Kempen (Lux) Global Value Fund Class BN

Profiel

Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global Value Fund (het Fonds) biedt beleggers de mogelijkheid om te beleggen in een actief en professioneel beheerde portefeuille van beursgenoteerde ondernemingen die wereldwijd handelen tegen een korting op hun (beoordeelde) intrinsieke waarde.

De primaire doelstelling van het Fonds is om op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en nettodividenden, te realiseren dan de MSCI World Value Net Total Return USD Index. Deze aandelenklasse is nog niet actief en daarom zijn er geen historische gegevens beschikbaar. Voor inzicht in historische rendementen van het fonds verwijzen we u naar de rendementen van de AN-klasse (enig verschil is dat deze klasse geen dividend uitkeert).

Klik voor informatie over de AN-klasse hier.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Joost de Graaf, Dimitri Willems, Luc Plouvier, Marius Bakker

Rendement per 30-06-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2021

Slide to see more
  Fonds
Dit jaar 0,0 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 12,52 M 30-06-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 0,00 M
Omloopsnelheid
76,03 %
Het omloopsnelheidcijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geüpdatet.

Beleggingskarakteristieken per 30-06-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 57
Dividendrendement i 3,10 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 40.119 M
K/W-verhouding i 9,53
Active share i 97,24 %

Ontwikkelingen per 30-06-2021

Voor het Fonds was juni een moeilijke maand. Doordat waardeaandelen in juni duidelijk achterbleven, moest het Fonds terrein prijsgeven ten opzichte van de benchmark (MSCI World Index). De sterkst presterende sector binnen de portefeuille was gezondheidszorg, terwijl de energiesector ondermaats presteerde. De underperformance versus de benchmark kan grotendeels worden toegeschreven aan de aandelenselectie, maar ook de sectorallocatie pakte in de afgelopen maand negatief uit. De sector met het beste relatief rendement was gezondheidszorg, waar Merck en Gilead Sciences het goed deden. Het slechtste relatief rendement kwam op het conto van de IT-sector. Het Fonds is onderwogen in deze sector, terwijl deze in de afgelopen maand duidelijk in trek was bij beleggers.

Een van de uitblinkers in de portefeuille in juni was de Finse industriële onderneming Wärtsilä, wereldleider in scheepsmotoren en kleinere elektricitetscentrales. De onderneming behaalde beter dan verwachte resultaten over het eerste kwartaal, gesteund door meevallende orderontvangsten en tekenen van verbetering in trends op belangrijke eindmarkten. Het management liet zich voorzichtig optimistisch uit over de vooruitzichten voor de onderneming. Een ander positief punt dat we bij Wärtsilä signaleren, is de sterke ESG-focus bij de aansturing van de bedrijfsactiviteiten. Dit vermindert volgens ons het totale risico waaraan de onderneming blootstaat. Om deze reden verlagen wij de door ons gehanteerde kapitaalkostenvoet en is er sprake van positieve ESG-waarde in onze waarderingsmethodologie. Naar onze mening is er voor Wärtsilä een belangrijke rol weggelegd in zowel de beperking van de CO2-uitstoot in de scheepvaartsector als de transitie naar een volledig duurzame energietoekomst. Het aandeel steeg in juni met 13%.

Een aandeel dat het portefeuillerendement drukte, was Galp Energia dat 10% moest inleveren. Deze onderneming heeft door een reeks grote olie- en gasvondsten voor de kust van Brazilië (Santos Basin diepwaterbekken) en Mozambique een transformatie ondergaan. Verder heeft Galp downstreambelangen in Portugal en Spanje, een onderneming voor de levering en distributie van aardgas en belangen in elektriciteitsproductiebedrijven. Op de onlangs gehouden beleggersdag zette Galp haar groeiambities uiteen. Voor beleggers waren de geschetste groeiperspectieven teleurstellend. Wat ons wel aanspreekt, is de doelstelling dat de uitstoot als gevolg van bedrijfsactiviteiten in 2030 met 40% moet zijn verminderd ten opzichte van het niveau van 2017 en in 2050 nihil moet zijn. Het dividendrendement bedraagt circa 5,7%. Dit lijkt ons houdbaar, vooral gezien de nu hoge olieprijzen.

In juni hebben we een aantal wijzigingen in onze portefeuille aangebracht. De posities in Sino Land, Bridgestone en Swatch zijn volledig verkocht. Na een sterke koersstijging boden Bridgestone en Swatch geen opwaarts potentieel meer. We hebben twee nieuwe namen aan de portefeuille toegevoegd, Valeo en Sun Hung Kai. De opmerkelijkste nieuwe belegging is Valeo. Deze Franse onderneming ontwerpt en produceert onderdelen voor autofabrikanten wereldwijd. We zijn om twee redenen enthousiast over dit aandeel. Ten eerste zal Valeo baat hebben bij het herstel van de marktvolumes, die door de covid-19-pandemie waren gedrukt. Ten tweede zal Valeo in toenemende mate profiteren van innovatieve technologieën zoals elektrificatie en autonoom rijden. Uitgaande van bescheiden aannames denken we dat het aandeel ondergewaardeerd is. Door de impact van de covid-19-crisis zag Valeo zich in 2020 genoodzaakt om het dividend te verlagen. Verwacht wordt dat Valeo het dividend weer gaat verhogen, waardoor het dividendrendement in 2022 vermoedelijk op 3,6% uitkomt. Sun Hung Kai wordt vanuit waarderingsperpectief als een aantrekkelijker aandeel beschouwd dan Sino Land. Onze positie n LG Corp hebben we uitgebreid. Ondanks de sterke koersperformance is het aandeel naar onze mening nog steeds ondergewaardeerd.

