Kempen Lux Euro High Yield Fund Klasse LR

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een lagere kredietwaardigheid hebben (investment grade rating lager dan BBB-) en zijn genoteerd in euro’s. Het Fonds mag afwijken van de benchmark, de BofA Merrilll Lynch Composite Index, waarin alleen financiële instrumenten met een rating niet lager dan BB- zijn opgenomen.

Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille samengesteld en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de voorwaarden waaronder de obligaties zijn uitgegeven. Let op: het is voorzien dat deze aandelenklasse zal worden gesloten voor verdere inschrijvingen zodra het Fonds (alle aandelenklassen gezamenlijk) minimaal een omvang van € 150 miljoen heeft. De gereduceerde management fee van 32bps zal gelden voor een periode van 3 jaar, ingaand bij lancering van de aandelenklasse, om de initiële groei van het Fonds te faciliteren. Na deze periode zal de Board of Directors een besluit nemen over de condities en toekomst van deze aandelenklasse.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Rik den Hartog, Harold van Acht, Sipke Moes, Luuk Cummins, Pim van Mourik Broekman, Quirijn Landman, Marco Zanotto

Rendement per 31-10-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,6 % -0,8 %
3 maanden -0,5 % -0,6 %
Dit jaar -0,8 % -1,2 %
2017 2,3 % 1,6 %
1 jaar (op jaarbasis) -0,9 % -1,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,2 % 0,3 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 34,01 M 31-10-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 0,43 M 31-10-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 25,09 16-11-2018

Beleggingskarakteristieken per 31-10-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 141 565
Duration i 4,2 4,4
Effectief rendement 3,1 % 2,9 %
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Marktontwikkelingen per 31-10-2018

In oktober liet de ML Q964 Index een spreadverruiming van 36 basispunten zien tot een opslag van 232 basispunten boven de swapcurve. De index boekte een absoluut rendement van -0,78%. De Duitse 10-jaarsrente sloot oktober af op 0,38%, een daling van 9 basispunten ten opzichte van het einde van september.

Een aantal risico’s heeft al langer de aandacht van beleggers zoals het toenemende handelsconflict tussen China en de VS, een mogelijke harde Brexit, de hoge staatsschuld van de Italiaanse overheid en de mogelijkheid van verdere renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank. Derhalve leken het twee andere specifieke ontwikkelingen te zijn die bijdroegen aan de significante afname in risicobereidheid in oktober ten opzichte van de vorige maand.

Allereerst vielen bedrijfsresultaten over het derde kwartaal in de VS en Europa tegen. Factoren die door managementteams werden aangewezen voor teleurstellende winsten en neerwaartse bijstellingen van vooruitzichten omvatten o.a. hogere kosten voor grondstoffen, transport en arbeid, depreciërende valuta’s in meerdere ontwikkelingslanden, en afnemende economische groei in Europa en China. Dalende verkoopcijfers van nieuwe auto’s in China en Europa leidden niet alleen tot lagere winsten voor bedrijven in de autosector, maar ook tot lagere winsten bij bedrijven in aanverwante sectoren zoals chemie- en industriële goederen.

Naast teleurstellende bedrijfsresultaten was de tweede belangrijke ontwikkeling die bijdroeg aan zwakte in de bedrijfsobligatiemarkt de aanhoudende onttrekkingen uit de beleggingscategorie. Het relatieve hoge gebruik van het CSPP-programma door de ECB (EUR 3,5 miljard werd ingekocht in oktober) kon de negatieve impact van deze onttrekkingen niet neutraliseren.

Het aantal obligaties dat onderdeel uitmaakt van de ML Q964 benchmark is met acht toegenomen in oktober tot 563. Obligaties die de benchmark binnenkwamen waren o.a. twee obligaties uitgegeven door het Amerikaanse mediabedrijf Netflix met een totale omvang van EUR 2,4 miljard, een EUR 750 miljoen obligatie uitgegeven door de Britse supermarktketen Tesco, twee hybride obligaties met een totale omvang van EUR 2,5 miljard uitgegeven door telecombedrijf Vodafone en twee obligaties uitgegeven door de Spaanse supermarktketen DIA. Zowel Moody’s als S&P hebben recentelijk hun oordeel over het laatste bedrijf benedenwaarts bijgesteld naar Ba2 en BB-, respectievelijk. Beide ratings blijven onder toezicht voor verdere neerwaartse bijstellingen. Het aantal bedrijven in ons universum neemt met 12 toe tot 255.

