Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V.

Profiel

Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (KGSEF) biedt de mogelijkheid te beleggen in een gespreide portefeuille van wereldwijd beursgenoteerde aandelen van ondernemingen die voldoen aan strikte duurzaamheidseisen. Het fonds streeft ernaar beleggingen te selecteren waarbij de focus ligt op de lange termijn. Het fonds zal per 1 juli 2017 niet meer beleggen in de vastgoedsector.

Beleggingen in KGSEF worden gescreend door een onafhankelijke dataprovider om te beoordelen of de beleggingen aan ethische, sociale en milieucriteria voldoen. De beheerder hanteert strikte duurzaamheidscriteria die beleggingen in ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële activiteiten, zoals alcohol, tabak en pornografische industrie, minimaliseert of uitsluit.

Beheerteam

Richard Klijnstra, Erwin Dut, Mark Oud, Martijn Kleinbussink

Rendement per 30-11-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-11-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,7 % -0,2 %
3 maanden 6,9 % 6,1 %
Dit jaar 5,0 % 6,8 %
2014 10,3 % 19,5 %
2015 2,8 % 10,4 %
2016 16,7 % 10,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 7,9 % 9,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 9,5 % 13,4 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 115,80 M 30-11-2017
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.697.185 30-11-2017
Intrinsieke waarde i
EUR 69,21 15-12-2017
Transactieprijs i
EUR 69,38 15-12-2017
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 30-11-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 46 1652
Dividendrendement i 2,29 % 2,27 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 107.351 M EUR 113.617 M
K/W-verhouding i 20,12 20,04
Active share i 89,10 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-11-2017

Welke bedrijven zoeken we?
Wij zoeken structureel groeiende en winstgevende bedrijven die op de lange termijn aandeelhouderswaarde creëren en een duidelijk maatschappelijk bestaansrecht hebben.

De beste resultaten worden behaald als de belangen voor alle stakeholders hetzelfde zijn. Daarvoor is het nodig dat de producten en diensten, maar ook de bedrijfsvoering, in lijn zijn met de wensen en eisen die de samenleving hieraan stelt (license to operate).

Daarnaast dienen de bedrijven voldoende groeimogelijkheden te hebben om investeringen te doen tegen een aantrekkelijk rendement (innovatie en expansie).

Om deze winstgroei op de lange termijn te realiseren moeten bedrijven ten opzichte van bestaande en nieuwe concurrentie verdedigbare voordelen genieten (sterke strategische positie).

Rol management
Van het management verwachten we, naast een goede bedrijfsaansturing, dat een langetermijnstrategie wordt gevolgd. Hierin horen de risico's en kansen met betrekking tot ESG duidelijk te zijn geïntegreerd, gesteund door verstandige investeringsplannen die inspelen op langetermijntrends en passen bij de strategische positie en de groeimogelijkheden van het bedrijf.

Kwaliteit en waardering
De geselecteerde bedrijven zijn in onze ogen strategisch en operationeel van bovengemiddelde kwaliteit en zijn in staat op de lange termijn waarde voor alle stakeholders te creëren. Afhankelijk van de absolute waardering van hun aandelen zijn ze mogelijk interessant om langjarig in de portefeuille op te nemen.

Ontwikkelingen portefeuille
De maand november is onrustig verlopen voor de wereldwijde aandelenmarkten. Politieke ontwikkelingen in de Verenigde Staten hielden de markten bezig. KGSEF behaalde een rendement van 0,65% waarmee het iets achter bleef op de brede markt.

De sector met de meest positieve bijdrage was niet-duurzame consumentengoederen, terwijl duurzame consumentegoederen het meest negatief bijdroeg. Wij hebben een nieuwe positie in Kion Group, Ferguson en LHC opgenomen in de portefeuille. Onze posities in Randstad en Siemens zijn verkocht.

Kion Group is van oudsher een leidende producent van vorkheftrucks. In 2016 heeft het bedrijf een producent van software voor de automatisering van distributiecentra en magazijnen overgenomen. Door deze overname kan Kion nu vorkheftrucs en software combineren. Op deze manier bieden zij een totaaloplossing voor de trend naar automatisering in distributiecentra en magazijnen. De markt voor automatisering van distributie groeit hard als gevolg van de groei van e-commerce. Om aan deze vraag te voldoen zullen bedrijven hun distributie moeten optimaliseren. Momenteel opereert nog 80% zonder een geautomatiseerd proces. Kion heeft hierdoor nog een lang groeipad om te groeien en te investeren tegen aantrekkelijke rendementen.

