Kempen Lux Euro High Yield Fund Klasse LR

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een lagere kredietwaardigheid hebben (investment grade rating lager dan BBB-) en zijn genoteerd in euro’s. Het Fonds mag afwijken van de benchmark, de BofA Merrilll Lynch Composite Index, waarin alleen financiële instrumenten met een rating niet lager dan BB- zijn opgenomen.

Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille samengesteld en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de voorwaarden waaronder de obligaties zijn uitgegeven. Let op: het is voorzien dat deze aandelenklasse zal worden gesloten voor verdere inschrijvingen zodra het Fonds (alle aandelenklassen gezamenlijk) minimaal een omvang van € 150 miljoen heeft. De gereduceerde management fee van 32bps zal gelden voor een periode van 3 jaar, ingaand bij lancering van de aandelenklasse, om de initiële groei van het Fonds te faciliteren. Na deze periode zal de Board of Directors een besluit nemen over de condities en toekomst van deze aandelenklasse.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Rik den Hartog, Harold van Acht, Sipke Moes, Luuk Cummins, Pim van Mourik Broekman, Quirijn Landman, Marco Zanotto

Rendement per 31-07-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,8 % 1,6 %
3 maanden 0,1 % -0,1 %
Dit jaar -0,3 % -0,5 %
2017 2,3 % 1,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 2,0 % 1,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,0 % 1,1 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 32,33 M 31-07-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 0,44 M 31-07-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 25,49 21-09-2018

Beleggingskarakteristieken per 31-07-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 124 553
Duration i 4,2 4,4
Effectief rendement 2,9 % 2,6 %
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Marktontwikkelingen per 31-07-2018

In juli liet de ML Q964 Index een spreadverkrapping van 33 basispunten zien tot een opslag van 192 basispunten boven de swapcurve. De index boekte een absoluut rendement van 1,57%. De Duitse 10-jaarsrente sloot juli af op 0,44%, een toename van 14 basispunten ten opzichte van het eind juni.

De verkrapping in spreads gedurende de maand juli werd vooral gedreven door twee factoren. Allereerst waren de gerapporteerde bedrijfsresultaten over het tweede kwartaal van met name Amerikaanse bedrijven beter dan verwacht. Naast de recent geïmplementeerde belastingverlagingen profiteren Amerikaanse bedrijven nog steeds van solide economische groei in de belangrijkste regio’s van de wereld. Wijzend naar de onzekere impact die protectionistische maatregelen en een mogelijk snel naderende harde Brexit op investeringen en handel kunnen hebben, leken bedrijven wel enigszins terughoudend in het extrapoleren van hun recente prestaties over het resterende deel van 2018.

De tweede factor die spreads krapper zette was de beperkte uitgave van bedrijfsobligaties in juli in combinatie met inflows in de high-yield asset class. Om te voorkomen dat cash posities excessief hoog werden, kochten institutionele beleggers obligaties vooral in de secundaire markt.

Spreads op achtergestelde obligaties uitgegeven door financiële en niet-financiële instellingen (de zogenaamde hybrids) presteerden bovengemiddeld tijdens juli. Ook presteerden obligaties uitgegeven door zowel Italiaanse financiële als niet-financiële ondernemingen beter dan gemiddeld. Spreads op obligaties uitgegeven door het Italiaanse telecombedrijf Wind verkrapte, bijvoorbeeld, met meer dan 250 basispunten nadat het Hongkong-conglomeraat CK Hutchison aankondigde haar belang te vergroten van 50% naar 100% voor EUR 2,45 miljard. Binnen de verschillende rating-categorieën van de high-yieldmarkt presteerde BB’s beter dan de B’s en CCC’s.

Per eind juli gaan er 11 nieuwe obligaties onderdeel uitmaken van de ML Q964 benchmark, primair als gevolg van nieuwe emissies. Zo komen er, bijvoorbeeld, twee corporate hybride obligaties uitgegeven door Volkswagen met een totale omvang van EUR 2,75 miljard, een EUR 600 miljoen obligatie uitgegeven door verpakkingsmaterialenproducent Smurfit Kappa, alsmede een EUR 600 miljoen obligatie uitgegeven door K+S, een Duitse producent van zout en kalium, in de benchmark.

