Kempen (Lux) Global Small-cap Fund - Class BN

Profiel

Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het Fonds) belegt op wereldwijde basis met name in aandelen van kleine beursgenoteerde ondernemingen. Bij de initiële aankoop is de marktwaarde van de ondernemingen maximaal € 4 miljard of zo groot als de waarde van de grootste onderneming in de benchmark. De benchmark is de MSCI World Small Cap Index. Het Fonds heeft als doel op de lange termijn een structureel betere performance te behalen dan de benchmark.

Het proces van portefeuilleconstructie is gebaseerd op een gedisciplineerd raamwerk dat in eerste aanleg gebruikmaakt van in eigen beheer ontwikkelde aandelenfilters om aandelen van hoge kwaliteit met een aantrekkelijke waardering te screenen. Daarna vindt er intern fundamentele research plaats om beleggingsideeën op te sporen waaraan wij een hoge convictie toekennen. Het eindresultaat is een portefeuille van ongeveer 60 - 90 aandelen met een brede spreiding over regio’s en sectoren.

Beheerteam

Jan Willem Berghuis, Maarten Vankan, Chris Kaashoek, Luuk Jagtenberg

Rendement per 28-02-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -3,3 % -1,9 %
3 maanden -1,3 % -1,4 %
Dit jaar -3,4 % -2,1 %
2015 11,5 % 11,0 %
2016 26,1 % 16,1 %
2017 12,5 % 7,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 10,4 % 6,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 13,3 % 11,4 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In verband met een ‘bankholiday’ op 1 november jl. is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 307,09 M 28-02-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
2.835.453 28-02-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 38,59 19-03-2018
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 28-02-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 68 4302
Dividendrendement i 1,85 % 1,81 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 2.357 M EUR 2.784 M
K/W-verhouding i 15,14 16,20
Active share i 97,72 %
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 28-02-2018

In februari daalde het Fonds (klasse I-aandelen) 3,3% in waarde en bleef daarmee achter bij de benchmark die 1,9% inleverde. De positie in Fogo de Chao droeg na een overnamebod positief bij, maar dit werd meer dan tenietgedaan door de negatieve bijdrage van de aandelenselectie in Europa en Japan. Gemeten over de eerste twee maanden van 2018 heeft het Fonds (klasse I-aandelen) een rendement van -3,3% geboekt tegen -2,1% voor de benchmark.

De drie best presterende aandelen van de maand februari waren Fogo de Chao (+23%), Pendragon (+16%) en Chart Industries (+13%). Fogo de Chao steeg in februari 23% in koers nadat private equity-firma Rhône Capital een overnamebod van USD 15,75 per aandeel had uitgebracht. Wij zijn al sinds december 2015 aandeelhouder. Fogo is een in de VS genoteerde keten van steakhouse-restaurants die gespecialiseerd zijn in het Zuid-Braziliaanse churrasco-grillen. We vonden het bedrijfsmodel zeer aantrekkelijk gezien het hoge rendement op het geïnvesteerd vermogen van de afzonderlijke restaurants. Wisselende prestaties in 2017 maakten van de onderneming een kwetsbare overnameprooi, maar dat was ons niet ontgaan. Na de winstwaarschuwing ten tijde van de derdekwartaalresultaten hadden wij onze positie vergroot en we behoorden tot de 10 grootste aandeelhouders ten tijde van de overname. De aandelenkoers van Pendragon steeg in februari met 16% na de aankondiging van de jaarresultaten over 2017. De onderneming wist na een zwak derde kwartaal in het vierde kwartaal een indrukwekkend krachtig herstel te boeken, waarvoor het management alle lof verdient. We vinden de langetermijnstrategie van Pendragon zeer aantrekkelijk. De onderneming is bezig om de Amerikaanse activiteiten af te stoten, zodat Pendragon meer focus krijgt. Daarnaast laat het softwarepakket voor dealermanagement (Pinnacle) nog steeds een aantrekkelijk groei zien: dit wordt een divisie van betekenis voor de groep. Chart Industries (+13%) maakte uitstekende jaarresultaten bekend. Chart profiteert met name in de VS van herstel in de vraag naar apparatuur voor gasverwerkingsfabrieken. Chart is positief over de vooruitzichten voor 2018 en ziet in haar prognose zowel omzet als marges groeien.

