Kempen Global Property Fund NV - N

Profiel

Kempen Global Property Fund N.V. (KGPF) belegt in een geconcentreerde portefeuille van beursgenoteerde vastgoedondernemingen wereldwijd. Doel van KGPF is een bovengemiddeld relatief beleggingsresultaat te behalen.

KGPF wordt beheerd op basis van bottom-up aandelenselectie. De fondsstrategie richt zich op exploiteren van over- en onderwaarderingen van beursgenoteerde onroerendgoedondernemingen in relatie tot de kwaliteit van het onderliggende vastgoed, de financiële balans, de corporate governance-structuur en het vermogen van het managementteam om waarde toe te voegen aan het vastgoed. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

Beheerteam

Jorrit Arissen, Egbert Nijmeijer, Lucas Vuurmans, Robert Stenger, Mihail Tonchev

Rendement per 31-12-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 5,3 % 5,2 %
3 maanden 10,4 % 12,3 %
Dit jaar 34,5 % 35,7 %
2018 -1,0 % -0,9 %
2019 28,9 % 24,2 %
2020 -18,4 % -16,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 34,5 % 35,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 12,3 % 12,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 7,5 % 6,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,2 % 8,5 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 19 april 2017, de oprichtingsdatum van Kempen Global Property Fund N.V. klasse N, zijn die van Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse I. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In verband met Pasen is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds per 29 maart 2018 (Europa), slotkoersen per 2 april 2018 (Noord-Amerika) en op basis van ‘snapshots’ koersen 3 april 2018 (Azië & Pacific).
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 61,21 M 31-12-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 61,21 M 31-12-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
2.471.027 31-12-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 23,93 17-01-2022
Transactieprijs i
EUR 23,97 17-01-2022

Beleggingskarakteristieken per 31-12-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 49 378
Dividendrendement i 2,95 % 2,93 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 18.882 M EUR 23.115 M
K/W-verhouding i 30,35
Active share i 70,73 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-12-2021

KGPF behaalde in december een sterk positief rendement en deed het iets beter dan de benchmark. De outperformance was grotendeels te danken aan fraaie rendementen binnen het cluster Noord-Europa. Zo resulteerde de overwogen positie in hotelvastgoedspecialist Pandox in december in een positief rendement van 13%, na een verlies van 14% in november. Het rendement van het hele cluster over december was echter negatief, vooral doordat in december de koersen van ondernemingen met een hogere schuldenlast, zoals Sagax, SBB, Nyfosa en Balder, na hun sterke performance vanaf het begin van het jaar pas op de plaats maakten. Een cluster dat in de afgelopen maand bovengemiddeld presteerde, was woningvastgoed VS. Dit was hoofdzakelijk te danken aan onze overwogen posities in Invitation Homes (eengezinshuurwoningen) en Sun Communities (chalets), die in verhouding tot vastgoedspecialisten in traditionele meergezinscomplexen opnieuw sterk presteerden. Het cluster gediversifieerd vastgoed Europa bleef daarentegen iets achter. De eindejaarsrally in winkelvastgoed werkte in ons nadeel. We beschouwen dit als een normale marktcorrectie, temeer omdat we in dit cluster tot dan toe sterk hadden gepresteerd in 2021.

KGPF boekte over heel 2021 een indrukwekkend rendement van 36% (voor aftrek van vergoedingen) maar bleef hiermee een kleine 1% achter bij de benchmark. Het rendement van KGPF was heel goed gespreid over de clusters. Acht van de achttien clusters noteerden een outperformance, met als uitblinkers gediversifieerd vastgoed Europa en woningvastgoed Europa waar fusie- en overnameactiviteit in ons voordeel uitpakte (we hadden grote overwogen posities in Alstria en Deutsche Wohnen toen deze ondernemingen werden overgenomen). Negatieve uitschieters waren de clusters Hongkong en logistiek & opslag VS. Voor het cluster Hongkong hield dit deels verband met de onrust in China rond de dreigende ondergang van Evergrande en het effect hiervan op Hongkongse vastgoedspecialisten zoals Hang Lung Properties. In het cluster logistiek & opslag VS pakte onze overwogen positie in Americold (temperatuurgecontroleerde opslag) slecht uit. De problemen in de voedselvoorzieningsketen en de winstwaarschuwingen die uiteindelijk tot bestuursmutaties leidden, kwamen voor beleggers als een verrassing.

