Kempen (Lux) Global Small-cap Fund - Klasse I GBP

Profiel

Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het Fonds) belegt op wereldwijde basis met name in aandelen van kleine beursgenoteerde ondernemingen. Bij de initiële aankoop is de marktwaarde van de ondernemingen maximaal € 4 miljard of zo groot als de waarde van de grootste onderneming in de benchmark. De benchmark is de MSCI World Small Cap Index. Het Fonds heeft als doel op de lange termijn een structureel betere performance te behalen dan de benchmark.

Het proces van portefeuilleconstructie is gebaseerd op een gedisciplineerd raamwerk dat in eerste aanleg gebruikmaakt van in eigen beheer ontwikkelde aandelenfilters om aandelen van hoge kwaliteit met een aantrekkelijke waardering te screenen. Daarna vindt er intern fundamentele research plaats om beleggingsideeën op te sporen waaraan wij een hoge convictie toekennen. Het eindresultaat is een portefeuille van ongeveer 60 - 90 aandelen met een brede spreiding over regio’s en sectoren.

Beheerteam

Jan Willem Berghuis, Maarten Vankan, Chris Kaashoek, Luuk Jagtenberg

Rendement per 30-09-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -2,2 % -1,8 %
3 maanden 2,9 % 3,2 %
Dit jaar 8,2 % 8,6 %
2015 6,0 % 5,5 %
2016 46,2 % 34,4 %
2017 17,1 % 12,0 %
1 jaar (op jaarbasis) 17,0 % 13,4 %
3 jaar (op jaarbasis) i 25,6 % 20,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 17,5 % 15,4 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Per 30 Juni 2018 is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels op basis is van ‘snapshots’ (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld. De aandelenklasse (I-GBP) van de Kempen (lux) Global Smallcap Fund (het fonds) is gelanceerd op 22 juni 2018. De getoonde rendementen in de periode voor de lanceringsdatum zijn van Kempen (Lux) Global Smallcap Fund aandelenklasse (I-EUR). De track record is aangepast door de historische performances van de EUR-aandelenklasse om te zetten naar GBP-rendementen. De originele EUR-rendementen zijn vermenigvuldigd met de historische valutarendementen berekend op de GBP-valutaspotprijzen vanaf 8 juli 2014 tot aan de lanceringsdatum van de GBP-aandelenklasse (de oorspronkelijke lanceringsdatum van de EUR I-klasse).
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 343,63 M 30-09-2018
Omvang aandelenklasse
GBP 2,44 M 30-09-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
2.346 30-09-2018
Intrinsieke waarde i
GBP 950,01 14-11-2018

Beleggingskarakteristieken per 30-09-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 73 4346
Dividendrendement i 2,18 % 1,83 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 2.436 M EUR 3.070 M
K/W-verhouding i 10,20 17,32
Active share i 97,77 %
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-09-2018

In september boekte het Fonds (Klasse I-aandelen) een negatief rendement van 1,7%, terwijl de MSCI World Small-Cap Index 1,3% inleverde. Op YTD-basis heeft het Fonds een positief rendement van 8,2% behaald tegen 8,3% voor de benchmark. Het Fonds hield de benchmark bij ondanks tegenwind voor de waardestijl dit jaar: de MSCI World Small-Cap Value Index scoorde op YTD-basis een rendement van 4,2%.

Op 26 september organiseerden wij in Londen eenrondetafelconferentie over small-capbeleggen. Onze gastspreker van MSCI Research liet zien dat beleggers steeds vaker voor een allocatie uit een groter kansenpalet kiezen en daarbij vooral hun posities in internationale markten en in small-caps vergroten. Daarna hield Alok Maskara, de CEO van Luxfer, een presentatie. Deze CEO van een small-caponderneming bevestigde dat er relatief weinig research aan small-caps wordt gewijd en dat kleinere ondernemingen kunnen profiteren van een dialoog met langetermijnaandeelhouders zoals Kempen.

De drie best presterende aandelen van de maand september waren SmarTone (+31%), Pendragon (+14%) en Sleep Number (+9%). SmarTone, aanbieder van mobiele telefonie in Hongkong, boekte een koerswinst van 31% in september. De onderneming ging het afgelopen jaar gebukt onder toegenomen prijsconcurrentie in Hongkong. Sinds september is de concurrentieomgeving echter wat rationeler geworden. Een van de concurrenten die eerder prijsverlagingen had doorgevoerd, begint de prijzen nu weer te verhogen. Het gunstigere prijsklimaat stuwt naar verwachting het winstmomentum bij SmarTone. Het aandeel Pendragon liep in september 14% op. Er was deze maand echter geen aandelenspecifiek nieuws van betekenis. Als Pendragon het margeprofiel uit het verleden kan handhaven, is het aandeel nog steeds aanzienlijk ondergewaardeerd. Sleep Number Corporation steeg in september 9% in koers. Het weekend voorafgaand aan Labor Day (de eerste maandag in september) is in de VS het belangrijkste verkoopweekend voor matraswinkels. Volgens branche-enquêtes werd er die week weer goed verkocht. Voorts begon de markt het naderende faillissement van concurrent Mattress Firm in te prijzen.

