Kempen Lux Euro Credit Fund Plus - Class BN

Profiel

Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (the Fund) invests primarily in credits that have an investment grade rating (of minimal BBB-) and mostly are denominated in Euros. The Fund may invest a small part in credits that are not included in the benchmark. The benchmark, the Markit iBoxx Euro Corporates Index, only includes bonds with an investment grade rating.

The Fund aims to earn a higher total long term return than the benchmark by implementing an active investment policy. This is realized by also using non-investment grade bonds. In addition, instruments such as asset backed securities, credit default swaps and loans listed in other currencies can be used. In the process there will be explicitly looked at efficient use of these instruments and with particular attention to managing investment risks of the portfolio as a whole. A diversified portfolio is constructed and investment risks are continuously monitored. Investments are selected on the basis of extensive analysis of the terms and conditions of the bond issues.

It has been decided to soft open the Fund as per 22 February 2018. The Fund will accept daily inflow below EUR 2 million from both existing and new investors. For investments greater than EUR 2 million please contact the Fund’s relationship manager. More information about the soft open can be found in the Notice to shareholders in the tab Documents.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Rik den Hartog, Harold van Acht, Sipke Moes, Luuk Cummins, Pim van Mourik Broekman, Quirijn Landman, Marco Zanotto

Rendement per 31-08-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,2 % 0,2 %
3 maanden 3,1 % 3,0 %
Dit jaar 1,5 % 0,4 %
2017 2,6 % 2,4 %
2018 -0,9 % -1,3 %
2019 6,9 % 6,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 0,2 % -0,9 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,6 % 1,9 %
5 jaar (op jaarbasis) i 3,3 % 2,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,5 % 2,8 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 406,47 M 31-08-2020
Omvang aandelenklasse
EUR 22,68 M 31-08-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
817.236 31-08-2020
Intrinsieke waarde i
EUR 27,82 24-09-2020
Omloopsnelheid
199,47 %
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver
Het omloopsnelheidscijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geüpdatet.

Beleggingskarakteristieken per 31-08-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 308 3075
Duration i 5,1 5,3
Effectief rendement 0,8 %
Gewogen rating A- A-
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-08-2020

In augustus liet de iBoxx Euro Corporate Index een spreadverkrapping zien van 13 basispunten tot 124 basispunten boven de staatsleningencurve. De index boekte een absoluut rendement van +0,16%. De 10-jaars rente op Duitse staatsobligaties stond eind augustus op -0,40% en was daarmee 12 basispunten minder negatief dan eind juli.

Terwijl het aantal COVID-19-besmettingen wereldwijd opliep naar meer dan 25 miljoen, troostten de markten zich met het feit dat het aantal ziekenhuisopnames in de meeste ontwikkelde markten relatief beperkt bleef ten opzichte van de piekniveaus eerder dit jaar. Een verklaring hiervoor is niet alleen dat nieuwe besmettingen vooral onder jonge mensen plaatsvinden, maar ook dat behandelmethodes en medicatie verbeterd zijn. Belangrijk zijn ook de gunstigere trends rond nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames in grote Amerikaanse staten zoals Texas, Californië en Florida ten opzichte van de voorgaande maand. Naarmate de herfst nadert, zullen mensen meer tijd binnenshuis gaan doorbrengen en neemt de kans toe op een zogenaamde “tweede golf” van besmettingen. Daar staat tegenover dat wereldwijd op het medische front nog steeds snelle vooruitgang wordt geboekt. Markten verwachten inmiddels dat een of twee vaccins tegen het eind van het jaar goedgekeurd zijn. Beleggers hopen dat tegen de tweede helft van 2021 steeds meer economische (en vooral toerisme- en recreatiegerelateerde) sectoren naar normalere bedrijvigheidsniveaus kunnen terugkeren.

