Kempen Global Sustainable Equity Fund NV

Profiel

Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (het Fonds) biedt de mogelijkheid te beleggen in een gespreide portefeuille van wereldwijd beursgenoteerde aandelen van ondernemingen die voldoen aan strikte duurzaamheidseisen. Beleggingen in het Fonds worden gescreend door een onafhankelijke dataprovider om te beoordelen of de beleggingen aan ethische, sociale en milieucriteria voldoen. De beheerder hanteert strikte duurzaamheidscriteria waarmee beleggingen in ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële activiteiten, zoals alcohol, tabak en pornografische industrie, worden geminimaliseerd of uitgesloten. Het Fonds streeft ernaar beleggingen te selecteren waarbij de focus ligt op de lange termijn en duurzame groei. Het Fonds streeft ernaar ondernemingen te selecteren die ESG goed geïntegreerd hebben in hun strategie en het vermogen hebben om op de lange termijn duurzame waarde te creëren. In het beleggingsproces wordt meegenomen of een onderneming kan bijdragen aan de transitie naar een meer duurzame economie.

Beheerteam

Richard Klijnstra, Mark Oud, Martijn Kleinbussink

Rendement per 31-08-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 4,2 % 5,5 %
3 maanden 6,3 % 6,7 %
Dit jaar 0,5 % -1,1 %
2017 6,1 % 7,5 %
2018 -3,0 % -4,1 %
2019 34,2 % 30,0 %
1 jaar (op jaarbasis) 11,5 % 7,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 12,2 % 9,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 10,3 % 9,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,0 % 11,3 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In verband met Pasen is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds per 29 maart 2018 (Europa), slotkoersen per 2 april 2018 (Noord-Amerika) en op basis van ‘snapshots’ koersen 3 april 2018 (Azië & Pacific).
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 113,74 M 31-08-2020
Omvang aandelenklasse
EUR 113,74 M 31-08-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.331.846 31-08-2020
Intrinsieke waarde i
EUR 83,98 25-09-2020
Transactieprijs i
EUR 84,19 25-09-2020
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 31-08-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 39 1601
Dividendrendement i 1,55 % 2,10 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 182.496 M EUR 290.991 M
K/W-verhouding i 28,74
Active share i 90,30 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-08-2020

Het fonds heeft in augustus een netto rendement behaald van 4.2% in vergelijking met een rendement voor de MSCI World Index van 5.5%. Hiermee komt het netto rendement voor het jaar op 0.53% tegen een rendement van de MSCI World van -1.13%.

Mastercard, Deere en Nike droegen het meest positief bij. Agricultuurgigant Deere rapporteerde beter dan verwachtte cijfers en outlook. De precisie agricultuur software is belangrijke vervanger voor een tekort aan arbeiders door COVID-19. Cisco en Siemens Healthineers deden een stap terug. Siemens Healthineers is van plan Varian over te nemen om hun positie in oncologie onderzoek te versterken. Zij geven hiervoor nieuwe aandelen uit.

Om een goed beeld te krijgen hoe de portefeuille gepositioneerd is voor klimaatverandering, rapporteren we over een paar belangrijke kenmerken. Klimaatverandering brengt risico’s voor bedrijven mee, maar ook mogelijkheden.

Gewogen gemiddelde carbon intensiteit (tCO2e/Mio Eur Revenue)
KGSEF 46
MSCI World Index 190
(Bron: ISS ESG, MSCI)

De portefeuille kent een veel lagere intensiteit dan de benchmark. Dit is bewust. Ons beleid is de intensiteit van de portefeuille hooguit 50% van de intensiteit van de benchmark te laten zijn, nu en in de toekomst.

In de scenario analyse beschouwen we in hoeverre de portefeuille in lijn is met het carbon budget dat hoort bij 2, 4 of 6 graden opwarming. Het gaat zowel om de huidige broeikasgas emissies als om de toekomstige verwachte emissies. De portefeuille is in lijn met een 2 graden scenario tot het jaar 2050.

Daarnaast laten we zien hoe de portefeuille het doet op het punt van SDG 13, klimaatactie. Hier beperken we ons tot de producten en diensten van een bedrijf. Dragen deze bij aan het behalen van SDG 13 of juist niet? We maken een onderscheid in 5 categorieën op basis van de onderliggende inkomsten:
× Significante contributie
× Beperkte contributie
× Neutraal
× Beperkte obstructie
× Significante obstructie

De grafiek hieronder toont aan dat de portefeuille in totaal 9% aan onderliggende inkomsten heeft die bijdragen aan SDG 13, terwijl dat 8,5% voor de benchmark is. In de portefeuille heeft Rational AG met energiezuinige kookapplicaties de hoogste bijdrage. Daarnaast heeft 3,0% van de inkomsten een negatieve bijdrage versus 6,6% voor de benchmark. In de portefeuille heeft de tractorfabrikant Deere de meest negatieve bijdrage. Voor zwaar materiaal als tractoren is nog niet een alternatief naast diesel ontwikkeld, terwijl tractoren voor de voedselvoorziening van groot belang zijn.

