Kempen Global Property Fundamental Index® Fund N.V. (beëindigd)

Profiel

Kempen Global Property Fundamental Index® Fund N.V. is op 13 februari 2019 aan het einde van de dag beëindigd. Meer informatie is op deze website te vinden onder de sectie Documenten / Algemene Vergadering en Overig.

Kempen Global Property Fundamental Index® Fund N.V. (KGPFIFN.V.) investeert in een gespreide portefeuille van beursgenoteerde onroerendgoedondernemingen wereldwijd. KGPFIFN.V. heeft als doelstelling de samenstelling en het rendement van Global Property Research (GPR) Global Property Fundamental Index® (Index) te weerspiegelen. De portefeuille bevat meer dan 100 beleggingen.

De vaststelling van het gewicht van een onderneming in de Index wordt bepaald door de zogenaamde ‘fundamentele factoren’ van een onderneming in plaats van op basis van marktwaarde. Dit betekent dat factoren zoals huuropbrengsten, EBITDA en bruto dividend van invloed zijn op de weging van een onderneming in de Index. Deze factoren worden door de beheerder gezien als een betere weerspiegeling van de economische waarde van een onderneming dan de marktkapitalisatie.

Beheerteam

Hans Kamminga, Kim Lubbers

Rendement per 31-01-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-01-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 10,6 % 10,7 %
3 maanden 6,4 % 6,6 %
Dit jaar 10,6 % 10,7 %
2016 9,9 % 10,0 %
2017 -0,5 % -0,7 %
2018 -3,0 % -3,2 %
1 jaar (op jaarbasis) 10,9 % 10,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i 6,8 % 6,8 %
5 jaar (op jaarbasis) i 10,2 % 10,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 9,0 % 9,3 %
KGPFIF N.V. heeft hetzelfde beleggingsbeleid als Kempen (Lux) Global Property Fundamental Index® Fund, gevestigd in Luxemburg en Kempen Global Property Fundamental Index® Fund, gevestigd in Nederland. De performancegrafiek en –tabel laten vanaf 1 januari 2016 tot 19 mei 2016 (start van het KGPFIF N.V.) de performance van Kempen Global Property Fundamental Index® Fund, gevestigd in Nederland, zien. De getoonde performance resultaten voor 1 januari 2016 zijn die van het Kempen (Lux) Global Property Fundamental Index® Fund klasse I, gevestigd in Luxemburg. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor de berekening van de performancecijfers wordt een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van KGPFIF N.V. in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels is berekend op basis van ‘snapshots’ (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld. De dividenduitkering van KGPFIFNV (ex-datum 1-8-2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 5,48 M 31-01-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 5,48 M 31-01-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
150.100 31-01-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 37,04 13-02-2019
Transactieprijs i
EUR 37,32 12-02-2019
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 31-01-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 146 148
Dividendrendement i 4,25 % 4,22 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 13.304 M EUR 13.350 M
K/W-verhouding i 12,67 12,68
Active share i 50,00 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fundamental Index® Fund N.V. (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

‘Fundamental Index®’ en/of ‘Research Affiliates Fundamental Index®’ en/of ‘RAFI’ en/of alle andere RA handelsmerken, handelsnamen, gepatenteerd of concepten waarvan het patent is aangevraagd, zijn het exclusieve eigendom van Research Affiliates, LLC.

Marktontwikkelingen per 31-01-2019

Wereldwijde vastgoedaandelen boekten in januari een sterk absoluut rendement. Het goede rendement op vastgoedaandelen in januari kan waarschijnlijk het beste verklaard worden door een aantrekkelijke waardering in combinatie met een aanhoudend goede operationele performance in de sector. Wereldwijd rapporteerden diverse vastgoedmaatschappijen hun jaarresultaten met daarin een positieve herwaardering van hun portefeuilles ten opzichte van vorig jaar. In Japan kondigde vastgoedfonds Tokyo Tatemono aan dat 5% van het uitstaande aandelenkapitaal wordt ingekocht. Dit is niet het eerste aandeleninkoopprogramma dat onlangs in Japan is aangekondigd. We zijn blij verrast dat het Japanse management steeds vaker besluit om aandeelhouderswaarde te creëren door aandelen terug te kopen op een koers die onder de nettovermogenswaarde (NAV) ligt. Dit is een belangrijk kapitaalallocatie-instrument voor beursgenoteerde vastgoedfondsen: vastgoed verkopen tegen de NAV en aandelen inkopen als de koers onder deze NAV ligt. En vice versa kunnen zij nieuwe aandelen uitgeven als de koers boven de NAV ligt en vervolgens vastgoed ontwikkelen of aankopen tegen de NAV.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fundamental Index® Fund N.V. (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

‘Fundamental Index®’ en/of ‘Research Affiliates Fundamental Index®’ en/of ‘RAFI’ en/of alle andere RA handelsmerken, handelsnamen, gepatenteerd of concepten waarvan het patent is aangevraagd, zijn het exclusieve eigendom van Research Affiliates, LLC.

