Kempen (Lux) European High Dividend Fund - Class IX1-USD

Profiel

Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) European High Dividend Fund (het Fonds) biedt een gediversifieerde portefeuille van Europese beursgenoteerde ondernemingen met een bovengemiddeld dividendrendement op het moment dat het bedrijf voor de eerste keer wordt gekocht. Het Fonds belegt in bedrijven die beursgenoteerd zijn of zaken doen in geografisch Europa, inclusief Oost-Europa en Rusland. De portefeuille bevat circa 40 beleggingen, die ongeveer even zwaar zijn gewogen.

Het Fonds streeft er in de eerste plaats naar om een beter totaalrendement op lange termijn te genereren dan de MSCI Europe Total Return Index (herbelegde nettodividenden), bestaande uit vermogenswinsten of -verliezen plus nettodividend.

Beheerteam

Joris Franssen, Luc Plouvier, Marius Bakker, Robert van den Barselaar, Reineke Davidsz, Roderick van Zuylen

Rendement per 31-12-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,6 % 0,0 %
3 maanden 22,4 % 19,3 %
Dit jaar -11,2 % -15,1 %
2020 43,0 % 42,3 %
2021 15,4 % 16,3 %
1 jaar (op jaarbasis) -11,2 % -15,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 14,8 % 13,1 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 18,38 M 31-12-2022
Omvang aandelenklasse
USD 0,00 M 31-12-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1 31-12-2022
Intrinsieke waarde i
USD 1.596,58 30-01-2023
Het omloopsnelheidcijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geupdate.

Beleggingskarakteristieken per 31-12-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 43 426
Dividendrendement i 5,42 % 3,27 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 47.211 M EUR 87.402 M
K/W-verhouding i 7,42 11,40
Active share i 86,33 %
Kempen (Lux) European High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Ontwikkelingen per 31-12-2022

Voor aandelen was december een zwakke maand. Zorgen omtrent een verzwakkende economie bepaalden het beleggerssentiment. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) schat in dat 2023 een moeilijker jaar voor de wereldeconomie wordt dan 2022. In de Europese Unie, de Verenigde Staten en China treedt een synchrone economische vertraging op. Het IMF denkt dat ongeveer een derde van de wereldeconomie in een recessie belandt. Hoewel technologieaandelen een relatief beperkt deel van de Europese aandelenmarkt vormen, haalden de sterk negatieve rendementen in deze sector de performance van de bredere markt naar beneden. Begin 2022 leek het plaatje voor deze aandelen nog perfect. Door de verslechterende groeivooruitzichten zijn hun waarderingen echter fors gedaald. Dankzij onze gedisciplineerde, waardegedreven beleggingsaanpak ontsnapten we voor een groot deel aan de koersdaling van technologiegerelateerde aandelen. Beleggers hebben hun houding tegenover waardeaandelen duidelijk gewijzigd. Waardeaandelen presteerden over het algemeen aanzienlijk beter dan groeiaandelen. Tegen deze achtergrond versloeg het Fonds zowel de bredere markt als de stijlindex (Morningstar Developed Europe Dividend Yield > 2.5% Index).

De sterke performance van het Fonds in december was mede te danken aan de verkoop van de Global Depository Receipts (GDR’s) in PhosAgro. Onder normale marktomstandigheden volgden deze GDR’s vrij nauwkeurig de koersontwikkeling van de onderliggende aandelen op de beurs van Moskou. De handel in deze GDR’s werd na de Russische inval in Oekraïne echter stopgezet. Als gevolg van internationale sancties zag het ernaar uit dat de waarde van ons belang in PhosAgro volledig zou verdampen. Eind 2022 kregen wij echter de kans om onze positie te verkopen; dit leverde een aanzienlijke vermogenswinst op.

De industriesector droeg het meest bij aan zowel het absoluut als relatief rendement van het Fonds (het aandeel ALD won 16% in december). Het relatief rendement werd ook gesteund door een sterke aandelenselectie in de sector gezondheidszorg. De sector die zowel het absoluut als relatief rendement van het Fonds het sterkst drukte, was duurzame consumentengoederen (Autoliv presteerde zwak).

