Kempen Lux European High Dividend Fund - Class AX1-USD

Profiel

Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) European High Dividend Fund (the Fund) offers a diversified portfolio of European listed companies with an expected dividend yield of minimal 2.75% at the time the company is purchased for the first time. The Fund invests in companies that are listed or do business in geographical Europe including Eastern Europe and Russia. The portfolio contains around 55 investments, which are approximately equally weighted.

The Fund primarily aims to generate a better long-term total return than the MSCI Europe Total Return Index (net dividends reinvested), comprising capital gains or losses plus net dividend.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Joost de Graaf, Dimitri Willems, Luc Plouvier, Marius Bakker

Rendement per 30-04-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 7,0 % 5,9 %
Dit jaar 8,8 % 8,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 8,8 % 8,3 %
Performance is shown after deduction of ongoing charges. The value of your investments may fluctuate. Past performance provides no guarantee for the future.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 14,51 M 30-04-2020
Omvang aandelenklasse
USD 0,00 M 30-04-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
40 30-04-2020
Intrinsieke waarde i
USD 28,82 28-05-2020
Omloopsnelheid
34,75 %
The turnover rate figure is per the end of the financial year of the fund and will be updated once a year.

Beleggingskarakteristieken per 30-04-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 50 437
Dividendrendement i 5,86 % 3,99 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 37.152 M EUR 68.729 M
K/W-verhouding i 13,03 16,86
Active share i 80,91 %
Kempen (Lux) European High Dividend Fund (the “Sub-Fund”) is a sub-fund of Kempen International Funds SICAV (the “Fund”), domiciled in Luxembourg. This Fund is authorised in Luxembourg and is regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is the management company of the Fund. KCM is authorised as management company and regulated by the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM). Paying agent and representative in Switzerland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich. The Sub-Fund is registered with the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM) under the license of the Fund. The information in this document provides insufficient information for an investment decision. Please read the Key Investor Document (available in Dutch, English and several other languages, see website) and the prospectus (available in English). These documents as well as annual report, semi-annual report and the articles of incorporation of the Fund are available free of charge at the registered office of the Fund located at 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, at the offices of the representative in Switzerland and on the website of KCM (www.kempen.com/en/asset-management). The information on the website is (partly) available in Dutch and English. The Sub-Fund is registered for offering in a limited number of countries. The countries where the Sub-Fund is registered can be found on the website. The value of your investment may fluctuate. Past performance provides no guarantee for the future. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to and redeeming units.

Marktontwikkelingen per 30-04-2020

Na een dramatische maartmaand veerden de Europese aandelenmarkten in april weer sterk op. Het was de beste maand sinds januari 2019. Het Fonds profiteerde ten volle van de rally en versloeg de benchmark. Gemeten vanaf 1 januari blijft het Fonds achter bij de totale markt. Het Fonds liet in het verleden meestal een geringere terugval zien ten tijde van onzekere en dalende aandelenmarkten. Tijdens de correctie in februari en maart bleef het Fonds echter achter. Deels kwam dit door het versneld doorzetten van ‘de vlucht naar veilige havens‘ die we voorafgaand aan de marktcrash al zagen. Daarnaast stond het dividenduniversum onder druk omdat diverse ondernemingen dividendverlagingen aankondigden.

Het meest opvallende fenomeen van de afgelopen maanden is dat de ‘kwaliteitszeepbel’ nog extremer is geworden. Al enige tijd zien we een enorm waarderingsverschil tussen kwaliteits- en waardeaandelen in de markten. Dit heeft inmiddels ongekende niveaus bereikt. We moeten terug naar de IT-zeepbel aan het begin van deze eeuw om waarderingsdispersies van een soortgelijke omvang te vinden. Kijkend naar de toekomst zien we enorme kansen als de markt zich meer op aantrekkelijk gewaardeerde aandelen gaat richten.

Ook deze maand waren er ondernemingen in onze portefeuille die het dividend verlaagden of schrapten. Het is onvermijdelijk dat sommige bedrijven het dividend niet meer kunnen handhaven. Dit is een van de grootste economische crises in decennia. Sommige bedrijven nemen dit besluit om geld in kas houden en bij andere liggen hier meer dan alleen financiële argumenten aan ten grondslag. Overheden en toezichthouders stellen zich stringenter op naar ondernemingen wat betreft dividendbetalingen, vooral als er sprake is van overheidssteun. Toch willen we ook benadrukken dat veel van onze portefeuillenamen onlangs dividendverhogingen hebben aangekondigd. Ondernemingen zoals het Italiaanse Enel (nutsvoorzieningen), Rio Tinto (mijnbouw) en het Britse Admiral (verzekeringen) hebben alle drie voor dit jaar dividendverhogingen met tweecijferige percentages aangekondigd. In totaal zijn er meer dan 20 ondernemingen in de portefeuille die tot dusverre in 2020 het dividend hebben verhoogd.

