Kempen (Lux) Global Small-cap Fund - Class BN

Profiel

Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het Fonds) belegt op wereldwijde basis met name in aandelen van kleine beursgenoteerde ondernemingen. Bij de initiële aankoop is de marktwaarde van de ondernemingen maximaal € 4 miljard of zo groot als de waarde van de grootste onderneming in de benchmark. De benchmark is de MSCI World Small Cap Index. Het Fonds heeft als doel op de lange termijn een structureel betere performance te behalen dan de benchmark.

Het proces van portefeuilleconstructie is gebaseerd op een gedisciplineerd raamwerk dat in eerste aanleg gebruikmaakt van in eigen beheer ontwikkelde aandelenfilters om aandelen van hoge kwaliteit met een aantrekkelijke waardering te screenen. Daarna vindt er intern fundamentele research plaats om beleggingsideeën op te sporen waaraan wij een hoge convictie toekennen. Het eindresultaat is een portefeuille van ongeveer 60 - 90 aandelen met een brede spreiding over regio’s en sectoren.

Beheerteam

Jan Willem Berghuis, Maarten Vankan, Chris Kaashoek, Luuk Jagtenberg

Rendement per 30-06-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -1,2 % -0,4 %
3 maanden 9,8 % 8,8 %
Dit jaar 5,9 % 5,6 %
2015 11,5 % 11,0 %
2016 26,1 % 16,1 %
2017 12,5 % 7,7 %
1 jaar (op jaarbasis) 14,2 % 12,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 12,8 % 8,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 14,7 % 12,5 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Per 30 Juni 2018 is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels op basis is van ‘snapshots’ (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Omvang aandelenklasse
EUR 119,00 M 30-06-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
2.875.885 30-06-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 41,99 16-07-2018
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 30-06-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 70 4390
Dividendrendement i 1,88 % 1,84 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 2.408 M EUR 2.869 M
K/W-verhouding i 10,34 17,47
Active share i 97,77 %
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-06-2018

Het Fonds (Klasse I-aandelen) daalde in juni 1,2% in waarde, terwijl de MSCI World Small-cap Index een verlies van 0,4% boekte. Op YTD-basis heeft het Fonds (Klasse I-aandelen) een rendement van 5,9% geboekt tegen 5,6% voor de benchmark. Het Fonds boekte in de eerste helft van 2018 outperformance, alhoewel de waardestijl in deze periode tegenwind ondervond – de MSCI World Small-cap Value Index boekte in deze periode slechts een rendement van 3,0%. Eind juni maakten de analisten van Morningstar hun eerste kwalitatieve beoordeling van het Fonds bekend. We zijn heel blij dat we van de analisten van Morningstar een bronzen kwaliteitsrating hebben ontvangen naast onze 5-sterren Morningstar-rating op basis van performance.

De drie best presterende aandelen van de maand juni waren LHC Group (+11%), Synaptics (+19%) en Sparebank SR1 (+10%). LHC Group, een Amerikaanse aanbieder van verpleegzorg, hield in juni presentaties op diverse brokerconferenties. De belangrijkste boodschap uit deze managementpresentaties was dat de integratie van de overname van Almost Family voorspoediger dan gepland verloopt. Voorts wordt het regelgevingskader wat gunstiger voor de verpleegzorgsector. Ook die ontwikkelingbood het aandeel steun. Synaptics, pionier in gebruikersinterfacetechnologie, bevestigde op 19 juni dat de onderneming met Dialog Semiconductor plc in gesprek is over een mogelijke overname door deze onderneming. Dit zou naar onze overtuiging voor beide ondernemingen zinvol zijn. We hebben onze visie op de huidige situatie aan de raad van bestuur van Synaptics medegedeeld in een brief. Het is echter nog onzeker of er uit de gesprekken ook een daadwerkelijke transactie zal volgen. Het aandeel Sparebank SR 1 boekte herstel na een zwakke start van 2018. De onderneming rapporteerde een kleine eenmalige bate bij een van haar dochterondernemingen. Bovendien worden de verzekeringsactiviteiten (waarin Sparebank een belang van 19,5% heeft) samengevoegd met de schadeverzekeringsactiviteiten van DNB. Beide aankondigingen zijn licht positief voor het aandeel. Daarnaast hebben we het management afgelopen maand ontmoet. De CEO denkt dat de ergste pijn geleden is in het segment oliegerelateerde leningen, nu de omstandigheden in de oliesector zijn verbeterd, leningen zijn geherstructureerd en toereikende voorzieningen voor niet-inbare schulden zijn getroffen.

