Kempen Global Property Fund NV - N

Profiel

Kempen Global Property Fund N.V. (KGPF) belegt in een geconcentreerde portefeuille van beursgenoteerde vastgoedondernemingen wereldwijd. Doel van KGPF is een bovengemiddeld relatief beleggingsresultaat te behalen.

KGPF wordt beheerd op basis van bottom-up aandelenselectie. De fondsstrategie richt zich op exploiteren van over- en onderwaarderingen van beursgenoteerde onroerendgoedondernemingen in relatie tot de kwaliteit van het onderliggende vastgoed, de financiële balans, de corporate governance-structuur en het vermogen van het managementteam om waarde toe te voegen aan het vastgoed. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

Beheerteam

Jorrit Arissen, Egbert Nijmeijer, Lucas Vuurmans, Anna Niegowska, Robert Stenger, Mihail Tonchev

Rendement per 30-06-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,0 % 1,6 %
3 maanden 6,4 % 7,5 %
Dit jaar -22,0 % -21,4 %
2017 2,2 % -3,1 %
2018 -1,0 % -0,9 %
2019 28,9 % 24,2 %
1 jaar (op jaarbasis) -14,3 % -15,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 0,9 % -1,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 3,5 % 1,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,5 % 4,0 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 19 april 2017, de oprichtingsdatum van Kempen Global Property Fund N.V. klasse N, zijn die van Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse I. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In verband met Pasen is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds per 29 maart 2018 (Europa), slotkoersen per 2 april 2018 (Noord-Amerika) en op basis van ‘snapshots’ koersen 3 april 2018 (Azië & Pacific).
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 45,66 M 30-06-2020
Omvang aandelenklasse
EUR 45,66 M 30-06-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
2.506.641 30-06-2020
Intrinsieke waarde i
EUR 18,01 10-07-2020
Transactieprijs i
EUR 18,05 10-07-2020
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 30-06-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 50 338
Dividendrendement i 4,10 % 4,68 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 11.107 M EUR 12.729 M
K/W-verhouding i 27,27 23,71
Active share i 72,58 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-06-2020

KGPF boekte in juni een positief absoluut rendement, maar bleef achter bij de benchmark. De relatieve underperformance kwam vooral tot stand in het cluster VK en zorgvastgoed.

In het VK leverde onze positie in Workspace een negatieve bijdrage aan de performance. De huurinning is bij deze onderneming op de korte termijn mogelijk met meer onzekerheid omgeven omdat de huurdersbasis over het algemeen smaller is. Wij zijn er echter van overtuigd dat de kantoorobjecten en locaties van Workspace op de lange termijn, als de pandemie wegebt, tot de best gepositioneerde behoren. Daarom hebben wij ons belang in Workspace deze maand vergroot.

Nu het rapportageseizoen voor de tweedekwartaalresultaten aanbreekt, vermoeden we dat de aandelenkoersen geleidelijk gaan terugkeren naar de door ons ingeschatte fundamentele waarde op de langere termijn. Na diverse maanden van ongekend negatieve economische berichten wordt ‘geen nieuws’ momenteel als ‘goed nieuws’ beschouwd. Het kuddegedrag van beleggers leidt tot tijdelijke mispricings. We blijven switchen in de portefeuille als de volatiliteit daartoe kansen biedt. In hoofdzaak blijft onze focus echter gericht op het herbeoordelen en voortdurend toetsen van onze inschattingen van de fundamentele waarde binnen het beleggingsuniversum.

Alhoewel de volatiliteit op de wereldwijde vastgoedmarkten in juni aanzienlijk was, werd de maand per saldo toch nog afgesloten met een positief rendement van 2,3%. Van cluster tot cluster liep de performance opnieuw aanzienlijk uiteen: de clusters winkelvastgoed VS en US Triple Net REITs boekten een rendement van respectievelijk +14% en +11%, tegen respectievelijk -5,2% en -5,6% voor hotelvastgoed VS en REOC’s Japan. Na een periode van underperformance kwam kantoorvastgoed in juni in stabieler vaarwater terecht (kantoorvastgoed VS +3%, kantoorvastgoed Europa +1%), alhoewel in de media steeds vaker koppen als “doodsteek voor kantoorwerken” verschenen. Voor onze visie op de toekomst van het kantoorwerken verwijzen we naar onze Alpha REIT-publicatie van juni 2020, genaamd “Hoe gaat de kantorensector “werken” in de toekomst?”

