Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Class AN

Profiel

Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het Fonds) biedt een gespreide portefeuille van wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen met een verwacht dividendrendement van minimaal 3,3% op het moment dat de onderneming voor het eerst wordt aangekocht. De portefeuille bevat circa 100 beleggingen, die ongeveer gelijk gewogen zijn.

De primaire doelstelling van het Fonds is om op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en nettodividenden, te realiseren dan de MSCI World Total Return Index.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Joost de Graaf, Dimitri Willems, Luc Plouvier, Floris Oliemans

Rendement per 30-09-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,4 % 0,7 %
3 maanden 2,1 % 5,5 %
Dit jaar 1,9 % 9,0 %
2015 6,7 % 10,4 %
2016 15,3 % 10,7 %
2017 8,6 % 7,5 %
1 jaar (op jaarbasis) 5,7 % 13,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 10,5 % 12,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 9,2 % 12,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 9,4 % 12,2 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Per 30 Juni 2018 is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels op basis is van ‘snapshots’ (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 453,65 M 30-09-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 8,66 M 30-09-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
220.087 30-09-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 39,19 12-11-2018
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Beleggingskarakteristieken per 30-09-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 97 1639
Dividendrendement i 4,90 % 2,28 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 44.851 M EUR 146.119 M
K/W-verhouding i 10,74 18,04
Active share i 93,45 %
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Marktontwikkelingen per 30-09-2018

September was opnieuw een positieve maand voor de wereldwijde aandelenmarkten, die mede daardoor ook op YTD-basis een goede performance hebben geboekt. Het Fonds versloeg de MSCI World Index, maar bleef op YTD-basis nog wel achter bij de benchmark.

Onze outperformance van deze maand was te danken aan een positieve aandelenselectie, terwijl sectorallocatie eveneens licht positief bijdroeg. Met name binnen niet-duurzame consumentengoederen vielen onze fondskeuzes gunstig uit. Hier boekte H&M een koerswinst van 37% (in euro) na de bekendmaking van een beter dan verwachte autonome omzetgroei. Tot september had het aandeel H&M zwak gepresteerd. Ook binnen financiële dienstverlening en energie voegde de aandelenselectie waarde toe. Binnen financiële dienstverlening presteerden Axa en MS&AD Insurance goed. De energiesector profiteerde van de voortgaande stijging van de olieprijs naar een 3-jaars hoogtepunt in september. Vooral onze energienamen uit de opkomende markten stegen sterk in koers, zoals Lukoil en CNOOC. De best presterende sector was energie en de zwakst presterende sector was vastgoed. Op YTD-basis gaat de sector informatietechnologie wereldwijd nog steeds aan kop.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-09-2018

Eind september hebben we onze driemaandelijkse portefeuilleherweging doorgevoerd. We hebben vier posities geheel verkocht en daarvoor in de plaats vijf nieuwe namen toegevoegd. Merck en Cisco zijn verkocht. Na een goede koersperformance was het dividendrendement onder onze drempel van 3% uitgekomen. Ook namen we afscheid van Itochu en New York Community Bancorp. Bij Itochu was de waardering niet meer aantrekkelijk na een goede performance. NY Community Bancorp is verkocht omdat we Huntington Bancshares een aantrekkelijker alternatief vonden. Nieuw toegevoegd zijn: Copa Holdings (Latijns-Amerikaanse luchtvaartmaatschappij), BASF (Duitse chemieonderneming met een brede activiteitenspreiding) preferente aandelen Samsung Electronics (conglomeraat in consumentenelektronica) en Babcock International (een Britse onderneming die ondersteunende dienstverlening biedt aan overheidsinstellingen zoals het Britse ministerie van Defensie).

