Kempen Global Property Fund NV - N

Profiel

Kempen Global Property Fund N.V. (KGPF) belegt in een geconcentreerde portefeuille van beursgenoteerde vastgoedondernemingen wereldwijd. Doel van KGPF is een bovengemiddeld relatief beleggingsresultaat te behalen.

KGPF wordt beheerd op basis van bottom-up aandelenselectie. De fondsstrategie richt zich op exploiteren van over- en onderwaarderingen van beursgenoteerde onroerendgoedondernemingen in relatie tot de kwaliteit van het onderliggende vastgoed, de financiële balans, de corporate governance-structuur en het vermogen van het managementteam om waarde toe te voegen aan het vastgoed.

Beheerteam

Matthijs Storm, Egbert Nijmeijer, Lucas Vuurmans, Anna Niegowska, Jorrit Arissen, Dan Petrisor

Rendement per 31-12-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -6,9 % -6,5 %
3 maanden -5,1 % -4,2 %
Dit jaar -1,0 % -0,9 %
2015 13,3 % 10,5 %
2016 9,3 % 7,2 %
2017 2,2 % -3,1 %
1 jaar (op jaarbasis) -1,0 % -0,9 %
3 jaar (op jaarbasis) i 3,4 % 1,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 8,8 % 6,0 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 19 april 2017, de oprichtingsdatum van Kempen Global Property Fund N.V. klasse N, zijn die van Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse I. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In verband met Pasen is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds per 29 maart 2018 (Europa), slotkoersen per 2 april 2018 (Noord-Amerika) en op basis van ‘snapshots’ koersen 3 april 2018 (Azië & Pacific).
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 16,33 M 31-12-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 16,33 M 31-12-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
868.008 31-12-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 20,16 23-01-2019
Transactieprijs i
EUR 20,21 23-01-2019
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 31-12-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 44 337
Dividendrendement i 3,85 % 4,21 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 12.594 M EUR 11.809 M
K/W-verhouding i 13,64 12,88
Active share i 71,30 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-12-2018

Wereldwijde vastgoedaandelen boekten in december een negatief rendement. KGPF bleef achter bij de benchmark. De grootste negatieve bijdrage aan de relatieve performance kwam van de clusters kantoorvastgoed Europa en Hongkong. Binnen kantoorvastgoed Europa boekte Gecina opnieuw een verliesmaand en bleef daarmee zwak presteren. We kunnen de zwakkere relatieve performance van Gecina in 2018 moeilijk uitleggen. De bedrijfsonderdelen blijven goede resultaten boeken, de onderneming heeft een sterke balans en het management heeft een uitstekend trackrecord. Onze enige bron van zorg is dat de grootaandeelhouders Predica en Ivanhoe hun grip op het bestuur willen vergroten en de onafhankelijkheid van het Gecina-bestuur willen verkleinen. We voeren een continue dialoog met de onderneming en hebben laten weten dat we ons zorgen maken over deze ontwikkelingen. Desalniettemin vinden we het aandeel aantrekkelijk gewaardeerd en daarom handhaven we onze overwogen positie in KGPF. In het cluster Hongkong leverde de onderwogen positie in Link REIT een negatieve bijdrage. Het management van Link REIT kondigde de verkoop aan van 12 winkelvastgoedobjecten voor HKD 12 miljard. Dat komt neer op een aanvangsrendement van 2,9% en levert een aanzienlijke netto boekwinst op van HKD 2,8 miljard. De verkoopopbrengst wordt gebruikt voor de inkoop van aandelen en de aankoop van winkelvastgoed in Beijing.

