Kempen (Lux) Global Property Fund - Class AN

Profiel

Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global Property Fund (het Fonds) belegt in een geconcentreerde portefeuille van beursgenoteerde vastgoedondernemingen wereldwijd. Doel van het Fonds is een bovengemiddeld relatief beleggingsresultaat te behalen.

Het Fonds wordt beheerd op basis van bottom-up aandelenselectie. De fondsstrategie richt zich op exploiteren van over- en onderwaarderingen van beursgenoteerde onroerendgoedondernemingen in relatie tot de kwaliteit van het onderliggende vastgoed, de financiële balans, de corporate governance-structuur en het vermogen van het managementteam om waarde toe te voegen aan het vastgoed.

 

Beheerteam

Jorrit Arissen, Egbert Nijmeijer, Lucas Vuurmans, Robert Stenger, Mihail Tonchev

Rendement per 31-08-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,1 % 1,8 %
3 maanden 10,1 % 9,8 %
Dit jaar 26,4 % 25,9 %
2018 -2,1 % -0,9 %
2019 27,9 % 24,2 %
2020 -18,5 % -16,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 33,3 % 35,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 6,7 % 7,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,9 % 4,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 9,0 % 7,7 %
Voor 1 oktober 2014 had het Fonds een andere naam en een ander beleggingsbeleid: Kempen (Lux) European Property Fund. Ook had het Fonds een andere ISIN code. Als gevolg hiervan is de performance van voor 1 oktober 2014 niet representatief voor het Fonds en wordt daarom niet getoond.De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.Per 30 Juni 2018 is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels op basis is van ‘snapshots’ (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 242,89 M 31-08-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 11,46 M 31-08-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
134.094 31-08-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 84,02 15-09-2021
Omloopsnelheid
215,53 %
Morningstar rating â„¢
Het omloopsnelheidcijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geüpdatet.

Beleggingskarakteristieken per 31-08-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 48 348
Dividendrendement i 2,83 % 2,96 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 14.776 M EUR 18.372 M
K/W-verhouding i 33,60
Active share i 73,83 %
Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Ontwikkelingen per 31-08-2021

Het Fonds boekte in augustus een positief rendement maar bleef achter bij de benchmark. De underperformance was te wijten aan het cluster logistiek en opslag VS, waar vooral Americold Realty Trust verhoudingsgewijs zwak presteerde en de hoge verwachtingen van beleggers niet helemaal waarmaakte. Ook het cluster zorgvastgoed VS drukte het rendement. De grote boosdoener was hier zwaargewicht Ventas. Het herstel van de bezettingsgraad van de portefeuille seniorenwoningen van Ventas vonden we, in vergelijking met de ontwikkeling bij sectorgenoot Welltower, enigszins teleurstellend. Dit is naar onze mening echter niet heel verontrustend, want de Amerikaanse Cares Act voorziet in variabele timing van betalingen. Het afgelopen kwartaal hoeft dus niet het begin van een negatieve trend voor Ventas te markeren. Door het cluster Noord-Europa ging in de afgelopen maand eveneens waarde verloren. Entra (specialist in kantoorvastgoed in Noorwegen) en Pandox (eigenaar en exploitant van hotelvastgoed in heel Europa met hoofdkantoor in Zweden) gingen tegen het einde van de maand om uiteenlopende redenen gebukt onder grote volatiliteit. In het geval van Entra breidde een grootaandeelhouder zijn belang uit. Dit leidde tot ongefundeerde geruchten over een op handen zijnd overnamebod. De koers schoot aanvankelijk omhoog, maar ging later onderuit toen de geruchten verdwenen. We signaleren nog altijd waarde in zowel Pandox (maar verwachten wel een aanhoudende volatiliteit) als Entra. Positieve rendementsbijdragen waren afkomstig van de clusters Canada en Australië. In laatstgenoemd cluster vertaalde onze overwogen positie in Vicinity Centres (winkelvastgoed) zich in een sterke outperformance, mede dankzij de goede winstcijfers die sectorgenoot Scentre Group boekte.