Voor de wereldwijde vastgoedmarkten was december een duidelijk positieve maand. De index behaalde een rendement van iets meer dan 6% in lokale valuta. De clusters Noord-Amerika en Japan realiseerden in december het hoogste absoluut rendement, onder aanvoering van hotels VS en logistiek & opslag VS die de maand met een winst van respectievelijk 11% en 10% afsloten. Ook zorgvastgoed VS en woningvastgoed VS gaven met een rendement van respectievelijk 9% en 8% blijk van kracht en zelfs winkelvastgoed VS en Triple Net Lease VS eindigden met respectievelijk 7% en 8% duidelijk in de plus. De Europese vastgoedmarkten haperden: woningvastgoed Europa bleef gelijk en de stijging van gediversifieerd vastgoed Europa bleef steken op 3%. Het cluster Verenigd Koninkrijk won 4% maar het cluster Noord- Europa verloor 2%. Toen meerdere centrale banken net buiten de eurozone (in het bijzonder Norges Bank in Noorwegen en Bank of England in het Verenigd Koninkrijk) de rente verhoogden, lieten beleggers duidelijk zien hoe snel ze vastgoedaandelen die op basis van een duurzaam gunstige kostenvoet van hun vreemd vermogen en een expansief monetair beleid van centrale banken een agio noteren, de rug kunnen toekeren. Nergens kwam dit zo duidelijk aan het licht als in Zweden, waar aandelen van ondernemingen met een zware schuldenlast een schok kregen toen het ontnuchterende besef doordrong dat het verruimende monetaire beleid waarschijnlijk geen eeuwig leven was beschoren. Deze reactie was gebaseerd op het optreden van centrale banken in buurlanden. Het is voor beleggers dan ook niet moeilijk om zich voor te stellen hoe sommige aandelen zullen reageren als de Zweedse Riskbank de indicatie van haar toekomstige rentebeleid aanscherpt.

Met een indexrendement van 30% in lokale valuta gaat 2021 de boeken in als een van de beste jaren ooit voor REIT’s wereldwijd. Op clusterniveau loopt het rendement heel sterk uiteen. Zo behaalde winkelvastgoed VS over heel 2021 een indrukwekkend rendement van 76%. De ruime liquiditeit onder invloed van het beleid van centrale banken, de aantrekkende consumptieve bestedingen en de kracht van de Amerikaanse economie, in combinatie met de inflatie, werkten duidelijk in het voordeel van dit cluster. Hierbij moet echter niet worden vergeten dat in de VS, in tegenstelling tot Europa, de meeste nog beursgenoteerde REIT’s in de retailsector in open winkelstrips zijn gespecialiseerd. In deze formule zijn de vaste lasten lager en hebben supermarkten een aanzuigende werking. Hierdoor is de financiële weerbaarheid van winkelstrips veel sterker dan die van traditionele winkelcentra. De koers van Simon Properties (gespecialiseerd in ‘enclosed malls’) en Tanger Factory Outlet Centers (designer outlet centra) verdubbelde in het afgelopen jaar. Sommige koersbewegingen volgden op jaren van zwakte, maar het is niet ongunstig dat de sterke spelers sterker worden en de zwakke spelers afvallen (ondanks de steunmaatregelen van centrale banken). Omdat onze beleggingsaanpak op clusterneutraliteit is gebaseerd, hadden we het hele jaar een positie in het cluster winkelvastgoed VS en profiteerden we van de fusie- en overnameactiviteit in het afgelopen jaar (we waren overwogen in Weingarten voor de fusie met Kimco en in Retail Properties of America voor de fusie met Kite Realty Group).

Amerikaanse REIT’s behoorden over het algemeen tot de positieve uitschieters wereldwijd. Het cluster woningvastgoed VS boekte een rendement van 67% en het rendement van logistiek & opslag VS bedroeg 54%. Deze rendementen zijn niet verrassend gezien het sterke herstel van het subcluster meergezinscomplexen in de VS na de desastreuze daling van bezettingsgraden en huren in 2020 als gevolg van de covid-19-pandemie. Vermeldenswaard is dat ook de subclusters eengezinshuurwoningen en chalets een aanzienlijke bijdrage aan de kracht van het cluster leverden, zij het om verschillende redenen. Eengezinshuurwoningen waren in trek omdat ze meer ruimte op minder drukke locaties boden – een trend aan de vraagzijde die sinds het uitbreken van de pandemie aan kracht heeft gewonnen. Het subcluster chalets zat in de lift door de gunstige verhuurvoorwaarden, de lage onderhoudskosten en de sterk waardegerichte benadering van de huurder waardoor het probleem van de woonlasten enigszins werd verlicht.

