Kempen Lux Euro Credit Fund Plus - Klasse IX

Profiel

Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (the Fund) invests primarily in credits that have an investment grade rating (of minimal BBB-) and mostly are denominated in Euros. The Fund may invest a small part in credits that are not included in the benchmark. The benchmark, the Markit iBoxx Euro Corporates Index, only includes bonds with an investment grade rating.

The Fund aims to earn a higher total long term return than the benchmark by implementing an active investment policy. This is realized by also using non-investment grade bonds. In addition, instruments such as asset backed securities, credit default swaps and loans listed in other currencies can be used. In the process there will be explicitly looked at efficient use of these instruments and with particular attention to managing investment risks of the portfolio as a whole. A diversified portfolio is constructed and investment risks are continuously monitored. Investments are selected on the basis of extensive analysis of the terms and conditions of the bond issues.

It has been decided to soft open the Fund as per 22 February 2018. The Fund will accept daily inflow below EUR 2 million from both existing and new investors. For investments greater than EUR 2 million please contact the Fund’s relationship manager. More information about the soft open can be found in the Notice to shareholders in the tab Documents.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Rik den Hartog, Harold van Acht, Sipke Moes, Luuk Cummins, Pim van Mourik Broekman, Quirijn Landman, Marco Zanotto

Rendement per 31-05-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,3 % 0,2 %
3 maanden -2,5 % -3,3 %
Dit jaar -1,5 % -2,5 %
2019 2,8 % 2,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 1,0 % -0,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,2 % -0,0 %
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 387,75 M 31-05-2020
Omvang aandelenklasse
EUR 146,08 M 31-05-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
117.909 31-05-2020
Intrinsieke waarde i
EUR 1.253,49 02-07-2020
Omloopsnelheid
199,47 %
The turnover rate figure is per the end of the financial year of the fund and will be updated once a year.

Beleggingskarakteristieken per 31-05-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 300 2942
Duration i 5,0 5,2
Effectief rendement 1,2 % 1,2 %
Gewogen rating A- A-
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (the “Sub-Fund”) is a sub-fund of Kempen International Funds SICAV (the “Fund”), domiciled in Luxembourg. This Fund is authorised in Luxembourg and is regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is the management company of the Fund. KCM is authorised as management company and regulated by the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM). The Sub-Fund is registered with the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM) under the license of the Fund.

The information in this document provides insufficient information for an investment decision. Please read the Key Investor Document (available in Dutch, English and several other languages, see website) and the prospectus (available in English). These documents of the Fund are available at the registered office of the Fund located at 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg and on the website of KCM (www.kempen.com/en/asset-management). The information on the website is (partly) available in Dutch and English.

The Sub-Fund is registered for offering in a limited number of countries. The countries where the Sub-Fund is registered can be found on the website. The value of your investment may fluctuate. Past performance provides no guarantee for the future.

Marktontwikkelingen per 31-05-2020

In mei liet de iBoxx Euro Corporate Index een spreadverkrapping zien van 17 basispunten tot 176 basispunten boven de staatsleningencurve. De index boekte een absoluut rendement van +0,19%. De 10-jaarsrente op Duitse staatsobligaties stond eind mei op -0,45% en was daarmee 14 basispunten minder negatief dan eind april.

De voortgaande verbetering van het beleggerssentiment in mei werd vooral ingegeven door drie ontwikkelingen. Allereerst nam het aantal nieuwe coronabesmettingen vooral in veel ontwikkelde markten aanzienlijk af. Dit geeft overheden de ruimte om meer sectoren van de economie open te stellen, zonder dat de stabiliteit van de binnenlandse gezondheidszorg direct in gevaar wordt gebracht. Tot dusverre hebben maatregelen om “lockdowns” te versoepelen niet tot een betekenisvolle toename van het aantal besmette personen geleid. Daardoor geloven markten dat de economische groei en de winstgevendheid in het bedrijfsleven in het tweede kwartaal het dieptepunt bereiken. Naarmate het jaar verder voortschrijdt, is een stevig herstel van de economische bedrijvigheid waarschijnlijk. Landen zoals Brazilië en Mexico vormen opvallende uitzonderingen wat de gunstige trends in nieuwe besmettingen betreft.