Augustus was wereldwijd voor vastgoedaandelen een positieve maand. De index behaalde een rendement van 2% in lokale valuta. Sterk presterende clusters waren Australië (+7% door fraaie winstcijfers van winkelvastgoedondernemingen), Noord-Europa, logistiek en opslag VS en winkelvastgoed VS (alle +4%). Tot de ondermaats presterende clusters in augustus behoorden Hongkong (-4%), kantoorvastgoed VS (-3%) en Singapore (-2%). Hoewel de algehele volatiliteit iets is afgenomen, zien we nog volop volatiliteit tussen clusters waarmee we ons voordeel kunnen doen. Vastgoedrendementen zijn nog steeds heel aantrekkelijk vergeleken met obligatierentes of aandelenrendementen, maar door alle inflatiegeluiden is de kans op renteverhogingen groter geworden. In landen waar de schuldenlast van overheden en consumenten geringer is of de kapitaalbuffers om eventuele risico’s te absorberen groter zijn, zal het wellicht makkelijker zijn om de rente te verhogen. Hoe dan ook, eventuele rentestappen zullen waarschijnlijk geleidelijk worden gezet omdat door de zich voortslepende pandemie het economisch herstel nog broos is. In tijden van stijgende rentes doen vastgoedaandelen het doorgaans goed, mits de rente om de juiste redenen wordt verhoogd. We denken dat dit nu het geval is.

De conclusie die na het cijferseizoen kan worden getrokken, is dat de halfjaarresultaten over de hele linie sterk waren. Het meest verrassend was dit voor winkelvastgoed. Dit is overigens een trend die al langer speelt, want Amerikaanse particuliere open-end fondsen die in core vastgoed beleggen, lieten aanzienlijk betere resultaten zien voor (mega)winkelcentra met een of meerdere supermarkten als hoofdhuurder(s). Deze trend was wereldwijd merkbaar, in Europa, Canada en Australië. Hoewel het erop lijkt dat dit segment aan een algehele teloorgang is ontkomen en het ergste inmiddels voorbij is, zijn we onverminderd sceptisch tegenover winkelformules (zoals ‘enclosed malls’) die aanzienlijke investeringen voor herinrichting, superieure locaties en een geringe schuldenlast vereisen om beleggers op lange termijn te binden. Wat winkelcentra met een supermarkt als hoofdhuurder betreft, denken we dat op de korte en middellange termijn de rendementen geen gevaar lopen. Dit zal pas het geval zijn wanneer het online kopen van levensmiddelen (exclusief click-and-collect) zo populair wordt dat dit wezenlijk ten koste gaat van de omzet op fysieke winkellocaties. Dit segment bevindt zich, net als megawinkelcentra, dus in een heel andere uitgangspositie dan ‘enclosed malls’.

In de Verenigde Staten hield de golf van fusie- en overnametransacties in het vastgoedsegment gaming aan. Begin augustus bracht VICI Properties een bod uit op concurrent MGM Growth Properties (MGP). Met de voorgenomen overname is een bedrag van USD 17,2 miljard gemoeid. De transactie omvat de 15 vastgoedobjecten van MGP, met 33.000 hotelkamers, ongeveer 1,1 miljoen m2 congres- en entertainmentruimte en 27.000 units voor gaming, waaronder prestigieuze objecten zoals MGM Grand en Mirage in Las Vegas. Het aanvangsrendement, berekend op basis van pro forma-kengetallen, bedraagt circa 5,8%; gezien de verwachte grotere opname van vreemd vermogen door VICI zou de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten een hoog-eencijferig rendement moeten genereren. Door de transactie, indien deze doorgaat, en de eerdere acquisitie van Venetian zal de ondernemingswaarde van VICI stijgen naar circa USD 45 miljard. Hiermee wordt VICI dan het onbetwiste topaandeel in het segment en een van de grootste Amerikaanse REIT’s. De transactie vormt een mijlpaal, die de institutionalisering van deze beleggingscategorie in de Verenigde Staten versterkt. Omdat vorig jaar in het begin van de pandemie vastgoedexploitanten in de gamingsector nog steun nodig hadden om te overleven, illustreert de huidige transactie de drastische omslag onder huurders die overwegend een lage kredietwaardigheid (non-investment grade) hebben. Het bezoek van gamers ligt weer boven het niveau van voor de uitbraak van de pandemie en de bedrijfsresultaten van huurders naderen recordhoogtes. Gezien de langlopende huurcontracten, stabiele huuraanpassingen en regelgeving (casino’s zijn in Amerikaanse staten hoge belastingtarieven verschuldigd) ligt het in de lijn der verwachting dat de aanvangsrendementen in dit segment in de toekomst verder teruglopen.

