Kempen (Lux) Global Small-cap Fund - Class BN

Profiel

Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het Fonds) belegt op wereldwijde basis met name in aandelen van kleine beursgenoteerde ondernemingen. Bij de initiële aankoop is de marktwaarde van de ondernemingen maximaal € 4 miljard of zo groot als de waarde van de grootste onderneming in de benchmark. De benchmark is de MSCI World Small Cap Index. Het Fonds heeft als doel op de lange termijn een structureel betere performance te behalen dan de benchmark.

Het proces van portefeuilleconstructie is gebaseerd op een gedisciplineerd raamwerk dat in eerste aanleg gebruikmaakt van in eigen beheer ontwikkelde aandelenfilters om aandelen van hoge kwaliteit met een aantrekkelijke waardering te screenen. Daarna vindt er intern fundamentele research plaats om beleggingsideeën op te sporen waaraan wij een hoge convictie toekennen. Het eindresultaat is een portefeuille van ongeveer 70 - 100 aandelen met een brede spreiding over regio’s en sectoren.

Beheerteam

Jan Willem Berghuis, Maarten Vankan, Chris Kaashoek, Luuk Jagtenberg

Rendement per 31-07-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -1,6 % -1,1 %
3 maanden -3,9 % -3,5 %
Dit jaar 2,6 % 0,4 %
2015 11,5 % 11,0 %
2016 26,1 % 16,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 14,9 % 12,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 13,8 % 11,9 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 150,70 M 31-07-2017
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.819.246 31-07-2017
Intrinsieke waarde i
EUR 35,70 16-08-2017
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 31-07-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 72 4314
Dividendrendement i 1,93 % 1,87 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 2.285 M EUR 2.689 M
K/W-verhouding i 15,47 18,00
Active share i 97,84 %
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-07-2017

Het Fonds daalde in juli 1,6% in waarde, terwijl de benchmark 1,1% verloor. De zwakke relatieve performance in juli kwam voor rekening van Noord-Amerika, en in het bijzonder de sectoren luxe consumentengoederen en industrie. Het totaalrendement van het Fonds vanaf 1 januari bedraagt 2,7%. Hiermee verslaat het Fonds de benchmark met 2,3%. Deze outperformance kan vrijwel volledig worden toegeschreven aan de aandelenselectie, veel sterker dan aan de sector- en regioallocatie.

De drie best presterende aandelen in juli waren First Solar (+20%), Sparebank 1 SR (+13%) en Western Forest (+6%). De koersstijging van First Solar met 20% was te danken aan de goede resultaten over het tweede kwartaal en de betere vooruitzichten voor 2017. De onderneming realiseerde een hogere winst op de verkoop van bestaande projecten en signaleert een aantrekkende vraag naar zonnepanelen. First Solar boekte in het tweede kwartaal nieuwe orders voor 1,5 GW (gigawatt), wat overeenkomt met 50% van de jaarlijkse productiecapaciteit. De orderpijplijn in het midden- tot eindstadium steeg van 3 GW in het eerste kwartaal tot 8 GW in het tweede kwartaal. First Solar blijft een kernpositie van het Fonds. Het aandeel Sparebank 1 SR won in juli 13% en hield hiermee gelijke tred met Noorse sectorgenoten. Bedrijfsspecifiek nieuws was er nauwelijks. Ondanks de sterke koersontwikkeling in de afgelopen periode wordt het aandeel verhandeld tegen een koers van slechts 10x de winst over het komende jaar, terwijl het rendement op het eigen vermogen met 10% gezond is. De koers van Western Forest Products (WFP) steeg in juli met 6%. Vorige maand hebben we al de invoerheffingen beschreven die de Verenigde Staten hebben opgelegd aan Canadese producenten van zachte houtsoorten, onder wie WFP. De invoerheffingen waren niet hoger dan verwacht. In juli deden geruchten de ronde over een mogelijk handelsakkoord tussen de VS en Canada. Dankzij een krachtige vraag op de eindmarkten konden alle houtproducenten de invoerheffing echter via hogere verkoopprijzen moeiteloos doorberekenen aan klanten. Wij vinden nog steeds dat Western Forest goed gepositioneerd is om van een krachtige vraag op de eindmarkten te profiteren, terwijl recente verbeteringen in de operationele gang van zaken de winstgevendheid verder kunnen opdrijven.

