Kempen Lux Euro High Yield Fund Klasse I

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een lagere kredietwaardigheid hebben (investment grade rating lager dan BBB-) en zijn genoteerd in euro’s. Het Fonds mag afwijken van de benchmark, de BofA Merrilll Lynch Composite Index, waarin alleen financiële instrumenten met een rating niet lager dan BB- zijn opgenomen.

Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille samengesteld en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de voorwaarden waaronder de obligaties zijn uitgegeven. Let op: dit fonds is nog niet in Nederland geregistreerd en wordt nog niet in dit land aangeboden

Beheerteam

Alain van der Heijden, Rik den Hartog, Harold van Acht, Sipke Moes, Luuk Cummins, Pim van Mourik Broekman, Quirijn Landman, Marco Zanotto

Rendement per 30-09-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,4 % 0,4 %
3 maanden 1,8 % 1,7 %
Dit jaar -0,3 % -0,4 %
2017 2,3 % 1,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 0,9 % 0,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,7 % 1,1 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 32,83 M 30-09-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 18,56 M 30-09-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
18.286 30-09-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 1.011,54 12-11-2018

Beleggingskarakteristieken per 30-09-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 130 553
Duration i 4,1 4,2
Effectief rendement 2,8 % 2,7 %
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Marktontwikkelingen per 30-09-2018

In september liet de ML Q964 Index een spreadverkrapping van 10 basispunten zien tot een opslag van 196 basispunten boven de swapcurve. De index boekte een absoluut rendement van 0,35%. De Duitse 10-jaarsrente sloot september af op 0,47%, een stijging van 15 basispunten ten opzichte van het eind van augustus.

Aanhoudende zorgen over de economische gevolgen van een mogelijke harde Brexit, toenemende handelsconflicten tussen de Verenigde Staten en haar belangrijkste handelspartners, en onzekerheid over de budgettaire discipline van de nieuwe regering in Italië, leken het sentiment in de kapitaalmarkten niet te deren. Gecombineerd met de op handen zijnde verdere afbouw van het ECB-obligatie-inkoopprogramma, droeg de toename in risicobereidheid onder beleggers bij aan de stijging van de Duitse 10-jaarsrente.

Bedrijfsspecifieke ontwikkelingen domineerden de high-yield markt in september. Obligaties uitgegeven door bedrijven die een opwaartse verandering in hun credit rating kregen toegedicht presteerden beter dan gemiddeld. Zo kwam autoproducent FiatChrysler een stap dichterbij een investment-grade rating toen Moody’s haar rating verhoogde naar Ba2 met positieve vooruitzichten. Zwitserse chocoladeproducent Barry Callebaut daarentegen kreeg wel een investment-grade rating van Baa3 van Moody’s wat resulteerde in een spreadverkrapping van 20-30 basispunten op de obligaties uitgegeven door het bedrijf. Sentiment jegens Franse supermarktketen Casino profiteerde sterk van geruchten over een potentiële overname door branchegenoot Carrefour. In september was er ook sprake van een beperkt herstel in de spreads op obligaties uitgegeven door bedrijven met bovengemiddelde afhankelijkheid van opkomende markten waaronder het Spaanse telecombedrijf Telefonica.

De dispersie binnen de brede high-yield markt nam in september fors toe. Enkele bedrijven met een B-rating of lager lieten een sterke daling zien in de prijs van hun obligaties. Obligaties van bedrijven met een BB-rating, dus van hogere kwaliteit, lieten een duidelijk beter resultaat zien dan die van bedrijven met een lagere rating. Verder lijkt er een einde gekomen aan de trend van uitstroom uit de high-yield markt. Hogere effectieve rendementen en spreads lijken beleggers terug te lokken naar de beleggingscategorie.

Aan het eind van de maand werd het sentiment ten aanzien van Italiaanse financiële instellingen opeens negatief, toen de Italiaanse regering een teleurstellend budget voor 2019 presenteerde. Het geplande begrotingstekort van -2,4%, gekoppeld met beleidsvoorstellen die de competitiviteit van de Italiaanse economie negatief kunnen beïnvloeden, leidde tot een negatieve reactie op de obligatiemarkt. De 10-jaars rente in Italië steeg in één dag met bijna 26 basispunten, en het renteverschil met Duitsland liep op naar 267 basispunten.