In het cluster Noord-Europa was er sprake van verhoogde activiteit, zoals de laatste tijd de norm is. Tegen het einde van de maand nam Castellum het belang van 11,8% van Folketrygdfondet in de Noorse kantoorvastgoedspecialist Entra over. In dit verband brengen we in herinnering dat Entra overnamedoelwit van Balder, Castellum en SBB was (laatstgenoemde onderneming is inmiddels niet langer betrokken bij het overnamegevecht). De prijs van NOK 210 per aandeel die Castellum betaalde om het belang in Entra uit te breiden, was aanzienlijk hoger dan de biedprijs in november 2020 toen het overnamegevecht uitbrak. Castellum heeft nu een belang van 30,7% in Entra en kan dit belang dus nog onder resultaat uit deelnemingen verantwoorden. Krachtens Noorse wetgeving inzake overnames wordt het wenselijk geacht dat een houder van een eigendomsbelang van 33,3% volledige zeggenschap verwerft en derhalve een bod uitbrengt aan alle minderheidsaandeelhouders. Zowel Castellum als Balder (dat nu een belang van 32,7% in Entra heeft) blijft onder deze drempel, zodat ze maximale gezamenlijke zeggenschap kunnen uitoefenen zonder de hoofdprijs te hoeven betalen. Beide partijen hebben aangegeven dat Entra in de huidige opzet kan blijven bestaan, maar we hebben het vermoeden dat een van beide partijen opportunistisch in actie zal komen, mocht zich de gelegenheid voordoen. En dit laatste is heel goed mogelijk, want indexfondsen gaan wellicht aandelen verkopen nu minder aandelen Entra vrij verhandelbaar zijn en hierdoor de weging van Entra in de benchmark lager is.

De beleggingsstrategie van Kempen voor vastgoed kenmerkt zich door een evenwichtige combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Met behulp van data-analysetechnologie verzamelt het Real Estate Team van Kempen wereldwijd voor 200.000 vastgoedobjecten meer dan 20 miljoen relevante datapunten. Deze kwantitatieve gegevens worden in onze data-infrastructuur omgezet in waardevolle fundamentele beleggingsinformatie. De voortdurende toename van beschikbare gegevens stelt ons in staat om een steeds beter oordeel te vormen over de kwaliteit, de waarde en het risico van iedere vastgoedbelegging. Naar onze mening leidt dit tot betere beleggingsbeslissingen en een hoger beleggingsrendement tegen een lager risico voor onze klanten.

In aanvulling op de kwantitatieve aanpak analyseert de beleggingsstrategie drie belangrijke kwalitatieve parameters om de juiste waardering te bepalen: de toegevoegde waarde van het management, de kracht van de balans en het ESG-profiel. De portefeuillebeheerders kennen aan iedere onderneming die zij volgen, een score voor deze drie parameters toe. Ondernemingen die bijvoorbeeld op ESG-gebied uitblinken, krijgen een hogere score die een hogere waardering rechtvaardigt.

De portefeuilleconstructie is gebaseerd op clusterneutraliteit. De wereldwijde portefeuille bestaat uit 18 clusters die zijn gedefinieerd als homogene groepen vastgoedmaatschappijen met eenzelfde onderliggende valutapositie. Voorbeelden zijn Australië, kantoorvastgoed VS en Zwitserland. Het portefeuillegewicht van ieder cluster is ongeveer gelijk aan het benchmarkgewicht van dat cluster. Dit levert een gediversifieerde portefeuille op, waarin de valuta- en macro-economische risico’s ten opzichte van de benchmark worden geneutraliseerd. Het Fonds wijst risicobudget toe op het niveau van de afzonderlijke vastgoedmaatschappijen.

