Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Class ZJ

Profiel

Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het Fonds) biedt een gespreide portefeuille van wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen met een verwacht dividendrendement van minimaal 3,3% op het moment dat de onderneming voor het eerst wordt aangekocht. De portefeuille bevat circa 100 beleggingen, die ongeveer gelijk gewogen zijn.

De primaire doelstelling van het Fonds is om op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en nettodividenden, te realiseren dan de MSCI World Total Return Index. Aandelen in klasse ZJ zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Joost de Graaf, Dimitri Willems, Luc Plouvier, Floris Oliemans

Rendement per 31-12-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -6,8 % -8,5 %
3 maanden -7,6 % -12,0 %
Dit jaar -6,2 % -11,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i -6,2 % -11,4 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 420,44 M 31-12-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 9,64 M 31-12-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
10.297 31-12-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 985,89 23-01-2019

Beleggingskarakteristieken per 31-12-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 100 1633
Dividendrendement i 5,38 % 2,67 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 40.812 M EUR 121.273 M
K/W-verhouding i 9,70 15,04
Active share i 92,78 %
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Marktontwikkelingen per 31-12-2018

Het jaar 2018 werd met een stormachtige slotmaand afgesloten. Het was de zwakste maand voor wereldwijde aandelen sinds februari 2009. Het Fonds versloeg deze maand de markt. Over het gehele jaar is het Fonds licht achtergebleven bij de benchmark.

Diverse redenen werden genoemd voor de correctie gedurende deze maand, zoals het voortslepende handelsconflict tussen de VS en China, krappere monetaire condities en zorgen over een zwakkere economische groei in 2019.

Bovendien kreeg de olieprijs weer klappen te verduren, ondanks het feit dat de OPEC en Rusland productieverlagingen aankondigden. Er is nog steeds vrees voor overaanbod, terwijl de vraag mogelijk stagneert als gevolg van een tragere economische groei. Desalniettemin leverde onze aandelenselectie binnen de energiesector een positieve bijdrage (maar droeg de sectorallocatie negatief bij). Per saldo presteerde het Fonds relatief goed onder de zwakke marktomstandigheden. De aandelenselectie voegde in de meeste sectoren waarde toe en met name binnen informatietechnologie en communicatiediensten. Het Fonds profiteerde van een positief sectorallocatie-effect: onze overweging in de defensieve nutssector was met name succesvol.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-12-2018

In december vond onze vierde driemaandelijkse portefeuilleherschikking plaats. We verkochten drie namen: Babcock International, Sun Life Financial en Two Harbors. Dienstverlener Babcock International loopt het risico van een nadelige herziening van contracten met de Britse overheid. Two Harbors is verkocht omdat de steeds vlakkere rentecurve geen goed nieuws is voor de onderneming, terwijl dat nog niet in de waardering tot uitdrukking komt. We stapten uit Sun Life omdat het risico groeit dat de winstgevendheid van de vermogensbeheerdivisie onder druk komt.

We hebben zes nieuwe namen toegevoegd: BP, Valeo, easyJet, SKF, Fidelity National Financial en Valero. BP is een aantrekkelijk gewaardeerde grote olie- en gasmaatschappij. Valeo is een toeleverancier aan de auto-industrie. Het aandeel Valeo lag er uitermate zwak bij en dat leverde een aantrekkelijk instapmoment op. Sybank is een Deense bank met een bovengemiddeld dividendrendement. Een heleboel zorgen zijn al in de koers verdisconteerd. easyJet is een internationaal opererende lowbudgetluchtvaartmaatschappij. Ook hier bood koerszwakte een aantrekkelijk instapmoment. SKF is een Zweedse industriële onderneming die onderliggend goed presteert, ook al staat de aandelenkoers onder druk. Fidelity National Financial is een Amerikaanse verzekeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in verzekeringen voor vastgoedtransacties (zgn. ‘title insurance’). Valero is een van de grootste Amerikaanse raffinaderijen. De zwakke aandelenkoers bood ons een aantrekkelijke instapkans.

De volatiele en negatieve financiële markten van de afgelopen maanden bieden ons mogelijkheden om ondernemingen tegen aantrekkelijkere waarderingen toe te voegen. Alhoewel de hogere volatiliteit het gemakkelijker voor ons maakt om aandelen te selecteren, vinden we de waarderingen op de wereldwijde aandelenmarkt per saldo nog steeds hoog. Een onderneming kan aantrekkelijk gewaardeerd lijken op basis van de koers/winstverhouding of een andere multiple, maar als de marges of de omzet hoog zijn, dan biedt dit slechts beperkte informatie over de toekomstige rendementsverwachting van een belegging. In ons beleggingsproces investeren we er veel tijd in om inzicht in de winstgevendheid gedurende een gehele cyclus te krijgen. Die bepaalt namelijk de kasstromen die wij als langetermijnaandeelhouder zullen ontvangen.