Tot de aandelen die de meeste waarde toevoegden, behoorde ALD (autoleasing). Eerder in 2022 maakte ALD de overname van LeasePlan bekend. Hierdoor zou de onderneming in omvang bijna verdubbelen. Om de acquisitie te financieren, kondigde ALD een claimemissie in november aan. De emissie was succesvol en de transactie zal conform planning worden uitgevoerd. Een belangrijke reden voor de lage koers was de beperkte ‘free float’ (percentage vrij verhandelbare aandelen): Société Générale bezat namelijk 80% van de aandelen in ALD, waardoor het voor institutionele beleggers moeilijk was om een belang van enige omvang in ALD te verwerven. Na de claimemissie is de ‘free float’ aanzienlijk hoger. Het belang van Société Générale in ALD is geslonken tot iets boven 50%. Volgens onze berekeningen kan de winst per aandeel in de komende twee jaren op EUR 1,65 uitkomen. De koers-winstverhouding is dan minder dan 7x. Voor een onderneming die marktleider is en een sterk managementteam heeft is het aandeel hiermee aanzienlijk ondergewaardeerd. Gegeven de toegenomen liquiditeit van het aandeel voorzien wij voor de komende twee jaar een sterke herwaardering.

Een aandeel dat het portefeuillerendement drukte, was Autoliv (-16% in december). Autoliv is wereldleider in passieve autoveiligheidsproducten, zoals airbags en veiligheidsgordels. Na een sterke koersperformance eerder in 2022 zijn beleggers zich zorgen gaan maken over de oplopende covid-besmettingen in China. Een ander punt van zorg is dat de klanten van Autoliv (autofabrikanten) meer tijd nodig hebben om hun productie op te schalen. We volgen de situatie nauwgezet, maar zijn van mening dat onze argumentatie voor belegging in het aandeel nog steeds overeind staat. Onze verwachting is dat de onderneming de vruchten zal plukken van een sterk herstel van de autobranche. Een sterke toename van de autoproductie zal resulteren in een forse stijging van de vraag naar de veiligheidsproducten van Autoliv. Door de prijzen te verhogen en de kosten te beheersen kan Autoliv een sterk winstherstel realiseren. Bij de huidige koers biedt het aandeel een dividendrendement van 3,4%. Indien de winst van Autoliv conform de verwachting verder toeneemt, is het aandeel naar onze mening nog steeds substantieel ondergewaardeerd.

In december zijn we ingestapt in Knorr-Bremse (KB), wereldleider in remsystemen voor transportvoertuigen zoals treinen en bussen. De onderneming heeft een marktaandeel van 50% in remsystemen voor treinen, metrostellen en andere lichte railvoertuigen. Dankzij de strenge veiligheidsvoorschriften, het uitstekende productassortiment en de sterke klantrelaties kan KB dit marktaandeel waarschijnlijk nog jarenlang in stand houden. Grote ongevallen als gevolg van remsystemen die niet goed werken, veroorzaken menselijk leed, berokkenen grote schade aan de reputatie van de fabrikant van de voertuigen op het gebied van veiligheid en zetten de lokale transportautoriteiten onder druk. Klanten zijn dan ook meer geïnteresseerd in het beste product en minder in de laagste prijs. Naast de sterke marktpositie spreekt ook de forse omzetstroom uit servicewerkzaamheden (o.a. slijtage van remmen, periodiek onderhoud van remsystemen) ons aan. De sterke marktpositie en kasstromen stellen KB in staat om in onderzoek & ontwikkeling te blijven investeren en zo de technologische voorsprong te vergroten. In de afgelopen twee jaar is de koers van KB meer dan gehalveerd. Deze daling kan voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan China (covid-gerelateerde lockdowns en toenemende concurrentie van lokale spelers), Rusland (inval in Oekraïne) en kosteninflatie (dit leidde tot een sterke krimp van operationele marges). Uit het laatste kwartaalbericht bleek dat de onderneming op al deze terreinen vooruitgang boekt. De operationele marges lijken weer te verbeteren. Het kwalitatief hoogwaardige karakter van de activiteiten komt niet in de waardering van het aandeel tot uitdrukking. Op het moment dat wij in KB instapten, bedroeg de koers-winstverhouding ongeveer 14. Het dividendrendement is 3,5%.

