Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse J-GBP

Profiel

Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund (het Fonds) biedt beleggers de mogelijkheid om te beleggen in een gespreide portefeuille van wereldwijde beursgenoteerde aandelen van infrastructuurbedrijven.

De primaire doelstelling van het Fonds is om op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en nettodividenden, te realiseren dan de FTSE Global Core Infrastructure 50/50.

Beheerteam

Thomas van der Meij, Jags Walia

Rendement per 31-08-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 3,7 % 3,0 %
3 maanden 5,3 % 7,9 %
Dit jaar 7,0 % 7,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 7,0 % 7,7 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 151,81 M 31-08-2022
Omvang aandelenklasse
GBP 1,77 M 31-08-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.599 31-08-2022
Intrinsieke waarde i
GBP 1.037,06 04-10-2022
Omloopsnelheid
75,72 %

Beleggingskarakteristieken per 31-08-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 37 237
Dividendrendement i 2,65 % 2,97 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 47.544 M EUR 45.301 M
K/W-verhouding i 22,60
Active share i 54,26 %

Ontwikkelingen per 31-08-2022

Aanvankelijk konden de aandelenmarkten in augustus de sterke performance van juli nog doortrekken. Na het verkrappingsgezinde commentaar van Fed-voorzitter Powell gingen de beursindices eind augustus echter naar beneden. Uiteindelijk sloot de MSCI World Index de maand 3% in de min. De FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index had baat bij het defensievere karakter en leverde slechts 0,4% in. Dit verhoudingsgewijs gunstige resultaat was te danken aan de sterke performance van de opkomende markten en de vlakke performance van de nutsbedrijven in VS. Het rendement van beursgenoteerde infrastructuur sinds begin dit jaar bedraagt 12% (versus -7% voor de MSCI World Index). Dit weerspiegelt de kenmerken van de beleggingscategorie: bescherming tegen inflatie en defensiviteit.

Het Fonds behaalde een positief rendement van meer dan 0,5% (na aftrek van kosten en vergoedingen, I-klasse) en versloeg hiermee de benchmark. De belangrijkste drijvende kracht achter het relatief rendement was de aandelenselectie in Azië, Latijns-Amerika en pijpleidingen VS.

Op aandelenniveau kwamen de grootste positieve bijdragen in de afgelopen maand van:
1) Rumo (+17%) dat de sterke koersperformance van de voorgaande maand continueerde, gesteund door de gerapporteerde goede resultaten over het eerste halfjaar en de optimistische vooruitzichten voor de graanoogsten in 2022/23;
2) Cheniere (+9%) dat in het tweede kwartaal van 2022 de verwachte EBITDA ruimschoots overtrof en de prognose voor heel 2022 aanzienlijk verhoogde; en
3) West Japan Railway (+9%) dat na de publicatie van heel behoorlijke resultaten over het eerste kwartaal van het boekjaar de wind in de zeilen kreeg. Het aantal vervoerde reizigers herstelde zich sneller dan verwacht (in juli lag dit op 87% van het niveau van voor de uitbraak van corona, terwijl bij concurrerende ondernemingen waarin we geen belang hebben, zoals East JR, het percentage op 78% uitkwam) en de kosten stegen minder snel dan het aantal vervoerde reizigers.

De volgende portefeuillenamen drukten het fondsrendement het meest:
1) Cellnex (-11%) dat ondanks behoorlijke resultaten over het eerste halfjaar terrein moest prijsgeven als gevolg van de rentegevoeligheid;
2) Malaysia Airport (-5%) zonder dat er bedrijfsspecifiek nieuws was; en
3) CSX (-6%) dat we aan de portefeuille hebben toegevoegd (om de transactie te financieren, verkochten we ons belang in Union Pacific). Voor dit aandeel zien we waardepotentieel indien onder meer het tekort aan personeel wordt opgelost.

De Kempen Infrastructure Investment-strategie steunt op een evenwichtige combinatie van kwalitatieve, kwantitatieve en duurzaamheidsanalyse. Onze ervaring en knowhow op het gebied van infrastructuur en wetgeving wordt aangevuld met uitvoerige data-analyse om tot een goed gemotiveerde besluitvorming te komen. Ons beleggingsproces onderscheidt zich door een unieke waardeanalyse en een langetermijnfocus, waarbij megatrends zoals digitalisering, verstedelijking en energietransitie in aanmerking worden genomen. Naast de kwantitatieve aanpak analyseert de beleggingsstrategie drie gelijkgewogen kwalitatieve parameters om de juiste waardering te bepalen: de toegevoegde waarde van het management, regelgeving/kwaliteit van de infrastructuur en het ESG-profiel. De portefeuillebeheerders kennen aan iedere onderneming die zij volgen, een score voor deze drie parameters toe. Ondernemingen die bijvoorbeeld op ESG-gebied uitblinken, krijgen een hogere score die een hogere waardering rechtvaardigt.

De portefeuilleconstructie is gebaseerd op clusterneutraliteit. Dit levert een gediversifieerde portefeuille op, waarin de valuta- en macro-economische risico’s ten opzichte van de benchmark worden geneutraliseerd.

