Kempen (Lux) Global Value Fund - Class AN

Profiel

Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global Value Fund (het Fonds) biedt beleggers de mogelijkheid om te beleggen in een actief en professioneel beheerde portefeuille van beursgenoteerde ondernemingen die wereldwijd handelen tegen een korting op hun (beoordeelde) intrinsieke waarde.

De primaire doelstelling van het Fonds is om op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en nettodividenden, te realiseren dan de MSCI World Value Net Total Return USD Index.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Joost de Graaf, Dimitri Willems, Luc Plouvier, Marius Bakker

Rendement per 31-03-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 8,3 % 9,2 %
3 maanden 20,8 % 14,1 %
Dit jaar 20,8 % 14,1 %
2018 -9,9 % -7,4 %
2019 16,8 % 24,0 %
2020 -9,9 % -9,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 64,7 % 38,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,1 % 6,5 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 10,62 M 31-03-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 2,18 M 31-03-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
76.572 31-03-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 28,94 16-04-2021
Omloopsnelheid
76,03 %
Het omloopsnelheidcijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geüpdatet.

Beleggingskarakteristieken per 31-03-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 56
Dividendrendement i 2,86 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 40.089 M
K/W-verhouding i 10,66
Active share i 97,09 %
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Ontwikkelingen per 31-03-2021

In de eerste drie maanden van 2021 hield het positieve sentiment op de financiële markten aan en bleven beleggers hun aandacht verleggen naar waardeaandelen. Het Fonds heeft tot dusverre geprofiteerd van deze trends die in november 2020, na de aankondiging van een werkend covid-19-vaccin, werden ingezet. Maart was opnieuw een maand waarin het Fonds een sterke absolute performance realiseerde. Na vijf maanden met een duidelijke outperformance ten opzichte van de MSCI TR Net Value World Index, hield het Fonds in maart gelijke tred met deze benchmark. Beleggers bleven optimistisch over economische normalisatie in de loop van het jaar, nu steeds meer mensen met een coronavaccin worden ingeënt. Dit ondanks het negatieve nieuws voor de korte termijn dat diverse Europese landen nieuwe lockdownmaatregelen moesten afkondigen vanwege een oplopend aantal besmettingen. Een andere trend die de aandelenmarkten steun biedt, is het groeiende aantal retailbeleggers dat is begonnen met beleggen. Redenen hiervoor zijn het gebrek aan rendementsalternatieven en mogelijkheden om geld aan andere zaken te besteden tijdens de covid-19-crisis.

We hebben in maart onze posities verkleind in diverse namen die vanaf begin 2021 goed hadden gepresteerd, zoals Tapestry, Capital One Financial en AIB. Vergroot zijn onze belangen in achtergebleven namen zoals Merck, Gilead en Samsung. Geheel verkocht is onze positie in Customer Bancorp, nadat de aandelenkoers sinds september 2020 meer dan verdrievoudigd was. Customer Bancorp heeft de divisie BankMobile succesvol afgesplitst. Analisten kunnen de bank nu makkelijker modelleren en doorgronden. De aandelenkoers kreeg hierdoor een impuls en lag recentelijk zelfs iets boven de boekwaarde. We hebben ook twee nieuwe posities toegevoegd, in GBL en Cisco. GBL is een houdstermaatschappij waarvan de aandelenkoers 25% onder de waarde van de onderliggende beleggingen lag (Adidas, Pernod Ricard, SGS en Lafarge Holcim). Deze ‘discount’ was opgelopen ten opzichte van het langetermijngemiddelde en hierdoor ontstond een aantrekkelijk instapniveau. Cisco is een vooraanstaande leverancier van netwerkoplossingen. De onderneming ontwikkelt, produceert en verkoopt netwerk- en communicatiehardware en -software en levert ook bijbehorende diensten aan de wereldwijde IT industrie. Er zijn tekenen dat de zakelijke investeringen in IT weer opveren. Cisco zal daarvan profiteren.

Goed presterende portefeuillenamen in maart waren Tutor Perini, MTN Group en Arcelor Mittal. Bouwmaatschappij Tutor Perini presteerde goed zonder dat hier bedrijfsspecifiek nieuws aan ten grondslag lag. De zgn. Architecture Billings Index van het American Institute of Architects was voor het eerst sinds februari 2020 weer positief. Deze index kan als indicator worden beschouwd voor toenemende bouwuitgaven in de VS. De Zuid-Afrikaanse telecommaatschappij MTN steeg sterk in koers na de aankondiging dat de onderneming de divisies glasvezel en fintech wil afsplitsen. Dit in het kader van een plan om waarde te ontsluiten en kapitaal voor groeigerichte investeringen vrij te maken. Het aandeel MTN bereikte het hoogste niveau in meer dan een jaar tijd. Staalproducent Arcelor Mittal presteerde goed zonder dat er in maart aandeelspecifiek nieuws verscheen. Wel had de onderneming in februari een gunstige beleidswijziging aangekondigd gericht op teruggave van kapitaal aan aandeelhouders. Tevens rapporteerde Arcelor Mittal toen solide, verder verbeterende marktcondities.

Minder dan tien namen in het Fonds (uit een portefeuille met meer dan 50 aandelen) boekten een negatief rendement in maart. Portefeuillenamen die zwakker presteerden, waren John Wood, CNOOC en Wärtsilä. John Wood (ingenieurs- en projectmanagementbureau) rapporteerde resultaten die conform de verwachtingen waren. Het nieuwe dividendbeleid werd echter opnieuw uitgesteld. De onderneming wil eerst meer verbeteringen zien op de eindmarkten olie & gas en infrastructuur. Vooralsnog gaat de voorkeur uit naar verdere schuldafbouw op de balans. CNOOC viel terug na een sterke performance in februari. Het aandeel zal volatiel blijven nu de Amerikaanse overheid sancties tegen Chinese ondernemingen zoals CNOOC heeft afgekondigd. Hierdoor mogen Amerikaanse beleggers het aandeel niet kopen. Wärtsilä viel eveneens terug na een sterke performance in februari. Hieraan lag geen bedrijfsspecifiek nieuws ten grondslag.