Europees vastgoed bleef daarentegen iets achter. Dit was vooral te wijten aan het cluster woningvastgoed Europa dat over heel 2021 een negatief rendement (-4%) realiseerde. Voor een deel hield dit verband met de bedrijfsspecifieke problemen bij Adler Group (deze onderneming hadden we op grond van onacceptabele bestuurlijke en andere praktijken uitgesloten van ons beleggingsuniversum). Het aandeel verloor 62% in 2021 doordat kwesties met betrekking tot agressieve verslaglegging en onduidelijke informatieverschaffing over kasstromen de kop bleven opsteken. Dit toont opnieuw duidelijk aan dat het bij beleggen niet alleen gaat om het traceren van winnaars, maar ook om het vermijden van verliezers. Doordat we vasthielden aan onze uitgangspunten voor beleggen en dus geen positie in Adler Group hadden, realiseerden we in dit cluster een positief rendement van 16% in een negatief jaar. Het cluster gediversifieerd vastgoed Europa sloot het jaar 14% in de plus af, mede door een eindejaarsrally in winkelvastgoed. Dankzij onze sterke aandelenselectie plukten we de vruchten dat we op het juiste moment overwogen posities hadden in Warehouses de Pauw (logistiek vastgoed), Shurgard (self storage) en uiteraard het Duitse Alstria (kantoren) dat een overnamebod ontving van haar strategische aandeelhouder Brookfield.

In Azië was 2021 een jaar van sterke volatiliteit. Het nieuws dat Evergrande niet aan haar schuldverplichtingen kon voldoen, was verontrustend. De clusters Hongkong en Singapore eindigden het jaar niettemin respectievelijk 4% (in lokale valuta) en 6% in de plus. In Hongkong werd de overwogen positie in Hang Lung Properties getroffen door de macro-economische onrust. De overheid zette haar strijd voort tegen sectoren die volgens haar geen hoge toegevoegde waarde creëren (vastgoedontwikkeling op korte termijn) of onder een te zware schuldenlast gebukt gaan (ontwikkelaars van koopappartementen). De vrees dat eventueel dalende huizenprijzen een negatief vermogenseffect hebben, heeft bij beleggers twijfels opgeroepen over de groeivooruitzichten voor Hang Lung Properties op de lange termijn. Onze visie op het aandeel is om twee redenen echter nog steeds heel positief: 1) de overheid wil dat consumenten luxeartikelen niet langer in het buitenland kopen maar weer in het eigen land en 2) de nog altijd sterke verstedelijking en groei van de middenklasse. Verwacht wordt dat de binnenlandse uitgaven aan luxeartikelen tot 2025 verviervoudigen. We signaleren dus een tegenstelling tussen de macro-economische ontwikkeling en de performance van de winkelcentra in de portefeuille van de onderneming.

De beleggingsstrategie van Kempen voor vastgoed kenmerkt zich door een evenwichtige combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Met behulp van data-analysetechnologie verzamelt het Real Estate Team van Kempen wereldwijd voor 200.000 vastgoedobjecten meer dan 20 miljoen relevante datapunten. Deze kwantitatieve gegevens worden in onze data-infrastructuur omgezet in waardevolle fundamentele beleggingsinformatie. De voortdurende toename van beschikbare gegevens stelt ons in staat om een steeds beter oordeel te vormen over de kwaliteit, de waarde en het risico van iedere vastgoedbelegging. Naar onze mening leidt dit tot betere beleggingsbeslissingen en een hoger beleggingsrendement tegen een lager risico voor onze klanten.

In aanvulling op de kwantitatieve aanpak analyseert de beleggingsstrategie drie belangrijke kwalitatieve parameters om de juiste waardering te bepalen: de toegevoegde waarde van het management, de kracht van de balans en het ESG-profiel. De portefeuillebeheerders kennen aan iedere onderneming die zij volgen, een score voor deze drie parameters toe. Ondernemingen die bijvoorbeeld op ESG-gebied uitblinken, krijgen een hogere score die een hogere waardering rechtvaardigt.

