Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V.

Profiel

Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (KGSEF) biedt de mogelijkheid te beleggen in een gespreide portefeuille van wereldwijd beursgenoteerde aandelen van ondernemingen die voldoen aan strikte duurzaamheidseisen. Het fonds streeft ernaar beleggingen te selecteren waarbij de focus ligt op de lange termijn. Het fonds zal per 1 juli 2017 niet meer beleggen in de vastgoedsector.

Beleggingen in KGSEF worden gescreend door een onafhankelijke dataprovider om te beoordelen of de beleggingen aan ethische, sociale en milieucriteria voldoen. De beheerder hanteert strikte duurzaamheidscriteria die beleggingen in ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële activiteiten, zoals alcohol, tabak en pornografische industrie, minimaliseert of uitsluit.

Beheerteam

Richard Klijnstra, Erwin Dut, Mark Oud, Martijn Kleinbussink

Rendement per 28-02-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -1,9 % -2,1 %
3 maanden 0,7 % -0,0 %
Dit jaar -0,4 % -0,6 %
2015 2,8 % 10,4 %
2016 16,7 % 10,7 %
2017 6,1 % 7,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 4,5 % 5,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 9,1 % 12,6 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 113,66 M 28-02-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.686.052 28-02-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 68,07 19-03-2018
Transactieprijs i
EUR 68,24 19-03-2018
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 28-02-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 46 1648
Dividendrendement i 2,16 % 2,26 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 109.384 M EUR 117.900 M
K/W-verhouding i 20,49 18,45
Active share i 89,11 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

  

Portefeuille-ontwikkelingen per 28-02-2018

KGSEF heeft in februari een rendement behaald van -1,60% in vergelijking met een rendement voor de MSCI World Index van -2,09%.

De technologiesector droeg het meest positief bij aan de performance, terwijl de sectoren financials en industrials het meest negatief bijdroegen.

De top-3 performers voor februari waren: Booking Holdings (het voormalige Priceline), Applied Materials en Cisco Systems. Booking Holdings is de grootste online reisorganisatie en onder andere beheerder van de website booking.com. Het bedrijf profiteert van de stijgende vraag naar reizen, alsmede de stijgende vraag naar het online boeken van reizen. In februari presenteerden zij hun jaarcijfers die positief werden ontvangen. Booking Holdings heeft in 2017 voor meer dan US$ 81 miljard aan reizen geboekt bestaande uit 673 miljoen overnachtingen, 7 miljoen vliegtickets en 73 miljoen huurautodagen. Als gevolg hiervan steeg de omzet in 2017 met 22%.

Valeo, ING Groep en ABB waren de grootste negatieve uitschieters. Valeo is een technologieleverancier aan de auto-industrie. Het bedrijf profiteert van het feit dat autoproducenten steeds meer werk uitbesteden en van de groeiende vraag naar elektrische auto’s. Om dit laatste mogelijk te maken werkt Valeo samen met het Duitse Siemens. In februari presenteerden zij hun jaarcijfers die negatief werden ontvangen. Het bedrijf bevestigde hun langetermijngroeipotentieel, maar verwacht in 2018 wat schommelingen, iets wat niet werd gewaardeerd door de markt.

In februari is de positie in ABB verkocht. Het bedrijf gaat momenteel door een transitie naar een nieuwe strategie. De uitkomst hiervan blijft echter onduidelijk. Doordat wij hierdoor geen goede afweging kunnen maken over de toekomst van het bedrijf hebben wij besloten het bedrijf te verkopen.

Verder is Grifols aan de portefeuille toegevoegd, een top 3-producent van plasmaderivaten. Plasma wordt onttrokken uit bloed en vervolgens gebruikt in medicijnen. De top 3 heeft meer dan 75% van de omzet in de sector in handen en het is moeilijk voor een nieuwe partij om voldoende schaal te verkrijgen. Grifols is een verticaal geintegreerd bedrijf dat zowel de collectie van het bloed, als het produceren van het plasma als het maken van het medicijn voor zijn rekening neemt. De kwaliteitseisen voor het productieproces liggen erg hoog.

De sector van plasmaderivaten groeit boven 5% op de langere termijn, gevoed door een verouderende en groeiende bevolking, meer vraag uit opkomende markten, verbeterde diagnoses en nieuwe indicaties.

Het bedrijf is voor ongeveer 30% in handen van de familie Grifols en wordt gemanaged met een langetermijnfocus. De ESG-rating van Grifols is BBB.

Welke bedrijven zoeken we?
Wij zoeken structureel groeiende en winstgevende bedrijven die op de lange termijn aandeelhouderswaarde creëren en een duidelijk maatschappelijk bestaansrecht hebben.

De beste resultaten worden behaald als de belangen voor alle stakeholders hetzelfde zijn. Daarvoor is het nodig dat de producten en diensten, maar ook de bedrijfsvoering, in lijn zijn met de wensen en eisen die de samenleving hieraan stelt (license to operate).

Daarnaast dienen de bedrijven voldoende groeimogelijkheden te hebben om investeringen te doen tegen een aantrekkelijk rendement (innovatie en expansie).

