Kempen Lux Euro Sustainable Credit Fund - Class J

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een goede kredietwaardigheid hebben (investment grade rating van BBB- of hoger) en zijn genoteerd in euro’s. Naast een goede kredietwaardigheid moeten deze bedrijven ook voldoen aan strikte duurzaamheidscriteria. Het Fonds belegt voor een klein deel in bedrijfsobligaties die geen deel uitmaken van de benchmark.

In de benchmark, de Markit iBoxx Euro Corporates Index, zijn alleen leningen met een investment grade rating opgenomen. Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille aangehouden en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van de beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de debiteur en leningsvoorwaarden.

In het belang van de belegger is er besloten over te gaan tot een soft open van het Fonds per 28 juni 2018. Met ingang van juni 2018 zal het Fonds dagelijkse instroom onder de 10 miljoen euro blijven accepteren van alle beleggers. Voor beleggingen boven de 10 miljoen euro moet er contact worden opgezocht met de relatiebeheerder van het Fonds. Verkoop van het Fonds blijft gewoon mogelijk. Meer informatie over de soft open is te vinden in de Notice to Shareholders onder de tab Documenten.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Rik den Hartog, Harold van Acht, Sipke Moes, Luuk Cummins, Pim van Mourik Broekman, Quirijn Landman, Marco Zanotto

Rendement per 28-02-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,6 % 0,7 %
3 maanden 2,0 % 2,0 %
Dit jaar 1,7 % 1,8 %
2016 4,8 % 4,7 %
2017 2,3 % 2,4 %
2018 -0,8 % -1,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 1,3 % 0,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,3 % 2,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 2,9 % 2,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,3 % 2,9 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 228,13 M 28-02-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 172,08 M 28-02-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
161.773 28-02-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 1.071,32 18-03-2019
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 28-02-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 250 2427
Duration i 5,1 5,0
Effectief rendement 1,2 %
Gewogen rating A- BBB+
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 28-02-2019

In februari liet de iBoxx Euro Corporate Index een spreadverkrapping zien van 15 basispunten tot 145 basispunten boven de staatsleningencurve. De index boekte een absoluut rendement van 0,71%. De Duitse 10-jaarsrente sloot februari af op 0,18%, een beperkte stijging van 3 basispunten ten opzichte van het einde van januari.

Het zeer positieve sentiment onder bedrijfsobligatiebeleggers in januari werd voortgezet in februari. Beleggers lijken rekening te houden met een soepeler monetair beleid (vooral van de Fed), additionele fiscale stimuleringsmaatregelen (vooral in China) en marktvriendelijke oplossingen voor geopolitieke vraagstukken zoals Brexit en de toekomstige Chinese-Amerikaanse handelsbetrekkingen. Er lijkt consensus te zijn dat een combinatie van deze ontwikkelingen voor een stabilisatie in de economische groei zal zorgen en daarmee een einde aan de reeks zwakke economische data uit Europe en Azië.

Het hierboven geschetste positieve sentiment is ook een belangrijke factor voor de aanhoudende instroom van nieuw geld naar bedrijfsobligatiefondsen. Dit resulteerde in toenemende cashposities bij bedrijfsobligatiebeleggers. Daardoor konden - ondanks een substantiële toename in het aanbod ten opzichte van vorig jaar - de meeste nieuwe obligaties in februari geplaatst worden zonder al te grote premies.

Amerikaanse levensmiddelenproducent Kraft Heinz verraste de markt met een significante winstwaarschuwing. Het bedrijf kondigde echter wel aan haar dividend met ongeveer een derde te verlagen en opbrengsten van geplande verkopen van activa aan te wenden om schulden af te bouwen en daarmee haar balans te versterken. Na General Electric en AB InBev is Kraft Heinz het derde sprekende voorbeeld van een groot bedrijf dat het behouden van een investment grade rating prioriteert boven aandeelhoudersbelangen. Het Amerikaanse conglomeraat Danaher, daarentegen, kondigde aan de biofarmaceutische divisie van General Electric te kopen voor ongeveer USD 21 miljard. Het grootse deel van deze som zal met schuld worden gefinancierd. Dit leidde ertoe dat de ratings van Danaher onder toezicht zijn komen te staan bij de kredietbeoordelaars Moody’s en S&P.

Het aanbod van nieuwe obligaties in februari was met EUR 49 miljard nagenoeg gelijk aan januari, maar 53% meer ten opzichte van een jaar eerder. Ondernemingen uit niet-financiële sectoren hebben afgelopen maand voor EUR 30 miljard aan nieuwe obligaties geplaatst. Ondernemingen uit de financiële sector hebben voor EUR 19 miljard aan nieuwe obligaties uitgegeven. In de eerste twee maanden van dit jaar is er voor EUR 99 miljard aan obligaties uitgegeven, een toename van ongeveer 22% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Portefeuille-ontwikkelingen per 28-02-2019

Het Fonds belegt niet in ondernemingen die in strijd handelen met de VFI Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen. De VFI Richtlijn bestaat uit basisrichtlijnen én aanvullende richtlijnen. De basisrichtlijn adviseert instellingen om beleggingen te onderzoeken op schending van onder andere mensenrechten, corruptie en bescherming van het milieu. De aanvullende richtlijn is opgesteld voor organisaties die strengere duurzaamheidscriteria in het beleggingsbeleid toe willen passen. Deze richtlijn omvat verdergaande uitsluiting van bedrijven die bijvoorbeeld betrokken zijn bij kernenergie, alcohol, tabak, proefdieren, pornografie en genetische modificatie. Ieder kwartaal wordt het beleggingsuniversum gescreend op overtreding van de VFI Richtlijn. Deze screening wordt uitgevoerd met behulp van de database van MSCI ESG Research.

