Kempen Lux Euro Credit Fund Plus - Class BN

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het Fonds) belegt voornamelijk in bedrijfsobligaties die een goede kredietwaardigheid hebben (investment grade rating van BBB- of hoger) en grotendeels genoteerd zijn in euro’s. Het Fonds belegt voor een klein deel in bedrijfsobligaties die geen deel uitmaken van de benchmark. In de benchmark, de Markit iBoxx Euro Corporates Index, zijn alleen leningen met een investment grade rating opgenomen. Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark.

Dit wordt vormgegeven door ook gebruik te maken van non-investment grade obligaties (obligaties met een zwakkere kredietwaardigheid) en daarnaast wordt ook gebruikgemaakt van de instrumenten asset-backed securities, credit default swaps en leningen genoteerd in een andere valuta. Er wordt een gespreide portefeuille aangehouden, uitdrukkelijk gekeken naar efficiënt gebruik van deze instrumenten en beleggingsrisico’s worden continu gemonitord. De selectie van de beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de debiteur en de leningsvoorwaarden.

In het belang van de belegger is er besloten over te gaan tot een soft open van het Fonds per 28 juni 2018. Met ingang van juni 2018 zal het Fonds dagelijkse instroom onder de 10 miljoen euro blijven accepteren van alle beleggers. Voor beleggingen boven de 10 miljoen euro moet er contact worden opgezocht met de relatiebeheerder van het Fonds. Verkoop van het Fonds blijft gewoon mogelijk. Meer informatie over de soft open is te vinden in de Notice to Shareholders onder de tab Documenten.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Rik den Hartog, Harold van Acht, Sipke Moes, Luuk Cummins, Pim van Mourik Broekman, Quirijn Landman, Marco Zanotto

Rendement per 30-04-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,8 % 0,7 %
3 maanden 2,9 % 2,8 %
Dit jaar 4,3 % 4,0 %
2016 5,6 % 4,7 %
2017 2,6 % 2,4 %
2018 -0,9 % -1,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 3,6 % 3,0 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,7 % 2,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 3,4 % 2,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,6 % 3,0 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 473,58 M 30-04-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 17,04 M 30-04-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
624.855 30-04-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 27,24 22-05-2019
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Beleggingskarakteristieken per 30-04-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 260 2486
Duration i 4,9 5,0
Effectief rendement 0,9 % 1,0 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-04-2019

In april liet de iBoxx Euro Corporate Index een spreadverkrapping zien van 18 basispunten tot 122 basispunten boven de staatsleningencurve. De index boekte een absoluut rendement van +0,71%. De 10-jaars rente op Duitse staatsobligaties stond eind april op +0,01%, 8 basispunten hoger dan eind maart.

De staatsobligatierente veerde in april weer op onder invloed van een grotere risicobereidheid onder beleggers en een in het algemeen positiever sentiment op de kapitaalmarkten. De vrees voor een synchrone wereldwijde economische groeivertraging nam af na de publicatie van meevallende economische cijfers en geruststellende eerstekwartaalresultaten binnen zowel financiële als niet-financiële sectoren.

Terwijl in de eurozone de inkoopmanagersindices (PMI) voor de industrie verder verzwakten (vooral in Duitsland), bleven de inkoopmanagersindices voor de dienstensector in veel lidstaten wel op robuuste niveaus liggen. Zo daalde de industrie-PMI voor de gehele eurozone van 49,3 naar 47,5 in maart, maar steeg het vergelijkbare indexcijfer voor de dienstensector naar een gezonde 53,3 (tegen 52,8 februari). De economische cijfers uit de VS lijken ook aan te geven dat de recente periode van verzwakking van voorbijgaande aard is. De Amerikaanse inkoopmanagersindex voor de industrie steeg in maart van 54,2 naar 55,3. Voorts daalde de Amerikaanse werkloosheid in april van 3,8% naar 3,6%. De afwezigheid van duidelijke inflatietrends, terwijl de arbeidsmarkt op het eerste gezicht extreem sterk lijkt, blijft een belangrijk raadsel waar de Amerikaanse monetaire autoriteiten momenteel mee worstelen.

De grote Amerikaanse banken rapporteerden degelijke resultaten over het eerste kwartaal. Banken met relatief weinig investment banking- en handelsactiviteiten waren de uitblinkers binnen de sector. Bankbestuurders gaven aan dat zij nog steeds geen duidelijke signalen krijgen dat de kwaliteit van de leningenportefeuille verslechtert. Daarmee trachtten zij beleggers gerust te stellen die vrezen dat de Amerikaanse economie binnenkort trager gaat groeien. De huidige fase van economische groei is immers een van de langste in de Amerikaanse geschiedenis. Bankbestuurders gaven ook aan dat hun zakelijke klanten nog steeds vertrouwen hebben in de economische vooruitzichten en blijven openstaan voor strategische overnames. Een voorbehoud dat daarbij ook door veel bestuurders uit de niet-financiële sector wordt gemaakt, is dat bij de positieve vooruitzichten voor de rest van 2019 wel wordt verondersteld dat de handelsbesprekingen tussen de VS en China tot een goed einde worden gebracht.

Tot de uitblinkers in april behoorden achtergestelde obligaties uitgegeven door banken en verzekeraars en obligaties uitgegeven door ondernemingen uit de auto- en bouwmaterialensector.
Het aanbod van nieuwe obligaties bedroeg in april EUR 38 miljard. Dat is zo’n 19% minder dan in maart, maar bijna 12% meer dan in april 2018. Ondernemingen uit niet-financiële sectoren hebben de afgelopen maand voor EUR 13 miljard aan nieuwe obligaties geplaatst, terwijl financiële instellingen voor EUR 25 miljard aan nieuw papier uitgaven. Over de eerste vier maanden van 2019 komt het totale emissiebedrag daarmee uit op EUR 184 miljard, zo’n 13% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-04-2019

Gedurende de maand varieerde de mate van gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen de 104% en 108%. Hiermee had de portefeuille een licht overwogen positionering in termen van marktrisico.

