Kempen (Lux) Global Property Fund Class I - GBP

Profiel

Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global Property Fund (het Fonds) belegt in een geconcentreerde portefeuille van beursgenoteerde vastgoedondernemingen wereldwijd. Doel van het Fonds is een bovengemiddeld relatief beleggingsresultaat te behalen.

Het Fonds wordt beheerd op basis van bottom-up aandelenselectie. De fondsstrategie richt zich op exploiteren van over- en onderwaarderingen van beursgenoteerde onroerendgoedondernemingen in relatie tot de kwaliteit van het onderliggende vastgoed, de financiële balans, de corporate governance-structuur en het vermogen van het managementteam om waarde toe te voegen aan het vastgoed.

Beheerteam

Jorrit Arissen, Egbert Nijmeijer, Lucas Vuurmans, Anna Niegowska, Robert Stenger, Mihail Tonchev

Rendement per 31-08-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,5 % 0,5 %
3 maanden -0,8 % -0,2 %
Dit jaar -18,5 % -18,0 %
2017 4,3 % 0,8 %
2018 -0,7 % 0,2 %
2019 20,8 % 17,2 %
1 jaar (op jaarbasis) -20,8 % -21,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i -0,5 % -1,8 %
5 jaar (op jaarbasis) i 7,6 % 5,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 7,9 % 6,1 %
Voor 1 oktober 2014 had het Fonds een andere naam en een ander beleggingsbeleid: Kempen (Lux) European Property Fund. Ook had het Fonds een andere ISIN code. Als gevolg hiervan is de performance van voor 1 oktober 2014 niet representatief voor het Fonds en wordt daarom niet getoond. De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 202,77 M 31-08-2020
Omvang aandelenklasse
GBP 0,09 M 31-08-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
89 31-08-2020
Intrinsieke waarde i
GBP 926,68 25-09-2020
Omloopsnelheid
215,53 %
Het omloopsnelheidcijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geüpdatet.

Beleggingskarakteristieken per 31-08-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 54 338
Dividendrendement i 4,02 % 4,48 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 10.895 M EUR 13.039 M
K/W-verhouding i 27,38
Active share i 72,80 %
Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Ontwikkelingen per 31-08-2020

Het Fonds boekte in augustus een positief rendement, maar bleef licht achter bij de benchmark. Deze underperformance kon grotendeels toegeschreven worden aan de clusters VK en zorgvastgoed VS. Het VK vormde tot dusverre dit jaar een sterke bron van outperformance voor het Fonds. Onze recente switch naar ‘deep value’ Londens kantoorvastgoed verklaart de underperformance van dit cluster in augustus.

De Britse kantoorvastgoednamen in onze portefeuille (Workspace, Derwent London en Great Portland) gaan momenteel weliswaar gebukt onder een negatief sentiment vanwege de thuiswerksituatie, maar zijn in onze ogen goed gepositioneerd om op de toekomstige kantooreisen in te spelen, zoals we vorige maand ook al aangaven. Workspace is naar onze overtuiging het best gepositioneerd om het toekomstige “hub & spoke”-kantoorformat aan te bieden waarop veel groeiende ondernemingen waarschijnlijk gaan overschakelen. En Derwent en Great Portland bieden locaties en kantoortypes die niet alleen ideaal zijn voor multinationals die een toplocatie voor het hoofdkantoor zoeken, maar ook voor groeiende conglomeraten uit het TAMI-cluster (technologie, reclame, media, informatie) die wereldwijd of in Europa actief zijn.

Het cluster woningvastgoed deed het ook uitstekend. Het op Oost-Duitsland gerichte TAG Immobilien won 13% na de bekendmaking van sterke resultaten en de uitgifte van een converteerbare obligatielening. Deze emissie wakkerde mogelijk vraag naar extra aandelen aan (voor deltahedging door arbitrageanten).

Augustus was een positieve maand voor wereldwijde vastgoedaandelen. De sector boekte een rendement van iets meer dan 2% (gemeten in lokale valuta). Van cluster tot cluster liep de performance opnieuw behoorlijk uiteen: hotelvastgoed VS (+12%), REOC’s Japan (+13%) en woningvastgoed Europa (+8%) scoorden heel goed, terwijl het door kantoorvastgoed gedomineerde cluster Scandinavië (-4%) en winkelvastgoed Europa (-5%) opvallend zwak presteerden.

