Kempen Lux Euro Sustainable Credit Fund - Class J

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een goede kredietwaardigheid hebben (investment grade rating van BBB- of hoger) en zijn genoteerd in euro’s. Naast een goede kredietwaardigheid moeten deze bedrijven ook voldoen aan strikte duurzaamheidscriteria. Het Fonds belegt voor een klein deel in bedrijfsobligaties die geen deel uitmaken van de benchmark.

In de benchmark, de Markit iBoxx Euro Corporates Index, zijn alleen leningen met een investment grade rating opgenomen. Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille aangehouden en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van de beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de debiteur en leningsvoorwaarden.

In het belang van de belegger is er besloten over te gaan tot een soft close van het Fonds per 5 januari 2016. Het Fonds zal dagelijkse instroomonder de 5 miljoen euro blijven accepteren van alleen bestaande beleggers. Voor beleggingen boven de 5 miljoen euro moet er contact worden opgezocht met de relatiebeheerder van het Fonds. Verkoop van het Fonds blijft gewoon mogelijk. Meer informatie over de soft close is te vinden in de Notice to Shareholders onder de tab Documenten.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Rik den Hartog, Harold van Acht, Sipke Moes, Luuk Cummins, Pim van Mourik Broekman, Quirijn Landman

Rendement per 28-02-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,0 % -0,0 %
3 maanden -0,6 % -0,6 %
Dit jaar -0,4 % -0,3 %
2015 -0,1 % -0,7 %
2016 4,8 % 4,7 %
2017 2,3 % 2,4 %
3 jaar (op jaarbasis) i 1,6 % 1,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,7 % 3,4 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 188,27 M 28-02-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
149.423 28-02-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 1.072,13 19-03-2018
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 28-02-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 241 2180
Duration i 5,4 5,2
Effectief rendement 1,0 % 1,1 %
Gewogen rating A BBB+
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 28-02-2018

In februari liet de iBoxx Euro Corporate Index een spreadverruiming van 6 basispunten zien tot 89 basispunten boven de staatsleningencurve. De index boekte een absoluut rendement van -0,01%. De Duitse 10-jaarsrente sloot februari af op 0,65%, een daling van 4 basispunten ten opzichte van eind januari.

Februari werd vooral gekenmerkt door de forse toename in volatiliteit. Aan het begin van de maand bereikte de VIX index intradag zelfs een niveau dat voor het laatst gezien werd in 2011 ten tijde van de eurocrisis. De toename in volatiliteit lijkt vooral te zijn gedreven door angst voor een meer agressief monetair beleid in de VS. Dit zou noodzakelijk zijn gegeven de opwaartse inflatiedruk die voortvloeit uit de aanhoudende sterke economische groei, de krapper wordende arbeidsmarkt en de recente belastingverlaging die door het congres in de VS is goedgekeurd.

De toename in volatiliteit had een beperkte impact op de Europese bedrijfsobligatiemarkt. Een verminderde instroom van geld naar bedrijfsobligaties had ook maar een beperkt negatieve impact. Dit kwam vooral door het ECB-bedrijfsobligatieopkoopprogramma (CSPP). In februari heeft de ECB voor meer dan EUR 5,4 miljard aan bedrijfsobligaties gekocht. Daarmee lijkt het bewijs geleverd dat zij het CSPP-programma niet proportioneel met de algehele reductie van het QE-programma van EUR 60 miljard naar EUR 30 miljard sinds begin dit jaar zullen verminderen. De aanhoudende ondersteuning van de ECB betekende dat obligaties uitgegeven door niet-financiële instellingen en dan met name obligaties die in aanmerking komen voor het CSPP-programma beter dan gemiddeld presteerden in februari. Daarentegen hebben achtergestelde obligaties van banken en verzekeraars alsmede van niet-financiële instellingen (corporate hybrids) benedengemiddeld gepresteerd.

Het aantal aangekondigde fusies en overnames blijft onverminderd hoog. In februari kondigde, bijvoorbeeld, het Amerikaanse levensmiddelenbedrijf General Mills een EUR 6,4 miljard bod aan op dierenvoerproducent Blue Buffalo Pet Products. Ondanks het feit dat General Mills ongeveer EUR 800 miljoen aan nieuwe aandelen zal uitgeven om het bod deels te financieren hebben Moody’s en S&P hun rating op General Mills direct met één stap verlaagd naar Baa2 en BBB. Verder kondigde een consortium van institutionele beleggers, onder leiding van Macquarie, aan het Deense telecombedrijf TDC over te nemen voor EUR 8,2 miljard. Als gevolg hiervan dreigen Moody’s en S&P de ratings van TDC te verlagen naar “junk” status.

Het aanbod van nieuwe obligaties in februari was EUR 32 miljard, en daarmee ongeveer 35% minder dan in januari en 3% minder dan in februari 2017. Ondernemingen uit niet-financiële sectoren hebben afgelopen maand voor EUR 16 miljard aan nieuwe obligaties geplaatst. Ondernemingen uit de financiële sector hebben ook voor EUR 16 miljard aan nieuwe obligaties uitgegeven. In de eerste twee maanden is er voor EUR 81 miljard aan obligaties uitgegeven, een daling van 6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Portefeuille-ontwikkelingen per 28-02-2018

Gedurende de maand varieerde de mate van gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen de 94% en 99%. Hiermee had de portefeuille een licht onderwogen positionering in termen van marktrisico.