De hoeveelheid nieuwe emissies in Europese high-yield door niet-financiële instellingen was in juli EUR 5,6 miljard en daarmee ongeveer 33% minder dan vorig jaar. In de eerste zeven maanden van dit jaar is er voor EUR 49,7 miljard aan Europese high-yield obligaties uitgegeven door niet financiële instellingen, een daling van 12% ten opzichte van vorig jaar.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-07-2018

Gedurende de maand varieerde de mate van gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen de 104% en 113%. Hiermee had de portefeuille een licht overwogen positionering in termen van marktrisico.

Onze positionering in de industriëlegoederen-, telecom- en bankensector deed het relatief goed in juli. Daarentegen droeg onze positionering in de media-, nutsbedrijven- en gezondheidszorgsector negatief bij. Onze liquiditeitspositie droeg negatief bij.

Op bedrijfsniveau was er een positieve bijdrage van de overwogen positionering in K+S, Wind, Leonardo en Telefonica (hybride obligatie), alsmede de onderwogen positie in TDC, Nokia en Loxam. Onze overwogen posities in RWE Dea, Tank & Rast en TVO samen met de onderwogen positie in Generali droegen negatief bij.

In juli heeft het Fonds geparticipeerd in nieuwe obligaties uitgegeven door Informa en K+S.

Vooruitzichten
Wij zullen onze conservatieve positionering voorlopig handhaven. Onze conservatieve positionering reflecteert onze zorgen over de trend van onttrekkingen uit de bredere credits assetclass en het verdere terugschroeven van het CSPP programma van de ECB later dit jaar. Tegelijkertijd blijven we kansen zien in obligaties van bedrijven waarvan het kredietprofiel verbetert en de mogelijkheid bestaat dat de rating verhoogd wordt naar de investmentgradecategorie.
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 31-07-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,8 % 1,6 %
3 maanden 0,1 % -0,1 %
Dit jaar -0,3 % -0,5 %
2017 2,3 % 1,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 2,0 % 1,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,0 % 1,1 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Looptijdverdeling (31-07-2018)

Fonds
Benchmark
31,6 %
5-7 jaar
33,4 %
20,1 %
7-10 jaar
16,7 %
19,1 %
3-5 jaar
23,6 %
15,2 %
> 10 jaar
5,4 %
9,6 %
0-3 jaar
21,0 %
4,4 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (31-07-2018)

28,8 %
Consumentengoederen & diensten
14,8 %
Industrie
12,6 %
Basismaterialen
10,4 %
Telecom & technologie
9,2 %
Banken
5,7 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
5,5 %
Verzekeringen
4,5 %
Nutsbedrijven
4,0 %
Energie
3,2 %
Overig
1,5 %
Gezondheidszorg
Totaal
100 %

Ratingverdeling (31-07-2018)

3,7 %
A
18,8 %
BBB
65,8 %
BB
5,4 %
B
1,9 %
Not Rated
4,4 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-07-2018)

2,7 %
4.875% Orano 2009-24
2,2 %
4.250% Huntsman 2016-25
1,9 %
3.750% IHO Verwaltungs 2016-26
1,9 %
1.375% Thyssenkrupp 2017-22
1,8 %
3.750% Fiat Chrysler Automobile 2016-24
1,7 %
6.250% Unitymedia Hessen 2013-29
1,7 %
1.500% Leonardo 2017-24
1,6 %
4.000% Unitymedia Hessen 2014-25
1,6 %
2.000% Peugeot 2018-25
1,5 %
7.500% DEA 2016-22
Totaal
18,6 %
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,32 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
0,47 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,30 %
Swing factor neerwaarts i
0,30 %
Swingfactor wordt toegepast mits het saldo van in- en outflow (ultimo handelsdag) uitkomt boven een vooraf bepaald percentage (de zogenaamde ‘threshold’) van het fondsvermogen. De hoogte van de threshold is 1%. Per 22 september 2017 is de swingfactor aangepast van 0,40% naar 0,30%.
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
LR
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
BofA Merrill Lynch Composite Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
31-07-2017
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
België, Luxemburg, Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Eerste inschrijving: € 1.000; vervolginschrijvingen: € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
dagelijks
ISIN i
LU1626446964
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.