Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse J-GBP

Profiel

Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund (het Fonds) biedt beleggers de mogelijkheid om te beleggen in een gespreide portefeuille van wereldwijde beursgenoteerde aandelen van infrastructuurbedrijven.

De primaire doelstelling van het Fonds is om op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en nettodividenden, te realiseren dan de FTSE Global Core Infrastructure 50/50.

Beheerteam

Thomas van der Meij, Jags Walia

Rendement per 30-04-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2022

Geen rendementen beschikbaar
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 135,55 M 30-04-2022
Omvang aandelenklasse
GBP 1,77 M 30-04-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.692 30-04-2022
Intrinsieke waarde i
GBP 1.035,45 20-05-2022
Omloopsnelheid
75,72 %

Beleggingskarakteristieken per 30-04-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 36 238
Dividendrendement i 2,45 % 2,80 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 45.322 M EUR 41.059 M
K/W-verhouding i 21,42
Active share i 54,33 %

Ontwikkelingen per 30-04-2022

Na de sterke performance van wereldwijde beursgenoteerde infrastructuur in maart trok de FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index de opgaande lijn in april door, al was de winst van +1,6% kleiner dan in maart. Hiermee deed deze index het overigens wel beter dan de MSCI World Index, die 3,3% verloor. De positieve performance in april kwam hoofdzakelijk tot stand in Europa, Australië en Japan, terwijl de appreciatie van de Amerikaanse dollar ook een bijdrage leverde.

Het Fonds behaalde een rendement van 0,8% in april en bleef hiermee circa 80 basispunten achter bij de benchmark (na aftrek van kosten en vergoedingen). Ondanks deze underperformance staat het rendement van het Fonds sinds het begin van het jaar nog steeds in de plus versus de benchmark. Het absoluut rendement (na aftrek van kosten en vergoedingen) over de eerste vier maanden van 2022 bedraagt 7,9%. Het gerealiseerde totaalrendement sinds het begin van het jaar kan hoofdzakelijk worden toegeschreven aan de sterke koersontwikkeling van bedrijven met pijpleidingen in VS, maar ook aan infrastructuur in opkomende markten en nutsbedrijven Europa

Op aandelenniveau kwamen de grootste positieve bijdragen in de afgelopen maand van:

1) Williams (+8%) dat in de aanloop naar de resultaten over het eerste kwartaal sterk presteerde omdat de gasprijzen hoog blijven;
2) Entergy (+7%) dat eind april de resultaten over het eerste kwartaal bekendmaakte en op het gebied van eigen vermogen en securitisatie goede vooruitgang meldde; en
3) Tokyo Gas (10%) zonder bedrijfsspecifiek nieuws.

De volgende portefeuillenamen drukten het fondsrendement het meest:

1) Atlantia (+21%) dat een bod van EUR 23 per aandeel ontving van de familie Benetton en Blackstone die de onderneming van de beurs willen halen. Het Fonds had geen positie in Atlantia;
2) NextEra (-12%) doordat het anti-ontwijkingsonderzoek van het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot zonnepanelen een nadelige uitwerking heeft op producenten van duurzame energie in de VS, zoals NextEra. Mogelijk moet NextEra zonne- en opslagprojecten met een omvang van 2,1 tot 2,8 GW uitstellen naar 2023. De onderneming heeft echter de vooruitzichten voor 2022 en de middellange termijn bevestigd; en
3) Union Pacific (-10%) dat behoorlijke resultaten over het eerste kwartaal rapporteerde. De verwachte stijgende brandstofprijzen in 2022 en recente problemen in dienstverlening drukten in april echter de koers.
De Kempen Infrastructure Investment-strategie steunt op een evenwichtige combinatie van kwalitatieve, kwantitatieve en duurzaamheidsanalyse. Onze ervaring en knowhow op het gebied van infrastructuur en wetgeving wordt aangevuld met uitvoerige data-analyse om tot een goed gemotiveerde besluitvorming te komen. Ons beleggingsproces onderscheidt zich door een unieke waardeanalyse en een langetermijnfocus, waarbij megatrends zoals digitalisering, verstedelijking en energietransitie in aanmerking worden genomen. Naast de kwantitatieve aanpak analyseert de beleggingsstrategie drie gelijkgewogen kwalitatieve parameters om de juiste waardering te bepalen: de toegevoegde waarde van het management, regelgeving/kwaliteit van de infrastructuur en het ESG-profiel. De portefeuillebeheerders kennen aan iedere onderneming die zij volgen, een score voor deze drie parameters toe. Ondernemingen die bijvoorbeeld op ESG-gebied uitblinken, krijgen een hogere score die een hogere waardering rechtvaardigt.

De portefeuilleconstructie is gebaseerd op clusterneutraliteit. De wereldwijde portefeuille bestaat uit 12 clusters. Voorbeelden zijn Australie¨, Noord-Amerika/pijpleidingen en EU/nutsbedrijven. Het portefeuillegewicht van ieder cluster is ongeveer gelijk aan het benchmarkgewicht van dat cluster. Dit levert een gediversifieerde portefeuille op, waarin de valuta- en macro-economische risico’s ten opzichte van de benchmark worden geneutraliseerd.

