Kempen Lux Euro Credit Fund Plus - Class I

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het Fonds) belegt voornamelijk in bedrijfsobligaties die een goede kredietwaardigheid hebben (investment grade rating van BBB- of hoger) en grotendeels genoteerd zijn in euro’s. Het Fonds belegt voor een klein deel in bedrijfsobligaties die geen deel uitmaken van de benchmark. In de benchmark, de Markit iBoxx Euro Corporates Index, zijn alleen leningen met een investment grade rating opgenomen. Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark.

Dit wordt vormgegeven door ook gebruik te maken van non-investment grade obligaties (obligaties met een zwakkere kredietwaardigheid) en daarnaast wordt ook gebruikgemaakt van de instrumenten asset-backed securities, credit default swaps en leningen genoteerd in een andere valuta. Er wordt een gespreide portefeuille aangehouden, uitdrukkelijk gekeken naar efficiënt gebruik van deze instrumenten en beleggingsrisico’s worden continu gemonitord. De selectie van de beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de debiteur en de leningsvoorwaarden.

In het belang van de belegger is er besloten over te gaan tot een soft open van het Fonds per 28 juni 2018. Met ingang van juni 2018 zal het Fonds dagelijkse instroom onder de 10 miljoen euro blijven accepteren van alle beleggers. Voor beleggingen boven de 10 miljoen euro moet er contact worden opgezocht met de relatiebeheerder van het Fonds. Verkoop van het Fonds blijft gewoon mogelijk. Meer informatie over de soft open is te vinden in de Notice to Shareholders onder de tab Documenten.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Rik den Hartog, Harold van Acht, Sipke Moes, Luuk Cummins, Pim van Mourik Broekman, Quirijn Landman

Rendement per 30-06-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,0 % -0,1 %
3 maanden -0,1 % -0,3 %
Dit jaar -0,4 % -0,7 %
2015 0,4 % -0,7 %
2016 5,7 % 4,7 %
2017 2,6 % 2,4 %
1 jaar (op jaarbasis) 1,4 % 1,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 3,1 % 2,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,7 % 3,0 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 297,98 M 30-06-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 230,28 M 30-06-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
195.057 30-06-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 1.185,59 18-07-2018
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 30-06-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 237 2256
Duration i 5,3 5,1
Effectief rendement 1,2 % 1,3 %
Gewogen rating A BBB+
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-06-2018

In juni liet de iBoxx Euro Corporate Index een spreadverruiming zien van 4 basispunten tot 136 basispunten boven de staatsleningencurve. De index boekte een absoluut rendement van -0,05%. De Duitse 10-jaarsrente sloot juni af op 0,30%, een daling van 4 basispunten ten opzichte van eind mei.

De ECB heeft aangekondigd dat ze vanaf oktober haar CSPP-obligatie-opkoopprogramma zal verminderen van EUR 30 miljard naar EUR 15 miljard per maand, om het vervolgens naar nul terug te schroeven aan het einde van dit jaar. Wel zullen rente-inkomsten en de opbrengsten van aflossingen uit de opgebouwde obligatieportefeuille voorlopig worden herbelegd. Een eerste verhoging in de rente door de ECB zal pas op zijn vroegst halverwege 2019 plaatsvinden. Dit laatste feit kwam als een verrassing voor de markt en droeg bij aan de lichte daling in de Duitse 10-jaarsrente. Andere ontwikkelingen die bijdroegen aan de rentedaling waren de politieke stribbelingen binnen de Duitse regering over immigratievraagstukken, en signalen dat de voorheen zeer sterke Europese economie aan het afzwakken is.

Spreads op bedrijfsobligaties liepen verder uit in juni. Vooral obligaties uitgegeven door bedrijven die actief zijn in de auto-industrie presteerden slecht. Dreigementen van de Amerikaanse president Trump om belastingen te heffen op de auto-import uit Europa lagen hieraan ten grondslag. Een winstwaarschuwing van de Duitse autofabrikant Daimler droeg hier verder aan bij. Obligaties uitgegeven door bedrijven uit de basismaterialensector hadden ook te lijden onder de toenemende dreiging van een handelsoorlog en de potentiële negatieve consequenties die dit voor de economische groei en de vraag naar metalen en grondstoffen zou kunnen hebben.

Spreads op bedrijfsobligaties werden ook negatief beïnvloed door de ruime premies die bedrijven betaalden ten opzichte van uitstaande leningen om nieuwe obligaties te plaatsen in juni. Het bieden van dergelijke premies leek een vereiste te zijn voor bedrijven om hun obligaties te plaatsten. Toch waren zulke premies niet noodzakelijkerwijs altijd voldoende voor een succesvolle emissie. Zo moest het Poolse vastgoedbedrijf EPP een aangekondigde emissie intrekken als gevolg van onvoldoende vraag onder beleggers.

Het aanbod van nieuwe obligaties in juni was EUR 31 miljard, en daarmee ongeveer 22% minder dan in mei en ongeveer 28% minder dan een jaar eerder. Ondernemingen uit niet-financiële sectoren hebben de afgelopen maand voor EUR 25 miljard aan nieuwe obligaties geplaatst. Ondernemingen uit de financiële sector hebben voor EUR 6 miljard aan nieuwe obligaties uitgegeven. In de eerste helft van dit jaar is er voor EUR 234 miljard aan obligaties uitgegeven, een daling van ongeveer 12% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-06-2018

Gedurende de maand varieerde de mate van gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen de 106% en 112%. Hiermee had de portefeuille een licht overwogen positionering in termen van marktrisico.