De meest onverwachte dividendverlaging werd door oliemaatschappij Royal Dutch Shell aangekondigd. Deze onderneming was vermaard omdat het dividend sinds de Tweede Wereldoorlog niet was verlaagd. Ook tijdens eerdere (olie)crises wist het Royal Dutch Shell het dividend steeds te handhaven. Maar de huidige omstandigheden zijn niet alleen voor de totale economie exceptioneel, maar ook voor de oliemarkt. De sector bevindt zich in het oog van de storm. De vraagkant verzwakte als gevolg van de vele restricties die zijn opgelegd om het COVID-19 virus in te dammen. Snel daarop volgde echter ook een aanbodschok: de OPEC+-coalitie viel uiteen, waarna het olieaanbod fiks toenam. Hoe exceptioneel de omstandigheden zijn, werd geïllustreerd door het feit dat de olieprijs in april kortstondig negatief was. Alhoewel de vraag in de komende maanden naar verwachting gaat herstellen en het aanbod inmiddels door OPEC+ is verlaagd, vreest Royal Dutch Shell dat het nog wel enige tijd kan duren voordat de oliemarkt weer ‘genormaliseerd‘ is.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-04-2020

In maart is de driemaandelijkse portefeuilleherweging doorgevoerd. Daarna bleef de handelsactiviteit in april beperkt. We verkochten onze posities in de Duitse chemieproducent BASF, de Britse telecommaatschappij BT Group, de Britse detailhandelsketen Dixons en de Franse autoproducent Renault. Als nieuwe namen zijn het Zwitserse industrieconcern ABB, Deutsche Post en de Franse farmaproducent Sanofi toegevoegd.

Het Fonds profiteerde in april van een duidelijk positieve aandelenselectie, maar ging gebukt onder een negatieve sectorallocatie. In het bijzonder voegde onze fondsenkeuze binnen energie en financiële dienstverlening waarde toe. Het negatieve allocatie-effect was vooral te wijten aan de overweging van energie.

In ons beleggingsproces besteden we veel tijd aan de analyse van de winstgevendheid door de cyclus heen. Dit winstpotentieel bepaalt namelijk de kasstromen die wij als langetermijnaandeelhouder zullen ontvangen. Een onderneming kan aantrekkelijk gewaardeerd lijken op basis van de koers/winstverhouding of een andere multiple. Wanneer marges en/of omzet echter hoog zijn, biedt dit slechts beperkte informatie over de toekomstige rendementsverwachting van een belegging. In een breedgespreide portefeuille zullen er altijd individuele namen zijn die mee- of tegenvallers bekendmaken. Naar onze overtuiging leidt een waardeproces op basis van bottom-up aandelenselectie tot meer winnaars dan verliezers, zoals ons trackrecord voor de lange termijn ook aantoont. Wij blijven onze aankopen baseren op de intrinsieke waarde en houden bij de aandelenselectie een veiligheidsmarge in acht.

Na de forse correctie op de aandelenmarkt dit jaar hebben wij onze rendementsverwachtingen voor de bredere markt opgeschroefd. De waarderingsdispersie tussen en binnen regio’s en sectoren is in 2020 verder toegenomen en bevindt zich inmiddels dicht bij de piekniveaus ten tijde van de technologiezeepbel. De Kempen European Dividend-strategie handelt op een exceptionele waarderingsdiscount ten opzichte van de markt. Dit was in het verleden een voorbode voor een goede relatieve performance op de middellange termijn. Daarnaast is de absolute waardering van de Kempen European Dividend-strategie aanlokkelijk. Al met al biedt de huidige omgeving uitstekende mogelijkheden om tegen een aantrekkelijke waardering een breedgespreide portefeuille met een degelijk winstgenererend vermogen aan te schaffen.