Bron: ISS ESG, MSCI                                                                 Bron: ISS ESG

 

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-08-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 4,2 % 5,5 %
3 maanden 6,3 % 6,7 %
Dit jaar 0,5 % -1,1 %
2017 6,1 % 7,5 %
2018 -3,0 % -4,1 %
2019 34,2 % 30,0 %
1 jaar (op jaarbasis) 11,5 % 7,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 12,2 % 9,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 10,3 % 9,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,0 % 11,3 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In verband met Pasen is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds per 29 maart 2018 (Europa), slotkoersen per 2 april 2018 (Noord-Amerika) en op basis van ‘snapshots’ koersen 3 april 2018 (Azië & Pacific).

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 1,07
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
13-02-2020
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-08-2020

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -18,67 % -18,67 %
Tracking error i 3,68 % 3,77 %
Information ratio i 0,72 -0,35
Beta i 0,94 0,92
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-08-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Mastercard 0,64 % 14,79 %
Deere 0,52 % 17,80 %
Nike Class B 0,44 % 13,59 %
Microsoft 0,38 % 9,04 %
Booking Holdings 0,37 % 13,65 %

Top 5 laagste bijdrage (31-08-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Siemens Healthineers -0,37 % -13,32 %
Cisco -0,26 % -11,37 %
Grifols -0,16 % -16,21 %
Applied Materials -0,15 % -5,01 %
Marsh & McLennan Companies -0,07 % -2,56 %

Geografische verdeling (31-08-2020)

47,7 %
Verenigde Staten
9,7 %
Duitsland
7,8 %
Zwitserland
6,9 %
Verenigd Koninkrijk
6,1 %
Denemarken
5,3 %
Ierland
3,6 %
Frankrijk
2,5 %
Taiwan
2,4 %
Noorwegen
2,3 %
Zweden
0,9 %
Nederland
0,8 %
Spanje
1,7 %
Overig
2,1 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-08-2020)

4,8 %
Mastercard
4,5 %
Alphabet Class A
4,4 %
Microsoft
3,8 %
Lonza
3,5 %
Nike Class B
3,5 %
LHC
3,4 %
Kion
3,3 %
Novo Nordisk
3,3 %
Deere
3,0 %
Booking Holdings
Totaal
37,7 %

Sectorverdeling (31-08-2020)

25,3 %
Gezondheidszorg
18,4 %
Consumentengoederen
17,6 %
Industriële waarden
16,3 %
Technologie
12,8 %
Financiële waarden
3,0 %
Consumentendiensten
2,7 %
Basismaterialen
2,1 %
Overig
1,8 %
Telecommunicatie
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,50 %
Service fee i
0,20 %
Verwachte lopende kosten i
0,73 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,74 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2018/2019.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%

De beheervergoeding is met ingang van 1 februari 2019 verlaagd van 0,60% naar 0,50% als gevolg waarvan de verwachte lopende kosten factor uitkomt op 0,73%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI World Total Return Index Net (berekend in euro's)
Beleggingsstrategie
Sustainable Value Creation
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
18-09-2013
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0010558854
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.Â

Hoe Kempen verantwoord belegtÂ

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.
  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.
  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

HOE HET FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het Kempen Global Sustainable Equity Fund biedt beleggers conform de beleggingsdoelstelling de mogelijkheid om te beleggen in een actief en professioneel beheerde wereldwijde aandelenportefeuille met een lange horizon. Deze portefeuille voldoet daarbij ook aan strikte uitsluitings- en duurzaamheidscriteria.

Â

We trachten te beleggen in een portefeuille van ondernemingen met een CO2-intensiteit die duidelijk onder die van de benchmark ligt. Voorts voeren we een dialoog met de meest CO2-intensieve ondernemingen in onze portefeuille om het beleid en de informatievoorziening te verbeteren en daarmee een bijdrage aan vermindering van de CO2-intensiteit te leveren.

Â

Het ESG-beleid van Kempen is in het beleggingsproces van ons fonds geïmplementeerd op basis van de volgende pijlers: uitsluiting, integratie en actief aandeelhouderschap en positieve impact.

Â

Uitsluiting & vermijding

In lijn met het algemene beleid van Kempen belegt het Global Sustainable Equity Fund niet in ondernemingen die op de uitsluitings- of vermijdingslijst van KCM voorkomen.

Â

Ondernemingen met een ‘Fail-score’ op de criteria van de UN Global Compact worden eveneens uitgesloten.

Â

Voor bedrijven met een MSCI ESG-rating van CCC of B geldt uitsluiting op 'comply or explain'-basis.

