Kempen Lux Euro Credit Fund Plus - Class I

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het Fonds) belegt voornamelijk in bedrijfsobligaties die een goede kredietwaardigheid hebben (investment grade rating van BBB- of hoger) en grotendeels genoteerd zijn in euro’s. Het Fonds belegt voor een klein deel in bedrijfsobligaties die geen deel uitmaken van de benchmark. In de benchmark, de Markit iBoxx Euro Corporates Index, zijn alleen leningen met een investment grade rating opgenomen. Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark.

Dit wordt vormgegeven door ook gebruik te maken van non-investment grade obligaties (obligaties met een zwakkere kredietwaardigheid) en daarnaast wordt ook gebruikgemaakt van de instrumenten asset-backed securities, credit default swaps en leningen genoteerd in een andere valuta. Er wordt een gespreide portefeuille aangehouden, uitdrukkelijk gekeken naar efficiënt gebruik van deze instrumenten en beleggingsrisico’s worden continu gemonitord. De selectie van de beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de debiteur en de leningsvoorwaarden.

Met ingang van 22 februari 2018 is het Fonds overgegaan tot een soft open. Het Fonds zal dagelijkse instroom onder de 2 miljoen euro accepteren van zowel nieuwe als bestaande beleggers. Voor beleggingen boven de 2 miljoen euro moet er contact worden opgezocht met de relatiebeheerder van het Fonds. Meer informatie over de soft open is te vinden in de Notice to Shareholders onder de tab Documenten.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Rik den Hartog, Harold van Acht, Sipke Moes, Luuk Cummins, Pim van Mourik Broekman, Quirijn Landman

Rendement per 30-04-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,0 % 0,0 %
3 maanden -0,0 % -0,1 %
Dit jaar -0,3 % -0,4 %
2015 0,4 % -0,7 %
2016 5,7 % 4,7 %
2017 2,6 % 2,4 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,3 % 1,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,9 % 3,2 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 337,03 M 30-04-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
202.555 30-04-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 1.178,12 24-05-2018
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 30-04-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 239 2225
Duration i 5,4 5,2
Effectief rendement 1,1 % 1,2 %
Gewogen rating A BBB+
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-04-2018

In april liet de iBoxx Euro Corporate Index een spreadverkrapping van 4 basispunten zien tot 103 basispunten boven de staatsleningencurve. De index boekte een absoluut rendement van +0,04%. De Duitse 10-jaarsrente sloot april af op 0,56%, een stijging van 7 basispunten ten opzichte van het eind van maart.

De stijging in de Duitse 10-jaarsrente ging gepaard met een stijging in de Amerikaanse 10-jaarsrente. Deze is in april voor het eerst sinds 2013 boven het 3%-niveau geklommen. Dit lijkt vooral een reactie te zijn op de aanhoudende economische groei, de krapper wordende arbeidsmarkt en oplopende inflatiecijfers in de VS. De budgettaire tekorten die zullen voortvloeien uit de recent aangenomen belastinghervormingen dragen ook bij aan hogere Amerikaanse renteniveaus, door de toename in het aanbod van Amerikaanse staatsobligaties die nodig is om deze tekorten te financieren.

Nadat er spreadverruiming was opgetreden in de voorgaande twee maanden zijn spreads op Europese bedrijfsobligaties beperkt ingekomen in april. Segmenten van de markt die eerder dit jaar de grootste spreadverruiming hebben laten zien, waaronder achtergesteld papier uitgegeven door verzekeraars en banken en obligaties uitgegeven door bedrijven uit de autosector, presteerden beter dan gemiddeld in april.

De gerapporteerde bedrijfsresultaten over het eerste kwartaal van 2018 schetste tot nu toe een vrij positief beeld over de onderliggende kracht van de wereldwijde economie. Deze synchrone groei over bijna alle regio’s leidt echter wel tot een opwaartse druk in de prijzen van belangrijke industriële grondstoffen, evenals tot een toenemende schaarste van werknemers en looninflatie in een aantal belangrijke sectoren, waaronder transport en logistiek. De mate waarin bedrijven in staat zijn om deze hogere kosten door te rekenen aan klanten varieert per sector en was een belangrijke factor achter de verschillen in gerapporteerde winstgroei bij bedrijven.

In tegenstelling tot de aandelenmarkten waren de reacties op teleurstellende eerstekwartaalbedrijfsresultaten in de obligatiemarkt nagenoeg verwaarloosbaar. Daarentegen waren de soms significante premies ten opzichte van hun bestaande obligaties die bedrijven moesten betalen om nieuwe obligaties in de markt te plaatsten in april wél een belangrijke drijfveer van de ontwikkeling in spreads.

Het aanbod van nieuwe obligaties in april was EUR 34 miljard, en daarmee ongeveer 29% minder dan in maart en ongeveer 31% meer dan een jaar eerder. Ondernemingen uit niet-financiële sectoren hebben afgelopen maand voor EUR 18 miljard aan nieuwe obligaties geplaatst. Ondernemingen uit de financiële sector hebben voor EUR 16 miljard aan nieuwe obligaties uitgegeven. In de eerste vier maanden is er voor EUR 163 miljard aan obligaties uitgegeven, een stijging van ongeveer 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-04-2018

Gedurende de maand varieerde de mate van gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen de 100% en 108%. Hiermee had de portefeuille een licht overwogen positionering in termen van marktrisico.