Een negatieve bijdrage kwam in februari onder meer van AA (-39%), DeNA (-15%) en US Silica (-22%). De Britse autohulpdienst AA kampte in februari opnieuw met koersdruk (-39%). De nieuwe CEO Simon Breakwell gaf in een strategie-update aan dat de onderneming extra moet investeren, met name in IT, om de pechhulpactiviteiten toekomstbestendig te maken en het aanbod aan verzekeringen te kunnen uitbreiden. We hebben het managementteam nog dezelfde week in Londen ontmoet. We verwachten dat de noodzakelijke investeringen de resultaten op de korte termijn drukken, maar als zij succesvol zijn dan zal de onderneming goed gepositioneerd zijn voor de (middel)lange termijn. We blijven de ontwikkelingen en de vooruitgang bij AA nauwgezet volgen. De aandelenkoers van DeNA daalde in februari met 15% nadat deze onderneming niet alleen zwakker dan verwachte resultaten over het vierde kwartaal van 2017 had bekendgemaakt, maar ook een lager dan verwachte prognose voor het eerste kwartaal van 2018. DeNA blijft een kernpositie in onze portefeuille en we hebben de weging zelfs vergroot tot het maximale niveau voor afzonderlijke aandelen (300 bp). We beschouwen DeNA als een kwalitatief hoogwaardige onderneming met een aantrekkelijke, breedgespreide portefeuille van computergames. Naar onze overtuiging slaat de markt momenteel niet genoeg acht op de balanswaarde van DeNA: de koers weerspiegelt momenteel feitelijk alleen de waarde van de nettokaspositie en de belangen in Nintendo and Cygames. US Silica, een Amerikaanse leverancier van zand voor de olie- & gassector en de industrie, onderging in februari een koersdaling van 22%. Niet alleen vielen de resultaten over het vierde kwartaal van 2017 iets tegen, maar de prognose voor 2018 was ook wat minder enthousiast dan de markt had gehoopt, met name voor het olie- & gassegment. Deels kan dit verklaard worden door het extreme winterweer in belangrijke olieproducerende regio’s en deels door andere tijdelijke factoren. Februari verloopt echter volgens plan, terwijl de markt voor fracking-zand krap blijft. (Dit zand wordt gebruikt bij de winning van schalieolie en –gas.) Wij vinden de marktreactie overtrokken. US Silica gaat de zandproductie de komende maanden geleidelijk opvoeren in het Permian-bekken, een van de belangrijkste olieproducerende gebieden in de VS. Dit zand wordt tegen een degelijke marge op basis van langetermijncontracten verkocht aan goudgerande klanten: daarom rekenen wij voor de tweede helft van de jaar op een aanzienlijke groei van de vrije kasstroom. Bovendien hebben twee directeuren van de onderneming na de koersdaling zelf voor aanzienlijke bedragen aandelen US Silica gekocht, waaruit blijkt dat ‘insiders’ nog steeds vertrouwen hebben in de vooruitzichten van de onderneming.