De portefeuilleconstructie is gebaseerd op clusterneutraliteit. De wereldwijde portefeuille bestaat uit 18 clusters die zijn gedefinieerd als homogene groepen vastgoedmaatschappijen met eenzelfde onderliggende valutapositie. Voorbeelden zijn Australië, kantoorvastgoed VS en Zwitserland. Het portefeuillegewicht van ieder cluster is ongeveer gelijk aan het benchmarkgewicht van dat cluster. Dit levert een gediversifieerde portefeuille op, waarin de valuta- en macro-economische risico’s ten opzichte van de benchmark worden geneutraliseerd. KGPF wijst risicobudget toe op het niveau van de afzonderlijke vastgoedmaatschappijen.

De ESG-criteria (milieu, maatschappij en goed bestuur) nemen al sinds 2011 een heel belangrijke plaats in ons beleggingsproces in. In december namen we deel aan het wereldwijde onderzoek van het Urban Land Institute (ULI) naar diversiteit, eigen vermogen en inclusie (DEI) onder vastgoedbeheerders. Voor de integratie van maatschappelijke initiatieven in onze beleggingsmodellen willen we nieuwe wegen inslaan. We zullen ook aan het DEI-webinar van ULI deelnemen. Daarnaast voerden we gesprekken met American Homes 4 Rent en Invitation Homes in het cluster woningvastgoed VS. We zien veel ruimte voor verbetering, maar het verheugt ons dat eerstgenoemde onderneming vooruitgang boekt ten aanzien van de publicatie van een GRESB-score in april 2022 en dat de uitstoot van broeikasgassen niet alleen voor scope 1 en 2 wordt berekend, maar ook voor scope 3. Andere ondernemingen in het cluster zullen dit voorbeeld naar verwachting volgen want het kan bijdragen tot verwezenlijking van de concrete en belangrijke doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

In december hebben we diverse wijzigingen in de portefeuille aangebracht, ondanks het feit dat de liquiditeit in de aanloop naar en tijdens de feestdagen doorgaans afneemt. In Canada verkochten we onze positie in CAP REIT en herbelegden we de opbrengst in Killam Properties, een aandeel dat al eerder gedurende een lange periode in onze portefeuille was opgenomen. De belangrijkste redenen om weer in dit aandeel in te stappen, waren de koersbewegingen en de gunstige wijzigingen in onze aannames voor de ontwikkelingspijplijn van Killam. In het cluster Triple Net Lease VS zagen we, nadat we ons model pro forma voor de fusie van VICI en MGP hadden aangepast, aanzienlijk waardepotentieel in de nieuwe combinatie op basis van de verbeterde kwaliteit van het huurdersbestand, de geografische en operationele diversificatie en de schuldratio’s. Omdat de recente aandelenemissie door VICI, tot onze verrassing, enige irritatie bij beleggers had opgewekt, zagen we dit als een ideale mogelijkheid om ons belang te vergroten. Deze transactie hebben we gefinancierd door onze positie in EPR Properties te beëindigen en in Realty Income te verkleinen. In het cluster gediversifieerd vastgoed Europa namen we na een sterke koersstijging winst op een deel van ons belang in het Spaanse Merlin Properties. De opbrengst is herbelegd in Inmobiliaria Colonial. In het cluster winkelvastgoed VS slankten we onze positie in Regency Centres af en herbelegden we de opbrengst in Kite Realty Group. In het cluster woningvastgoed VS kochten we aandelen American Homes 4 Rent (eengezinshuurwoningen). Om deze aankoop te financieren, verkleinden we onze posities in Innovation Homes, American Campus Communities, AvalonBay en Sun Communities. We zijn immers steeds meer overtuigd van de fundamentele kracht van de subsector eengezinshuurwoningen op de lange termijn.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-12-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 5,3 % 5,2 %
3 maanden 10,4 % 12,3 %
Dit jaar 34,5 % 35,7 %
2018 -1,0 % -0,9 %
2019 28,9 % 24,2 %
2020 -18,4 % -16,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 34,5 % 35,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 12,3 % 12,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 7,5 % 6,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,2 % 8,5 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 19 april 2017, de oprichtingsdatum van Kempen Global Property Fund N.V. klasse N, zijn die van Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse I. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In verband met Pasen is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds per 29 maart 2018 (Europa), slotkoersen per 2 april 2018 (Noord-Amerika) en op basis van ‘snapshots’ koersen 3 april 2018 (Azië & Pacific).

