Kempen Lux Euro Sustainable Credit Fund - Class J

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een goede kredietwaardigheid hebben (investment grade rating van BBB- of hoger) en zijn genoteerd in euro’s. Naast een goede kredietwaardigheid moeten deze bedrijven ook voldoen aan strikte duurzaamheidscriteria. Het Fonds belegt voor een klein deel in bedrijfsobligaties die geen deel uitmaken van de benchmark.

In de benchmark, de Markit iBoxx Euro Corporates Index, zijn alleen leningen met een investment grade rating opgenomen. Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille aangehouden en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van de beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de debiteur en leningsvoorwaarden.

In het belang van de belegger is er besloten over te gaan tot een soft open van het Fonds per 28 juni 2018. Met ingang van juni 2018 zal het Fonds dagelijkse instroom onder de 10 miljoen euro blijven accepteren van alle beleggers. Voor beleggingen boven de 10 miljoen euro moet er contact worden opgezocht met de relatiebeheerder van het Fonds. Verkoop van het Fonds blijft gewoon mogelijk. Meer informatie over de soft open is te vinden in de Notice to Shareholders onder de tab Documenten.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Rik den Hartog, Harold van Acht, Sipke Moes, Luuk Cummins, Pim van Mourik Broekman, Quirijn Landman, Marco Zanotto

Rendement per 31-08-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,1 % 0,0 %
3 maanden 0,3 % 0,3 %
Dit jaar -0,1 % -0,4 %
2015 -0,1 % -0,7 %
2016 4,8 % 4,7 %
2017 2,3 % 2,4 %
1 jaar (op jaarbasis) 0,3 % 0,0 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,6 % 2,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,4 % 3,0 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 189,82 M 31-08-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 142,90 M 31-08-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
132.937 31-08-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 1.071,13 18-09-2018
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 31-08-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 243 2291
Duration i 5,3 5,1
Effectief rendement 1,1 % 1,3 %
Gewogen rating A- BBB+
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-08-2018

In augustus liet de iBoxx Euro Corporate Index een spreadverruiming zien van 10 basispunten tot 135 basispunten boven de staatsleningencurve. De index boekte een absoluut rendement van 0,03%. De Duitse 10-jaarsrente sloot augustus af op 0,32%, een daling van 12 basispunten ten opzichte van het einde van juli.

Voor het eerst in lange tijd werd de bedrijfsobligatiemarkt opgeschrikt door idiosyncratische risico’s bij bedrijven. De ineenstorting van een brug in Genua in Italië waarbij 43 mensen om het leven kwamen, leidde tot zware druk op de prijzen van obligaties uitgegeven door houdstermaatschappij Atlantia en haar dochteronderneming Autostrade. De mogelijkheid dat Autostrade, de beheerder van de snelweg waar deze brug onderdeel van uitmaakte, haar concessies zou verliezen of een miljardenboete zou moeten betalen aan de Italiaanse staat zette spreads wijder op alle obligaties uitgegeven door Atlantia-gelieerde bedrijven.

Een jury in een lagere rechtbank in de Verenigde Staten oordeelde dat bestrijdingsmiddelenfabrikant Monsanto een schadevergoeding van USD 289 miljoen moest betalen aan een man die zijn kanker attribueerde aan veelvuldig gebruik van het herbicide Roundup. Dit zette spreads op obligaties uitgegeven door het Duitse chemiebedrijf Bayer, dat recentelijk Monsanto overnam voor USD 65,7 miljard, aanzienlijk wijder. Het feit dat meer dan 5.000 personen op dit moment deelnemen aan rechtszaken tegen Monsanto, leidt tot zorgen onder beleggers over een scenario waarbij additionele schadevergoedingen van vergelijkbare omvang toegewezen worden.