Rendement per 31-08-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 3,7 % 3,0 %
3 maanden 5,3 % 7,9 %
Dit jaar 7,0 % 7,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 7,0 % 7,7 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
GBP 6,30
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
15-07-2022
Aantal dividenduitkeringen per jaar
4
Dividendkalender

Top 5 hoogste bijdrage (31-08-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Rumo 0,57 % 17,22 %
Cheniere Energy 0,31 % 8,83 %
Grupo Aeroportuario del Sureste 0,29 % 14,09 %
West Japan Railway 0,20 % 9,00 %
American Electric Power 0,17 % 3,89 %

Top 5 laagste bijdrage (31-08-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Cellnex Telecom -0,25 % -11,06 %
Transurban Group -0,24 % -4,19 %
American Tower Corp -0,22 % -4,69 %
National Grid -0,17 % -7,48 %
CSX Corp -0,15 % -5,53 %

Geografische verdeling (31-08-2022)

57,9 %
Verenigde Staten
7,6 %
Australië
5,0 %
Spanje
4,3 %
Canada
4,0 %
Brazilië
3,8 %
Japan
3,8 %
Mexico
2,6 %
Cash
2,4 %
Italië
2,2 %
Maleisië
2,2 %
Verenigd Koninkrijk
2,2 %
Frankrijk
1,9 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-08-2022)

7,0 %
NextEra Energy
6,0 %
Transurban Group
4,6 %
American Tower Corp
4,4 %
American Electric Power
4,2 %
Sempra Energy
4,1 %
Southern Company
4,0 %
Cheniere Energy
4,0 %
Rumo
3,6 %
WEC Energy Group
3,5 %
Canadian Pacific Railway
Totaal
45,4 %

Sectorverdeling (31-08-2022)

45,8 %
Nutsbedrijven
28,4 %
Industr. Goederen & Diensten
9,4 %
Olie & Gas
7,2 %
Vastgoed
2,4 %
Reizen & Vrije Tijd
2,2 %
Constructie & Materialen
2,1 %
Telecommunicatie
2,6 %
Overig
Totaal
100 %

Environmental and/or social characteristics promoted

Het Kempen Global Listed Infrastructure Fund (het ‘Fonds’) valt onder artikel 8 van de SFDR. Dit betekent dat het Fonds milieu- en/of maatschappelijke aspecten bevordert. Door te beleggen in infrastructuurbedrijven stelt het fonds beleggers in staat om in een nichesector een positie op te bouwen die voorspelbare kasstromen, inflatiebescherming en diversificatie biedt. Het Fonds voorziet voor deze categorie groei, gesteund door digitalisering, demografische veranderingen en de energietransitie.

De sector speelt een belangrijke faciliterende rol in de wereldwijde transitie naar een CO2-armer energiesysteem (duurzame ontwikkelingsdoelen Betaalbare en schone energie (SDG 7) en Klimaatactie (SDG 13)). Het Fonds committeert zich daarom aan de klimaatdoelen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord in de vorm van doelstellingen op de korte termijn (2025), een ambitie op de middellange termijn (2030) en een commitment op de lange termijn (emissieneutrale belegger in 2050).

Fund carbon emission targets

ESG Investment process

Aan de bevordering van milieu- en/of maatschappelijke aspecten wordt invulling gegeven door de consistente implementatie van het ESG-beleid van het Fonds. Het ESG-beleid is volledig in het beleggingsproces van onze strategie verankerd via de drie relevante pijlers: uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap.

Als onderdeel van het beleggingsproces beoordelen we het ESG-profiel van een onderneming. We kijken naar iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we risico’s die in een bepaalde sector van materieel belang zijn, in aanmerking nemen, naast de risicopositie en (governance)praktijken van en informatieverschaffing door de betreffende onderneming. Ondernemingen waarin we beleggen, scoren we op governanceaspecten aan de hand van zowel extern onderzoek als interne evaluatie. Voorts onderzoeken we de betrokkenheid van de onderneming bij eerdere controversiële kwesties en toekomstige ESG-kansen. Op basis van de fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming en kennen we een score (1-5) toe. Bij de selectie van beleggingen passen we een adequate due diligence-procedure toe waarin ook duurzaamheidsrisico's en ESG-gerelateerde risico’s worden meegenomen. Dit kan immers bijdragen aan een verhoging van de voor risico gecorrigeerde langetermijnrendementen ten behoeve van beleggers, in overeenstemming met de beleggingsdoelstellingen van het Fonds.

Exclusion

Het Fonds past uitsluitingscriteria toe. Hierbij worden internationale standaarden in aanmerking genomen, zoals het UN Global Compact Framework, de OECD Guidelines for Multinational Enterprises, de UN Guiding Principles for Business and Human Rights en onze Principles for Responsible Investment. Het Fonds past aanvullende uitsluitingscriteria toe op basis van betrokkenheid bij producten en bedrijfsvoering.

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,700 %
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0.91%

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
J-GBP
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index
Beleggingsstrategie
Infrastructuur
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
22-03-2022
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Luxemburg, Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
GBP
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg GBP 50.000, vervolginschrijvingen GBP 10.000
Beursnotering
nee
ISIN i
LU1890811208