Dividenden

Slide to see more

Risico-analyse (ex post) per 31-12-2021

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -27,73 % -27,73 %
Tracking error i 2,83 % 2,31 %
Information ratio i 0,09 0,75
Beta i 0,95 0,97
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-12-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Rexford Industrial Realty 0,43 % 14,87 %
Invitation Homes 0,40 % 10,95 %
Sun Communities 0,38 % 10,63 %
Terreno Realty Corp 0,34 % 11,33 %
Prologis 0,34 % 10,96 %

Top 5 laagste bijdrage (31-12-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Mitsui Fudosan -0,13 % -4,68 %
Japan Hotel REIT -0,08 % -6,20 %
Merlin Properties Socimi -0,07 % -2,58 %
Orix Jreit -0,06 % -2,89 %
Aedifica -0,02 % -4,42 %

Geografische verdeling (31-12-2021)

61,5 %
Verenigde Staten
8,9 %
Japan
4,6 %
Verenigd Koninkrijk
4,3 %
Hongkong
3,6 %
Australië
3,4 %
Duitsland
2,9 %
Noord-Europa
2,8 %
Singapore
2,7 %
Spanje
2,5 %
Canada
1,3 %
Ierland
0,9 %
Zwitserland
0,7 %
Overig
0,4 %
België
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-12-2021)

6,4 %
Equinix
4,1 %
Avalonbay Communities
3,8 %
Invitation Homes
3,6 %
Sun Communities
3,4 %
Vonovia SE
3,3 %
Prologis
3,2 %
Terreno Realty Corp
3,2 %
Rexford Industrial Realty
3,2 %
VICI Properties
3,2 %
WP Carey
Totaal
37,5 %

Sectorverdeling (31-12-2021)

23,5 %
Overig
22,1 %
Industriële waarden
21,5 %
Kantoren
18,7 %
Woningen
14,2 %
Detailhandel
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,630 %
Service fee i
0,20 %
Verwachte lopende kosten i
0,84 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,84 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2020/2021.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Benchmark i
FTSE EPRA Nareit Developed Index
Beleggingsstrategie
Onroerend Goed
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
19-04-2017
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0012044739
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu-, sociale en goverancekwesties (ESG) heeft.Â

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

 • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

 • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

 • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

 • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Klimaatverandering

Kempen vindt als langetermijnbelegger dat klimaatverandering een systemisch risico vormt voor de economie, de maatschappij en het milieu. We willen in onze beleggingsportefeuilles dan ook rekening houden met de risico’s en kansen van klimaatverandering in de komende decennia. Daarom hebben we een commitment afgegeven voor de lange termijn (2050), een ambitie geformuleerd voor de middellange termijn (2030) en doelstellingen vastgelegd voor de korte termijn (2025).

 • 2050: klimaatneutrale beleggingsportefeuilles Â
 • 2030: beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord   2025:
 • beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord[1]

Â

Hier vindt u het klimaatveranderingsbeleid van Kempen (onder klimaatveranderingsbeleid).

Â

[1] De CO2e-intensiteit fungeert als ijkpunt op het transitiepad naar een netto-nul-uitstoot. Voor ons is de richting belangrijker dan de snelheid waarmee de CO2e-uitstoot gereduceerd wordt. De feitelijke reductie kan daardoor afwijken van de voorgenomen gemiddelde trendlijn. Het traject wordt afgeleid van het reductiepad van de EU-benchmarks.

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Kempen beheert diverse fondsen en mandaten die in beursgenoteerde aandelen van vastgoedmaatschappijen beleggen, zoals het Global Property Fund[2] en het European Property Fund.

Â

Onze beleggingsportefeuilles dienen het transitiepad te gaan volgen waarmee de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord kunnen worden gehaald. We volgen daartoe het transitiepad van de EU Climate Transition Benchmark [3].

Â

Het ESG-beleid van Kempen is in het beleggingsproces van ons fonds geïmplementeerd op basis van de volgende pijlers: uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap.

Â

[2]Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”) dat in Luxemburg is gevestigd.