In ons beleggingsproces besteden we veel tijd aan de analyse van de winstgevendheid door de cyclus heen. Dit winstpotentieel bepaalt namelijk de kasstromen die wij als langetermijnaandeelhouder zullen ontvangen. Een onderneming kan aantrekkelijk gewaardeerd lijken op basis van de koers/winstverhouding of een andere ratio. Wanneer marges en/of omzet echter hoog zijn, biedt dit slechts beperkte informatie over het toekomstige rendement van een belegging. In een goed gespreide portefeuille zullen er altijd individuele namen zijn die in positieve of negatieve zin verrassen. Naar onze overtuiging levert een waardeproces op basis van bottom-up aandelenselectie meer winnaars dan verliezers op. Wij blijven onze aankopen baseren op de intrinsieke waarde en nemen bij de aandelenselectie een veiligheidsmarge in acht. Wij hebben er vertrouwen in dat de portefeuille voor de komende 3-5 jaar een aantrekkelijk risico/rendementsprofiel biedt.

Al met al biedt de huidige marktomgeving mogelijkheden om tegen gunstige waarderingen een goed gespreide portefeuille met een robuust winstgenererend vermogen op te bouwen. Daarnaast zijn ESG-factoren (op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur) volledig in ons beleggingsproces gei¨ntegreerd.

Deze aandelenklasse is nog niet actief en daarom zijn er geen historische gegevens beschikbaar. Voor inzicht in historische rendementen van het fonds verwijzen we u naar de rendementen van de AN-klasse (enig verschil is dat deze klasse geen dividend uitkeert). Klik voor informatie over de AN-klasse hier.

Rendement per 30-06-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2021

Slide to see more
  Fonds
Dit jaar 0,0 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more

Top 5 hoogste bijdrage (30-06-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Wartsila OYJ 0,29 % 13,26 %
Merck & Co 0,20 % 11,31 %
DeNa 0,20 % 9,83 %
Primax Electronics 0,19 % 9,65 %
Gilead Sciences 0,16 % 8,51 %

Top 5 laagste bijdrage (30-06-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
AIB Group -0,21 % -20,33 %
Aercap -0,21 % -10,51 %
Wood Group -0,21 % -10,46 %
Galp Energia -0,20 % -10,10 %
Engie -0,15 % -4,93 %

Geografische verdeling (30-06-2021)

17,7 %
Verenigde Staten
13,4 %
Frankrijk
8,6 %
Nederland
8,0 %
Korea
7,9 %
Japan
7,9 %
Verenigd Koninkrijk
4,2 %
Finland
3,0 %
Hong Kong
2,9 %
België
2,2 %
Taiwan
2,2 %
Duitsland
2,2 %
Rusland
2,1 %
Canada
2,0 %
Bermuda
2,0 %
Italië
1,9 %
Luxemburg
1,9 %
Portugal
1,1 %
Zuid-Afrika
1,0 %
Cash
1,0 %
Ierland
1,0 %
Cayman Islands
0,9 %
Spanje
0,9 %
Griekenland
4,0 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-06-2021)

3,0 %
ING Groep
2,9 %
Danone
2,8 %
Engie
2,2 %
Nokia
2,2 %
DeNa
2,2 %
Primax Electronics
2,2 %
Bayerische Motoren Werke
2,2 %
PhosAgro GDR
2,1 %
John Wood
2,1 %
Western Forest Products
Totaal
23,9 %

Sectorverdeling (30-06-2021)

9,9 %
Autos & Onderdelen
9,7 %
Industr. Goederen & Diensten
8,9 %
Verzekeringen
8,4 %
Technologie
8,0 %
Telecommunicatie
7,8 %
Banken
6,9 %
Voeding & Drank
6,1 %
Grond- & Hulpstoffen
6,0 %
Gezondheidszorg
4,9 %
Olie & Gas
4,8 %
Constructie & Materialen
4,8 %
Nutsbedrijven
2,1 %
Wereldwijd
2,0 %
Chemie
2,0 %
Media
1,9 %
Detailhandel
1,9 %
Vastgoed
1,9 %
Europa
1,0 %
Pers. & Huish. Goederen
1,0 %
Overig
Totaal
100 %

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,750 %
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
1.00%

Overige kosten

Slide to see more

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
BN i
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Benchmark i
MSCI World Value Net Total Return USD Index
Beleggingsstrategie
Overig
Universum
Aandelen wereldwijd
Vestigingsland
Luxemburg
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Eerste inschrijving: € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
dagelijks
ISIN i
LU1813857668

Visie en missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu-, sociale en goverancekwesties (ESG) heeft.

