Kempen Lux Euro Credit Fund - Class ID

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een goede kredietwaardigheid hebben (investment grade rating van BBB- of hoger) en zijn genoteerd in euro’s. Het Fonds belegt voor een klein deel in bedrijfsobligaties die geen deel uitmaken van de benchmark. In de benchmark, de Markit iBoxx Euro Corporates Index, zijn alleen leningen met een investment grade rating opgenomen.

Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille aangehouden en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de debiteur en leningsvoorwaarden.

In het belang van de belegger is er besloten over te gaan tot een soft open van het Fonds per 28 juni 2018. Met ingang van juni 2018 zal het Fonds dagelijkse instroom onder de 10 miljoen euro blijven accepteren van alle beleggers. Voor beleggingen boven de 10 miljoen euro moet er contact worden opgezocht met de relatiebeheerder van het Fonds. Verkoop van het Fonds blijft gewoon mogelijk. Meer informatie over de soft open is te vinden in de Notice to Shareholders onder de tab Documenten. Het doel van de duration hedged aandelenklasse ID is om het renterisico van de portefeuille te verminderen en daarmee de impact van wijzigingen in de Duitse Sovereign Curve op het rendement van de aandelenklasse.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Rik den Hartog, Harold van Acht, Sipke Moes, Luuk Cummins, Pim van Mourik Broekman, Quirijn Landman, Marco Zanotto

Rendement per 31-03-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,3 % 1,4 %
3 maanden 1,9 % 3,2 %
Dit jaar 1,9 % 3,2 %
2016 1,3 % 4,7 %
2017 1,9 % 2,4 %
2018 -2,9 % -1,3 %
1 jaar (op jaarbasis) -0,4 % 2,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 0,6 % 2,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 0,6 % 2,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,8 % 3,6 %
De performancegrafiek en -tabel laten vanaf 30 juni 2012 tot en met 30 april 2014 de performance zien van Kempen (Lux) Euro Credit Fund klasse ID. Vanaf 1 mei 2014 tot en met 22 oktober 2015 wordt de performance van Kempen (Lux) Euro Credit Fund klasse JD getoond. Vanaf 23 oktober 2015 wordt de performance van Kempen (Lux) Euro Credit Fund klasse ID getoond. De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 1.782,51 M 31-03-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 51,26 M 31-03-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
50.102 31-03-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 1.030,24 18-04-2019
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Beleggingskarakteristieken per 31-03-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 274 2455
Duration i 0,0 5,0
Gewogen rating BBB+ BBB+
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Marktontwikkelingen per 31-03-2019

In maart liet de iBoxx Euro Corporate Index een spreadverkrapping zien van 5 basispunten tot 140 basispunten boven de staatsleningencurve. De index boekte een absoluut rendement van +1,39%. De Duitse 10-jaarsrente sloot maart af op -0,07%, een daling van 25 basispunten ten opzichte van het einde van februari.

De forse daling in renteniveaus op overheidsobligaties in maart werd vooral gedreven door een combinatie van teleurstellende economische cijfers en signalen van centrale banken dat een versoepeling van monetair beleid in het verschiet ligt.

Met name in Europa blijven economische groeicijfers tegenvallen. Vooral indicatoren die betrekking hebben op industriële activiteiten laten al maanden een dalende trend zien. In Duitsland bijvoorbeeld, kwamen de PMI-cijfers voor industriële productie in het eerste kwartaal van 2019 uit op een gemiddelde van 47,1. Dit is significant lager dan het gemiddelde van 51,8 in het vierde kwartaal van 2018. Hoewel de economische groei in Duitsland nog steeds positief is, vooral dankzij sterke consumentenbestedingen, is de situatie in Italië alarmerend te noemen. Daar wijzen economische indicatoren op een mogelijke recessie. Noemenswaardig is het feit dat het vertrouwen onder Italiaanse ondernemers al gezakt is naar niveaus die voor het laatst gezien zijn in 2015.