Negatieve bijdragen kwamen in september van First Solar (-7%), AA (-13%) en Delek US (-22%). Het aandeel First Solar leverde de afgelopen maand 7% in. Een trager groeiende vraag uit China zette het aandeel onder druk. First Solar heeft echter een goedgevuld orderboek waardoor de resultaatsontwikkeling tot medio 2020 voorspelbaar is. Bovendien biedt de balans neerwaartse bescherming met alleen al USD 34 per aandeel aan netto kasmiddelen en de boekwaarde van zonne-energieprojecten op de balans. Bij AA, de grootste autohulpdienst van het VK, daalde de aandelenkoers in september met 13% na de bekendmaking van de halfjaarresultaten. Deze resultaten leverden op zich geen verrassingen op: de onderneming had al een tussentijds bericht gepubliceerd waarin de jaarprognose werd herhaald. Op de korte termijn wordt het winstmomentum echter gedrukt door welbewuste investeringen in de bedrijfsvoering enerzijds en de ongunstigste weersomstandigheden in 15 jaar tijd anderzijds. Wij zijn als langetermijnbelegger bereid om door de winstdruk op de korte termijn heen te kijken. De nieuwe CEO Simon Breakwell heeft een uitvoerig investeringsplan opgesteld om AA toekomstbestendiger in pechhulp te maken en daarnaast het aanbod aan verzekeringsproducten uit te breiden. Direct na de resultaatspublicatie hebben we in Londen de CEO en de CFO gesproken. We denken dat het management de juiste investeringen kiest om de positie van de onderneming op de middellange tot lange termijn te versterken. We achten het echter nog te vroeg om nu al de eerste effecten van deze investeringen te verwachten. We blijven de situatie nauwgezet volgen. Bij de Amerikaanse raffinageonderneming Delek US daalde de koers deze maand met 22% na een sterke opmars in de eerste helft van 2018. Als grootste afnemer van ruwe olie uit de regio Midland (onderdeel van het Texaanse oliewingebied Permian Bekken) profiteert Delek US van grote prijsverschillen voor ruwe olie binnen deze regio. Dit komt door een tekort aan afvoercapaciteit in andere delen van het Permian Bekken. De beperkte pijplijncapaciteit in de regio stelt Delek US in staat om goedkopere ruwe olie in te kopen in Midland en eindproduct goedkoper te verkopen ten opzichte van de duurdere WTI- en Brent-benchmarks. Onlangs ging het sentiment gebukt onder geruchten over de aanleg van een nieuwe pijplijn uit het Permian Bekken. De markt begon in te prijzen dat de prijzen van de verschillende varianten ruwe olie weer meer naar elkaar toe zouden gaan groeien. Wij verwachten dat de prijsverschillen groot blijven, maar minder groot dan tijdens de zomermaanden. Naar verwachting leidt dit tot een krachtige productie van ruwe olie in het Permian Bekken tegenover een aanhoudend krappe pijplijncapaciteit tot eind 2019. Delek is uitermate goed gepositioneerd om hiervan te profiteren.

 