Het Duitse Vonovia zette in juni haar expansie op de pan-Europese woningvastgoedmarkt voort. Zij verwierf deze maand een belang van 2,6% in het Nederlandse woningvastgoedplatform Vesteda. Vonovia is inmiddels actief in Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Frankrijk en Nederland. Grensoverschrijdende platforms voor woningvastgoed zijn er nauwelijks. Het Canadese CAP REIT is echter een vooraanstaand succesverhaal op dit gebied (via het IRES-platform in Ierland en het ERES-platform in hoofdzakelijk Nederland). De verhuur van meergezinswoningen is een zeer lokale activiteit die diepgaande regelgevingskennis en nauwe contacten met gemeentelijke overheden vereist om succesvol te zijn. Hiervoor is een lokaal team vrijwel altijd onmisbaar. Op grond van Vonovia’s succesformule – schaalgrootte, renovaties en maatschappelijk verantwoord ondernemen – denken wij dat de recente expansie opnieuw een goede stap is. De gereguleerde Duitse markt voor betaalbare woningen biedt weinig goed geprijsde groeimogelijkheden.

In de VS veerden de aandelenkoersen van veel vastgoedmaatschappijen aan het begin van de maand sterk op. Diverse snel reagerende managementteams stelden zich opportunistisch op en maakten gebruik van het feit dat de aandelenkoersen tijdelijk de intrinsieke waarde overtroffen. Zij gaven aandelen uit om de balans verder te versterken. De managementteams gaven over het algemeen aan dat zij hun munitiekist wilden aanvullen om bij groeikansen te kunnen toeslaan. Het is echter waarschijnlijker dat deze ondernemingen hun balans willen versterken uit voorzorg voor eventuele nieuwe uitdagingen in het geval van een tweede coronagolf. Zo haalde casinovastgoedexploitant VICI Properties (onder andere eigenaar Caesars Palace in Las Vegas) meer dan USD 600 miljoen uit de markt tegen een lichte premie ten opzichte van de intrinsieke waarde. Hiermee kan de liquiditeit tegen over het algemeen gunstige voorwaarden versterkt worden. In het cluster US Triple Net Lease gaf Spirit Realty voor USD 298 miljoen nieuwe aandelen uit en WP Carey voor USD 332 miljoen. Lexington Realty oefende de overtoewijzingsoptie uit na een emissie in mei en haalde per saldo USD 164 miljoen op. In Canada trok Granite REIT (industrieel vastgoed) voor overnames in de VS CAD 290 miljoen aan tegen een beurskoers die duidelijk boven de intrinsieke waarde lag.

Juni is een relatief stille periode qua bedrijfsnieuws. Daarom richtten de markten hun aandacht deze maand op het bredere economische nieuws. De discussie over hoe lang de eerste golf van de Covid-19-pandemie kan gaan duren, is weer opgelaaid nu bepaalde naties nog steeds veel coronadoden en -besmettingen melden (voornamelijk geclusterd in de VS en het VK). China en Singapore werden geconfronteerd met een tweede pandemiegolf. Deze landen moesten nieuwe lockdowns afkondigen. In China wijzen de eerste signalen erop dat het land een tweede snelle verspreiding van het virus heeft weten tegen te houden. De definitieve uitkomst moet echter nog afgewacht worden uit dit land dat niet de meest transparante berichtgeving biedt. De financiële markten zijn er vooral op gespitst of er weer totale lockdowns worden afgekondigd. Op dit moment lijkt dat onwaarschijnlijk in Europa of de VS. De economische gevolgen zouden desastreus zijn. Het is waarschijnlijker dat er strikte regels blijven gelden nu bedrijven weer op de een of andere manier opengaan. Overheden troffen wel meer grensoverschrijdende maatregelen om hun eigen beleid via voortgaande reisrestricties zeker te stellen (zo weert de EU reizigers uit de VS). Centrale banken blijven zich inzetten om liquiditeit te verschaffen, zodat ondernemingen hun werknemers kunnen blijven betalen. Het uiteindelijke doel is dat de miljoenen tijdelijk werklozen niet permanent zonder werk blijven zitten, want dat zou een pijlsnelle toename van de financiële en maatschappelijke lasten betekenen. In de huidige omgeving van overvloedige liquiditeit blijft vastgoed als beleggingscategorie goed gepositioneerd ondanks voorslepende structurele kwesties in diverse sectoren (zoals winkelvastgoed).

