Kempen Global Property Fundamental Index® Fund N.V.

Profiel

Op 16 november 2018 nemen de aandeelhouders van Kempen Global Property Fundamental Index® Fund N.V. een besluit over het voorstel tot ontbinding van Kempen Global Property Fundamental Index® Fund N.V. Onder voorbehoud van deze instemming vindt de liquidatie-uitkering van Kempen Global Property Fundamental Index® Fund N.V. naar verwachting begin februari 2019 plaats. Meer informatie is op deze website te vinden onder de sectie Documenten / Algemene Vergadering en Overig.

Kempen Global Property Fundamental Index® Fund N.V. (KGPFIFN.V.) investeert in een gespreide portefeuille van beursgenoteerde onroerendgoedondernemingen wereldwijd. KGPFIFN.V. heeft als doelstelling de samenstelling en het rendement van Global Property Research (GPR) Global Property Fundamental Index® (Index) te weerspiegelen. De portefeuille bevat meer dan 100 beleggingen.

De vaststelling van het gewicht van een onderneming in de Index wordt bepaald door de zogenaamde ‘fundamentele factoren’ van een onderneming in plaats van op basis van marktwaarde. Dit betekent dat factoren zoals huuropbrengsten, EBITDA en bruto dividend van invloed zijn op de weging van een onderneming in de Index. Deze factoren worden door de beheerder gezien als een betere weerspiegeling van de economische waarde van een onderneming dan de marktkapitalisatie.

Beheerteam

Hans Kamminga, Kim Lubbers, Emma Weeder

Rendement per 30-09-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -2,0 % -2,1 %
3 maanden -0,3 % -0,5 %
Dit jaar 2,3 % 1,9 %
2015 9,2 % 9,7 %
2016 9,9 % 10,0 %
2017 -0,5 % -0,7 %
1 jaar (op jaarbasis) 4,7 % 4,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 6,1 % 6,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 8,5 % 8,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 8,7 % 9,0 %
KGPFIF N.V. heeft hetzelfde beleggingsbeleid als Kempen (Lux) Global Property Fundamental Index® Fund, gevestigd in Luxemburg en Kempen Global Property Fundamental Index® Fund, gevestigd in Nederland. De performancegrafiek en –tabel laten vanaf 1 januari 2016 tot 19 mei 2016 (start van het KGPFIF N.V.) de performance van Kempen Global Property Fundamental Index® Fund, gevestigd in Nederland, zien. De getoonde performance resultaten voor 1 januari 2016 zijn die van het Kempen (Lux) Global Property Fundamental Index® Fund klasse I, gevestigd in Luxemburg. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor de berekening van de performancecijfers wordt een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van KGPFIF N.V. in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels is berekend op basis van ‘snapshots’ (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld. De dividenduitkering van KGPFIFNV (ex-datum 1-8-2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 160,97 M 30-09-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 160,97 M 30-09-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
4.398.303 30-09-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 35,34 12-11-2018
Transactieprijs i
EUR 35,29 12-11-2018
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 30-09-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 149 149
Dividendrendement i 4,20 % 4,21 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 12.370 M EUR 12.337 M
K/W-verhouding i 13,03 12,79
Active share i 0,92 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fundamental Index® Fund N.V. (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

‘Fundamental Index®’ en/of ‘Research Affiliates Fundamental Index®’ en/of ‘RAFI’ en/of alle andere RA handelsmerken, handelsnamen, gepatenteerd of concepten waarvan het patent is aangevraagd, zijn het exclusieve eigendom van Research Affiliates, LLC.

Marktontwikkelingen per 30-09-2018

Wereldwijde vastgoedaandelen behaalden in september een negatief rendement. In de VS werd de rente op Amerikaanse staatsobligaties verder opgedreven door hogere inflatieverwachtingen. De politieke koers van Trump beperkt de bewegingsvrijheid van immigranten, waardoor een tekort aan arbeidskrachten ontstaat en de looninflatie wordt aangewakkerd. Amazon en Walmart gaan het minimumloon verhogen om genoeg werknemers te kunnen aantrekken. In de bouw bedraagt de kostprijsinflatie momenteel 1% per maand. Dit wordt niet alleen door een gebrek aan arbeidskrachten veroorzaakt, maar ook door hogere prijzen voor bouwmaterialen (zoals staal). Fabrikanten profiteren van handelsbarrières en minder concurrentie. In deze omgeving van stijgende inflatie biedt vastgoed bescherming aan beleggers: deze sector werkt met huurcontracten die aan de inflatie gekoppeld zijn. Daar staat tegenover dat de nettovermogenswaarde (NAV) van de ondernemingen in ons universum daalt als gevolg van een hogere rente. Deze waardedaling leidt vervolgens weer tot een hogere loan-to-value van vastgoedondernemingen (de noemer wordt kleiner). Voor vastgoedmaatschappijen die de huidige macro-omgeving goed willen doorstaan, is het essentieel om een lage leverage op de balans te hebben.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fundamental Index® Fund N.V. (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

‘Fundamental Index®’ en/of ‘Research Affiliates Fundamental Index®’ en/of ‘RAFI’ en/of alle andere RA handelsmerken, handelsnamen, gepatenteerd of concepten waarvan het patent is aangevraagd, zijn het exclusieve eigendom van Research Affiliates, LLC.