Om de nieuwe positie te financieren, zijn we uit Siemens gestapt. In de eerste maanden van 2022 was het aandeel op grote schaal van de hand gedaan. Dit hield verband met de zorgen van beleggers omtrent de belangen van de onderneming in Rusland, de hoge energieprijzen die Siemens als Duitse onderneming zouden raken, de afnemende vraag en de problemen in toeleveringsketens. Deze zorgen bleken onterecht te zijn. Siemens ondervond inderdaad negatieve gevolgen van de situatie rond Rusland, maar veel niet aan Rusland gerelateerde bedrijfsonderdelen boekten sterke resultaten. Verder bleven de toeleveringsketens intact en bleef de vraag sterk. In de laatste maanden van 2022 zat de koers sterk in de lift. Onze positie in Siemens verkochten we toen de koers onze conservatieve raming van de reële waarde bereikte. We zien elders betere kansen, vooral omdat de koersen van meerdere conjunctuurgevoelige ondernemingen in 2022 terrein moesten prijsgeven. Om deze reden hebben we onze positie in Siemens verkocht.

We gaan voor het Fonds momenteel uit van een dividendrendement van circa 5,6%. Dit is gebaseerd op de consensusraming van dividenden die in de komende twaalf maanden worden uitgekeerd. Het Fonds wordt nog altijd tegen een forse waarderingsdiscount ten opzichte van de markt verhandeld: de gemiddelde waardering van alle portefeuillenamen is aanzienlijk lager dan die van de bredere aandelenmarkt. Dit was in het verleden een voorbode van een goede relatieve performance op de middellange termijn. Daarnaast is de absolute waardering van de strategie zeer aantrekkelijk. Onze focus blijft gericht op aantrekkelijk gewaardeerde bedrijven met een sterke kapitaaldiscipline die over de gehele cyclus bezien een positieve kasstroom genereren. Al met al biedt de huidige marktomgeving mogelijkheden om tegen een aantrekkelijke waardering een goed gespreide portefeuille met een robuust winstgenererend vermogen op te bouwen. Daarnaast zijn ESG-factoren (op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur) volledig in ons beleggingsproces geïntegreerd.

Kempen (Lux) European High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 31-12-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,6 % 0,0 %
3 maanden 22,4 % 19,3 %
Dit jaar -11,2 % -15,1 %
2020 43,0 % 42,3 %
2021 15,4 % 16,3 %
1 jaar (op jaarbasis) -11,2 % -15,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 14,8 % 13,1 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) European High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Top 5 hoogste bijdrage (31-12-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
PhosAgro GDR 0,66 % 16.444,80 %
ALD 0,38 % 16,48 %
Sanofi 0,12 % 3,89 %
ABN AMRO Bank 0,11 % 5,64 %
Siemens 0,05 % 1,64 %

Top 5 laagste bijdrage (31-12-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Autoliv -0,41 % -16,42 %
Equinor -0,28 % -9,38 %
Vodafone Group -0,22 % -10,62 %
WPP -0,19 % -7,66 %
Deutsche Post -0,18 % -7,01 %

Geografische verdeling (31-12-2022)

26,7 %
Verenigd Koninkrijk
17,6 %
Frankrijk
12,4 %
Duitsland
8,8 %
Nederland
5,1 %
Spanje
4,2 %
België
3,4 %
Zwitserland
3,3 %
Zweden
2,7 %
Noorwegen
2,6 %
Oostenrijk
2,4 %
Cash
2,3 %
Griekenland
2,1 %
Verenigde Staten
1,3 %
Italië
5,0 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-12-2022)

3,5 %
ALD
3,1 %
Sanofi
2,9 %
Unilever PLC
2,9 %
Reckitt Benckiser
2,8 %
BMW
2,8 %
Allianz
2,7 %
Equinor
2,7 %
Repsol
2,7 %
Fresenius
2,7 %
Rio Tinto
Totaal
28,9 %

Sectorverdeling (31-12-2022)