Het aantal obligaties dat onderdeel uitmaakt van de ML Q964 benchmark is gelijk gebleven in september. Obligaties die de benchmark binnen komen omvatten o.a. twee EUR 500 miljoen achtergesteld lower tier-2 obligaties uitgegeven door Franse verzekeraar Groupama en de Britse verzekeraar Phoenix Group, een EUR 300 miljoen obligatie uitgegeven door de Zweedse producent van accessoires voor campers en plezierboten Dometic, een EUR 700 miljoen hybride obligatie uitgegeven door de Belgische electriciteitsnetbeheerder Elia en een EUR 500 miljoen obligatie uitgegeven door de Britse autofabrikant Jaguar Land Rover.

De hoeveelheid nieuwe emissies in Europese high-yield door niet-financiële instellingen was in september EUR 7,3 miljard en daarmee ongeveer 38% minder dan vorig jaar. In de eerste negen maanden van dit jaar is er voor EUR 58,2 miljard aan Europese high-yield obligaties uitgegeven door niet financiële instellingen, een daling van 15% ten opzichte van vorig jaar.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-09-2018

Gedurende de maand varieerde de mate van gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen de 105% en 111%. Hiermee had de portefeuille een licht overwogen positionering in termen van marktrisico.

Onze positionering in de auto -, industriëlegoederen- en telecomsector deed het relatief goed in september. Daarentegen droeg onze positionering in de detailhandel-, media - en nutsbedrijvensector negatief bij. Onze liquiditeitspositie droeg negatief bij.

Op bedrijfsniveau was er een positieve bijdrage van de overwogen positionering in Telefonica, FiatChrysler, Schaeffler en Smurfit Kappa alsmede van de onderwogen positionering in Salini Impreglio en Jaguar Land Rover. Onze overwogen posities in Casino, Orano, Adler, RWE Dea en Tank & Rast droegen negatief bij.

In september heeft het Fonds geparticipeerd in nieuwe obligaties uitgegeven door FCA Bank, Phoenix Group, EDF, Dometic, Avis en El Corte Inglés.

Vooruitzichten
Wij zullen onze conservatieve positionering voorlopig handhaven. Onze conservatieve positionering reflecteert onze zorgen over de trend van onttrekkingen uit de bredere credits asset class en het verdere terugschroeven van het CSPP-programma van de ECB later dit jaar. Tegelijkertijd blijven we kansen zien in obligaties van bedrijven waarvan het kredietprofiel verbetert en de mogelijkheid bestaat dat de rating verhoogd wordt naar de investment-grade categorie.
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 30-09-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,4 % 0,4 %
3 maanden 1,8 % 1,7 %
Dit jaar -0,3 % -0,4 %
2017 2,3 % 1,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 0,9 % 0,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,7 % 1,1 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Looptijdverdeling (30-09-2018)

Fonds
Benchmark
34,3 %
5-7 jaar
31,5 %
20,6 %
3-5 jaar
25,8 %
17,8 %
7-10 jaar
16,0 %
13,0 %
> 10 jaar
5,3 %
10,8 %
0-3 jaar
21,4 %
3,2 %
Cash
0,0 %
0,3 %
Overig
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (30-09-2018)

28,3 %
Consumentengoederen & diensten
13,7 %
Industrie
11,4 %
Telecom & technologie
10,8 %
Banken
10,0 %
Basismaterialen
6,5 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
5,3 %
Nutsbedrijven
4,6 %
Energie
3,6 %
Verzekeringen
3,6 %
Overig
2,1 %
Gezondheidszorg
Totaal
100 %

Ratingverdeling (30-09-2018)

5,3 %
A
20,8 %
BBB
67,6 %
BB
1,9 %
B
1,2 %
Not Rated
3,2 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-09-2018)

2,5 %
4.875% Orano 2009-24
1,9 %
3.750% IHO Verwaltungs 2016-26
1,8 %
3.375% Volkswagen PERP 2018-24
1,8 %
4.498% Casino Guichard Perrach 2014-24
1,8 %
3.750% Fiat Chrysler Automobile 2016-24
1,7 %
6.250% Unitymedia Hessen 2013-29
1,7 %
1.500% Leonardo 2017-24
1,6 %
4.000% Unitymedia Hessen 2014-25
1,6 %
3.500% OTE 2014-20
1,5 %
2.000% Peugeot 2018-25
Totaal
18,0 %
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,52 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0,63 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,30 %
Swing factor neerwaarts i
0,30 %
Swingfactor wordt toegepast mits het saldo van in- en outflow (ultimo handelsdag) uitkomt boven een vooraf bepaald percentage (de zogenaamde ‘threshold’) van het fondsvermogen. De hoogte van de threshold is 1%. Per 22 september 2017 is de swingfactor aangepast van 0,40% naar 0,30%.
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
I i
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
BofA Merrill Lynch Composite Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
31-07-2017
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Eerste inschrijving: € 50.000; vervolginschrijvingen: € 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU1624254121
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.