Â

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.
  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.
  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.
  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

Klimaatverandering

Kempen vindt als langetermijnbelegger dat klimaatverandering een systemisch risico vormt voor de economie, de maatschappij en het milieu. We willen in onze beleggingsportefeuilles dan ook rekening houden met de risico’s en kansen van klimaatverandering in de komende decennia. Daarom hebben we een commitment afgegeven voor de lange termijn (2050), een ambitie geformuleerd voor de middellange termijn (2030) en doelstellingen vastgelegd voor de korte termijn (2025).

  • 2050: klimaatneutrale beleggingsportefeuilles  Â
  • 2030: beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord  Â
  • 2025: beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord[1]

Â

Hier vindt u het klimaatveranderingsbeleid van Kempen (onder de klimaatveranderingsbeleid).

Â

[1] De CO2e-intensiteit fungeert als ijkpunt op het transitiepad naar een netto-nul-uitstoot. Voor ons is de richting belangrijker dan de snelheid waarmee de CO2e-uitstoot gereduceerd wordt. De feitelijke reductie kan daardoor afwijken van de voorgenomen gemiddelde trendlijn. Het traject wordt afgeleid van het reductiepad van de EU-benchmarks.

Â

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het ESG-beleid van Kempen is voor de drie relevante pijlers – uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap – volledig in het beleggingsproces van ons fonds ingebed.

Â

1. Uitsluiting

Het fonds past het duidelijke en transparante raamwerk toe dat Kempen voor de uitsluiting van beleggingen heeft ontwikkeld. Op grond van dit raamwerk sluit het fonds momenteel ondernemingen uit die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens en tabak. Tevens uitgesloten zijn bedrijven die zich uitsluitend toeleggen op de winning van steenkool of de ontginning van teerzanden omdat aan deze activiteiten nadelige gevolgen voor klimaatverandering verbonden zijn. Verder worden ondernemingen vermeden die structureel de ESG-criteria schenden en geen bereidheid tot verbetering tonen. In totaal zijn 177 ondernemingen uitgesloten uit het wereldwijde aandelenuniversum van het fonds.

Â

2. ESG-integratie

ESG-criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces. Doel is materiële ESG-kwesties in onze fundamentele analyse mee te nemen. Op het gebied van klimaatverandering geven we de voorkeur aan beleggingen in ondernemingen die risico’s en kansen van klimaatverandering in hun organisatie inbedden en de weg weten in te slaan naar een economie met een lage CO2e-uitstoot. Dit houdt in dat portefeuillemanagers een diepgaande analyse van ESG-gegevens en materiële ESG-risico’s uitvoeren en de uitkomsten daarvan verwerken in de aannames die ze hanteren voor hun waarderingen. De grafiek aan de rechterkant laat bijvoorbeeld zien dat de ESG-impact onderdeel uitmaakt van ons Earnings Power Value (EPV) waarderingsmodel.

Â

3. Actief aandeelhouderschap

Ons fonds ziet engagement als een instrument om onze invloed als aandeelhouder aan te wenden. We willen zo de ondernemingen waarin we beleggen, stimuleren om hun beleid en praktijken voor specifieke ESG-kwesties te verbeteren. Op het gebied van klimaatverandering volgen we niet alleen een generieke benadering, maar ook een sectorspecifieke aanpak die gericht is op de sectoren met de grootste CO2e-uitstoot  (olie en gas, nutsvoorzieningen). Daarbinnen richten wij ons op de bedrijven en sub-sectoren met de hoogste CO2e-intensiteit. Zij nemen het grootste deel van de wereldwijde CO2e-uitstoot voor hun rekening. Succesvol engagement vermindert het ESG-risico en helpt waarde te ontsluiten in het belang van onze klanten. In 2018 hebben we met meer dan 200 ondernemingen contact gehad en hebben we op 104 aandeelhoudersvergaderingen onze stem uitgebracht.

Â

We sturen de meeste bedrijven waarin we beleggen, een welkomstbrief waarin we onze belangrijkste beleggingsprincipes uiteenzetten. Verder leggen we in deze brief uit waarom we hebben besloten om een belang in de onderneming te nemen en wat onze verwachtingen voor de lange termijn zijn op ESG- en andere gebieden.

Â

Ons fonds gelooft ook in de kracht van collectief engagement. Door met andere beleggers en fondsmanagers samen te werken kunnen we de effectiviteit van onze engagementactiviteiten vergroten. Zo hebben we in 2018 deelgenomen aan de CIO Exchange Collaboration on Energy Transition en spelen we de laatste jaren een actieve rol in het Climate Action 100+-initiatief.

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:

Â

--------------------------

* Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI ESG Research
Screening MSCI ESG Research
UN global impact
Bron nl
disclaimer nl