De ESG-criteria (milieu, maatschappij en goed bestuur) nemen al sinds 2011 een heel belangrijke plaats in ons beleggingsproces in. In augustus zijn we de dialoog aangegaan met de grote Japanse vastgoedmaatschappij Mitsui Fudosan, met als doel de onderneming bewust te maken van de noodzaak om met het oog op de internationale groeiambitie het ondernemingsbestuur te verbeteren. In het bijzonder maken we ons sterk voor een grotere onafhankelijkheid en diversiteit van bestuurders, de onafhankelijkheid van bestuurscommissies, de verschaffing van betere informatie over de beloning van bestuurders en een proactieve opvolgingsplanning om te voorkomen dat bestuurders te lang aanblijven. We dringen voorts aan op aanvullende informatie over klimaatacties van de onderneming en de koppeling van prestatie-indicatoren voor langetermijnbeloning aan relevante ESG-criteria.

In augustus hebben we diverse wijzigingen in de portefeuille doorgevoerd, nadat we de meeste van onze modellen voor de laatste resultaten hadden bijgewerkt. In het cluster hotelvastgoed VS verkochten we een deel van onze positie in Host Hotels en gebruikten we de opbrengst om in Apple Hospitality in te stappen. Deze mutatie werd mede ingegeven door de verhoging van onze score voor Apple op het gebied van management, namelijk van 3 naar 4 op een schaal van 5. In de aanloop naar en tijdens de pandemie zijn we steeds enthousiaster geworden over de strategie van de onderneming. Apple heeft talloze positieve veranderingen in het ondernemingsbestuur aangebracht en heeft zich duidelijk gericht op een veerkrachtig segment (hotels met beperkte service) en tegelijkertijd de financiële leverage scherp bewaakt. In Japan profiteerden we van de hoge waardering van Nippon Prologis (specialist in logistiek vastgoed) om een deel van ons belang te verkopen. De opbrengst hebben we herbelegd in Orix J-REIT (gediversifieerd vastgoed). In Canada beëindigden we onze positie in Granite REIT, hoofdzakelijk naar aanleiding van de bevestiging dat de strategie van de onderneming vooral was gericht op het opbouwen van een omvangrijke positie in de Verenigde Staten. Met de vrijgekomen gelden hebben we een belang in Canadian Apartment Properties REIT genomen. Deze REIT is naar onze mening aantrekkelijk gewaardeerd, vooral nu de provincie Ontario heeft bepaald dat na de controversiële bevriezing dit jaar de huren volgend jaar weer mogen worden verhoogd. In het cluster gediversifieerd vastgoed Europa namen we na sterke koersbewegingen gedeeltelijk winst op onze positie in Warehouses de Pauw (specialist in logistiek vastgoed) en herbelegden we de opbrengst tegen een gunstige koers in het Spaanse bèta-aandeel Merlin (gediversifieerd vastgoed).

Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 31-08-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,1 % 1,8 %
3 maanden 10,1 % 9,8 %
Dit jaar 26,4 % 25,9 %
2018 -2,1 % -0,9 %
2019 27,9 % 24,2 %
2020 -18,5 % -16,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 33,3 % 35,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 6,7 % 7,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,9 % 4,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 9,0 % 7,7 %
Voor 1 oktober 2014 had het Fonds een andere naam en een ander beleggingsbeleid: Kempen (Lux) European Property Fund. Ook had het Fonds een andere ISIN code. Als gevolg hiervan is de performance van voor 1 oktober 2014 niet representatief voor het Fonds en wordt daarom niet getoond.De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.Per 30 Juni 2018 is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels op basis is van ‘snapshots’ (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee

Risico-analyse (ex post) per 31-08-2021

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -27,71 % -27,71 %
Tracking error i 2,72 % 2,18 %
Information ratio i -0,12 0,59
Beta i 0,95 0,97
Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Top 5 hoogste bijdrage (31-08-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
CubeSmart 0,25 % 8,21 %
Vicinity Centres 0,24 % 11,11 %
Workspace 0,18 % 7,21 %
Digital Realty Trust 0,14 % 6,76 %
Equinix 0,13 % 3,53 %

