Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Class A

Profiel

Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het Fonds) biedt een gespreide portefeuille van wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen met een verwacht dividendrendement van minimaal 3,3% op het moment dat de onderneming voor het eerst wordt aangekocht. De portefeuille bevat circa 100 beleggingen, die ongeveer gelijk gewogen zijn.

De primaire doelstelling van het Fonds is om op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en nettodividenden, te realiseren dan de MSCI World Total Return Index.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Joost de Graaf, Dimitri Willems, Luc Plouvier, Floris Oliemans

Rendement per 30-06-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -1,1 % -0,1 %
3 maanden 4,8 % 7,2 %
Dit jaar -0,6 % 3,3 %
2015 5,9 % 10,4 %
2016 14,5 % 10,7 %
2017 7,8 % 7,5 %
1 jaar (op jaarbasis) 6,1 % 8,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 6,0 % 6,8 %
5 jaar (op jaarbasis) i 8,7 % 12,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 8,9 % 11,8 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Per 30 Juni 2018 is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels op basis is van ‘snapshots’ (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 441,59 M 30-06-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 18,17 M 30-06-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
396.681 30-06-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 45,89 18-07-2018
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Beleggingskarakteristieken per 30-06-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 96 1643
Dividendrendement i 4,94 % 2,35 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 43.657 M EUR 127.396 M
K/W-verhouding i 11,23 17,78
Active share i 92,40 %
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken

Marktontwikkelingen per 30-06-2018

De wereldwijde aandelenmarkten maakten in juni per saldo pas op de plaats. Zorgen over dreigende handelsoorlogen bleven het sentiment drukken en joegen de markten op en neer. Het Fonds bleef deze maand achter bij de markt en staat ook op YTD-basis op underperformance ten opzichte van de index. We hebben deze maand onze driemaandelijkse portefeuilleherschikking doorgevoerd.

De underperformance van deze maand kon geheel aan de aandelenselectie toegeschreven worden. Onze fondskeuze werkte nadelig uit binnen de sectoren telecomdiensten en basismaterialen. Op aandelenniveau werd de grootste negatieve bijdrage geleverd door Triton International, MTN Group en Cardinal Health. Zorgen over dreigende handelsoorlogen drukten de aandelenkoers van de internationale zeecontainerverhuurder Triton International, terwijl de Afrikaanse telecommaatschappij MTN Group last had van het algemene zwakke sentiment voor aandelen uit opkomende markten. De Amerikaanse geneesmiddelendistributeur Cardinal Health reageerde negatief op de overname van Pillpack door Amazon. Vrees voor disruptie op de gezondheidszorgmarkt drukte de waarderingen in de gehele sector. Wij denken dat deze vrees overtrokken is omdat de brutomarge voor distributeurs in de gezondheidszorg al laag is. Ons best presterende aandeel deze maand was L Brands, dat opveerde dankzij een wat positiever sentiment.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-06-2018

We hebben dit kwartaal onze driemaandelijkse portefeuilleherschikking doorgevoerd. We verkochten zeven ondernemingen en voegden zes nieuwe beleggingen toe. We namen afscheid van Valero Energy en PBF Energy omdat het dividendrendement tot onder 3% was gezakt. Spark New Zealand, Kennedy Wilson, Tate & Lyle en AstraZeneca zijn uit waarderingsoogpunt verkocht. Tot slot deden we Mizuho Group van de hand omdat we een aantrekkelijker alternatief hadden gevonden.

In het onderstaande overzicht worden de aangekochte ondernemingen toegelicht:
- Gilead: Deze aantrekkelijk gewaardeerde Amerikaanse farmaceutische onderneming heeft een sterke positie in HIV-geneesmiddelen, terwijl de oncologiedivisie kan profiteren van een recente overname in het segment immunotherapie. Gilead biedt een hoge free cash flow yield (de vrije kasstroom per aandeel als percentage van de koers). Bovendien vinden we dat beleggers zich onterecht zorgen maken maken over de kapitaalallocatie bij deze onderneming.
- Pepsico: Een grote Amerikaanse speler in de sector dagelijkse consumentengoederen. Pepsico domineert het snacksegment en vormt daarnaast een sterke marktuitdager in het drankensegment. De waardering van PepsiCo is aantrekkelijker geworden nu de sector in het algemeen een derating heeft ondergaan.
- Cardinal Health: Deze Amerikaanse distributeur van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen opereert samen met twee andere distributeurs op een oligopolistische markt. De zorgen van beleggers over mogelijke marktdisruptie en een zwakke uitvoering van de strategie hebben tot een aanzienlijke derating geleid. Inmiddels biedt Cardinal Health een dubbelcijferige free cash flow yield (vrije kasstroom per aandeel als percentage van de koers). Naar onze overtuiging vormt distributie een essentieel onderdeel van de gezondheidszorg en worden op de huidige lage margeniveaus geen nieuwe toetreders naar deze markt gelokt.
- Técnicas Reunidas: Dit multidisciplinaire ingenieursbureau (ontwerp, aanbesteding en bouw) is vooral actief in het downstream-segment (raffinage & verkoop) van de olie & gassector. De terugval op de olie & gasmarkt heeft de marges gedrukt, maar wij rekenen op een omslag nu de olieprijs weer herstelt.
- Banco Do Brasil: Deze Braziliaanse bank is tegen een midden-enkelcijferige koers/winstverhouding aangekocht. Onzekerheid rond Brazilië heeft tot een forse derating van het aandeel geleid ondanks uitstekende operationele resultaten.
- Invesco: Deze grote Amerikaanse vermogensbeheerder voert zowel passieve als actieve strategieën. Bezorgdheid over tariefdruk creëerde een aantrekkelijke instapkoers.

