Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V.

Profiel

Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (KGSEF) biedt de mogelijkheid te beleggen in een gespreide portefeuille van wereldwijd beursgenoteerde aandelen van ondernemingen die voldoen aan strikte duurzaamheidseisen. Het fonds streeft ernaar beleggingen te selecteren waarbij de focus ligt op de lange termijn. Het fonds zal per 1 juli 2017 niet meer beleggen in de vastgoedsector.

Beleggingen in KGSEF worden gescreend door een onafhankelijke dataprovider om te beoordelen of de beleggingen aan ethische, sociale en milieucriteria voldoen. De beheerder hanteert strikte duurzaamheidscriteria die beleggingen in ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële activiteiten, zoals alcohol, tabak en pornografische industrie, minimaliseert of uitsluit.

Beheerteam

Richard Klijnstra, Erwin Dut

Rendement per 31-07-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,7 % -0,9 %
3 maanden -2,9 % -3,1 %
Dit jaar -0,6 % 1,4 %
2014 10,3 % 19,5 %
2015 2,8 % 10,4 %
2016 16,7 % 10,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 7,3 % 11,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 8,8 % 13,1 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 106,91 M 31-07-2017
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.655.281 31-07-2017
Intrinsieke waarde i
EUR 64,68 17-08-2017
Transactieprijs i
EUR 64,84 17-08-2017
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 31-07-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 49 1654
Dividendrendement i 2,95 % 2,35 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 100.874 M EUR 103.111 M
K/W-verhouding i 18,31 19,58
Active share i 88,35 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-07-2017

De aandelenmarkten wereldwijd eindigden juli in de min. De meeste bedrijven die cijfers hebben gerapporteerd lieten zowel beter dan verwachte omzet- als winstcijfers zien. Relatief hoge waarderingen en aanhoudende politieke onrust evenals commentaren van centrale banken over het terugdraaien van monetaire stimuleringsmaatregelen zorgden voor een relatief getemperde beursontwikkeling.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-07-2017

Welke bedrijven zoeken we?
Wij zoeken structureel groeiende en winstgevende bedrijven die op de lange termijn aandeelhouderswaarde creëren en een duidelijk maatschappelijk bestaansrecht hebben.

De beste resultaten worden behaald als de belangen voor alle stakeholders hetzelfde zijn. Daarvoor is het nodig dat de producten en diensten, maar ook de bedrijfsvoering, in lijn zijn met de wensen en eisen die de samenleving hieraan stelt (license to operate).

Daarnaast dienen de bedrijven voldoende groeimogelijkheden te hebben om investeringen te doen tegen een aantrekkelijk rendement (innovatie en expansie).

Om deze winstgroei op de lange termijn te realiseren moeten bedrijven ten opzichte van bestaande en nieuwe concurrentie verdedigbare voordelen genieten (sterke strategische positie).

Rol management
Van het management verwachten we, naast een goede bedrijfsaansturing, dat een langetermijnstrategie wordt gevolgd. Hierin horen de risico's en kansen met betrekking tot ESG duidelijk te zijn geïntegreerd, gesteund door verstandige investeringsplannen die inspelen op langetermijntrends en passen bij de strategische positie en de groeimogelijkheden van het bedrijf.

Kwaliteit en waardering
De geselecteerde bedrijven zijn in onze ogen strategisch en operationeel van bovengemiddelde kwaliteit en zijn in staat op de lange termijn waarde voor alle stakeholders te creëren. Afhankelijk van de absolute waardering van hun aandelen zijn ze mogelijk interessant om langjarig in de portefeuille op te nemen.

Portefeuille
KGSEF eindigde de maand 0,67% lager en bleef daarmee 0,27% voor op de benchmark.

In KGSEF was Azië de zwakste regio, maar droegen alle regio’s negatief bij aan het absolute rendement. De sectoren energie, technologie en financials droegen positief bij aan het rendement, terwijl gezondheidszorg, industrie en dagelijkse consumentengoederen de grootste negatieve bijdrage leverden. Relatief droeg de sector duurzame consumentengoederen positief bij, enerzijds doordat levensmiddelenbedrijven Unilever en Sysco het goed deden en anderzijds doordat de tabaksector, waar KGSEF geen posities in heeft, onderuit ging nadat de FDA aankondigde de sector hard te gaan aanpakken.

