Kempen (Lux) Global Value Fund - Class AN

Profiel

Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global Value Fund (het Fonds) biedt beleggers de mogelijkheid om te beleggen in een actief en professioneel beheerde portefeuille van beursgenoteerde ondernemingen die wereldwijd handelen tegen een korting op hun (beoordeelde) intrinsieke waarde.

De primaire doelstelling van het Fonds is om op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en nettodividenden, te realiseren dan de MSCI World Value Net Total Return USD Index.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Joost de Graaf, Dimitri Willems, Luc Plouvier, Marius Bakker

Rendement per 31-12-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 4,3 % 1,2 %
3 maanden 20,3 % 10,9 %
Dit jaar -9,9 % -9,3 %
2018 -9,9 % -7,4 %
2019 16,8 % 24,0 %
1 jaar (op jaarbasis) -9,9 % -9,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i -2,1 % 1,6 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 7,85 M 31-12-2020
Omvang aandelenklasse
EUR 0,87 M 31-12-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
36.631 31-12-2020
Intrinsieke waarde i
EUR 25,18 18-01-2021
Omloopsnelheid
76,03 %
Het omloopsnelheidcijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geüpdatet.

Beleggingskarakteristieken per 31-12-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 55
Dividendrendement i 3,93 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 33.132 M
K/W-verhouding i 12,01
Active share i 97,96 %
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Ontwikkelingen per 31-12-2020

Na de zeer sterke maand november, een van de beste maanden in de historie van het Fonds, volgde een meer gematigde, maar opnieuw vrij positieve performance in december. De relatieve performance, ten opzichte van de MSCI TR Net Value World Index, was eveneens goed. Mede hierdoor wist het Fonds over heel 2020 gelijke tred te houden met de benchmark.

Terwijl veel landen nieuwe lockdownmaatregelen moesten aankondigen, bleven de wereldwijde aandelenmarkten optimistisch gestemd omdat inmiddels ook de eerste coronavaccins werden toegediend. Veel bekende indices bereikten in december nieuwe recordniveaus. Er was niet veel bedrijfsnieuws in de rustige decembermaand.

Het Fonds bleef het grootste deel van 2020 achter bij de benchmark, maar wist dit in een zeer sterk vierde kwartaal weer vrijwel goed te maken. Gedurende het grootste deel van het jaar was binnen het universum van waardeaandelen als trend zichtbaar dat de duurdere aandelen aanzienlijk beter presteerden. Dit was een bron van tegenwind voor de strategie. In het tweede en derde kwartaal werd deze trend minder uitgesproken en vanaf eind september zagen we juist dat de aantrekkelijker gewaardeerde ondernemingen beter presteerden. De waarderingsverschillen blijven echter groot in de markt, waardoor nog steeds goede kansen voor stockpickers ontstaan.

De afgelopen maand hebben we onze posities verkleind in namen die in eerdere maanden goed hadden gepresteerd, zoals Ferrexpo, Arcelor Mittal en LG Corp. De bestaande posities in Unilever en Galp zijn vergroot. De positie in Redwood is geheel verkocht en Unipol Gruppo is als nieuwe naam toegevoegd. Deze Italiaanse verzekeraar heeft een belang van 85% in Unipol-Sai, dat marktleider is op de Italiaanse markt voor schadeverzekeringen met een marktaandeel van circa 21%. Deze goed geleide middelgrote verzekeraar heeft een sterke solvabiliteitspositie en een distributienetwerk met 30.000 agenten dat een Unipol-Sai een duidelijk concurrentievoordeel verschaft. Het aandeel Unipol is aantrekkelijk gewaardeerd op basis van ons EPV-model.

De drie portefeuillenamen die in december het sterkst presteerden, kwamen alle drie uit de sector basismaterialen: Ferrexpo, Western Forest en Arcelor Mittal. Ferrexpo profiteert van een krappe markt voor ijzererts. De aandelenkoers is in 2020 bijna verdubbeld, waarna ons waarderingsmodel niet veel opwaarts potentieel meer bood. (Zoals eerder vermeld, is de positie daarna verkleind.) Western Forest heeft zeer goed gepresteerd vanaf het dieptepunt in maart. De eindmarkt trok weer aan, waarna krap aanbod tot hogere prijzen voor timmerhout leidde. Het aandeel blijft zeer aantrekkelijk gewaardeerd. Arcelor Mittal rapporteerde gedurende het jaar steeds betere kwartaalresultaten. Inmiddels is de schuldafbouwdoelstelling gerealiseerd, wat de weg vrijmaakt voor hogere uitkeringen aan aandeelhouders. Bij de bekendmaking van de jaarresultaten zal Arcelor ook meer gaan vertellen over de kostenbesparingsplannen en de afgeronde verkoop van de Amerikaanse activiteiten. De positie in Arcelor is eveneens verkleind.

Portefeuillenamen die in december zwakker presteerden, waren CNOOC, ING Group en Texhong. De Chinese oliemaatschappij CNOOC is onverwacht door de Trump-regering op de zwarte lijst gezet. Naar verluidt zou CNOOC banden onderhouden met het Chinese leger. Amerikaanse beleggers mogen niet beleggen of handelen in effecten van CNOOC en nog 34 andere Chinese ondernemingen. Dit heeft echter geen gevolgen voor de onderliggende bedrijfsvoering van CNOOC. ING Group ging gebukt onder een zwak sentiment voor banken in december. Het is nog steeds onduidelijkheid of de ECB in 2021 weerdividenduitkering toestaat. Aan de zwakkere maand voor de Chinese garenproducent Texhong lag geen bedrijfsspecifiek nieuws ten grondslag.

De marktvoorkeur ging het grootste deel van het jaar uit naar aandelen die op de korte termijn een hoge winstvoorspelbaarheid bieden. Aandelen die op de korte termijn met onzekerheden kampen werden gemeden, ondanks het langetermijnpotentieel dat zij bieden. Gezien de onzekere vooruitzichten is die kortetermijnfocus ten dele zeker gerechtvaardigd. Dit heeft echter tot een grote waarderingskloof in de markt geleid die ook na de rally in november 2020 nog bestaat. Terwijl sommige aandelen voor perfectie geprijsd lijken (alle mogelijke positieve scenario’s zijn al ingeprijsd), lijkt bij andere aandelen juist al het slechte nieuws in de koers verdisconteerd te zijn. Wij beamen dat sommige ‘kwaliteitsondernemingen’ zeer aantrekkelijke langetermijnbeleggingen kunnen zijn. Wij hebben de afgelopen jaren aardig wat van deze bedrijven in portefeuille gehad. Echter, zelfs de beste onderneming kan volgens ons niet op elk koersniveau als een geweldige belegging worden beschouwd. Voorts begint de markt tekenen van irrationele uitbundigheid te vertonen. Hierbij lijkt de terugkeer van de particuliere belegger een rol te spelen, samen met vrees onder beleggers om de boot te missen. Na een succesvol decennium voor technologiegedreven ondernemingen treden nu de zogenaamde ‘concept stocks’ op de voorgrond: ondernemingen die niet veel meer dan een bedrijfsplan hebben, maar die gewaardeerd worden alsof zij zeer succesvol in luttele jaren met bijna 100% zekerheid een nieuwe markt kunnen creëren en veroveren.

In ons beleggingsproces besteden we veel tijd aan de analyse van de winstgevendheid door de cyclus heen. Dit winstpotentieel bepaalt namelijk de kasstromen die wij als langetermijnaandeelhouder zullen ontvangen. Een onderneming kan aantrekkelijk gewaardeerd lijken op basis van de koers/winstverhouding of een andere multiple. Wanneer marges en/of omzet echter hoog zijn, biedt dit slechts beperkte informatie over de toekomstige rendementsverwachting van een belegging. In een breedgespreide portefeuille zullen er altijd individuele namen zijn die mee- of tegenvallers bekendmaken. Naar onze overtuiging leidt een waardeproces op basis van bottom-up aandelenselectie tot meer winnaars dan verliezers. Wij blijven onze aankopen baseren op de intrinsieke waarde en houden bij de aandelenselectie een veiligheidsmarge in acht. Wij hebben er echter vertrouwen in dat de portefeuille voor de komende 3-5 jaar een aantrekkelijk risico/rendementsprofiel zal bieden. We blijven ons beleggingsproces nauwgezet uitvoeren. Zoals bij iedere noodsituatie het geval is, draagt ook de huidige crisis aantrekkelijke nieuwe kansen aan. We hebben al een aantal nieuwe aantrekkelijke ondernemingen aan de portefeuille toegevoegd en we hebben er vertrouwen in dat we er nog meer zullen vinden.