Top 5 laagste bijdrage (31-08-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Ventas -0,21 % -5,99 %
Americold Realty Trust -0,15 % -5,08 %
Hang Lung Properties -0,14 % -6,76 %
Swire Properties -0,10 % -4,39 %
Corporate Office Properties Trust -0,09 % -3,83 %

Geografische verdeling (31-08-2021)

57,7 %
Verenigde Staten
10,1 %
Japan
4,8 %
Verenigd Koninkrijk
4,7 %
Hongkong
4,5 %
Duitsland
3,5 %
Australië
3,1 %
Canada
2,8 %
Noord-Europa
2,6 %
Singapore
2,5 %
Spanje
1,2 %
Ierland
1,0 %
Zwitserland
0,6 %
België
0,5 %
Nederland
0,4 %
Overig
Totaal
100 %
Op basis van de beursnotering van de beleggingen. De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Top 10 belangen (31-08-2021)

4,5 %
Vonovia SE
4,2 %
Avalonbay Communities
4,1 %
Equinix
3,8 %
Invitation Homes
3,7 %
Sun Communities
3,4 %
CubeSmart
3,4 %
Ventas
3,1 %
Americold Realty Trust
3,1 %
Rexford Industrial Realty
3,0 %
WP Carey
Totaal
36,2 %

Sectorverdeling (31-08-2021)

22,9 %
Overig
22,6 %
Industriële waarden
22,6 %
Kantoren
19,3 %
Woningen
12,6 %
Detailhandel
Totaal
100 %
Op basis van 'look through' (door de fondsen heengekeken) data. De verdeling is exclusief cashpositie.
Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,750 %
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
1,00 %
Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
AN i
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Beleggingsstrategie
Onroerend Goed
Universum
Aandelen onroerend goed wereldwijd
Datum van oprichting
26-11-2013
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU1114192054
Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu-, sociale en goverancekwesties (ESG) heeft.Â

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

 • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

 • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

 • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

 • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Klimaatverandering

Kempen vindt als langetermijnbelegger dat klimaatverandering een systemisch risico vormt voor de economie, de maatschappij en het milieu. We willen in onze beleggingsportefeuilles dan ook rekening houden met de risico’s en kansen van klimaatverandering in de komende decennia. Daarom hebben we een commitment afgegeven voor de lange termijn (2050), een ambitie geformuleerd voor de middellange termijn (2030) en doelstellingen vastgelegd voor de korte termijn (2025).

 • 2050: klimaatneutrale beleggingsportefeuilles Â
 • 2030: beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord   2025:
 • beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord[1]

Â

Hier vindt u het klimaatveranderingsbeleid van Kempen (onder klimaatveranderingsbeleid).

Â

[1] De CO2e-intensiteit fungeert als ijkpunt op het transitiepad naar een netto-nul-uitstoot. Voor ons is de richting belangrijker dan de snelheid waarmee de CO2e-uitstoot gereduceerd wordt. De feitelijke reductie kan daardoor afwijken van de voorgenomen gemiddelde trendlijn. Het traject wordt afgeleid van het reductiepad van de EU-benchmarks.

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Kempen beheert diverse fondsen en mandaten die in beursgenoteerde aandelen van vastgoedmaatschappijen beleggen, zoals het Global Property Fund[2] en het European Property Fund.

Â

Onze beleggingsportefeuilles dienen het transitiepad te gaan volgen waarmee de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord kunnen worden gehaald. We volgen daartoe het transitiepad van de EU Climate Transition Benchmark [3].

Â

Het ESG-beleid van Kempen is in het beleggingsproces van ons fonds geïmplementeerd op basis van de volgende pijlers: uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap.

Â

[2]Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”) dat in Luxemburg is gevestigd.

[3]De EU onderscheidt twee klimaatbenchmarks: de EU Climate Transition Benchmark (een klimaattransitiebenchmark) en de Paris Aligned Benchmark (een op de doelen van ‘Parijs’ afgestemde benchmark). Beide benchmarks hebben een netto-nul-uitstoot in 2050 als doelstelling – conform het 1,5?C-scenario van de IPCC. Voor ons is de richting belangrijker dan de snelheid waarmee de CO2e-uitstoot gereduceerd wordt. De feitelijke reductie kan daardoor afwijken van de voorgenomen gemiddelde trendlijn. De CO2e-intensiteit fungeert als ijkpunt op het transitiepad naar een netto-nul-uitstoot.