Op basis van onze huidige conservatieve inschattingen verwachten we een prospectief dividendrendement van rond 4%. Dit is vanzelfsprekend een indicatief percentage dat gebaseerd is op zeer onzekere vooruitzichten en de huidige cijfers / taxaties.
Kempen (Lux) European High Dividend Fund (the “Sub-Fund”) is a sub-fund of Kempen International Funds SICAV (the “Fund”), domiciled in Luxembourg. This Fund is authorised in Luxembourg and is regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is the management company of the Fund. KCM is authorised as management company and regulated by the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM). Paying agent and representative in Switzerland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich. The Sub-Fund is registered with the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM) under the license of the Fund. The information in this document provides insufficient information for an investment decision. Please read the Key Investor Document (available in Dutch, English and several other languages, see website) and the prospectus (available in English). These documents as well as annual report, semi-annual report and the articles of incorporation of the Fund are available free of charge at the registered office of the Fund located at 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, at the offices of the representative in Switzerland and on the website of KCM (www.kempen.com/en/asset-management). The information on the website is (partly) available in Dutch and English. The Sub-Fund is registered for offering in a limited number of countries. The countries where the Sub-Fund is registered can be found on the website. The value of your investment may fluctuate. Past performance provides no guarantee for the future. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to and redeeming units.

Rendement per 30-04-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 7,0 % 5,9 %
Dit jaar 8,8 % 8,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 8,8 % 8,3 %
Performance is shown after deduction of ongoing charges. The value of your investments may fluctuate. Past performance provides no guarantee for the future.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) European High Dividend Fund (the “Sub-Fund”) is a sub-fund of Kempen International Funds SICAV (the “Fund”), domiciled in Luxembourg. This Fund is authorised in Luxembourg and is regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is the management company of the Fund. KCM is authorised as management company and regulated by the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM). Paying agent and representative in Switzerland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich. The Sub-Fund is registered with the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM) under the license of the Fund. The information in this document provides insufficient information for an investment decision. Please read the Key Investor Document (available in Dutch, English and several other languages, see website) and the prospectus (available in English). These documents as well as annual report, semi-annual report and the articles of incorporation of the Fund are available free of charge at the registered office of the Fund located at 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, at the offices of the representative in Switzerland and on the website of KCM (www.kempen.com/en/asset-management). The information on the website is (partly) available in Dutch and English. The Sub-Fund is registered for offering in a limited number of countries. The countries where the Sub-Fund is registered can be found on the website. The value of your investment may fluctuate. Past performance provides no guarantee for the future. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to and redeeming units.

Top 5 hoogste bijdrage (30-04-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Valeo 0,72 % 38,82 %
Wood Group 0,52 % 32,49 %
Baloise 0,44 % 19,34 %
BAWAG Group 0,41 % 21,27 %
Enagas 0,39 % 17,66 %

Top 5 laagste bijdrage (30-04-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Dixons Carphone -0,13 % -3,78 %
BP -0,13 % -7,30 %
Renault -0,12 % -8,86 %
Lloyds TSB -0,11 % -7,39 %
Royal Dutch Shell -0,07 % -4,94 %

Geografische verdeling (30-04-2020)

18,5 %
Verenigd Koninkrijk
15,0 %
Frankrijk
9,6 %
Zwitserland
9,2 %
Nederland
8,5 %
Duitsland
6,4 %
Zweden
4,6 %
Spanje
4,3 %
Noorwegen
4,3 %
Portugal
3,6 %
Italië
2,2 %
Oostenrijk
2,0 %
Griekenland
2,0 %
Ierland
1,9 %
Finland
1,5 %
Denemarken
1,4 %
België
1,4 %
Rusland
2,3 %
Overig
1,4 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-04-2020)

2,5 %
Reckitt Benckiser
2,5 %
GlaxoSmithKline
2,5 %
Enagas
2,4 %
Valeo
2,4 %
Roche Holding
2,4 %
Danone
2,4 %
Baloise
2,3 %
Nationale Nederlanden Group
2,3 %
Unilever
2,3 %
Allianz
Totaal
23,9 %

Sectorverdeling (30-04-2020)