Onze positionering in de basismaterialen-, levensmiddelen- en gezondheidszorgsector deed het relatief goed in april. Daarentegen droeg onze positionering in de banken-, auto-, en persoonlijkehuishoudgoederensector negatief bij. Onze liquiditeitspositie (in de vorm van kasmiddelen en staatsobligaties) had een negatieve bijdrage.

Onze pair trades leverden een negatieve bijdrage. Met name de longpositie in Jaguar Landrover tegenover de shortpositie in Peugeot en de longpositie Sodexo tegenover de shortpositie in Saint-Gobain droegen negatief bij. De longpositie in Air Liquide tegenover de shortpositie in Akzo Nobel droeg positief bij. Aan het einde van de maand had het Fonds een global exposure van 127%.

Op bedrijfsniveau was er een positieve bijdrage van de overwogen posities in Volkswagen, Bayer, EDF, Verizon, KraftHeinz en Stora Enso. Daarentegen droegen de overwogen posities in Iliad, SEB SA, Royal Dutch Shell en Partner Re negatief bij.

In april heeft het Fonds geparticipeerd in nieuwe uitgiften van o.a. Swisscom, CK Hutchison, UBS, Caixabank, Mondi, Unibail-Rodamco, Iliad, EP Infrastructure, Adler en TVO.

Vooruitzichten
Wij zullen onze conservatieve positionering handhaven op de korte termijn. Deze positionering is het resultaat van onze zorgen over de trend van de-allocaties uit de credits asset class, het verdere terugschroeven van het CSPP-programma van de ECB later dit jaar, het feit dat spreads nog steeds vanuit een historisch perspectief op krappe niveaus liggen en de toegenomen idiosyncratische risico’s van bedrijven.
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-04-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,0 % 0,0 %
3 maanden -0,0 % -0,1 %
Dit jaar -0,3 % -0,4 %
2015 0,4 % -0,7 %
2016 5,7 % 4,7 %
2017 2,6 % 2,4 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,3 % 1,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,9 % 3,2 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Looptijdverdeling (30-04-2018)

Fonds
Benchmark
23,1 %
0-3 jaar
24,0 %
23,0 %
7-10 jaar
19,9 %
21,3 %
5-7 jaar
20,7 %
19,8 %
3-5 jaar
26,9 %
13,2 %
> 10 jaar
8,6 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (30-04-2018)

32,7 %
Banken
14,9 %
Consumentengoederen & diensten
9,0 %
Nutsbedrijven
7,0 %
Telecom & technologie
6,8 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
5,6 %
Industrie
5,4 %
Verzekeringen
5,1 %
Gezondheidszorg
3,9 %
Basismaterialen
3,5 %
Energie
1,9 %
Asset Backed Securities
1,6 %
Overig
1,4 %
Supranationaal
1,3 %
Staatsleningen
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Ratingverdeling (30-04-2018)

Fonds
Benchmark
6,3 %
AAA
0,6 %
7,9 %
AA
9,6 %
37,9 %
A
40,4 %
36,8 %
BBB
49,4 %
5,8 %
BB
0,0 %
5,7 %
Not Rated
0,0 %
Totaal
100 %
100 %
De ratingverdeling van het fonds is gebaseerd op de Bloomberg Composite methode. De ratingverdeling van de benchmark is gebaseerd op de ratingverdeling die de leverancier Markit iBoxx hanteert.

Top 10 belangen (30-04-2018)

1,4 %
0.375% KFW 2016-23
1,3 %
2.500% Duitsland 2010-21
1,1 %
1.375% Thyssenkrupp 2017-22
1,0 %
1.750% Bevco Lux 2018-23
1,0 %
1.375% Christian Dior 2014-19
1,0 %
4.375% Intesa SanPaolo 2012-19
0,9 %
0.625% ILIAD 2018-21
0,9 %
1.077% BP Capital Markets 2017-25
0,9 %
0.875% ENGIE 2017-24
0,9 %
0.850% US Bancorp 2017-24
Totaal
10,4 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,42 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0,53 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,20 %
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
Swingfactor wordt toegepast mits het saldo van in- en outflow (ultimo handelsdag) uitkomt boven een vooraf bepaald percentage (de zogenaamde ‘threshold’) van het fondsvermogen. De hoogte van de threshold is 1%. Per 1 januari 2018 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,25% naar 0,20%/0,20%.
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
I i
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
10-12-2013
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Zweden, Zwitserland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 50.000, vervolginschrijvingen € 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0986645306
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in.

Our fund approach to Responsible Investment

The Kempen credit funds do not invest in companies that are either on the KCM exclusion or avoidance list. The focus in Kempen (Lux) Euro Credit Fund and Kempen (Lux) Euro Credit Fund + lies with the worst performing companies in terms of ESG. Companies that have a MSCI ESG rating ? B (on a scale where AAA is the highest and CCC is the lowest), a fail on the UN Global compact or a red flag on Impact Monitor, are selected for further analysis. Our sector specialist assesses the materiality of the ESG issue and its implications for the credit profile of the company. If an issue is deemed material, our first objective is to engage with the company on the issue. If we can conclude from the engagement that the ESG concerns are not structural and if the company is willing to improve, we make an adjustment in the determination of the relative value of the company's securities. In severe cases where we do not see any prospect of improvement we forego investment in the company.

Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.