De markten blijven onder druk staan. Beleggers maken zich zorgen over de afvlakkende groei van de wereldeconomie, de protesten in Frankrijk, de kans op een harde brexit en het handelsconflict tussen de VS en China. Op het vastgoedfront waren er diverse belangrijke nieuwsberichten. In Japan maakte Activia een aandelenemissie van USD 300 miljoen bekend waaraan KGPF deelnam. De opbrengst wordt gebruikt om grond te kopen op eersteklaslocaties in Tokio (Tokyu Plaza Ginza en de Q Plaza Harajuku) en Osaka (Shinsaibashi). Activia legt in onze ogen de strategische focus terecht op eersteklas locaties. De Duitse woningvastgoedmaatschappij Vonovia zet haar expansie in Europa voort met de aankoop van 2.300 woningen in Zweden voor EUR 450 miljoen. Wij zijn en blijven sceptisch over de agressieve internationale expansiedrang van Vonovia in combinatie met een agressieve financieringsstrategie met behulp van een hoge schuldhefboom en een grotendeels ongedekte obligatieportefeuille. Het eerste de beste probleem op de bedrijfsobligatiemarkt levert al risico’s op voor de toekomstige herfinanciering van Vonovia. Het volgende belangrijke nieuwsfeit kwam uit het Verenigd Koninkrijk waar woningvastgoedmaatschappij Grainger een 7 op 15-claimemissie afrondde om de aankoop van de GRIP-portefeuille te financieren (een woningvastgoedportefeuille die geconcentreerd is in Londen en Zuidoost-Engeland). De claimrechten zijn voor 96% uitgeoefend, wat betekent dat zij breed zijn opgenomen door de bestaande aandeelhouders. De bruto-opbrengst bedraagt GBP 333 miljoen. We hebben voor KGPF ook onze claimrechten uitgeoefend. We staan in het algemeen achter deze overname. De kwaliteit van de portefeuille wordt hierdoor beter, de operationele schaal wordt groter en de uitbouw van de portefeuille particuliere huurwoningen wordt versneld.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-12-2018

Kempens vastgoedbeleggingsaanpak kenmerkt zich door een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Met behulp van data-analysetechnologie verzamelt het Real Estate Team van Kempen wereldwijd voor 200.000 vastgoedobjecten meer dan 20 miljoen relevante datapunten die binnen onze data-infrastructuur worden omgezet in waardevolle fundamentele beleggingsinformatie. De voortdurende toename van het aantal beschikbare gegevens stelt ons in staat om een steeds scherper oordeel te vormen over de kwaliteit, de waarde en het risico van iedere vastgoedbelegging. Naar onze mening leidt dit tot betere beleggingsbeslissingen.

In aanvulling op de kwantitatieve aanpak analyseert de beleggingsstrategie ook drie belangrijke kwalitatieve parameters om de juiste waardering te bepalen: de toegevoegde waarde van het management, de kracht van de balans en het ESG-profiel. Aan iedere onderneming worden scores toegekend voor deze drie parameters. Ondernemingen die bijvoorbeeld op ESG-gebied uitblinken, krijgen van de portefeuillebeheerders een hogere score die een hogere waardering rechtvaardigt.

De portefeuilleconstructie is gebaseerd op clusterneutraliteit. De wereldwijde portefeuille bestaat uit 19 clusters die gedefinieerd zijn als homogene groepen vastgoedmaatschappijen met eenzelfde onderliggende valuta-exposure. Voorbeelden zijn Australië, kantoorvastgoed VS en Zwitserland. Het portefeuillegewicht van ieder cluster is ongeveer gelijk aan het benchmarkgewicht van dat cluster. Dat levert een gediversifieerde portefeuille op, terwijl de valuta- en macro-economische risico’s ten opzichte van de benchmark geneutraliseerd worden. Het Fonds wijst risicobudget toe op het niveau van de afzonderlijke vastgoedmaatschappijen.

We hebben deze maand de managementscore van Shurgard verhoogd en van Icade verlaagd. Het managementteam van Shurgard weet goed te profiteren van een zeer kansrijke Europese opslagmarkt. Hier is de penetratie laag en het aanbod van opslagboxen klein. Het eigendom is gefragmenteerd en hoofdzakelijk in handen van niet-beursgenoteerde ondernemingen.

