Kempen Lux Euro Sustainable Credit Fund - Class AN

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een goede kredietwaardigheid hebben (investment grade rating van BBB- of hoger) en zijn genoteerd in euro’s. Naast een goede kredietwaardigheid moeten deze bedrijven ook voldoen aan strikte duurzaamheidscriteria. Het Fonds belegt voor een klein deel in bedrijfsobligaties die geen deel uitmaken van de benchmark.

In de benchmark, de Markit iBoxx Euro Corporates Index, zijn alleen leningen met een investment grade rating opgenomen. Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille aangehouden en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van de beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de debiteur en leningsvoorwaarden.

In het belang van de belegger is er besloten over te gaan tot een soft open van het Fonds per 28 juni 2018. Met ingang van juni 2018 zal het Fonds dagelijkse instroom onder de 10 miljoen euro blijven accepteren van alle beleggers. Voor beleggingen boven de 10 miljoen euro moet er contact worden opgezocht met de relatiebeheerder van het Fonds. Verkoop van het Fonds blijft gewoon mogelijk. Meer informatie over de soft open is te vinden in de Notice to Shareholders onder de tab Documenten.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Rik den Hartog, Harold van Acht, Sipke Moes, Luuk Cummins, Pim van Mourik Broekman, Quirijn Landman, Marco Zanotto

Rendement per 31-01-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-01-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,1 % 1,1 %
3 maanden 0,9 % 0,6 %
Dit jaar 1,1 % 1,1 %
2018 -0,4 % -0,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 0,7 % 0,3 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 201,08 M 31-01-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 0,00 M 31-01-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
40 31-01-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 25,33 19-02-2019

Beleggingskarakteristieken per 31-01-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 251 2410
Duration i 5,1 4,9
Effectief rendement 1,3 % 1,4 %
Gewogen rating A- BBB+

Marktontwikkelingen per 31-01-2019

In januari liet de iBoxx Euro Corporate Index een spreadverkrapping zien van 12 basispunten tot 160 basispunten boven de staatsleningencurve. De index boekte een absoluut rendement van 1,10%. De Duitse 10-jaarsrente sloot januari af op 0,15%, een daling van 9 basispunten ten opzichte van het einde van december.

Er komen steeds meer signalen dat de economische groei in de wereld, en dan met name in Europa en in China, aan het afzwakken is. Voorbeelden hiervan zijn de economische recessie in Italië, dalende sentimentscijfers van de IFO in Duitsland en Chinese autoverkopen die in december 16% lager waren dan het jaar ervoor. Een meervoud aan factoren, waaronder de onzekerheid omtrent Brexit, de moeizame ontwikkeling in de handelsbetrekkingen tussen de VS en China en de effecten van monetaire verkrapping, lijkt de oorzaak te zijn van de groeivertraging.

Ondanks de verslechterende economische omstandigheden is het sentiment in de Europese bedrijfsobligatiemarkt nagenoeg volledig gedraaid ten opzichte van het negativisme dat in het vierde kwartaal van 2018 heerste. Deze ommezwaai in sentiment onder beleggers lijkt vooral te zijn gedreven door verwachtingen dat de Amerikaanse centrale bank een veel minder agressief monetair beleid in 2019 zal gaan voeren dan initieel gevreesd werd. In december van vorig jaar had de voorzitter van de centrale bank, Jay Powell, namelijk nog aangegeven dat de afbouw van de balans van de FED op “automatische piloot” stond en dat verdere stapsgewijze verhogingen in rente waarschijnlijk waren. In januari nam Powell een veel genuanceerder toon aan. De FED zou nu geduldig zijn met het doorvoeren van verdere renteverhogingen en de afbouw van de balans zou nu afhangen van de ontwikkeling van economische data.

Achtergesteld papier van verzekeraars en niet-financiële bedrijven, presteerde beter dan gemiddeld in januari. Op sectorniveau waren de vastgoed- en industriëlegoederensector uitblinkers. Spreads op obligaties uitgegeven door het Amerikaanse conglomeraat General Electric verkrapten tussen de 30 tot 80 basispunten nadat het bedrijf additionele maatregelen aankondigde om haar schulden versneld af te bouwen en haar liquiditeitspositie te verbeteren.

Het aanbod van nieuwe obligaties in januari was EUR 50 miljard, en daarmee ongeveer 2% meer dan een jaar eerder. Ondernemingen uit niet-financiële sectoren hebben afgelopen maand voor EUR 30 miljard aan nieuwe obligaties geplaatst. Ondernemingen uit de financiële sector hebben voor EUR 20 miljard aan obligaties uitgegeven.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-01-2019

Het Fonds belegt niet in ondernemingen die in strijd handelen met de VFI Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen. De VFI Richtlijn bestaat uit basisrichtlijnen én aanvullende richtlijnen. De basisrichtlijn adviseert instellingen om beleggingen te onderzoeken op schending van onder andere mensenrechten, corruptie en bescherming van het milieu. De aanvullende richtlijn is opgesteld voor organisaties die strengere duurzaamheidscriteria in het beleggingsbeleid toe willen passen. Deze richtlijn omvat verdergaande uitsluiting van bedrijven die bijvoorbeeld betrokken zijn bij kernenergie, alcohol, tabak, proefdieren, pornografie en genetische modificatie. Ieder kwartaal wordt het beleggingsuniversum gescreend op overtreding van de VFI Richtlijn. Deze screening wordt uitgevoerd met behulp van de database van MSCI ESG Research.

