Kempen Lux Euro Credit Fund Plus - Class ID

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het Fonds) belegt voornamelijk in bedrijfsobligaties die een goede kredietwaardigheid hebben (investment grade rating van BBB- of hoger) en grotendeels genoteerd zijn in euro’s. Het Fonds belegt voor een klein deel in bedrijfsobligaties die geen deel uitmaken van de benchmark. In de benchmark, de Markit iBoxx Euro Corporates Index, zijn alleen leningen met een investment grade rating opgenomen. Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark.

Dit wordt vormgegeven door ook gebruik te maken van non-investment grade obligaties (obligaties met een zwakkere kredietwaardigheid) en daarnaast wordt ook gebruikgemaakt van de instrumenten asset-backed securities, credit default swaps en leningen genoteerd in een andere valuta. Er wordt een gespreide portefeuille aangehouden, uitdrukkelijk gekeken naar efficiënt gebruik van deze instrumenten en beleggingsrisico’s worden continu gemonitord. De selectie van de beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de debiteur en de leningsvoorwaarden.

In het belang van de belegger is er besloten over te gaan tot een soft close van het Fonds per 5 januari 2016. Het Fonds zal dagelijkse instroom onder de 5 miljoen euro blijven accepteren van alleen bestaande beleggers. Voor beleggingen boven de 5 miljoen euro moet er contact worden opgezocht met de relatiebeheerder van het Fonds. Verkoop van het Fonds blijft gewoon mogelijk. Meer informatie over de soft close is te vinden in de Notice to Shareholders onder de tab Documenten. Het doel van de duration hedged aandelenklasse ID is om het renterisico van de portefeuille te verminderen en daarmee de impact van wijzigingen in de Duitse Sovereign Curve op het rendement van de aandelenklasse.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Rik den Hartog, Harold van Acht, Sipke Moes, Luuk Cummins, Pim van Mourik Broekman, Quirijn Landman

Rendement per 28-02-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand -0,4 %
3 maanden 0,2 %
Dit jaar 0,2 %
2015 -0,5 %
2016 1,8 %
2017 2,0 %
3 jaar (op jaarbasis) i 0,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,4 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 477,28 M 28-02-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
28.429 28-02-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 1.053,18 23-03-2018
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Beleggingskarakteristieken per 28-02-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 256 2180
Duration i -0,1 5,2
Gewogen rating A- BBB+
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 28-02-2018

In februari liet de iBoxx Euro Corporate Index een spreadverruiming van 6 basispunten zien tot 89 basispunten boven de staatsleningencurve. De index boekte een absoluut rendement van -0,01%. De Duitse 10-jaarsrente sloot februari af op 0,65%, een daling van 4 basispunten ten opzichte van eind januari.

Februari werd vooral gekenmerkt door de forse toename in volatiliteit. Aan het begin van de maand bereikte de VIX index intradag zelfs een niveau dat voor het laatst gezien werd in 2011 ten tijde van de eurocrisis. De toename in volatiliteit lijkt vooral te zijn gedreven door angst voor een meer agressief monetair beleid in de VS. Dit zou noodzakelijk zijn gegeven de opwaartse inflatiedruk die voortvloeit uit de aanhoudende sterke economische groei, de krapper wordende arbeidsmarkt en de recente belastingverlaging die door het congres in de VS is goedgekeurd.

De toename in volatiliteit had een beperkte impact op de Europese bedrijfsobligatiemarkt. Een verminderde instroom van geld naar bedrijfsobligaties had ook maar een beperkt negatieve impact. Dit kwam vooral door het ECB bedrijfsobligatieopkoopprogramma (CSPP). In februari heeft de ECB voor meer dan EUR 5,4 miljard aan bedrijfsobligaties gekocht. Daarmee lijkt het bewijs geleverd dat zij het CSPP-programma niet proportioneel met de algehele reductie van het QE-programma van EUR 60 miljard naar EUR 30 miljard sinds begin dit jaar zullen verminderen. De aanhoudende ondersteuning van de ECB betekende dat obligaties uitgegeven door niet-financiële instellingen en dan met name obligaties die in aanmerking komen voor het CSPP-programma beter dan gemiddeld presteerden in februari. Daarentegen hebben achtergestelde obligaties van banken en verzekeraars alsmede van niet-financiële instellingen (corporate hybrids) benedengemiddeld gepresteerd.

