Kempen (Lux) Global Small-cap Fund - Class BN

Profiel

Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het Fonds) belegt op wereldwijde basis met name in aandelen van kleine beursgenoteerde ondernemingen. Bij de initiële aankoop is de marktwaarde van de ondernemingen maximaal € 4 miljard of zo groot als de waarde van de grootste onderneming in de benchmark. De benchmark is de MSCI World Small Cap Index. Het Fonds heeft als doel op de lange termijn een structureel betere performance te behalen dan de benchmark.

Het proces van portefeuilleconstructie is gebaseerd op een gedisciplineerd raamwerk dat in eerste aanleg gebruikmaakt van in eigen beheer ontwikkelde aandelenfilters om aandelen van hoge kwaliteit met een aantrekkelijke waardering te screenen. Daarna vindt er intern fundamentele research plaats om beleggingsideeën op te sporen waaraan wij een hoge convictie toekennen. Het eindresultaat is een portefeuille van ongeveer 60 - 90 aandelen met een brede spreiding over regio’s en sectoren.

Beheerteam

Jan Willem Berghuis, Maarten Vankan, Chris Kaashoek, Luuk Jagtenberg

Rendement per 31-12-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -9,9 % -10,1 %
3 maanden -12,7 % -16,4 %
Dit jaar -5,6 % -9,5 %
2015 11,5 % 11,0 %
2016 26,1 % 16,1 %
2017 12,5 % 7,7 %
1 jaar (op jaarbasis) -5,6 % -9,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 10,2 % 4,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,1 % 7,3 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Per 30 Juni 2018 is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels op basis is van ‘snapshots’ (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 315,29 M 31-12-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 92,17 M 31-12-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
2.517.192 31-12-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 39,15 23-01-2019
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Bronze

Beleggingskarakteristieken per 31-12-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 76 4380
Dividendrendement i 2,55 % 2,27 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 2.156 M EUR 2.523 M
K/W-verhouding i 8,51 11,26
Active share i 97,71 %
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-12-2018

Het jaar 2018 eindigde met een volatiel slotakkoord. December was een hele zwakke maand waarin het Fonds een negatief rendement van 9,9% behaalde en de MSCI World Small-Cap Index 10,1% terugviel. Het Fonds (I-klasse) leverde daarmee 0,2% minder in dan de benchmark. Over heel 2018 heeft het Fonds (I-klasse) een negatief totaalrendement van 5,5% na kosten geboekt, terwijl de benchmark 9,5% prijsgaf. Daarmee komt de outperformance op jaarbasis uit op 4,0%. Vrijwel de gehele outperformance was aan een gunstige aandelenselectie te danken. Onze waardestijl ondervond gedurende het jaar tegenwind: de benchmark voor waardeaandelen, de MSCI World Small-Cap Value Index, boekte dit jaar een verlies van 11,7%. Het Fonds heeft in 2018 ook goed gepresteerd ten opzichte van sectorgenoten: het is dit jaar in het hoogste kwartiel van de Morningstar Global Small-Cap peergroup geëindigd. Op 3-jaars voortschrijdende basis staan we momenteel zelfs nummer 1 in de Morningstar-peergroup. Internationale beleggers blijven veel belangstelling voor onze strategie tonen. We realiseren ons dat dalende aandelenmarkten op de korte termijn altijd pijnlijk zijn voor onze aandeelhouders, maar we weten ook uit ervaring dat een actieve manager vooral op deze markten het verschil kan maken. De MSCI World Small-Cap Index leverde van top tot bodem circa 18% in, terwijl veel aandelen 40-60% in koers zijn gedaald. We hebben bijgekocht en blijven bijkopen als onze portefeuillenamen door te veel verkoopdruk te ver zijn gedaald en we trachten daarnaast ook nieuwe kwaliteitsaandelen op te sporen die sterk ‘oversold’ zijn.