Kempens vastgoedbeleggingsaanpak kenmerkt zich door een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Met behulp van data-analysetechnologie verzamelt het Real Estate Team van Kempen wereldwijd voor 200.000 vastgoedobjecten meer dan 20 miljoen relevante datapunten die binnen onze data-infrastructuur worden omgezet in waardevolle fundamentele beleggingsinformatie. De voortdurende toename van het aantal beschikbare gegevens stelt ons in staat om een steeds scherper oordeel te vormen over de kwaliteit, de waarde en het risico van iedere vastgoedbelegging. Naar onze mening leidt dit tot betere beleggingsbeslissingen en een hoger beleggingsrendement tegen een lager risico voor onze klanten.

In aanvulling op de kwantitatieve aanpak analyseert de beleggingsstrategie ook drie belangrijke kwalitatieve parameters om de juiste waardering te bepalen: de toegevoegde waarde van het management, de kracht van de balans en het ESG-profiel. Aan iedere onderneming worden scores toegekend voor deze drie parameters. Ondernemingen die bijvoorbeeld op ESG-gebied uitblinken, krijgen van de portefeuillebeheerders een hogere score die een hogere waardering rechtvaardigt.

De portefeuilleconstructie is gebaseerd op clusterneutraliteit. De wereldwijde portefeuille bestaat uit 19 clusters die gedefinieerd zijn als homogene groepen vastgoedmaatschappijen met eenzelfde onderliggende valuta-exposure. Voorbeelden zijn Australië, kantoorvastgoed VS en Zwitserland. Het portefeuillegewicht van ieder cluster is ongeveer gelijk aan het benchmarkgewicht van dat cluster. Dat levert een gediversifieerde portefeuille op, terwijl de valuta- en macro-economische risico’s ten opzichte van de benchmark geneutraliseerd worden. Het Fonds wijst risicobudget toe op het niveau van de afzonderlijke vastgoedmaatschappijen.

De ESG-criteria (milieu, sociale kwesties en governance) zijn van groot belang in ons beleggingsproces. De afgelopen maand hebben we in het cluster Scandinavië intransparante kruisbelangen tussen ondernemingen aan de orde gesteld. De afgelopen maanden werden in rap tempo onderzoeken ingesteld naar diverse bestuurders bij Scandinavische vastgoedmaatschappijen vanwege vermeend marktmisbruik en handel met voorkennis. We zijn daarom een onafhankelijk onderzoek naar deze kwestie gestart waarbij we ook de mogelijke gevolgen voor andere vehikels analyseren. Het cluster Scandinavië scoort momenteel in onze in eigen beheer ontwikkelde methodologie benedengemiddeld op corporate governance ten opzichte van ons wereldwijde universum.