Het aantal aangekondigde fusies en overnames blijft onverminderd hoog. In februari kondigde, bijvoorbeeld, het Amerikaanse levensmiddelenbedrijf General Mills een EUR 6,4 miljard bod aan op dierenvoerproducent Blue Buffalo Pet Products. Ondanks het feit dat General Mills ongeveer EUR 800 miljoen aan nieuwe aandelen zal uitgeven om het bod deels te financieren hebben Moody’s en S&P hun rating op General Mills direct met één stap verlaagd naar Baa2 en BBB. Verder kondigde een consortium van institutionele beleggers, onder leiding van Macquarie, aan het Deense telecombedrijf TDC over te nemen voor EUR 8,2 miljard. Als gevolg hiervan dreigen Moody’s en S&P de ratings van TDC te verlagen naar “junk” status.

Het aanbod van nieuwe obligaties in februari was EUR 32 miljard en was daarmee ongeveer 35% minder dan in januari en 3% minder dan in februari 2017. Ondernemingen uit niet-financiële sectoren hebben afgelopen maand voor EUR 16 miljard aan nieuwe obligaties geplaatst. Ondernemingen uit de financiële sector hebben ook voor EUR 16 miljard aan nieuwe obligaties uitgegeven. In de eerste twee maanden is er voor EUR 81 miljard aan obligaties uitgegeven, een daling van 6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Portefeuille-ontwikkelingen per 28-02-2018

Gedurende de maand varieerde de mate van gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen de 107% en 117%. Hiermee had de portefeuille een overwogen positionering in termen van marktrisico.

Onze positionering in ABS en de levensmiddelen- en verzekeraarssector deed het relatief goed in februari. Daarentegen droeg onze positionering in de auto- en detailhandelsector, alsmede onze positionering in nutsbedrijven, negatief bij. Onze liquiditeitspositie (in de vorm van kasmiddelen en staatsobligaties) had een positieve bijdrage.

Onze pair trades leverden een licht negatieve bijdrage, met name de longpositie in Imperial Brands tegenover de shortpositie in Volvo. Ook de longpositie in Jaguar Landrover tegenover de shortpositie in Peugeot droeg negatief bij. De longpositie in Sodexo tegenover de shortpositie in Saint-Gobain droeg positief bij. Aan het einde van de maand had het Fonds een global exposure van 120%.

Op bedrijfsniveau was er een positieve bijdrage van de overwogen posities in Bevco, Metsae Board, McDonald’s en Christian Dior. Daarentegen droegen de overwogen posities in EDF, Volkswagen, Sogecap en Allianz negatief bij.

In februari heeft het Fonds geparticipeerd in nieuwe uitgiften van onder andere Bevco, Novartis, Deutsche Bahn, ANZ, Grand City Properties, Société Générale (achtergesteld), Lloyds Banking Group (achtergesteld), Santander Consumer Bank Norway, RBS, Legrand, ALD en Svenska Handelsbanken (achtergesteld).

Vooruitzichten
Het gebrek aan dispersie in de risico-opslag die bedrijven met zeer uiteenlopende kredietwaardigheden moeten betalen is, en blijft, een belangrijke bron van zorgen. Hoewel de bedrijfsobligatiemarkt in Europa voorlopig ondersteund blijft door het CSPP-programma van de ECB, blijven wij onze meer defensieve positionering voorlopig handhaven in de portefeuille. De beperkte verruiming tijdens februari heeft wezenlijk niets veranderd aan het feit dat spreads nog steeds vanuit een historisch perspectief op zeer krappe niveaus liggen. Idiosyncratische risico’s van bedrijven nemen ook toe gegeven de vele met schuld gefinancierde fusies en overnames en management teams die steeds vaker overwegen hun bedrijven op te splitsen in kleinere, minder goed gediversifieerde entiteiten.
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 28-02-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand -0,4 %
3 maanden 0,2 %
Dit jaar 0,2 %
2015 -0,5 %
2016 1,8 %
2017 2,0 %
3 jaar (op jaarbasis) i 0,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,4 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Looptijdverdeling (28-02-2018)