Onze positionering in de auto-, industriëlegoederen- en nutsbedrijvensector deed het relatief goed in april. Daarentegen droeg onze positionering in de chemie-, gezondheidszorg- en persoonlijkehuishoudgoederensector negatief bij. Onze liquiditeitspositie (in de vorm van kasmiddelen en staatsobligaties) had een negatieve impact.

Onze pair trades leverden een positieve bijdrage aan de performance in april. Met name de longpositie in Renault tegenover de shortpositie in Fiat Chrysler leverde een positieve bijdrage. De longpositie in Lloyds Banking Group tegenover de shortpositie in Barclays leverde eveneens een positieve bijdrage. De negatieve basis trades leverden een positieve bijdrage, met name die van General Motors en Nokia. Aan het einde van de maand was de “global exposure” van het Fonds 109%.

Op bedrijfsniveau was er een positieve bijdrage van de overwogen posities in Volkswagen, Ford, Abertis, Commerzbank, EDF en Tesco. Daar stond een negatieve bijdrage tegenover van de overwogen posities in CPI Property, Morgan Stanley en Argenta Spaarbank. De onderwogen posities in Banco Santander en Generali drukten het resultaat eveneens.

Het Fonds nam in april deel aan nieuwe obligatie-uitgiftes van Erste Bank, Adler Real Estate, Wells Fargo en Morgan Stanley.

Vooruitzichten
Gegeven de materiële verkrapping in spreads sinds het begin van dit jaar is het aantal interessante beleggingsmogelijkheden afgenomen. Daarom handhaven wij een defensieve positionering.
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-04-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,8 % 0,7 %
3 maanden 2,9 % 2,8 %
Dit jaar 4,3 % 4,0 %
2016 5,6 % 4,7 %
2017 2,6 % 2,4 %
2018 -0,9 % -1,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 3,6 % 3,0 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,7 % 2,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 3,4 % 2,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,6 % 3,0 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,27
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
21-01-2019
Aantal dividenduitkeringen per jaar
2
Dividendkalender
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Looptijdverdeling (30-04-2019)

Fonds
Benchmark
27,1 %
3-5 jaar
27,5 %
23,8 %
5-7 jaar
20,2 %
18,4 %
7-10 jaar
17,9 %
17,6 %
0-3 jaar
26,0 %
10,5 %
> 10 jaar
8,4 %
2,6 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (30-04-2019)

30,6 %
Banken
12,9 %
Consumentengoederen & diensten
7,6 %
Nutsbedrijven
7,6 %
Industrie
7,6 %
Telecom & technologie
7,2 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
6,6 %
Staatsleningen
6,5 %
Overig
5,5 %
Gezondheidszorg
4,7 %
Verzekeringen
1,3 %
Basismaterialen
0,9 %
Energie
0,6 %
Asset Backed Securities
0,4 %
Index CDS
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Ratingverdeling (30-04-2019)

Fonds
Benchmark
6,6 %
AAA
0,5 %
1,9 %
AA
10,8 %
36,8 %
A
39,5 %
44,6 %
BBB
49,2 %
4,9 %
BB
0,0 %
2,6 %
Not Rated
0,0 %
2,6 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %
De ratingverdeling van het fonds is gebaseerd op de Bloomberg Composite methode. De ratingverdeling van de benchmark is gebaseerd op de ratingverdeling die de leverancier Markit iBoxx hanteert.

Top 10 belangen (30-04-2019)

3,5 %
0.375% KFW 2016-23
3,1 %
1.250% KFW 2016-36
0,9 %
1.000% Argenta Spaarbank 2019-24
0,9 %
2.000% Renault 2019-24
0,9 %
2.500% Volkswagen Bank 2019-26
0,9 %
0.500% Banque Fed Cred Mutuel 2018-22
0,8 %
1.750% Morgan Stanley 2016-24
0,8 %
1.090% JPMorgan Chase 2019-27
0,8 %
0.750% Banque Fed Cred Mutuel 2019-23
0,8 %
1.000% Archer-Daniels-Midland 2018-25
Totaal
13,4 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,42 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
0,57 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,20 %
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
Swingfactor wordt toegepast mits het saldo van in- en outflow (ultimo handelsdag) uitkomt boven een vooraf bepaald percentage (de zogenaamde ‘threshold’) van het fondsvermogen. De hoogte van de threshold is 1%. Per 1 januari 2018 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,25% naar 0,20%/0,20%.
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
BN i
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
20-02-2014
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Luxemburg, Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0979491585
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

The Kempen credit funds do not invest in companies that are either on the KCM exclusion or avoidance list. The focus in Kempen (Lux) Euro Credit Fund and Kempen (Lux) Euro Credit Fund + lies with the worst performing companies in terms of ESG. Companies that have a MSCI ESG rating ? B (on a scale where AAA is the highest and CCC is the lowest), a fail on the UN Global compact or a red flag on Impact Monitor, are selected for further analysis. Our sector specialist assesses the materiality of the ESG issue and its implications for the credit profile of the company. If an issue is deemed material, our first objective is to engage with the company on the issue. If we can conclude from the engagement that the ESG concerns are not structural and if the company is willing to improve, we make an adjustment in the determination of the relative value of the company's securities. In severe cases where we do not see any prospect of improvement we forego investment in the company.

Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.