Om deze winstgroei op de lange termijn te realiseren moeten bedrijven ten opzichte van bestaande en nieuwe concurrentie verdedigbare voordelen genieten (sterke strategische positie).

Rol management
Van het management verwachten we, naast een goede bedrijfsaansturing, dat een langetermijnstrategie wordt gevolgd. Hierin horen de risico's en kansen met betrekking tot ESG duidelijk te zijn geïntegreerd, gesteund door verstandige investeringsplannen die inspelen op langetermijntrends en passen bij de strategische positie en de groeimogelijkheden van het bedrijf.

Kwaliteit en waardering
De geselecteerde bedrijven zijn in onze ogen strategisch en operationeel van bovengemiddelde kwaliteit en zijn in staat op de lange termijn waarde voor alle stakeholders te creëren. Afhankelijk van de absolute waardering van hun aandelen zijn ze mogelijk interessant om langjarig in de portefeuille op te nemen.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 28-02-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -1,9 % -2,1 %
3 maanden 0,7 % -0,0 %
Dit jaar -0,4 % -0,6 %
2015 2,8 % 10,4 %
2016 16,7 % 10,7 %
2017 6,1 % 7,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 4,5 % 5,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 9,1 % 12,6 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 1,29
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
05-02-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 28-02-2018

Slide to see more
  3 jaar
Maximum drawdown i -14,32 %
Tracking error i 3,72 %
Information ratio i -0,19
Beta i 0,90
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (28-02-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Applied Materials 0,33 % 9,97 %
Cisco 0,26 % 10,11 %
Booking Holdings 0,22 % 8,66 %
Marine Harvest 0,20 % 16,64 %
Mastercard 0,16 % 6,23 %

Top 5 laagste bijdrage (28-02-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Valeo -0,38 % -15,81 %
ING Groep -0,23 % -8,54 %
ABB -0,21 % -13,14 %
Vodafone Group -0,20 % -10,05 %
LyondellBasell Industries -0,20 % -7,76 %

Geografische verdeling (28-02-2018)

52,7 %
Verenigde Staten
8,1 %
Verenigd Koninkrijk
7,2 %
Nederland
7,0 %
Duitsland
4,6 %
Ierland
4,1 %
Zwitserland
3,5 %
Frankrijk
2,9 %
Cash
2,3 %
Taiwan
1,7 %
Japan
1,5 %
Noorwegen
1,4 %
Zweden
0,4 %
Spanje
Totaal
98 %

Top 10 belangen (28-02-2018)

3,1 %
Alphabet Class C
3,1 %
Microsoft
3,0 %
JPMorgan Chase & Co
3,0 %
Applied Materials
3,0 %
Estee Lauder
2,8 %
Nike Inc Class B
2,8 %
Deere & Company
2,7 %
Cisco
2,7 %
Kion Group
2,7 %
Blackrock
Totaal
28,7 %

Sectorverdeling (28-02-2018)

23,4 %
Consumentengoederen
21,0 %
Financiële waarden
15,5 %
Technologie
13,3 %
Gezondheidszorg
9,8 %
Industriële waarden
6,5 %
Basismaterialen
5,1 %
Consumentendiensten
2,8 %
Overig
1,7 %
Telecommunicatie
0,9 %
Nutsbedrijven
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,60 %
Service fee i
0,20 %
Verwachte lopende kosten i
0,80 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,83 %
Per 16 januari 2017 zijn de service fee en beheer fee naar beneden aangepast.

De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2016/2017.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%

De beheer fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,60%
>EUR 200 miljoen: 0,55%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
De swingfactor is per 1 januari 2018 aangepast van 0,25%/0,25% naar 0,25%/0,15%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI World Total Return Index Net (berekend in euro's)
Beleggingsstrategie
Sustainable Value Creation
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
18-09-2013
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0010558854
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in.

Our fund approach to Responsible Investment

Exclude

Utilize MSCI ESG Research to screen companies on exclusion criteria:

 • Weapons
 • Nuclear Energy
 • Alcohol
 • Tobacco
 • Animal Testing
 • Adult Entertainment
 • Fur
 • Gambling
 • Factory Farming
 • GMO
 • CO2 Emissions
 • Thermal Coal
 • Real Estate

Maintain at least 30% lower carbon intensity than the benchmark (MSCI World)

Best-In-Class and Integration

Companies must have MSCI ESG ratings of BB and higher to be considered investible (comply or explain).

ESG is then further embedded into our selection process, with companies better performing on ESG scoring higher in our investment model.

Analyzing ESG data enables us to capture and better understand the potential material impacts of ESG risks and opportunities.

Process visible through larger portfolio weights in higher ESG ratings than the benchmark.

Engage

As a long-term investor, we are in a continuous dialogue with all companies in the portfolio.

We engage on strategy and ESG in particular to unlock intrinsic value and reduce risk.

We strive for companies to have best-in-class ESG policies, and consistently encourage positive change through engagement and exercising our voting rights.

 

 

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.