De aandelen die het meest positief bijdroegen aan het rendement waren: Statoil, ING Groep, Verizon Communications, Applied Materials en Allianz. Aan de negatieve kant waren dit: AstraZeneca, Mattel, PPG Industries, ABB en Siemens. Statoil rapporteerde goede omzet- en winstcijfers en profiteerde van stijgende prijzen van grondstoffen. Het Noorse oliebedrijf blijft met een MSCI ESG rating van ‘AAA’ voor ons het best gepositioneerde bedrijf binnen haar industrie. AstraZeneca kwam met teleurstellend nieuws over hun belangrijkste klinisch onderzoek in oncologie. Hoewel dit onderzoek naar longkanker met de naam “Mystic” nog niet afgerond is, waren de voorlopige resultaten negatief. De verwachtingen waren hoog gespannen, omdat een ander onderzoek van AstraZeneca naar longkanker onlangs hoopgevende resultaten liet zien. Ondanks deze kortetermijntegenslag blijft de vraag voor nieuwe oncologiemedicijnen snel groeien, iets wat op de langere termijn positief is voor AstraZeneca. The Kerry Group is een nieuwe positie in KGSEF. Het bedrijf heeft een leidende positie in de wereldwijde markt voor voedingsingrediënten. Deze markt wordt gekenmerkt door een constante groeiende vraag als gevolg van voedselketeninnovatie en een trend naar uitbesteding door voedselproducten. Binnen deze markt heeft Kerry sterke posities in natuurlijke ingrediënten, groeiende eindklanten en opkomende markten. Kerry heeft een A-rating voor ESG met een sterke score op corporate governance. Het bedrijf kan nog verbeteren op gebied van haar inkoopketen van grondstoffen en fiscale transparantie. Daarnaast zijn er ESG kansen op het gebied van gezondere en meer natuurlijke voedselvoorziening.

Er hebben in de maand juli geen grote wijzigingen plaatsgevonden in de regio- en sectorwegingen binnen KGSEF.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-07-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,7 % -0,9 %
3 maanden -2,9 % -3,1 %
Dit jaar -0,6 % 1,4 %
2014 10,3 % 19,5 %
2015 2,8 % 10,4 %
2016 16,7 % 10,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 7,3 % 11,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 8,8 % 13,1 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 1,56
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
30-01-2017
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-07-2017

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -14,32 % -14,32 %
Tracking error i 4,03 % 3,73 %
Information ratio i -0,98 -1,16
Beta i 0,87 0,89
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-07-2017)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Statoil 0,19 % 9,23 %
ING Groep 0,13 % 4,74 %
Verizon Communications 0,12 % 6,23 %
Applied Materials 0,11 % 3,76 %
Allianz 0,08 % 4,37 %

Top 5 laagste bijdrage (31-07-2017)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
AstraZeneca -0,29 % -12,64 %
Mattel -0,18 % -10,05 %
PPG Industries -0,18 % -7,40 %
ABB -0,17 % -7,96 %
Siemens -0,10 % -4,65 %

Geografische verdeling (31-07-2017)

47,3 %
Verenigde Staten
11,5 %
Nederland
8,4 %
Verenigd Koninkrijk
7,7 %
Zwitserland
4,5 %
Ierland
4,3 %
Duitsland
3,2 %
Japan
2,2 %
Noorwegen
2,1 %
Taiwan
1,9 %
Frankrijk
1,7 %
Zweden
1,4 %
Canada
1,0 %
Australie
2,8 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-07-2017)

3,0 %
Unilever
2,8 %
Alphabet Class C
2,8 %
Applied Materials
2,8 %
ING Groep
2,7 %
Pepsico
2,6 %
Estee Lauder
2,6 %
Marsh & McLennan Companies
2,6 %
JPMorgan Chase & Co
2,5 %
Microsoft
2,4 %
Allegion
Totaal
26,7 %

Sectorverdeling (31-07-2017)

24,4 %
Financiële waarden
21,5 %
Consumentengoederen
13,8 %
Technologie
11,2 %
Gezondheidszorg
10,7 %
Industriële waarden
4,7 %
Telecommunicatie
4,4 %
Basismaterialen
2,8 %
Overig
2,4 %
Consumentendiensten
2,2 %
Olie & gas
1,9 %
Nutsbedrijven
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,60 %
Service fee i
0,20 %
Verwachte lopende kosten i
0,80 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,92 %
.Per 16 januari 2017 zijn de service fee en beheer fee naar beneden aangepast.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,25 %
Meer over ons swing factor beleid
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI World Total Return Index Net (berekend in euro's)
Beleggingsstrategie
Overig
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
18-09-2013
Vestigingsland
Nederland
Geregistreerd voor aanbieding in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0010558854
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies.

Fund approach to Responsible Investment

Exclude

Utilize MSCI ESG Research to screen companies on exclusion criteria:

 • Weapons
 • Nuclear Energy
 • Alcohol
 • Tobacco
 • Animal Testing
 • Adult Entertainment
 • Fur
 • Gambling
 • Factory Farming
 • GMO
 • CO2 Emissions
 • Thermal Coal
 • Real Estate

Maintain at least 30% lower carbon intensity than the benchmark (MSCI World)

Best-In-Class and Integration

Companies must have MSCI ESG ratings of BB and higher to be considered investible (comply or explain).

ESG is then further embedded into our selection process, with companies better performing on ESG scoring higher in our investment model.

Analyzing ESG data enables us to capture and better understand the potential material impacts of ESG risks and opportunities.

Process visible through larger portfolio weights in higher ESG ratings than the benchmark.

Engage

As a long-term investor, we are in a continuous dialogue with all companies in the portfolio.

We engage on strategy and ESG in particular to unlock intrinsic value and reduce risk.

We strive for companies to have best-in-class ESG policies, and consistently encourage positive change through engagement and exercising our voting rights.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.