De tweede ontwikkeling die bijdroeg aan het verbeterende beleggerssentiment was het gezamenlijke voorstel van Frankrijk en Duitsland om de Europese Unie EUR 500 miljard te laten aantrekken waarmee steun verleend kan worden aan de landen die het meest getroffen zijn door de coronacrisis. Vervolgens lanceerde de Europese Commissie een plan waarmee de Europese Unie via uitgifte van obligaties maximaal EUR 750 miljard kan aantrekken. De emissieopbrengst zou hoofdzakelijk in de vorm van schenkingen in plaats van leningen aan de meest getroffen landen ter beschikking worden gesteld. Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Nederland – de zogenaamde “vrekkige vier” – uitten hun ongenoegen over het idee van schenkingen in plaats van leningen, maar lijken wel bereid om over een compromis te onderhandelen. Aanvankelijk was er vrees dat Italië – en in mindere mate Spanje – op een gegeven moment in een neerwaartse schuldenspiraal zouden terechtkomen die de integriteit van de eurozone in gevaar zou kunnen brengen. Die vrees is echter enorm afgenomen nu vooral Duitsland bereid is om de Europese Unie meer budgettaire mogelijkheden te verschaffen. Het gezamenlijke Frans-Duitse voorstel volgde op een eerder akkoord tussen de lidstaten van de eurozone dat deze landen in staat stelt om maximaal EUR 500 miljard bij het ESM te lenen op basis van een beperkt aantal voorwaarden.

Tot slot verwachten beleggers dat de ECB het pandemieprogramma (Pandemic Emergency Purchase Programme) gaat uitbreiden. Deze verwachting is gebaseerd op het feit dat de ECB op basis van het huidige aankooptempo het initiële bedrag van EUR 750 miljard al in oktober van dit jaar zou bereiken. Bovendien gaan er geruchten dat wellicht een groter scala aan obligaties voor aankoop door de ECB in aanmerking gaat komen, met inbegrip van “fallen angels” (obligaties die hun investment grade-rating zijn kwijtgeraakt).

We zien een duidelijke opleving in het aantal ondernemingen dat aandelen uitgeeft om de balans te versterken. Toen duidelijk werd hoe ernstig de uitbraak van het covid-19-virus was, verstevigden veel ondernemingen hun liquiditeitsprofiel aanvankelijk door obligaties uit te geven of kredietfaciliteiten aan te spreken. Deze maatregelen leidden in sommige gevallen slechts tot een grotere schuldenlast en schuldhefboom (leverage) bij ondernemingen. Wanneer aandelen uitgegeven worden, wordt de liquiditeitspositie verstevigd terwijl de schuldhefboom op een redelijk niveau blijft liggen. Het toegenomen aantal aandelenuitgiftes onderstreept bovendien de trend dat de belangen van obligatiehouders nu meer gewicht krijgen dan de kortetermijnbelangen van aandeelhouders. Ondernemingen die in mei aandelenuitgiftes aankondigden, waren onder meer de Britse Compass Group (catering), het Amerikaanse Becton Dickinson (farmacie en medische apparatuur), de wereldwijd opererende staalproducent Arcelor Mittal en het Duitse Infineon Technologies (halfgeleiders).

Obligaties uitgegeven door ondernemingen in de sectoren auto’s en basisgrondstoffen behaalden in mei een bovengemiddelde performance. Daarentegen bleven obligaties uitgegeven door ondernemingen in de sectoren media, technologie en voeding & dranken achter.