De aandelenselectie voegde deze maand geen waarde toe, met name duurzame consumentengoederen en technologie bleven achter. Estee Lauder, Deere & Company en Nike droegen in positieve zin het meeste bij. Estee Lauder en Deere lieten beide sterke kwartaalcijfers zien. Nike vervolgt de weg omhoog die is ingezet na het bekendmaken van de nieuwe strategie. Applied Materials, Priceline en Taiwan Semiconductor Manufacturing vielen in negatieve zin op. Applied Materials en Taiwan Semiconductor Manufacturing (beide chip-producenten) daalden scherp in lijn met de rest van de sector zonder specifiek nieuws. Priceline daalde als gevolg van een verandering in hun outlook die wat kortetermijnrisico’s met zich meebrengt. Wij zien echter geen wijziging in het langetermijnbusinessmodel en dus ook geen reden tot wijziging van de posities.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-11-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-11-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,7 % -0,2 %
3 maanden 6,9 % 6,1 %
Dit jaar 5,0 % 6,8 %
2014 10,3 % 19,5 %
2015 2,8 % 10,4 %
2016 16,7 % 10,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 7,9 % 9,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 9,5 % 13,4 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 1,56
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
30-01-2017
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 30-11-2017

Slide to see more
  3 jaar
Maximum drawdown i -14,32 %
Tracking error i 3,89 %
Information ratio i -0,49
Beta i 0,90
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-11-2017)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Estee Lauder 0,25 % 9,41 %
Deere & Company 0,25 % 10,19 %
Nike Inc Class B 0,20 % 7,35 %
Cisco 0,15 % 6,71 %
Roche Holding 0,11 % 6,80 %

Top 5 laagste bijdrage (30-11-2017)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Applied Materials -0,29 % -8,48 %
Priceline.com -0,26 % -11,13 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing (US) -0,21 % -8,60 %
Siemens -0,14 % -7,38 %
AstraZeneca -0,14 % -5,45 %

Geografische verdeling (30-11-2017)

50,7 %
Verenigde Staten
8,6 %
Verenigd Koninkrijk
7,6 %
Nederland
6,0 %
Zwitserland
4,9 %
Duitsland
4,8 %
Ierland
4,1 %
Frankrijk
3,4 %
Canada
2,2 %
Taiwan
2,0 %
Noorwegen
1,8 %
Japan
1,5 %
Zweden
2,3 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-11-2017)

3,2 %
Applied Materials
2,9 %
Alphabet Class C
2,9 %
Estee Lauder
2,8 %
Microsoft
2,8 %
Nike Inc Class B
2,8 %
JPMorgan Chase & Co
2,7 %
Deere & Company
2,7 %
Marsh & McLennan Companies
2,6 %
Unilever
2,6 %
Kion Group
Totaal
28,0 %

Sectorverdeling (30-11-2017)

23,6 %
Consumentengoederen
22,1 %
Financiële waarden
15,3 %
Technologie
11,8 %
Gezondheidszorg
11,8 %
Industriële waarden
4,8 %
Basismaterialen
2,6 %
Consumentendiensten
2,3 %
Overig
2,0 %
Telecommunicatie
2,0 %
Olie & gas
1,8 %
Nutsbedrijven
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,60 %
Service fee i
0,20 %
Verwachte lopende kosten i
0,80 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,92 %
Per 16 januari 2017 zijn de service fee en beheer fee naar beneden aangepast.

De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2015/2016.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%

De beheer fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,60%
>EUR 200 miljoen: 0,55%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,25 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI World Total Return Index Net (berekend in euro's)
Beleggingsstrategie
Sustainable Value Creation
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
18-09-2013
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0010558854
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies.

Fund approach to Responsible Investment

Exclude

Utilize MSCI ESG Research to screen companies on exclusion criteria:

 • Weapons
 • Nuclear Energy
 • Alcohol
 • Tobacco
 • Animal Testing
 • Adult Entertainment
 • Fur
 • Gambling
 • Factory Farming
 • GMO
 • CO2 Emissions
 • Thermal Coal
 • Real Estate

Maintain at least 30% lower carbon intensity than the benchmark (MSCI World)

Best-In-Class and Integration

Companies must have MSCI ESG ratings of BB and higher to be considered investible (comply or explain).

ESG is then further embedded into our selection process, with companies better performing on ESG scoring higher in our investment model.

Analyzing ESG data enables us to capture and better understand the potential material impacts of ESG risks and opportunities.

Process visible through larger portfolio weights in higher ESG ratings than the benchmark.

Engage

As a long-term investor, we are in a continuous dialogue with all companies in the portfolio.

We engage on strategy and ESG in particular to unlock intrinsic value and reduce risk.

We strive for companies to have best-in-class ESG policies, and consistently encourage positive change through engagement and exercising our voting rights.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.