Kempen (Lux) Global Small-cap Fund - Class A

Profiel

Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het Fonds) belegt op wereldwijde basis met name in aandelen van kleine beursgenoteerde ondernemingen. Bij de initiële aankoop is de marktwaarde van de ondernemingen maximaal € 4 miljard of zo groot als de waarde van de grootste onderneming in de benchmark. De benchmark is de MSCI World Small Cap Index. Het Fonds heeft als doel op de lange termijn een structureel betere performance te behalen dan de benchmark.

Het proces van portefeuilleconstructie is gebaseerd op een gedisciplineerd raamwerk dat in eerste aanleg gebruikmaakt van in eigen beheer ontwikkelde aandelenfilters om aandelen van hoge kwaliteit met een aantrekkelijke waardering te screenen. Daarna vindt er intern fundamentele research plaats om beleggingsideeën op te sporen waaraan wij een hoge convictie toekennen. Het eindresultaat is een portefeuille van ongeveer 60 - 90 aandelen met een brede spreiding over regio’s en sectoren.

Beheerteam

Jan Willem Berghuis, Maarten Vankan, Chris Kaashoek, Luuk Jagtenberg

Rendement per 31-03-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,9 % 0,8 %
3 maanden 15,3 % 15,8 %
Dit jaar 15,3 % 15,8 %
2018 -1,2 % -5,8 %
1 jaar (op jaarbasis) 12,2 % 7,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 13,7 % 9,0 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Per 30 Juni 2018 is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels op basis is van ‘snapshots’ (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 461,62 M 31-03-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 6,43 M 31-03-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
226.480 31-03-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 29,55 18-04-2019

Beleggingskarakteristieken per 31-03-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 77 4329
Dividendrendement i 2,44 % 2,04 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 2.427 M EUR 3.040 M
K/W-verhouding i 15,08 16,55
Active share i 97,71 %
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-03-2019

Het Fonds (I-klasse) steeg in maart 1,0% in waarde, terwijl de MSCI World Small-Cap Index 0,8% won. De De outperformance van het Fonds (I-klasse) ten opzichte van de benchmark (0,2%) kon deze maand vooral aan de aandelenselectie binnen de sector financiële dienstverlening worden toegeschreven. Over het eerste kwartaal van 2019 behaalde het Fonds (I-klasse) een rendement van 15,5%. Het bleef daarmee licht achter bij de benchmark (15,8%). De MSCI World Small Cap Value Index won in het eerste kwartaal 13,7% tegen 17,8% voor de MSCI World Small Cap Growth index. Gezien onze voorkeur voor waardeaandelen en de aanzienlijke outperformance van het Fonds in het vierde kwartaal van 2018, denken we dat de portefeuille in het eerste kwartaal degelijk heeft gepresteerd. Het is evident dat de waarderingsniveaus nu wat hoger liggen dan drie maanden geleden. Ons universum is echter groot genoeg: we kunnen nog steeds zeer aantrekkelijke (nieuwe) beleggingsmogelijkheden vinden.

De drie best presterende aandelen van de maand maart waren Luxfer (+34%), Abercombie & Fitch Co (+28%) en Mizrahi (+9%). Het aandeel Luxfer won in maart bijna 34%. De onderneming maakte bekend dat de in december aangekondigde overname van Neo toch niet doorgaat. De markt reageerde hier positief op, omdat de voorgenomen overname als groot en risicovol werd gezien. Later in de maand reageerde het aandeel positief op een brokerrapport waarin werd gesuggereerd dat Luxfer voor opname in de Russel 2000 Index in aanmerking komt. Het aandeel Abercrombie & Fitch Co boekte in maart een koersstijging van 28% na de publicatie van goede vierdekwartaalresultaten, terwijl veel concurrenten zwakkere cijfers hadden bekendgemaakt. We zijn onder de indruk van de prestaties van het nieuwe managementteam. In de afgelopen twee jaar is onze convictie vrijwel ieder kwartaal gestegen. Naar onze mening houdt de markt geen rekening met een volledige turnaround. We vinden het risico/rendementsprofiel van het aandeel nog steeds aantrekkelijk op de huidige niveaus. Het aandeel Mizrahi liep 9% op nadat de onderneming op 12 maart een schikking overeenkwam met de Amerikaanse belastingautoriteiten. De onderneming had voor het schikkingsbedrag van USD 195 miljoen – iets lager dan gevreesd – algrotendeels een voorziening getroffen. In de laatste week van maart maakte Mizrahi degelijke vierdekwartaalresultaten bekend. Het aandeel Mizrahi handelt op een koers/winstverhouding van slechts 10x voor 2019. Dat is een aantrekkelijke waardering gezien het groeiprofiel. Na de schikking wil de onderneming de uitkering van dividend in 2019 weer gaan hervatten. De afgelopen drie kwartalen werd geen dividend uitgekeerd.