Rendement per 31-01-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-01-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 10,6 % 10,7 %
3 maanden 6,4 % 6,6 %
Dit jaar 10,6 % 10,7 %
2016 9,9 % 10,0 %
2017 -0,5 % -0,7 %
2018 -3,0 % -3,2 %
1 jaar (op jaarbasis) 10,9 % 10,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i 6,8 % 6,8 %
5 jaar (op jaarbasis) i 10,2 % 10,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 9,0 % 9,3 %
KGPFIF N.V. heeft hetzelfde beleggingsbeleid als Kempen (Lux) Global Property Fundamental Index® Fund, gevestigd in Luxemburg en Kempen Global Property Fundamental Index® Fund, gevestigd in Nederland. De performancegrafiek en –tabel laten vanaf 1 januari 2016 tot 19 mei 2016 (start van het KGPFIF N.V.) de performance van Kempen Global Property Fundamental Index® Fund, gevestigd in Nederland, zien. De getoonde performance resultaten voor 1 januari 2016 zijn die van het Kempen (Lux) Global Property Fundamental Index® Fund klasse I, gevestigd in Luxemburg. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor de berekening van de performancecijfers wordt een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van KGPFIF N.V. in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels is berekend op basis van ‘snapshots’ (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld. De dividenduitkering van KGPFIFNV (ex-datum 1-8-2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 1,74
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
04-10-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
4
Dividendkalender
De dividenduitkering van KGPFIFNV (ex-datum 1-8-2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.

Risico-analyse (ex post) per 31-01-2019

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -11,57 % -14,52 %
Tracking error i 0,31 % 0,72 %
Information ratio i 0,19 -0,48
Beta i 1,00 0,99
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fundamental Index® Fund N.V. (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

‘Fundamental Index®’ en/of ‘Research Affiliates Fundamental Index®’ en/of ‘RAFI’ en/of alle andere RA handelsmerken, handelsnamen, gepatenteerd of concepten waarvan het patent is aangevraagd, zijn het exclusieve eigendom van Research Affiliates, LLC.

Geografische verdeling (31-01-2019)

52,2 %
Verenigde Staten
9,0 %
Hong Kong
8,4 %
Japan
5,1 %
Australië
3,3 %
Duitsland
3,1 %
Singapore
2,8 %
Frankrijk
2,7 %
Bermuda
2,7 %
Verenigd Koninkrijk
2,2 %
Canada
2,0 %
EURO
1,3 %
Zweden
1,2 %
Cayman Islands
0,8 %
Zuid-Afrika
0,7 %
Luxemburg
0,7 %
Zwitserland
0,5 %
Mexico
0,4 %
Spanje
0,3 %
Brazilië
0,3 %
Oostenrijk
0,3 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-01-2019)

3,9 %
Simon Property Group
3,2 %
Equity Residential
2,8 %
Welltower
2,3 %
Ventas
2,1 %
Brookfield Property Reit
2,0 %
Unibail-Rodamco-Westfield
2,0 %
Health Care Property
2,0 %
Daiwa House Industry
1,9 %
Public Storage
1,9 %
Prologis
Totaal
24,1 %

Sectorverdeling (31-01-2019)

26,3 %
Gediversifieerd
26,2 %
Detailhandel
15,0 %
Woningen
12,5 %
Kantoren
9,6 %
Gezondheidszorg
7,7 %
Industriële waarden
1,7 %
Hotels
1,1 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fundamental Index® Fund N.V. (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

‘Fundamental Index®’ en/of ‘Research Affiliates Fundamental Index®’ en/of ‘RAFI’ en/of alle andere RA handelsmerken, handelsnamen, gepatenteerd of concepten waarvan het patent is aangevraagd, zijn het exclusieve eigendom van Research Affiliates, LLC.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,25 %
Service fee i
0,20 %
Verwachte lopende kosten i
0,45 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,45 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2017/2018.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,20 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
Per 1 januari 2018 is de swingfactor aangepast van 0,20%/0,20% naar 0,20%/0,15%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fundamental Index® Fund N.V. (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

‘Fundamental Index®’ en/of ‘Research Affiliates Fundamental Index®’ en/of ‘RAFI’ en/of alle andere RA handelsmerken, handelsnamen, gepatenteerd of concepten waarvan het patent is aangevraagd, zijn het exclusieve eigendom van Research Affiliates, LLC.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
GPR Global Property Fundamental Index®
Beleggingsstrategie
Fundamentele strategieën
Universum
Onroerend goed wereldwijd
Datum van oprichting
18-05-2016
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0011821210
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fundamental Index® Fund N.V. (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

‘Fundamental Index®’ en/of ‘Research Affiliates Fundamental Index®’ en/of ‘RAFI’ en/of alle andere RA handelsmerken, handelsnamen, gepatenteerd of concepten waarvan het patent is aangevraagd, zijn het exclusieve eigendom van Research Affiliates, LLC.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fundamental Index® Fund N.V. (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

‘Fundamental Index®’ en/of ‘Research Affiliates Fundamental Index®’ en/of ‘RAFI’ en/of alle andere RA handelsmerken, handelsnamen, gepatenteerd of concepten waarvan het patent is aangevraagd, zijn het exclusieve eigendom van Research Affiliates, LLC.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fundamental Index® Fund N.V. (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

‘Fundamental Index®’ en/of ‘Research Affiliates Fundamental Index®’ en/of ‘RAFI’ en/of alle andere RA handelsmerken, handelsnamen, gepatenteerd of concepten waarvan het patent is aangevraagd, zijn het exclusieve eigendom van Research Affiliates, LLC.