Negatieve bijdrages waren in juli afkomstig van Spirit Airlines (-27%), LHC Group (-18%) en Del Frisco Restaurant Group (-15%). De koersval van Spirit met 27% was te wijten aan acties van piloten tijdens de drukke boekingsperiode voor zomervakanties. Dit had een negatieve uitwerking op de vooruitzichten voor het derde kwartaal. Spirit onderhandelt met de piloten over een nieuw contract en in mei legde een aantal piloten het werk neer in strijd met de wet. We zijn optimistisch dat Spirit overeenstemming bereikt met de piloten zonder serieuze verdere acties. Daarbij komt dat traditionele luchtvaartmaatschappijen de tarifering van Spirit zijn gaan volgen. Dit is voor deze maatschappijen volgens ons op termijn niet houdbaar, want hun kosten per eenheid zijn aanzienlijk hoger dan die van Spirit. Zij moeten dus geld toeleggen op ieder vliegticket dat zij verkopen tegen dezelfde prijs als Spirit. Na de koersval hebben we aandelen Spirit bijgekocht. De koers van LHC Group, aanbieder van thuis- en hospicezorg in de Verenigde Staten, daalde in juli met 18%. Hoofdoorzaak was de voorgestelde wijziging in betalingen aan thuiszorgorganisaties onder Medicare in 2018 en 2019, zoals aangekondigd door Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS). De voorgestelde wijzigingen zijn niet van wezenlijke invloed op onze argumentatie voor de belegging in het aandeel. De onderneming is als marktleider volgens ons in staat om op deze wijzigingen in te spelen. Del Frisco kende een zwakke maand juli door de tegenvallende resultaten over het tweede kwartaal, terwijl de vooruitzichten voor heel 2017 iets werden verlaagd. Onze argumentatie voor de belegging in dit aandeel is op de lange termijn niet gewijzigd. Naar onze mening is Del Frisco een zeer sterk bedrijf en we hebben veel vertrouwen in het nieuwe managementteam. De koers vormt volgens ons geen goede afspiegeling van de kwaliteit van dit aandeel. Het feit dat diverse insiders recentelijk aandelen in Del Frisco hebben gekocht, zien we als een vertrouwenwekkend teken. Del Frico is nog altijd een kernpositie van het Fonds.

Sinds 8 juli 2017 beschikt het Fonds over een 3-jaars trackrecord. Het geannualiseerde rendement (na kosten) bedraagt vanaf de oprichting 14,4% tegen 12,2% voor de MSCI Small Cap Index (gemeten van 8 juli 2014 tot en met 31 juli 2017). We zijn blij dat we in de eerste drie jaren waarde hebben kunnen toevoegen aan de portefeuilles van onze klanten. Het beheerd vermogen is gegroeid van een beginstand van EUR 6 miljoen naar EUR 151 miljoen eind juli 2017. We rekenen op een voortgezette aanwas van nieuwe beleggers in ons fonds nu we een 3-jaars trackrecord hebben, wat een minimumeis voor veel institutionele beleggers is. We willen graag de beleggers in ons Fonds bedanken voor hun vertrouwen en steun in de afgelopen drie jaar.