Rendement per 30-04-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2022

Geen rendementen beschikbaar
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Aantal dividenduitkeringen per jaar
4
Dividendkalender

Top 5 hoogste bijdrage (30-04-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Transurban Group 0,35 % 5,58 %
Williams Cos 0,29 % 8,25 %
Entergy Corp 0,24 % 7,46 %
Xcel Energy 0,20 % 7,15 %
American Electric Power 0,20 % 4,82 %

Top 5 laagste bijdrage (30-04-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
NextEra Energy -0,74 % -11,57 %
Union Pacific -0,41 % -9,56 %
Aena SME -0,29 % -9,65 %
CCR -0,16 % -7,70 %
West Japan Railway -0,15 % -6,47 %

Geografische verdeling (30-04-2022)

57,2 %
Verenigde Staten
6,7 %
Australië
6,3 %
Spanje
4,0 %
Japan
3,8 %
Canada
3,3 %
Filipijnen
2,8 %
Maleisië
2,7 %
Verenigd Koninkrijk
2,5 %
Frankrijk
2,4 %
Mexico
2,4 %
China
2,1 %
Brazilië
3,7 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-04-2022)

6,7 %
Transurban Group
5,8 %
NextEra Energy
4,6 %
American Electric Power
4,3 %
Sempra Energy
4,2 %
American Tower Corp
3,7 %
Union Pacific
3,6 %
Williams Cos
3,6 %
Entergy Corp
3,6 %
Cheniere Energy
3,4 %
WEC Energy Group
Totaal
43,6 %

Sectorverdeling (30-04-2022)

45,9 %
Nutsbedrijven
30,0 %
Industr. Goederen & Diensten
8,8 %
Olie & Gas
7,4 %
Vastgoed
2,5 %
Constructie & Materialen
2,4 %
Reizen & Vrije Tijd
2,4 %
Telecommunicatie
0,6 %
Overig
Totaal
100 %

Environmental and/or social characteristics promoted

Het Kempen Global Listed Infrastructure Fund (het ‘Fonds’) valt onder artikel 8 van de SFDR. Dit betekent dat het Fonds milieu- en/of maatschappelijke aspecten bevordert. Door te beleggen in infrastructuurbedrijven stelt het fonds beleggers in staat om in een nichesector een positie op te bouwen die voorspelbare kasstromen, inflatiebescherming en diversificatie biedt. Het Fonds voorziet voor deze categorie groei, gesteund door digitalisering, demografische veranderingen en de energietransitie.

De sector speelt een belangrijke faciliterende rol in de wereldwijde transitie naar een CO2-armer energiesysteem (duurzame ontwikkelingsdoelen Betaalbare en schone energie (SDG 7) en Klimaatactie (SDG 13)). Het Fonds committeert zich daarom aan de klimaatdoelen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord in de vorm van doelstellingen op de korte termijn (2025), een ambitie op de middellange termijn (2030) en een commitment op de lange termijn (emissieneutrale belegger in 2050).

Fund carbon emission targets

ESG Investment process

Aan de bevordering van milieu- en/of maatschappelijke aspecten wordt invulling gegeven door de consistente implementatie van het ESG-beleid van het Fonds. Het ESG-beleid is volledig in het beleggingsproces van onze strategie verankerd via de drie relevante pijlers: uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap.

Als onderdeel van het beleggingsproces beoordelen we het ESG-profiel van een onderneming. We kijken naar iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we risico’s die in een bepaalde sector van materieel belang zijn, in aanmerking nemen, naast de risicopositie en (governance)praktijken van en informatieverschaffing door de betreffende onderneming. Ondernemingen waarin we beleggen, scoren we op governanceaspecten aan de hand van zowel extern onderzoek als interne evaluatie. Voorts onderzoeken we de betrokkenheid van de onderneming bij eerdere controversiële kwesties en toekomstige ESG-kansen. Op basis van de fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming en kennen we een score (1-5) toe. Bij de selectie van beleggingen passen we een adequate due diligence-procedure toe waarin ook duurzaamheidsrisico's en ESG-gerelateerde risico’s worden meegenomen. Dit kan immers bijdragen aan een verhoging van de voor risico gecorrigeerde langetermijnrendementen ten behoeve van beleggers, in overeenstemming met de beleggingsdoelstellingen van het Fonds.

Exclusion

Het Fonds past uitsluitingscriteria toe. Hierbij worden internationale standaarden in aanmerking genomen, zoals het UN Global Compact Framework, de OECD Guidelines for Multinational Enterprises, de UN Guiding Principles for Business and Human Rights en onze Principles for Responsible Investment. Het Fonds past aanvullende uitsluitingscriteria toe op basis van betrokkenheid bij producten en bedrijfsvoering.

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,700 %
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0.91%

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
J-GBP
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index
Beleggingsstrategie
Infrastructuur
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
22-03-2022
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Luxemburg, Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
GBP
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg GBP 50.000, vervolginschrijvingen GBP 10.000
Beursnotering
nee
ISIN i
LU1890811208