We hebben in de portefeuille de weging van Goodman (logistiek vastgoed) in het cluster Australië vergroot ten koste van Dexus. In Canada kochten we aandelen van woningvastgoedmaatschappij Boardwalk en verkochten we aandelen van Smart Centers. En in het cluster zorg vastgoed VS hebben we de weging van Ventas verkleind en de verkoopopbrengst herbelegd in Alexandria. Aan alle wijzigingen liggen waarderingsoverwegingen ten grondslag.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-12-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -6,9 % -6,5 %
3 maanden -5,1 % -4,2 %
Dit jaar -1,0 % -0,9 %
2015 13,3 % 10,5 %
2016 9,3 % 7,2 %
2017 2,2 % -3,1 %
1 jaar (op jaarbasis) -1,0 % -0,9 %
3 jaar (op jaarbasis) i 3,4 % 1,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 8,8 % 6,0 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 19 april 2017, de oprichtingsdatum van Kempen Global Property Fund N.V. klasse N, zijn die van Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse I. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In verband met Pasen is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds per 29 maart 2018 (Europa), slotkoersen per 2 april 2018 (Noord-Amerika) en op basis van ‘snapshots’ koersen 3 april 2018 (Azië & Pacific).

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,69
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
05-02-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-12-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -9,05 % -12,90 %
Tracking error i 1,87 % 1,83 %
Information ratio i 1,30 1,49
Beta i 0,99 1,00
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-12-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Fabege 0,06 % 5,69 %
Dexus 0,03 % -0,50 %
MCUBS MidCity Investment 0,03 % 2,04 %
Nippon Prologis REIT 0,02 % 1,10 %
Hysan Development 0,01 % -1,84 %

Top 5 laagste bijdrage (31-12-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Prologis -0,66 % -12,98 %
Simon Property Group -0,56 % -10,40 %
Host Hotels & Resorts -0,41 % -11,58 %
Avalonbay Communities -0,34 % -8,87 %
Tokyu Fudosan -0,31 % -12,74 %

Geografische verdeling (31-12-2018)

51,2 %
Verenigde Staten
11,7 %
Japan
8,2 %
Hongkong
5,0 %
Australië
4,3 %
Verenigd Koninkrijk
4,1 %
Duitsland
3,0 %
Frankrijk
2,7 %
Canada
2,5 %
Nederland
2,5 %
Singapore
1,9 %
Noord-Europa
1,8 %
Overig
1,0 %
Zwitserland
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-12-2018)

5,0 %
Simon Property Group
4,6 %
Prologis
4,1 %
Deutsche Wohnen
4,0 %
Public Storage
3,7 %
Avalonbay Communities
3,3 %
Host Hotels & Resorts
3,2 %
Grainger Trust
3,2 %
Wharf Real Estate
3,2 %
Henderson Land Development
3,0 %
Gecina
Totaal
37,4 %

Sectorverdeling (31-12-2018)

23,6 %
Kantoren
22,6 %
Detailhandel
20,8 %
Woningen
17,2 %
Industriële waarden
15,8 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,63 %
Service fee i
0,20 %
Verwachte lopende kosten i
0,84 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,91 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2017/2018.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
Per 1 januari 2018 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,25% naar 0,25%/0,20%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Beleggingsstrategie
Onroerend Goed
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
19-04-2017
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0012044739
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

ESG is fully integrated in our investment process for the real estate funds. We believe financial and sustainability returns are indivisible and that those companies that can find the right balance between all stakeholders will drive value. In our investment framework there are three key aspects we look at in determining the warranted valuation: management value add, balance sheet and ESG. We are willing to pay up for those companies that excel in ESG. This believe is underpinned by academic literature.

We track the CO2 intensity for all companies in our universe and use this information to for our assumption for capital expenditure in valuing the real estate portfolio. We do not only invest in the ESG leaders but also in the laggards as we the potential value to be unlocked by providing capital to those who need it the most is massive

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.