Kempen Global Property Fund NV - N

Profiel

Kempen Global Property Fund N.V. (KGPF) belegt in een geconcentreerde portefeuille van beursgenoteerde vastgoedondernemingen wereldwijd. Doel van KGPF is een bovengemiddeld relatief beleggingsresultaat te behalen.

KGPF wordt beheerd op basis van bottom-up aandelenselectie. De fondsstrategie richt zich op exploiteren van over- en onderwaarderingen van beursgenoteerde onroerendgoedondernemingen in relatie tot de kwaliteit van het onderliggende vastgoed, de financiële balans, de corporate governance-structuur en het vermogen van het managementteam om waarde toe te voegen aan het vastgoed.

Beheerteam

Matthijs Storm, Egbert Nijmeijer, Lucas Vuurmans, Anna Niegowska, Jorrit Arissen, Dan Petrisor

Rendement per 28-02-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -4,7 % -4,7 %
3 maanden -6,3 % -7,6 %
Dit jaar -7,8 % -8,2 %
2015 13,3 % 10,5 %
2016 9,3 % 7,2 %
2017 2,2 % -3,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 1,1 % -2,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 8,7 % 5,2 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 19 april 2017, de oprichtingsdatum van Kempen Global Property Fund N.V. klasse N, zijn die van Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse I. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 7,60 M 28-02-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
434.158 28-02-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 17,95 19-03-2018
Transactieprijs i
EUR 17,81 16-03-2018
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 28-02-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 51 332
Dividendrendement i 3,94 % 4,13 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 12.937 M EUR 10.689 M
K/W-verhouding i 13,73 14,00
Active share i 66,18 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 28-02-2018

De wereldwijde vastgoedmarkten waren in februari mineur. KGPF versloeg in een dalende markt de benchmark. In Hongkong droeg de overweging van de defensieve winkelvastgoedmaatschappij LINK REIT (-1%) positief bij. In het Verenigd Koninkrijk voegde de positie in opslagspecialist Safestore (+4%) waarde toe. De markt voor self-storage blijft zich krachtig ontwikkelen dankzij een grotere bekendheid bij consumenten, vraag van online retailers en een laag aanbod. Een negatieve bijdrage leverde de overweging van Lasalle Hotel Properties (-20%), dat tegenvallende resultaten bekendmaakte.

Na een goed slot van 2017 is 2018 voor vastgoedaandelen niet zo goed begonnen: Wereldwijde vastgoedaandelen hebben tot dusverre dit jaar een verlies geboekt. De Europese REIT’s rapporteerden over het vierde kwartaal desondanks goede resultaten. De segmenten woningvastgoed Duitsland, kantoorvastgoed Europa en industrieel vastgoed Europa laten een krachtige groeiontwikkeling zien. In deze segmenten trekt de huurgroei aan en blijven waarderingen oplopen. Voorts breiden deze ondernemingen hun portefeuilles nog steeds uit, gebruikmakend van de lage kosten van vreemd vermogen. Alhoewel de obligatierente wereldwijd sterk opliep, hielden de woningvastgoedmarkten goed stand. (Wij houden echter rekening met enige afzwakking.) De huizenprijzen bleven in Hongkong, Singapore en Australië stijgen. In de Verenigde Staten gaat de appartementenmarkt gebukt onder overaanbod, maar niet zo sterk als gevreesd werd. Het resultatenseizoen is in de VS met name in de segmenten winkelvastgoed en medisch vastgoed tegengevallen. De druk op winkelcentra van lagere kwaliteit is breed uitgemeten, maar binnen medisch vastgoed ligt het segment seniorenwoningen eveneens door overaanbod onder druk. Hier dalen de huren inmiddels.

Portefeuille-ontwikkelingen per 28-02-2018

De portefeuilleconstructie is gebaseerd op clusterneutraliteit. De wereldwijde portefeuille bestaat uit 19 clusters die gedefinieerd zijn als homogene groepen vastgoedmaatschappijen met eenzelfde onderliggende valuta-exposure. Voorbeelden zijn Australië, kantoorvastgoed VS en Zwitserland. Het portefeuillegewicht van ieder cluster is ongeveer gelijk aan het benchmarkgewicht van dat cluster. Dat levert een gediversifieerde portefeuille op, terwijl de valuta- en macro-economische risico’s ten opzichte van de benchmark geneutraliseerd worden. KGPF wijst risicobudget toe op het niveau van de afzonderlijke vastgoedmaatschappijen, en dan met name aan vastgoedmaatschappijen met een sterke balans en een managementteam dat bewezen heeft dat het de netto intrinsieke waarde kan laten groeien. We mijden vastgoedontwikkelaars die met hun beleggingsportefeuille geen stabiele inkomstenstroom weten te genereren.