26,1 %
Financiële waarden
13,0 %
Energie
10,7 %
Telecommunicatie
10,3 %
Industriële waarden
9,8 %
Gezondheidszorg
9,0 %
Duurzame consumentengoederen
8,3 %
Dagelijkse consumentengoederen
5,3 %
Basismaterialen
4,5 %
Nutsbedrijven
3,2 %
Overig
Totaal
100 %
De categorie 'overig' is inclusief de cash positie.
Kempen (Lux) European High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,510 %
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0.72%
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,81 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2020/2021.
Kempen (Lux) European High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
IX1-USD
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
MSCI Europe Total Return Net Index
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Universum
European equities
Datum van oprichting
27-03-2020
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Duitsland, Luxemburg, Singapore, Spanje
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
USD
Beheerder
Van Lanschot Kempen Investment Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas, Luxembourg Branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg USD 50.000, vervolginschrijvingen USD 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU2133597976
Kempen (Lux) European High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Het Kempen (Lux) European High Dividend Fund (het ‘Fonds’) valt onder artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Dit houdt in dat het Fonds ecologische en/of sociale kenmerken promoot. Het Fonds heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.Â

Het Fonds sluit ondernemingen uit door de toepassing van strikte uitsluitingscriteria. Hierbij worden internationale standaarden in aanmerking genomen, zoals het raamwerk van het Global Compact van de VN, de Guidelines for Multinational Enterprises van de OESO, de Guiding Principles for Business and Human Rights van de VN en de Principles for Responsible Investment van de VN. Het Fonds past aanvullende uitsluitingscriteria toe op basis van productbetrokkenheid en ondernemingsgedrag.Â

Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product

Het Fonds promoot ecologische kenmerken met betrekking tot:
• de mitigatie van klimaatverandering en de adaptatie aan klimaatverandering in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs;Â
• de bescherming van biodiversiteit en ecosystemen; Â
• de transitie naar een circulaire economie.Â

Het Fonds promoot sociale kenmerken met betrekking tot:Â
• waardig werk;Â
• adequate levensstandaard en welzijn van eindgebruikers; Â
• overige sociale onderwerpen zoals gendergelijkheid en bredere diversiteitsaspecten.Â

De ecologische kenmerken die het Fonds promoot, zijn erop gericht om een bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van de klimaatdoelen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord. Dit decarbonisatietraject omvat doelstellingen voor de korte termijn (2025), een ambitie voor de middellange termijn (2030) en een commitment voor de lange termijn (netto nul in 2050). Hoewel er geen index als referentiebenchmark is aangewezen, streeft het Fonds naar een CO2-intensiteit in 2025 die onder het reductietraject van 7% ligt. Dit traject gaat uit van een CO2-intensiteit die geringer is dan die van een relevante benchmark voor Europese dividendaandelen in 2019 en vervolgens met 7% per jaar daalt.

Beleggingsstrategie

Het Fonds biedt een actief en professioneel beheerde, gediversifieerde portefeuille van Europese beursgenoteerde ondernemingen die een verwacht dividendrendement bieden. Hierbij worden uitsluitings- en duurzaamheidscriteria toegepast. Ons ESG-beleid, zoals beschreven in het document ‘ESG-beleid & -proces’, is gericht op de bevordering van ecologische en/of sociale kenmerken. Dit ESG-beleid wordt in het beleggingsproces van onze strategie geïmplementeerd onder vier pijlers: Uitsluiting, ESG-integratie, Actief aandeelhouderschap en Positieve impact.Â

Voor en na de selectie van een belegging passen wij adequate (ESG) due diligence-maatregelen toe. Dit kan helpen om het risicogecorrigeerde langetermijnrendement voor beleggers te verhogen, in overeenstemming met de beleggingsdoelstellingen van het Fonds. Wij beoordelen iedere onderneming afzonderlijk en kijken hierbij zowel naar de materiële risico’s in een bepaalde sector als naar de specifieke risicopositie, -praktijken en -informatie op ondernemingsniveau. Dit omvat:Â
- een beoordeling van bestuurspraktijken. Portefeuilleondernemingen krijgen een rating op basis van extern onderzoek en interne analyse;Â
- de betrokkenheid van de onderneming bij controverses in het verleden en ESG-kansen in de toekomst.Â
Op basis van een fundamentele ESG-analyse vormen wij ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming en kennen wij daar een score aan toe op een schaal van 1 tot 5.
Â

Aandeel beleggingen

Informatie over het aandeel van beleggingen met ecologische of sociale kenmerken is opgenomen in Bijlage II van dit product.Â