De absolute waardering van de strategie blijft aanlokkelijk. Al met al biedt de huidige omgeving uitstekende mogelijkheden om tegen een aantrekkelijke waardering een breedgespreide portefeuille met een degelijk winstgenererend vermogen aan te schaffen. Daarbij zijn ESG-factoren (op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur) volledig in ons beleggingsproces geïntegreerd.

Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 31-12-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 4,3 % 1,2 %
3 maanden 20,3 % 10,9 %
Dit jaar -9,9 % -9,3 %
2018 -9,9 % -7,4 %
2019 16,8 % 24,0 %
1 jaar (op jaarbasis) -9,9 % -9,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i -2,1 % 1,6 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Top 5 hoogste bijdrage (31-12-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Ferrexpo 0,77 % 33,10 %
Western Forest Products 0,69 % 32,59 %
ArcelorMittal 0,52 % 23,00 %
Samsung Electronics 0,49 % 21,48 %
Aercap 0,39 % 21,22 %

Top 5 laagste bijdrage (31-12-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
CNOOC -0,21 % -13,67 %
ING Groep -0,17 % -6,53 %
Texhong Textile -0,13 % -9,09 %
Nokia -0,10 % -5,87 %
Gilead Sciences -0,10 % -5,05 %

Geografische verdeling (31-12-2020)

17,1 %
Verenigde Staten
12,0 %
Frankrijk
8,9 %
Nederland
8,6 %
Japan
8,0 %
Korea
8,0 %
Verenigd Koninkrijk
3,6 %
Finland
2,8 %
Canada
2,7 %
Hong Kong
2,2 %
Duitsland
2,2 %
Bermuda
2,2 %
Ierland
2,1 %
Zwitserland
2,0 %
Italië
2,0 %
Luxemburg
1,9 %
Portugal
1,7 %
Taiwan
1,6 %
Rusland
1,3 %
Cayman Islands
1,2 %
Cash
1,1 %
Spanje
1,0 %
Zweden
0,9 %
Filipijnen
0,8 %
België
4,1 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-12-2020)

3,1 %
Engie
3,1 %
Danone
2,8 %
Western Forest Products
2,7 %
Samsung Electronics
2,6 %
ING Groep
2,4 %
SK Telecom (US)
2,2 %
Bayerische Motoren Werke
2,2 %
First Pacific
2,2 %
AIB Group
2,2 %
AerCap
Totaal
25,4 %

Sectorverdeling (31-12-2020)

11,3 %
Banken
10,0 %
Industr. Goederen & Diensten
8,4 %
Autos & Onderdelen
8,1 %
Verzekeringen
7,7 %
Grond- & Hulpstoffen
7,3 %
Voeding & Drank
6,8 %
Telecommunicatie
6,6 %
Technologie
5,3 %
Olie & Gas
4,9 %
Detailhandel
4,7 %
Nutsbedrijven
3,6 %
Gezondheidszorg
3,6 %
Constructie & Materialen
3,4 %
Pers. & Huish. Goederen
2,0 %
Media
2,0 %
Wereldwijd
1,9 %
Chemie
1,4 %
Hong Kong
1,2 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,75 %
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
1,00 %

Overige kosten

Slide to see more
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
AN i
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
MSCI World Value Net Total Return USD Index
Beleggingsstrategie
Overig
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
10-07-2018
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU1813857585
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.