In het cluster Hongkong is de positie in Sun Hung Kai verder gereduceerd ten gunste van Henderson Land. In het cluster winkelvastgoed VS hebben we de positie in Regency vergroot en in Brixmor verkleind. In Japan is de weging van Mitsui Fudosan gereduceerd ten gunste van Mitsubishi Estate. Tot slot hebben we in het Verenigd Koninkrijk onze positie in Safestore verkleind en de verkoopopbrengst herbelegd in Big Yellow. Alle wijzigingen zijn door waarderingsoverwegingen ingegeven.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 28-02-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -4,7 % -4,7 %
3 maanden -6,3 % -7,6 %
Dit jaar -7,8 % -8,2 %
2015 13,3 % 10,5 %
2016 9,3 % 7,2 %
2017 2,2 % -3,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 1,1 % -2,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 8,7 % 5,2 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 19 april 2017, de oprichtingsdatum van Kempen Global Property Fund N.V. klasse N, zijn die van Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse I. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,69
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
05-02-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 28-02-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -12,90 % -14,52 %
Tracking error i 1,77 % 0,76 %
Information ratio i 1,85 -0,52
Beta i 0,99 0,99
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (28-02-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Canadian Real Estate Investment Trust 0,09 % 10,25 %
Hudson Pacific Properties 0,06 % 8,99 %
Public Storage 0,05 % 1,52 %
Kenedix Office 0,04 % 2,39 %
Acadia Realty 0,04 % 7,74 %

Top 5 laagste bijdrage (28-02-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
LaSalle Hotel Properties -0,37 % -18,02 %
Gecina -0,29 % -8,39 %
Unibail Rodamco -0,25 % -7,24 %
Scentre Group -0,25 % -6,46 %
Healthcare Trust of America -0,23 % -8,21 %

Geografische verdeling (28-02-2018)

50,3 %
Verenigde Staten
11,0 %
Japan
8,9 %
Hongkong
5,1 %
Verenigd Koninkrijk
4,9 %
Australië
3,8 %
Overig
3,7 %
Duitsland
3,4 %
Frankrijk
3,2 %
Nederland
3,0 %
Canada
2,7 %
Singapore
Totaal
100 %

Top 10 belangen (28-02-2018)

6,6 %
Simon Property Group
3,7 %
Boston Properties
3,5 %
Scentre Group
3,4 %
Gecina
3,4 %
Public Storage
3,2 %
Unibail Rodamco
3,1 %
Health Care Property
2,9 %
Regency Centers
2,9 %
Avalonbay Communities
2,9 %
Equity Residential
Totaal
35,5 %

Sectorverdeling (28-02-2018)

32,5 %
Detailhandel
22,2 %
Kantoren
18,8 %
Woningen
14,0 %
Overig
12,5 %
Industriële waarden
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,63 %
Service fee i
0,20 %
Verwachte lopende kosten i
0,84 %
De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
Per 1 januari 2018 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,25% naar 0,25%/0,20%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Beleggingsstrategie
Onroerend Goed
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
19-04-2017
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0012044739
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in.

Our fund approach to Responsible Investment

ESG is fully integrated in our investment process for the real estate funds. We believe financial and sustainability returns are indivisible and that those companies that can find the right balance between all stakeholders will drive value. In our investment framework there are three key aspects we look at in determining the warranted valuation: management value add, balance sheet and ESG. We are willing to pay up for those companies that excel in ESG. This believe is underpinned by academic literature.

We track the CO2 intensity for all companies in our universe and use this information to for our assumption for capital expenditure in valuing the real estate portfolio. We do not only invest in the ESG leaders but also in the laggards as we the potential value to be unlocked by providing capital to those who need it the most is massive

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.