Â

Het Global Sustainable Equity Fund sluit ook ondernemingen uit op basis van de aanvullende duurzaamheidscriteria die in de tabel hieronder staan vermeld.

Â

Nadere informatie over onze uitsluitingscriteria en drempelwaarden vindt u hier.

Â

UITSLUITINGSCRITERIA KEMPEN GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND NV

Â

CRITERIA KEMPEN

AANVULLENDE DUURZAAMHEIDSCRITERIA

Â

Bedrijfsgedrag

Â

Â

Â

x    Mensenrechten

V

Â

Â

x    Arbeidsrechten

V

Â

Â

x    Milieu

V

Â

Â

x    Anti-corruptie

V

Â

Â

Productbetrokkenheid

Â

Â

Â

x    Controversiële wapens

V

Â

Â

x    Tabak

V

Â

Â

x    Pornografie

Â

V

Â

x    Alcohol

Â

V

Â

x    Dierwelzijn & GMO

Â

V

Â

x    Gokken

Â

V

Â

x    Productie van kernenergie

Â

V

Â

x    CO2-intensieve energieopwekking

Â

V

Â

x    Steenkool

Â

V

Â

x    (On)conventionele olie- & gaswinning

Â

V

Â

x    Wapens

Â

V

Â

Â

ESG-integratie

In het beleggingsproces beoordelen we het ESG-profiel van een onderneming. We beoordelen iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we de materiële risico’s binnen een bepaalde sector afwegen tegen de risicoblootstelling, strategie, beheerpraktijken en informatieverschaffing van de onderneming.

Â

Bij een lagere ESG-score is een hoger rendement vereist als inputvariabele voor ons waarderingsmodel. Indien ESG-risico’s als te ernstig worden beoordeeld, wordt een belegging in de onderneming vermeden en/of wordt een bestaand belang verkocht.

Â

ESG-kansen worden ook beoordeeld. Zij kunnen in ons waarderingsmodel een inputvariabele vormen voor de groeivoet op de lange termijn van de onderneming.

Â

Het Responsible Investment Team van Kempen screent elk kwartaal de portefeuille van het Kempen Global Sustainable Equity Fund en bespreekt de bevindingen met de portefeuillemanagers.

Â

Actief aandeelhouderschap: Engagement

Als actieve belegger kiezen we voor een breed engagement met de ondernemingen in onze portefeuille. Zo willen we waarde ontsluiten en risico’s verminderen.

Â

In ons engagementproces worden duidelijke doelstellingen gedefinieerd. De voortgang en de uitkomsten worden gemonitord en goed gedocumenteerd. Mocht een onderneming op enig moment weigeren om mee te werken, dan moet verkoop van het belang worden overwogen.

Â

Onze engagementinspanningen waren in 2018 vooral gericht op kwesties zoals beloningsbeleid, milieudoelstellingen, leefbaar loon, privacy- en gegevensbescherming, witwas- en omkooppraktijken en ESG-integratie. Onze inspanningen leidden er onder meer toe dat een onderneming tot publicatie van het dierproefbeleid overging en dat een verzekeringsmaatschappij ESG in het beleggingsproces integreerde.

Â

Actief aandeelhouderschap: Uitoefening van stemrecht

Uitoefening van ons stemrecht vormtook een essentieel onderdeel van onze duurzame beleggingsfilosofie. ISS geeft ons stemadviezen op basis van ons stem- en governancebeleid. Onderwerpen worden van geval tot geval geanalyseerd.

Â

In veel gevallen informeren wij de onderneming vooraf hoe we van plan zijn te stemmen. Indien wij overwegen om tegen een voorstel te stemmen, vragen wij het bestuur om hun standpunt toe te lichten. Na zorgvuldige analyse nemen we een standpunt in en brengen we dienovereenkomstig onze stem uit.

Â

Impact

In de eerste plaats heeft het fonds een positieve impact omdat het kapitaal toewijst aan ondernemingen die aan de transitie naar een duurzamere economie bijdragen. Voorts vertaalt onze benadering zich in een grotere weging ten opzichte van de MSCI World voor ondernemingen die een bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG's) leveren. Het management wordt aangemoedigd om zo bij te dragen aan de duurzame transitie: het wordt beloond in de vorm van toegang tot de kapitaalmarkt tegen lagere kapitaalkosten.

Â

Daarnaast is ons streven dat 50% van de ondernemingen in de portefeuille met hun producten en diensten een directe bijdrage aan de SDG’s levert.

Â

Ons complete stemverslag vindt u hier.

Risico's

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

Â

*

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI ESG research
Screening MSCI ESG research
UN global impact
ESG-integratie in het beleggingsproces
ESG-integratie in het beleggingsproces
Bron NL
disclaimer
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.