Fonds
Benchmark
27,0 %
0-3 jaar
22,9 %
24,7 %
5-7 jaar
20,9 %
19,5 %
7-10 jaar
20,3 %
13,6 %
> 10 jaar
8,6 %
11,5 %
3-5 jaar
27,3 %
3,6 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (28-02-2018)

30,9 %
Banken
16,4 %
Consumentengoederen & diensten
8,2 %
Nutsbedrijven
7,5 %
Industrie
6,7 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
5,2 %
Energie
4,9 %
Verzekeringen
4,3 %
Telecom & technologie
4,3 %
Basismaterialen
4,1 %
Overig
3,5 %
Gezondheidszorg
1,6 %
Asset Backed Securities
1,2 %
Supranationaal
1,2 %
Staatsleningen
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Ratingverdeling (28-02-2018)

Fonds
Benchmark
39,1 %
BBB
49,9 %
34,4 %
A
39,7 %
8,1 %
AAA
0,6 %
6,1 %
AA
9,9 %
5,5 %
Not Rated
0,0 %
3,6 %
Cash
0,0 %
3,2 %
BB
0,0 %
Totaal
100 %
100 %
De ratingverdeling van het fonds is gebaseerd op de Bloomberg Composite methode. De ratingverdeling van de benchmark is gebaseerd op de ratingverdeling die de leverancier Markit iBoxx hanteert.

Top 10 belangen (28-02-2018)

2,0 %
2.500% Duitsland 2010-21
1,3 %
0.375% KFW 2016-23
0,9 %
1.750% Bevco Lux 2018-23
0,9 %
1.000% Credit Suisse 2016-23
0,9 %
1.375% Christian Dior 2014-19
0,9 %
4.375% Intesa SanPaolo 2012-19
0,8 %
0.875% ENGIE 2017-24
0,8 %
0.850% US Bancorp 2017-24
0,8 %
1.250% BG Energy Capital 2014-22
0,8 %
1.800% AT&T 2017-26
Totaal
10,2 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,42 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0,53 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,20 %
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
Swingfactor wordt toegepast mits het saldo van in- en outflow (ultimo handelsdag) uitkomt boven een vooraf bepaald percentage (de zogenaamde ‘threshold’) van het fondsvermogen. De hoogte van de threshold is 1%; desgevraagd informeert KCM beleggers over de hoogte van de drempel die in het verleden is toegepast. Per 1 januari 2018 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,25% naar 0,20%/0,20%.
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
ID i
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Ja
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
10-12-2013
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Zweden
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 50.000, vervolginschrijvingen € 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0986645561
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in.

Our fund approach to Responsible Investment

The Kempen credit funds do not invest in companies that are either on the KCM exclusion or avoidance list. The focus in Kempen (Lux) Euro Credit Fund and Kempen (Lux) Euro Credit Fund + lies with the worst performing companies in terms of ESG. Companies that have a MSCI ESG rating ? B (on a scale where AAA is the highest and CCC is the lowest), a fail on the UN Global compact or a red flag on Impact Monitor, are selected for further analysis. Our sector specialist assesses the materiality of the ESG issue and its implications for the credit profile of the company. If an issue is deemed material, our first objective is to engage with the company on the issue. If we can conclude from the engagement that the ESG concerns are not structural and if the company is willing to improve, we make an adjustment in the determination of the relative value of the company's securities. In severe cases where we do not see any prospect of improvement we forego investment in the company.

Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.