Juni was een maand vol volatiliteit waarin diverse wijzigingen in de portefeuille zijn aangebracht. In het cluster kantoorvastgoed Europa is de positie in Shurgard (opslagunits) vergroot, terwijl we aandelen Gecina verkochten. In Scandinavië deden we de resterende positie in Hufvudstaden van de hand. De verkoopopbrengst werd opnieuw in Fabege (kantoorvastgoed Stockholm) en Kungsleden (kantoorvastgoed Zweden) gestoken. In onze modellen is de langetermijngroeivoet voor kantoorvastgoed met 20 à 50 basispunten verlaagd, na grondige analyse van dit segment. De voornaamste reden voor de neerwaartse bijstelling is het feit dat dit cluster met het thuiswerkfenomeen wordt geconfronteerd en ondernemingen hun behoefte aan kantoorruimte voor de lange termijn gaan herzien. In het VK is de positie vergroot in Workspace en Derwent London ten koste van Segro en Shaftesbury. Onze aannames voor de autonome groei van de netto operationele inkomsten (NOI) voor het segment goed gesitueerde laagbouwkantoren in Londen blijven gezien de huidige waarderingen goed standhouden. In het cluster winkelvastgoed VS verkochten we een deel van onze positie in Acadia ten gunste van Site Centers. Tot slot vond in zorgvastgoed VS opnieuw een rotatie plaats uit Welltower in Healthpeak Properties.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-06-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,0 % 1,6 %
3 maanden 6,4 % 7,5 %
Dit jaar -22,0 % -21,4 %
2017 2,2 % -3,1 %
2018 -1,0 % -0,9 %
2019 28,9 % 24,2 %
1 jaar (op jaarbasis) -14,3 % -15,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 0,9 % -1,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 3,5 % 1,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,5 % 4,0 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 19 april 2017, de oprichtingsdatum van Kempen Global Property Fund N.V. klasse N, zijn die van Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse I. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In verband met Pasen is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds per 29 maart 2018 (Europa), slotkoersen per 2 april 2018 (Noord-Amerika) en op basis van ‘snapshots’ koersen 3 april 2018 (Azië & Pacific).

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,85
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
13-02-2020
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 30-06-2020

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -27,73 % -27,73 %
Tracking error i 2,33 % 2,12 %
Information ratio i 0,85 1,19
Beta i 0,97 0,98
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-06-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Wharf Real Estate 0,52 % 22,51 %
Realty Income 0,31 % 6,93 %
Federal Realty Investment Trust 0,24 % 6,96 %
STAG Industrial 0,23 % 8,78 %
Acadia Realty 0,22 % 9,32 %

Top 5 laagste bijdrage (30-06-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Workspace -0,31 % -11,94 %
Mitsubishi Estate -0,24 % -7,62 %
Orix Jreit -0,24 % -10,22 %
Host Hotels & Resorts -0,17 % -10,51 %
Mapletree Logistics Trust -0,14 % -5,06 %

Geografische verdeling (30-06-2020)

54,0 %
Verenigde Staten
11,4 %
Japan
6,5 %
Hongkong
5,2 %
Duitsland
4,4 %
Verenigd Koninkrijk
3,4 %
Singapore
3,3 %
Australië
2,7 %
Canada
2,4 %
Frankrijk
2,0 %
Noord-Europa
1,4 %
België
1,4 %
Ierland
1,3 %
Zwitserland
0,8 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-06-2020)

4,1 %
Invitation Homes
4,1 %
Vonovia SE
3,9 %
Avalonbay Communities
3,9 %
Realty Income
3,2 %
Mitsubishi Estate
3,1 %
Federal Realty Investment Trust
3,1 %
Prologis
3,1 %
Healthcare Trust of America
3,0 %
STAG Industrial
3,0 %
CubeSmart
Totaal
34,6 %

Sectorverdeling (30-06-2020)

0,3 %
Kantoren
0,3 %
Woningen
0,2 %
Industriële waarden
0,2 %
Overig
0,1 %
Detailhandel
Totaal
1 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,63 %
Service fee i
0,20 %
Verwachte lopende kosten i
0,84 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,83 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2018/2019.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
Per 2 maart 2020 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,20% naar 0,25%/0,15%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
FTSE EPRA Nareit Developed Index
Beleggingsstrategie
Onroerend Goed
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
19-04-2017
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0012044739
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.Â

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

 • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

 • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

 • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

 • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Kempen beheert diverse fondsen en mandaten die in beursgenoteerde aandelen van vastgoedmaatschappijen beleggen, zoals het Global Property Fund[1] en het European Property Fund.