Het aanbod van nieuwe obligaties bedroeg in mei EUR 78 miljard. Dat is 4% minder dan in april, maar 90% meer dan in mei vorig jaar. Niet-financiële ondernemingen plaatsten de afgelopen maand voor EUR 57 miljard aan nieuwe obligaties, terwijl financiële instellingen voor EUR 21 miljard aan nieuw papier uitgaven. Hiermee komt het totale emissiebedrag in de eerste vijf maanden van het jaar uit op EUR 321 miljard, een stijging van 43% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-05-2020

De afgelopen maand varieerde de gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen 103% en 109%. Hiermee was de portefeuille overwogen in termen van marktrisico

Onze positionering in de sectoren auto’s, voeding & dranken en niet-bancaire financiële dienstverlening was relatief succesvol in mei. Daarentegen pakte onze positionering in de sectoren bankwezen, persoonlijke & huishoudelijke goederen en gezondheidszorg nadelig uit. Onze liquiditeitspositie (in de vorm van kasmiddelen en staatsobligaties) leverde een neutrale bijdrage aan de performance.

Onze negatieve basistrades leverden een positieve bijdrage. Dat gold met name voor de negatieve basistrades in Continental en Michelin. Hier stond een negatieve bijdrage tegenover van de negatieve basistrade in Veolia Environnement. Onze shortposities in Daimler en BMW drukten de performance. Aan het einde van de maand had het Fonds een “global exposure” van 111%.

Op ondernemingsniveau was er een positieve bijdrage van de overwogen posities in AB Inbev, ALD, CNH Industrial en Wintershall Dea, alsook van onze onderwogen posities in IBM en Vodafone. Ook profiteerden we in mei van ons besluit om onze onderwogen posities in Daimler en ENI te sluiten via de aankoop van nieuw uitgegeven obligaties. Hier stonden negatieve bijdragen tegenover van de overwogen posities in General Electric, VF Corporation en TVO, alsook van de onderwogen posities in BP en Royal Dutch Shell.

Het Fonds nam in mei deel aan de obligatie-uitgiftes van CPI Property Group, Nordea, Eurogrid, ENI, Verizon, Telefonica, Equinor, Daimler, ING, Continental, Kojamo, AT&T, ABN AMRO, Firmenich en Scania.

Vooruitzichten
We zijn wat positiever geworden over de marktvooruitzichten nu recente cijfers doen vermoeden dat de economische groei de bodem heeft bereikt, terwijl het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in de ontwikkelde markten aanzienlijk is afgezwakt. Voorts kijken we positief aan tegen de trend dat meer ondernemingen aandelen uitgeven om hun balans te versterken. Ook zien we dat in het algemeen meer nadruk wordt gelegd op de belangen van obligatiehouders. Tot slot blijft het technische plaatje zeer robuust dankzij aanhoudende instroom in de beleggingscategorie, terwijl ook de ECB bereid en in staat is om liquiditeit in de obligatiemarkten te pompen.
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (the “Sub-Fund”) is a sub-fund of Kempen International Funds SICAV (the “Fund”), domiciled in Luxembourg. This Fund is authorised in Luxembourg and is regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is the management company of the Fund. KCM is authorised as management company and regulated by the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM). The Sub-Fund is registered with the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM) under the license of the Fund.

The information in this document provides insufficient information for an investment decision. Please read the Key Investor Document (available in Dutch, English and several other languages, see website) and the prospectus (available in English). These documents of the Fund are available at the registered office of the Fund located at 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg and on the website of KCM (www.kempen.com/en/asset-management). The information on the website is (partly) available in Dutch and English.

The Sub-Fund is registered for offering in a limited number of countries. The countries where the Sub-Fund is registered can be found on the website. The value of your investment may fluctuate. Past performance provides no guarantee for the future.

Rendement per 31-05-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,3 % 0,2 %
3 maanden -2,5 % -3,3 %
Dit jaar -1,5 % -2,5 %
2019 2,8 % 2,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 1,0 % -0,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,2 % -0,0 %

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (the “Sub-Fund”) is a sub-fund of Kempen International Funds SICAV (the “Fund”), domiciled in Luxembourg. This Fund is authorised in Luxembourg and is regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is the management company of the Fund. KCM is authorised as management company and regulated by the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM). The Sub-Fund is registered with the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM) under the license of the Fund.