De nieuwste Quarterly vindt u hier

Portefeuille-ontwikkelingen per 28-02-2018

Het Fonds belegt wereldwijd in kleinere ondernemingen (small-caps). Wat small-caps zo aantrekkelijk maakt, is dat ze in het algemeen door een beperkt aantal analisten worden gevolgd. Dit biedt uitstekende mogelijkheden voor actieve beleggers om waarde toe te voegen. Aan het begin van onze zoektocht naar nieuwe beleggingsmogelijkheden passen we een screening toe die het beleggingsuniversum terugbrengt naar een behapbare omvang van 500 ondernemingen. We gaan op zoek naar ondernemingen die een bovengemiddelde kwaliteit en een aantrekkelijke waardering bieden. Bestaande portefeuillenamen en nieuwe kandidaten worden aan een uitvoerige fundamentele analyse onderworpen. Niet alleen worden documenten (zoals jaarverslagen) geanalyseerd, maar we spreken ook uitgebreid met de managementteams van de bedrijven waarin we beleggen. Voor ieder aandeel baseren wij onze beleggingsbeslissing op een uitvoerige beleggingscase waarbij we gebruikmaken van een in eigen beheer ontwikkeld financieel model. ESG-factoren (milieu, maatschappij en goed bestuur) zijn volledig in ons beleggingsproces geïntegreerd. Het eindresultaat is een portefeuille van 60-90 namen met een brede spreiding over regio’s en sectoren. Veel bedrijven hebben een vooraanstaande positie in de nichemarkten waarin zij actief zijn. Daarnaast kenmerken de ondernemingen in portefeuille zich door een sterke balans en een hoge return on capital employed (ROCE, rendement op geïnvesteerd kapitaal), wat aangeeft dat deze ondernemingen structureel in staat zijn om aandeelhouderswaarde te creëren met hun activiteiten. De portefeuille biedt een aantrekkelijkere koers/winstverhouding dan de benchmark.
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 28-02-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -3,3 % -1,9 %
3 maanden -1,3 % -1,4 %
Dit jaar -3,4 % -2,1 %
2015 11,5 % 11,0 %
2016 26,1 % 16,1 %
2017 12,5 % 7,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 10,4 % 6,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 13,3 % 11,4 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In verband met een ‘bankholiday’ op 1 november jl. is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,30
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
22-01-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
2
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 28-02-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -13,00 % -12,98 %
Tracking error i 5,30 % 5,07 %
Information ratio i 0,73 0,40
Beta i 0,93 0,94
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (28-02-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Fogo de Chao 0,32 % 22,54 %
Pendagron 0,25 % 16,12 %
Chart Industries 0,16 % 13,46 %
Hitachi High Technologies 0,13 % 7,11 %
American Eagle Outfitters 0,12 % 9,31 %

Top 5 laagste bijdrage (28-02-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Automobile Association -0,66 % -37,90 %
U.S. Silica -0,33 % -19,99 %
Dena -0,30 % -13,87 %
PostNL -0,27 % -16,55 %
Ubiquiti Networks -0,25 % -16,55 %

Geografische verdeling (28-02-2018)

62,5 %
Noord-Amerika
21,1 %
Europa Midden-Oosten en Afrika (EMEA)
12,0 %
Japan
2,5 %
Overig
2,0 %
Azië/Pacific ex Japan
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Top 10 belangen (28-02-2018)

3,4 %
Del Frisco's Restaurant
3,2 %
Dena
3,0 %
Trinity Industries
2,9 %
Thermon Group
2,9 %
Brunswick
2,9 %
Western Forest Products
2,5 %
Spirit Airlines
2,5 %
First Solar
2,5 %
Luxfer (US)
2,4 %
LHC Group
Totaal
28,3 %

Sectorverdeling (28-02-2018)

25,2 %
Industriële waarden
21,9 %
Financiële waarden
14,6 %
Consumentendiensten
13,8 %
Technologie
9,0 %
Consumentengoederen
5,3 %
Basismaterialen
4,1 %
Gezondheidszorg
2,5 %
Olie & gas
2,5 %
Overig
1,0 %
Telecommunicatie
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,75 %
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
1,00 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,30 %
Swing factor neerwaarts i
0,25 %
Per 1 januari 2018 is de swingfactor aangepast van 0,30%/0,30% naar 0,30%/0,25%.
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
BN i
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI World Small Cap Index
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small- & Mid-caps wereldwijd
Datum van oprichting
08-07-2014
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
België, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 1.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU1078127419
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in.

Our fund approach to Responsible Investment

Exclude

Screen on controversies using MSCI ESG research

Exclude companies based on UNGC criteria

Exclude tobacco, weapons producers, pornography and gambling companies.

Avoid companies with high ESG risk in Quick Scan

Integrate

Form own ESG opinion and score in investment case (1-5)

Look for sustainable business models and practices

Require higher return for lower ESG score

Engage

Review ESG profile of portfolio on quarterly basis

Take responsibility by engaging with companies

Document all engagement and controversial voting items

Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.