Kempen Lux Euro Sustainable Credit Fund - Class BN

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een goede kredietwaardigheid hebben (investment grade rating van BBB- of hoger) en zijn genoteerd in euro’s. Naast een goede kredietwaardigheid moeten deze bedrijven ook voldoen aan strikte duurzaamheidscriteria. Het Fonds belegt voor een klein deel in bedrijfsobligaties die geen deel uitmaken van de benchmark.

In de benchmark, de Markit iBoxx Euro Corporates Index, zijn alleen leningen met een investment grade rating opgenomen. Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille aangehouden en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van de beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de debiteur en leningsvoorwaarden.

In het belang van de belegger is er besloten over te gaan tot een soft open van het Fonds per 28 juni 2018. Met ingang van juni 2018 zal het Fonds dagelijkse instroom onder de 10 miljoen euro blijven accepteren van alle beleggers. Voor beleggingen boven de 10 miljoen euro moet er contact worden opgezocht met de relatiebeheerder van het Fonds. Verkoop van het Fonds blijft gewoon mogelijk. Meer informatie over de soft open is te vinden in de Notice to Shareholders onder de tab Documenten.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Rik den Hartog, Harold van Acht, Sipke Moes, Luuk Cummins, Pim van Mourik Broekman, Quirijn Landman, Marco Zanotto

Rendement per 30-04-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,7 % 0,7 %
3 maanden 2,8 % 2,8 %
Dit jaar 3,9 % 4,0 %
2016 4,7 % 4,7 %
2017 2,2 % 2,4 %
2018 -0,9 % -1,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 3,4 % 3,0 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,4 % 2,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,5 % 2,3 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 234,52 M 30-04-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 62,07 M 30-04-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
2.451.407 30-04-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 25,30 23-05-2019
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 30-04-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 251 2486
Duration i 5,2 5,0
Effectief rendement 0,9 % 1,0 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-04-2019

In april liet de iBoxx Euro Corporate Index een spreadverkrapping zien van 18 basispunten tot 122 basispunten boven de staatsleningencurve. De index boekte een absoluut rendement van +0,71%. De 10-jaars rente op Duitse staatsobligaties stond eind april op +0,01%, 8 basispunten hoger dan eind maart.

De staatsobligatierente veerde in april weer op onder invloed van een grotere risicobereidheid onder beleggers en een in het algemeen positiever sentiment op de kapitaalmarkten. De vrees voor een synchrone wereldwijde economische groeivertraging nam af na de publicatie van meevallende economische cijfers en geruststellende eerstekwartaalresultaten binnen zowel financiële als niet-financiële sectoren.

Terwijl in de eurozone de inkoopmanagersindices (PMI) voor de industrie verder verzwakten (vooral in Duitsland), bleven de inkoopmanagersindices voor de dienstensector in veel lidstaten wel op robuuste niveaus liggen. Zo daalde de industrie-PMI voor de gehele eurozone van 49,3 naar 47,5 in maart, maar steeg het vergelijkbare indexcijfer voor de dienstensector naar een gezonde 53,3 (tegen 52,8 februari). De economische cijfers uit de VS lijken ook aan te geven dat de recente periode van verzwakking van voorbijgaande aard is. De Amerikaanse inkoopmanagersindex voor de industrie steeg in maart van 54,2 naar 55,3. Voorts daalde de Amerikaanse werkloosheid in april van 3,8% naar 3,6%. De afwezigheid van duidelijke inflatietrends, terwijl de arbeidsmarkt op het eerste gezicht extreem sterk lijkt, blijft een belangrijk raadsel waar de Amerikaanse monetaire autoriteiten momenteel mee worstelen.

De grote Amerikaanse banken rapporteerden degelijke resultaten over het eerste kwartaal. Banken met relatief weinig investment banking- en handelsactiviteiten waren de uitblinkers binnen de sector. Bankbestuurders gaven aan dat zij nog steeds geen duidelijke signalen krijgen dat de kwaliteit van de leningenportefeuille verslechtert. Daarmee trachtten zij beleggers gerust te stellen die vrezen dat de Amerikaanse economie binnenkort trager gaat groeien. De huidige fase van economische groei is immers een van de langste in de Amerikaanse geschiedenis. Bankbestuurders gaven ook aan dat hun zakelijke klanten nog steeds vertrouwen hebben in de economische vooruitzichten en blijven openstaan voor strategische overnames. Een voorbehoud dat daarbij ook door veel bestuurders uit de niet-financiële sector wordt gemaakt, is dat bij de positieve vooruitzichten voor de rest van 2019 wel wordt verondersteld dat de handelsbesprekingen tussen de VS en China tot een goed einde worden gebracht.

Tot de uitblinkers in april behoorden achtergestelde obligaties uitgegeven door banken en verzekeraars en obligaties uitgegeven door ondernemingen uit de auto- en bouwmaterialensector.
Het aanbod van nieuwe obligaties bedroeg in april EUR 38 miljard. Dat is zo’n 19% minder dan in maart, maar bijna 12% meer dan in april 2018. Ondernemingen uit niet-financiële sectoren hebben de afgelopen maand voor EUR 13 miljard aan nieuwe obligaties geplaatst, terwijl financiële instellingen voor EUR 25 miljard aan nieuw papier uitgaven. Over de eerste vier maanden van 2019 komt het totale emissiebedrag daarmee uit op EUR 184 miljard, zo’n 13% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-04-2019

De portefeuille heeft een rendement van 0,70% behaald en bleef daarmee 1 basispunt achter bij de index die een rendement van 0,71% boekte. Gedurende de maand varieerde de mate van gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen de 95% en 100%. Hiermee had de portefeuille een licht onderwogen tot neutrale positionering in termen van marktrisico.