Op de jaarlijkse conferentie voor centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole maakte Fed-voorzitter Jerome Powell de conclusies bekend van de recente monetaire beleidsevaluatie binnen de Amerikaanse centrale bank. De Fed zal zich voortaan op een gemiddelde inflatie van 2% richten en is daarbij bereid om de rente laag te houden, ook als de inflatie tijdelijk de doelstelling van 2% overtreft. Deze beleidsaanpassing bekrachtigt eerdere verklaringen van de Fed dat zij de rente voorlopig laag wil houden en resulteerde de afgelopen maand binnen zowel bedrijfsobligaties als aandelen in een sterke vraag naar de risicovollere segmenten. Wel krijgen beleggers langzamerhand meer oog voor de kans op een constitutionele crisis in de VS mocht de uitslag van de presidentsverkiezingen in november betwist worden op grond van vermeende fraude. In de VS raken samenleving en electoraat steeds sterker gepolariseerd, zoals blijkt uit de aanhoudende grootschalige protesten in reactie op maatschappelijk onrecht, die hier en daar ook met geweld gepaard gaan.

Het bedrijfsnieuws werd in augustus gedomineerd door een aantal grote fusies en overnames. Zo meldde Siemens Healthineers de aankoop van het Amerikaanse Varian Medical Systems voor USD 16,4 miljard en het Franse Veolia Environnement (water en afvalwerking) de voorgenomen overname van zijn binnenlandse rivaal Suez voor circa EUR 10 miljard. Voorts trok het Duitse nutsconcern RWE EUR 2 miljard aan nieuw aandelenkapitaal aan om de balans te versterken na de recente overname van zonne- en windenergieprojecten van Nordex.

Achtergestelde obligaties uitgegeven door banken en verzekeraars hebben de afgelopen maand goed gepresteerd, evenals obligaties uitgegeven door ondernemingen uit de sectoren grondstoffenwinning, toerisme & recreatie en vastgoed. Achterblijvers waren obligaties uitgegeven door ondernemingen uit de sectoren gezondheidszorg, detailhandel en technologie. Net als vorige maand was in alle sectoren echter sprake van spreadverkrapping.

Het aanbod van nieuwe obligaties bedroeg in augustus EUR 8 miljard. Dat is 71% minder dan vorige maand en 72% minder dan in juli vorig jaar. Niet-financiële ondernemingen plaatsten de afgelopen maand voor EUR 2 miljard aan nieuwe obligaties, terwijl financiële instellingen voor EUR 6 miljard aan nieuw papier uitgaven. Hiermee komt het totale emissiebedrag voor de eerste acht maanden van het jaar uit op EUR 432 miljard, 21% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De afgelopen maand varieerde de gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen 114% en 117%. Hiermee was de portefeuille overwogen in termen van marktrisico.

Onze positionering in de sectoren industriële goederen & diensten, nutsvoorzieningen en technologie was relatief succesvol in augustus. Daarentegen pakte onze positionering in de sectoren bankwezen, bouwmaterialen en basismaterialen nadelig uit. Onze liquiditeitspositie (in de vorm van kasmiddelen en staatsobligaties) leverde een negatieve bijdrage aan de performance.

Onze negatieve basis-trades leverden een negatieve bijdrage. Dat gold met name voor de negatieve basis-trade in Continental. Onze shortposities in Daimler en BMW drukten de performance eveneens. Aan het einde van de maand had het Fonds een “global exposure” van 110%.

Op ondernemingsniveau droegen de overwogen posities in Euronet Worldwide, Volkswagen, General Electric, British Petroleum, Huntsman Corporation en SSE positief bij aan de performance. Hier stonden negatieve bijdragen tegenover van overwogen posities in kortlopende obligaties uitgegeven door Bank of America, Morgan Stanley, UBS en Cap Gemini. De onderwogen positie in Unibail-Rodamco drukte de performance eveneens.

Het Fonds schreef in augustus in op de uitgifte van een nieuwe hybride obligatielening door Total.