26,6 %
Financiële waarden
13,8 %
Consumentengoederen
11,6 %
Olie & gas
10,8 %
Nutsbedrijven
8,2 %
Telecommunicatie
7,9 %
Industriële waarden
6,7 %
Gezondheidszorg
6,3 %
Consumentendiensten
5,4 %
Basismaterialen
2,9 %
Overig
Totaal
100 %
The cash position is included in ‘Other’.
Kempen (Lux) European High Dividend Fund (the “Sub-Fund”) is a sub-fund of Kempen International Funds SICAV (the “Fund”), domiciled in Luxembourg. This Fund is authorised in Luxembourg and is regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is the management company of the Fund. KCM is authorised as management company and regulated by the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM). Paying agent and representative in Switzerland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich. The Sub-Fund is registered with the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM) under the license of the Fund. The information in this document provides insufficient information for an investment decision. Please read the Key Investor Document (available in Dutch, English and several other languages, see website) and the prospectus (available in English). These documents as well as annual report, semi-annual report and the articles of incorporation of the Fund are available free of charge at the registered office of the Fund located at 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, at the offices of the representative in Switzerland and on the website of KCM (www.kempen.com/en/asset-management). The information on the website is (partly) available in Dutch and English. The Sub-Fund is registered for offering in a limited number of countries. The countries where the Sub-Fund is registered can be found on the website. The value of your investment may fluctuate. Past performance provides no guarantee for the future. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to and redeeming units.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,94 %
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
1.19%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
Kempen (Lux) European High Dividend Fund (the “Sub-Fund”) is a sub-fund of Kempen International Funds SICAV (the “Fund”), domiciled in Luxembourg. This Fund is authorised in Luxembourg and is regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is the management company of the Fund. KCM is authorised as management company and regulated by the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM). Paying agent and representative in Switzerland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich. The Sub-Fund is registered with the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM) under the license of the Fund. The information in this document provides insufficient information for an investment decision. Please read the Key Investor Document (available in Dutch, English and several other languages, see website) and the prospectus (available in English). These documents as well as annual report, semi-annual report and the articles of incorporation of the Fund are available free of charge at the registered office of the Fund located at 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, at the offices of the representative in Switzerland and on the website of KCM (www.kempen.com/en/asset-management). The information on the website is (partly) available in Dutch and English. The Sub-Fund is registered for offering in a limited number of countries. The countries where the Sub-Fund is registered can be found on the website. The value of your investment may fluctuate. Past performance provides no guarantee for the future. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to and redeeming units.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
AX1-USD
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
MSCI Europe Total Return Net Index
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Universum
European equities
Datum van oprichting
27-03-2020
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Singapore
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
USD
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initial subscription USD 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Daily
ISIN i
LU2133597380
Kempen (Lux) European High Dividend Fund (the “Sub-Fund”) is a sub-fund of Kempen International Funds SICAV (the “Fund”), domiciled in Luxembourg. This Fund is authorised in Luxembourg and is regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is the management company of the Fund. KCM is authorised as management company and regulated by the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM). Paying agent and representative in Switzerland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich. The Sub-Fund is registered with the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM) under the license of the Fund. The information in this document provides insufficient information for an investment decision. Please read the Key Investor Document (available in Dutch, English and several other languages, see website) and the prospectus (available in English). These documents as well as annual report, semi-annual report and the articles of incorporation of the Fund are available free of charge at the registered office of the Fund located at 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, at the offices of the representative in Switzerland and on the website of KCM (www.kempen.com/en/asset-management). The information on the website is (partly) available in Dutch and English. The Sub-Fund is registered for offering in a limited number of countries. The countries where the Sub-Fund is registered can be found on the website. The value of your investment may fluctuate. Past performance provides no guarantee for the future. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to and redeeming units.
Kempen (Lux) European High Dividend Fund (the “Sub-Fund”) is a sub-fund of Kempen International Funds SICAV (the “Fund”), domiciled in Luxembourg. This Fund is authorised in Luxembourg and is regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is the management company of the Fund. KCM is authorised as management company and regulated by the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM). Paying agent and representative in Switzerland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich. The Sub-Fund is registered with the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM) under the license of the Fund. The information in this document provides insufficient information for an investment decision. Please read the Key Investor Document (available in Dutch, English and several other languages, see website) and the prospectus (available in English). These documents as well as annual report, semi-annual report and the articles of incorporation of the Fund are available free of charge at the registered office of the Fund located at 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, at the offices of the representative in Switzerland and on the website of KCM (www.kempen.com/en/asset-management). The information on the website is (partly) available in Dutch and English. The Sub-Fund is registered for offering in a limited number of countries. The countries where the Sub-Fund is registered can be found on the website. The value of your investment may fluctuate. Past performance provides no guarantee for the future. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to and redeeming units.

Vissie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het ESG-beleid van Kempen is voor de drie relevante pijlers – uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap – volledig in het beleggingsproces van ons fonds ingebed.

Â

1. Uitsluiting

Het fonds past het duidelijke en transparante raamwerk toe dat Kempen voor de uitsluiting van beleggingen heeft ontwikkeld. Op grond van dit raamwerk sluit het fonds momenteel ondernemingen uit die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens en tabak. Verder worden ondernemingen vermeden die structureel de ESG-criteria schenden en geen bereidheid tot verbetering tonen. In totaal zijn 13 ondernemingen uitgesloten uit het Europese aandelenuniversum van het fonds.

