de resultaatsontwikkeling op de korte termijn. Wij zijn bereid om meer op de lange termijn te kijken. We beoordelen het winstpotentieel van een onderneming altijd over de volledige conjunctuurcyclus en niet slechts over de komende twee jaar. Daarom zien we nu kansen in kwaliteitsondernemingen waarvan het winstpotentieel over de cyclus aanzienlijk onderschat wordt in de waardering. Gezien de grote veiligheidsmarge die deze ‘discount’ biedt, zijn we bereid om wat minder winstvoorspelbaarheid op de korte termijn te accepteren. Het hogere verwachte rendement biedt compensatie voor dit ‘risico’. Daarbij kunnen we het concentratierisico beperken door de portefeuille te spreiden over meerdere van dit soort kansrijke beleggingen, waar ook nog eens uiteenlopende onderliggende cases aan ten grondslag liggen.

De Kempen Global Value-strategie volgt een gedisciplineerde waarderingsaanpak. We beoordelen ondernemingen op basis van hun winstgenererend vermogen op de lange termijn en eisen dat de koers bij aankoop een veiligheidsmarge biedt. Al met al biedt de huidige omgeving uitstekende mogelijkheden om tegen een aantrekkelijke waardering een breedgespreide portefeuille aan te schaffen met een gedegen winstgenererend vermogen. In het verleden presteerde de waardestijl op de lange termijn beter dan de groeistijl. De laatste tijd is waarde echter ongekend lang bij groei achtergebleven. Wij geloven in een terugkeer naar historische trendniveaus (mean reversion) en menen dat waardebeleggen aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden voor de toekomst biedt.

Portefeuillenamen die in augustus goed presteerden, waren Leopalace21, H&M en Enel. Het Japanse Leopalace21 bouwt en verhuurt appartementen. Problemen bij een reeks appartementen zullen tot extra kosten en een lagere bezettingsgraad leiden. De onlangs gepubliceerde resultaten waren echter conform de verwachtingen en aanzienlijke kostenbesparingen vormden ook goed nieuws. Het aandeel H&M blijft goed presteren nu dit kledingconcern al een aantal kwartalen resultaatsverbetering laat zien. Het Italiaanse nutsbedrijf Enel maakte beter dan verwachte resultaten bekend en profiteert van een goede groei bij de duurzame energieopwekkingsactiviteiten.

Portefeuillenamen die in augustus zwakker presteerden, waren Wood Group, L Brands en Sydbank. L Brands lag onder druk omdat Victoria’s Secret een lagere autonome omzetgroei bekendmaakte. Ingenieursbureau Wood Group herhaalde de prognose voor het hele jaar en kondigde een belangrijke desinvestering aan (waardoor de schuldafbouwdoelstelling kan worden gehaald). Tot onze onaangename verrassing viel de aandelenkoers deze maand verder terug. Binnen financiële dienstverlening bleven de banken zwak presteren, omdat de renteomgeving nog nadeliger voor hen werd (met hier en daar zelfs negatieve lange rentes). Ook Sydbank had hier last van.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-08-2019

De handelsactiviteit bleef in augustus beperkt. We verkochten onze positie in Aggreko en voegden het Zweedse SKF (industriële technologie) als nieuwe naam toe. Aggreko had goed gepresteerd en was niet langer erg aantrekkelijk gewaardeerd. SKF is een goed geleide onderneming die een aantrekkelijkere waardering biedt.

We trachten ondernemingen te vinden met een aandelenkoers die onder de door ons geschatte intrinsieke waarde ligt. We baseren onze schattingen op het Earnings Power Value (EPV)-raamwerk van de Columbia Business School. Met behulp van de EPV kunnen we drie waarderingscomponenten onderscheiden: de waarde van de activa, het winstgenererend vermogen en de waarde van het groeipotentieel. Dit raamwerk helpt ons om beter te analyseren waar we voor betalen en geeft inzicht of een aandeel een veiligheidsmarge biedt. Daarnaast zijn ESG-factoren (op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur) volledig in ons beleggingsproces geïntegreerd.
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 31-08-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -5,3 % -2,1 %
3 maanden -1,7 % 4,0 %
Dit jaar 3,3 % 13,3 %
2018 -9,8 % -7,4 %
1 jaar (op jaarbasis) -7,0 % 3,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i -6,1 % 4,2 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Geografische verdeling (31-08-2019)

16,3 %
Verenigde Staten
11,0 %
Nederland
10,9 %
Verenigd Koninkrijk
10,8 %
Japan
6,2 %
Frankrijk
6,0 %
Korea
4,5 %
Zwitserland
4,4 %
Zweden
4,3 %
Rusland
3,6 %
Canada
2,6 %
Luxemburg
2,5 %
Italië
2,1 %
Finland
1,9 %
Bermuda
1,9 %
Portugal
1,8 %
Duitsland
1,6 %
Denemarken
1,6 %
Cayman Islands
0,9 %
Hong Kong
0,9 %
België
2,0 %
Overig
2,2 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-08-2019)

3,9 %
AerCap
3,2 %
Capital One Financial
3,1 %
Cardinal Health
2,8 %
ING Groep
2,5 %
Enel
2,3 %
MS&AD Insurance Group
2,3 %
Hennes & Mauritz -B-
2,3 %
Roche Holding
2,3 %
Swatch
2,2 %
Citigroup
Totaal
26,8 %

Sectorverdeling (31-08-2019)

12,6 %
Industr. Goederen & Diensten
11,9 %
Banken
7,1 %
Verzekeringen
6,9 %
Grond- & Hulpstoffen
6,6 %
Olie & Gas
6,4 %
Telecommunicatie
5,8 %
Autos & Onderdelen
5,4 %
Gezondheidszorg
4,6 %
Detailhandel
4,6 %
Pers. & Huish. Goederen
4,5 %
Constructie & Materialen
4,3 %
Reizen & Vrije Tijd
3,4 %
Nutsbedrijven
3,0 %
Media
2,2 %
Chemie
1,9 %
Wereldwijd
1,4 %
Technologie
1,2 %
Japan
1,2 %
Geldmarkt Beleggingsinst
1,1 %
Voeding & Drank
0,9 %
Hong Kong
0,8 %
Financiele Dienstverlening
2,2 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,70 %
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0,91 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
I i
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
MSCI World Value Net Total Return USD Index
Beleggingsstrategie
Overig
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
10-07-2018
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 50.000, vervolginschrijvingen € 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Daily
ISIN i
LU1813857742
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.