Kempen (Lux) Global Value Fund - Class I

Profiel

Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global Value Fund (het Fonds) biedt beleggers de mogelijkheid om te beleggen in een actief en professioneel beheerde portefeuille van beursgenoteerde ondernemingen die wereldwijd handelen tegen een korting op hun (beoordeelde) intrinsieke waarde.

De primaire doelstelling van het Fonds is om op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en nettodividenden, te realiseren dan de MSCI World Value Net Total Return USD Index.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Joost de Graaf, Dimitri Willems, Luc Plouvier, Marius Bakker

Rendement per 29-02-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 29-02-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -8,3 % -8,8 %
3 maanden -11,0 % -9,2 %
Dit jaar -12,4 % -10,3 %
2018 -9,8 % -7,4 %
2019 16,9 % 24,0 %
1 jaar (op jaarbasis) -6,7 % 0,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i -4,7 % 1,8 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 7,73 M 29-02-2020
Omvang aandelenklasse
EUR 6,79 M 29-02-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
7.376 29-02-2020
Intrinsieke waarde i
EUR 713,67 27-03-2020
Omloopsnelheid
76,03 %
Het omloopsnelheidcijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geüpdatet.

Beleggingskarakteristieken per 29-02-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 57
Dividendrendement i 5,16 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 28.422 M
K/W-verhouding i 8,68
Active share i 97,69 %
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Marktontwikkelingen per 29-02-2020

In de eerste drie weken van de maand februari zetten de aandelenmarkten wereldwijd hun opmars nog voort. Weliswaar zette het coronavirus bepaalde delen van de Aziatische economie al ‘op slot’, maar toch noteerden de aandelenmarkten wereldwijd nog nieuwe hoogtepunten. Toen het virus Europa bereikte en zich nog verder ging verspreiden, ondergingen de markten een forse correctie. Gevreesd wordt dat het coronavirus een aanzienlijke negatieve impact op ondernemingsresultaten en bredere economieën kan hebben. De laatste week van februari was voor veel markten de slechtste week sinds de crisis van 2008. Diverse ondernemingen hebben al gewaarschuwd dat hun activiteiten sowieso op de korte termijn door de corona-uitbraak getroffen worden.

Het Fonds sloot de maand af met een fors negatief rendement, maar leverde minder in dan de benchmark, de MSCI World Value Total Return Net Index. Tijdens paniekverkopen wordt vaak geen onderscheid gemaakt, dan verkopen aandelenbeleggers lukraak vrijwel alles. Het meest opvallende fenomeen was dat de ‘kwaliteitszeepbel’ in februari nog extremer werd. Al enige tijd zien we een enorm waarderingsverschil in de markten, dat inmiddels ongekende niveaus heeft bereikt. We moeten terug naar de IT-zeepbel aan het begin van deze eeuw om waarderingsdispersies van een soortgelijke omvang te vinden. In het bijzonder is de waardering van groei- en ‘low vol’-aandelen (met een lage volatiliteit) verder toegenomen ten opzichte van waardeaandelen Tot dusverre dit jaar leverde deze waarderingsdispersie forse tegenwind op voor de strategie. Kijkend naar de toekomst zien we enorme kansen als de markt zich meer op aantrekkelijk gewaardeerde aandelen gaat richten.

Portefeuillenamen die in februari goed presteerden, waren Tutor Perini, Gilead en Sino Land. Tutor Perini liet een goede performance zien ondanks enigszins teleurstellende vierdekwartaalresultaten. Na het maandslot maakte de onderneming bekend gesprekken te voeren met een partij die Tutor Perini mogelijk wil overnemen. Het aandeel Gilead profiteerde van het feit dat deze onderneming met het experimentele antivirale geneesmiddel remdesivir vooroploopt in de zoektocht naar een behandeling tegen het coronavirus. De Hongkongse vastgoedmaatschappij Sino Land presteerde goed na de bekendmaking van resultaten die conform de verwachtingen waren. Het dividend bleef ongewijzigd, maar Sino Land herhaalde het voornemen om het dividend in de toekomst te verhogen.

Portefeuille-ontwikkelingen per 29-02-2020

Portefeuillenamen die in december zwakker presteerden , waren AIB Group, WPP en easyJet. AIB ging vooral in de eerste helft van de maand gebukt onder de Ierse verkiezingsuitslagen die als nadelig voor deze onderneming worden gezien. Daarnaast boekte de bredere banksector een zwakke performance in februari. Mogelijk worden banken door het coronavirus gedwongen om voorzieningen te treffen zodra de economie verzwakt, wat een negatieve weerslag zou hebben op de halfjaarresultaten. Reclamebureau WPP lag onder druk na de bekendmaking van lager dan verwachte vierdekwartaalresultaten en een tegenvallende prognose voor 2020. Voorts behoorde easyJet tot de zwakke broeders. Luchtvaartmaatschappijen gaan gebukt onder alle reisbeperkingen die overheden en ondernemingen uitvaardigen. easyJet kondigde extra kostenbesparingsmaatregelen aan om de corona-impact enigszins te compenseren.