Rendement per 30-09-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -2,0 % -2,1 %
3 maanden -0,3 % -0,5 %
Dit jaar 2,3 % 1,9 %
2015 9,2 % 9,7 %
2016 9,9 % 10,0 %
2017 -0,5 % -0,7 %
1 jaar (op jaarbasis) 4,7 % 4,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 6,1 % 6,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 8,5 % 8,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 8,7 % 9,0 %
KGPFIF N.V. heeft hetzelfde beleggingsbeleid als Kempen (Lux) Global Property Fundamental Index® Fund, gevestigd in Luxemburg en Kempen Global Property Fundamental Index® Fund, gevestigd in Nederland. De performancegrafiek en –tabel laten vanaf 1 januari 2016 tot 19 mei 2016 (start van het KGPFIF N.V.) de performance van Kempen Global Property Fundamental Index® Fund, gevestigd in Nederland, zien. De getoonde performance resultaten voor 1 januari 2016 zijn die van het Kempen (Lux) Global Property Fundamental Index® Fund klasse I, gevestigd in Luxemburg. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor de berekening van de performancecijfers wordt een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van KGPFIF N.V. in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels is berekend op basis van ‘snapshots’ (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld. De dividenduitkering van KGPFIFNV (ex-datum 1-8-2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,45
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
31-07-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
4
Dividendkalender
De dividenduitkering van KGPFIFNV (ex-datum 1-8-2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.

Risico-analyse (ex post) per 30-09-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -11,57 % -14,52 %
Tracking error i 0,31 % 0,74 %
Information ratio i 0,48 -0,43
Beta i 0,99 0,99
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fundamental Index® Fund N.V. (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

‘Fundamental Index®’ en/of ‘Research Affiliates Fundamental Index®’ en/of ‘RAFI’ en/of alle andere RA handelsmerken, handelsnamen, gepatenteerd of concepten waarvan het patent is aangevraagd, zijn het exclusieve eigendom van Research Affiliates, LLC.

Geografische verdeling (30-09-2018)

52,0 %
Verenigde Staten
8,6 %
Japan
7,7 %
Hong Kong
5,0 %
Australië
3,3 %
Duitsland
3,1 %
Frankrijk
3,0 %
Singapore
2,8 %
Verenigd Koninkrijk
2,7 %
Bermuda
2,3 %
EURO
2,2 %
Canada
1,2 %
Zweden
1,2 %
Cayman Islands
0,7 %
Zuid-Afrika
0,7 %
Luxemburg
0,6 %
Zwitserland
0,5 %
Mexico
0,4 %
Spanje
0,3 %
Oostenrijk
0,2 %
Brazilië
1,4 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-09-2018)

3,9 %
Simon Property Group
3,0 %
Equity Residential
2,5 %
Brookfield Property Reit
2,4 %
Welltower
2,3 %
Unibail-Rodamco-Westfield
1,9 %
Ventas
1,9 %
Prologis
1,9 %
Daiwa House Industry
1,8 %
Vonovia SE
1,8 %
Public Storage
Totaal
23,4 %

Sectorverdeling (30-09-2018)

23,2 %
Gediversifieerd
20,3 %
Detailhandel
15,4 %
Kantoren
13,7 %
Woningen
11,4 %
Overig
8,6 %
Gezondheidszorg
6,1 %
Industriële waarden
1,3 %
Hotels
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fundamental Index® Fund N.V. (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

‘Fundamental Index®’ en/of ‘Research Affiliates Fundamental Index®’ en/of ‘RAFI’ en/of alle andere RA handelsmerken, handelsnamen, gepatenteerd of concepten waarvan het patent is aangevraagd, zijn het exclusieve eigendom van Research Affiliates, LLC.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,25 %
Service fee i
0,20 %
Verwachte lopende kosten i
0,45 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,53 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het verlengde boekjaar 18-05-2016 t/m 30-09-2017.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,20 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
Per 1 januari 2018 is de swingfactor aangepast van 0,20%/0,20% naar 0,20%/0,15%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fundamental Index® Fund N.V. (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

‘Fundamental Index®’ en/of ‘Research Affiliates Fundamental Index®’ en/of ‘RAFI’ en/of alle andere RA handelsmerken, handelsnamen, gepatenteerd of concepten waarvan het patent is aangevraagd, zijn het exclusieve eigendom van Research Affiliates, LLC.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
GPR Global Property Fundamental Index®
Beleggingsstrategie
Fundamentele strategieën
Universum
Onroerend goed wereldwijd
Datum van oprichting
18-05-2016
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0011821210
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fundamental Index® Fund N.V. (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

‘Fundamental Index®’ en/of ‘Research Affiliates Fundamental Index®’ en/of ‘RAFI’ en/of alle andere RA handelsmerken, handelsnamen, gepatenteerd of concepten waarvan het patent is aangevraagd, zijn het exclusieve eigendom van Research Affiliates, LLC.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fundamental Index® Fund N.V. (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

‘Fundamental Index®’ en/of ‘Research Affiliates Fundamental Index®’ en/of ‘RAFI’ en/of alle andere RA handelsmerken, handelsnamen, gepatenteerd of concepten waarvan het patent is aangevraagd, zijn het exclusieve eigendom van Research Affiliates, LLC.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

ESG is fully integrated in our investment process for the real estate funds. We believe financial and sustainability returns are indivisible and that those companies that can find the right balance between all stakeholders will drive value. In our investment framework there are three key aspects we look at in determining the warranted valuation: management value add, balance sheet and ESG. We are willing to pay up for those companies that excel in ESG. This believe is underpinned by academic literature.

We track the CO2 intensity for all companies in our universe and use this information to for our assumption for capital expenditure in valuing the real estate portfolio. We do not only invest in the ESG leaders but also in the laggards as we the potential value to be unlocked by providing capital to those who need it the most is massive

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fundamental Index® Fund N.V. (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

‘Fundamental Index®’ en/of ‘Research Affiliates Fundamental Index®’ en/of ‘RAFI’ en/of alle andere RA handelsmerken, handelsnamen, gepatenteerd of concepten waarvan het patent is aangevraagd, zijn het exclusieve eigendom van Research Affiliates, LLC.