Onze positionering in de sectoren telecommunicatie, industriële goederen en auto’s voegde waarde toe in april. Daarentegen droeg onze positionering in de sectoren banken, infrastructuur en basismaterialen negatief bij. Onze liquiditeitspositie (in de vorm van kasmiddelen en staatsobligaties) had eveneens een negatieve impact.

Op ondernemingsniveau was er een positieve bijdrage van de overwogen posities in Ford, Terna, Commerzbank, Renault, Telefónica en La Poste. Daar stond een negatieve bijdrage tegenover van de overwogen posities in Bank of America, Argenta Spaarbank, CPI Property Group en Eurogrid. De onderwogen posities in Volkswagen (uitgesloten uit het beleggingsuniversum), Banco Santander en Generali drukten het relatieve rendement eveneens.

Het Fonds nam in april deel aan nieuwe obligatie-uitgiftes van Erste Bank, Adler Real Estate en Morgan Stanley.

Gedurende de maand heeft het Fonds een positie opgebouwd in obligaties van de Nederlands-Belgische supermarktketen Koninklijke Ahold Delhaize. Deze onderneming neemt binnen de detailhandelsector een vooraanstaande positie in op het gebied van corporate governance en duurzame inkooppraktijken, en dan met name op het gebied van grondstoffencertificering. Van de palmolie die in private label-producten gebruikt wordt, is bijvoorbeeld 80% gecertificeerd en bij de visproducten is dit zelfs 99%.

Vooruitzichten
Gegeven de materiële verkrapping in spreads sinds het begin van dit jaar is het aantal interessante beleggingsmogelijkheden afgenomen. Daarom handhaven wij een defensieve positionering.
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-04-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,7 % 0,7 %
3 maanden 2,8 % 2,8 %
Dit jaar 3,9 % 4,0 %
2016 4,7 % 4,7 %
2017 2,2 % 2,4 %
2018 -0,9 % -1,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 3,4 % 3,0 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,4 % 2,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,5 % 2,3 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,25
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
21-01-2019
Aantal dividenduitkeringen per jaar
2
Dividendkalender
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Looptijdverdeling (30-04-2019)

Fonds
Benchmark
24,4 %
5-7 jaar
20,2 %
24,0 %
3-5 jaar
27,5 %
22,2 %
7-10 jaar
17,9 %
18,3 %
0-3 jaar
26,0 %
9,1 %
> 10 jaar
8,4 %
2,2 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (30-04-2019)

30,6 %
Banken
12,3 %
Consumentengoederen & diensten
11,9 %
Nutsbedrijven
9,3 %
Industrie
7,4 %
Telecom & technologie
6,9 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
4,8 %
Verzekeringen
4,5 %
Staatsleningen
3,7 %
Gezondheidszorg
3,6 %
Energie
2,4 %
Basismaterialen
2,0 %
Overig
0,6 %
Asset Backed Securities
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Ratingverdeling (30-04-2019)

Fonds
Benchmark
5,0 %
AAA
0,5 %
5,2 %
AA
10,8 %
39,3 %
A
39,5 %
41,3 %
BBB
49,2 %
4,3 %
BB
0,0 %
2,7 %
Not Rated
0,0 %
2,2 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %
De ratingverdeling van het fonds is gebaseerd op de Bloomberg Composite methode. De ratingverdeling van de benchmark is gebaseerd op de ratingverdeling die de leverancier Markit iBoxx hanteert.

Top 10 belangen (30-04-2019)

3,3 %
0.500% Duitsland 2017-27
2,3 %
2.875% Equinor 2013-25
1,7 %
1.500% Enexis 2015-23
1,5 %
0.736% Bank of America frn 2017-22
1,5 %
3.875% Eurogrid 2010-20
1,2 %
2.000% Renault 2019-24
1,2 %
1.375% DS Smith 2017-24
1,1 %
1.375% Tesco 2018-23
1,1 %
1.125% Deutsche Bahn 2019-28
1,0 %
1.000% Cheung Kong Infra Fin 2017-24
Totaal
15,8 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,32 %
Service fee i
0,15 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
0,52 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,20 %
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
Swingfactor wordt toegepast mits het saldo van in- en outflow (ultimo handelsdag) uitkomt boven een vooraf bepaald percentage (de zogenaamde ‘threshold’) van het fondsvermogen. De hoogte van de threshold is 1%. Per 1 januari 2018 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,25% naar 0,20%/0,20%.
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
BN i
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
25-09-2014
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
België, Luxemburg, Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0979490850
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

The Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund has a more strict ESG process than other in-house credit funds. In addition to exclusion of companies that are on the general KCM exclusion list, it excludes companies that have violate the UN Global compact or the additional ethical guidelines, such as companies associated with nuclear energy, coal, alcohol, tobacco, adult entertainment and gambling. Furthermore, besides excluding companies associated with the production of controversial weapons, our definition includes any sort of military weapons.

An engagement approach is chosen for companies that are involved in GMO, factory farming, animal testing or if less than 5% of their revenue is derived from the production of fur or fur products.

Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.