Kempen (Lux) Global Value Fund - Class I

Profiel

Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global Value Fund (het Fonds) biedt beleggers de mogelijkheid om te beleggen in een actief en professioneel beheerde portefeuille van beursgenoteerde ondernemingen die wereldwijd handelen tegen een korting op hun (beoordeelde) intrinsieke waarde.

De primaire doelstelling van het Fonds is om op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en nettodividenden, te realiseren dan de MSCI World Value Net Total Return USD Index.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Joost de Graaf, Dimitri Willems, Luc Plouvier, Marius Bakker

Rendement per 31-10-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,7 % -2,2 %
3 maanden 2,7 % -0,1 %
Dit jaar -25,6 % -20,0 %
2018 -9,8 % -7,4 %
2019 16,9 % 24,0 %
1 jaar (op jaarbasis) -21,9 % -16,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i -10,0 % -3,6 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 6,52 M 31-10-2020
Omvang aandelenklasse
EUR 5,76 M 31-10-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
7.376 31-10-2020
Intrinsieke waarde i
EUR 912,35 01-12-2020
Omloopsnelheid
76,03 %
Het omloopsnelheidcijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geüpdatet.

Beleggingskarakteristieken per 31-10-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 56
Dividendrendement i 5,24 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 24.516 M
K/W-verhouding i 10,07
Active share i 98,16 %
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Ontwikkelingen per 31-10-2020

De wereldwijde aandelenmarkten moesten na een licht negatieve septembermaand nog meer terrein prijsgeven in oktober. De gevreesde tweede besmettingsgolf van het covid-19-virus werd bewaarheid. Diverse landen kondigden (gedeeltelijke) lockdowns af die vrees aanwakkerden voor een aanhoudend negatieve impact op de Europese en Amerikaanse economie. Het forse marktherstel vanaf maart is vooral gedreven door een kleine groep grote (groei)ondernemingen. Deze ontwikkeling maskeert echter dat het mediane aandeel op jaarbasis nog steeds aanzienlijk in de min staat. In oktober werd een gematigde trendomslag zichtbaar. Desalniettemin blijft de performance- (en waarderings)kloof tussen groei- en waardeaandelen enorm groot. Binnen het universum van waardeaandelen hebben we het afgelopen jaar een soortgelijke trend gezien. De duurdere aandelen hebben duidelijk bovengemiddeld gepresteerd, wat tot dusverre dit jaar nadelig was voor onze performance. Voor stockpickers biedt deze situatie echter ook veel kansen. Het Fonds hield in oktober goed stand met een min of meer vlak rendement in een negatieve markt. Hiermee werd de benchmark deze maand verslagen.

In oktober is onze positie in Reckitt Benckiser verkocht, terwijl Unilever als nieuwe naam aan de portefeuille is toegevoegd. Het aandeel Reckitt Benckiser had goed gepresteerd. COVID-19 wakkert een sterke vraag aan naar hygiëneproducten. Naar onze overtuiging is dit inmiddels volledig in de aandelenkoers verdisconteerd. Unilever is een goed gediversifieerde producent van consumentenproducten met zeer sterke marktposities in veel productcategorieën. De aandelenkoers heeft een vrij zwakke ontwikkeling laten zien als gevolg van lager dan verwachte verkoopvolumes. In onze ogen is dit geen structurele kwestie en biedt de huidige koerszwakte een aantrekkelijk instapniveau.

Portefeuillenamen die in oktober sterk presteerden, waren Tapestry, First Pacific en ALD. Het aandeel Tapestry maakte een koerssprong van meer dan 40% in oktober. Het designhuis Tapestry (dat onder meer de merken Coach en Kate Spade voert) had aan het begin van de COVID-19-uitbraak maatregelen getroffen die vruchten afwierpen: de winst herstelde sterk naarmate de omzetterugval afzwakte. China vormde met name een lichtpuntje: hier steeg de omzet jaar-op-jaar met tweecijferige percentages, terwijl de online verkopen zelfs met driecijferige percentages toenamen. Aan de goede performance van houdstermaatschappij First Pacific lag geen bedrijfsspecifiek nieuws ten grondslag. De Franse autoleasemaatschappij ALD maakte vervroegd resultaten bekend die de marktverwachtingen sterk overtroffen. De goede resultaatsontwikkeling was te danken aan een sneller dan verwacht herstel van de prijzen voor tweedehands auto’s in het derde kwartaal, terwijl de ontwikkelingen in de divisies leasing en dienstverlening goed stand hielden.