Negatieve bijdragen kwamen in maart van Tenneco (-35%), American Equity Investment Life (-13%) en Enersys (-10%). Het aandeel Tenneco leverde in maart 35% in na de bekendmaking van zwakke vierdekwartaalresultaten en een tegenvallende prognose voor 2019. De wereldwijde productie van personenauto’s bleef in het vierde kwartaal ook achter bij de verwachtingen, wat vooral op het conto van China en Europa kwam. De zwakke prognose van Tenneco voor 2019 leidde tot onrust onder beleggers vanwege de hoge schuldenlast van Tenneco na de overname van Federal-Mogul. Naar onze overtuiging verdisconteert de markt een zeer grote kans op een forse afzwakking van de eindmarkten van Tenneco, wat wij op dit moment niet realistisch achten. Voorts denken we dat de schuldenlast van Tenneco hoog maar beheersbaar is. We houden vast aan een relatief laag gewicht in dit aandeel en spreken het management binnenkort. Het aandeel American Equity Investment Life daalde in maart met 13% in reactie op een daling van de Amerikaanse 10-jaars rente van 2,74% naar 2,42%. Bij een lagere obligatierente is het moeilijker voor de onderneming om op lijfrentes met een vaste uitkering nog wat te verdienen. Wij vinden American Equity aantrekkelijk gewaardeerd op slechts 1,0x de boekwaarde. In 2018 voerde de onderneming voorlopige gesprekken om te worden overgenomen. Wij vinden dat de onderneming een aantrekkelijke overnamekandidaat blijft voor private equity-firma’s of sectorgenoten. We spraken het management in maart op de Raymond James-conferentie, waar we nog veel andere ondernemingen uit onze Amerikaanse portefeuille zagen. Enersys drukte de performance niet alleen in februari, maar ook in maart (-10%). Enersys is wereldwijd marktleider in accu’s voor elektrische vorkheftrucks en reservevermogen voor telecomaanbieders. De onderneming maakte tegenvallende kwartaalresultaten bekend die naar onze mening vooral toegeschreven konden worden aan vertraagde 5G-investeringen bij telecomspelers. We rekenen op een groeiende vraag naar data en snelheid voor telecom- en breedbandtoepassingen en achten deze investeringen daarom noodzakelijk. De huidige gedrukte bestedingsniveaus zijn volgens ons daarom slechts tijdelijk.

 