Onze positionering in de niet-bancaire financiële dienstverleners en de auto- en bankensector deed het relatief goed in juni. Daarentegen droeg onze positionering in de olie & gas-, ABS-, en mediasector negatief bij. Onze liquiditeitspositie (in de vorm van kasmiddelen en staatsobligaties) had een positieve bijdrage.

Onze pair trades leverden een positieve bijdrage. Met name de longpositie in Heineken tegenover de shortpositie in Valeo alsmede de longpositie in Sodexo tegenover de shortpositie in Saint-Gobain droegen positief bij. Aan het einde van de maand had het Fonds een global exposure van 123%.

Op bedrijfsniveau was er een positieve bijdrage van de onderwogen posities in Daimler, Deutsche Bank en Generali alsmede de overwogen posities in Groupe Bruxelles Lambert en Iliad. De overwogen posities in OMV, EDF, AT&T en Glencore droegen negatief bij.

In juni heeft het Fonds geparticipeerd in nieuwe uitgiften van onder andere Carrefour, Groupe Bruxelles Lambert, OMV (achtergesteld), JAB Holding, Bayer, KBC, Volkswagen (achtergesteld), Vonovia, O2 Telefonica Deutschland en Blackstone Property Partners Europe.

Vooruitzichten
Wij zullen onze conservatieve positionering voorlopig handhaven. Onze conservatieve positionering reflecteert onze zorgen over de trend van onttrekkingen uit de credits asset class, het verdere terugschroeven van het CSPP-programma van de ECB later dit jaar en de toegenomen idiosyncratische risico’s van bedrijven.

Gegeven de materiele verruiming in spreads sinds het begin van dit jaar en de versteiling van spreadcurves zien wij wel een toename in interessante beleggingsmogelijkheden waar wij gebruik van zullen maken om selectief meer risico in de portefeuille toe te voegen.
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-06-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,0 % -0,1 %
3 maanden -0,1 % -0,3 %
Dit jaar -0,4 % -0,7 %
2015 0,4 % -0,7 %
2016 5,7 % 4,7 %
2017 2,6 % 2,4 %
1 jaar (op jaarbasis) 1,4 % 1,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 3,1 % 2,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,7 % 3,0 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Looptijdverdeling (30-06-2018)

Fonds
Benchmark
25,4 %
3-5 jaar
27,3 %
21,4 %
5-7 jaar
20,4 %
18,8 %
0-3 jaar
24,1 %
18,3 %
7-10 jaar
20,4 %
14,1 %
> 10 jaar
7,9 %
2,3 %
Cash
0,0 %
0,0 %
Overig
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (30-06-2018)

31,4 %
Banken
16,4 %
Consumentengoederen & diensten
8,1 %
Telecom & technologie
6,9 %
Nutsbedrijven
6,4 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
5,8 %
Industrie
4,8 %
Verzekeringen
4,5 %
Gezondheidszorg
4,1 %
Basismaterialen
4,1 %
Overig
3,5 %
Energie
2,1 %
Asset Backed Securities
2,0 %
Supranationaal
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Ratingverdeling (30-06-2018)

Fonds
Benchmark
5,2 %
AAA
0,3 %
5,7 %
AA
5,8 %
33,7 %
A
38,5 %
39,9 %
BBB
55,4 %
6,5 %
BB
0,0 %
6,8 %
Not Rated
0,0 %
2,3 %
Cash
0,0 %
0,0 %
Overig
0,0 %
Totaal
100 %
100 %
De ratingverdeling van het fonds is gebaseerd op de Bloomberg Composite methode. De ratingverdeling van de benchmark is gebaseerd op de ratingverdeling die de leverancier Markit iBoxx hanteert.

Top 10 belangen (30-06-2018)

1,6 %
0.375% KFW 2016-23
1,2 %
1.250% KFW 2016-36
1,1 %
1.375% Thyssenkrupp 2017-22
1,1 %
1.077% BP Capital Markets 2017-25
1,0 %
1.750% Bevco Lux 2018-23
1,0 %
1.375% Christian Dior 2014-19
0,9 %
1.750% Morgan Stanley 2016-24
0,9 %
1.800% AT&T 2017-26
0,8 %
0.875% ALD 2017-22
0,8 %
1.000% Credit Suisse 2016-23
Totaal
10,5 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,42 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0,53 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,20 %
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
Swingfactor wordt toegepast mits het saldo van in- en outflow (ultimo handelsdag) uitkomt boven een vooraf bepaald percentage (de zogenaamde ‘threshold’) van het fondsvermogen. De hoogte van de threshold is 1%. Per 1 januari 2018 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,25% naar 0,20%/0,20%.
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
I i
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
10-12-2013
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Zweden, Zwitserland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 50.000, vervolginschrijvingen € 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0986645306
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

The Kempen credit funds do not invest in companies that are either on the KCM exclusion or avoidance list. The focus in Kempen (Lux) Euro Credit Fund and Kempen (Lux) Euro Credit Fund + lies with the worst performing companies in terms of ESG. Companies that have a MSCI ESG rating ? B (on a scale where AAA is the highest and CCC is the lowest), a fail on the UN Global compact or a red flag on Impact Monitor, are selected for further analysis. Our sector specialist assesses the materiality of the ESG issue and its implications for the credit profile of the company. If an issue is deemed material, our first objective is to engage with the company on the issue. If we can conclude from the engagement that the ESG concerns are not structural and if the company is willing to improve, we make an adjustment in the determination of the relative value of the company's securities. In severe cases where we do not see any prospect of improvement we forego investment in the company.

Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.