Gedurende de maand varieerde de mate van gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen de 94% en 99%. Hiermee had de portefeuille een onderwogen positionering in termen van marktrisico.

Onze positionering in de niet-bancaire financiële dienstverleners, alsmede in de telecom- en chemiesector deed het relatief goed in februari. Daarentegen droeg onze positionering in de nutsbedrijven-, banken- en autosector negatief bij. Onze liquiditeitspositie (in de vorm van kasmiddelen en staatsobligaties) had een negatieve impact.

Op bedrijfsniveau was er een positieve bijdrage van de overwogen posities in DS Smith, Huntsman Corporation, Telefonica en Credit Agricole Assurances. Daarentegen droegen de overwogen posities in Enexis en Eurogrid alsmede de onderwogen posities in General Electric (uitgesloten) en Volkswagen (uitgesloten) negatief bij.

In februari heeft het Fonds geparticipeerd in nieuwe uitgiftes van Blackstone Property Partners Europe, Société Générale, Telia, BBVA, Coca-Cola, Ford Motor Credit en Unibail-Rodamco.

Unibail-Rodamco wordt beschouwd als een leider op het gebied van ESG binnen de vastgoedsector. Dit geldt voor zowel de kwaliteit van haar bestuur, de manier waarop het bedrijf haar werknemers begeleidt door middel van trainingen en retentieprogramma’s alsmede het verduurzamen van haar vastgoedportefeuille. Via haar “Better Places 2030” strategie streeft Unibail-Rodamco ernaar om de CO2-emissies van nieuwe gebouwen met 30% te verminderen en met maar liefst 70% te verminderen in bestaande gebouwen.

Vooruitzichten
Gegeven de materiële verkrapping in spreads sinds het begin van dit jaar is het aantal interessante beleggingsmogelijkheden afgenomen. In combinatie met onze zorgen over de vertraging in de globale economische groei zullen wij onze defensieve positionering handhaven.
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 28-02-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,6 % 0,7 %
3 maanden 2,0 % 2,0 %
Dit jaar 1,7 % 1,8 %
2016 4,8 % 4,7 %
2017 2,3 % 2,4 %
2018 -0,8 % -1,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 1,3 % 0,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,3 % 2,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 2,9 % 2,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,3 % 2,9 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 21,95
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
21-01-2019
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Looptijdverdeling (28-02-2019)

Fonds
Benchmark
26,0 %
5-7 jaar
20,0 %
22,1 %
3-5 jaar
27,4 %
21,7 %
0-3 jaar
26,0 %
16,6 %
7-10 jaar
19,0 %
8,5 %
> 10 jaar
7,6 %
5,2 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (28-02-2019)

29,9 %
Banken
13,7 %
Consumentengoederen & diensten
11,7 %
Nutsbedrijven
8,2 %
Industrie
7,5 %
Telecom & technologie
6,3 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
5,2 %
Gezondheidszorg
5,1 %
Overig
4,6 %
Verzekeringen
3,4 %
Energie
2,3 %
Basismaterialen
1,4 %
Staatsleningen
0,7 %
Asset Backed Securities
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Ratingverdeling (28-02-2019)

Fonds
Benchmark
1,8 %
AAA
0,5 %
5,3 %
AA
10,7 %
37,1 %
A
39,6 %
44,0 %
BBB
49,2 %
4,3 %
BB
0,0 %
2,3 %
Not Rated
0,0 %
5,2 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %
De ratingverdeling van het fonds is gebaseerd op de Bloomberg Composite methode. De ratingverdeling van de benchmark is gebaseerd op de ratingverdeling die de leverancier Markit iBoxx hanteert.

Top 10 belangen (28-02-2019)

2,1 %
2.875% Equinor 2013-25
1,7 %
1.500% Enexis 2015-23
1,5 %
0.736% Bank of America frn 2017-22
1,4 %
3.875% Eurogrid 2010-20
1,4 %
1.250% KFW 2016-36
1,3 %
2.375% Priceline 2014-24
1,2 %
1.375% DS Smith 2017-24
1,2 %
1.375% Tesco 2018-23
1,0 %
1.750% Atos 2018-25
1,0 %
1.125% Deutsche Bahn 2019-28
Totaal
13,8 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,32 %
Service fee i
0,15 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0,48 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,20 %
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
Swingfactor wordt toegepast mits het saldo van in- en outflow (ultimo handelsdag) uitkomt boven een vooraf bepaald percentage (de zogenaamde ‘threshold’) van het fondsvermogen. De hoogte van de threshold is 1%. Per 1 januari 2018 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,25% naar 0,20%/0,20%.
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
J
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
08-10-2013
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 50.000, vervolginschrijvingen € 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0979491239
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

The Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund has a more strict ESG process than other in-house credit funds. In addition to exclusion of companies that are on the general KCM exclusion list, it excludes companies that have violate the UN Global compact or the additional ethical guidelines, such as companies associated with nuclear energy, coal, alcohol, tobacco, adult entertainment and gambling. Furthermore, besides excluding companies associated with the production of controversial weapons, our definition includes any sort of military weapons.

An engagement approach is chosen for companies that are involved in GMO, factory farming, animal testing or if less than 5% of their revenue is derived from the production of fur or fur products.

Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.