De nieuwste Quarterly vindt u hier

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-03-2019

Het Fonds belegt wereldwijd in kleinere ondernemingen (small-caps). Wat small-caps zo aantrekkelijk maakt, is dat ze in het algemeen door een beperkt aantal analisten worden gevolgd. Dit biedt uitstekende mogelijkheden voor actieve beleggers om waarde toe te voegen. Aan het begin van onze zoektocht naar nieuwe beleggingsmogelijkheden passen we een screening toe die het beleggingsuniversum terugbrengt naar een behapbare omvang van 500 ondernemingen. We gaan op zoek naar ondernemingen die een bovengemiddelde kwaliteit en een aantrekkelijke waardering bieden. Bestaande portefeuillenamen en nieuwe kandidaten worden aan een uitvoerige fundamentele analyse onderworpen. Niet alleen worden documenten (zoals jaarverslagen) geanalyseerd, maar we spreken ook uitgebreid met de managementteams van de bedrijven waarin we beleggen. Voor ieder aandeel baseren wij onze beleggingsbeslissing op een uitvoerige beleggingscase waarbij we gebruikmaken van een in eigen beheer ontwikkeld financieel model. ESG-factoren (milieu, maatschappij en goed bestuur) zijn volledig in ons beleggingsproces geïntegreerd. Het eindresultaat is een portefeuille van 60-90 namen met een brede spreiding over regio’s en sectoren. Veel bedrijven hebben een vooraanstaande positie in de nichemarkten waarin zij actief zijn. Daarnaast kenmerken de ondernemingen in portefeuille zich door een sterke balans en een hoge return on capital employed (ROCE, rendement op geïnvesteerd kapitaal), wat aangeeft dat deze ondernemingen structureel in staat zijn om aandeelhouderswaarde te creëren met hun activiteiten. De portefeuille biedt een aantrekkelijkere koers/winstverhouding dan de benchmark.
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-03-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,9 % 0,8 %
3 maanden 15,3 % 15,8 %
Dit jaar 15,3 % 15,8 %
2018 -1,2 % -5,8 %
1 jaar (op jaarbasis) 12,2 % 7,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 13,7 % 9,0 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Per 30 Juni 2018 is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels op basis is van ‘snapshots’ (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor detoekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-03-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Luxfer (US) 0,57 % 33,95 %
Abercrombie & Fitch 0,44 % 27,42 %
Mizrahi Tefahot Bank 0,15 % 8,79 %
U.S. Silica 0,15 % 18,30 %
Sanderson Farms 0,15 % 16,06 %

Top 5 laagste bijdrage (31-03-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Tenneco -0,52 % -34,11 %
American Equity Invt Life -0,23 % -13,06 %
Enersys -0,20 % -10,24 %
Cabot -0,17 % -9,96 %
Del Frisco's Restaurant -0,15 % -23,32 %

Geografische verdeling (31-03-2019)

53,4 %
Noord-Amerika
28,6 %
Europa Midden-Oosten en Afrika (EMEA)
12,2 %
Japan
3,1 %
Overig
2,6 %
Azië/Pacific ex Japan
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Top 10 belangen (31-03-2019)

3,0 %
Brunswick
2,8 %
Dena
2,8 %
First Solar
2,5 %
Thermon Group
2,4 %
Fujitec
2,3 %
Western Forest Products
2,1 %
LHC Group
2,0 %
RenaissanceRe
2,0 %
Vesuvius
1,9 %
Abercrombie & Fitch
Totaal
23,9 %

Sectorverdeling (31-03-2019)

24,6 %
Industriële waarden
23,5 %
Financiële waarden
12,5 %
Technologie
10,0 %
Consumentengoederen
9,9 %
Consumentendiensten
7,0 %
Basismaterialen
5,1 %
Gezondheidszorg
3,1 %
Olie & gas
3,1 %
Overig
1,1 %
Telecommunicatie
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
1,50 %
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
1,75 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,30 %
Swing factor neerwaarts i
0,25 %
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
A i
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
MSCI World Small Cap Index
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small- & Mid-caps wereldwijd
Datum van oprichting
26-03-2018
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden, Zwitserland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU1078120166
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

Exclude

Screen on controversies using MSCI ESG research

Exclude companies based on UNGC criteria

Exclude tobacco, weapons producers, pornography and gambling companies.

Avoid companies with high ESG risk in Quick Scan

Integrate

Form own ESG opinion and score in investment case (1-5)

Look for sustainable business models and practices

Require higher return for lower ESG score

Engage

Review ESG profile of portfolio on quarterly basis

Take responsibility by engaging with companies

Document all engagement and controversial voting items

Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.