Negatieve bijdragen kwamen in juni van Luxfer (-8%), US Silica (-17%) en First Solar (-22%). Het aandeel Luxfer daalde in juni 8% in koers na een rally van 37% in mei. Aan de sterke performance in mei lagen niet alleen goede fundamentals ten grondslag, maar ook de verwachting dat Luxfer in een Amerikaanse small-capaandelenindex zou worden opgenomen. De financiële markten reageerden teleurgesteld toen dit uiteindelijk niet het geval bleek te zijn. US Silica, een Amerikaanse leverancier van zand voor de olie- & gassector en voor andere industriële toepassingen, daalde in juni 17% in koers na een sterke opmars in de voorgaande twee maanden. Een belangrijk oliewingebied voor US Silica, het Permian-bekken, kampt met knelpunten in de afvoercapaciteit waardoor de groei van aantal boorplatforms stokt. Beleggers vrezen voor een stagnatie van de activiteiten waarbij het zand van US Silica gebruikt wordt. Nu de prijs van ruwe olie (WTI) boven de USD 70 ligt, denken wij dat andere olieproducerende gebieden in de VS de potentieel lager dan verwachte vraag in de Permian zullen opvullen, waardoor de markt voor fracking-zand, zeker de komende tijd, heel krap zal blijven. Het meeste door US Silica geproduceerde zand wordt tegen degelijke marges op basis van langetermijncontracten aan gerenommeerde klanten verkocht: daarom rekenen wij voor de tweede jaarhelft op een aanzienlijke groei van de vrije kasstroom. First Solar daalde afgelopen maand 22% in koers nadat de Chinese overheid haar doelstelling voor het aantal geïnstalleerde zonnepanelen voor 2018 had verlaagd. Aangezien China goed is voor 40% van de wereldvraag, kan dit een lichte daling van de wereldvraag in 2018 betekenen. Andere regio’s kunnen de terugval in China niet volledig opvangen. De verwachte druk op de gemiddelde verkoopprijs als gevolg van mogelijk overaanbod overschaduwt de kortetermijnvooruitzichten voor deze bedrijfstak. Het aandeel First Solar daalde minder in koers dan sectorgenoten. De onderneming heeft een goedgevuld orderboek waardoor de resultaatsontwikkeling tot medio 2020 voorspelbaar is. We blijven positief over First Solar. De onderliggende langetermijnvraag is gezond en de nieuwste technologie van de onderneming (Series 6) biedt de laagste kostprijs per watt binnen de gehele sector. Bovendien bieden de sterke balans en het degelijke orderboek neerwaartse bescherming.

 