De hoeveelheid nieuwe emissies in de Europese high-yield markt door niet-financiële instellingen was in oktober EUR 4,5 miljard en daarmee ongeveer 72% minder dan vorig jaar. In de eerste tien maanden van dit jaar is er voor EUR 62,7 miljard aan Europese high-yield obligaties uitgegeven door niet-financiële instellingen, een daling van 25% ten opzichte van vorig jaar.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-10-2018

Gedurende de maand varieerde de mate van gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen de 103% en 107%. Hiermee had de portefeuille een licht overwogen positionering in termen van marktrisico.

Onze positionering in de detailhandel -, telecom- en nutsbedrijvensector deed het relatief goed in oktober. Daarentegen droeg onze positionering in de industriëlegoederen-, vrijetijds - en levensmiddelensector negatief bij. Onze liquiditeitspositie droeg positief bij.

Op bedrijfsniveau was er een positieve bijdrage van de overwogen positionering in Tesco, TVO en Ineos alsmede van de onderwogen positionering in Telecom Italia, LKQ, Grupo Antolin en Jaguar Land Rover. Daarentegen droegen de overwogen posities in Volvo Cars, Huntsman, Schaeffler, DS Smith en Avis negatief bij.

In oktober heeft het Fonds geparticipeerd in nieuwe obligaties uitgegeven door Tesco, CaixaBank en Playtech.

Vooruitzichten
Wij zullen onze conservatieve positionering voorlopig handhaven. Onze conservatieve positionering reflecteert onze zorgen over de trend van onttrekkingen uit de bredere credits asset class en het verdere terugschroeven van het CSPP-programma van de ECB later dit jaar. Tegelijkertijd blijven we kansen zien in obligaties van bedrijven waarvan het kredietprofiel verbetert en de mogelijkheid bestaat dat de rating verhoogd wordt naar de investment-grade categorie.
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 31-10-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,6 % -0,8 %
3 maanden -0,5 % -0,6 %
Dit jaar -0,8 % -1,2 %
2017 2,3 % 1,6 %
1 jaar (op jaarbasis) -0,9 % -1,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,2 % 0,3 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Looptijdverdeling (31-10-2018)

Fonds
Benchmark
31,2 %
5-7 jaar
31,1 %
23,0 %
3-5 jaar
27,2 %
17,7 %
7-10 jaar
16,2 %
13,7 %
> 10 jaar
5,7 %
12,1 %
0-3 jaar
19,8 %
2,8 %
Cash
0,0 %
Totaal
101 %
100 %

Sectorverdeling (31-10-2018)

28,6 %
Consumentengoederen & diensten
14,9 %
Industrie
13,0 %
Telecom & technologie
10,5 %
Banken
8,2 %
Basismaterialen
5,7 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
5,7 %
Nutsbedrijven
5,4 %
Verzekeringen
3,9 %
Energie
2,9 %
Overig
1,4 %
Gezondheidszorg
Totaal
100 %

Ratingverdeling (31-10-2018)

3,7 %
A
22,4 %
BBB
68,7 %
BB
1,2 %
B
1,2 %
Not Rated
2,8 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-10-2018)

2,0 %
4.498% Casino Guichard Perrach 2014-24
2,0 %
3.750% Fiat Chrysler Automobile 2016-24
1,9 %
3.500% Orano 2010-21
1,7 %
3.375% Volkswagen PERP 2018-24
1,7 %
6.250% Unitymedia Hessen 2013-29
1,6 %
4.250% Huntsman 2016-25
1,6 %
4.000% Unitymedia Hessen 2014-25
1,5 %
3.625% Netflix 2017-27
1,5 %
2.000% Peugeot 2018-25
1,4 %
1.875% Adler Real Estate 2018-23
Totaal
16,9 %
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,32 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
0,47 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,30 %
Swing factor neerwaarts i
0,30 %
Swingfactor wordt toegepast mits het saldo van in- en outflow (ultimo handelsdag) uitkomt boven een vooraf bepaald percentage (de zogenaamde ‘threshold’) van het fondsvermogen. De hoogte van de threshold is 1%. Per 22 september 2017 is de swingfactor aangepast van 0,40% naar 0,30%.
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
LR
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
BofA Merrill Lynch Composite Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
31-07-2017
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
België, Luxemburg, Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Eerste inschrijving: € 1.000; vervolginschrijvingen: € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
dagelijks
ISIN i
LU1626446964
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.