Ondanks een verbetering in het sentiment in de aandelen- en bedrijfsobligatiemarkten in de eerste twee maanden van het jaar, vond de Amerikaanse centrale bank het nodig om een nog krachtiger signaal af te geven richting beleggers dat verdere monetaire verkapping zeer onwaarschijnlijk is. De Fed gaat nu de afbouw van haar balans in september stopzetten. Verder gaf de Fed aan dat er geen additionele renteverhogingen zullen plaatsvinden dit jaar. De ECB op haar beurt heeft een nieuw TLTRO-programma aangekondigd waarmee banken tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden kunnen lenen bij de centrale bank. Daarmee worden - vooral kleinere - banken minder afhankelijk van financiering op de wispelturige kapitaalmarkten. Tegelijkertijd heeft de ECB geopperd dat ze zich bewust is van de negatieve impact die de aanhoudende zeer lage renteniveaus kunnen hebben op de winstgevendheid van het Europese bancaire systeem. Hoe de ECB in de praktijk de winstgevendheid van de Europese banken precies zal ondersteunen moet echter nog blijken.

Het besluit van het Zweeds-Britse farmaceutische bedrijf AstraZeneca om een aandelenuitgifte van GBP 2,7 miljard te doen was het zoveelste recente voorbeeld van een bedrijf dat proactief haar kredietwaardigheid wil verbeteren om daarmee mogelijk neerwaartse bijstellingen in de ratings van Moody’s en S&P te voorkomen. Op een vergelijkbare manier is Fidelity National Information Systems van plan om haar overname van Worldpay ter grootte van USD 43 miljard voor ongeveer 90% met aandelen te financieren, en zodoende haar BBB en Baa2 ratings bij S&P en Moody’s te handhaven.

Het aanbod van nieuwe obligaties in maart was EUR 47 miljard, een daling van ongeveer 4% ten opzichte van februari, en nagenoeg gelijk aan een jaar eerder. Ondernemingen uit niet-financiële sectoren hebben afgelopen maand voor EUR 30 miljard aan nieuwe obligaties geplaatst. Ondernemingen uit de financiële sector hebben voor EUR 17 miljard aan nieuwe obligaties uitgegeven. In de eerste drie maanden van dit jaar is er voor EUR 146 miljard aan obligaties uitgegeven, een toename van ongeveer 13% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-03-2019

Gedurende de maand varieerde de mate van gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen de 100% en 106%. Hiermee had de portefeuille een neutrale tot licht overwogen positionering in termen van marktrisico.

Onze positionering in de verzekeraars-, industriëlegoederen- en mediasector deed het relatief goed in maart. Daarentegen droeg onze positionering in de chemie-, nutsbedrijven- en telecomsector negatief bij. Onze liquiditeitspositie (in de vorm van kasmiddelen en staatsobligaties) had een negatieve impact.

Op bedrijfsniveau was er een positieve bijdrage van de overwogen posities in Medtronic, Atos, Sky, Partner Re en London Stock Exchange. Daarentegen droegen de overwogen posities in Huntsman Corporation en Adler en de onderwogen posities in Daimler en Banco Santander negatief bij.

In maart heeft het Fonds geparticipeerd in nieuwe uitgiftes van Medtronic, Telefonica, Danske Bank, Marsh & McLennan, CNH Industrial, Abertis, AB Inbev en Schaeffler.

Vooruitzichten
Gegeven de materiële verkrapping in spreads sinds het begin van dit jaar is het aantal interessante beleggingsmogelijkheden afgenomen. In combinatie met onze zorgen over de vertraging in de globale economische groei zullen wij onze defensieve positionering handhaven.
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 31-03-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,3 % 1,4 %
3 maanden 1,9 % 3,2 %
Dit jaar 1,9 % 3,2 %
2016 1,3 % 4,7 %
2017 1,9 % 2,4 %
2018 -2,9 % -1,3 %
1 jaar (op jaarbasis) -0,4 % 2,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 0,6 % 2,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 0,6 % 2,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,8 % 3,6 %
De performancegrafiek en -tabel laten vanaf 30 juni 2012 tot en met 30 april 2014 de performance zien van Kempen (Lux) Euro Credit Fund klasse ID. Vanaf 1 mei 2014 tot en met 22 oktober 2015 wordt de performance van Kempen (Lux) Euro Credit Fund klasse JD getoond. Vanaf 23 oktober 2015 wordt de performance van Kempen (Lux) Euro Credit Fund klasse ID getoond. De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Looptijdverdeling (31-03-2019)