Monitoring ecologische of sociale kenmerken

De beleggingen worden elk kwartaal gescreend op naleving van de ESG-criteria van Kempen. Dit screeningproces stelt Kempen in staat om de ESG-prestatie van alle ondernemingen waarin het Fonds heeft belegd, te monitoren en de dialoog te stimuleren over mogelijk controversiële kwesties die worden gesignaleerd. Bovendien bespreken ESG-specialisten en portefeuillebeheerders elk kwartaal de uitkomsten van de screening in speciale sessies, waarin wordt beoordeeld of ESG-risico’s en -kansen voldoende tot uitdrukking komen in het Kempen besluitvormingsproces voor beleggingen.

Methodologieën

Indicatoren van belangrijkste ongunstige effecten worden op zowel ondernemings- als portefeuilleniveau gemonitord.Â

Kempen ESG-score dient als input in het gehele beleggingsproces (uitsluiting, integratie in waarderingsmodellen, engagement). De scores zijn gebaseerd op 21 ESG-risicofactoren, die op basis van materialiteit per sector zijn geselecteerd.Â

CO2-intensiteit is de belangrijkste parameter voor de uitstoot van koolstof en wordt berekend op basis van de omzet (gewogen gemiddelde CO2-intensiteit); dit gebruiken wij voor ons commitment, onze ambitie en onze doelstellingen.Â

Afstemming op EU-taxonomie wordt gemeten aan de hand van de omzet. Hiervoor gebruiken wij feitelijke gegevens van portefeuilleondernemingen in combinatie met schattingen door een externe partij voor afstemming op de EU-taxonomie.Â

Engagementmijlpalen worden gebruikt om het succes van engagement te meten. Alle contacten in het kader van engagement worden vastgelegd en geclassificeerd: Mijlpaal 1 (onderneming wordt geïnformeerd), Mijlpaal 2 (onderneming erkent kwestie), Mijlpaal 3 (onderneming committeert zich aan verbetering) en Mijlpaal 4 (bewijs van verbetering).

Databronnen en -verwerking

Externe dataleveranciers omvatten (maar zijn niet beperkt tot):Â
- Institutional Shareholder Services (ISS) voor data over stemmingen, bestuur, CO2 en Duurzame Ontwikkelingsdoelen;Â
- MSCI ESG Research voor ESG-ratings van ondernemingen en data over productbetrokkenheid, indicatoren van belangrijkste ongunstige effecten en beoordeling van de mate waarin de beleggingen in ecologisch duurzame economische activiteiten conform de EU-taxonomie plaatsvinden (gemeten naar omzet);
- Sustainalytics: voor ESG-risicoratings en data over productbetrokkenheid.Â
Zowel interne als externe data worden in meerdere systemen voor data-analyse (onder andere FactSet, PowerBI en Tableau) en interne compliance (onder andere ThinkFolio) verzameld en verwerkt.

Fund carbon emission targets

Methodologische en databeperkingen

Door externe partijen verstrekte ESG-data zijn verre van perfect. Daarom voeren wij een strikt due diligence-onderzoek uit naar de data die wij in onze ESG-processen gebruiken, met als doel te voorkomen dat databeperkingen een negatief effect op de ecologische en sociale kenmerken hebben. Om de kwaliteit van de data te waarborgen, voeren wij regelmatig overleg met portefeuilleondernemingen en externe dataleveranciers. Beperkingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verschillen tussen de door ondernemingen openbaar gemaakte data en de door dataleveranciers verstrekte data, inconsistenties tussen dataleveranciers, vooringenomenheid op basis van marktkapitalisatie en modelleringsscenario’s.

Due diligence

Voordat het Fonds in een onderneming belegt, voeren de portefeuillebeheerders een due diligence-onderzoek uit naar potentiële ESG-risico’s en indicatoren van belangrijkste ongunstige effecten en kansen, alsook naar eventuele controverses in het verleden. ESG due diligence is in de verschillende fasen van het beleggingsproces (screening van beleggingsuniversum, fundamenteel onderzoek en portefeuillebeheer) geïntegreerd. ESG-specialisten bespreken elk kwartaal de implementatie van het ESG-proces met de portefeuillebeheerders.Â
Kempen (Lux) European High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) European High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.