In ons beleggingsproces besteden we veel tijd aan de analyse van de winstgevendheid door de cyclus heen. Dit winstpotentieel bepaalt namelijk de kasstromen die wij als langetermijnaandeelhouder zullen ontvangen. Een onderneming kan aantrekkelijk gewaardeerd lijken op basis van de koers/winstverhouding of een andere multiple. Wanneer marges en/of omzet echter hoog zijn, biedt dit slechts beperkte informatie over de toekomstige rendementsverwachting van een belegging. In een breedgespreide portefeuille zullen er altijd individuele namen zijn die mee- of tegenvallers bekendmaken. Naar onze overtuiging leidt een waardeproces op basis van bottom-up aandelenselectie tot meer winnaars dan verliezers. Wij blijven onze aankopen baseren op de intrinsieke waarde en houden bij de aandelenselectie een veiligheidsmarge in acht. Wij hebben er vertrouwen in dat de portefeuille voor de komende 3-5 jaar een aantrekkelijk risico/rendementsprofiel zal bieden.

De marktvoorkeur ging het grootste deel van 2020 uit naar aandelen die op de korte termijn een hoge winstvoorspelbaarheid bieden. Aandelen die op de korte termijn met onzekerheden kampen, liepen klappen op – ondanks het langetermijnpotentieel dat zij bieden. Dit heeft tot een grote waarderingskloof in de markt geleid die ook na de waarderally in november 2020 nog bestaat. We zijn ervan overtuigd dat hierdoor unieke stockpickingkansen ontstaan. Alhoewel de terugkeer naar een normalere situatie onzeker blijft, lijkt er licht aan het einde van de tunnel te gloren nu er vaccins worden uitgerold. In onze ogen kan een deel van de waarderingskloof onder deze omstandigheden gedicht worden. We vinden het bemoedigend dat de eerste signalen al enkele maanden zichtbaar zijn.

Al met al biedt de huidige omgeving uitstekende mogelijkheden om tegen een aantrekkelijke waardering een breedgespreide portefeuille met een degelijk winstgenererend vermogen aan te schaffen. Daarbij zijn ESG-factoren (op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur) volledig in ons beleggingsproces geïntegreerd.

Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 31-03-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 8,3 % 9,2 %
3 maanden 20,8 % 14,1 %
Dit jaar 20,8 % 14,1 %
2018 -9,9 % -7,4 %
2019 16,8 % 24,0 %
2020 -9,9 % -9,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 64,7 % 38,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,1 % 6,5 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Top 5 hoogste bijdrage (31-03-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Aercap 0,49 % 25,91 %
ArcelorMittal 0,47 % 27,23 %
ING Groep 0,46 % 15,41 %
Bayerische Motoren Werke 0,43 % 21,05 %
AIB Group 0,42 % 20,36 %

Top 5 laagste bijdrage (31-03-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Wood Group -0,13 % -7,94 %
CNOOC -0,12 % -9,43 %
Wartsila OYJ -0,10 % -4,95 %
Sino Land Company -0,07 % -3,82 %
Hyundai Motor -0,03 % -1,43 %

Geografische verdeling (31-03-2021)

18,5 %
Verenigde Staten
11,4 %
Frankrijk
9,3 %
Nederland
8,1 %
Japan
6,6 %
Korea
5,6 %
Verenigd Koninkrijk
3,8 %
Finland
3,5 %
Cash
3,1 %
Hong Kong
2,8 %
België
2,3 %
Duitsland
2,2 %
Luxemburg
2,1 %
Canada
2,1 %
Taiwan
2,0 %
Bermuda
2,0 %
Portugal
1,9 %
Zwitserland
1,9 %
Rusland
1,8 %
Italië
1,1 %
Spanje
1,1 %
Zuid-Afrika
1,0 %
Ierland
0,8 %
Zweden
0,8 %
Cayman Islands
4,3 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-03-2021)

3,1 %
ING Groep
2,9 %
Danone
2,8 %
Engie
2,3 %
Bayerische Motoren Werke
2,2 %
AerCap
2,2 %
ArcelorMittal
2,1 %
Western Forest Products
2,1 %
Citigroup
2,1 %
Primax Electronics
2,0 %
CNH Industrial
Totaal
23,9 %

Sectorverdeling (31-03-2021)

9,7 %
Industr. Goederen & Diensten
8,6 %
Verzekeringen
8,0 %
Autos & Onderdelen
7,9 %
Technologie
7,7 %
Banken
7,0 %
Telecommunicatie
6,8 %
Voeding & Drank
6,0 %
Grond- & Hulpstoffen
5,7 %
Gezondheidszorg
5,3 %
Olie & Gas
4,8 %
Nutsbedrijven
3,7 %
Detailhandel
3,1 %
Constructie & Materialen
2,7 %
Pers. & Huish. Goederen
2,0 %
Media
1,9 %
Chemie
1,9 %
Vastgoed
1,9 %
Europa
1,8 %
Wereldwijd
3,5 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,750 %
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
1,00 %

Overige kosten

Slide to see more
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
AN i
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
MSCI World Value Net Total Return USD Index
Beleggingsstrategie
Overig
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
10-07-2018
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU1813857585
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen (Lux) Global Value Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.