De nieuwste Quarterly vindt u hier

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-07-2017

Het Fonds belegt wereldwijd in kleinere ondernemingen (small-caps). Wat small-caps zo aantrekkelijk maakt, is dat ze in het algemeen door een beperkt aantal analisten worden gevolgd. Dit biedt uitstekende mogelijkheden voor actieve beleggers om waarde toe te voegen. Aan het begin van onze zoektocht naar nieuwe beleggingsmogelijkheden passen we een screening toe die het beleggingsuniversum terugbrengt naar een behapbare omvang van 500 ondernemingen. We gaan op zoek naar ondernemingen die een bovengemiddelde kwaliteit en een aantrekkelijke waardering bieden. Bestaande portefeuillenamen en nieuwe kandidaten worden aan een uitvoerige fundamentele analyse onderworpen. Niet alleen worden documenten (zoals jaarverslagen) geanalyseerd, maar we spreken ook uitgebreid met de managementteams van de bedrijven waarin we beleggen. Voor ieder aandeel baseren wij onze beleggingsbeslissing op een uitvoerige beleggingscase waarbij we gebruikmaken van een in eigen beheer ontwikkeld financieel model. ESG-factoren (milieu, maatschappij en goed bestuur) zijn volledig in ons beleggingsproces geïntegreerd. Het eindresultaat is een portefeuille van 70-100 namen met een brede spreiding over regio’s en sectoren. Veel bedrijven hebben een vooraanstaande positie in de nichemarkten waarin zij actief zijn. Daarnaast kenmerken de ondernemingen in portefeuille zich door een sterke balans en een hoge return on capital employed (ROCE, rendement op geïnvesteerd kapitaal), wat aangeeft dat deze ondernemingen structureel in staat zijn om aandeelhouderswaarde te creëren met hun activiteiten. De portefeuille biedt een aantrekkelijkere koers/winstverhouding dan de benchmark.
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-07-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -1,6 % -1,1 %
3 maanden -3,9 % -3,5 %
Dit jaar 2,6 % 0,4 %
2015 11,5 % 11,0 %
2016 26,1 % 16,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 14,9 % 12,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 13,8 % 11,9 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,30
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
24-07-2017
Aantal dividenduitkeringen per jaar
2
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-07-2017

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -13,00 % -13,00 %
Tracking error i 5,24 % 5,18 %
Information ratio i 0,42 0,38
Beta i 0,93 0,94
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-07-2017)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
First Solar 0,45 % 19,61 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA 0,22 % 12,60 %
Teradyne 0,19 % 11,43 %
Western Forest Products 0,19 % 6,04 %
Teradata 0,14 % 4,43 %

Top 5 laagste bijdrage (31-07-2017)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Spirit Airlines -0,51 % -27,23 %
LHC Group -0,47 % -17,40 %
Del Frisco's Restaurant -0,45 % -14,67 %
Brunswick -0,22 % -12,59 %
Abercrombie & Fitch Co. -0,20 % -23,01 %

Geografische verdeling (31-07-2017)

57,2 %
Noord-Amerika
23,6 %
Europa Midden-Oosten en Afrika (EMEA)
14,6 %
Japan
2,7 %
Azië/Pacific ex Japan
1,9 %
Overig
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Top 10 belangen (31-07-2017)

3,3 %
Teradata
3,2 %
Western Forest Products
3,1 %
Fujitec
2,8 %
Del Frisco's Restaurant
2,8 %
First Solar
2,3 %
LHC Group
2,1 %
Ubiquiti Networks
2,1 %
Opera Software
2,0 %
Trinity Industries
2,0 %
Delek US Energy
Totaal
25,6 %

Sectorverdeling (31-07-2017)

24,7 %
Industriële waarden
21,6 %
Financiële waarden
14,8 %
Technologie
12,6 %
Consumentendiensten
9,8 %
Consumentengoederen
5,5 %
Basismaterialen
4,7 %
Gezondheidszorg
3,0 %
Olie & gas
1,9 %
Overig
1,5 %
Telecommunicatie
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,75 %
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
1,00 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,30 %
Swing factor neerwaarts i
0,30 %
Meer over ons swing factor beleid
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
BN i
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI World Small Cap Index
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small- & Mid-caps wereldwijd
Datum van oprichting
08-07-2014
Vestigingsland
Luxemburg
Geregistreerd voor aanbieding in
België, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 1.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU1078127419
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies.

Fund approach to Responsible Investment

Exclude

Screen on controversies using MSCI ESG research

Exclude companies based on UNGC criteria

Exclude tobacco, weapons producers, pornography and gambling companies.

Avoid companies with high ESG risk in Quick Scan

Integrate

Form own ESG opinion and score in investment case (1-5)

Look for sustainable business models and practices

Require higher return for lower ESG score

Engage

Review ESG profile of portfolio on quarterly basis

Take responsibility by engaging with companies

Document all engagement and controversial voting items

Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.