Portefeuillenamen die in oktober zwakker presteerden, waren Nokia, Western Forest en Danone. Telecomapparatuurproducent Nokia verlaagde de prognose voor 2020 en gaf een lager dan verwachte margeprognose voor 2021 af. De onderneming wil meer gaan investeren om marktaandeel te kunnen winnen in 5G-technologie. Aan de koersdaling van Western Forest lag geen specifiek bedrijfsnieuws ten grondslag. Het aandeel ging waarschijnlijk gebukt onder de terugval van de houtprijzen vanaf het piekniveau van begin september. Bij Danone ging de waterdivisie gebukt onder een lagere buitenshuisconsumptie tijdens de lockdowns. De volumes en de marges stonden onder druk, aangezien de premiummerken van Danone vooral in cafés en restaurants worden geserveerd. In de productcategorieën water, (plantaardige) zuivelproducten en voeding blijft Danone echter zeer goed gepositioneerd om te profiteren van positieve langetermijntrends.

De marktvoorkeur gaat nog steeds uit naar aandelen die op de korte termijn winstkwaliteit bieden. Aandelen die op de korte termijn met onzekerheden kampen, worden gemeden ondanks het langetermijnpotentieel dat zij bieden. Gezien de onzekere vooruitzichten is die kortetermijnfocus ten dele zeker gerechtvaardigd. Dit heeft echter tot een grote waarderingskloof in de markt geleid. Terwijl sommige aandelen voor perfectie geprijsd lijken (alle mogelijke positieve scenario’s zijn al ingeprijsd), lijkt bij andere aandelen juist al het slechte nieuws in de koers verdisconteerd te zijn. Wij beamen dat sommige ‘kwaliteitsondernemingen’ zeer aantrekkelijke langetermijnbeleggingen kunnen zijn. Wij hebben de afgelopen jaren aardig wat van deze bedrijven in portefeuille gehad. Echter, zelfs de beste onderneming kan volgens ons niet op elk koersniveau als een geweldige belegging worden beschouwd. Voorts begint de markt tekenen van irrationele uitbundigheid te vertonen. Hierbij lijkt de terugkeer van de particuliere belegger een rol te spelen, samen met vrees onder beleggers om de boot te missen. Na een succesvol decennium voor technologiegedreven ondernemingen treden nu de zogenaamde ‘concept stocks’ op de voorgrond: ondernemingen die niet veel meer dan een bedrijfsplan hebben, maar die gewaardeerd worden alsof zij zeer succesvol in luttele jaren met bijna 100% zekerheid een nieuwe markt kunnen creëren en veroveren.

In ons beleggingsproces besteden we veel tijd aan de analyse van de winstgevendheid door de cyclus heen. Dit winstpotentieel bepaalt namelijk de kasstromen die wij als langetermijnaandeelhouder zullen ontvangen. Een onderneming kan aantrekkelijk gewaardeerd lijken op basis van de koers/winstverhouding of een andere multiple. Wanneer marges en/of omzet echter hoog zijn, biedt dit slechts beperkte informatie over de toekomstige rendementsverwachting van een belegging. In een breedgespreide portefeuille zullen er altijd individuele namen zijn die mee- of tegenvallers bekendmaken. Naar onze overtuiging leidt een waardeproces op basis van bottom-up aandelenselectie tot meer winnaars dan verliezers, zoals ons trackrecord voor de lange termijn ook aantoont. Wij blijven onze aankopen baseren op de intrinsieke waarde en houden bij de aandelenselectie een veiligheidsmarge in acht. Wij hebben er echter vertrouwen in dat de portefeuille voor de komende 3-5 jaar een aantrekkelijk risico/rendementsprofiel zal bieden. We blijven ons beleggingsproces nauwgezet uitvoeren. Zoals bij iedere noodsituatie het geval is, draagt ook de huidige crisis aantrekkelijke nieuwe kansen aan. We hebben al een aantal nieuwe aantrekkelijke ondernemingen aan de portefeuille toegevoegd en we hebben er vertrouwen in dat we er nog meer zullen vinden.