Gezien de grote performanceverschillen is het opmerkelijk hoe goed het cluster woningvastgoed tijdens de pandemie heeft standgehouden. Overheden kwamen echter snel in actie om burgers met inkomensproblemen als gevolg van de pandemie steun te bieden. Verhuurders hebben daarvan geprofiteerd. Toch stond op diverse markten de huurgroei tijdelijk onder druk. Het zal niemand verbazen dat kantoorvastgoed het momenteel moeilijk heeft (de underperformance van het cluster Scandinavië kan ook grotendeels aan kantoorvastgoed toegeschreven worden). Beleggers vinden het lastig om de onduidelijke gevolgen van de thuiswerksituatie goed in te prijzen bij verhuurders van kantoorvastgoed. Werknemers staan niet te popelen om naar kantoor terug te keren. De kantoorbezetting blijft laag (15-30%). Veel grote traditionele werkgevers voorzien tot in de eerste helft van 2021 geen grootschalige terugkeer van werknemers naar kantoor. Ondertussen trokken beleggers snel ongenuanceerde conclusies. Wij vrezen echter dat beleggers locaties en kantoortypes met meer en minder problemen over één kam scheren.

Augustus was een maand waarin veel resultaatsberichten werden bekendgemaakt. De meeste ondernemingen die nog niet in juli gerapporteerd hadden, gaven nu een prognose voor de rest van het jaar af. Managementteams die wat meer vertrouwen hadden in de toekomst, herhaalden hun prognose (o.a. in industrieel vastgoed), terwijl andere vastgoedmaatschappijen liever wilden afwachten. Over het algemeen vertoonde de huurinning een positieve tendens. Inmiddels zijn economieën weer vrijwel open na eerdere lockdowns. Zo zijn in Canada de meeste winkels weer open, terwijl sommige fitnesscentra alweer op 80% van het pre-corona omzetniveau zijn teruggekeerd. Mogelijk is dit een indicatie hoe “het nieuwe normaal” eruit gaat zien. In het cluster Triple Net Lease VS ligt het huurinningspercentage per saldo op meer dan 80%. De meeste analisten hebben hun taxaties opwaarts herzien. Hierbij is het natuurlijk zo dat huurders met een goede kredietwaardigheid (investment grade) betere betalers zijn. Anderzijds zagen we het aanvangsrendement oplopen voor winkelvastgoed van secundaire kwaliteit met slechts één huurder als gevolg van een meer opgedroogde beleggingsmarkt.

In deze onzekere tijden zijn er grote verschillen tussen de boekhoudkundige waarde en de waardering die op basis van onderhandelingstactieken tot stand komt. Het is heel moeilijk om het huurinningspercentage goed in te schatten. Sommige managementteams stellen zich zeer conservatief op. Zij willen een veiligheidsmarge inbouwen en houden rekening met grote voorzieningen voor dubieuze debiteuren. Andere bestuurders stellen zich uitermate offensief op en veronderstellen dat alle huurachterstanden weer worden ingelopen. Voor ons was het lastig maar wel essentieel om onderscheid te maken tussen wishful thinking en de objectieve realiteit. We willen zo goed mogelijk modelmatig incalculeren hoe diep de pijn van de pandemie zal zijn en hoe het pad naar herstel zal verlopen. Sommige vastgoedmaatschappijen hebben voor aanpassing van huren gekozen en schieten hun huurders zo snel mogelijk te hulp – o.a. bij casino’s (VICI) en in het toerisme (EPR) – terwijl andere ondernemingen een minimaal huuruitstel van enkele maanden verlenen (industrieel, woning- en vooral winkelvastgoed). Andere spelers hebben huren verlaagd of huuruitstel verleend voor één tot wel vijf jaar (o.a. aan bioscopen, fitnesscentra, megastores, grote overdekte winkelcentra). Diverse maatschappijen die de kostenvoet van het eigen vermogen nog goedmaken, hebben nog snel vermogen aangetrokken op de kapitaalmarkt, ook al zijn er momenteel niet noodzakelijkerwijs veel groeimogelijkheden. Hieruit blijkt dat managementteams opportunistisch zijn en – terecht – iedere kans aangrijpen om hun balans te versterken. Wij vinden dit prudent. In de VS is het sentiment op de markten voor schuldpapier weer verbeterd. Diverse vastgoedmaatschappijen plaatsten papier tegen spreads die bijna weer op pre-pandemieniveaus lagen.