The information in this document provides insufficient information for an investment decision. Please read the Key Investor Document (available in Dutch, English and several other languages, see website) and the prospectus (available in English). These documents of the Fund are available at the registered office of the Fund located at 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg and on the website of KCM (www.kempen.com/en/asset-management). The information on the website is (partly) available in Dutch and English.

The Sub-Fund is registered for offering in a limited number of countries. The countries where the Sub-Fund is registered can be found on the website. The value of your investment may fluctuate. Past performance provides no guarantee for the future.

Looptijdverdeling (31-05-2020)

Fonds
Benchmark
26,1 %
3-5 jaar
27,5 %
25,6 %
5-7 jaar
20,7 %
17,7 %
0-3 jaar
25,2 %
16,5 %
7-10 jaar
17,0 %
13,0 %
> 10 jaar
9,5 %
1,0 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (31-05-2020)

29,4 %
Banken
15,1 %
Consumentengoederen & diensten
9,8 %
Nutsbedrijven
9,7%
Telecom & technologie
8,5 %
Industrie
7,4 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
5,4 %
Gezondheidszorg
4,1 %
Verzekeringen
3,5 %
Energie
3,0 %
Basismaterialen
2,1 %
Overig
1,6 %
Staatsleningen
0,6 %
Asset Backed Securities
Totaal
100 %
The cash position is included in ‘Other’.

Ratingverdeling (31-05-2020)

Fonds
Benchmark
1,6 %
AAA
0,4 %
2,3 %
AA
10,6 %
33,6 %
A
39,4 %
56,1 %
BBB
49,6 %
3,7 %
BB
0,0 %
1,7 %
Not Rated
0,0 %
1,0 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %
The rating allocation of the Fund is based on the Bloomberg Composite method. The rating allocation of the benchmark is based on the rating allocation used by provider Markit iBoxx.

Top 10 belangen (31-05-2020)

1,6 %
1.250% KFW 2016-36
1,1 %
2.875% Anheuser-Busch 2020-32
1,1 %
1.338% Wells Fargo 2020-25
0,9 %
0.637% Morgan Stanley 2019-24
0,9 %
0.375% Caixabank 2020-25
0,9 %
2.500% Volkswagen Bank 2019-26
0,9 %
0.375% ALD 2019-23
0,8 %
0.000% Enel 2019-24
0,8 %
1.500% FIS 2019-27
0,8 %
0.375% DSV Panalpina 2020-27
Totaal
9,8 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (the “Sub-Fund”) is a sub-fund of Kempen International Funds SICAV (the “Fund”), domiciled in Luxembourg. This Fund is authorised in Luxembourg and is regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is the management company of the Fund. KCM is authorised as management company and regulated by the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM). The Sub-Fund is registered with the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM) under the license of the Fund.

The information in this document provides insufficient information for an investment decision. Please read the Key Investor Document (available in Dutch, English and several other languages, see website) and the prospectus (available in English). These documents of the Fund are available at the registered office of the Fund located at 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg and on the website of KCM (www.kempen.com/en/asset-management). The information on the website is (partly) available in Dutch and English.

The Sub-Fund is registered for offering in a limited number of countries. The countries where the Sub-Fund is registered can be found on the website. The value of your investment may fluctuate. Past performance provides no guarantee for the future.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,35 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0,46 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (the “Sub-Fund”) is a sub-fund of Kempen International Funds SICAV (the “Fund”), domiciled in Luxembourg. This Fund is authorised in Luxembourg and is regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is the management company of the Fund. KCM is authorised as management company and regulated by the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM). The Sub-Fund is registered with the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM) under the license of the Fund.

The information in this document provides insufficient information for an investment decision. Please read the Key Investor Document (available in Dutch, English and several other languages, see website) and the prospectus (available in English). These documents of the Fund are available at the registered office of the Fund located at 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg and on the website of KCM (www.kempen.com/en/asset-management). The information on the website is (partly) available in Dutch and English.

