Kempen (Lux) Global Value Fund - Class AN

Profiel

Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global Value Fund (het Fonds) biedt beleggers de mogelijkheid om te beleggen in een actief en professioneel beheerde portefeuille van beursgenoteerde ondernemingen die wereldwijd handelen tegen een korting op hun (beoordeelde) intrinsieke waarde.

De primaire doelstelling van het Fonds is om op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en nettodividenden, te realiseren dan de MSCI World Value Net Total Return USD Index.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Joost de Graaf, Dimitri Willems, Luc Plouvier

Rendement per 30-06-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 4,1 % 4,0 %
3 maanden 0,2 % 1,1 %
Dit jaar 9,3 % 13,4 %
2018 -9,9 % -7,4 %
1 jaar (op jaarbasis) -1,5 % 5,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i -1,5 % 5,0 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 6,00 M 30-06-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 1,08 M 30-06-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
44.094 30-06-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 24,52 19-07-2019

Beleggingskarakteristieken per 30-06-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 58
Dividendrendement i 4,12 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 26.755 M
K/W-verhouding i 9,62
Active share i 97,26 %
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Marktontwikkelingen per 30-06-2019

Het Fonds liet in juni een forse opmars zien en won per saldo meer dan 4%. Hiermee hield het Fonds gelijke tred met de benchmark, de MSCI World Value Total Return Net Index. Op YTD-basis heeft het fonds een rendement van bijna 10% geboekt, maar blijft daarmee achter bij de benchmark.

De markt kreeg in juni een opsteker toen de Amerikaanse centrale bank op een renteverlaging in de nabije toekomst hintte. Iedere sector sloot de maand met een positief rendement af, waarbij basismaterialen en informatietechnologie aan kop gingen.

AerCap Holdings, Ferrexpo en Hennes & Maurits waren deze maand de uitblinkers in de portefeuille. Aercap is de grootste leasemaatschappij voor vliegtuigen in de wereld. Het bedrijf kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma van USD 200 miljoen aan. IJzerertsproducent Ferrexpo kwam met een optimistisch tussentijds bericht. Het bedrijf rekent op een aanzienlijk hogere EBITDA over de eerste helft van het jaar. Ondertussen bereikte de ijzerertsprijs in juni het hoogste niveau in vijf jaar tijd. De Zweedse kledingwinkelketen Hennes & Maurits boekte vooruitgang met een herstructurering en meldde een sterke start van het derde kwartaal van het boekjaar (circa 12% hogere verkopen in juni). Tot voor kort maakten beleggers zich nog zorgen over de hoge voorraden bij H&M, maar ook op dat gebied is verbetering zichtbaar.

Antero Resources, Leopalace21 en Hachijuni Bank behoorden in juni tot de zwakst presterende aandelen in de portefeuille. Er was geen specifiek nieuws over exploratie- en productiemaatschappij Antero. Wel blijft de aardgasprijs in de VS onder druk staan. Alhoewel de onderneming een deel van de productie tegen hogere prijzen heeft gehedged en ook aanzienlijke belangen heeft in aardgascondensaat (NGL), drukt de zwakkere gasprijs toch op de aandelenkoers. Het Japanse Leopalace21 bouwt en verhuurt appartementen. Problemen bij een reeks appartementen leiden tot extra kosten en een lagere bezettingsgraad. Dit alles heeft een volatiele koersperformance tot gevolg (in mei steeg de koers met bijna 70%). De Japanse regionale bank Hachijuni Bank daalde in juni in koers zonder bedrijfsspecifiek nieuws.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-06-2019

Nadat het Fonds in mei enkele transacties had uitgevoerd, vonden er in juni geen wijzigingen in de portefeuille plaats.

Het Fonds heeft als doelstelling om te beleggen in een wereldwijde portefeuille van beursgenoteerde ondernemingen waarvan de koers onder de intrinsieke waarde ligt. De focus ligt daarbij op een sterke waardediscipline, een goede kasstroomgeneratie en een rationele kapitaalallocatie. De fundamentele waarde van een onderneming wordt conservatief ingeschat en de aankoopkoers dient voldoende ver onder de intrinsieke waarde te liggen om een veiligheidsmarge voor eventuele fouten te bieden. Het Fonds beziet het rationele beleggingsproces door de bril van een ondernemer. In het verleden presteerde de waardestijl op de lange termijn beter dan de groeistijl. De laatste tijd is waarde echter ongekend lang bij groei achtergebleven. Wij geloven in een terugkeer naar historische trendniveaus (mean reversion) en menen dat waardebeleggen aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden voor de toekomst biedt.