Alle ogen zijn nu gericht op de ontwikkeling van een COVID-19-vaccin. De marktvolatiliteit blijft hoog en belangrijk nieuws kan tot heftige koersschommelingen leiden. Op dit moment voorzien wij geen spoedig einde aan de pandemie. Zelfs als er een vaccin komt, blijven er nog veel onzekerheden bestaan: is het vaccin actief tegen alle COVID-varianten? Hoe snel kan het worden toegediend? Is het voldoende getest? Laat iedereen zich inenten? We vinden het bemoedigend dat economieën weer geleidelijk opengaan en besmettingen op slimmere wijze gemonitord kunnen worden. We achten het risico kleiner dat er een tweede brede shutdown komt. Zoiets zou fnuikend zijn voor de economie. Vanaf waar we nu staan zijn de liquiditeitsrisico’s goed onder controle dankzij de snelle respons van centrale banken en overheden. We moeten echter nog ondervinden wat de shutdown en het daarop volgende nieuwe normaal uiteindelijk voor de solvabiliteit gaan betekenen.

Kempens vastgoedbeleggingsaanpak kenmerkt zich door een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Met behulp van data-analysetechnologie verzamelt het Real Estate Team van Kempen wereldwijd voor 200.000 vastgoedobjecten meer dan 20 miljoen relevante datapunten die binnen onze data-infrastructuur worden omgezet in waardevolle fundamentele beleggingsinformatie. De voortdurende toename van het aantal beschikbare gegevens stelt ons in staat om een steeds scherper oordeel te vormen over de kwaliteit, de waarde en het risico van iedere vastgoedbelegging. Naar onze mening leidt dit tot betere beleggingsbeslissingen en een hoger beleggingsrendement tegen een lager risico voor onze klanten.

In aanvulling op de kwantitatieve aanpak analyseert de beleggingsstrategie ook drie belangrijke kwalitatieve parameters om de juiste waardering te bepalen: de toegevoegde waarde van het management, de kracht van de balans en het ESG-profiel. Aan iedere onderneming worden scores toegekend voor deze drie parameters. Ondernemingen die bijvoorbeeld op ESG-gebied uitblinken, krijgen van de portefeuillebeheerders een hogere score die een hogere waardering rechtvaardigt.

De portefeuilleconstructie is gebaseerd op clusterneutraliteit. De Europese portefeuille bestaat uit 19 clusters die gedefinieerd zijn als homogene groepen vastgoedmaatschappijen met eenzelfde onderliggende valuta-exposure. Voorbeelden zijn de clusters Verenigd Koninkrijk, woningvastgoed Europa en Zwitserland. Het portefeuillegewicht van ieder cluster is ongeveer gelijk aan het benchmarkgewicht van dat cluster. Dat levert een gediversifieerde portefeuille op, terwijl de valuta- en macro-economische risico’s ten opzichte van de benchmark geneutraliseerd worden. KEPF wijst risicobudget toe op het niveau van de afzonderlijke vastgoedmaatschappijen.

De ESG-criteria (milieu, sociale kwesties en governance) zijn van groot belang in ons beleggingsproces. Augustus was een wat stillere maand voor het team op het engagementfront, maar wel een maand waarin Sustainalytics aan Vonovia de hoogste ESG-rating voor Europees vastgoed toekende. En we vinden het nog indrukwekkender dat Vonovia daarmee op de 17e plaats staat in het overzicht van 12.500 ondernemingen die Sustainalytics volgt. Daarmee vormt Vonovia een goede benchmark voor de sector. Voorts hebben we nader onderzoek ingesteld naar diverse incidenten die eerder dit jaar in het cluster Scandinavië plaatsvonden. Hooggeplaatste bestuurders van SBB i Norden en Balder werden beschuldigd van handel met voorkennis, maar het bewijsmateriaal is nog niet overtuigend.