Naast deze idiosyncratische risico’s droeg de economische onrust in een aantal opkomende markten bij aan de verruiming van spreads op bedrijfsobligaties. De zware depreciatie van valuta’s in landen als Turkije, Zuid-Afrika, Argentinië en Brazilië en de daaropvolgende renteverhogingen door lokale centrale banken zal hoogstwaarschijnlijk de economische groei in deze landen initieel negatief beïnvloeden. Obligaties uitgegeven door bedrijven die een meer dan gemiddelde blootstelling aan opkomende landen hebben, bijvoorbeeld meerdere Spaanse multinationals met activiteiten in Latijns-Amerika, presteerden benedengemiddeld.

Obligaties uitgegeven door bedrijven actief in de autosector presteerden ook slecht in augustus. Naast de tweede winstwaarschuwing van Continental dit jaar, zorgde de downgrade van Ford door Moody’s naar Baa3 met een negatief vooruitzicht voor een verruiming van spreads in de autosector. Uitspraken van de Amerikaanse president Trump dat hij eventueel belastingen op de import van auto’s die gefabriceerd zijn in Canada wil heffen, hielpen sentiment jegens de sector ook niet.

Het aanbod van nieuwe obligaties in augustus was EUR 35 miljard, en daarmee ongeveer 21% meer dan in juli en ongeveer drie keer zo veel als een jaar eerder. Ondernemingen uit niet-financiële sectoren hebben afgelopen maand voor EUR 17 miljard aan nieuwe obligaties geplaatst. Ondernemingen uit de financiële sector hebben voor EUR 18 miljard aan nieuwe obligaties uitgegeven. In de eerste acht maanden van dit jaar is er voor EUR 297 miljard aan obligaties uitgegeven, een beperkte daling van ongeveer 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-08-2018

Het Fonds belegt niet in ondernemingen die in strijd handelen met de VFI Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen. De VFI Richtlijn bestaat uit basisrichtlijnen én aanvullende richtlijnen. De basisrichtlijn adviseert instellingen om beleggingen te onderzoeken op schending van onder andere mensenrechten, corruptie en bescherming van het milieu. De aanvullende richtlijn is opgesteld voor organisaties die strengere duurzaamheidscriteria in het beleggingsbeleid toe willen passen. Deze richtlijn omvat verdergaande uitsluiting van bedrijven die bijvoorbeeld betrokken zijn bij kernenergie, alcohol, tabak, proefdieren, pornografie en genetische modificatie. Ieder kwartaal wordt het beleggingsuniversum gescreend op overtreding van de VFI Richtlijn. Deze screening wordt uitgevoerd met behulp van de database van MSCI ESG Research.

Gedurende de maand varieerde de mate van gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen de 92% en 96%. Hiermee had de portefeuille een relatief licht onderwogen positionering in termen van marktrisico.

Onze positionering in de industriëlegoederen-, auto- en olie & gassector deed het relatief goed in augustus. Daarentegen droeg onze positionering in de telecom-, chemie- en levensmiddelensector negatief bij. Onze liquiditeitspositie (in de vorm van kasmiddelen en staatsobligaties) had een negatieve impact.

Op bedrijfsniveau was er een positieve bijdrage van de onderwogen posities in Generali, Atlantia, Volkswagen (uitgesloten) en Bayer (uitgesloten) alsmede de overwogen posities in UBS, Equinor en Becton Dickinson. Daarentegen droegen de overwogen posities in Telefonica, Iliad, 2i Rete Gas, CaixaBank en EP Infrastructure negatief bij.
In augustus heeft het Fonds geparticipeerd in nieuwe uitgiften van onder andere Swedbank, NAB, Intesa Sanpaolo, HSBC, RBS en Commerzbank.

In augustus heeft het Fonds ook een positie opgebouwd in een greenbond die eerder was uitgegeven door Prologis. Prologis is een vastgoedbedrijf actief in het ontwikkelen en managen van logistieke gebouwen. Met de opbrengsten van de greenbond zal Prologis investeringen plegen in 1) het verder verduurzamen van bestaande gebouwen om daarmee te voldoen aan de certificeringseisen; 2) het installeren van zonnepanelen op de daken van hun gebouwen; en in 3) batterijen om zonne-energie op te slaan.