Â

2. ESG-integratie

ESG-criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces. Doel is materiële ESG-kwesties in onze fundamentele analyse mee te nemen. Dit houdt in dat portefeuillemanagers een diepgaande analyse van ESG-gegevens en materiële ESG-risico’s uitvoeren en de uitkomsten daarvan verwerken in de aannames die ze hanteren voor hun waarderingen. De grafiek aan de rechterkant laat bijvoorbeeld zien dat de ESG-impact onderdeel uitmaakt van ons Earnings Power Value (EPV) waarderingsmodel.

Â

3. Actief aandeelhouderschap: engagement

Ons fonds ziet engagement als een instrument om onze invloed als aandeelhouder aan te wenden. We willen zo de ondernemingen waarin we beleggen, stimuleren om hun beleid en praktijken voor specifieke ESG-kwesties te verbeteren. Succesvol engagement vermindert het ESG-risico en helpt waarde te ontsluiten in het belang van onze klanten. In 2018 heeft ons team met meer dan 200 ondernemingen contact gehad over een hele reeks onderwerpen.

Â

We sturen de meeste bedrijven waarin we beleggen, een welkomstbrief waarin we onze belangrijkste beleggingsprincipes uiteenzetten. Verder leggen we in deze brief uit waarom we hebben besloten om een belang in de onderneming te nemen en wat onze verwachtingen voor de lange termijn zijn op ESG- en andere gebieden.

Â

Ons fonds gelooft ook in de kracht van collectief engagement. Door met andere beleggers en fondsmanagers samen te werken kunnen we de effectiviteit van onze engagementactiviteiten vergroten. Zo hebben we in 2018 deelgenomen aan de CIO Exchange Collaboration on Energy Transition.

Â

Bij ons engagement focussen wij ons op klimaatverandering, energie-efficiëntie en corporate governance. Recente engagementactiviteiten zijn:Â

  • Shell: we hebben met het senior management met succes overleg gevoerd over de bepaling van CO2-doelstellingen. Shell heeft aangekondigd dat de CO2-doelstellingen op scope 1, 2 en 3 aan de beloning worden gekoppeld. De engagement factsheet kunt u hier vinden.

  • Severstal: we monitoren de initiatieven van Severstal op het vlak van gezondheid & veiligheid en stimuleren de onderneming om hiervoor best practices vast te stellen en zo een voorbeeldfunctie voor andere Russische staalfabrikanten te vervullen. Een tastbaar resultaat van ons engagement is dat Severstal werkt aan de herziening van het arbeidsbeleid en -proces. De engagement factseet kun u hier vinden.

Â

4. Actief aandeelhouderschap: uitoefening van stemrecht

Uitoefening van stemrecht is ook een essentieel element van de duurzame beleggingsfilosofie van ons fonds. Wij verdiepen ons in ieder onderwerp waarover we onze stem uitbrengen, en in veel gevallen informeren wij de onderneming vooraf hoe we van plan zijn te stemmen. Indien wij overwegen om tegen een voorstel te stemmen, vragen wij het bestuur om zijn standpunt toe te lichten. In 2018 hebben wij in totaal op 104 aandeelhoudersvergaderingen ons stemrecht uitgeoefend.

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:

Â

*

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI ESG Research
Screening MSCI ESG Research
UN global impact
ESG-integratie in het EPV-waarderingsmodel
ESG-integratie in het EPV-waarderingsmodel
Bron NL
disclaimer
Kempen (Lux) European High Dividend Fund (the “Sub-Fund”) is a sub-fund of Kempen International Funds SICAV (the “Fund”), domiciled in Luxembourg. This Fund is authorised in Luxembourg and is regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is the management company of the Fund. KCM is authorised as management company and regulated by the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM). Paying agent and representative in Switzerland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich. The Sub-Fund is registered with the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM) under the license of the Fund. The information in this document provides insufficient information for an investment decision. Please read the Key Investor Document (available in Dutch, English and several other languages, see website) and the prospectus (available in English). These documents as well as annual report, semi-annual report and the articles of incorporation of the Fund are available free of charge at the registered office of the Fund located at 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, at the offices of the representative in Switzerland and on the website of KCM (www.kempen.com/en/asset-management). The information on the website is (partly) available in Dutch and English. The Sub-Fund is registered for offering in a limited number of countries. The countries where the Sub-Fund is registered can be found on the website. The value of your investment may fluctuate. Past performance provides no guarantee for the future. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to and redeeming units.