Gedurende de maand varieerde de mate van gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen de 91% en 101%. Hiermee had de portefeuille een onderwogen tot neutrale positionering in termen van marktrisico.

Onze positionering in de telecom-, banken- en verzekeraarssector deed het relatief goed in januari. Daarentegen droeg onze positionering in de infrastructuur-, auto- en nutsbedrijvensector negatief bij. Onze liquiditeitspositie (in de vorm van kasmiddelen en staatsobligaties) had een neutrale impact.

Op bedrijfsniveau was er een positieve bijdrage van de overwogen posities in Telefonica, OMV, Groupe La Poste, Caixabank en Solvay. Daarentegen droegen de overwogen posities in Enexis en Equinor, alsmede de onderwogen posities in General Electric (uitgesloten), Volkswagen (uitgesloten) en Atlantia (uitgesloten) negatief bij.

In januari heeft het Fonds geparticipeerd in nieuwe uitgiftes van ING, Elia, Banque Federative du Credit Mutuel, BPCE, ABN AMRO, Deutsche Bahn, Bank of New Zealand, Fresenius, Vonovia, , Argenta Spaarbank, Smurfit Kappa, Telefonica en Digital Realty Trust.

De uitgiftes van Digital Realty Trust en Telefonica betroffen zogenaamde “green bonds”. Het Amerikaanse datacenter bedrijf Digital Realty Trust zal met de opbrengsten van de uitgifte investeringen plegen in duurzame energieprojecten, het verbeteren van haar energie-efficiëntie en het verduurzamen van haar bedrijfsgebouwen. Telefonica, daarentegen, zal de opbrengsten aanwenden om haar koper-telecomnetwerk te vervangen met een glasvezelnetwerk. Telefonica verwacht hiermee een energiebesparing per gebruiker van 85% te bewerkstelligen.

Vooruitzichten
Gegeven de materiële verkrapping in spreads sinds het begin van dit jaar is het aantal interessante beleggingsmogelijkheden afgenomen. In combinatie met de vele signalen van een vertraging in de globale economische groei, en onze verwachtingen dat het aanbod van nieuwe obligaties significant zal toenemen in de komende maanden als gevolg van de aantrekkelijk rentes waartegen bedrijven zich kunnen financieren, gaan wij het risico van de portefeuille afbouwen.

Rendement per 31-01-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-01-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,1 % 1,1 %
3 maanden 0,9 % 0,6 %
Dit jaar 1,1 % 1,1 %
2018 -0,4 % -0,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 0,7 % 0,3 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee

Looptijdverdeling (31-01-2019)

Fonds
Benchmark
27,8 %
5-7 jaar
19,3 %
23,6 %
3-5 jaar
27,4 %
20,5 %
0-3 jaar
26,1 %
18,3 %
7-10 jaar
19,5 %
8,1 %
> 10 jaar
7,7 %
1,7 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (31-01-2019)

29,6 %
Banken
16,3 %
Consumentengoederen & diensten
12,2 %
Nutsbedrijven
8,3 %
Industrie
7,9 %
Telecom & technologie
6,7 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
5,1 %
Gezondheidszorg
5,0 %
Verzekeringen
3,3 %
Energie
2,7 %
Overig
2,2 %
Basismaterialen
0,7 %
Asset Backed Securities
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Ratingverdeling (31-01-2019)

Fonds
Benchmark
0,5 %
AAA
0,5 %
6,3 %
AA
11,1 %
37,9 %
A
39,1 %
47,6 %
BBB
49,3 %
3,7 %
BB
0,0 %
2,3 %
Not Rated
0,0 %
1,7 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %
De ratingverdeling van het fonds is gebaseerd op de Bloomberg Composite methode. De ratingverdeling van de benchmark is gebaseerd op de ratingverdeling die de leverancier Markit iBoxx hanteert.

Top 10 belangen (31-01-2019)

2,0 %
1.500% Enexis 2015-23
1,8 %
2.875% Equinor 2013-25
1,4 %
3.875% Eurogrid 2010-20
1,2 %
2.375% Priceline 2014-24
1,2 %
1.375% DS Smith 2017-24
1,2 %
1.375% Tesco 2018-23
1,1 %
0.500% Daimler 2016-19
1,0 %
1.750% Atos 2018-25
1,0 %
1.125% Deutsche Bahn 2019-28
1,0 %
2.000% Renault 2019-24
Totaal
12,8 %

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,32 %
Service fee i
0,15 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
0,52 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,20 %
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
Swingfactor wordt toegepast mits het saldo van in- en outflow (ultimo handelsdag) uitkomt boven een vooraf bepaald percentage (de zogenaamde ‘threshold’) van het fondsvermogen. De hoogte van de threshold is 1%. Per 1 januari 2018 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,25% naar 0,20%/0,2

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
AN i
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
20-09-2018
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Frankrijk, Luxemburg, Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0979490777

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

The Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund has a more strict ESG process than other in-house credit funds. In addition to exclusion of companies that are on the general KCM exclusion list, it excludes companies that have violate the UN Global compact or the additional ethical guidelines, such as companies associated with nuclear energy, coal, alcohol, tobacco, adult entertainment and gambling. Furthermore, besides excluding companies associated with the production of controversial weapons, our definition includes any sort of military weapons.

An engagement approach is chosen for companies that are involved in GMO, factory farming, animal testing or if less than 5% of their revenue is derived from the production of fur or fur products.