Â

Het ESG-beleid van Kempen is in het beleggingsproces van ons fonds geïmplementeerd op basis van de volgende pijlers: uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap.

Â

Uitsluiting & vermijding

In lijn met het algemene beleid van Kempen belegt het Global Property Fund niet in ondernemingen die op de uitsluitings- of vermijdingslijst van KCM voorkomen.

Â

Ondernemingen met een 'Fail-score' op de criteria van de UN Global Compact of een vermelding op de 'Watchlist' worden eveneens uitgesloten.

Â

ESG-integratie

Naar onze overtuiging zijn financieel en duurzaam rendement onverbrekelijk met elkaar verbonden. Ondernemingen die de juiste balans tussen de belangen van alle stakeholders weten te vinden, creëren waarde. Onze ESG-analyse van beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen bestaat uit de volgende stappen:

 • We implementeren onze ESG-kwaliteitsscore in de ondernemingsscore van iedere vastgoedmaatschappij die we analyseren;

 • We monitoren het wereldwijde beleggingsuniversum van vastgoedmaatschappijen: waar sprake is van negatieve excessen (zoals milieuvervuiling afgemeten aan de CO2-uitstoot) gaan we met ondernemingen in dialoog;

 • We benchmarken vastgoedmaatschappijen tegen elkaar en visualiseren de uitkomsten voor ons beleggingsproces en onze klanten om koplopers en achterblijvers op te sporen;

 • We gaan een dialoog aan met de ondernemingen waarin we beleggen, om hun ESG-beleid en -praktijken te verbeteren;

 • We maken in onze waarderingsmodellen een vertaalslag: een lagere duurzaamheidsscore voor vastgoedportefeuilles leidt tot hogere verwachte onderhoudsinvesteringen;

 • We bieden portefeuilles op maat aan voor klanten die (bijvoorbeeld) uitsluitend willen beleggen in vastgoedportefeuilles met een lagere CO2-uitstoot

Â

In ons beleggingsraamwerk bepalen we aan de hand van drie cruciale aspecten of de waardering gerechtvaardigd is: toegevoegde waarde van het management, balansverhoudingen en ESG-beleid. We zijn bereid om wat meer te betalen voor ondernemingen die op ESG-gebied uitblinken. Deze overtuiging wordt door wetenschappelijke literatuur onderbouwd.

Â

De figuur hiernaast laat zien hoe ESG in het beleggingsproces is ingebed. We merken hierbij op dat we niet alleen beleggen in koplopers op ESG-gebied, maar ook in achterblijvers: er kan veel potentiële waarde ontsloten worden door kapitaal te verschaffen aan vastgoedmaatschappijen die dit het hardste nodig hebben.

Â

Actief aandeelhouderschap

De vastgoedfondsen zijn actieve beleggers en gaan ook een actieve dialoog aan met ondernemingen over hun strategische, financiële en maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Â

Ons engagement richt zich vooral op ondernemingen waar naar onze overtuiging veel waarde ontsloten kan worden. Over een breed scala aan onderwerpen kan een dialoog gevoerd worden:

 • Vermindering van de CO2-intensiteit;

 • Beperking van het energie- en waterverbruik;

 • Betere afvalrecycling;

 • Betere arbeidsomstandigheden en naleving van mensenrechten;

 • Betere governancestructuren;

 • Betere afstemming op aandeelhoudersbelangen;

 • Koppeling van beloningsbeleid aan doelstellingen voor de lange termijn in plaats van de korte termijn.

Â

De engagement factsheet over Kojamo Oyj vindt u hier.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

Ons volledige ESG-beleid kan hier gedownload worden.

Â

[1]Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”) dat in Luxemburg is gevestigd.

Â

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

Â

*

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI ESG research
Screening MSCI ESG research
UN global impact
ESG integration
Bron NL
disclaimer
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.