Vooruitzichten
Wij zullen onze conservatieve positionering voorlopig handhaven. Onze conservatieve positionering reflecteert onze zorgen over de trend van onttrekkingen uit de beleggingscategorie bedrijfsobligaties, het verdere terugschroeven van het CSPP-programma van de ECB later dit jaar, en de toegenomen idiosyncratische risico’s van bedrijven.

Gegeven de materiele verruiming in spreads sinds het begin van dit jaar en tijdens augustus alsmede de verdere versteiling van spreadcurves, zien wij opnieuw een toename in interessante beleggingsmogelijkheden waar wij gebruik van zullen maken om selectief meer risico in de portefeuille toe te voegen.
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-08-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,1 % 0,0 %
3 maanden 0,3 % 0,3 %
Dit jaar -0,1 % -0,4 %
2015 -0,1 % -0,7 %
2016 4,8 % 4,7 %
2017 2,3 % 2,4 %
1 jaar (op jaarbasis) 0,3 % 0,0 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,6 % 2,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,4 % 3,0 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 21,96
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
22-01-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Looptijdverdeling (31-08-2018)

Fonds
Benchmark
23,6 %
5-7 jaar
20,1 %
21,5 %
0-3 jaar
23,5 %
21,2 %
3-5 jaar
28,1 %
20,9 %
7-10 jaar
20,6 %
11,8 %
> 10 jaar
7,7 %
2,1 %
Cash
0,0 %
Totaal
101 %
100 %

Sectorverdeling (31-08-2018)

32,1 %
Banken
13,3 %
Nutsbedrijven
13,2 %
Consumentengoederen & diensten
8,0 %
Industrie
7,2 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
6,9 %
Telecom & technologie
5,1 %
Energie
4,4 %
Verzekeringen
3,2 %
Gezondheidszorg
2,4 %
Basismaterialen
2,1 %
Overig
1,2 %
Asset Backed Securities
1,0 %
Supranationaal
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Ratingverdeling (31-08-2018)

Fonds
Benchmark
3,4 %
AAA
0,6 %
8,9 %
AA
10,4 %
37,1 %
A
40,5 %
42,8 %
BBB
48,5 %
2,3 %
BB
0,0 %
3,5 %
Not Rated
0,0 %
2,1 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %
De ratingverdeling van het fonds is gebaseerd op de Bloomberg Composite methode. De ratingverdeling van de benchmark is gebaseerd op de ratingverdeling die de leverancier Markit iBoxx hanteert.

Top 10 belangen (31-08-2018)

2,0 %
2.875% Equinor 2013-25
1,7 %
1.500% Enexis 2015-23
1,6 %
3.875% Eurogrid 2010-20
1,2 %
1.000% OMV 2017-26
1,1 %
0.500% Daimler 2016-19
1,1 %
0.000% KFW 2016-21
1,1 %
2.375% Priceline 2014-24
1,0 %
0.625% Landwirtsch.Rentenbank 2015-30
1,0 %
1.375% DS Smith 2017-24
1,0 %
5.250% Fraport 2009-19
Totaal
12,7 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,32 %
Service fee i
0,15 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0,48 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,20 %
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
Swingfactor wordt toegepast mits het saldo van in- en outflow (ultimo handelsdag) uitkomt boven een vooraf bepaald percentage (de zogenaamde ‘threshold’) van het fondsvermogen. De hoogte van de threshold is 1%. Per 1 januari 2018 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,25% naar 0,20%/0,20%.
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
J
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
08-10-2013
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 50.000, vervolginschrijvingen € 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0979491239
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

The Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund has a more strict ESG process than other in-house credit funds. In addition to exclusion of companies that are on the general KCM exclusion list, it excludes companies that have violate the UN Global compact or the additional ethical guidelines, such as companies associated with nuclear energy, coal, alcohol, tobacco, adult entertainment and gambling. Furthermore, besides excluding companies associated with the production of controversial weapons, our definition includes any sort of military weapons.

An engagement approach is chosen for companies that are involved in GMO, factory farming, animal testing or if less than 5% of their revenue is derived from the production of fur or fur products.

Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.