De drie best presterende aandelen van de maand december waren Otello Corporation (+4%), Del Frisco’s Restaurant Group (+13%) en Protector Forsikring (+4%). De koers van Otello Corporation steeg 4% in december. We bespraken dit aandeel al in ons maandbericht van november. We gaven toen aan dat we aanzienlijk hadden bijgekocht omdat het risico/rendementsprofiel uitermate aantrekkelijk is. Gezien de sterke schuldenvrije balans is het neerwaarts risico op een koers van NOK 12-14 in onze ogen erg laag. In ons basisscenario is het opwaarts potentieel zo’n 100%. Het Fonds boekte een rendement van 13% op onze positie in Del Frisco’s Restaurant Group (DFRG). Dat is duidelijk meer dan het 3% koersrendement op het aandeel in december (in EUR). Dit is aan onze timing en de handelsexpertise van ons Trading Team te danken. We kochten een positie in het aandeel terug die we eerder dit jaar hadden verkocht nadat de activistische belegger Engaged Capital een belang van 9,99% had opgebouwd. We denken dat het bestuur het bedrijf alleen in zijn geheel of in delen kan verkopen, gezien de druk die aandeelhouders uitoefenen na recente misstappen van het management. We hebben onze visie met het bestuur gedeeld. Naar onze overtuiging zijn de vier restaurantconcepten van DFRG meer waard dan de huidige enterprise value. Protector steeg 4% in koers ondanks een nieuwe winstwaarschuwing voor het verzekeringssegment aansprakelijkheidsverzekeringen voor verborgen gebreken. Deze verzekeringen beschermen woningverkopers tegen claims van kopers. Dit verzekeringssegment kampt met hoge claims vanwege schade door zilvervisjes. Protector onderzoekt nu de strategische mogelijkheden voor dit bedrijfsonderdeel. De onderneming heeft in 2018 al een aanzienlijke voorziening getroffen voor eventuele claims in 2019 en daarom lijkt de toekomstige impact van deze kwestie beperkt.

Negatieve bijdragen kwamen in december van Luxfer (-24%), MRC Global (-23%) en Brunswick (-13%). De koers van Luxfer daalde in december met 24% na een uitstekende performance tot en met november (+58%). Luxfer maakte op 18 december een grote overname bekend, waardoor de onderneming twee keer zo groot wordt. De markten reageerden negatief op deze aankondiging. Wij denken dat deze overname in strategisch opzicht voor de lange termijn zinnig is. Hierdoor ontstaat een mondiale marktleider op het gebied van zeldzame mineralen en aardmetalen. Door de omvang van de transactie en de gedeeltelijke financiering met vreemd vermogen verandert het risicoprofiel van de onderneming. Gelukkig weegt Luxfer niet meer zo zwaar in de portefeuille, want wij hadden onze positie deze zomer op hogere koersniveaus al verkleind. MRC Global daalde in december 23% in koers. De voortgaande daling van de olieprijs in december drukte het sentiment. MRC is een vooraanstaande distributeur van buizen, afsluiters en kleppen die gebruikt worden in de olie- & gasindustrie en daardoor is MRC afhankelijk van de energiesector. De recente volatiliteit in de olieprijs vond plaats op een moment dat de sector de budgetten voor het volgend jaar vaststelt. Derhalve dient MRC op een zwakkere groei in 2019 te rekenen. Wij denken dat de markt nu slechtere vooruitzichten inprijst dan volgens ons realistisch is. Uitgaande van de eerste indicaties van een groei van de upstream investeringen tussen 0-5% vinden we het huidige koersniveau van MRC aantrekkelijk. Het aandeel Brunswick leverde in december 13% in, iets meer dan de benchmark. Als gevolg van de forse overweging van dit aandeel in het Fonds leverde Brunswick de op twee na grootste negatieve bijdrage aan de fondsperformance. Het aandeelspecifieke nieuws was echter positief in december. Aan het einde van de maand maakte Brunswick bekend dat voor bepaalde buitenboordmotoren die in China geassembleerd worden geen invoerheffingen hoeft te betalen. Dit zou voor Brunswick uitgaande van de gemiddelde analistentaxatie een USD 13 miljoen hogere winst voor belastingen in 2019 betekenen.