Onze positionering in de auto- en olie & gassector en in ABS deed het relatief goed in februari. Daarentegen droeg onze positionering in de levensmiddelen-, persoonlijkehuishoudgoederen- en vrijetijdssector negatief bij. Onze liquiditeitspositie (in de vorm van kasmiddelen en staatsobligaties) droeg licht positief bij.

Op bedrijfsniveau was er een positieve bijdrage van de overwogen posities in Statoil, Enexis en Metsae Board, alsmede van de onderwogen posities in Volkswagen (uitgesloten), Wells Fargo (uitgesloten), AXA en Vodafone. Daarentegen droegen de overwogen posities in Orsted, Kraft Heinz, Aviva en Allianz negatief bij.


In februari heeft het Fonds geparticipeerd in nieuwe uitgiften van o.a. Deutsche Bahn, ANZ, Grand City Properties, Société Générale (achtergesteld), Lloyds Banking Group (achtergesteld), Santander Consumer Bank Norway, RBS, Legrand, ALD en Svenska Handelsbanken (achtergesteld).
Vooruitzichten
Het gebrek aan dispersie in de risico-opslag die bedrijven met zeer uiteenlopende kredietwaardigheden moeten betalen is, en blijft, een belangrijke bron van zorgen. Hoewel de bedrijfsobligatiemarkt in Europa voorlopig ondersteund blijft door het CSPP-programma van de ECB, blijven wij onze conservatieve positionering voorlopig handhaven in de portefeuille. De beperkte verruiming tijdens februari heeft wezenlijk niets veranderd aan het feit dat spreads nog steeds vanuit een historisch perspectief op zeer krappe niveaus liggen. Idiosyncratische risico’s van bedrijven nemen ook toe gegeven de vele met schuld gefinancierde fusies en overnames en management teams die steeds vaker overwegen hun bedrijven op te splitsen in kleinere, minder goed gediversifieerde entiteiten.
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 28-02-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,0 % -0,0 %
3 maanden -0,6 % -0,6 %
Dit jaar -0,4 % -0,3 %
2015 -0,1 % -0,7 %
2016 4,8 % 4,7 %
2017 2,3 % 2,4 %
3 jaar (op jaarbasis) i 1,6 % 1,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,7 % 3,4 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 21,96
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
22-01-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Looptijdverdeling (28-02-2018)

Fonds
Benchmark
24,8 %
0-3 jaar
22,9 %
24,0 %
5-7 jaar
20,9 %
20,7 %
7-10 jaar
20,3 %
15,4 %
> 10 jaar
8,6 %
13,0 %
3-5 jaar
27,3 %
2,0 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (28-02-2018)

32,1 %
Banken
14,0 %
Nutsbedrijven
13,2 %
Consumentengoederen & diensten
7,7 %
Industrie
6,4 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
5,6 %
Verzekeringen
4,8 %
Telecom & technologie
4,5 %
Energie
2,8 %
Basismaterialen
2,7 %
Gezondheidszorg
2,4 %
Overig
2,4 %
Supranationaal
1,3 %
Asset Backed Securities
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Ratingverdeling (28-02-2018)

Fonds
Benchmark
45,3 %
BBB
49,9 %
33,9 %
A
39,7 %
7,3 %
AA
9,9 %
5,7 %
AAA
0,6 %
3,7 %
Not Rated
0,0 %
2,1 %
BB
0,0 %
2,0 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %
De ratingverdeling van het fonds is gebaseerd op de Bloomberg Composite methode. De ratingverdeling van de benchmark is gebaseerd op de ratingverdeling die de leverancier Markit iBoxx hanteert.

Top 10 belangen (28-02-2018)

1,7 %
2.875% Statoil 2013-25
1,6 %
1.375% DS Smith 2017-24
1,5 %
1.500% Enexis 2015-23
1,4 %
3.875% Eurogrid 2010-20
1,1 %
1.000% OMV 2017-26
1,1 %
1.375% Terna 2017-27
1,1 %
1.375% FCA Bank Ireland 2015-20
1,1 %
0.500% Daimler 2016-19
0,9 %
2.375% Priceline 2014-24
0,9 %
1.000% Kellogg 2016-24
Totaal
12,4 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,32 %
Service fee i
0,15 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0,48 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,20 %
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
Swingfactor wordt toegepast mits het saldo van in- en outflow (ultimo handelsdag) uitkomt boven een vooraf bepaald percentage (de zogenaamde ‘threshold’) van het fondsvermogen. De hoogte van de threshold is 1%; desgevraagd informeert KCM beleggers over de hoogte van de drempel die in het verleden is toegepast. Per 1 januari 2018 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,25% naar 0,20%/0,20%.
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
J
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
08-10-2013
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 50.000, vervolginschrijvingen € 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0979491239
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in.

Our fund approach to Responsible Investment

The Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund has a more strict ESG process than other in-house credit funds. In addition to exclusion of companies that are on the general KCM exclusion list, it excludes companies that have violate the UN Global compact or the additional ethical guidelines, such as companies associated with nuclear energy, coal, alcohol, tobacco, adult entertainment and gambling. Furthermore, besides excluding companies associated with the production of controversial weapons, our definition includes any sort of military weapons.

An engagement approach is chosen for companies that are involved in GMO, factory farming, animal testing or if less than 5% of their revenue is derived from the production of fur or fur products.

Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.