Vooruitzichten
Ondanks iets minder aantrekkelijke waarderingen blijven we om meerdere redenen relatief positief op de markt. Allereerst geven economische indicatoren nog steeds aan dat het dieptepunt in de economische groei achter ons ligt. Ten tweede plaatsen managementteams de belangen van obligatiehouders boven de kortetermijnbelangen van aandeelhouders, zoals blijkt uit de groeiende voorkeur voor aandelenemissies. Tot slot blijft het technische plaatje zeer robuust zolang de ECB bereid en in staat is om liquiditeit in de staats- en bedrijfsobligatiemarkten te pompen.

Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-08-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,2 % 0,2 %
3 maanden 3,1 % 3,0 %
Dit jaar 1,5 % 0,4 %
2017 2,6 % 2,4 %
2018 -0,9 % -1,3 %
2019 6,9 % 6,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 0,2 % -0,9 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,6 % 1,9 %
5 jaar (op jaarbasis) i 3,3 % 2,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,5 % 2,8 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,21
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
17-07-2020
Aantal dividenduitkeringen per jaar
2
Dividendkalender
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Looptijdverdeling (31-08-2020)

Fonds
Benchmark
27,0 %
3-5 jaar
26,7 %
24,2 %
5-7 jaar
21,3 %
17,1 %
0-3 jaar
24,8 %
14,6 %
7-10 jaar
17,0 %
14,0 %
> 10 jaar
10,2 %
3,2 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (31-08-2020)

30,0 %
Banken
15,6 %
Consumentengoederen & diensten
10,4 %
Telecom & technologie
8,9 %
Nutsbedrijven
7,9 %
Industrie
7,3 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
6,5 %
Gezondheidszorg
4,3 %
Verzekeringen
3,4 %
Energie
1,8 %
Overig
1,8 %
Basismaterialen
1,5 %
Staatsleningen
0,6 %
Asset Backed Securities
Totaal
100 %
The cash position is included in ‘Other’.

Ratingverdeling (31-08-2020)

Fonds
Benchmark
1,5 %
AAA
0,4 %
2,8 %
AA
10,7 %
32,2 %
A
39,3 %
53,7 %
BBB
49,6 %
4,0 %
BB
0,0 %
2,6 %
Not Rated
0,0 %
3,2 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %
The rating allocation of the Fund is based on the Bloomberg Composite method. The rating allocation of the benchmark is based on the rating allocation used by provider Markit iBoxx.

Top 10 belangen (31-08-2020)

1,5 %
1.250% KFW 2016-36
1,2 %
1.600% AT&T 2020-28
1,0 %
0.500% Wells Fargo 2019-24
0,9 %
0.375% Caixabank 2020-25
0,9 %
2.250% Scania 2020-25
0,8 %
2.875% Anheuser-Busch 2020-32
0,8 %
0.000% Enel 2019-24
0,8 %
1.500% FIS 2019-27
0,7 %
2.125% Fraport 2020-27
0,7 %
0.736% Bank of America 2017-22
Totaal
9,3 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,42 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
0,57 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
BN i
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Credits
Datum van oprichting
20-02-2014
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
België, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0979491585
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:Â

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag

Hoe ons fonds verantwoord belegt

Het ESG-beleid van Kempen is voor de drie relevante pijlers – uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap – volledig in het beleggingsproces van ons fonds ingebed.

Â

1. Uitsluiting

In lijn met het algemene beleid van Kempen beleggen de Euro Credit-strategieën[1] niet in ondernemingen die op de uitsluitings- of vermijdingslijst van Kempen voorkomen. Ondernemingen op deze lijsten zijn betrokken bij de productie van controversiële wapens, halen hun omzet voor een significant deel uit de productie of distributie van tabak of zijn bij ernstige controversiële kwesties betrokken geraakt.

Â

2. ESG-integratie

Verantwoord beleggen gaat in de Euro Credit-strategieën van Kempen verder dan alleen de uitsluiting van ondernemingen. ESG-criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces. Om zich een fundamentele mening over een onderneming te kunnen vormen, beoordelen de portefeuillemanagers het bedrijfsprofiel, het financieel profiel en het ESG-profiel. Voor de ESG-beoordeling wordt onderzoek door MSCI ESG Research LLC als basis gebruikt.

