Kempen (Lux) European High Dividend Fund - Class I - GBP

Profiel

Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het Fonds) biedt een gespreide portefeuille van wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen met een verwacht dividendrendement van minimaal 3,3% op het moment dat de onderneming voor het eerst wordt aangekocht. De portefeuille bevat circa 100 beleggingen, die ongeveer gelijk gewogen zijn.

De primaire doelstelling van het Fonds is om op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en nettodividenden, te realiseren dan de MSCI World Total Return Index.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Joost de Graaf, Dimitri Willems, Luc Plouvier, Floris Oliemans

Rendement per 31-08-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,8 % 2,2 %
3 maanden 1,8 % 6,8 %
Dit jaar 1,5 % 9,1 %
2015 1,5 % 4,9 %
2016 33,7 % 28,3 %
2017 13,1 % 11,7 %
1 jaar (op jaarbasis) 4,9 % 12,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 17,0 % 18,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 10,8 % 14,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,2 % 12,2 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Per 30 Juni 2018 is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels op basis is van ‘snapshots’ (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 445,57 M 31-08-2018
Omvang aandelenklasse
GBP 167,13 M 31-08-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
96.917 31-08-2018
Intrinsieke waarde i
GBP 1.715,28 18-09-2018
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Beleggingskarakteristieken per 31-08-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 96 1642
Dividendrendement i 4,88 % 2,28 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 45.848 M EUR 146.647 M
K/W-verhouding i 10,87 17,94
Active share i 92,59 %
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Marktontwikkelingen per 31-08-2018

Dankzij een voortgezette rally in technologieaandelen was augustus per saldo een goede maand voor de wereldwijde aandelenmarkten. De techologiesector stuwde met name de performance van Noord-Amerika. De overige regio’s bleven sterk achter. Spanningen in opkomende markten en vrees voor mogelijke uitstralingseffecten naar andere regio’s resulteerden deze maand in een negatief rendement op de Europese en Aziatische markten. Onder deze omstandigheden bleef het Fonds op maand- en YTD-basis achter bij de benchmark.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-08-2018

Een periode van underperformance is niet plezierig, maar daar tekenen we bij aan dat de waarderingsverschillen tussen value en groei aandelen inmiddels recordniveaus naderen. Alhoewel de koers/winstverhouding een simplistische tool is om iets over de toekomstige performance te zeggen, heeft deze op geaggregeerd niveau wel degelijk voorspellende waarde. Onze portefeuille heeft momenteel een koers/winstverhouding van 11,8x (op basis van de gerealiseerde winst) en biedt voor het Fonds als geheel een dividendrendement van 5,1%. Daarmee vormt het Fonds naar onze overtuiging zowel absoluut als relatief een aantrekkelijke belegging. Dit kan niet van de markt als geheel gezegd worden. De MSCI World Index, onze benchmark, heeft momenteel een historische koers/winstverhouding van 18,5x en biedt een dividendrendement van 2,6%. De benchmark als geheel kent weliswaar een iets hogere winstgroei, maar dat biedt geen tegenwicht aan het grote verschil in waardering. Een koers/winstverhouding van 11,8x betekent voor beleggers in het Fonds een prospectief winstrendement (w/k) van 8,5% (tegen 5,4% voor de benchmark). De markt heeft een hoge mate van disruptie ingeprijsd. We vinden de kans op disruptie reëel, maar denken dat dit in een langzamer tempo zal plaatsvinden dan mensen nu verwachten. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we naar onze jongste Dividend Letter die te vinden is op https://www.kempen.com/en/news-and-knowledge/dividend-letter/dividend-letter-2018-july.

In een breedgespreide portefeuille van bijna 100 ondernemingen zullen er altijd individuele namen zijn die tegenvallers of juist meevallers opleveren. Naar onze overtuiging zal het waardegerichte proces van bottom-up stock picking uiteindelijk meer winnaars dan verliezers opleveren. We blijven onze portefeuillenamen selecteren op basis van intrinsieke waarde plus een veiligheidsmarge.

De relatieve underperformance van deze maand werd veroorzaakt door een nadelige sectorallocatie en aandelenselectie. Technologie was in augustus de best presterende sector. Hierin zijn wij van nature onderwogen omdat technologie-ondernemingen niet genoeg dividend uitkeren. De financiële sector droeg eveneens negatief bij. Deze sector werd gedrukt door vrees voor uitstralingseffecten van de Turkse crisis.