Naar onze overtuiging zijn de waarderingen op de wereldwijde aandelenmarkten per saldo aan de hoge kant. Op de Europese en opkomende markten zien we in bepaalde segmenten nog wel aantrekkelijk gewaardeerde beleggingsmogelijkheden. De Noord-Amerikaanse markt is vrij duur. Een onderneming kan aantrekkelijk gewaardeerd lijken op basis van de koers/winstverhouding of een andere ratio. Wanneer marges en/of omzet echter hoog zijn, biedt dit slechts beperkte informatie over de toekomstige rendementsverwachting van een belegging. In ons beleggingsproces steken we veel tijd in nader inzicht in de winstgevendheid gedurende een gehele cyclus. Dit winstpotentieel bepaalt namelijk de kasstromen die wij als langetermijnaandeelhouder zullen ontvangen.

We trachten ondernemingen te vinden met een aandelenkoers die onder de door ons geschatte intrinsieke waarde ligt. We baseren onze schattingen op het Earnings Power Value (EPV)-raamwerk van de Columbia Business School. Met behulp van de EPV kunnen we drie waarderingscomponenten onderscheiden: de waarde van de activa, het winstgenererend vermogen en de waarde van het groeipotentieel. Dit raamwerk helpt ons om beter te analyseren waar we voor betalen en geeft inzicht of een aandeel een veiligheidsmarge biedt. Daarnaast zijn ESG-factoren (op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur) volledig in ons beleggingsproces geïntegreerd.
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 30-06-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 4,1 % 4,0 %
3 maanden 0,2 % 1,1 %
Dit jaar 9,3 % 13,4 %
2018 -9,9 % -7,4 %
1 jaar (op jaarbasis) -1,5 % 5,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i -1,5 % 5,0 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Geografische verdeling (30-06-2019)

16,8 %
Verenigde Staten
13,4 %
Verenigd Koninkrijk
11,9 %
Nederland
9,4 %
Japan
6,2 %
Frankrijk
6,1 %
Korea
4,3 %
Zwitserland
4,1 %
Rusland
4,0 %
Canada
2,6 %
Luxemburg
2,2 %
Italië
2,0 %
Denemarken
1,9 %
Zweden
1,9 %
Bermuda
1,9 %
Finland
1,8 %
Portugal
1,7 %
Cayman Islands
1,6 %
Duitsland
1,0 %
Hong Kong
0,9 %
België
1,9 %
Overig
2,2 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-06-2019)

3,4 %
Aercap
3,1 %
ING Groep
3,0 %
Capital One Financial
2,8 %
Cardinal Health
2,3 %
WestJet Airlines
2,2 %
Citigroup
2,2 %
Enel
2,2 %
Swatch
2,1 %
John Wood Group
2,1 %
Roche Holding
Totaal
25,6 %

Sectorverdeling (30-06-2019)

12,2 %
Banken
11,6 %
Industr. Goederen & Diensten
9,1 %
Olie & Gas
7,4 %
Grond- & Hulpstoffen
7,3 %
Verzekeringen
6,1 %
Telecommunicatie
6,1 %
Constructie & Materialen
5,6 %
Autos & Onderdelen
5,0 %
Gezondheidszorg
4,7 %
Pers. & Huish. Goederen
4,6 %
Detailhandel
4,3 %
Reizen & Vrije Tijd
3,0 %
Nutsbedrijven
2,9 %
Media
2,1 %
Chemie
1,1 %
Technologie
1,1 %
Geldmarkt Beleggingsinst
1,0 %
Hong Kong
1,0 %
Voeding & Drank
0,9 %
Financiele Dienstverlening
0,7 %
Japan
2,2 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,75 %
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
1,00 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
AN i
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
MSCI World Value Net Total Return USD Index
Beleggingsstrategie
Overig
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
26-06-2018
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Luxemburg, Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU1813857585
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.