Augustus was een enigszins volatiele maand waarin diverse wijzigingen in de portefeuille zijn aangebracht. In het cluster opslag- en industrieel vastgoed VS verkochten we de resterende positie in Extra Space Storage en verkleinden we ons belang in Rexford om een nieuwe positie in Americold Realty Trust te kunnen opbouwen. Dit segment biedt in onze ogen structureel aantrekkelijke marktkansen en een stabiele groei. Americold kan hier met haar vooraanstaande positie van profiteren. Voorts hebben we de afgelopen maand tweemaal geswitcht tussen Equinix en Coresite, inspelend op marktvolatiliteit in het uitermate goed stand houdende, groeiende datacentersegment (waar geen correcties verwacht worden). In het kansrijkere segment datacenters zijn de managementscores voor de meeste spelers verhoogd. In Japan is de positie in Orix JREIT gedeeltelijk verkocht en is de verkoopopbrengst herbelegd in Daiwa House REIT. Binnen kantoorvastgoed VS verkochten we opnieuw Boston Properties ten gunste van Highwoods Properties. Boston Properties rapporteerde zwakke resultaten, maar dit leidde niet tot aanpassingen in onze modellen omdat we dit al ingecalculeerd hadden. Nu de maand augustus achter ons ligt en de tweedekwartaalresultaten gepubliceerd zijn, gaan we onze aandacht weer vol richten op finetuning van onze modellen en continue toetsing van onze veronderstellingen om de waardetaxaties voor ons universum verder te verfijnen.

Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 31-08-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,5 % 0,5 %
3 maanden -0,8 % -0,2 %
Dit jaar -18,5 % -18,0 %
2017 4,3 % 0,8 %
2018 -0,7 % 0,2 %
2019 20,8 % 17,2 %
1 jaar (op jaarbasis) -20,8 % -21,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i -0,5 % -1,8 %
5 jaar (op jaarbasis) i 7,6 % 5,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 7,9 % 6,1 %
Voor 1 oktober 2014 had het Fonds een andere naam en een ander beleggingsbeleid: Kempen (Lux) European Property Fund. Ook had het Fonds een andere ISIN code. Als gevolg hiervan is de performance van voor 1 oktober 2014 niet representatief voor het Fonds en wordt daarom niet getoond. De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee

Risico-analyse (ex post) per 31-08-2020

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -26,01 % -26,01 %
Tracking error i 2,24 % 1,97 %
Information ratio i 0,57 0,95
Beta i 0,97
Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Top 5 hoogste bijdrage (31-08-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Tag Immobilien 0,36 % 12,53 %
Hysan Development 0,34 % 14,46 %
Orix Jreit 0,31 % 16,64 %
Mitsubishi Estate 0,26 % 7,72 %
Vonovia SE 0,24 % 8,52 %

Top 5 laagste bijdrage (31-08-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Advance Residence -0,19 % -9,19 %
Workspace -0,19 % -7,61 %
Invitation Homes -0,16 % -4,71 %
Healthcare Trust of America -0,15 % -5,48 %
Americold Realty Trust -0,14 % -2,27 %

Geografische verdeling (31-08-2020)

53,1 %
Verenigde Staten
11,6 %
Japan
6,1 %
Hongkong
6,0 %
Duitsland
4,6 %
Verenigd Koninkrijk
3,6 %
Australië
3,4 %
Singapore
2,6 %
Canada
2,2 %
België
2,0 %
Noord-Europa
1,5 %
Ierland
1,3 %
Zwitserland
1,1 %
Frankrijk
0,8 %
Overig
Totaal
100 %
Op basis van de beursnotering van de beleggingen. De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Top 10 belangen (31-08-2020)

4,0 %
Avalonbay Communities
3,9 %
Realty Income
3,8 %
Invitation Homes
3,8 %
Mitsubishi Estate
3,2 %
Health Care Property
3,1 %
Tag Immobilien
3,1 %
EastGroup Properties
3,0 %
CubeSmart
2,9 %
Vonovia SE
2,9 %
STAG Industrial
Totaal
33,6 %

Sectorverdeling (31-08-2020)

25,9 %
Kantoren
24,8 %
Industriële waarden
23,4 %
Woningen
14,0 %
Overig
11,9 %
Detailhandel
Totaal
100 %
Op basis van 'look through' (door de fondsen heengekeken) data. De verdeling is exclusief cashpositie.
Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,70 %
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0,91 %
Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
I - GBP i
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Beleggingsstrategie
Onroerend Goed
Universum
Aandelen onroerend goed wereldwijd
Datum van oprichting
30-10-2018
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
GBP
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inschrijving £ 50.000, vervolginschrijvingen £ 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU1894636262
Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.Â

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

 • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

 • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

 • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

 • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Kempen beheert diverse fondsen en mandaten die in beursgenoteerde aandelen van vastgoedmaatschappijen beleggen, zoals het Global Property Fund[1] en het European Property Fund.