 

De nieuwste Quarterly vindt u hier

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-12-2018

Het Fonds belegt wereldwijd in kleinere ondernemingen (small-caps). Wat small-caps zo aantrekkelijk maakt, is dat ze in het algemeen door een beperkt aantal analisten worden gevolgd. Dit biedt uitstekende mogelijkheden voor actieve beleggers om waarde toe te voegen. Aan het begin van onze zoektocht naar nieuwe beleggingsmogelijkheden passen we een screening toe die het beleggingsuniversum terugbrengt naar een behapbare omvang van 500 ondernemingen. We gaan op zoek naar ondernemingen die een bovengemiddelde kwaliteit en een aantrekkelijke waardering bieden. Bestaande portefeuillenamen en nieuwe kandidaten worden aan een uitvoerige fundamentele analyse onderworpen. Niet alleen worden documenten (zoals jaarverslagen) geanalyseerd, maar we spreken ook uitgebreid met de managementteams van de bedrijven waarin we beleggen. Voor ieder aandeel baseren wij onze beleggingsbeslissing op een uitvoerige beleggingscase waarbij we gebruikmaken van een in eigen beheer ontwikkeld financieel model. ESG-factoren (milieu, maatschappij en goed bestuur) zijn volledig in ons beleggingsproces geïntegreerd. Het eindresultaat is een portefeuille van 60-90 namen met een brede spreiding over regio’s en sectoren. Veel bedrijven hebben een vooraanstaande positie in de nichemarkten waarin zij actief zijn. Daarnaast kenmerken de ondernemingen in portefeuille zich door een sterke balans en een hoge return on capital employed (ROCE, rendement op geïnvesteerd kapitaal), wat aangeeft dat deze ondernemingen structureel in staat zijn om aandeelhouderswaarde te creëren met hun activiteiten. De portefeuille biedt een aantrekkelijkere koers/winstverhouding dan de benchmark.
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-12-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -9,9 % -10,1 %
3 maanden -12,7 % -16,4 %
Dit jaar -5,6 % -9,5 %
2015 11,5 % 11,0 %
2016 26,1 % 16,1 %
2017 12,5 % 7,7 %
1 jaar (op jaarbasis) -5,6 % -9,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 10,2 % 4,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,1 % 7,3 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Per 30 Juni 2018 is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels op basis is van ‘snapshots’ (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,30
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
23-07-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
2
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-12-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -14,17 % -14,17 %
Tracking error i 4,67 % 4,94 %
Information ratio i 1,29 0,57
Beta i 0,99 0,95
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-12-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Otello Corp 0,10 % 4,22 %
Del Frisco's Restaurant 0,08 % 12,75 %
Protector Forsikring 0,04 % 3,60 %
Hufvudstaden 0,01 % 1,31 %
Mixi 0,01 % 0,00 %

Top 5 laagste bijdrage (31-12-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Luxfer (US) -0,53 % -23,91 %
MCR Global -0,39 % -22,99 %
Brunswick -0,39 % -13,30 %
U.S. Silica -0,36 % -28,56 %
Dena -0,33 % -10,72 %

Geografische verdeling (31-12-2018)

54,7 %
Noord-Amerika
30,6 %
Europa Midden-Oosten en Afrika (EMEA)
11,3 %
Japan
2,7 %
Azië/Pacific ex Japan
0,7 %
Overig
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Top 10 belangen (31-12-2018)

3,0 %
First Solar
3,0 %
Brunswick
2,9 %
Dena
2,7 %
Western Forest Products
2,6 %
LHC Group
2,5 %
Thermon Group
2,2 %
Otello Corp
2,2 %
Vesuvius
2,1 %
RenaissanceRe
2,0 %
Enersys
Totaal
25,2 %

Sectorverdeling (31-12-2018)

24,2 %
Industriële waarden
23,4 %
Financiële waarden
13,6 %
Technologie
11,2 %
Consumentengoederen
10,4 %
Consumentendiensten
7,2 %
Basismaterialen
5,4 %
Gezondheidszorg
2,8 %
Olie & gas
1,2 %
Telecommunicatie
0,7 %
Overig
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,75 %
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
1,00 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,30 %
Swing factor neerwaarts i
0,25 %
Per 1 januari 2018 is de swingfactor aangepast van 0,30%/0,30% naar 0,30%/0,25%.
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
BN i
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI World Small Cap Index
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small- & Mid-caps wereldwijd
Datum van oprichting
08-07-2014
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
België, Duitsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Bronze

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 1.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU1078127419
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

Exclude

Screen on controversies using MSCI ESG research

Exclude companies based on UNGC criteria

Exclude tobacco, weapons producers, pornography and gambling companies.

Avoid companies with high ESG risk in Quick Scan

Integrate

Form own ESG opinion and score in investment case (1-5)

Look for sustainable business models and practices

Require higher return for lower ESG score

Engage

Review ESG profile of portfolio on quarterly basis

Take responsibility by engaging with companies

Document all engagement and controversial voting items

Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.