The Sub-Fund is registered for offering in a limited number of countries. The countries where the Sub-Fund is registered can be found on the website. The value of your investment may fluctuate. Past performance provides no guarantee for the future.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
IX
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Credits
Datum van oprichting
23-05-2019
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initial subscription: €500,000,000, additional subscriptions: €10,000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Daily
ISIN i
LU1954213408
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (the “Sub-Fund”) is a sub-fund of Kempen International Funds SICAV (the “Fund”), domiciled in Luxembourg. This Fund is authorised in Luxembourg and is regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is the management company of the Fund. KCM is authorised as management company and regulated by the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM). The Sub-Fund is registered with the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM) under the license of the Fund.

The information in this document provides insufficient information for an investment decision. Please read the Key Investor Document (available in Dutch, English and several other languages, see website) and the prospectus (available in English). These documents of the Fund are available at the registered office of the Fund located at 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg and on the website of KCM (www.kempen.com/en/asset-management). The information on the website is (partly) available in Dutch and English.

The Sub-Fund is registered for offering in a limited number of countries. The countries where the Sub-Fund is registered can be found on the website. The value of your investment may fluctuate. Past performance provides no guarantee for the future.
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (the “Sub-Fund”) is a sub-fund of Kempen International Funds SICAV (the “Fund”), domiciled in Luxembourg. This Fund is authorised in Luxembourg and is regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is the management company of the Fund. KCM is authorised as management company and regulated by the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM). The Sub-Fund is registered with the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM) under the license of the Fund.

The information in this document provides insufficient information for an investment decision. Please read the Key Investor Document (available in Dutch, English and several other languages, see website) and the prospectus (available in English). These documents of the Fund are available at the registered office of the Fund located at 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg and on the website of KCM (www.kempen.com/en/asset-management). The information on the website is (partly) available in Dutch and English.

The Sub-Fund is registered for offering in a limited number of countries. The countries where the Sub-Fund is registered can be found on the website. The value of your investment may fluctuate. Past performance provides no guarantee for the future.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:Â

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag

Hoe ons fonds verantwoord belegt

Het ESG-beleid van Kempen is voor de drie relevante pijlers – uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap – volledig in het beleggingsproces van ons fonds ingebed.

Â

1. Uitsluiting

In lijn met het algemene beleid van Kempen beleggen de Euro Credit-strategieën[1] niet in ondernemingen die op de uitsluitings- of vermijdingslijst van Kempen voorkomen. Ondernemingen op deze lijsten zijn betrokken bij de productie van controversiële wapens, halen hun omzet voor een significant deel uit de productie of distributie van tabak of zijn bij ernstige controversiële kwesties betrokken geraakt.

Â

2. ESG-integratie

Verantwoord beleggen gaat in de Euro Credit-strategieën van Kempen verder dan alleen de uitsluiting van ondernemingen. ESG-criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces. Om zich een fundamentele mening over een onderneming te kunnen vormen, beoordelen de portefeuillemanagers het bedrijfsprofiel, het financieel profiel en het ESG-profiel. Voor de ESG-beoordeling wordt onderzoek door MSCI ESG Research LLC als basis gebruikt.

Â

Bij een lage score op ESG-criteria wordt voor obligaties van de betreffende onderneming mogelijk een extra renteopslag verlangd en/of wordt een dialoog opgestart. Indien ESG-risico’s als te ernstig worden beoordeeld, wordt een belegging in de onderneming vermeden en/of wordt een bestaand belang verkocht.Â

Â

Het Responsible Investment Team van Kempen screent elk kwartaal de portefeuilles van de Euro Credit-strategieën en bespreekt zijn bevindingen met de portefeuillemanagers. Hierbij wordt speciaal gelet op ondernemingen met een MSCI ESG-rating van B of lager, een ‘fail’ voor toetsing op de criteria van de UN Global Compact of een alert in de MSCI ESG Impact Monitor. Ondernemingen in CO2-intensieve sectoren krijgen ook speciale aandacht.