De nieuwste Quarterly vindt u hier

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-06-2018

Het Fonds belegt wereldwijd in kleinere ondernemingen (small-caps). Wat small-caps zo aantrekkelijk maakt, is dat ze in het algemeen door een beperkt aantal analisten worden gevolgd. Dit biedt uitstekende mogelijkheden voor actieve beleggers om waarde toe te voegen. Aan het begin van onze zoektocht naar nieuwe beleggingsmogelijkheden passen we een screening toe die het beleggingsuniversum terugbrengt naar een behapbare omvang van 500 ondernemingen. We gaan op zoek naar ondernemingen die een bovengemiddelde kwaliteit en een aantrekkelijke waardering bieden. Bestaande portefeuillenamen en nieuwe kandidaten worden aan een uitvoerige fundamentele analyse onderworpen. Niet alleen worden documenten (zoals jaarverslagen) geanalyseerd, maar we spreken ook uitgebreid met de managementteams van de bedrijven waarin we beleggen. Voor ieder aandeel baseren wij onze beleggingsbeslissing op een uitvoerige beleggingscase waarbij we gebruikmaken van een in eigen beheer ontwikkeld financieel model. ESG-factoren (milieu, maatschappij en goed bestuur) zijn volledig in ons beleggingsproces geïntegreerd. Het eindresultaat is een portefeuille van 60-90 namen met een brede spreiding over regio’s en sectoren. Veel bedrijven hebben een vooraanstaande positie in de nichemarkten waarin zij actief zijn. Daarnaast kenmerken de ondernemingen in portefeuille zich door een sterke balans en een hoge return on capital employed (ROCE, rendement op geïnvesteerd kapitaal), wat aangeeft dat deze ondernemingen structureel in staat zijn om aandeelhouderswaarde te creëren met hun activiteiten. De portefeuille biedt een aantrekkelijkere koers/winstverhouding dan de benchmark.
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-06-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -1,2 % -0,4 %
3 maanden 9,8 % 8,8 %
Dit jaar 5,9 % 5,6 %
2015 11,5 % 11,0 %
2016 26,1 % 16,1 %
2017 12,5 % 7,7 %
1 jaar (op jaarbasis) 14,2 % 12,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 12,8 % 8,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 14,7 % 12,5 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Per 30 Juni 2018 is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels op basis is van ‘snapshots’ (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,30
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
22-01-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
2
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 30-06-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -10,51 % -13,00 %
Tracking error i 5,09 % 4,96 %
Information ratio i 0,86 0,44
Beta i 0,97 0,95
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-06-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
LHC Group 0,29 % 11,15 %
Synaptics 0,26 % 18,20 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA 0,18 % 10,49 %
Hikma Pharmaceuticals 0,10 % 10,13 %
TGS Nopec Geophysical 0,10 % 9,35 %

Top 5 laagste bijdrage (30-06-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
First Solar -0,54 % -21,39 %
U.S. Silica -0,30 % -16,77 %
Luxfer (US) -0,27 % -7,97 %
Enersys -0,16 % -6,41 %
Hitachi High Technologies -0,15 % -10,64 %

Geografische verdeling (30-06-2018)

61,6 %
Noord-Amerika
24,2 %
Europa Midden-Oosten en Afrika (EMEA)
11,0 %
Japan
2,0 %
Azië/Pacific ex Japan
1,3 %
Overig
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Top 10 belangen (30-06-2018)

3,1 %
Luxfer (US)
3,1 %
Trinity Industries
3,1 %
Thermon Group
3,0 %
Dena
2,9 %
Brunswick
2,8 %
LHC Group
2,7 %
Western Forest Products
2,5 %
Spirit Airlines
2,5 %
First Solar
2,3 %
Enersys
Totaal
28,1 %

Sectorverdeling (30-06-2018)

26,4 %
Industriële waarden
22,6 %
Financiële waarden
13,2 %
Technologie
11,1 %
Consumentengoederen
10,3 %
Consumentendiensten
5,9 %
Gezondheidszorg
5,9 %
Basismaterialen
2,4 %
Olie & gas
1,3 %
Overig
0,9 %
Telecommunicatie
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,75 %
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
1,00 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,30 %
Swing factor neerwaarts i
0,25 %
Per 1 januari 2018 is de swingfactor aangepast van 0,30%/0,30% naar 0,30%/0,25%.
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
BN i
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI World Small Cap Index
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small- & Mid-caps wereldwijd
Datum van oprichting
08-07-2014
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
België, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 1.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU1078127419
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

Exclude

Screen on controversies using MSCI ESG research

Exclude companies based on UNGC criteria

Exclude tobacco, weapons producers, pornography and gambling companies.

Avoid companies with high ESG risk in Quick Scan

Integrate

Form own ESG opinion and score in investment case (1-5)

Look for sustainable business models and practices

Require higher return for lower ESG score

Engage

Review ESG profile of portfolio on quarterly basis

Take responsibility by engaging with companies

Document all engagement and controversial voting items

Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.