De waarderingsdispersie tussen en binnen regio’s en sectoren is in 2020 verder toegenomen en bevindt zich inmiddels dicht bij de piekniveaus ten tijde van de technologiezeepbel. De waardestrategie handelt op een exceptionele waarderingsdiscount ten opzichte van de markt. De absolute waardering van de strategie is ook aanlokkelijk. Al met al biedt de huidige omgeving uitstekende mogelijkheden om tegen een aantrekkelijke waardering een breedgespreide portefeuille met een degelijk winstgenererend vermogen aan te schaffen. Daarbij zijn ESG-factoren (op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur) volledig in ons beleggingsproces geïntegreerd.

Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 31-10-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,7 % -2,2 %
3 maanden 2,7 % -0,1 %
Dit jaar -25,6 % -20,0 %
2018 -9,8 % -7,4 %
2019 16,9 % 24,0 %
1 jaar (op jaarbasis) -21,9 % -16,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i -10,0 % -3,6 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Top 5 hoogste bijdrage (31-10-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Tapestry 0,67 % 43,18 %
First Pacific 0,35 % 14,98 %
ALD 0,29 % 16,79 %
Redwood Trust 0,22 % 13,44 %
Tutor Perini 0,20 % 22,20 %

Top 5 laagste bijdrage (31-10-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Danone -0,38 % -14,16 %
Western Forest Products -0,36 % -14,13 %
Engie -0,29 % -9,06 %
Nokia -0,29 % -13,43 %
AXA -0,22 % -12,53 %

Geografische verdeling (31-10-2020)

19,3 %
Verenigde Staten
11,3 %
Frankrijk
10,0 %
Nederland
9,6 %
Japan
8,3 %
Korea
5,8 %
Verenigd Koninkrijk
3,8 %
Finland
3,1 %
Hong Kong
2,7 %
Bermuda
2,2 %
Canada
2,2 %
Duitsland
2,1 %
Zwitserland
2,0 %
Luxemburg
1,9 %
Taiwan
1,7 %
Rusland
1,5 %
Ierland
1,5 %
Portugal
1,4 %
Cayman Islands
1,1 %
Filipijnen
1,0 %
Zweden
0,9 %
België
0,9 %
Spanje
3,8 %
Overig
1,9 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-10-2020)

3,1 %
Engie
2,7 %
First Pacific
2,6 %
DeNa
2,6 %
SK Telecom (US)
2,6 %
Ferrexpo
2,4 %
Capital One Financial
2,4 %
Danone
2,4 %
ING Groep
2,3 %
Samsung Electronics
2,3 %
Tapestry
Totaal
25,3 %

Sectorverdeling (31-10-2020)

10,5 %
Banken
10,2 %
Industr. Goederen & Diensten
8,5 %
Grond- & Hulpstoffen
8,2 %
Autos & Onderdelen
7,7 %
Telecommunicatie
7,0 %
Voeding & Drank
6,8 %
Technologie
5,8 %
Verzekeringen
5,0 %
Nutsbedrijven
5,0 %
Detailhandel
4,8 %
Olie & Gas
3,5 %
Pers. & Huish. Goederen
3,4 %
Gezondheidszorg
3,3 %
Constructie & Materialen
1,8 %
Media
1,8 %
Chemie
1,6 %
Wereldwijd
1,5 %
Verenigde Staten
1,5 %
Hong Kong
1,9 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,70 %
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0,91 %

Overige kosten

Slide to see more
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
I i
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
MSCI World Value Net Total Return USD Index
Beleggingsstrategie
Overig
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
10-07-2018
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 50.000, vervolginschrijvingen € 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Daily
ISIN i
LU1813857742
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.