De underperformance tot dusverre dit jaar is betreurenswaardig. Daar tekenen we bij aan dat de waarderingsverschillen tussen waarde en groei inmiddels recordniveaus naderen. Alhoewel de koers/winstverhouding een simplistische tool is om iets over de toekomstige performance te zeggen, heeft deze op geaggregeerd niveau wel degelijk voorspellende waarde. Onze portefeuille heeft momenteel een koers/winstverhouding van 12x (op basis van de gerealiseerde winst) en biedt voor het Fonds als geheel een dividendrendement van 5,1%. Daarmee vormt het Fonds naar onze overtuiging zowel absoluut als relatief een aantrekkelijke belegging. Dit kan niet van de markt als geheel gezegd worden. De MSCI World Index, onze benchmark, heeft momenteel een historische koers/winstverhouding van 18x en biedt een dividendrendement van 2,5%. De benchmark als geheel kent weliswaar een iets hogere winstgroei, maar dat biedt geen tegenwicht aan het grote verschil in waardering. Een koers/winstverhouding van 12x betekent voor beleggers in het Fonds een prospectief winstrendement (w/k) van 8% (tegen 5,4% voor de benchmark). De markt heeft een hoge mate van disruptie ingeprijsd. We vinden de kans op disruptie reëel, maar denken dat dit in een langzamer tempo zal plaatsvinden dan mensen nu verwachten. In een breedgespreide portefeuille van bijna 100 ondernemingen zullen er altijd individuele namen zijn die tegenvallers of juist meevallers opleveren. Naar onze overtuiging zal het waardegerichte proces van bottom-up stock picking uiteindelijk echter meer winnaars dan verliezers opleveren. We blijven onze portefeuillenamen selecteren op basis van intrinsieke waarde plus een veiligheidsmarge.
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 30-09-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,4 % 0,7 %
3 maanden 2,1 % 5,5 %
Dit jaar 1,9 % 9,0 %
2015 6,7 % 10,4 %
2016 15,3 % 10,7 %
2017 8,6 % 7,5 %
1 jaar (op jaarbasis) 5,7 % 13,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 10,5 % 12,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 9,2 % 12,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 9,4 % 12,2 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Per 30 Juni 2018 is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels op basis is van ‘snapshots’ (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee

Risico-analyse (ex post) per 30-09-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -9,70 % -11,66 %
Tracking error i 4,14 % 4,40 %
Information ratio i -0,38 -0,45
Beta i 0,87 0,84
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Top 5 hoogste bijdrage (30-09-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Hennes & Mauritz -B- 0,36 % 37,15 %
CNOOC 0,17 % 14,63 %
Mediobanca 0,13 % 7,27 %
L Brands 0,13 % 14,22 %
Lukoil (US) 0,13 % 11,31 %
De getoonde percentages bij bijdrage en rendement zijn gebaseerd op euro's.

Top 5 laagste bijdrage (30-09-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
WPP -0,14 % -11,61 %
Triton -0,13 % -11,75 %
LyondellBasell Industries -0,12 % -8,16 %
Publicis Group -0,07 % -7,07 %
EDP - Energias de Portugal -0,06 % -5,56 %
De getoonde percentages bij bijdrage en rendement zijn gebaseerd op euro's.

Geografische verdeling (30-09-2018)

18,2 %
Verenigde Staten
14,2 %
Verenigd Koninkrijk
7,1 %
Nederland
5,3 %
Hong Kong
4,5 %
Japan
4,4 %
Duitsland
4,0 %
Canada
3,6 %
Korea
3,5 %
Australië
3,4 %
Frankrijk
3,2 %
Rusland
3,1 %
Taiwan
2,3 %
Zwitserland
2,3 %
Finland
2,3 %
Noorwegen
2,2 %
Portugal
2,1 %
Bermuda
1,9 %
Brazilië
1,7 %
Italië
1,5 %
Luxemburg
1,3 %
Zweden
0,9 %
Zuid-Afrika
0,7 %
Filipijnen
0,6 %
België
0,6 %
Israël
0,6 %
Spanje
0,5 %
Panama
1,1 %
Overig
2,7 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-09-2018)

1,5 %
Gilead Sciences
1,5 %
JP Morgan Liquidity Funds US Dollar
1,5 %
LyondellBasell Industries
1,5 %
Exxon Mobil
1,3 %
Hennes & Mauritz -B-
1,3 %
CNOOC
1,2 %
Lukoil (US)
1,2 %
Centrica
1,2 %
Telefonica Brasil (US)
1,2 %
SK Telecom (US)
Totaal
13,4 %

Sectorverdeling (30-09-2018)

29,7 %
Financiële waarden
12,2 %
Telecommunicatie
10,5 %
Olie & gas
8,3 %
Nutsbedrijven
8,0 %
Consumentendiensten
7,6 %
Basismaterialen
6,9 %
Consumentengoederen
5,5 %
Technologie
5,1 %
Gezondheidszorg
3,2 %
Overig
2,9 %
Industriële waarden
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,75 %
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
1,00 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
Per 1 januari 2018 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,25% naar 0,25%/0,15%.
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
AN i
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
MSCI World Total Return Net Index (berekend in euro's)
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
08-10-2013
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 1.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0927663145
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

  • ESG is integrated in our investment process.
  • Portfolio managers (PM's) have access to ESG research via the database from MSCI ESG Research and via FactSet.
  • Prior to investment, our PM's assess the ESG performance of the company. If material ESG concerns are identified, this can result in the decision to quantify the ESG risks into the investment model, to engage with a company or to avoid investment.
  • In case of engagement, the PM and the Responsible Investment Department will start a dialogue with the company. The aim of the engagement is to use our influence as a shareholder to encourage positive change.
  • During the quarterly re-balancing process the PM's monitor the ESG performance of the holdings.

Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.