Â

3. Actief aandeelhouderschap

Voor de Euro Credit-strategieën van Kempen onderscheiden we drie soorten engagement: i) engagement gericht op bewustwording, ii) engagement gericht op verandering en iii) beleid- en/of systeemgerelateerd engagement. De eerste vorm van engagement heeft als doel om binnen een onderneming de bewustwording van een bepaalde problematiek te bevorderen en/of meer informatie over een specifieke ESG-kwestie te verzamelen. De tweede vorm van engagement, die mogelijk voortvloeit uit de eerste vorm, beoogt een specifiek SMART-doel te verwezenlijken. De derde vorm is erop gericht om overheidsbeleid of een systeem dat voor de bredere kapitaalmarkten relevant is, te verbeteren.Â

Â

Ons engagementproces omvat vier mijlpalen:Â

1. Zorgen worden aan onderneming kenbaar gemaakt

2. Onderneming erkent de kwestie

3. Onderneming bepaalt strategie / stemt in met verbeteractie

4. Onderneming implementeert strategie.Â

Â

Ons engagement kan bij ieder van de eerste drie mijlpalen beginnen. Wanneer een mijlpaal is bereikt, wordt dit in het engagementdossier aangetekend en wordt het proces van de volgende mijlpaal gestart. Nadat de vierde mijlpaal is bereikt, wordt het engagementdossier gesloten, maar blijven we de onderneming nog wel volgen. Mocht een onderneming op enig moment weigeren om mee te werken, dan moet verkoop van het belang worden overwogen. De bereidheid tot samenwerking meten we aan de hand van vastgestelde tijdlijnen.Â

Â

Op dit moment lopen er geen engagementcases voor ondernemingen in de portefeuille van het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund. In 2018 zijn we voor de Euro Credit-strategieën de dialoog met Bayer aangegaan. Na de acquisitie van Monsanto zit Bayer nu met enkele significante controversiële kwesties op het gebied van genetisch gemodificeerde organismen in zijn maag. Doel van ons engagement is een formele, schriftelijke verklaring van de onderneming te krijgen dat kleine boerenbedrijven die onbedoeld gebruik van onder licentie van Bayer gemodificeerde gewassen maken, niet worden vervolgd. Verder is Bayer gevraagd om een doelstelling te bepalen voor het aantal kleine boeren dat voorlichting over zijn gewasbeschermingsproducten krijgt.Â

Â

Nog doorlopende engagementcases betreffen Volkswagen over de bedrijfscultuur, Cez over het gebruik van steenkool (de engagement factsheet kunt u hier vinden), Glencore over klimaatmaatregelen (de engagement factsheet kunt u hier vinden) en Huntsman over de verschaffing van ESG-informatie. MSCI ESG heeft in juli 2018 Huntsman opgewaardeerd van ‘CCC’ naar ‘B’ en Huntsman geeft in het in 2018 gepubliceerde duurzaamheidsverslag voor het eerst een overzicht van de geboekte vooruitgang met betrekking tot de tien principes van de UN Global Compact.

Â

[1]Kempen (Lux) Euro Credit Fund, Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus, Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund en Kempen (Lux) Euro High Yield Fund

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

Â

*

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI ESG Research
Screening MSCI ESG Research
UN global impact
Bron NL
disclaimer
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (the “Sub-Fund”) is a sub-fund of Kempen International Funds SICAV (the “Fund”), domiciled in Luxembourg. This Fund is authorised in Luxembourg and is regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is the management company of the Fund. KCM is authorised as management company and regulated by the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM). The Sub-Fund is registered with the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM) under the license of the Fund.

The information in this document provides insufficient information for an investment decision. Please read the Key Investor Document (available in Dutch, English and several other languages, see website) and the prospectus (available in English). These documents of the Fund are available at the registered office of the Fund located at 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg and on the website of KCM (www.kempen.com/en/asset-management). The information on the website is (partly) available in Dutch and English.

The Sub-Fund is registered for offering in a limited number of countries. The countries where the Sub-Fund is registered can be found on the website. The value of your investment may fluctuate. Past performance provides no guarantee for the future.