De nieuwste Quarterly vindt u hier

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-09-2018

Het Fonds belegt wereldwijd in kleinere ondernemingen (small-caps). Wat small-caps zo aantrekkelijk maakt, is dat ze in het algemeen door een beperkt aantal analisten worden gevolgd. Dit biedt uitstekende mogelijkheden voor actieve beleggers om waarde toe te voegen. Aan het begin van onze zoektocht naar nieuwe beleggingsmogelijkheden passen we een screening toe die het beleggingsuniversum terugbrengt naar een behapbare omvang van 500 ondernemingen. We gaan op zoek naar ondernemingen die een bovengemiddelde kwaliteit en een aantrekkelijke waardering bieden. Bestaande portefeuillenamen en nieuwe kandidaten worden aan een uitvoerige fundamentele analyse onderworpen. Niet alleen worden documenten (zoals jaarverslagen) geanalyseerd, maar we spreken ook uitgebreid met de managementteams van de bedrijven waarin we beleggen. Voor ieder aandeel baseren wij onze beleggingsbeslissing op een uitvoerige beleggingscase waarbij we gebruikmaken van een in eigen beheer ontwikkeld financieel model. ESG-factoren (milieu, maatschappij en goed bestuur) zijn volledig in ons beleggingsproces geïntegreerd. Het eindresultaat is een portefeuille van 60-90 namen met een brede spreiding over regio’s en sectoren. Veel bedrijven hebben een vooraanstaande positie in de nichemarkten waarin zij actief zijn. Daarnaast kenmerken de ondernemingen in portefeuille zich door een sterke balans en een hoge return on capital employed (ROCE, rendement op geïnvesteerd kapitaal), wat aangeeft dat deze ondernemingen structureel in staat zijn om aandeelhouderswaarde te creëren met hun activiteiten. De portefeuille biedt een aantrekkelijkere koers/winstverhouding dan de benchmark.
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-09-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -2,2 % -1,8 %
3 maanden 2,9 % 3,2 %
Dit jaar 8,2 % 8,6 %
2015 6,0 % 5,5 %
2016 46,2 % 34,4 %
2017 17,1 % 12,0 %
1 jaar (op jaarbasis) 17,0 % 13,4 %
3 jaar (op jaarbasis) i 25,6 % 20,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 17,5 % 15,4 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Per 30 Juni 2018 is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels op basis is van ‘snapshots’ (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld. De aandelenklasse (I-GBP) van de Kempen (lux) Global Smallcap Fund (het fonds) is gelanceerd op 22 juni 2018. De getoonde rendementen in de periode voor de lanceringsdatum zijn van Kempen (Lux) Global Smallcap Fund aandelenklasse (I-EUR). De track record is aangepast door de historische performances van de EUR-aandelenklasse om te zetten naar GBP-rendementen. De originele EUR-rendementen zijn vermenigvuldigd met de historische valutarendementen berekend op de GBP-valutaspotprijzen vanaf 8 juli 2014 tot aan de lanceringsdatum van de GBP-aandelenklasse (de oorspronkelijke lanceringsdatum van de EUR I-klasse).

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee

Risico-analyse (ex post) per 30-09-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -4,79 % -10,75 %
Tracking error i 4,64 % 4,90 %
Information ratio i 1,07 1,29
Beta i 0,91
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-09-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
SmarTone Telecommunications 0,32 % 31,79 %
Pendagron 0,19 % 12,78 %
Sleep Number 0,17 % 9,34 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA 0,14 % 7,66 %
Enersys 0,14 % 5,39 %

Top 5 laagste bijdrage (30-09-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Delek US Energy -0,21 % -22,18 %
Automobile Association -0,20 % -12,41 %
First Solar -0,17 % -6,84 %
Teradyne -0,16 % -9,87 %
MCR Global -0,16 % -8,77 %

Geografische verdeling (30-09-2018)

56,0 %
Noord-Amerika
27,3 %
Europa Midden-Oosten en Afrika (EMEA)
11,5 %
Japan
2,8 %
Azië/Pacific ex Japan
2,3 %
Overig
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Top 10 belangen (30-09-2018)

3,1 %
Thermon Group
3,0 %
Luxfer (US)
3,0 %
Trinity Industries
2,8 %
LHC Group
2,6 %
Enersys
2,6 %
Brunswick
2,4 %
First Solar
2,4 %
Dena
2,3 %
Spirit Airlines
2,1 %
Vesuvius
Totaal
26,2 %

Sectorverdeling (30-09-2018)

25,0 %
Industriële waarden
22,6 %
Financiële waarden
12,7 %
Technologie
11,6 %
Consumentendiensten
11,4 %
Consumentengoederen
5,4 %
Gezondheidszorg
5,3 %
Basismaterialen
2,4 %
Olie & gas
2,3 %
Overig
1,3 %
Telecommunicatie
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,70 %
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0.91 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,30 %
Swing factor neerwaarts i
0,25 %
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
I - GBP i
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
MSCI World Small Cap Index
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small- & Mid-caps wereldwijd
Datum van oprichting
22-06-2018
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
GBP
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inschrijving £ 50.000, vervolginschrijvingen £ 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU1833119990
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

Exclude

Screen on controversies using MSCI ESG research

Exclude companies based on UNGC criteria

Exclude tobacco, weapons producers, pornography and gambling companies.

Avoid companies with high ESG risk in Quick Scan

Integrate

Form own ESG opinion and score in investment case (1-5)

Look for sustainable business models and practices

Require higher return for lower ESG score

Engage

Review ESG profile of portfolio on quarterly basis

Take responsibility by engaging with companies

Document all engagement and controversial voting items

Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.