Â

Bij een lage score op ESG-criteria wordt voor obligaties van de betreffende onderneming mogelijk een extra renteopslag verlangd en/of wordt een dialoog opgestart. Indien ESG-risico’s als te ernstig worden beoordeeld, wordt een belegging in de onderneming vermeden en/of wordt een bestaand belang verkocht.Â

Â

Het Responsible Investment Team van Kempen screent elk kwartaal de portefeuilles van de Euro Credit-strategieën en bespreekt zijn bevindingen met de portefeuillemanagers. Hierbij wordt speciaal gelet op ondernemingen met een MSCI ESG-rating van B of lager, een ‘fail’ voor toetsing op de criteria van de UN Global Compact of een alert in de MSCI ESG Impact Monitor. Ondernemingen in CO2-intensieve sectoren krijgen ook speciale aandacht.

Â

3. Actief aandeelhouderschap

Voor de Euro Credit-strategieën van Kempen onderscheiden we drie soorten engagement: i) engagement gericht op bewustwording, ii) engagement gericht op verandering en iii) beleid- en/of systeemgerelateerd engagement. De eerste vorm van engagement heeft als doel om binnen een onderneming de bewustwording van een bepaalde problematiek te bevorderen en/of meer informatie over een specifieke ESG-kwestie te verzamelen. De tweede vorm van engagement, die mogelijk voortvloeit uit de eerste vorm, beoogt een specifiek SMART-doel te verwezenlijken. De derde vorm is erop gericht om overheidsbeleid of een systeem dat voor de bredere kapitaalmarkten relevant is, te verbeteren.Â

Â

Ons engagementproces omvat vier mijlpalen:Â

1. Zorgen worden aan onderneming kenbaar gemaakt

2. Onderneming erkent de kwestie

3. Onderneming bepaalt strategie / stemt in met verbeteractie

4. Onderneming implementeert strategie.Â

Â

Ons engagement kan bij ieder van de eerste drie mijlpalen beginnen. Wanneer een mijlpaal is bereikt, wordt dit in het engagementdossier aangetekend en wordt het proces van de volgende mijlpaal gestart. Nadat de vierde mijlpaal is bereikt, wordt het engagementdossier gesloten, maar blijven we de onderneming nog wel volgen. Mocht een onderneming op enig moment weigeren om mee te werken, dan moet verkoop van het belang worden overwogen. De bereidheid tot samenwerking meten we aan de hand van vastgestelde tijdlijnen.Â

Â

Op dit moment lopen er geen engagementcases voor ondernemingen in de portefeuille van het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund. In 2018 zijn we voor de Euro Credit-strategieën de dialoog met Bayer aangegaan. Na de acquisitie van Monsanto zit Bayer nu met enkele significante controversiële kwesties op het gebied van genetisch gemodificeerde organismen in zijn maag. Doel van ons engagement is een formele, schriftelijke verklaring van de onderneming te krijgen dat kleine boerenbedrijven die onbedoeld gebruik van onder licentie van Bayer gemodificeerde gewassen maken, niet worden vervolgd. Verder is Bayer gevraagd om een doelstelling te bepalen voor het aantal kleine boeren dat voorlichting over zijn gewasbeschermingsproducten krijgt.Â

Â

Nog doorlopende engagementcases betreffen Volkswagen over de bedrijfscultuur, Cez over het gebruik van steenkool (de engagement factsheet kunt u hier vinden), Glencore over klimaatmaatregelen (de engagement factsheet kunt u hier vinden) en Huntsman over de verschaffing van ESG-informatie. MSCI ESG heeft in juli 2018 Huntsman opgewaardeerd van ‘CCC’ naar ‘B’ en Huntsman geeft in het in 2018 gepubliceerde duurzaamheidsverslag voor het eerst een overzicht van de geboekte vooruitgang met betrekking tot de tien principes van de UN Global Compact.

Â

[1]Kempen (Lux) Euro Credit Fund, Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus, Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund en Kempen (Lux) Euro High Yield Fund

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

Â

*

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI ESG Research
Screening MSCI ESG Research
UN global impact
Bron NL
disclaimer
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.