We hebben in februari enkele transacties uitgevoerd. We verkochten de Deense bank Sydbank en gebruikten de verkoopopbrengst om enkele andere posities op te hogen. We voegden de Filipijnse telecommaatschappij PLDT toe als nieuwe naam. De waardering is vrij aantrekkelijk. Het aandeel ging eerder gebukt onder meer concurrentie op de telecommarkt, maar we denken dat dit nu volledig in de koers is verdisconteerd.

We trachten ondernemingen te vinden met een aandelenkoers die onder de door ons geschatte intrinsieke waarde ligt. We baseren onze schattingen op het Earnings Power Value (EPV)-raamwerk van de Columbia Business School. Met behulp van de EPV kunnen we drie waarderingscomponenten onderscheiden: de waarde van de activa, het winstgenererend vermogen en de waarde van het groeipotentieel. Dit raamwerk helpt ons om beter te analyseren waar we voor betalen en geeft inzicht of een aandeel een veiligheidsmarge biedt. Daarnaast zijn ESG-factoren (op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur) volledig in ons beleggingsproces geïntegreerd.

De Kempen Global Value-strategie volgt een gedisciplineerde waarderingsaanpak. We beoordelen ondernemingen op basis van hun winstgenererend vermogen op de lange termijn en eisen dat de koers bij aankoop een veiligheidsmarge biedt. Al met al biedt de huidige omgeving uitstekende mogelijkheden om tegen een aantrekkelijke waardering een breedgespreide portefeuille aan te schaffen met een gedegen winstgenererend vermogen. In het verleden presteerde de waardestijl op de lange termijn beter dan de groeistijl. De laatste tijd is waarde echter ongekend lang bij groei achtergebleven. Wij geloven in een terugkeer naar historische trendniveaus (mean reversion) en menen dat waardebeleggen aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden voor de toekomst biedt.
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 29-02-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 29-02-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -8,3 % -8,8 %
3 maanden -11,0 % -9,2 %
Dit jaar -12,4 % -10,3 %
2018 -9,8 % -7,4 %
2019 16,9 % 24,0 %
1 jaar (op jaarbasis) -6,7 % 0,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i -4,7 % 1,8 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Top 5 hoogste bijdrage (29-02-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Tutor Perini 0,17 % 29,92 %
Gilead Sciences 0,16 % 10,71 %
Sydbank A/S 0,11 % 10,37 %
JPMorgan USD Liquidity VNAV Fund C 0,01 % 1,03 %
Texhong Textile 0,01 % 0,89 %

Top 5 laagste bijdrage (29-02-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
AIB Group -0,51 % -21,53 %
EasyJet -0,46 % -19,95 %
WPP -0,46 % -22,24 %
Capital One Financial -0,44 % -10,44 %
ING Groep -0,41 % -12,39 %

Geografische verdeling (29-02-2020)

17,4 %
Verenigde Staten
12,7 %
Verenigd Koninkrijk
8,9 %
Japan
8,7 %
Korea
8,3 %
Frankrijk
7,9 %
Nederland
4,2 %
Hong Kong
4,1 %
Finland
2,9 %
Zweden
2,7 %
Luxemburg
2,4 %
Italië
2,2 %
Ierland
2,0 %
Cayman Islands
2,0 %
Zwitserland
1,9 %
Rusland
1,9 %
Duitsland
1,8 %
Portugal
1,7 %
Canada
1,1 %
Filipijnen
1,0 %
België
0,8 %
Bermuda
2,5 %
Overig
0,9 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (29-02-2020)

3,4 %
Cardinal Health
3,3 %
Capital One Financial
2,9 %
LyondellBasell Industries
2,9 %
ING Groep
2,5 %
Samsung Electronics
2,5 %
Gilead Sciences
2,5 %
John Wood
2,4 %
MS&AD Insurance Group
2,4 %
Engie
2,4 %
Enel
Totaal
27,1 %

Sectorverdeling (29-02-2020)

13,5 %
Banken
12,4 %
Industr. Goederen & Diensten
8,2 %
Grond- & Hulpstoffen
7,4 %
Telecommunicatie
7,1 %
Pers. & Huish. Goederen
7,1 %
Olie & Gas
6,9 %
Autos & Onderdelen
6,3 %
Verzekeringen
4,8 %
Nutsbedrijven
4,0 %
Detailhandel
3,5 %
Technologie
3,4 %
Gezondheidszorg
2,5 %
Chemie
2,5 %
Wereldwijd
2,4 %
Constructie & Materialen
2,0 %
Hong Kong
1,9 %
Reizen & Vrije Tijd
1,7 %
Media
0,9 %
Geldmarkt Beleggingsinst
0,8 %
Voeding & Drank
0,9 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,70 %
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0,91 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
I i
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
MSCI World Value Net Total Return USD Index
Beleggingsstrategie
Overig
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
10-07-2018
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 50.000, vervolginschrijvingen € 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Daily
ISIN i
LU1813857742
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.