De aandelenselectie werkte in augustus nadelig uit. De top-3 van ondernemingen met de grootste negatieve bijdrage werd deze maand gevormd door MTN, H&M en L Brands. MTN Group is als telecomaanbieder actief in de opkomende markten. De onderneming daalde aanzienlijk in koers na het nieuws dat MTN in zijn grootste markt Nigeria mogelijk een boete krijgt. We vinden deze puur politiek getinte beschuldigingen ongegrond. Wel kan het nadelig voor de kasstroom zijn als MTN ook op de langere termijn moeilijk kapitaal kan repatriëren. Het Zweedse kledingconcern H&M presteerde zwak zonder dat daar specifiek nieuws aan ten grondslag lag. Het sentiment rond deze onderneming blijft gedrukt. Het Amerikaanse winkelconcern L Brands maakte tegenvallende resultaten bekend. L Brands is bekend van twee grote merken: Victoria’s Secret en Bath & Body Works. Bath & Body Works blijft groeien, maar de markt maakt zich zorgen over de lage omzetgroei bij modemerk Victoria’s Secret. Wij denken dat de kernconcepten stand zullen houden en wijzen erop dat het aandeel inmiddels op een zeer aantrekkelijke koers/winstverhouding wordt verhandeld. De grootste positieve bijdrage kwam deze maand van Cisco Systems en John Wood Group die allebei beter dan verwachte resultaten bekendmaakten.
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 31-08-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,8 % 2,2 %
3 maanden 1,8 % 6,8 %
Dit jaar 1,5 % 9,1 %
2015 1,5 % 4,9 %
2016 33,7 % 28,3 %
2017 13,1 % 11,7 %
1 jaar (op jaarbasis) 4,9 % 12,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 17,0 % 18,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 10,8 % 14,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,2 % 12,2 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Per 30 Juni 2018 is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels op basis is van ‘snapshots’ (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee

Risico-analyse (ex post) per 31-08-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -6,14 % -10,37 %
Tracking error i 4,37 % 4,17 %
Information ratio i -0,29 -0,47
Beta i 0,87 0,86
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Top 5 hoogste bijdrage (31-08-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Cisco 0,15 % 13,59 %
Wood Group 0,14 % 11,47 %
Triton 0,11 % 9,42 %
Verizon Communications 0,09 % 5,88 %
SK Telecom (US) 0,09 % 5,94 %
De getoonde percentages bij bijdrage en rendement zijn gebaseerd op euro's.

Top 5 laagste bijdrage (31-08-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
MTN Group -0,36 % -28,96 %
Hennes & Mauritz -B- -0,15 % -12,89 %
L Brands -0,14 % -14,30 %
Vodafone Group -0,14 % -12,31 %
Mediobanca -0,12 % -9,77 %
De getoonde percentages bij bijdrage en rendement zijn gebaseerd op euro's.

Geografische verdeling (31-08-2018)

21,2 %
Verenigde Staten
13,0 %
Verenigd Koninkrijk
7,4 %
Nederland
5,6 %
Japan
5,2 %
Hong Kong
4,1 %
Canada
3,5 %
Duitsland
3,4 %
Frankrijk
3,2 %
Taiwan
3,2 %
Rusland
3,1 %
Australië
2,6 %
Korea
2,6 %
Zwitserland
2,4 %
Portugal
2,3 %
Zweden
2,3 %
Bermuda
2,2 %
Italië
2,2 %
Noorwegen
1,7 %
Brazilië
1,5 %
Luxemburg
1,1 %
Finland
0,9 %
Zuid-Afrika
0,7 %
Filipijnen
0,7 %
Israël
0,7 %
Spanje
0,6 %
België
1,2 %
Overig
1,4 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-08-2018)

1,7 %
Verizon Communications
1,6 %
SK Telecom (US)
1,5 %
JP Morgan Liquidity Funds US Dollar
1,5 %
LyondellBasell Industries
1,4 %
Roche Holding
1,3 %
Nordea Bank AB
1,3 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing (US)
1,3 %
John Wood Group
1,3 %
Merck & Co
1,3 %
Triton
Totaal
14,3 %

Sectorverdeling (31-08-2018)

31,7 %
Financiële waarden
13,0 %
Telecommunicatie
10,4 %
Olie & gas
8,2 %
Nutsbedrijven
6,9 %
Consumentengoederen
6,8 %
Consumentendiensten
6,3 %
Gezondheidszorg
5,9 %
Basismaterialen
5,6 %
Technologie
3,4 %
Industriële waarden
1,9 %
Overig
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,70 %
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0,91 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
Swingfactor wordt toegepast mits het saldo van in- en outflow (ultimo handelsdag) uitkomt boven een vooraf bepaald percentage (de zogenaamde ‘threshold’) van het fondsvermogen. De hoogte van de threshold kan variëren; desgevraagd informeert KCM beleggers over de hoogte van de drempel die in het verleden is toegepast. Per 1 januari 2018 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,25% naar 0,25%/0,15%.
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
I - GBP i
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
MSCI World Total Return Net Index (berekend in euro's)
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
30-01-2013
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
GBP
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg £ 50.000, vervolginschrijvingen £ 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0873662356
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

  • ESG is integrated in our investment process.
  • Portfolio managers (PM's) have access to ESG research via the database from MSCI ESG Research and via FactSet.
  • Prior to investment, our PM's assess the ESG performance of the company. If material ESG concerns are identified, this can result in the decision to quantify the ESG risks into the investment model, to engage with a company or to avoid investment.
  • In case of engagement, the PM and the Responsible Investment Department will start a dialogue with the company. The aim of the engagement is to use our influence as a shareholder to encourage positive change.
  • During the quarterly re-balancing process the PM's monitor the ESG performance of the holdings.

Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.