[3]De EU onderscheidt twee klimaatbenchmarks: de EU Climate Transition Benchmark (een klimaattransitiebenchmark) en de Paris Aligned Benchmark (een op de doelen van ‘Parijs’ afgestemde benchmark). Beide benchmarks hebben een netto-nul-uitstoot in 2050 als doelstelling – conform het 1,5?C-scenario van de IPCC. Voor ons is de richting belangrijker dan de snelheid waarmee de CO2e-uitstoot gereduceerd wordt. De feitelijke reductie kan daardoor afwijken van de voorgenomen gemiddelde trendlijn. De CO2e-intensiteit fungeert als ijkpunt op het transitiepad naar een netto-nul-uitstoot.

Â

Â

Uitsluiting & vermijding

In lijn met het algemene beleid van Kempen belegt het Global Property Fund niet in ondernemingen die op de uitsluitings- of vermijdingslijst van KCM voorkomen.

Â

Ondernemingen met een 'Fail-score' op de criteria van de UN Global Compact of een vermelding op de 'Watchlist' worden eveneens uitgesloten.

Â

ESG-integratie

Naar onze overtuiging zijn financieel en duurzaam rendement onverbrekelijk met elkaar verbonden. Ondernemingen die de juiste balans tussen de belangen van alle stakeholders weten te vinden, creëren waarde. Onze ESG-analyse van beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen bestaat uit de volgende stappen:

 • We implementeren onze ESG-kwaliteitsscore in de ondernemingsscore van iedere vastgoedmaatschappij die we analyseren;

 • We monitoren het wereldwijde beleggingsuniversum van vastgoedmaatschappijen: waar sprake is van negatieve excessen (zoals milieuvervuiling afgemeten aan de CO2-uitstoot) gaan we met ondernemingen in dialoog. Ons beleggingsproces beloont ondernemingen die klimaatrisico’s en –kansen in hun organisatie inbedden en de weg weten in te slaan naar een economie met een lage CO2e-uitstoot;

 • We benchmarken vastgoedmaatschappijen tegen elkaar en visualiseren de uitkomsten voor ons beleggingsproces en onze klanten om koplopers en achterblijvers op te sporen;

 • We gaan een dialoog aan met de ondernemingen waarin we beleggen, om hun ESG-beleid en -praktijken te verbeteren;

 • We maken in onze waarderingsmodellen een vertaalslag: een lagere duurzaamheidsscore voor vastgoedportefeuilles leidt tot hogere verwachte onderhoudsinvesteringen;

 • We bieden portefeuilles op maat aan voor klanten die (bijvoorbeeld) uitsluitend willen beleggen in vastgoedportefeuilles met een lagere CO2-uitstoot

Â

In ons beleggingsraamwerk bepalen we aan de hand van drie cruciale aspecten of de waardering gerechtvaardigd is: toegevoegde waarde van het management, balansverhoudingen en ESG-beleid. We zijn bereid om wat meer te betalen voor ondernemingen die op ESG-gebied uitblinken. Deze overtuiging wordt door wetenschappelijke literatuur onderbouwd.

Â

De figuur hiernaast laat zien hoe ESG in het beleggingsproces is ingebed. We merken hierbij op dat we niet alleen beleggen in koplopers op ESG-gebied, maar ook in achterblijvers: er kan veel potentiële waarde ontsloten worden door kapitaal te verschaffen aan vastgoedmaatschappijen die dit het hardste nodig hebben.

Â

Actief aandeelhouderschap

De vastgoedfondsen zijn actieve beleggers en gaan ook een actieve dialoog aan met ondernemingen over hun strategische, financiële en maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Â

Ons engagement richt zich vooral op ondernemingen waar naar onze overtuiging veel waarde ontsloten kan worden. Over een breed scala aan onderwerpen kan een dialoog gevoerd worden:

 • Vermindering van de CO2-intensiteit;

 • Beperking van het energie- en waterverbruik;

 • Betere afvalrecycling;

 • Betere arbeidsomstandigheden en naleving van mensenrechten;

 • Betere governancestructuren;

 • Betere afstemming op aandeelhoudersbelangen;

 • Koppeling van beloningsbeleid aan doelstellingen voor de lange termijn in plaats van de korte termijn.

Â

De engagement factsheet over Kojamo Oyj vindt u hier.

Â

Ons volledige ESG-beleid kan hier gedownload worden.

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

Â

--------------------------

* Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI ESG Research
Screening MSCI ESG Research
UN global impact
ESG integration
Bron nl
disclaimer nl
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.