Â

Â

Uitsluiting & vermijding

In lijn met het algemene beleid van Kempen belegt het Global Property Fund niet in ondernemingen die op de uitsluitings- of vermijdingslijst van KCM voorkomen.

Â

Ondernemingen met een 'Fail-score' op de criteria van de UN Global Compact of een vermelding op de 'Watchlist' worden eveneens uitgesloten.

Â

ESG-integratie

Naar onze overtuiging zijn financieel en duurzaam rendement onverbrekelijk met elkaar verbonden. Ondernemingen die de juiste balans tussen de belangen van alle stakeholders weten te vinden, creëren waarde. Onze ESG-analyse van beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen bestaat uit de volgende stappen:

 • We implementeren onze ESG-kwaliteitsscore in de ondernemingsscore van iedere vastgoedmaatschappij die we analyseren;

 • We monitoren het wereldwijde beleggingsuniversum van vastgoedmaatschappijen: waar sprake is van negatieve excessen (zoals milieuvervuiling afgemeten aan de CO2-uitstoot) gaan we met ondernemingen in dialoog. Ons beleggingsproces beloont ondernemingen die klimaatrisico’s en –kansen in hun organisatie inbedden en de weg weten in te slaan naar een economie met een lage CO2e-uitstoot;

 • We benchmarken vastgoedmaatschappijen tegen elkaar en visualiseren de uitkomsten voor ons beleggingsproces en onze klanten om koplopers en achterblijvers op te sporen;

 • We gaan een dialoog aan met de ondernemingen waarin we beleggen, om hun ESG-beleid en -praktijken te verbeteren;

 • We maken in onze waarderingsmodellen een vertaalslag: een lagere duurzaamheidsscore voor vastgoedportefeuilles leidt tot hogere verwachte onderhoudsinvesteringen;

 • We bieden portefeuilles op maat aan voor klanten die (bijvoorbeeld) uitsluitend willen beleggen in vastgoedportefeuilles met een lagere CO2-uitstoot

Â

In ons beleggingsraamwerk bepalen we aan de hand van drie cruciale aspecten of de waardering gerechtvaardigd is: toegevoegde waarde van het management, balansverhoudingen en ESG-beleid. We zijn bereid om wat meer te betalen voor ondernemingen die op ESG-gebied uitblinken. Deze overtuiging wordt door wetenschappelijke literatuur onderbouwd.

Â

De figuur hiernaast laat zien hoe ESG in het beleggingsproces is ingebed. We merken hierbij op dat we niet alleen beleggen in koplopers op ESG-gebied, maar ook in achterblijvers: er kan veel potentiële waarde ontsloten worden door kapitaal te verschaffen aan vastgoedmaatschappijen die dit het hardste nodig hebben.

Â

Actief aandeelhouderschap

De vastgoedfondsen zijn actieve beleggers en gaan ook een actieve dialoog aan met ondernemingen over hun strategische, financiële en maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Â

Ons engagement richt zich vooral op ondernemingen waar naar onze overtuiging veel waarde ontsloten kan worden. Over een breed scala aan onderwerpen kan een dialoog gevoerd worden:

 • Vermindering van de CO2-intensiteit;

 • Beperking van het energie- en waterverbruik;

 • Betere afvalrecycling;

 • Betere arbeidsomstandigheden en naleving van mensenrechten;

 • Betere governancestructuren;

 • Betere afstemming op aandeelhoudersbelangen;

 • Koppeling van beloningsbeleid aan doelstellingen voor de lange termijn in plaats van de korte termijn.

Â

De engagement factsheet over Kojamo Oyj vindt u hier.

Â

Ons volledige ESG-beleid kan hier gedownload worden.

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

Â

--------------------------

* Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Febelfin
Screening MSCI ESG Research
Screening MSCI ESG Research
UN global impact
ESG integration
Bron nl
disclaimer nl
Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.