Â

Het ESG-beleid van Kempen is in het beleggingsproces van ons fonds geïmplementeerd op basis van de volgende pijlers: uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap.

Â

Uitsluiting & vermijding

In lijn met het algemene beleid van Kempen belegt het Global Property Fund niet in ondernemingen die op de uitsluitings- of vermijdingslijst van KCM voorkomen.

Â

Ondernemingen met een 'Fail-score' op de criteria van de UN Global Compact of een vermelding op de 'Watchlist' worden eveneens uitgesloten.

Â

ESG-integratie

Naar onze overtuiging zijn financieel en duurzaam rendement onverbrekelijk met elkaar verbonden. Ondernemingen die de juiste balans tussen de belangen van alle stakeholders weten te vinden, creëren waarde. Onze ESG-analyse van beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen bestaat uit de volgende stappen:

 • We implementeren onze ESG-kwaliteitsscore in de ondernemingsscore van iedere vastgoedmaatschappij die we analyseren;

 • We monitoren het wereldwijde beleggingsuniversum van vastgoedmaatschappijen: waar sprake is van negatieve excessen (zoals milieuvervuiling afgemeten aan de CO2-uitstoot) gaan we met ondernemingen in dialoog;

 • We benchmarken vastgoedmaatschappijen tegen elkaar en visualiseren de uitkomsten voor ons beleggingsproces en onze klanten om koplopers en achterblijvers op te sporen;

 • We gaan een dialoog aan met de ondernemingen waarin we beleggen, om hun ESG-beleid en -praktijken te verbeteren;

 • We maken in onze waarderingsmodellen een vertaalslag: een lagere duurzaamheidsscore voor vastgoedportefeuilles leidt tot hogere verwachte onderhoudsinvesteringen;

 • We bieden portefeuilles op maat aan voor klanten die (bijvoorbeeld) uitsluitend willen beleggen in vastgoedportefeuilles met een lagere CO2-uitstoot

Â

In ons beleggingsraamwerk bepalen we aan de hand van drie cruciale aspecten of de waardering gerechtvaardigd is: toegevoegde waarde van het management, balansverhoudingen en ESG-beleid. We zijn bereid om wat meer te betalen voor ondernemingen die op ESG-gebied uitblinken. Deze overtuiging wordt door wetenschappelijke literatuur onderbouwd.

Â

De figuur hiernaast laat zien hoe ESG in het beleggingsproces is ingebed. We merken hierbij op dat we niet alleen beleggen in koplopers op ESG-gebied, maar ook in achterblijvers: er kan veel potentiële waarde ontsloten worden door kapitaal te verschaffen aan vastgoedmaatschappijen die dit het hardste nodig hebben.

Â

Actief aandeelhouderschap

De vastgoedfondsen zijn actieve beleggers en gaan ook een actieve dialoog aan met ondernemingen over hun strategische, financiële en maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Â

Ons engagement richt zich vooral op ondernemingen waar naar onze overtuiging veel waarde ontsloten kan worden. Over een breed scala aan onderwerpen kan een dialoog gevoerd worden:

 • Vermindering van de CO2-intensiteit;

 • Beperking van het energie- en waterverbruik;

 • Betere afvalrecycling;

 • Betere arbeidsomstandigheden en naleving van mensenrechten;

 • Betere governancestructuren;

 • Betere afstemming op aandeelhoudersbelangen;

 • Koppeling van beloningsbeleid aan doelstellingen voor de lange termijn in plaats van de korte termijn.

Â

De engagement factsheet over Kojamo Oyj vindt u hier.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

Ons volledige ESG-beleid kan hier gedownload worden.

Â

[1]Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”) dat in Luxemburg is gevestigd.

Â

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

Â

*

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Febelfin
Screening MSCI ESG Research
Screening MSCI ESG Research
UN global impact
ESG integration
Bron NL
disclaimer
Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.