We trachten ondernemingen met een houdbaar dividend te vinden tegen een koers die onder de door ons geschatte intrinsieke waarde ligt. We baseren onze schattingen op het Earnings Power Value (EPV)-raamwerk van de Columbia Business School. Met behulp van de EPV kunnen we drie waarderingscomponenten onderscheiden: de waarde van de activa, het winstgenererend vermogen en de waarde van het groeipotentieel. Op basis van dit raamwerk kunnen we beter analyseren waar we voor betalen en of het aandeel een veiligheidsmarge biedt. Daarnaast zijn ESG-factoren (op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur) volledig in ons beleggingsproces geïntegreerd.

Het Fonds biedt een verwacht dividendrendement van zo’n 5,6%.
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 31-12-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -6,8 % -8,5 %
3 maanden -7,6 % -12,0 %
Dit jaar -6,2 % -11,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i -6,2 % -11,4 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Aantal dividenduitkeringen per jaar
4
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-12-2018

Slide to see more
  Sinds start
Maximum drawdown i 0,00 %
Tracking error i 0,00 %
Information ratio i 0,00
Beta i 0,00
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Top 5 hoogste bijdrage (31-12-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Hyundai Motor 0,11 % 14,16 %
Enel 0,06 % 5,32 %
AGL Energy 0,05 % 4,61 %
Novatek Microelectronics 0,05 % 8,42 %
Hyundai Motor 0,04 % 10,83 %
De getoonde percentages bij bijdrage en rendement zijn gebaseerd op euro's.

Top 5 laagste bijdrage (31-12-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Hennes & Mauritz -B- -0,29 % -23,50 %
L Brands -0,27 % -23,14 %
Wood Group -0,23 % -21,01 %
Exxon Mobil -0,23 % -14,99 %
Cardinal Health -0,22 % -18,63 %
De getoonde percentages bij bijdrage en rendement zijn gebaseerd op euro's.

Geografische verdeling (31-12-2018)

17,9 %
Verenigde Staten
14,7 %
Verenigd Koninkrijk
6,9 %
Nederland
5,2 %
Hong Kong
4,6 %
Duitsland
4,6 %
Frankrijk
4,6 %
Japan
3,6 %
Korea
3,5 %
Australië
3,1 %
Taiwan
3,0 %
Rusland
2,9 %
Canada
2,4 %
Portugal
2,3 %
Zwitserland
2,3 %
Noorwegen
2,1 %
Zweden
2,1 %
Bermuda
2,0 %
Italië
1,9 %
Finland
1,8 %
Brazilië
1,6 %
Luxemburg
1,0 %
Zuid-Afrika
0,7 %
België
0,7 %
Filipijnen
0,6 %
Spanje
0,6 %
Panama
0,6 %
Israël
1,2 %
Overig
1,5 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-12-2018)

1,6 %
JP Morgan Liquidity Funds US Dollar
1,4 %
Gilead Sciences
1,4 %
LyondellBasell Industries
1,3 %
Exxon Mobil
1,3 %
Enel
1,3 %
AGL Energy
1,3 %
China Mobile
1,3 %
Nokia
1,2 %
Rio Tinto
1,2 %
Telefonica Brasil (US)
Totaal
13,4 %

Sectorverdeling (31-12-2018)

27,0 %
Financiële waarden
12,1 %
Telecommunicatie
11,5 %
Olie & gas
9,0 %
Consumentendiensten
8,8 %
Basismaterialen
8,4 %
Consumentengoederen
8,2 %
Nutsbedrijven
5,6 %
Technologie
5,5 %
Gezondheidszorg
2,1 %
Industriële waarden
1,9 %
Overig
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0,21 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,20 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
Per 14 januari 2019 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,15% naar 0,20%/0,15%.
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
ZJ
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI World Total Return Net Index (berekend in euro's)
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
03-09-2018
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Luxemburg, NL
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 100.000, vervolginschrijvingen € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU1816221482
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

  • ESG is integrated in our investment process.
  • Portfolio managers (PM's) have access to ESG research via the database from MSCI ESG Research and via FactSet.
  • Prior to investment, our PM's assess the ESG performance of the company. If material ESG concerns are identified, this can result in the decision to quantify the ESG risks into the investment model, to engage with a company or to avoid investment.
  • In case of engagement, the PM and the Responsible Investment Department will start a dialogue with the company. The aim of the engagement is to use our influence as a shareholder to encourage positive change.
  • During the quarterly re-balancing process the PM's monitor the ESG performance of the holdings.

Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.