Fonds
Benchmark
24,2 %
3-5 jaar
27,4 %
23,4 %
0-3 jaar
26,5 %
22,7 %
5-7 jaar
20,2 %
16,9 %
7-10 jaar
18,0 %
10,2 %
> 10 jaar
7,9 %
1,4 %
Cash
0,0 %
1,1 %
Overig
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (31-03-2019)

30,0 %
Banken
17,3 %
Consumentengoederen & diensten
9,4 %
Nutsbedrijven
7,8 %
Industrie
7,5 %
Telecom & technologie
7,0 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
6,0 %
Gezondheidszorg
4,7 %
Verzekeringen
3,3 %
Overig
2,7 %
Staatsleningen
2,1 %
Basismaterialen
1,5 %
Energie
0,7 %
Asset Backed Securities
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Ratingverdeling (31-03-2019)

Fonds
Benchmark
3,1 %
AAA
0,5 %
2,4 %
AA
11,0 %
36,4 %
A
39,1 %
49,3 %
BBB
49,5 %
3,7 %
BB
0,0 %
3,6 %
Not Rated
0,0 %
1,4 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %
De ratingverdeling van het fonds is gebaseerd op de Bloomberg Composite methode. De ratingverdeling van de benchmark is gebaseerd op de ratingverdeling die de leverancier Markit iBoxx hanteert.

Top 10 belangen (31-03-2019)

1,2 %
1.250% KFW 2016-36
1,2 %
0.625% Landwirtsch.Rentenbank 2015-30
1,1 %
JPM EUR Liquidity Fd-JPM EUR Liq LVNAV C
0,9 %
0.625% JP Morgan Chase 2016-24
0,9 %
1.750% Morgan Stanley 2016-24
0,8 %
1.750% Atos 2018-25
0,8 %
0.500% Banque Fed Cred Mutuel 2018-22
0,8 %
1.375% ENGIE perp 2018-23
0,8 %
1.150% Anheuser-Busch 2018-27
0,8 %
1.125% Deutsche Bahn 2019-28
Totaal
9,3 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,32 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0,43 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,20 %
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
Swingfactor wordt toegepast mits het saldo van in- en outflow (ultimo handelsdag) uitkomt boven een vooraf bepaald percentage (de zogenaamde ‘threshold’) van het fondsvermogen. De hoogte van de threshold is 1%. Per 1 januari 2018 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,25% naar 0,20%/0,20%.
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
ID i
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Ja
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
23-10-2015
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Luxemburg, Nederland, Zwitserland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 50.000, vervolginschrijvingen € 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0772264197
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

The Kempen credit funds do not invest in companies that are either on the KCM exclusion or avoidance list. The focus in Kempen (Lux) Euro Credit Fund and Kempen (Lux) Euro Credit Fund + lies with the worst performing companies in terms of ESG. Companies that have a MSCI ESG rating ? B (on a scale where AAA is the highest and CCC is the lowest), a fail on the UN Global compact or a red flag on Impact Monitor, are selected for further analysis. Our sector specialist assesses the materiality of the ESG issue and its implications for the credit profile of the company. If an issue is deemed material, our first objective is to engage with the company on the issue. If we can conclude from the engagement that the ESG concerns are not structural and if the company is willing to improve, we make an adjustment in the determination of the relative value of the company's securities. In severe cases where we do not see any prospect of improvement we forego investment in the company.

Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.