Na een periode met beperkte koersschommelingen zijn we blij met meer volatiliteit: volatiele markten bieden meer kansen om individuele aandelen te selecteren. Naar onze overtuiging bieden de Europese en opkomende markten een goed verwacht aandelenrendement. Dat kan echter niet van Amerikaanse aandelen gezegd worden na de nieuwe rally in de VS. Ondanks de rugwind van belastinghervormingen blijft het moeilijk om hier aantrekkelijk gewaardeerde ideeën te vinden.

We trachten ondernemingen met een houdbaar dividend te vinden tegen een koers die onder de door ons geschatte intrinsieke waarde ligt. We baseren onze schattingen op het Earnings Power Value (EPV)-raamwerk van de Columbia Business School. Met behulp van de EPV kunnen we drie waarderingscomponenten onderscheiden: de waarde van de activa, het winstgenererend vermogen en de waarde van het groeipotentieel. Op basis van dit raamwerk kunnen we beter analyseren waar we voor betalen en of het aandeel een veiligheidsmarge biedt.

Het Fonds biedt een verwacht dividendrendement van zo’n 5,2%. De waardering van onze portefeuille ligt aanzienlijk onder de marktwaardering. We zijn optimistisch over de vooruitzichten voor dividendgroei in 2018.
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken

Rendement per 30-06-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -1,1 % -0,1 %
3 maanden 4,8 % 7,2 %
Dit jaar -0,6 % 3,3 %
2015 5,9 % 10,4 %
2016 14,5 % 10,7 %
2017 7,8 % 7,5 %
1 jaar (op jaarbasis) 6,1 % 8,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 6,0 % 6,8 %
5 jaar (op jaarbasis) i 8,7 % 12,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 8,9 % 11,8 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Per 30 Juni 2018 is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels op basis is van ‘snapshots’ (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee

Risico-analyse (ex post) per 30-06-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -9,82 % -11,88 %
Tracking error i 3,84 % 4,34 %
Information ratio i -0,20 -0,67
Beta i 0,88 0,85
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken

Top 5 hoogste bijdrage (30-06-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
L Brands 0,09 % 8,72 %
Caltex Australia 0,09 % 8,03 %
Centrica 0,08 % 7,18 %
Verizon Communications 0,08 % 5,52 %
CubeSmart 0,08 % 6,59 %
De getoonde percentages bij bijdrage en rendement zijn gebaseerd op euro's.

Top 5 laagste bijdrage (30-06-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Triton -0,14 % -11,90 %
MTN Group -0,14 % -12,96 %
Cardinal Health -0,12 % -10,05 %
Fortescue Metals Group -0,10 % -8,62 %
Proximus -0,10 % -15,73 %
De getoonde percentages bij bijdrage en rendement zijn gebaseerd op euro's.

Geografische verdeling (30-06-2018)

21,0 %
Verenigde Staten
13,6 %
Verenigd Koninkrijk
7,3 %
Nederland
5,7 %
Japan
5,2 %
Hong Kong
4,1 %
Canada
3,5 %
Australië
3,4 %
Frankrijk
3,4 %
Duitsland
3,1 %
Rusland
3,0 %
Taiwan
0,9 %
Cash
25,7 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-06-2018)

1,6 %
Verizon Communications
1,5 %
JP Morgan Liquidity Funds US Dollar
1,5 %
SK Telecom (US)
1,5 %
LyondellBasell Industries
1,3 %
Caltex Australia
1,2 %
Lukoil (US)
1,2 %
Roche Holding
1,2 %
CNOOC
1,2 %
PPL
1,2 %
BT Group
Totaal
13,5 %

Sectorverdeling (30-06-2018)

31,4 %
Financiële waarden
13,4 %
Telecommunicatie
10,3 %
Olie & gas
8,6 %
Nutsbedrijven
7,6 %
Consumentendiensten
6,9 %
Consumentengoederen
6,4 %
Basismaterialen
5,9 %
Gezondheidszorg
5,4 %
Technologie
3,5 %
Industriële waarden
0,8 %
Overig
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
1,50 %
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
1,75 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
Per 1 januari 2018 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,25% naar 0,25%/0,15%.
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
A i
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
MSCI World Total Return Net Index (berekend in euro's)
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
18-05-2011
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 1.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0427929343
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

  • ESG is integrated in our investment process.
  • Portfolio managers (PM's) have access to ESG research via the database from MSCI ESG Research and via FactSet.
  • Prior to investment, our PM's assess the ESG performance of the company. If material ESG concerns are identified, this can result in the decision to quantify the ESG risks into the investment model, to engage with a company or to avoid investment.
  • In case of engagement, the PM and the Responsible Investment Department will start a dialogue with the company. The aim of the engagement is to use our influence as a shareholder to encourage positive change.
  • During the quarterly re-balancing process the PM's monitor the ESG performance of the holdings.

Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken